Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 TEMMUZ 2005 ÇARŞAMBA EKONOMÎ IORSA En fesctt Oûfk ruBe* Kapanş 5 TEMMUZıooş î K fi CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç'tan hükümete 'Ihlaszede' tepkisi: CS7 <B6 440 510 222 085 282 134 232 525 2.92 087 296 446 515 286 036 238 106 444 519 235 136 231 -AfyonÇfnartc -~Ak Ytt. (X j&fa Taaö ' ı T f c L ^ j<WuC 3TıC -SÜBfteHOÜBÛ *«»1lK# MtenafYıOr 9MvrvSc AnadoİjElE Anadofcj H»ya Enei Anadauauz. JftnsUuSmU Aıaraürj»r»TmO--«r« MmnVaaıa ı*miiâı jMaYtOt j*jWU»GJtYO MtaVKOrt A m S a n a AmMW.3rt Ajsn&ıcp Bbvdkvı Tıtafl Ba^ittif Futoi Vıt BciıÇkr»*: aoKMY» BDTUUP Mapnesnarr 67CSC .—c <so ESO SSO 3S75 1290 575 '37 9SC 3-75 49D0 £56 238 129 3 6 226 127 036 •36 525 X5O 231 1Î2C 232 C37 036 '36 236 122 2130 6*5 034 242 4«2 1530 136 137 312 2950 254 2 M 336 213 3 -£ 135 IX 1025 i j e 655J0 560 •30 4İ4 665 550 242 3975 12S0 555 1180 136 935 3650 4625 53S 127 3J» 223 127 035 144 520 2925 226 '0X 225 035 035 " 5 2.52 •20 2CJ0 640 339 234 438 1430 142 193 308 28'5 258 206 394 1-5 254 328 46X 149 134 100 1020 494 695X 56C 32 '60 S85 5S5 246 4125 13X 580 1230 142 980 T75 5300 555 130 338 231 131 039 147 540 3125 233 102O 232 03' 036 800 2-70 124 2-10 660 C34 2-53 448 •5.10 •94 •38 316 29-50 Î'O 2.18 (30 •83 2 76 336 4'50 •53 99 •Ü3 1C40 412 595JC 566 131 4SÛ 670 560 244 39'5 12J0 570 11J0 142 965 3725 4850 535 128 338 228 ıx039 '45 530 29.50 228 1013 226 036 036 '30 266 '22 2030 6.55 CJ» 242 4<C 14T 183 134 306 2900 266 209 422 193 264 328 4625 197 101 1020 406 090 130 138 1 15 420 035 -068 234 3'3 6'334 " 4 5 "9 •31 - 4İ7 '47 6'5 '82 560 244 35 6' -0 7B •0 8' 12'5 558 2.48 12.04 365 -4C 153 968 132 3705 102 46.52 360 £45 -0 78 2JJ2 133 236 3.13 -068 096 '28 332 228 '29 097 146 531 -128 300 7 13C 229 10u 228 336 036 '84 265 122 048 2033 155 -426 259 27C 189 -0 45 200 161 152 128 651 091 243 441 aoKftFOTSstsnknZSO! 2140O 24'00 21900 B C K I 136 137 '10 109 21) 260 272 262 aoyrarMagaacak araa aSHEvAMm 9 v 0 730 243C 134 75M "50 76X 23İ0 2440 2360 •03 '09 104 liflO 1520 15 X •25 196 196 3'3 2939 2 6' 2'2 4'5 179 269 330 107 46-3 1J0 ir 1 2 1029 -049 409 -601 22982 093 106 296 !55 194 ^ 2 6 23 31 136 0 76 234 65" 112 222 103 194 16' -066 '536 334372 1'05164 2-027 518368 463230 3485466 36587 12T129 3'0'230 432380 63370 •25S9O44 504341 •53199 3934- 694344 3023424 309307 226425 64656 '54354 137'95 29605-2 227 072 •'6396 3 7 2 3 » 2356'01 536368 210433 754 406 4971452 -B'334 517 45" 269-648 •v.n 20496 1389689 224010 132 (01 M70389 25096 2.52-274 185963 126335 90197 • 561 '12 •419 852 2629 015 •366979 2'5 013 3.630257 •4-9695 485108 13355 684 D755 618005 207336 •306313 160018 3'5 755 850120 2868886 23653' 2310393 373 824 352 İV 190195 20 799 31050 238 059 2 6 " l 2 ^ 810 1-9302 38248 131840 13-85' 185 523 229'4' 4251 439256 •349014 46T6 4973283 1636812' 386360 AKP tarikatbaskısınateslim• Koç, Bankacılık Yasası'nda yaklaşık lOObinmudisini mağdıır eden İhlas Finans'ın korunmasının "kamu vicdanını yaraladığını" söyledi. ANKARA (Cumhumtt Bürosu) - CHP Grup Baş- kanvekili Haluk Koç, AKP ve Başbakan Recep Tay\1p Erdoğan'ın "Benimyolsuz- lukvapanımiyidir" anlayı- şıyla Bankacılık Yasa- sı'nda yaklaşık 100 bın mudisini mağdur eden th- las Finans'ı korumasının "kamu vicdanını yaraladı- ğuu" söyledi. Hükümetın "bir gazete, bir tele\iz>on ile dar tarikat çevrelerinin Turizm Bakanı için 'uyanmatikliformül Koç, basın toplantısında, katıldığı törenlerde sık sık uyuklamasıyla gündeme gelen Külüir \ e Tunzm Bakanı Atilla Koç ıle dığer "uyuyan bakanlarn a, "uyanmatik" kullanmalannı önerdı. Cıhazı "uygulamah" olarak gösteren Koç. "Biz bu cihazı önemoruz. Bakanlann uyanık kaimalan mı daha yaraıiı, uyumalan mı daha yararta, bu konudaki karan Başbakan'a bırakıyoruz" dedı. (Fotoğraf: AA) baskısına boyun eğdiğmi" belırten Koç, "Bu ola>r , bir batağm siyasi bimaye gör- mesinin en güzeiörneğkür" dedı. Koç, parlamentoda düzenledıği basın toplantı- sında, Bankacılık Yasa- sı'nda AKP oylanyla thlas Fınans'm tasfiyesinin TMSF tarafindan yürütül- mesini engelleyen düzenle- me yapılmasuıa tepki gös- terdi. Türkiye'de bankerze- delerle başlayıp tmarzede- lerle devam eden sürece bır de Ihlaszedelenn eklendı- ğinı kaydeden Koç, bu fı- nans kurumunun yaklaşık 100 bin kışıyı mağdur ettı- ğine dıkkat çektı. Beko'ya yeni Grundig'le uluslararası tasarım ödülü EvnnYaOt FlckAfk Ftfnmg 173 FıwnDWm»Y« 620 Fmrtrtç«Spct1« 1150 F«n M r w j u n 220 FnanaFfi u 450 RraraYaLCR '53 1330 13.60 1350 222 217 464 436 •53 153 430 1.51 615 630 625 rmfmatn G&auyStıortl 92 00 OmmSrUa 580 OtnrmFıtnn) SmHGMYO SnrtıYıtOtt 3 e * ( • '10.00 T B X '1500 '10.00 8J5 9J0 835 880 2 128 HoKJrg 262 101 715 108 '35 106 2*1 107 7 112 128 113 "250 8200 8100 560 580 565 260 268 260 099 101 '06 " X 110 182 106 260 103ao g 0 Goö«tjvjıcı«i 037 C34 ĞüoÎYMr 1300 1100 13.60 13J0 S ö i Ç 280 108 266 107 39' 099 710 ' " 185 10' 262 135 094 ESSEN (AA) - Beko Elektronik, Grundig markasıyla dünyaca ünlü tasanm ödülü "Red Dofm sahıbı oldu. Ödül, Almanya'nm Essen kentınde düzenlenen törende Red Dot Genel Müdürü Etanar SchüOer tarafmdan Beko Endüstriyel Tasanm Yönetıcısı Bora Bükülmez e venldi. Bukulmez. "Uluslararası prestij ödülü olan Red Dot ödülünü §0. yınnda Beko Elektronik tasarunının almasından dolayı şirketimiz ve ülkemiz acısından büyük muthıhık duyu\oruz. Bu ödül, Türkiye'deki tasanmcılann uluslararası açıdan da çok başanfa olduğunu kanıdamıştir" dedı. Beko Elektronık'ın 2004 yılı başında marka portföyüne dahıl ettığı Grundig markası için özel tasarladığı "Grundig Vısfon26LCDTV" endüstriyel tasanm alanında dünyanın en prestijli ödüllennden Red Dot Tasanm Vısion26, Ödülü'ne layık ödülaldL Bükülmez'e ödülü Elmar SchüDer verdi görüldü. Beko Elektronık'm ödüllü televızyonu Grundig Vısion 26 LCD TV, dığer kategorilerde ödül kazanan ürünlerle bırlikte 1 yıl boyunca endüstn merkezındeki dünyanın en büyük çağdaş tasanm müzesı "Red Dot Design Museum"da sergılenecek. Bu yıl 36 ülkeden toplam 1857 tasanmın yanştığı Red Dot Desıng Award'da bugüne kadar ödül alanlar arasmda Aple IPOD, Lamborghını, Sony VAIO gibi dünyaca ünlü markalar yer alıyor. Ğ SöiasÇıneno GSOHottno HûmydSzt 104 238 188 256 034 3-0 182 172 0 74 083 145 110 118 318 110 242 •33 266 037 322 137 184 0.80 087 149 113 124 32! 106 236 188 262 086 3-2 0'5 084 145 1 r 120 320 IjFilKi 20JO00O2' 00000228800021 OOCK 1610.00 • 806.00 1.670 00 165530 8.05 '80 810 7jo 14ar 0013100İB13 800.0013 aoaoo 102 234 2-9 230 10' 278 458 655 2 45 256 134 480 085 318 302 223 286 •16 232 468 670 249 262 13' 492 334 294 2-9 284 113 23C 464 655 2 48 26C 13" 484 C36 2.78 -0 42 208 -o '6 238 311 161 221 386 3*5 136 -0 89 323 136 240 130 261 096 3-6 184 1 ^ 0.75 085 146 •12 •20 323 C362-340X 149-64210 3'1 ' 9 ' •431355030 311 236 179 221 070 234 3 67 112 379 08' 464 224 660 08' 24' 0'8 259 0'4 136 3229,695 152311 230229 54432' 56C884 '4S2'S 29556 irt)629 08' 1*200 ' 3 9 X 144 X 139CC 211 14124 KatM Kat&a O 2.80 310 280 '28 122 '29 2775 2950 2'"5 336 3330 362 3İ8 575 İ05 133 ' 3 ' 113 '31 8 4600 48 i ' 48 jO 346 3 262 5 330 166 585 194 jO 328 252 322 250 113 2230 22T) 22.SC 565 5'5 İ0İ9 091 10.50 1090 1 378 MartıÇranB 372 MvmAtııyın£ '40 M U n 1J5 0 5'5 090 '050 3'2 145 172 142 1-51 170 3'4 710 '45 7 x . _ 132 140 '36 2'80 2170 22JX 2130 198 036 039 037 630 066 06S 118 -513 •051 331 •0 51 560 430 353 233 -339 •0 44 088 2 1 106 140 135 0'4 046 1.02 283 '30 284- 392 165 585 '34 •22 4'59 331 256 116 2247 369 090 '053 3-3 1 4' 3'1 '34 136 2188 038 0 1 0İ2 1060 C 70 061 00 067 121 D 73 119 0 71 062 030 2.-4 1020 '0 70 1030 166 169 166 24 90 24.00 25 X 2430 185 038 040 078 070 3425 830 336 366 119 071 032 233 1039 119 168 •241 2447 412Ü32 250289 133279 348443 43,880 2'5'15 423138' 40650 5328804 89783 2101676 2286317 2.166953 1441661 238.158 75.676 232'205 349162i 1 4 5 1 1 " 457506 •59253 2600036 199120 4"33 200024 96 "85 331331 19531 47 4 870"»1 2621116 •395392 4069-9 327S3'5 •001408 14«35' 2693'9 819304 '42303 26286 799335 329-95 284931 754'6S0 37 069 74-54 488.8] 1 441.07! 12318' 139.633 2394372 1409756 474301 Enflasyon mkamlarını değerlendiren TZOB Başkanı Bayraktar: Fiyatları 'sinek' düşürdü 'Volkswagen, Proton 'u , satın almak istiyor' KUALA LUMPUR (AA) - Eskı Malezya Başbakanı Mahattir Muhammed, Avrupa'nın en bü>ük otomobil üreticisı Volkswagen'ın Proton'u satın almak ıstedığını söyledi. Malezya'nın ulusal otomobil şirketi Proton'a danışmanlık da yapan Mahattir Muhammed, "Eğer biz de istersek, \olkswagen Proton'un \iizde 50'den fazla hissesini saün almavı planhyor. Bu yüzde 100 de olabilir- dedı. VW dışında bırçok şırketın daha Proton'la ılgilendığını belirten Mahattir Muhammed, "Eğer Proton hisselerinin tamamını satarsak, Malez>'a'daki üretim sona erebiBr. Bu durumda diğer otomobiDerin montajmı \-apmak zorunda kahnz. Bundan t endişetenhorunr şeidınde konuştu. ; • Tüketicı fiyatlanndaki artışlann perakendecilerden kaynaklandığını belirten TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sebze fiyatlanndaki düşüşün en önemli nedeninin ise Rusya ile yaşanan Akdeniz meyve sineği krizi olduğunu söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkıye Zıraat Odalan Birliğı (TZOB) Ge- nel Başkanı Şemsi Bayrak- tar, tüketicı fiyatlanndaki ar- tışlann her zaman üreticı fi- yatlanndaki artıştan değil, perakende satış yapanlann tavırlanndan kaynaklandığı- m kaydetti. Bayraktar, önceki gün açıklanan enflasyon rakam- lanyla ilgili yaptığı açıkla- mada, tanm sektöründeki ge- rilemeye özellikle sebzeler- deki fiyatlann büyük oran- larda düşmesinin neden ol- duğunu söyledi. Sebze fiyat- lanndaki düşüşün en önemli nedeninin Rusya ile yaşanan Akdeniz meyve sineği knzı olduğunu belirten Bayraktar, tüketici endeksindeki patates fıyatlannın artişın yüksek ol- masının, üretici fıyatlanndan değil, perakende satış yapan- lann tavırlanndan kaynak- landığını söyledi. 03' 036 «38 0-7 ÛT O'B 037 518J3C 0-8 870123 1.15MÎLYAR YTL Koç Holding 'den sermaye arttırımı _ EkonomiServisi l III* - Koç Holding çı- * * * S kanlmış sermaye- sı, 150 milyon YTL nakdı artışla 1 mılyar 150 milyon YTL'ye yükseltılecek Koç Holding'den borsaya gönderilen açıklamada, holding idare meclısının ön- cekı gün yaptığı toplantıda, şırketın çı- kanknış sermayesının 1 mılyar 150 mil- yon YTL'ye yükseltılmesıne ve artişın tamamının ortaklarca nakden öden- mesıne karar venldığı kaydedıldı. BOĞAzIçI HOL^ÎNG Kutman hisselerini Lîberyalüara satîı ANKARA (ANKA) - Global Gru- bu'nun sahıp ve yönetıcılennden Meh- met Kutman, Boğazıçı Holding'dekı hısselennın bu- bölümünü Lıberyalı bir şirkete, b\x bölümünü Global Altyapı Hızmetlen Işletmecılık'e devrederek ortaklıktan aynldı. Kutman, sahıbi ol- duğu hisselerden 16 bm 937 YTL'lik bölümünü Lıberya'da faaliyet göste- ren Kartano Inc'ye devrettı. Kutman, hısselennin 2 bm 962 YTL'lik bölü- münü Global AJtyapı Hizmetlen ve Iş- letmecihk'e, 1 YTL'sini de şırketın diğer ortaklanndan Ayşegül Bensel'e devrederek şirketle ilişkisını kestı. 180 MÎLYON DOLAR Tekstilbank'a dış kaynak EkonomiServisi- Tekstilbank, ulusla- rarası finans kuruluşlanndan 1 yıl vade- li 180 milyon dolarlık sendıkasyon kre- disi sağladığım bıldırdi. Bankadan iMKB'ye yapılan açıklamada, toplam 45 bankanın katıhmı ile sağlanan kredıye li- bor (+) yüzde 0.60 düzeyinde faız uygu- lanacağı ve kredinın ihracat ışlemlennı desteklemek amacıyla kullandınlacağı belirtildi. Yüzde 75.4 oranında hissesi GSD Holding'e aıt olan Tekstılbank'ın Türkıye çapında hizmet veren toplam 3 9 şubesı bulunuyor. Öncefc En En D«jsm tyfo Iştenı H » M ı Kapanş Dûşûk Yûksek bpns \ OtR». Hacm SÖYLEŞİLER KORKUT BORATAV Aldatmalar, Saptırmalar Son zamanlarda Türkiye'nin geleceğı bakımm- dan önem taşıyan birtakım gelişmeler, yoğun bir "beyin yıkama, yanıltma, gözardı etme" kampan- yası ıle kamuoyuna aktanlıyor. Üç örnek göstere- lim. • • • AB Komisyonu'nun Türkiye için önerdiği "müza- kere çerçevesi"n'\, bizimfinansçevreleri ve AB uz- manlannın büyük bölümü, önemli bir başan olarak yorumladılar. Sanki, kntik olan tek sorun, görüşme- lerin 3 Ekim'de başlaması ımış gibi... Hayretdoğrusu... Komisyonun belgesınde, Türk kamuoyunun hazmetmekte güçlük çekeceğı, Er- menistan'lasorunlann çözümünü {"komşularia iyi ilişkiler" ifadesiyle) gündeme getiren ve Kıbrıs so- rununda Türkiye'yi (bu kadar ödünden sonra) hâ- lâ iyi nıyetli davranmaya davet eden ifadeleri birya- na bırakalım. Bu belge, aslında, Türkiye'nin yol ha- rttasını "imtiyazlı ortaklık" hedefine yönlendiren; dolayısıyla tam üyelik seçeneğıni kenara iten bir metindir. AB ıle üyelik dışında sıkı bağlar içeren bir ılişki seçeneği açıkça ifade edilmiyor mu? Kimi ko- nularda, örneğin emeğin serbest dolaşımında ka- lıcı istisnalar gündeme gelmiyor mu? AB'nin Tür- kiye'yi hazmetme kapasıtesinin sınıriı olabileceği belirtilmiyor mu? Üyelik görüşmelennin kesilme koşullan bir kez daha vurgulanmıyor mu? Kısaca- sı, özel statülü bir ortaklık seçeneğınin sadece adı konulmamıştır. Bunlara, AB'nin ve Avrupa'nın çok sayıda "ağır topu "nun aşağı yukan aynı kapıya ge- len demeçlenni katınız. Ingilizlerin The Times ga- zetesı, komisyonun son belgesi yayımlanmadan önce "Türkiye'nin tam üyelığı artık biryavaş ölüm sürecine girmiştir" teşhısınde bulunuyordu. Bu saptama artık fazla lyımserdır. Üyelik seçeneği, as- lında, rafa kaldırılmıştır. Bence, bızım resmı çevreler ve dıkkatli AB uz- manlan da durumun farkındalar. Yıne de "herşey eskisı gibi" mesajını pompalayarak kamuoyunu yanıltıyorlar. Bazı AB tutkunlan "sonuç değil, sü- reç önemlidir" gibi bırsöylem geliştiriyorlar. Uyar- mamız gerekiyor: Halkın süreklı yanıltılmasına da- yalı birsüreç, Türkiye'de demokratik refleksleri de- ğil, olsa olsa faşizan ve karanlık tepkileri besleye- cektir. • • • TürkTelekom'un yüzde 55 hıssesı 6.5 milyardo- lara, birazcık "Italyan sosu" da katılarak Hariri aı- lesine satılıyor. Işler yolunda giderse güz aylarında ılk taksıt AKP ıktıdannın emrıne verilecek ve belki de bir erken seçımınfinansmanınakaynak sağla- yacak... Suudi-Lübnan kanşımlı Hanri klanı, bugünlerde ABD'nin Ortadoğu'dakı gözdelerinden bıri. Bır kar- deş Lübnan'da Sunye aleyhtan cephenin lideri ola- rak başbakanlık koltuğuna geçıyor; dığeri de Tür- kıye ekonomısının öncü sektörlerinden birini satm alıyor... Bu ailenın sıcilini iyi bilenlerie haberleşiyo- rum. Bilgı geldiğınde okurlarımla paylaşacağım. Türkiye'nin "vatansız" sermaye ve medya çev- relerini izleyin: "Paranın, sermayenin vatanıyoktur" diyerek başlıyoriar. "Telekom tesisleri biryere git- miyorki; burada kalıyor; ucuza gitmedi, ama keş- ke on yıl önce satsaydık" dıye sürdürüyortar. Bir de utanmadan, "Satmayalım da turşusunu mu kura- /ım..."diyenlervar. Muhalifler ıse "çağdışı, ulusal- cı tepkiler." yaftalanyla susturuluyor. "Ucuza mı gıdiyor" eleştirılen yanıltıcıdır. Halkı- mızın seksen yıllık emeğının bınkımi olan bir sek- törün satışına, hangı meşrepten olurlarsa olsunlar yurtsever solcu, sosyalıst, herkesın ılke olarak kar- şı çıkması gerekiyor. • • • Daha önce iki kere Anayasa Mahkemesi'nden dönen ("Temel Yasa" bağlamlı) içtüzük değişikliği, IMF yasalannı Meclıs tatılınden önce çıkarmak te- laşı ıçıne giren AKP tarafindan bir kez daha geçi- rildi. Anayasanın, bu konuda üçüncü defa "delin- mesi"ri\ değerlendiren finans uzmanlannı TV ve radyo programlannda izledinız mi? Bu bakımlı, şık, ağızlan laf tutan, ancak vurgulan ile bir parça "Ame- rikan Türkçesi" konuşan genç uzmanlar nasıl da keyrflendiler... IMF yasaları, hele sosyal güvenlıkle ilgili olanı, hızla geçsın de son stand-by anlaşma- sının ılk taksıti gelsın; borsadaki yükselme destek- lensin... Daha önce, TBMM Irak tezkeresıni reddettiğin- de depresyona giren bu "Özal çocuklan" nereler- de okudular? Hiç mi anayasa, hukuk, siyaset bili- mı, tarih görmediler? Asgari bir demokrasi kültü- ründen hiç mı nasıplenmedıler? Onların, bizlerden gizli tuttuklan bır özlemlen var: Anayasa Mahkeme- sı, Danıştay'ı olmayan bir Türkiye... IMF, Dünya Bankası ve AB tarafindan hazırlanan yasalan, gös- termelik bir mecliste görüşülmeden kabul edilen; yürütmenin başına ve Çankaya'ya VVashington ve- ya Brüksel'den ithal edilen kişilerin oturtulduğu bir Türkiye... 3300 3450 3325 830 8.45 8.40 390 3.78 a60 058 260 2 545 374 3.58 2-56 520 SFrarsFact 5 0 1630 1620 '630 16" 625 362 036 099 3'5 420 262 111 139 166 2.76 515 3.64 174 073 173 690 31! 038 103 600 434 2TJ 113 2JE 172 2JE 530 372 177 075 197 2.56 535 '660 167 635 354 09" 103 380 422 264 112 230 292 3346 120 836 2 C 382 059 258 4 5'E372 •'35038 320297 17916 464566 2635000 2423093 192668 63-9 72 640964 234922 -91380 T238272 11,511312 16213 109221 119322 222313 28" 693 2.10 141 214JE5 UçakSerarr* UzalMaUta -0 78 -093 •84 •3 06 055 102 300 252 -099 175 53' 16 64 l'O 6.43 166 03' "01 535 428 266 UnyeÇronte Vano Var»Yat» VesM K» S05 300 5-55 •54 206 410 045 1>9 282 9.20 630 34i 243 135 2.2' 496 396 238 334 540 151 205 406 04i 280 9.25 615 342 240 •32 2.29 434 03! 234 Yapı KıMı Koray GMYC2 52 250 • ¥^>ı Kredı Sıgorla 225 î? ' Yapı Kreo v* ~j\ 141 0 92 ! YEJ* 113 111 , YanuFr YiOrt. 137 194 YjzcMHcrtr 2530 24 70 Yuaa 136 134 '89 522 106 367 114 1 '5 133 3 7 4 266 132 234 233 238 236 16J0 1630 1690 1630 0 108 110 108 TTutms Tsxa ToteOn Fac Top*-r Ki TnlsmporSconf TrakyaCvn Tuöş 106 5'5 434 393 535 960 6.05 444 209 4.02 •34 250 690 110 555 4 48 420 610 108 Sİ0 4 40 418 5-95 1 0 086 121 •091 3TJ 046 338 236 •060 1020 613 610 452 446 216 2'1 490 428 199 186 260260 _.. I8J0 1850 2040 2040 094 033 086 0S5 127 125 130 125 2625 2600 2650 26 50 195 132 '95 192 225 219 225 n 424 •82 452 45C 166 105 '75 •94 428 460 174 108 730 686 219 528 440 413 538 355 10'5 •08' 609 448 213 421 18" 255 •928 085 •3" 128 395 2625 •54 267 •0 47 647 •59 '54 -94 •19 193 222 426 452 168 106 785 SSC 13 426 456 170 1900 1960 1950 •20 •0 93 054 ' 8 1 679 156 1940 1160153C 235441 148397 24-530 1356224 88752' 1-4826 44338 9'4226 11153898 9-832162 540561 12021492 329379 60338 279'240 '036*6 6644252 496521 2210155 49731 1069457 39616 863'0 9921712 1'5S-94 136046 1502'0- 1132685 545365 319133 , 34 466619 13,872.404 615 334 565 155 209 412 045 •X 238 1050 635 354 249 13' 2.50 506 102 240 260 228 095 5 40 2530 •36 4.52 730 6.15 314 545 ' S 2Ü5 438 044 17! 236 10 40 630 352 242 133 234 502 :99 235 256 223 093 530 ' 12 135 2500 137 446 •36 033 467 ijo 130 144 -0.49 222 -056 142 •304 233 ^•48 336 •21 '02 •26 238 -0 88 106 185 '35 a 10 312 550 152 237 4.08 0.44 •79 284 62' 350 244 134 240 500 100 2 3" 254 224 092 532 •12 •98 2502 136 4*8 45221E 4 46734' 1180259 941166 350,839 906454 5214816 157165 321759 •m Bci '235636 535X1 245302 819396 680158 2T350 15333349 512540 153'58 1S831S8 26'981 342,694 C1141212 1X5 7 0 '11566 863529 29 911 619575 ffiftEZ BAfKA» KURUH İTHMlZaK YATIRIM FONLARI CM 5 TEMMUZ 2005 2. ULUSAL PAZAR AJ&ıy\n£ ^eşne - ' 2 4İC 422 B M Mensuca 190 ' 8 - 134 BarasaiTaatt Q<6 S46 048 CairçlMSUıtfc '5J 530 '65 tge°irt '520 1430 1540 Ga»»alC« 145 14' 152 KkMKtnacMı 223 2 1 ' 228 L*raeAs«ıÇ«ı>ento=4X 5350 5550 • ' 338 352 38« 316 306 338 19O0 '660 1940 '13 1-2 115 ŞtorFnKr 22' 204 230 M a l s 036 091 035 418 194 04' 585 1490 ı« 219 5450 3'4 320 1940 113 210 1134 146 2 1 ' 2 1 ' -66' 197 069 179 033 163 12" 306708 2791 83.429 390601 98335 48402C 418 193 047 '10 •509 148 223 2-46.59C 5462 64814C 3 76 1324335 324 3 5 4 " 2 ' 1936 83515 •14 94462 215 4 735,465 033 156482 1 ^BD Dolan 1 A\Tistral\aDolan 1 Damıraıka Kronu 1 Euro ! Ingılız Sterimı 1 IsMçreFrangı 1 tsveç Kronu 1 Kanada Dolan 1 Kuvevt Dınan 1 Non«; Kronu 1 Sud \!b Rıvalı 10u Japon^enı 1 YenıîsraılŞekek ÇAPRAZ KURLAR 1ABD Dolan Cözaftı Pazarı I OtAsn 1 EGSĞMYO 1 MakraTakm 1 RaksEtAjeta 1 T ıan6M*HoB 259 038 036 036 03' 044 343 0*5 044 511 036 : * 098 538 036 256 248 338 247 2 63 037 044 C33 035 034 286 034 12398 noe 39925 22472 13453 62662 13*47 79373 11190 12418 66469 3 7501 1Em: 1lq S Anstntyı Doian Dnumria Krtm kviçre Ffsngı beçbnı jıpMYm KMAIMın HanttKrtM S./lrjtRifilı i'89t«0 Dolan 17553 UD Dolan IKnefl B- 3 4243 « 0 Ddtın Yeni Ekonoml Pazarı 314 3 i : 314 314 FonAdı DûnkûRyat c rensöDwJS?3»BotYitS2C6 Koçoar* IAJ J3C 0958S8C vSa*|*(U3IJ a'24541 5 1017573 102% 39891X1 1862191 102% 3510785 001% 0023808 3.3'% 0012490 00C% 13464 10008 021490 1 601" 2 3633 10320 016963 10842 4 6105 020256 0 35903 12032 1 3390 0 989" 0 21370 1 5929 2 3494 10239 0 16776 1 3484 10068 0 21539 16041 2 3668 1 0335 017002 10883 is 0-39222 10559-6 MUenGs 0180*58 L01 5113 1B4316 C.4399'5 CLD10748 0316090 0ÛT2- 0010588 Teb(BiAPSTMsiOzetDeâ. 009337' 326% Tsfyi«BwoFortan 102*501 036% p 1008961 029% j J t i l E j x n f l 1008033 127% va*ar«fflj.8£ra)trdl OD10DZ2 113% B T * S 41 «93083 112» B B ( r a T « 0 l 1 111% âiBr 'crST:<re'-::"!2« 111» tC'06<7 0.10% 3C265O3 0.0-3236 0019290 00'3"9e 248104*3 4 4823 0İ01O6 0 35569 1 1909 0.28412 C049'i5 C K 9 1 0.015u; O0139K C029335 009% 309% 309% 32ÜOT- 306% UB5971 1139502 0.20303 0 36172 12078 0298'1 0 Ş6MC011336 V\ T*Sl290"5 3E23O39 319493i 1381132 U26844 0111336 D-C9S 0014934 C09% 1113533 0590586 009% 0J9S 038% FrarSHnKB^Bi fetaMerkjîıjııt (KEıBUr 5X'S33 ÛO8% 338% 3010095 306% 25 «"'933 306% Bw Aıpjjeö»! 1010552108% 2xaaSariRTafvt *abm- Rnans. ıB T l Frars ''i lAı Kars GocaMerAKa™ G3 l< 107% CO'% 21T2İ5 107% 0O5T3- 00"% 001960- 107% 26318T 007% 107% 198444 006% AUŞ SATIŞ 1Î3'O 16083 ^ 23800 isnçnFfanj 10203 1035Ö y 18« 18x OnAlta 121X 12400 KatÖJiN artar*B7Sw DenctarntB"»] TSÎBTanvi HaicanBlTal-y tEanos pı TB ıBJfiO Ejtdonlı 1009282^ 70% fBMKFcnar a Bl YBMK 1020543 35'% 02C266O 0*4% 0336'3 0'!8"5 3J36SC6 •3187890 02'5866 02977^ 063G28' 0057544 23094'S 1220909 6212*2 C02O896 [58% lAjü'OO 1«37M 033% O0Z3096
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog