Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet h n t i y a z Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adma İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yonetmenı Ibrahim Yddız # Yazuşlen Muduru SaHm Alpasbn#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru HakanKara Istıhbarat Cengız \ ıldırım 0 Ekonomı Hasan Erı$ # Kultur Egemen Berköz • Spor Ab- dülkadır \ ucclman • Makaleler Samı Ka- raören 0 Duzeltme Abdullah \azıcı # Bıl gı-Belge EdibeBuğra • YurtHaberlen Meh- met Faraç • Avrupa Temsılcısı Güra\ Öi. YajınKurulu llhan Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı) Orhan Erınç, Hık- tnet Çetınka\a, Şukran Soner, ibrahim Y ıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav, Hakan Kara Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav Ataturk Bul\an \ o 125 Kat4 Bakaniıkiar Tel 4195020 0 hat) Faks 4195027 • Izmır Temsılcısı Serdar Kızık, H ZıjaBlv 1352 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4418745» AdanaTemsıicısı ÇetmYığenoglıı, lnonuCd 119S \ o 1 1 Tel 363 12 11 Faks 3631215 ^ntal>a Temsılcısı jVhmrtOnıçoğlııDenızMah.Çelıkbaş tş Merkezı Kat 6 Tel 0242 2480057 Faks 24875 V # tdanveMalıtşler Büknt \ ener 9 Satış Fa- zılet Kuza # Cumhurnet Reklam # Genel Mudur Özlem A\den # Genel Mudur Yardım- cısı Nazende Pal Tel (0212)25198 74 75 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- vas-von (212) 512 05 05 Faks 212 513 84 63 mlnu! VemGunHabH^jansıBasııne^avıiKihkA-Ş TukocagıCal '941 Cagalogtu MıMIsanbul Pk 1 46 Sırkecı 44« k Tel H ""1 s p t {-, Y taı Fab |ft"T MatezGazettDereıBasoi!İıa\ıılcıJıl.Saa«Tıc \5 FafibMah.HasanBasn Cad Samandnakanalkantaıl Dı&om MaiezDagramPazarfamaSameTıc ^Ş '13 8ı95 \a%BBi sureil«vın www cumhunvet com tr 31TEMMUZ20(b Imsak4 05 Gûneş 5 52 Ögle 13 18 Ikındı 17 10 Akşam 20 31 ^atsı 22 09 Samandıra'daki l.OrduGolf Kulübü sayesinde şampiyon sporcularyetişecek Golfe askeridestektSMETAKTEKtN GotfFfedtrasyonuBaş- kanı \ğaoğlu ilc To- lon Paşa golfoynadu Futbolcular sahaya Org HurşıtTolon, sahanın çok amaçlı olabıleceğının de sınyallennı şoyle verdı "Bu sahadan öncetökle tüm askeri personel isöfade edecek olup ileriye donük, bdki zaman ve üyelik dunımu mıısait ohırsa iımıtiı sayıda golfsever vurttaşunızın da burada goifoynama otasıhğı mıimkun olabOecektir." Boyle bır tesısı Turk Sılahlı Kuvvetlen'ne ve Turkıye golfûne kazandırarak bır ılke ımzaatanOrg Tolon, Turk sporuna buyuk bır hızmette bulunmuştur lyı bır Galatasaraylı olarak bılınen Sn Orgeneral Hurşıt Tolon'un gerçekleşnrdığı bu golf kulubununun tam Fenerbahçe Spor Tesıslen karşısında kurulması da gerçek bır dostluk adımıdır sağlatn vücutta bulunur" de- mış, Başkomutan Mustafa Kemal Ataturk Turk Sılahlı Kuv\ etlen de onun ızınden yu- rumuş yıllarca Futboldan, basketbola, yel- kenden, kureğe onlarca branşta şampiyon sporcular yetıştırmış Turk Ordusu Işte şu sıralarda da TSK, golf sporuna des- tek sağhyor Geçenlerde, 1 Ordu Komu- tanlıgı Golf Sahası, Bınncı Ordu Komuta- nı OrgeneralHurşit Tolon ve golf dunya- sının onde gelenlennın katılımı ıle açıhr- ken, Turkıye bu sporda onemlı bır adım daha atmış oldu Samandıra'dakı 2 Zırhlı Tugay Komuta- nığı arazısının ıçınde yer alan 9 çukurlu golf sa hası emınız kı onumuzdekı yıllarda şam- piyon sporculann yetıştıfı adres olacak Us- telık, açılış torenınde Org Tolon glofsever- lere bır başka mujde verdı O da Bınncı Ordu Golf Ku lubu'nun kuruluşuydu Tolon Paşa bılıyordu kı golf, ınsanın sa- dece bedenenı değıl, aynı amana zıhnını de formda tutan bu- spor Sporcu kışılığıyle bı- lınen Org Tolon, sohbet sırasındanedengolf sahası yapmaya karar verdığını şoyle ozet- ledı " Yurt dışına yapüğun değişik iş gezilerin- de Pakistan'dan Kore'\e Amerika'dan tn- giltere'\ ı e her ülkede a$Tu duzeydeki arka- daşlaninın toplanölardan sonra hemen he- men pek çoğunun bu \emveşıl doğada ınsa- na huzur ve rahathk veren golf sporu yap- üklannı gordum. Bu hem ruhen dinlendi- rici hem de ınsanı zinde tutan spora karşı git- tikçe ilgim artmaya başladL Bu sıralarda Türkiye Golf Federasvonu başkanı Sn. Ah- met Ağaoğhı'nun da golf sahası \ apma go- rüşkrimize pozıtif açıdan bakması ve bize her baknndan >ardımcı olnıası, yer seçüni ve saha yapınu için federasyon uzmanı Ni- hatDoğu'vu bizimJeçahşınaadınagörevlen- dirmesinıotr\as\onumuzuarttırdı. Seçilen 3 yerden en uygun olan şimdiki >ere saha>-a- pımı için 20 Mart 20O5'de karar aldık Ge- cegünduzçahşarakyaklaşık 160 donumluk alana, üzerinde 3 su engeü, 20'ye yakın kum engeti bulunao ve tamamen doğa\ a uyarak, ağaç kesihnedenyapılan gotfsahasının uzun süre silahh kuvvetleriınizt? hizmet \erece0- ni düşünüyorum. Bundan sonra >apılacak kısımda, saha çimlenecekv« yaklaşıkKasnn 2005'te arkadâşlanmız keyiflegolf oynacak bir alana kavuşacak." ıatekın@ttnet net tr VivaldVden sonraki en güzel yorum. MIRACLER E S O R T H O T E L • * * * # » Kopakçayı Mevkıı Lara • Antalya • Turkıye T +90 242 352 21 21 • F +90 242 352 21 11 info@mirac(eoteixom • www.miracleotel com SPOR GOZLEM ALİABALI Sezona Merhaba Futbol&Futbol Değerlı sporyazarlan Tansu Polatkan'la Metın Goren'ın bırkuyumcu tıtızlığıyle hazırladıklan TRTde yayımlanan programdan soz edecek değılım FutboJ mev- sımı başladı, once Super üg maçlan ve daha sonra dığer- len Bu maçlar ıçın geçen donemde yapılan yayınlardan bı- nsı de Polatkan'la Goren'ın hazırladıklan 'Futbol&Futbol''du TRFnın 5 kanalı var Aldığımız bılgıye gore de Polatkan'la Goren programlannı surdurecek Haldun Domaç'ın Fut- bolvîzyonu ıle de seyırcıler bu sezon futbola doyacaklardır sanıyorum Çekılen kuraya gore Super üg'ın ılk maçı, 5 Ağustos'ta Gençlerbıriığı'yle Fenerbahçe arasında oynana- cak Gorulduğu kadanyla geçen yılın şampıyonu San-Lacı- vertiıler guçlennı koruyor Geçen sezonun sonlanna doğru kadrolanna dahıl ettıkien Anelka bu maçta oynar mı bılın- mıyor' Bu futbolcunun Turkıye'ye soaınlu geldığını kımse soylemek ıstemıyor Yenı alınan Ganalı Appiah'ın durumu nedır^ 1 Bakalım, onumuzdekı gunlerde bu ıkı yıldızın ne ol- duklannı sahaya çıktıkJan zaman goreceğız Başkentn sevıten takımı Gençlerbıriığı ıseyenı sezona bam- başka bır ekıple gınyor Başkan Cavcav, "Oyunculanmızın çoğu başka kuluplere gıttı ama bız yenı oyuncularia yep- yenı bır takım oluşturduk" dıyor Beşıktaş'ın aldığı Ailton'u da yere goge sığdıramıyorlar Ancak bu oyuncunun ne yapacağının bellı dmadığını da soy- leyenler var Galatasaray'ın aldığı Sırp lliç ıçın şımdılık lyı ko- nuşuyorlar Ya uç buyuklerle bırtıkte olan bızım guçlu ekıbı- mız Trabzonspor'a ne demelı'7 Kıbns Rum kesımının Anort- hosıs Famagusta takımına 3-1 yenıldıler Şımdı bu yenılgının altndan nasıl kalkacaklar^1 Savunmadan Tolga'nın gıtme- style Bordo - Mavılılenn boylesıne çaresız duruma duşme- mesı gerekırdı Hatta 10 kışı kalmalan bıle mazeret değıldır Uç buyuklenn ve Trabzonspor'un katılımıyla havuz savunu- culan ışte boylesıne har vurup harman savuruyoriar sankı Neden gerçekler soylenmıyor9 Turkıye'ye gelen futbol- culargenellıkle tsmı buyuk, ancakson demlennı yaşayan spor- culardan oluşuyor Boylece mılyonlarca dolariar ve Avro'lar havalarda uçuşuyor CEMIL ÇIPA TÜRKlYE'NlN EN HIZLI GENCİ 1 Cemil Çıpa'nın en bûyük özeDiği hem 1600'de hem de Formula 3te yanşm şampiyonluklar elde etmesi. Pistin ehliyetsizşampiyonu VEYSELBALKAVA 17 yaşuıda saatte 200 kılomet- re hız yapabılen bır hse oğrencı- sı Hem de ehliyetsiz Bu genç Cemil Çıpa 11 yaşuıdan ben pıst- lerın şampıyonluk , fılmlerınde başrol oynuyor Bu-yandan hse eğıtımıru surdu- rurken dığer yandan pıstten pıste koşu- yor Cartıng ıle baş- layarak hızla ıvme kazanan Cemil, şu sıralar Turkıye Pıst Şampıyonası'ndave Formula 3'te şampıyonluklara doymuyor Pıst Şampıyonasrnda Opel Per- formans Corsa C ıle Formula 3 'te de Beste Motor Sport adına dı- reksıyon başında Yanşlar sırasuıda 1600'den ın- dıkten sonra Formula 3 aracuıın başına geçmesı ıçın sadece 5 da- kıkası var Şu ana kadar cıddı bır kaza geçırmeyen Cemil aldığı • Cemil Çıpa 17 yaşında olmasına rağmen 1600 ıle Turkıye Şampıyonası'nda yanştıktan 5 dakıka sonra Formula 3 'ün dıreksıyonuna geçıyor. Şampıyonluklara doymayan pılot, ehlıyetı bıle olmayan bır hse öğrencısı. şampıyonluklarlayeteneğını taç- landınyor Babadan yanşçı Sadece yeteneğıyle değıl aynı zamanda bıyolojık olarak da spo- ra bağlı Babası Ahmet Çıpa da bır zamanlar pıstlenn başarılı ısımlennden Cemil'uımenajer- lığuıı yapıyor Ancak Cemil onu ornek almıyor 17 yaşında olma- sına rağmen pıstler- de yaklaşık 3 bın kı- lometrelık bır tecru- beyesahıp 17yaşın- daİa bırpılot ıçın ger- çekten buyuk bır deneyım Veogunun bırınde buyuk hedeflen yakalayacağına ınamyor, ancak, "Ben sadece pistlerde hızhyun, ehUyet akbğunda otoyolda 9O'ı aşmam" demekten de gerı kahnıyor PAZAR AKŞAMIFUTBOL KONUŞULUR FUTBOL PAZAR 21:CANLI tnvwww.nfvmsnbc.com Doğanm tümgâzeUiğim her) mekun phn. Teflonerit Resor tüyleyw$itw, eldhğmemjş eşsjzbir h Beacft AspSitmüerrbekkyot. ÎEBMEBA jjjtaunı :•:• 0 U D A j BE A C H
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog