Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

S5AYFA CUMHURİYET 6 TEMMUZ 2005 ÇARŞAMBA 16 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr FîLMLERİ Solan Bir YıpraLk-1 3.50 Kanal D Dram ©"Iifü bir bestekânn öyküsünün anlatıldığı •"in»de, Fıtma Gırik. Tarîk Akan, Muzaffer Te- naa. MântrÖzhıl rol alıyor. Yapımın yöneönenliği- Dİ ise Viehmeı Dinler ûstleniyor (1971). Çöpçaler Krah 17.00 Star Güldürii /5T»\ Se\cigi kız ugnıaa çöpçü gıysıleri ve süpür- ^25^ ges~vle sahneve çıkıp türkücü olan temizlik iş- çksiniagtkmç öykisü Zekiökten'ın fılmınde, Ke- mal SınaL Şener Şea, Ayşen Gruda ve Ilyas Salman rol altyon 197t>). ŞaşkmÖrdck 18.05 S.Turk Güldürü /S»^ Ayn mahallede oturan sevgilisıyle evlenebil- ^ C ^ met için hırsızlık yapan btr gencın öyküsü an- lauhyor. Vönetmen Cınıt Efekan'ın yapımında, Il- yas Salman. Pembe Mutlu ve Adile Naşit var. Fırlama Ksnahe 20.30 M.Max Güldürü ©(DriveMe Craazy)- Mezuniyet gecesi kendisi- ne eşlık edecek olan kavalyesini kaptıran genç kız, uçı±kaçıkkonxşımu geceye götürmeye kalkın- c a baştna gelmedü lcalmaz. . Yönetmen: John Schultz. Oyuncular: Melissa Joan Hart, Adnan Gre- nier(1999ABD, 85 dk). 21.00/THT2/Inci... Ayrıntıyanda Altm- 21.00 Olay TV VVestern (The Naked Spur)-Ödül avcısı Howard Kemp, Ben adh bir kahluı peşine düşer. Yolda yaşh bir adam olan Tate ile lanışan Kemp. kendisini şe- rif olarak tanıtarak yardrm ister. Katilin peşine dü- şen ikılı>- e Roy isuriü bir askerde katılınca Ben ya- kalanır. Kemp'ır aslında bir ödül avcısı olduğu an- Iaşılınca ortalık kanşu ve diger ikisi de ödülden pay ister. Yönetmen: Anthony Mann. Oyuncular: Janet Leigh. James Stewaxt (1953 ABD, 91 dk). Yılan Göder 22.15 Show TV Gerilim (77) (Snake Eyes) - Amerıkan Savunma Bakanlıgı V3>^ Genel Sekreteri'nın bir boks maçı sırasında öl- dürülmesi. olay sırasında orada olan Atlantic City po- lis departmanından Rjck Santoro ve sekreterin korun- masını üstlenen arkadaşı Kevin Dunne ıçin zamana karşı bir yanşa dönüşür. Cinayetın üç tanığı, belkı de bu bulmacanın çözümü olacaktu.. Yönetmen: Brian de Palma. Oyuncular: Nicolas Cage, Gary Sınise, John Heard, Carla Ghıgıno (1998 ABD, 99 dk). Dişi Geyik 22.00 tv8 Dram ©(Doe Boy) - Hıuıter beyaz bir babayla Kızılde- rili bir annenin oğludur. Babası Hank onu iyı bir geyık avcısı olaraüc yeriştırmek istemektedır. An- nesinin bütün ıtirazlanna rağmen Hunter'ın da tek hedefı budur. Yönetmen: Randy Redroad. Oyuncu- lar: James Duval, ICevın Anderson, Robert C An- tony(2001 ABD, 85 dk). Aşk Masah 22.10 M.Max Duygusal (T7\ (Maid in Mantftattan) - Kendi ayaklan üzerin- v S ' de durmaya çalışan bekar bir anne ile başanlı bir senatör adayınm tesadüfler eseri başlayan aşkı- nm anlatıldığı film, çağdaş bir külkedisi yorumu. Yönetmen: Wayne Wang. Oyuncular: Jennifer Lo- pez, Ralph Fiennes. Natasha Rıchardson, Stanley Tuccı (2002 ABD, 1 05 dk). Zor Terah 24.00 atv Duygusal (77\ (End of Affairs) -1946 yüı Londra'sı. Roman- v i ' cı Maurice Bendrix, eski kız arkadaşı Sa- rah'nın eşi olan Henry Miles ile tanışma fırsatı bu- lur. Iki yıl önce kendisini terk eden Sarah'nın acı- sıyla kıskançlıkla dolan Bendrix, kadını ızlemeye karar verir. Yönetmen: Neil Jordan. Oyuncular: Ralph Fiennes, Julianne Moore, Stephen Rea. Deprem 01.30 Star Dram (T7\ (Earthquake) - Yönetmenliginı Mark Rob- v i ' son'un üstlendiğı filmde, kansını aldatan in- şaat mühendısinden bir polis memuruna kadar her bir karakterin şehri yakıp yıkan depremden nasıl et- kilendiği anlatılıyor. Oyuncular: Ava Gardner, Charlton Heston (1974 ABD, 123 dk). Izleyln Orta l>eğmez Yabancı Yerli Yönetmenliğini Peter Webber'in üstlendiği 'înci Küpeli Kız', 'Sinema Büyüsü' kuşağında ekrana geliyor Ressamınilhamperisi genç kız CNNTürk 17.00 Manşet i TRT2 21.00 Inci Küpeli Kız - The Girl with Pearl Earring / Yö- netmen: Peter VVebber / Oyn: Colin Firth, Scar- lett Johansson, Tom VVilkinson, Judy Parfrtt, Cillian Murphy/ 2003 Ingiltere, 95 dakika TVServisi-PeterWebberirn- zah «inciKüpejiKız'', TRT'nin "Sinema Büyüsü" kuşağında ekrana geliyor. Hollanda, 1665... 17yaşında- ki Griet, babası bir iş kazası so- nucu kör kalınca ailesine bak- mak için çalışmak zorunda ka- lır. Genç kız, ressam Johannes Vermeer'in evinde hizmetçi olarak çahşmaya başlar. Verme- er kızdan çok etkilenir, yetişti- CoBn Firth ve Scartett Johansson'ın oyna(tağı 'Ind KüpeB Kız', Tracy Chevafier'in romanından uyariama. riliş tarzı, eğitim düzeyi ve bu- lunduğu sosyal konum olarak çok farklı olmasına rağmen, renkleri ve ışığı algılama kabi- liyetini fark ederek onu yavaş yavaş kendi resimlerinin gizem- li dünyasına çeker. Vermeer tam bir mükemmeliyetçidir, çoğu zaman bir resmi tamamlaması aylar sürmektedir. Para için re- sim yapmak genç sanatçının il- hamını köreltmektedir ancak gittikçe genişleyen ailesine bak- mak için başka şansı yoktur. "tnci Küpeli Kız", Iracy Chevalier'm romanrndan be- yazperdeye uyarlanmış. Edu- ardo Serra'nın görüntüleri mü- kemmel. Bu tür kişisel hikaye- ler anlahlan filmlerde başan- nın anahtan doğru oyunculan seçmektir. Yapımcılar bunu ba- şarmış görünüyor, Scarlett Jo- hansson bir kez daha ne kadar yetenekli olduğunu kanıthyor. Sofîa Coppola ile birlikte çalış- tığı "Lostin Translation'' da ol- duğu gibi canlandu-dığı karak- tere derinTik ve insaniyet katı- yor. Yalnızca o değil kadrodaki diğer isimlerin de başanlı per- formanslan dikkat çekiyor. Ya- pım, "en iyi göriintü" de arala- nnda olmak üzere üç dalda Os- car'a aday gösterildi. TV Servisi - Mehmet Aii Birand. Türkiye'nin durumuna benzeyen ülkelerin baş müzakerecilerini "Manşet" programında konuk etmeye devam ediyor. Birand yapımın bu bölümünde, Çek Cumhuriyeti'nden Pavel Teücka ile konu üzerine sohbet ediyor. Skyturk 20.00 Poyrazoğlu konuk oluyor TV Servisi - Ünlü sanatçı AB PovTazoğlu, "Gün Baömı" programında Lak Şıvg^'ın konuğu oluyor. Şıvgın yapımda, konuğu ile tiyatro, sanat dünyası ve tatil üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor. Tv PROGRAMLARI 09.00 Gün Başlıyor 10.40 Dızı: Şaşıfelek Çıkmazı 12.20 Dızı: Ne Senınle Ne Sensız 13.30 Dızı: Loren- zo'nun Karısı 14.25 Meraklısına 15.00 Dızı: Kuzenlenm 16.00 Meraklı Momo- lar 16.30 Dızı: Şapkasından Sıhırbaz Çıkaran Tavşan 17.00 Kasaba 17.50 Garfıeld 18.20 Dızr Bızım Evın Hallen 19.00 Dızı: Yedı Numara 20.00 Haber- ler 20.50 Şans Topu Çekılışı 21.00 Dı- zı: Aşk Mahkumu 22.55 Zamanın Ta- nığı 23.35 Dızı: Polıs Merkezı 00.40Gü- nünArdından (0 312 490 43 00). 11.45 Sanat Gündemi 13.20 Başkent Sıyaset 13.35 Hayat Akarken 14.15 Ekogün 14.45 Dünya Ekonomi- sı 16.45 Sanat Gündemi 17.40 Dün- yaya Bakış 18.00 Haberler 18.20 Ya- rınım Aydınlık Olsun 19.00 Haber 19.15 Hayal Beldeler 19.45 Şımdi Bu- rada 20.05 Kent ve Kultur 20.30 Gü- zergah Edebiyat 21.00 Yabancı Film: Inci Küpeli Kız 23.35 Latmos'un Sa- natçıları 00.05 Bengı 00.55 Adrenalin 01.40 Yabancı Film: Kadınlaria llgi- li Gerçekler (0 212 259 72 75). 09.35 Gezgın öyküler 10.00 Yaz Mutfağı 10.30 Dızı: Bızım Evın Hallen 11.00 Kadına Daır 12.00 Haber 12.30 Yerli Film: Göklerdeki Sevgili 14.00 Hayat Bahçesı 15.25 Belgesel. Mekanlar Zamanlar 15.55 Hayat Akar- ken 16.15 Gezgın Öykuler 16.35 Be- nımle Oynar mısın 17.05 Mertıaba Dun- ya 18.20 Memleketten Haber Var 19.05 Günlenn Golgelerı 19.35 Dızı: Bızım Evın Hallen 20.10 Dızı: Vasıyet 21.25 TV Fıl- mı: Solgun Bir Sarı Gul 23.10 Bengı 00.05 Aydın Bakışı 00.35 Gunün Konu- su 01.55 Benımle Oynar mısın? S 09.00 Çızgı Film: Temel Reıs'ın Maceralan 09.30 Çızgı Film: Ne- ^ ^ şelı Melodıler 10.00 Çızgı Film:5 r a r Temel Reıs 10.30Dızı: BücürCa- dı 12.30 Gun Ortası 12.50 Çızgi Film: Me- gamen 13.30 Çocuklar Ne Olacak 15.10 Dızı: Beşık Kertmesı 17.00 Film: Çöpçü- ler Krah 19.00 Ana Haber 20.00 Passa- parola 21.50 Dızı: En Son Babalar Duyar 23.30 112 Acı100.30 Gece Haberı 01.10 Spor Gecesi 01.30 Yabancı Film: Dep- rem 03.10 Türk Sanat Muzığı 03.40 Turk Halk Muağı (0 212 448 80 00). J â 06.30 En İyı Arkadaşım 08.00 ^ ^ 3 Çocuk Kulübu 09.00 Rüyalan- ^ P * mın Aşkı 10.00 Aşkım Benım 13.30 Cennet Mahallesı 16.00 Mıkrofon Sende 17.15 Hayat Bılgısı 19.00 ShowTV Ana Haber 20.00 Ah Kalbım 22.15 Ya- bancı Film: Yılan Gö'zier 00.15 Dızı: Ka- nunsuzlar 01.30 Bu Gece 02.15 Müzık Show: Song 24 04.15 Zırvedekıler 05.00 Film: Kenann Oilberi (0 212 355 01 01) 10.20SağlıkHattı11.00Açık Hat 12.40 Teknoloıı Hattı D 13.00 Ekonomı Polıtik 13.30 Gunden Kareler 14.10 Gündem 14.50 Ankara Saatı 17.00 Interaktrf Haber 18^0 Çağatay Yolda 18.50 Kultur-Sanat 19.00 Ana Haber 20.00 Gun Batımı 21.00 Ne Var Ne Yok 22.00 Duayen 23.00 Geceye Bakış 00.10 Psıko Yorum 01.00 Haber 01.30 Sağlık Hattı (0 212 449 07 00). 10.00Dızı:Kuşku12.30SızınSe- sınız 16.30 Akşam Yıldızlan 19.00 Ana Haber 19.45 En Ko- mıkler21.45 Çocuğun Var Derdın Var23.15 Dış Hatlar01.00 Son Kanıt 02.00 Gece Ha- berten 02.30 Tete Market 03.00 Sızın Sea- nız 05.30 Huzura Doğru (0212454 56 00). 21:00 DİKKAT ŞAHAN ÇIKABILfR! 22:00 SİNEMA: DIŞI GEYIK 20^0 ISTANBUL'DA MİMARLAR ZİRVESİ Oğuz Haksever 23:00 24 SA AT Banu Güven Mirgün Cabas bugün mv/ www.ntvmsnbc.com _ i 07.00 Kahvaltı Haberten 08.45 Tele- 3 X V tubbıes 09.30 Çizgı Film: Cednc 10.05 * " Dızi: Rubı 11.05 Yaz Sabahı 13.00 Gün Ortası 13.30 Film: Ana Kucağı 15.15Çocuk- lar Duymasın 17.15Küçuk Annem 18.00 Dızi: Avru- pa Yakası 19.30 Haberler 20.15 Spor Haber 20.30 Dızı: Son Yüzleşme 22.15 Ateslı Topraklar 24.00 Yabancı Rlm: Zor Tercih 01.40 Son Haber 02.20 Habercı 02^5 Gecenın Içınden (0 212 354 30 00). 10.10 Yazlık Hayat 10.50 Istanbul'da ^ Mımartar Zırvesı 11.30 Yakın Yerier 12.30 Doğru Tercih 13.00 Gunun Içınden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'yeSorun 14.50 Istanbul'da MımartarZirvesı 15.00 Haberler 15.15 Türk-ABD llışkılerı 16.30 Ekonomı 16.50 Istan- bul'da Mımaıiar Zırvesı 17.10 BeşÇayı 18.10 Ge- ce-Gunduz 18.30 Kent ve Insan 19.35 Gerçeğın Ta Kendısı 20.00 Haberler 20.05 Spor 20.30 Istan- bul'da Mımariar Zırvesı 22.00 Futbol Aktuel 23.00 24 Saat OO.IOYakın Yerier (0 212 335 00 00) 07.00 Kanal D Çocuk Kulubü Konuşu- yor09.30BızımSınrf11.30Film:Bebek 13.40Sıhırtı Mutfak 13.50 Rlm: SolanB i r Yaprak Gibi 15.50Çızgı Film. Sco- by Doo And Serappy Show 16.20 Dızı: Bir Dılım Aşk 17.40 Dızı: Sıhırtı Annem 19.30 Ha- ber 20.30 Dızı: Aşk Oyunu 22.15 Dızı: Çembenmde Gül Oya 00.15 Çırak 02.00 Haber 02.10 Film: Ben Sana Mecburum 04.50Trafik05.00 Sıgaranın Za- rarlan 06.30 Dızı: Vahşı Guzel (0212 413 51 11) 10.15 Yaşama Sevıncı 11.05 Referans Noktası 12.10 işYemeğı 14.45 Dünya Mımarlık Kongresı 15.05 Çıkış Yolu 15.45 Dunya Mımarlık Kongresı 17.00 Manşet 18.15 Afış 20.00 Eğıtım ve Karıyer 20.45 Spor Vızyon 21.05 Mımarlar Ayasofya'da 22.10 Oradaydım 23.00 Gece Gorüşü (02124135600). a09.00 Robın Hood 10.05 Dızı: St.Tropez 11.05 Yenı Vızyon 12.30 Trend Sağlık 13.00 Gün Ortası 13.30 Spor 14.00 Çocuğum ve Ben 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Derya Gıbı 18.00 Haberler 18.20 Spor 18.40 Trend 19.00 Dızı: St. Tropez 20.00 Ana Ha- ber Bultenı 21.00 Dikkat Şahan Çıkabılır 22.00 Yabancı Film: Dişi Geyik 24.00 Haber Aktıf 00.45 Spor 01.00 Dızı. St Tropez (0 212 288 57 52). ° 7 - 00 F u a r ° 8 - 3 0 Ga y r| - menkul Rehberı 10.00 Profesyoneller 11İ00 Uzman Gözuyle 12.30 Pa- rantez 13.00 Haberler 14.00 Fuar 16.00 Hızmet- türk 17.50 Teknokolık 18.00 Haberler 20.00 Stra- tejık Fınans 21.45 Expo Fuar 22.30 Kobıler Soru- yor 00.30 Gece Haberlerı (0 212 465 79 49). , l r 07.00 Çızgı Film Kuşağı 08.30 Sağlık Rehberı 09.25 Yabancı Fılm:Jock110.50 Yabancı Film: Hayalcı 12.15 Beşte Beş 13.00 Sağlık Reh- beri 14.00 At Yarışlan 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Ana Haber Bülteni 20.15 Yabancı Film: Uç Şarapşörter 21.45 Yabancı Film: Melekler Evı 23.10 Yabancı Film: Ispanyol Yargıçlar 00.15 Fantasy TV (0 212 336 15 15). 11.40 Bir 4-Çeker Doğuyor 12.35HurdahkSavaşlan 13.30 Uçan Külçe 14.30 Trenler Ne- den Çarpışır 16.00 Sıradışı Makineler 17.00 Öncülen Dünyanın En Soğuk Kasabası 18.00 Bınncı Dünya Savaşı 19.00 Süper Yapılar: Avrupa Tunelı 20.00 Sıradışı Mühendıslık 21.00 Gızlı Reıch 22,00 Ramses 24.00 Mumya Dedektıfi (0 212 330 00 88). C 11.00 Ferah Ferah 13.30 Sarışe- ker 16.00 Kum Saati 19.00 Dizi: Gerçek Kesıt 20.45 Yerli Film: Sevda Ateşi 22.30 Renkli Dünyalar 24.00 Gece Hattı 00.45 Dizi: Truvalı Helen 01.45 Film: Prenses ve Korsan (0212 256 82 82). 10.35 ŞırketRaporu 11.35 Vade- li Işlemler 12.00 Finans Cafe 13-40 Piyasalarda Gün Ortası 14.00 Piyasa Ekranı 15.00 Ana- lız 16.30 İMKB Kapanış 18.00 Jimmy Neut- ron 18.30 Rugrats 18.45 Dızı: Seinfeld 19.15 Dizi: Scrubs 20.00 Dizi: The O.C. 21.00 Dizi: ER 22.00 Film: Yüz Yüze 24.00 Dızi: Scrubs 01.45 Dizi: TheO.G. (021233001 01). ULUSAL 08.50 Kurtuluş Savaşı öykü- leri 09.10 Müzik Pınarı 10.10 Ulusal Fırsat 12.10 Ufuklar 13.10 Müzik Pınarı 15.10 Ka- yısı Diyarı 17.10 Ulusal Fırsat 18.10 Çıftçi Meclisi 19.00 Ana Haber Bulteni 19.35 Gü- nün Yorumu 20.00 Kurtuluş Savaşı Oyküleri 20.30 Turhal Kültür Gecesi 22.00 Emek Dün- yası 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). *>^~ -v - 0.00 Sağlıklı Beslenme ( J i A 10.30 Yabancı Film: Dallas 12.00 Festival Günlüğü 12.30 Sıradışı 13.15 Pop Cafe 15.05 Tatil Rotası 15.30 Ekodinamik 17.05 On Air 18.00 Düğün Magazin 19.00 Festival Gün- lüğü 19.30 Haber 20.15 Spor 20.30 Sıra- dışı 21.00 Yabancı Film: Altın Madeninde Batanlar 22.30 Gecenın Kokteyli 24.00 Ge- ce Haberleri (0 224 331 70 00). HIZLI, DOĞRU, TARAFSIZ HABERLER KANALTÜRK FARKIYLA ARTIK CEBİNİZDE kanalturkT Ü R K İ Y E - N İ N T E L E V İ Z Y O N U ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Ayiık 5 YTL / 60 kontör). TURKCELLHIZMET www.shtAuo.ajm 444 0 53% {•Garanti David Sanborn Band Feat. Christian Mc Bride, Don Alias, Terri-Lynne Carrington & Ci! Goldstein 7Temmuz 2005, 21.00 Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi İstanbul KüKür Sanat Vakfi, 12. Uluslararası İstanbul Caz Festivali kapsamında yer alan David Sanborn Band feat. Christian Mc Bride, Don Alias, Terri-Lynne Carrington & Gil Goldstein konserinin gerçekleştirilmesindeki katkıları için Matraş'a teşekkür eder. TURKCELL bilet/j www.iksv.ori 08.30 Tipıtv 10.00 Gaf Ebesi 12.00 Yemek Ba- hane 13.00 Editör Masası 14.00 Kadınlar Kulübü 16.00 Ekonomı Gündemi 17.00 Ti- pitv 1&00 Dızı: Robın Hood 19.00 Dızı: Evimız Hollyvvo- od'da 20.00 Haber 20.45 S- por 21.00 Dızı: McMillan ve Karısı 22.45 Gerçekler 00.30 Haber 01.30 Gaf Ebesı 03.15 Dizi: McMillan ve Ka- rısı(0 212 355 85 00). 11.15 Ya- bancı Film: Rugrat'ler Vahşi Doğada 12.40 Ya- bancı Film: Çılgın Intikam 14.25 Yabancı Film: Yeraltı Canavarı 4 16.10 Yabancı Film: Ay Işığında 18.20 Ya- bancı Film: Panama Terzisi 20.30 Yabancı Film: Fırla- ma Kavalye 22.10 Yabancı Film: Aşk Masalı 24.00 Ya- bancı Film: Dracula 3000 01.30 Yabancı Film: Çılgın Intikam (0 212 326 00 00). 11.20 Yerli Film: Bir Damla Kan Uğruna 12.35 Yerli Film: Öğret- men Zeyne 13.55 Yerli Film: Kucaktan Kucağa 15.30 Yer- li Film: Hamsı Nun 16.45 Yer- li Film: Düşler de Ölür 18.05 Yerli Film: Şaşkın ördek 20.55 Yerli Film: Macera Yolu 22.20 Yerli Film: Kolombo Şakır 23.30 Yerli Film: Şaşkın Ordek (0 21232600 00). 10.15 Dıpio- matık Kulis 11.15 Sıyah Beyaz Rep- lıkler 13.15 Avrasya Dünyası 14.15 Açık Haber Hattı 15.15 Sağlık Kamesı 16.15 Basın- daBugun 18.15YörükOba- ları 19.30 Haber 20.00 Not Defteri 21.30 Yedıgun 22.30 Dış Sıyaset 23.30 Seyahat- name (0 312 231 21 00). İS1ANBUL 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004 693 Davacı Turan tlgiç tarafrndan davah Neyıre Özateş aleyhine mahkememizde açılan alacak davasının yapılan açık dunışmalan sonunda; Mahkeme- mızın 2004 693 Esas. 2005 447 Karar ve 27.04.2005 tarihli karan ile; davanın kabulü ile 2.010.000.000.-TL.'nın 14.08.2002 tarihinden ışleyecek ya- sal faızı ile davahdan alınıp davacıya verilmesüıe karar verilmiştir Davah; Neyire Özateşlstanbul, Beşıktaş, Akatlar, Zeytinoğlu Cad., No: 32, D: 9 adresuıde meçhul bulunması nedeniyle 27 04.2005 tarihli mahkeme karan ilanen tebliğ olunuı. 27.05 2005 Basın: 25758
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog