Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 TEMMUZ 2005 ÇARŞAMBA 18 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr Federasyonun belirlediği yeni sistem 4 büyüklerin tepkisine neden oldu, Anadolu kulüpleri ise sevinçli Havuzdafirtaıadinmedi• Yeni Havuz Sisîemi'nde takımlar aldıklan puan doğrultusunda gelirlerini arttıracak. Bıçakcı bu sistemle ligdeki rekabeti canlandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. NEVZATDİNDAR Havuzda firtına koptu. Futbol Federasyo- nu, Anadolu kulüpleriyle 4 büyükleri karşı karşıya getiren havuz problemine son nok- tayı koymak için hazırlanan yenı modeli dün basına tanıttı. Ancak yeni dağıtım sistemi 4 büyüklerin tepkisine neden olurken Anado- lu kulüplerinde sevinçle karşılandı. Yann yapılacak toplantıda Fenerbahçe, Galatasa- ray, Beşiktaş ve Trabzonspor temsilcileri be- liılenen modeli kabul etmeme karan aldılar. Buna karşın Anadolu ekipleri yeni dağıtım sıstemının Türk ftıtbolunun yaranna olaca- ğı düşüncesindeler. Ataköy'deki Atatörk Olimpiyat Evi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Futbol Federasyonu Başkanı Levent Bıçakcı, Süper Lıg yayın haklannın dağıtımına dair yeni model taslağını açıkladı."Bir havuz prob- kmT başlığıyla barkovizyon gösterisi eşlı- ğinde konuşan başkan Bıçakcı, eski siste- me göre gelirlerin yüzde 50 sini 4 büyük ku- lübün kendi aralannda paylaştığını. diğer 14 kulübün de yüzde 50'yi belli kriterlere gö- re aldığını belırterek. "Bugüııiçinbusisteın rutbola çare olmamakta. Çünkü şu an fut- bolda rekabet azalmakta, ligİD kalitesi düş- mekte ve kulüplerin bütcesi küçülmektedir. Bunlann değişmesi ve kulüpkrimizin uhıs- lararası alanda söz sahibi olması içinyeni bir ha\iız sistemi hazırladık" dıye konuştu Dünyadaki sistemlen incelediklerini, îngil- tere. Almanya ve Fransa'daki havuz sistem- lerine yaklaşık bir sistem oluşturduklannı söyleyen Bıçakcı. şöyle devam etti: "Süper Ug ve Türkiye Kupası'nın isim bakkı sab- şa çıkankü. Geçen yıl 131 miryon \TL olan dağralacak para 152 YTL'ye çıkankh. Dev- rim nitehgindeki bu havuzda eşit bir dağı- hm öngörüyoruz. Yeni sisteme göre getirle- rin yüzde Sİ'i perfonnans payı, yüzde 49'u ise katüım payı olarak kulüpiere dağıtıla- cak. Her kulüp 3 milyon \ T L katüım payı alacak Hiç kimse 'ben büyüğüm şu kadar parayı ahnm' dryemeyecek." Bıçakcı, 6 ay- lık bır çalışmayla yeni bir havuz sistemi oluşturduklannı belirtti. Bu 'arada yeni modelle ilgili olarak kuJüpler ve federasyon yann bir toplantı yapacak. KUPAYIKAZA.N 325 MÎLYON DOLARIAL - Türkiye Kupaa için Kanal D ve arv ortakhğının 1320 milyon dolar, Digitürk'ün ise 135 milyon dolarhk teküf verdikJerini belirten Bıçakcı, bu konuyu da perşembe günü kulüplerie vapacaklan toplantıda görüşe- ceklerini söyledL Bıcakcu Türkhe Kupası'nın yeni statüsünde UEFA Kupası'nın model olarak ahndığuu söyiedL Buna göre grup- lanndaki tüm maçlannı kazanıp. şampiyon olan takun toplam 325 milyon dolar almış olacak (Fotoğraf. VE YSEL BALKAYA) Yeni havuzdapuanagöreparaSpor Servisi - Toplantıda havuz sisteminin aynntıları konusunda Futbol Federasyonu Malı Damşmanı Hilmi Güvenal bılgı verdi. Yaklaşık 54 milyon YTL olan dayanışma pay/ının 18 İculübe eşit dağıtıİacağım anlatan Güvenal. şunlan kaydetti Takun başına dayanışma payı 3 milyon YTL olacak Bu rakam gecen sezon Akçaabat Sebatspor'un aldığı toplam para sevrvesindedir. Puanbaşma yaklaşık 78 bin 500 YTL dağrtüacak Vani bir puan 78 bin 500 YTL, 3 puan alan takun ise 234 bin YTL para alacak Bu yüzde 44 1 lük oram ^ _ önümüzdeki 2 senede l'er puan arrararak yüzde 46'ya çıkarmak istiyoruz. Şampiyonlara aynlan yüzde 14'lük pay ise 2 yıl boyunca l'er puan düşürülerek yüzde 12'ye çekilecek Sezon sonunda ilk 6'ya gjren takımlar. 152 miryon YTL'nin yüzde 7'sini paylaşacak Birinci olan 10 katsayı, onu takip eden 5 takun sırasıyia 8.6.4,2 ve 1 katsayı alacak Jki sene sonunda performans payı yüzde 51 'den yüzde 53'e çıkarken, kabbm payı yüzde 49'dan yüzde 47'ye düşecek Bu sezonun şampiyonu Fenerbahçe, önümüzdeki sezon aynı puan performansryla tekrar şampiyon olduğunda, bu yıl aldığı sabit rakamdan 22 milyon YTL daha fazla alacak (Bu yû 19.7 milyon YTL aldı). CSaray şampiyon olduğunda ise 1.7 milyon YTL geçen sezona göre daha fazla alacak Dört büyükler dışında bir takun örneğin Gençlerbiruği şampiyon olursa 12.7 milyon YTL alacak Geçen sezonu 5. bitiren GençlerbirüğL aynı puan performansla yine 5. olursa yeni sezonda geüri 1.7 milyon YTL (Y'üzde 25) artacak Geçen sezon 7. olan Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, aynı puan performansıyla bu başanyı tekraıiarsa gehri 23 miryon YTL (Yüzde 51) oranında artmış olacak Sivasspor ve Vestel Manisaspor gibi Süper lige ilk defa çıkan takımlar dahi Kgi 4. bitirirlerse 9.8 milyon YTL kazanacaklar." ('«* , «İi •«»-^ BÜYÜKLER TEPKİLİ Sistem kabul edilemez Spor Servisi -Futbol Federasyonu Başkanı Levent Bıçakcı'nın naklen yayuı gelirlerinin dağıtımıyla ilgili belirlenen yeni modeli açıklaması özellikle 4 büyüklerin tepkisine neden oldu. Fenerbahçe 2. Başkanı \ihat Özdemir, Federasyon'un kesinlikle kabul edilemeyecek bir teklifı kendilerine sunduğu söyledi. Özdemir, "Bu sisteme göre Fenerbahçe'nin almış obcağı pay düşecek Bunu kesinlikle kabul edemeyiz. Biz Fenerbahçe olarak perfbrmansa göre pay artışının olması gerektigini 3 ay önce soyledik. Ancak burada benim yayınlanan maç sayımla diğer kulüplerin sayisı aynı oranda değfl. Fenerbahçe'nin bugün 3 maçı yayınlanırsa Dighürk havuz sistemine aynı ilgjyi gösterir mi? 4 büyük kulüp olarak daha önce ne söyledfysek arkasındayız. Bunu kesinlikle değişmesini istemrvonız" diye konuştu. Trabzonspor Başkanı Atay Aktuğ da "Bizim göriişlerimizde degjşikhk yok 2008'e kadar aynen devam etmesini istiyonız. Biz zaten Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan az ahyorduk Ancak belK tahhütJerimiz var ve bunun için de 2008'e kadar bir değişikhk oknasını istemiyoruz" dedı. Konuyla ilgili olarak Malatyaspor Başkanı Hikmet Tannventi ise şunlan söyledi "Anadolu taJomlan olarak aldığunız karar, Federasyon'un havuz gehrlerindeki adaletsizük sorununun çözümünde bir düzenleme yapmasma neden oldu. Bu yeni sistem kulüpler açısından daha avantajh gözüküyor. Çünkü bu sistemle Anadolu kutiiplerinin de önkrinde ulaşmaya çaiışacaklan bir hedef konmıış oldu. Şampiyon takıma verikcek payuı biraz yüksek olduğunu düşünüyoruz ve bunun için de önümüzdeki görüşmede bir öneri sunmayi düşünüyoruz. Ama genel olarak yt>nunlarsak eski sisteme oranla daha ohunlu bir dağüun olduğunu söyleyebihnz. Ek paylann yönetkilerin önünü açacağmı düşünüyoruz." 5 Türk hakeme gorev Spor Servisi- FIFA ve UEFA, 5 Türk hakeme çe- şitli uluslararası organizasyonlar- da görev verdi. Futbol Federasyo- nu'ndan yapılan Demniek açıklamaya göre, Bülent Demirlek Mustafa Çıü- cu,Cem Papila, Metin Aydoğan ve tsmet Arzuman, FIFA ve UEFA tarafindan görevlendirildi. Bûlent Demirlek, 2006 Dûnya Kupası eleme grubunda Bulgaristan-Iz- landa maçını yönetecek. Kafşılaş- manın 4. hakemliğini Metin Ay- doğan yapacak. Mustafa Çulcu FC SherifT-Sliema Wanderers arasındaki şampiyonlar ligi ön eleme maçında düdük çalacak. UEFA Kupası'ndaki Khyl FC-FK Atlantis mücadelesini Cem Papi- la, FK Bakü-MSK Zilina maçını Metin Aydoğan yönetecek. FC Nistru Otaci-FK Hazar Lenkoran maçında ise Ismet Arzuman gö- rev yapacak. UHREN KUPASI Trabzon Boys'uyendi BSC Young Boys: O Trabzonspor: 1 BSC YOUNGBOYS: Wölfti (4), Hodel (5) (dk 46 Varela 5), Eugster (4) (dk. 46 Lee 4), Friedli (5). Gürkan (5), Ha- kan Yahn (5), Urdaneta (5), Portillo (4), De Napoli (5) (dk 76 Haberli), Schneuwli (4) (dk. 76Neri), Ferhat(5), Werw(4) TRABZONSPOR: Tolga Zengin (5), Gökdeniz (5), Celaleddin (5), Szymko- wiak (5) (dk 46 tbrahim Ege 5),Yatta- ra (6) (dk 46 Hasan Üçüncü 5), Çim- şir (6), Emrah (5), Volkan (5) (dk 63 Lee 5), Özgür (5), Erdinç (5), Mehmet Yılmaz (6) GOL: Dk30 Mehmet Yılmaz SporServisi-Trabzonspor, Isviçrekam- pında katıldığı Uhren Cup'ın ilk maçın- da BSC Young Boys'u 1-0 yendi. Gur- betçilerin yoğun ilgi gösterdiğı karşılaş- manın tek golünü. 30. dakıkada Mehmet Yıhnaz attı. Yattara ise penaltı kaçırdı. GORUŞ ADNAN DtNÇER Bilinmeyen Gerçeklerden DemeUer!Geçen gün bir gazetede yazılannı çok beğendiğim genç yazara kendisini kutlamak için bir mail attım. Ve bazı konu- larda kendi adıma onu aydınlattım. Çok nazik bir sevgi ve saygıyla yanıtladı. Futbolumuzda çok önemli bir "iceberg altı" gerçeği yatar. Yıllardır bu satırtan teknik adam olarak yazdım. Korkmadan, Cumhuriyetçi olarak. Bu günlerdeva- tan sevgisı nedeniyle kendisini feda etme yanşında olanla- ra bir çift sözümüz var. Bizler ulusal takjmda bedelsiz ça- lıştık. Bugünün gençlerini yaratanlar olarak gençlerimize bayrak ve Atatürk sevgisınden başka sunacağımız pnm yoktu. Sevgili Yücelman yıllardır makası elirtde, bana "Yaz- ma bunlan" deyip keserdi ama yine de "doğtvlanm nede- niyle dokuz köyden kovulmamı" engelleyemezdi. Eh, ser- de değırmenlere karşı çıkmak var ya! En azından küçük bir hatırlatma ile Rıza Çalımbay, Zrya Doğan. Tanju Çolak, Rasim Kara, Feyyaz Uçar, Metin Tükenmez. Rüştü Reçber'de önemli emeklerim var. Hatta Fatih Terim'in olu- şumunda onun bilmediği bir katkı!.. Şenes Erzik federasyonu kurulurken Ali Şen işyerinde benimle uzun bir görüşme yaparak hangi takımda görev is- tediğim konusunda ısrarcıydı. Ümit takımını bana vermek istediğinden bahsetti. Geçmişte genç ve amatör ulusal ta- kımın başındayken yaşadıgım acı olaylar nedeniyle kabul etmedim. Beni çok sevdiği için görev almam doğrultusun- da çok uğraştı. Sonra helikopterine bindirip Yeşilköy Çınar Hotel'de ikna etmeye çalışırken işyerindeki yan odada Fa- tih Terim'in olduğunu söyledi. Ben de kendisine Fatih'in bu işi iyi yapacağını ve ticaretle uğraşmasının yanlışlığını izah ertim. Ali Şen bana şöyle dedi: "Senin kadar iyi yürekli ve bencil olmayan birisini ilk kez görûyonım. Yüzlerce kişi bu göreve atlıyor, sen Fatih'in olması için görev kabul etmi- yorsun. ömek adamsın." Hatta ben yanımda iki sezon ça- lışan yardımcım Rasim Kara'nın da Terim'le çok başanlı olacağını tavsiye etmiştim. Ve bu oldu. Piontek ve sonra- sında Terim'in genç kuşağının başanlannı izledik. Şimdi hâlâ futbolumuzun 20 yıl sonrasının yeniden yapı- lanması adına yapılan çalışmalardan bahsetmenin geri kal- mışlığı beni şaşırtıyor. Yenilik adına yaptıklanrnızı ve yapa- caklanmızı elimizden almak, kenara sıkflmış limon gibi at- mak yanlışlığının işgüzarlığını yapanlar, futbolumuza ve eği- timcilerine ihanet ettiler. Ortarnı sanal dahiler kuşattı. 17 yaş altı takımımız Avrupa şampiyonu oldu. 20 yaş altı kadro- muz beşinci uluslararası turnuvada bizi hüsrana uğrattı. Ni- jerya-Arjantin finalini izlerken bu tumuvada 5. defa şampi- yon olan Arjantin'i kıskandım. Yeni Maradona namzteti Li- onel Messi içime su serpti. Maradona Japonya'da genç- ler şampiyonasında 16.5 yaşında keşfedilmişti. 1987 do- ğumlu Messi ise 17.5 yaşında teknik direktör Jose Peker- man tarafindan 17 Ağustos'taki Macaristan maçı kadrosu- na alındı. Messi 13 yaşında Barcelona'ya geldi. Nevvells Old Boys altyapısından yetişen bu yıldız futbolcu 2005'in Ma- radona'sıdır. Belki gelecekte M. Messi de denilebilir kendi- sine. Futbolun yannı için çâlışan bizlere karşı takınılan bu tavnn en acı örneğini Fenerbahçe altyapısına getirilen Hol- landalı vermiştir. Futbolu bırakanlann oluşturduğu lobiler ile yanlış ata oynayanlann hatır gönül ilişkileri sonucunda biz- leri saf dışı edenlerin gelmek istedikleri son buydu. Onlar Türk gencini yetiştirecekter! Sayın Terim'e, geleceğimizle il- gili açıklamalarda bulunurken öncelikle bu kadar yabancı- nın yer aldığı takımlanmızda, gencimize ulaşmanın değil onu eğitmenin ve takımlanmızda yer vermenin çaresine bakma- sını tavsiye ederim. Parreira, "Ben olduğum sürece Ro- naldo Brezilya'da oynayamaz" diyerek Adrianoya görev verip konfederasyon kupasını kazandı. Kimse sesini çıkar- madı. Biz hâlâ ama hâlâ Hakan Şükür -Ersun Yanal sof- rasındayız... İNSAF! Beşiktaş'ın altyapıdan sorumlu yöneticisi Vardar gençlere şans tanınmasını istedi Kulüp yöneticfleri amatör Sinan Vardar yabancı sayısımn fazlalığmdan yakmdL( Fotoğraf: VEYSEL BALKAYA) CİHAISÖZCAN Beşiktaş'ın altyapıdan sorumlu patronu Sinan Vardar, "Kulüpler profesyonel, yöneticiler amatör okluğu sürece Türk futbolu bir adnn dahi ileriye gi- demez" dedi. Sürekli olarak medyanın önünde yer ahnak isteyen popülist yöneticile- rin gençlenn önünü tıkadığını belırten Vardar. "Bugün baknğunızda taknn- larda 6 yabancı oynanh>t>r. Bunun so- nucu hem gençlerin önü nkamyor, hem de uhısal takun zarar görüyor. Ulusal takun için takunlann yüzde 50'sinin içinden bir seçim yapma zorunluluğu ortayaçıkryx)r. SayTn,\zız Yıldırım,'10 tane olsun' diyor. Bu düşünceler Türk futbolunu bir adun olsun ileri götür- mez. Bence taknnlarda 2yabancı yeter- K. Getirilecek oyunculara da bir yaş sı- nın konulmak 20 tane kulüp gezmiş, futbol yaşamının sonunagetmiş,ekono- mik açıdan doymuş oyunculann trans- fer edflmesi Türk futboluna büyük dar- be indiriyor'' ıfadelenni kullandı. Re- zerv lıg düşüncesinin hayata geçirile- memesinin büyük kayıp olduğunu vur- gulayan Sinan Vardar. "Komitede ben de vardun. Büyük çaba harcamamıza karşm bunda başanh olamadık Ozel- BkleAnadolu kuKiplerinin yönetkikri, hatta Daum. bunun önemini kavraya- madıvedestekolmadılar. 17-21 yaşara- sı çocuklar bu yıl oynayanuyor. Bu ço- culdara kimse şans vermiyor. Çünkü yönetkiler amatör, kulüpler profesyo- neL Bunkr, bu kafayı düzeranedikçe de Türk futbolu ileri gidemez" diye ko- nuştu. UEFA'nın, altyapıdan A takıma 4 oyuncu katıl- ması önerisinin çok önemli olduğunu belirten Var- dar, "Bu konuda Beşiktaş öncü bir kulüp oldu. Bu anlamda yönetime ve Rıza Çalımbay'a teşekkür et- mek gerekir. Yığılma olan bir kadroya altyapıdan 4 oyuncuyu kampa götürerek önemli bir olayı ger- LJ eşiktaş, Rıza Çalımbay gibi bir evladım takımın başına getirerek bir devrim gerçekleştirmiş tir. Bunun yanında alt yapı maçlarımızı Inönü'de oynamamız da devrim niteliğinde bir olaydır. çekkştirdi Zaten Beşiktaş Rıza Çalımbay gibi bir evladîn] takımın başına getirerek bir devrim gercek- leştirmiştir. Bunun yanında ahyapı maçlarımızı Inö- nü'de oynamamız da devrim niteliğinde bir olaydır " dedı. Yıllardan beri hayalini kurduğu BEFAM (Beşiktaş Futbolcu Arama ve Uygulama Merkezi) Projesi'ni ha- yata geçirerek önemli bir adım attık- lann söyleyen Vardar. "Abartmadan söyleyebiürim kiTürkiye geneünde 50 bin fûtboku izlettirdik Altyapılanmı- za çok yetenekli oyuncular kazandır- dık Çünkü en aşağıdan, minik takım- lardan başlamak, buoyunculann hem futbol açısmdan hem de genel anlam- da eksflderini görüp tamamlamakçok önemli. Bu oyunculann futbol dışında- ki sorunlany la da ilgileniyoruz. BE- FAM ile sadece A takıma değil, Türk futboluna da yetenekli oyuncular ka- zandırmayı amaçhyoruz. A takıma yüksehemediğimiz yaşı dolmuş oyun- culan özel şartlarla başka kulüpiere verip oralarda deneyim kazanmalan- m ve tekrar Beşiktaş'a dönmesini planbyoruz. Beşiktaş'ın önü açık" de- di. Sinan Vardar, pılot takım ıçın ara- yışlannı sürdürdükleriru belirtti ve "Kamerun birinci Bginden bir takun- la görüşüyoruz. aynca Avrupa'daki gurbetçi futbolculanmızı da y^kmdan takip edeceğiz" diye konuştu Vardar. şöyle devam etti: "Yönetime geldiğimizde gördük ki Paf takımımız Ümraniye'ye gidemiy- or. Eskiyönetimkrdeki arkadaşlar da yoğun çahşmalar yapmışlar. A- maamız onlan eleştirmek değü. Çün- kü onlann görev aldığı dönemlerde de başka sorun- larla uğraşmtşlardır.'' Beşiktaş altyapı antrenörü Mehmet Ekşi ise "A takıma her yıl bir iki futbolcu vermeyi hedefliy oruz. geİcek yülarda bu sayı daha da artacaktır" dedi. GÜNÜN IÇÎNDEN... GÜNÜN ÎÇİNDEN... GÜNÜN ÎÇÎNDEN. • ARMSTRONG LİDER - Fransa Bisiklet Turu"nunun dördüncü etabım (Tours - Blois), favori takım Disco- very Channel kazandı. Bi- reysel sıralamada 6 şampi- yonluğu bulunan ABD'li pe- dal Lance Armstrong ise li- derliğe yükselerek san ma- yoyu kaptı. • 'SADECE SÖYLENTİ' - Real Socıedad'da forma gi- yen Sırp forvet Kovaçeviç, "Beşiktaş'a gidece- ğim sadece söylenti" dedi. • VİERİAC MİLAN'DA - Inter'de 6 yıl oynayan Vieri, AC Milan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı • TRANSFERDE DÜN - K. Erciyesspor. An- karagücü'ndenCenk'le 1 yıllık sözleşme imzala- dı. Diyarbakırspor ise kaleci Lika'dan vazgeçti. • RUSYA'YI YENDİK - Çek Cumhunyeti'nin Brno kentinde düzenlenen 4. Avrupa Ümit Ba- yanlar Basketbol Şampiyonası'nda (G) Gru- bu'ndaki ilk maçında Türkiye, Rusya'yı 93-89 yendi. Bu arada Avrupa Şampiyonası hazırlıkla- nnı sürdüren gençlerimiz ise (erkek) Gürcistan'la yaptığı özel maçı 77-63 kazandı. • VOLEYBOLDA TRANSFER - V Güneş Si- gorta, Brezilyalı T. Alves Dos Santos'la, F. Bah- çe de Arçelik'ten Arslan Ekşi ve Orhan Cinoğ- lu"yla sözleşme imzaladı. • TENİS - 3. Women's Circuit Tenis Turnuvası (Yeşilyurt). cumartesi günü yapılacak eleme turu maçlanyla başlayacak. • ALTlLlDA DUN - Ankara at yanşlannda altı- lı ganyan; 7-7-6-2-9-3 kombinesini bilenler, 6 bin 244.14'er YTL ikramiye kazandı. SPOR YORUM ALİ ABALİ Akdeniz'de Başanlı Olduk Üç kıtada yer alan ülketen birleştiren 15. Akde- niz Oyunlan sona erdi. Bu oyunlara 301 sporcu ile katılırken birçok dallarda gerçekten göğsümüzü kabartan sonuçlar alındı. Her dalda alınan ve kay- bedilen sonuçlann teknik analizini yapacak değiliz. Ancak, bu kez Ispanya'nın Almeria şehrinde ya- pılan bu yanşmalarda 73 madalya almamız başa- ndır. Gelen haberlere göre de sporcular güç şart- lar altında yanşmak zorunda kalmışlardır. Bazı s- por dallannda özellikle ev sahibi Ispanya ve güçlü bilinen diğer ülkelere karşı çıkanlan oyunlar ve alı- nan sonuçlar televizyonlan önünde sonuç bekle- yen kişileri sevindirmiştir. Türkiye daha önce orga- nize edilen Akdeniz Oyunlan'nda Languedog'da (Fransa) 77 madalya kazanmıştı. Yine Izmir'de ken- di evimizde 1971 yılındaki yanşmalarda boynumu- za takabildiğimiz madalya sayısı sadece 42 idi. Oyunlann son gününde futbolda ev sahibi Ispan- ya'ya yenilmemizi de normal karşılamak gerekiyor inancındayım. Futbolumuzun yeni patronu Fatih Terim'in bu maç için Ispanya'ya gitmesi, ancak maçın sadece bir bölümünü seyredebilmesi, oyun- culanmızın galibiyete ulaşmasına yetmemiştir. Oyunculann moralleri yönünden böylesine davra- nışlar mutlaka sonuç verecektir. Bu oyunlarda Türkrye Radyo Tetevizyon Kurumu, her yanşmaya yetişebilmek için büyük çaba har- camış ve kamuoyundan tam not almıştır. Böylelik- le tüm sporculanmız kendilerinin izlendiği bilinci içinde daha dikkatli oynamışlar, yanşmışlar ve ba- şanya ulaşmasını bilmişlerdir. Burada bir noktaya küçük de olsa değinmek istiyorum. Oyunlar baş- lan\en bizim ekipleri, haliyleTRT elemanlan karşı- ladı ve görüşlerini aldı. Bu kafilede halterci kızımız Nurcan Tayian da vardı. Nurcan kızımız istenme- yen bir olaya kanştığı için cezalandınlmışt. Meh- met Atalay Bey yetkisini kullandı ve Nurcan'ı ta- kıma aldı kı, en hayırlı işi yapmıştır. TRT'nin karşı- layıcısı, cezalı olan Nurcan'ı karşısında görünce şaşırdı ve "Bayan takımı ile mi geldiniz" deyiver- di. Ama Nurcan bozuntuya vermedi, soruyu geçiş- tirdi. Bu yanşmalar sırasında öyle zannediyoruz ki spor teşkilatı tecrübeli, işini bilen ve nitelikli yöne- tici sıkıntısı çekmiştir. Maça çıkan bir sporcu veya takım, arkasında güçlü bir yönetici veya ekip bu- lursa, inanırsa, yüksek moralle sonuca kolay gider. Bu, dünyanın heryerindearanan, istenen bir ge- nel kuraldır. Bu bakımdan sporculara sahip çıka- cak nitelikli ye de tecrübeli yöneticiler aranmalı ve işbaşına getirilmelidir. Sporteşkilatı son olarak fut- bol ile ilgili olarak başkanlık için yüksek tahsil şar- tını getirmiştir. Acaba diğer dallar için ne düşünül- mektedir? Artık kafamızı devekuşu gibi kumagöm- meye çalışmanın faydası yok. Her istenileni yapa- bilen bu teşkilat özellikle yabancı dil konusunu ele aldığı gün daha da rahat edecektir. Buna ömek, Sırp asıllı Bosnalı hakemin, bizim sporcumuzun galibiyetini önlemesi ve adeta altın madalyasına mal olması sonunda, aldığımız bil- giye göre Olimpiyat Komitesi Başkanımız Togay Bayatlı araya girmiş ve yetkililer bundan böyle bu hakeme bizim maçlanmızda görev vermemişlerdir. Neden? Togay Bayatlı girişimciliğinin yanı sıra üç dört dili ana dili gibi bilmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog