Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYTA CUMHURİYET 31 TEMMU2 2005 PAZAR 16 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Alamolu». 11.25 TRT 1 VVestern /O\ (The ManFromthe Alamo)-Meksika ıleAme- Vİ' nka arasındakı sınır savaşlarında kansını ve oğlunu kaybeden bir adamın ıntikam öyküsü konu alınıyor. Yönetmenliğini BuddBoeticher'in üstlen- diği filmın başrollerini, ünlü aktör Glenn Ford ile Julıa Adams paylaşıyor. Şaşkın Damat 16.00 atv Güldürü /Çî\ Çalıştığı villanın zengin sahibının yeğenıyle vTV evlendirmeye kalktığı saf bir bekçinın başm- dan geçen olaylann öyküsü konu alınıyor. Yönet- menliğini Zeki Ökten'in üstlendiği yapunın başrol- lerinde Kemal Sunal, Meral Zeren ve Aii Şen gibi sanatçılar oynuyor (1975). Masala 16.00 CNBC-e Dram (77\ (Masala) - Hindistan göçmerü bir aılenin Ka- \^/ nada'da yaşadığı zorluklar anlatılıyor. Aile re- isi Lallu Bhai Solanki, ıkı yakasıru bir araya getir- mek için ter döken bir posta işçısidir. Yeğeni Krish- na ise hem aile içinde hem de Toronto sokaklannda bela çıkaran, geçinmesi zor bir gençtrr. Aılesıni bir uçak kazasında kaybeden Krishna, eroin bağımlısı- dır ve kültürel kimliği konusunda sorunlar yaşamak- tadır. Srinivas Krishna'nın hem yönetip hem de baş- rol oynadığı filmde sanatçıya Saeed Jafrrey, ve Sa- kina Jaflrey eşlik ediyor (1991 Kanada, 106 dk). Selvi Boyium... 17.10 Star Duygusal ®Bir köylü kadınıyla, yaşamuıa gıren bın kam- yon şoförü, öbürü yol ustası ıki erkeğin ve ço- cuğunun öyküsü. 15. Antalya Film Şenlığı'nde 2. film, Atıf Yılmaz yönetmen, Çetin Tunca görüntü, Taşkent Film Şenlığı'nde Türkân Şoray oyuncu ödüUenni aldı. Filmin başroUerinde Şoray'ın yanı sı- ra Kadir lnanır, Ahmet Mekın ve Nurhan N'ur gibi oyuncular da yer alıyor (1977). Kara Dul 20.15 CINE 5 Macera /TTN (Desperation Highvvay) - Belah şenf Randall, v V Jane Allen adlı genç bır kadını öldürmeye ça- lışan saldrrganın izıni sürmektedır. Bu arada Jane'ın çocukluk arkadaşı Tom Lındland ise, gençken ya- şadığı bir rrajedinin izlennı sılmek ıçın batıya doğ- ruyolculuğaçıkar. Yönetmenliğini Mathew Ross'un üstlendiği filmin başrollerini, Mıchael Mauro, Popı Ardussone paylaşıyor (1998 ABD, 90 dk). 20.30/atv/Okul Aynntı yanda 20.30/OlayTV/Viva... Aynntı yanda New York'ta^ 21.55 TRT 1 Melodram (Autumn in New York) - New York'ta ünlü bir restoranın sahıbi olan 48 yasındaki Wil]'le, ıl- ginç şapkalann tasanmcısı 22 yaşmdaki Charlot- te'un aşk öyküsü. Yaşamında ılk defa âşık olan VVill'ın, genç kızın kanser olduğunu öğrenmesı ve onu kurtarmak için verdiği savaşımın anlatıldığı ya- pımda, Richard Gere, VVinona Rvder, Anthony La Paglia ve Elaine Strich oynuyor. Filmin yönetmen- liğini Joan Chen üstleniyor (2000 ABD, 105 dk). Kıal Ydan 23.45 atv Macera (Red Serpent)-Amerikalı bir ışadamı olan Ste- ve, kızıyla birlikte iş görüşmesi ıçın Rusya'ya gıder. Ancak orada uyuşrurucu mafyasının hedefi halıne gelır. Yön: Gino Tanesescu. Oyuncular: Roy Scheider, Michael Pare (2002 Rusya - ABD. 90 dk). Kazaklar 02.20 TRT 2 Dram I (Tbe Cossacks) - Ünlü Rus yazan Tolstoy'un aym adlı eserinden uyarlanan filmde, Olenin, hayatına yeniden başlamaİc için Kazaklarm yanına tayinini ister ve atanır. Orada Lukaska adlı bir genç- le tanışır. Lukaska an olmadığı ıçın sevdiğı kızla evlenememektedir. Olenin ona bir at hediye eder fa- kat kısa bu- süre sonra kendısi de Lukaska 'nın sev- diği kıza aşık olur. Yönetmen: Vasiliy Pronin. Oyuncular: L. Gubanov, B. Andreyev, Z. Kiriyen- ko (1961 Sovyetler Birlıği, 97 dk). C~) Yabancı Izleyin Orta Değmez O Marlon Brando ve Anthony Quinn gibi iki ünlü ismin rol aldığıfilm, sinemaseverler için iyi birfırsat İktidann yozlaştıran gücü ngr Olay TV 20.30 Viva Zapata / Yönetmen: Elia Kazan / Senaryo: John Steinbeck / Görüntü: Joe MacDonald / Müzik: Alex North / Oyuncular: Marlon Brando, Jean Peters, Anthony Quinn, Joseph Wiseman, Arnold Moss, Margo / 1952 ABD yapımı, 112 dakika. TV Servisi-Kendıni Meksika'yı kurtarmaya adayan ve bir efsane haline gelen Emiliano Zapata nın öyküsünü, bu ülkeyi ve sorunlannı tanımış biri olan John Steinbeck yazdı. Elia Kazan da yönetti. Elia Kazan, 1944'tett Viva Zapata"yı çekmeyi kafasına koyar. Bunun için üç kez Meksika'ya gider ve mekânı inceler. Gerçi Meksika hükümeti ile çıkan anlaşmazlık nedeniyle yapımını Teksas'ın Meksika sınınnda çekmek zorunda kalır. Filmın bir başka Marlon Brando filmde, Meksika'nın efsanevi kahramanı Emiliano Zapata'yı oynuyor. özelliği de, Marlon Brando ile Anthony Quinn gibi iki dev oyuncuyu bir filmde buluşturmayı başarmasıdır. Iki oyuncu filmin çekimi boyunca sürtüştü. Bu yönetmenin işine geldi. Çünkü Kazan ünlü kurnazlığını da kullanarak, Brando ile Quinn arasuıdaki sürtüşmeyi verimli bir rekabete dönüştürmeyi başardı. Marlon Brando, haksızlık ve sömürüye karşı baş kaldırmaya adanmış bir destan olan "Vhva Zapata"da. bıyıklı suratıyla oldukça inandıncı bir Meksikah köylü kompozisyonu çiziyor. 1910'lannMeksikası... Emiliano Zapata, diktatör Porfiria Diaz'ın düşürülmesine yardım ediyor, bir toprak ağasının kızıyla evleniyor. Başkan Madero'ya bağlanıyor. Madero'nun öldürülmesinden sonra, yardımcısı Panço Villa ile birlikte onun intikamını alıyor... Bu arada, kardeşinin yaptığı haksızlıklan şikayete gelen köylülere sert da\Tanıyor. Zapata, yavaş yavaş iktidann nasıl ateşten bir gömlek olduğunu, kendisinüı de devirdiği adamlann bir zamanlar işledikleri haksızlıklan işlemek üzere olduğunu anlıyor. Istifa ediyor ve öldürüleceğini bildiği bir tuzağa gözükapalı gidiyor... "Viva Zapata", her tür devrimin başansızlığa mahkûm olduğunu, iktidann, onu elinde tutanlan yozlaştıracağını ileri sürüyor. Aşıkbirhayalet atv 20.30 Okul / Yönetmen: Durul- Yağmur Taylan / Oyuncular: Nehir Erdoğan, Hamdi Alkan, Deniz Akkaya, Burak Altay, Serdar Deniz, Taner Ergenç, Deniz Güngören, Sinem Kobal, Emre Kınay / 2004yapımı, 100 dakika. TV Servisi - Türkiye 'nin ilk fantas- tik korku dizisi "Sır Dosyaa"nın ya- ratıcılanndan Vağmur ve Durul Tay- lan'ın yönettiği "Okul", bir kez daha arv'de ekrana geliyor. Yapımcılığını Süıan Çetin'in üstlendiği film, Doğu Yücel'in eserinden sinemaya uyarla- ma. Filmde, daha önce intihar etmiş bir arkadaşlannın hayaletinin rahatsız ettiği bir grup lise öğrencisinin öykü- sü anlatılıyor. Filmde olaylar, ilk günlerden itiba- ren okulun en güzel kızı Güldem'e (Nehir Erdoğan) âşık olan okul der- gisinin editörü Gökalp'in (Burak Al- tay) aşkına karşılık bulamaması üze- rine gizemli bir mektup bırakarak in- tihar etmesiyle başlıyor. Bir yıl sonra tam Gökaip'in ölüm yıldönümünde gizemli olaylar baş gösterir. Bu olaylardan sadece Gül- dem değil, Güldem'in etrafındakiler de etkilenmeye başlar. Erkek arkadaşı Ersin (Berk Hak- man), kız arkadaşlan Şebnem (Sinem Kobal) ile Ceyda (Meiisa Sözen), okul dergisinin editörü Umut (Banş Yıl- dız), gaddar hoca Alparslan Bey (AB Sunal) de tehdit altuıdadır. Kısa bir süre sonra gerçek ortaya çı- kar, Gökalp'in hayaleti, intihanna ne- den olan herkesten teker teker inti- kam almaktadır. Hem de ÖSS 'ye haf- talarkala! Senaryosu Doğu Yücel'e ait olan filmin iç çekimleri Kabataş Erkek Li- sesi'nde, dış çekimleri ise Vefa Lise- si'nde gerçekleştirilmiş. Filmdeki "yaraük" tasanmlanrun bir kısmını ünlü çizer Gaüp Tekin üstlenmiş. Sinem Kobal'ın oynadığı film, Yağmur ve Durul Taylan'ın imzasını taşıyor. CNNTürk 13.15 Vedat Türkali konuk oluyor TV Servisi - Kitap programı "Karalama Defteri"nin bu haftaki bölümüne, Türk edebiyatının usta isimlerinden Vedat Türkali konuk oluyor. Gazeteci-yazar Doğan Hızlan'ın hazırlayıp sunduğu yapımda Vedat Türkali ile, "Kayıp Romanlar" adlı son kitabı ve yazın serüveni hakkında sohbet ediliyor. Yapımın ikinci bölümüne ise, Burak Turna ile Orkun Uçar katılıyor. thsan Yılmaz ın sunduğu bu bölümde, 2005'in çok konuşulan romanı "Metal Fuima" ile Burak Turna'nın yeni kitabı "3. Dünya Savaşı" konu almıyor. Program, yeni çıkan kitaplann tanıtımıyla sona eriyor. TRT2 18.15 Sınırlar Arasında TV Servisi - Banu Avar'ın hazırlayıp sunduğu "Sınırlar Arasında" programı, tekrar bölümleriyle ekrana geliyor. Yapımın bu bölümünde. Iran dosyasına yer veriliyor. Programda, Iran halkının ve ayduılann nükleer silahlanmaya nasıl baktığı, gençlerin batıyı nasıl değerlendirdiği, sokaktaki vatandaşın Amerika'nın tehditlerini nasıl algıladığı, Amerika'nın muhalefete verdiği destek ve Şiraz'da yaşan Türk göçerlerinin zorlu yaşamı yansıtılıyor. CNNTürk 22.30 Renkler TV Servisi - "Renkler" programında bu hafta, Yunanistan'ın en güzel adalanndan biri olan Simi tanıtılıyor. Ayhan Sicimoğlu'nun anlatımıyla ekrana gelen yapımda, Simi'den görüntüler eşliğinde adanın gezilecek yerleri, tarihi özellüderi ve ada halkı hakkında bilgi veriliyor. Programda, 1950 model Mercedes marka otobüsle nostaljik bir geziye de çıkılıyor. Tv PROGRAMLARI kanalturkt • ' I f C BUGÜN 22:00 Futbol Yorumunda Kalitenin Ölçütü Futbol V.I.P •FUTBOL " V.I.P 2005 - 2006 Süper Lig sezonunda hangi takım mutlu sona uiaşacak? Transferier takımiara nasıl katkı sağlayacak? Barbaros Çıdai, Gürcan Bilgiç ve Osmart Şenher ile Futbol V.I.P gerçek futbof analizt isteyenler için Kanattürk ekranlannda... gdnderebtfirs ABONE HABER KANA 1 * rs '"" yazıp 7777"ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabjlirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). 11.25 Alamo'lu Adam 13.20 Buyü- teç 14.30 Natür- mort 15.40 Pazar Neşesi 16.45 Dönme Dolap 17.55 Türk Spor Yazarları Demeği Ankara Şubesi Futbol Tumuvası Üçüncülük Ma- çı 19.55 Türk Spor Yazarları Der- neği Ankara Şubesi Futbol Turnu- vası Final Maçı (Canlı) 21.55 New York'ta Sonbahar 00.05 Günün Ardından (0 312 490 43 00). 11.05 Pazar Kon- seri 14.20 NeydiO Günler 14.50 Dizi: Mutant X 15.50 Derin Kökler 16.10 Başka BirAnkara 17.10 Di- zi: Altın Kanatlar 18.15 Sınırlar Arasında 19.10 Dizi: Rastıgnac 20.05 Anadolu Hikayeleri 20.40 Yüzyılın Savaşı 21.35 Neydi O Günler 22.05 Dizi: Görev Başında 02.20 Kazaklar(0212 259 72 75). 10.30 Ege'denSe- lam Var 12.00 Gezgin 12.30 Biz- den Birileri 14.00 Sonsuzluk Yol- cusu 14.30 Fırtına Hayatlar 16.00 Yasamın Sesi Türkü 17.00 Arap Hayri 18.00 BüyükUmutlar 19.00 Genç Kız Dünya Şamp. 22.00 Dünya Yüzme Şampiyonası. 10.30 Yerli Film: Yu- murcak Veda 12.30 İş Dünyası 13.30 Dizi: Da- Haber 20.30 Sensiz Olmuyor 22.15 Dizi: Omuz Omuza 23.30 Outdoor Challenge 00.15 Dizi: Kobra Takibi (0212 413 51 11). 3 10.50 Ruhun Labirentlerı 12.00 Dekoraktif 13.20 _,__ Paparazzi 15.40 En Sons r a r Babalar Duyar 17.10 Sel- vi Boylum Al Yazmalım 19.00 Haber 20.00 Rus Gelin 22.10 Ibo Srtow 00.20 Soygun 02.00 Gece Haberleri (0 212 448 80 00). ULUSAL 13.10 Müzik 14.15 Merhaba Sağlık '• 17.20 KırmızıÇiz- giler 18.10 Avru- pa'dakı Turkıye 20.00 Başbaşa 20.30 Türkü Pazarı 22.00 Türkü- ler 23.00 Haber (0212251 50 90). 12.00 Yedigün 13.15 Türk Kahve- si 15.15 Vardiya Yörük Obalan 18.00 Foto- Graf 20.30 Gönul Bahçesi 24.00 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 12.15 Sevimli Hırsız 14.00 Offshore 2005 15.30 Vur Patlasın Çal Oynasın 18.00 Cumhuriyet Kupası 30 Temmuz Mağ/uplan 20.00 Cumhuriyet Ku- pası 30 Temmuz Galıplerı (Canlı) 22.00 Pazar Keyfi 01.00 Uyku- sur Saaüer (0 212 355 01 01). - ^ i _ _ 09.30 Çılgın Topaç- 3 I V lar 10.30 HarıkaPa-mm m m 2 ar 13.30 Dekodi- zayn 14.45 İş Dünyası 15.30 Balinaların Akrabalığı 16.00 Şaş- kın Damat 18.00 Sıradışı Değı- şim 19.30 Haber 20.30 Okul 22.15 Ünlüler Kampta 23.45 Kı- zıl Yılan 01.35 Balinalann Akra- balığı (0 212 354 30 00). 10.15 Hafta Sonu Sohbetleri 11.10 An- kara Kulisi 12.10 Cos- mopolis 13.15 Karala- ma Deften 14.50 Formula 1 17.05 Damalı Bayrak 20.10 Artı Eksi 7 21.30 Transfer Dosyası 22.30 Renkler 23.10 Her Evde 1 Haber Var (0 212 413 56 00). 11.00 Çocuğum ve Ben 11.30 Müzik Dergısı 13.30 Yaşam- dan Dakıkalar 16.30 Apollo 13 18.30 Rocktüel 19.30 Ah Şımdı Orada Olmak Vardı 21.00 Salıncak 22.00 Mılan-Chelsea Maçı 24.00 Brezıiyaügı (0 212 288 57 52). 10.00 Cenaze Leva- zıtmacısının Düğü- nü 11.25 Donanma- nın Melekleri 14.30 At Yarışı 18.45 Aptahn Parası 20.15 Kara Dul 21.45 Film: 3 Ekim 23.30 Fantasy TV (0 212 336 15 15). C 13.00 Special We- ekend 15.00 Hit Clip 17.45 Eko Plus 18.30 Magazin Gündemi 20.45 Kara Şimşek 21.45 Ödül Avcıları 23.15 Alternatif (0212 256 82 82). 11.00 Buz Cen- neti 13.30 Senfo- ni 17.05 Resme- delim 18.00 Türkü Diyenler 20.25 Bursaspor Gündemi 20.30 Viva Zapata (0 224 331 70 00). 14.10TimeOut 15.10 ModaTürk 19.30 Ar- senal - Porto 21.40 Ajax - Boca Juniors 23.30 Orta- doğu Masası (0 212 449 07 00). 11.00 Dizi: Malcolm In The Middle 12.00 Di- zı: Gilmore Girls 13.00 Dizi: E.R. 14.00 Dizi: LasVegas 16.00 Masala 18.00 Di- zi: The 4400 19.00 Dizi: Arrested Development 20.00 Dizi: X-Files 22.00 Dizi: CSI: NY 23.00 Nip-Tuck 24.00 W-Files (0 212 330 01 01). 12.35 Efsane Avcı- ları 14.30 Sıradışı Makineler 16.00 En- kaz Dedektrfleri 18.00 Vahşi Doga 19.00 Kesişmeler 21.00Kuyruklu- yıldız Darbesi (0 212 330 00 88). 12.00 Politika Durağı 13.15 Aş Kendini 19 -°° DİZİ: Robin H o od 20.00 Ana Ha- 21.00 Seksi Aygır Çöü ber Bülteni yg 01.00 Da Vinci'nin Şifresinin Çözü- mü (0 212 355 85 000). 11.40DostlukRüz- garları13.20Payla- şamadık 15.25 Bu- lutlann Üzerinde 17.35 Son Samu- ray 20.30 Korkunç Bir Film 3 22.30 Formül 51 (0 212 326 00 00). Franchising Dünyası 17.15 Kobiler Soruyor 20.30 Borsa Bülteni 21.30 Tekno- vizyon 22.30 Maestro & Elizabeth 00.30 Haber (0 212 465 79 49). 09.35 Gece Gündüz 10.10 Herkes Bunu Konuşuyor 12.05 Intemational Herald Tribune 12.30 Keşifler 13.20 MOTOGPAl- manya Grand Prix 15.10 Dünya Ra/li Şam- piyonası 16.10 Transvvorld Sport 17.10 S- por Aktüel 18.10 Futbol Mundıal 19.00 Ha- berler 19.35 Intemational Herald Tribune 20.00 Haberler 20.05 Denızde Hayat 21.05 Yüzde Yüz Futbol 23.05 MOTOGP 24.00 Haberler (0 212 335 00 00). DEVBUÜJSftM Müoa-Oefcea (canli) 13:30 canh fflütOffff ALMANYA FUTBOLRıdvan Dilmen, Ahmet Çakar ve Güntekin Onay
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog