Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

FV'Cumhuriyet İ T A P L A R I HlÇBlRÎMÎZ MASUM DEĞÎLÎZ Işıl Özgentürk Çag Paarlana 5LŞ Tmkocağı C a i \ o '9 41 -4'-4ıC^a)oflu-tstanbulTel (2121^140196 Cu mhuriye Cumhuriyel . KIT A P L A RI 82. YIL SAY1 29127 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV ıçmde) KURUCUSU Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARl NADİR NADİ (1945-1991) AMNIfJ PORTRESt Mısyonu I er NoE941 • lt 0 ÇARŞAMBA Yargıtay Başsavcılığı: Tüzükteki antidemokratik düzenlemeleri çıkann AKP'ye adam* ıroırısı YASADIŞILIGA AKP ÖDÜLÜ Atlara bile afgetirdiler AKP, naylon faturacılardan kaçak * vıllacılara, dopıng cezası alan atlar- dan gecekonduculara kadar genış yel- pazelı af yasalan çıkararak, yasalara j uymayanlar ya da yükumluluklennı ı yenne getırmeyenlen kurtardı Sade- ce Malıye Bakanı'nı ''naylon fatura" ( suçlamasından kurtarmak ıçın 6 af \ gınşımınde bulunuldu • 4. Sayfada ' rMUHALEFET KIZGIN Sözcü Beki 'ye sert tepki Başbakanlık Sozcusu Akıf Bekı'nın CHP ve YÖK'u eleştıren açıklamalan muhalefetın tepkısını çektı. CHP Grup Başkanvekıh Haluk Koç, "Bız sahıbının sesıyle değıl sahıbıyle ılgı- lenıyoruz" derken DSP Genel Başka- nı Zekı Sezer de "Bır devlet memu- runa sıyası açıklamalar yaptınlması yakışıksızdır" dedı • 4. Sayfada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP'yi tü- züğünü değiştirmesi için uyarırken 'parti içi demokrasiye' uyulmasını ve 'lider sultasının' sonlandırılmasını istedi. Başsavcıhk, Erdo- ğan 'a tanınan 'tek adam 'yetkisinin Siyasi Partiler Yasası 'na aykırı olduğuna ve parti içi demokrasiyle de bağdaşmadığına işaret etti. Yasa uyarınca partilerin merkez adayı göstere- bildiklerine işaret edilen başsavcıhk yazısın- da, "Merkez adaylarının belirlenmesi işlemi, sonuçta partiyi bağlayan bir karar almakla mümkündür. Oysa genel başkan, partinin karar organları arasında değildir" denildi. ÎLHAN TAŞCI'nın haberi • 5. Sayfada Hükümetin Kuran Kurslara katılımı daha da arttırmak isteyen AKP iktidarı, yaz Kuran kurs- lannda yaş sınınnı kaldı- ran vasa taslağı ile yeni bir tartışmaya kapı arau- >or. Temel eğitim yasası çıktığından beri ilköğre- tinı çağındaki öğrencilere Kuran kursu \olunu aç- maya çalışan Diyanet Iş- leri Başkanlığı'nın Baş- bakanlık'a sunduğu yasa taslağı, ek 3. maddedeki 12 yaş sınırının kaldınl- masını düzenliyor. Öte \andan Mersin'in Er- demli ilçesinde açüan Kuran kurslarına yoğun ilgi gösterildiği, belde ve köylerde bulunan 10 bin gence eğitim verileceği bildirîldi. • 5. Sayfada Yoksullukta büyük sorumluluklan olan zengin ülkelerin gündeminde 'yardım' var G-8'lerin Afrika gösterisi Yİne kendilerine çallŞiyorlar İskoçya'da bir araya gelen G-8 ül- kelerinin lıderlen, Afrıka"ya yardımlann yanı sıra küresel ısınma ko- nusunu da ele alacaklar. 2 gün sürecek toplantıda 25 milyon dolar olan yıllık yardımlann 50 milyon dolara çıkanlması hedeflenıyor. Zengin ülkeler geçen ay da 18 yoksul ülkenın 40 milyon dolarlık bor- cunu, özel sektörün geliştirilmesi ve yabancı yatınmın önündekı en- gellerin kaldınlması koşuluyla sılme karan almıştı. • 11. Sayfada Şanghay'dan ABDye uyari "Şanghay tşbirliği Örgütü" zirvesi Kazakistan'ın başkentı Astana'da yapıldı. Zirvenin sonuç bildirisin- de, ABD öncülüğündeki koalisyon birliklennın Afganistan ve diğer Orta Asya ülkelennden çekılme takvımıni belırlemesi istendi. Çin, Rusya, Kazakıstan, Kırgızıstan, Özbekistan ve Tacikistan liderleri- nin katıldığı zırvede, İran, Pakistan ve Hındıstan'ın örgüte gözlem- cı statüsüyle katılmasına ilişkin belge de imzalandı. • //. Sayfada Kürtierden Caferi'ye Kerkük resti Kürt parlamentosu, Kerkük soru- nunun anayasanın hazırlanmasın- dan sonra çözüleceğmı açıklayan Irak Başbakanı Cafen'yı tehdıt ettı. Parlamenterler, "Kürtlenn yerlen- ne dönmelennı öngören geçıcı ana- yasa maddesı uygulanmazsa hiıkü- met dağılır" dedıler • 10. Sayfada 'Türkiye'deki miüiyetçiler güçlendiriliyor' AB Komısyonu'nun genışleme- den sorumlu üyesi Rehn, birhğin demokrası, ıstıkrar ve refahın gehştınlmesı ıçın Türkiye'ye ih- tıyacı olduğunu belırterek bazı Avrupah parlamenterlen Türki- ye'dekı mıllıyetçilen güçlendir- mekle suçladı. • 10. Sayfada TGİGkOIYI pfOtGStOSU Yurtçapındaişbırakmaeylemiya- pan Haber-Sen ve Haber-İş uvesiTürkTelekom çalışanları.TürkTe- lekom'un özelleştirümesini binlerce kişinin katıldığı yürihüşlerle protesto etti. Haber-İş tstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Levent Doku- vucu.TürkTelekonı'un özelleştirilmesinin AKP hükümetinin IMF'- nin dümen suyunda gitmekte olduğunu ve scrmavenin çıkarlarını Turkive'nin üzerinde tuttuğunu gosterdiğini so\ledi. • 13. Sayfada Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlandı Kamu işçisine yüzde 10 zam Türk-İş'in kamuda çalışan 370 bin işçi adına hü- kümetle yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşme- lerinde anlaşma sağlandı. Işçiye birinci yıl için yüzde 10, ikinci yılın her bir 6 ayı için de yüzde 3 'er zam yapılacak. Enflasyon oranının yüzde 3 'ü aşması durumunda farklar ücretlere yansıtılacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-Iş yetkılılen- nın, kamu kesımınde çalışan ış- çıler adına hükumetle sürdür- düğu toplu ış sözleşmesi görüş- melennde anlaşma sağlandı. Yaklaşık 370 bin kamu ışçısını kapsayan toplu ış sozleşmesıy- le kamu ışçılenne bınncı yıl ıçın "> üzde 10'un altına düş- memek üzere seyyanen 120 milyon lira", ıkıncı yılın her bır 6 ayı ıçın ıse yüzde 3'er zam venlecek. Enflasyon oranının yüzde 3'ü aşması durumunda, ıkıncı yılın bınncı 6 ayında far- kın yüzde 80'ı, ıkıncı 6 ayında ıse farkm tamamı ücretlere yansıtılacak. Hükümet adına toplu ış sözleşmesi görüşmelermı yü- rüten Devlet Bakam ve Baş- bakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ve Türk-lş Genel Başkanı Salih Kılıç'm da ka- tılımıyla Başbakanlık Merkez Bma'da öncekı gün geç saat- lerde yapılan toplantı, yakla- şık 6.5 saat sürdü. Devlet Ba- kanı Şahın, anlaşmanın hayırlı olmasını dılerken, Türk-lş Baş- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te TOPLU GÖRÜŞME THY'de anlaşma Çabşanların grev ılamını asmayı karar- laştırdığı saat- lerdeTHYıle Hava-lş arasında 5 aydır suren görüşmeler- de anlaşma sağlandı Uz- laşmaya gore bırıncı yıl ıçın yüzde 10, ıkıncı yılın her bır altı ayı ıçın yüzde 3 zam yapılacak. Genel Müdür Kotıl, "be- yaz bır sayfa açıldığını" belırtırken Hava-lş Sendı- kası Genel Başkanı Ayçın "Mevcut şartlarda bunun daha ötesının gerçekleşe- meyeceğını gördüğümüz ıçın ımzalama karan al- dık"dedı M 8. Sayfada BUGÜN posta@ciiinliypiyet.con.tr Faks: 0.212 513 90 98 9. Sayfada.. Futboldakiyeni sisteme 4 büyükler karşı Havuzdan puana FBI, Türk kumarbazlan anyor f& göre para akacak Las Vegas 'ta hileyaparak 2 milyon dolar kazanan 4 erkek ve 1 kadından oluşan kumar çetesinin, poker kâğıtlannı işaretlediğiya da değiştirdiği öne sürülüyor Haber Merkezi - Amerıkan Federal Soruşturma Burosu (FBI), dunyaca unlu kumar merkezı Las Ve- gas'ta hıle yaparak 2 milyon dolar kazandıktan sonra ortadan kaybolan 5 Turk'un peşıne duştu. Las Vegas kumarhanelennde sıradan müşten gıbı davranan 4 er- kek \e 1 kadından oluşan Türk kumar çetesı zanhlan- nın, poker kâğıtlannı ışaretleyerek ya da değıştırerek hıle yaptığı öne surüldu Başta ABD'nın kumar merkezı Nevada eyaletı olmak uzere, tum ul- kede FBI ve polıs tarafindan aranan Ayşe Ben- li (50), Cumali PeÜk (50), Zeki Üçkol, Re- cepTurna (48) ve Ahmet Ural'ın (48) fotoğ- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Futbol Federasyonu Başkanı Bıçakcı, Süper Lig yayın hak- lannın dağıtımına ilişkin yeni model taslağını açıkladı. Bıçakcı, "Gelırlenn yüzde 51'i performans payı, yüzde 49'u ise katılım payı olarak kulüplere dağıtılacak" dedi. Yeni dağıtım sistemi 4 büyüklerin tepkisine neden olur- ken Anadolu kulüplennde sevınçle karşılandı. 4 büyük- lenn yann yapacağı toplantıdan yeni sistemi reddettıkle- rıne yönelik bır karar çıkması bekleniyor. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog