Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

31 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET EKONOMİ / YATIRIMCIREHBERİ Cumhuriyet Altını (YTL) 124.50 L _ 123.00 MSJSO > . 123.00 ı 123.00 25Te«n. 26Tan 27Tem. 28Tem. 291em. DOİar (serbest ptyasa satış) 1.3480 1.3420 1.33» 1.3360 1.3280 25Tem. 26Tem. 27Tem. 28Tom. 29 "&m, EliFO (sertest piyasa satış) 1.6150 J , r r ^ _ 1.6140 1.6150 14170 25Tem. 26Tam. 27Tem. 28T«n. 29Tem 24 Ayar Altın (vrıygr.) 1641 16.54 r 16.53 16.48^ 1&39 25T«m. 26Tem 27Tam 28Tem. 29Tem 25T«m. 2€Tem. 27Tem. 28Tem. 29Tsm. BOBSADA GEÇEN HAFTA FİYAT1 KıymK Iftın En Eı Hıtölıt Aylık Yıllık mlktın Düf» Y i b ı k Kapant? % _ % % 1 ««.107 689*30 1-7*87 2*5*5' Adane Çnenta fCı 11 6*2.99' 555 53S 300 087 660 5-OC 332 33J 0*5 M258C 8 1 3050 3000 3 2 8 384"•98C 5948 853" *04 25*51" 35415316 1986.267 20UC10 982401 3503 548 668046 24*28 6*9387 27-455 1,036323 129228 1131127 156236 3430939 362 58500 332 488 6*5 530 570 580 '38 3950 1310 1130 135 4853 530 4175 130 428 740 OC 096 515 *55 620 5S6 31C S4O 143 42 00 13 60 1*80 139 50.25 560 45 5O *37 384 72500 096 510 735 610 590 236 635 14' 4025 '320 '160 138 49İ0 550 45İ0 133 213 200 991 t » 1529 0.00 000 222 7 4* 645 -1036 000 12-7! 2'30 073 102 000 615 3-6 3.13 23 75 18C3 4506432 3*» 447 386 4 1 8 128 ' 3 4 359602 1050 H 9 O 16431*1 149 '-58 4805803 101 ' 1 3 67*433 55C 5 8 5 - " • 220 246 035 770 3.00 •72 '21 1906 74C 10,509-32 2868.94i 6.149853 «aYalOrt. T 8*3550 2185658 eSOJl'O 3-722 93644 126.289 314 730 4 158101 '6875118 1546155 Z.IO 270 037 825 3 1 * 1.80 12S .. 23-00 1390 11-5O "00 785 220 2.50 382 211 2 216 310 2 42i 227 '79 24i 318 404 131 1170 153 103 570 234 -0J5 268 03' 810 306 '73 ' 2 4 2210 l'1O 1.83 725 -337 244 399552 3025 3250 654*58 294 3 1 8 3483684 202 •0061442 272 30649893 •50-799 214 28* 328 161 404 -335 212 168 2.25 316 3250 308 209 2 76 318 6.8C . . . 238' 8200 231 4*2 232 521 2i4 6.54 2^4 3.15 3-00 833 2C62 1115 132 S99 2-43 3 96 "29 -1153 "55 3026 541 1004 720 l'O3 2331 263 -47.82 125 689 "" 9514 •020 12.84 •080 2439 425 9988 '156 966 507 -041 354 278 2.53 199 203i 335 081 221 333 •1045041 - - 776 -818 •493 4.96 3 2 75 120 1158 2632 4 1 ' 1780 8.8* 064 ' 9 4 190 656 ' 9 2 ' 4130 476 1579 314 195 ' 1 8 2081 000 1358 '039 127 245 -9U 330 2 * 0 0 131C 4O420 41438 974 79 BÜBiş EMsTetati B t F S 460,820 2'75 2925 44393' 142 146 8 75 143EMsTetati BoactıF*rSaW*m 235549 19800 2M0O 22500 3190763 204 216 214 25 138 922 0 115 125•861652 13904 "!00 8*00 "850 11 «1850 18688" 1090 •833 5'44 15-89 25 X 1323 6-23 119 -083 1019 1552 •0 63 909 092 64 1212 31" 1916 6.8C 2 6 " 1354 9437 -044 1194 203- 4 İ * 1910 "546 000 000 18.75 234 ' 0 6 » •065 -94- 365 1360 1069 9*0 59*8 139 -533 282" 515 21 *C 183 2065 8*43 14 4' 794 2240 **85 000 1806 542972 1840 23.70 2350 2*03 2500 666* 936 3516 '9*3 6449 3*2 -085 ir 264 *45 1161 721 10*87 0.57 '503 538 -888 673 -634 35* 5344 8104 000 000 6850 4*6 1*56 426 14 75 5'8 4 6* 1B46 3437 72* 3.82 192 502 386 '19 J34 222 38* 308 911 10 76 880 936 1-1023 2230 2530 25 00 4J61549 '21 133 132 1456669 0.82 085 084 208 las 71 1348 5.07 284 1965 EVGY^On. EmnYatOrt Fncn Drtenr» Y» 5615460 FmttfıpSeati 404135' - - - 1109941 40333 10100405 ftWe.CH. 409618 620 1010 14 X 221 432 545 '51 ' 12 1-40 237 500 590 15* 119 55 00 321 ı-2 054 1402 000 10.53 1*44 •363 12 73 1706 086 354 -6.40 146 663 7173 5 74 1632 7J0 "" 2000 23.74 5*3 137 17*8 4521 5-20 16İ1 1416 1806 •3.66 000 "89 -548 104C 1636 "43 -987 1159 233 328 326 4 '* 2 74 -331 1137 2331 174 1439 114 -0İ6 2.50 25.65 •0J5 -0.85 097 U 1 895 42-06 4094 26235 16 80 19'5 2824 6154 234 :88 3.54 446 4 62 664 28.19 213-82 232 139.67 <U0 1418 580 153 1 14 4'936 9300 114 00 1MO0 2063 3 « t c * SaıBs GmâıBeto* i t a ' j u l n ; 27288^ %lY«.Oıt 30573T 2 37334924 49025601 629050 26'"84 23262'4 2-^442 Gttâş Gooö-Yİ» Gra«Y».Ort 8SCHoi*s 350 '06 "31 107 2S0 102 103 116 : X 3 115 2 01 110 268 110 108 127 356 112 066 000 8 -08" ,339 12« 2063 3902 62-86 109 000 262 -076 19C 2.86 •10 1-39 5035 4 6* SSC 5-66 199 667 2631 1-07 1-06 124 X 0 B1529' 13 40 1410 077079 '25 785 00O 22 80 0 13J0 Kıny«orl H d M H B E V N B M taGMYO HaHoöng dtaBfc 2 1077079 '5034792 481542 5'4251 3654188 438062 11880 *'5 505*31 2358583 3-B356 7034448 '4364509 11031327* 26'0864 S51610 539335 32İ 11 S4 2 0 ' 2 5 103 260 210 0« 2'0 328 254 094 185 785 '09 290 21T 093 240 352 2'0 0T 1.05 2 74 2 iC 032 235 3İC 262 033 -2378 000 75JJ4 36C -446 588 2635 508 2400 236 0X 4349 615 4.83 986 1064 455 -625 6378 1417 9JS1 111- 3217 638 000 222 400 •0 94 222 16" 542 0*" 32 » 952 829 3'24 93? 1142 SBattsO SFıt Kr -nr IşYa Or KıaıOnnocv Kj.EaiPaz.Tc KoçHaUng 20* 177 0*4 096 078 036 160 1 5 9 162 -06' 105 109 107 -093 318 3 4 0 326 252 ;96 ' 0 3 039 196 2'9150 X2C5OC0C20 500 00 546 16*30 1"S5X 16*0 00 4254J7-7 * X *9C 755 8315161 384 4 0 8 388 983382 296 316 306 •3*48 034 214 221 220 2* 90051112 501X1225000 "095 5*50C -250C 69500 21O4T4 284 2 92 2 90 "24-4*5 262 2 * 6 2*2 23103" 4*6 4 9 i 482 •89.123 635 " 2 0 695 81365 1 4 ' X 14900 14400 493"49 505 525 510 30-836 284 292 230 21-.45J86 590 6 2 0 0*8 -857 2320 -943 '93 153 2.66 4 3 6 166 96 -978 4539 '46- 6 1 ' 18.8" 633 -6J7 2272 '489 396 •S36 -1440 •061 '727 198 -39 '658 25' -096 4 13 1-6 14-8 X 4 2 32' 1615 2361 102 2516 6511 268 233 331 296 0 00 149 163 0*2 066 032 1454 2*1 50* 2'6 664 221 •25* 1793 25010 4" 82 335 -1906 6288 2523 090 ToaKfa UMMabiyı S90 55959 30"! 3325 15*5632 404 525 615 31.50 069 000 '61 216 2714 -8812-1 250 -990 '69 1078 1600 3728 Ktrtuaa KımaÇrnerto 1.6419. 557917 1017399 2425 2700 2675 034 190 3029 330 212 412 242 KoAaSaaroDnıcnt 433594 68733 5550 6100 KoriKs KlfcmrlA ! KarMmr| I KntavC | KnÖKOa I KarsuTftaH 1320048 5 06-341 21150 652 26198-90 19' 4-'20' 9ÜT1500 919129 3» 117 248 102 107 054 1 11 078 404 127 260 106 121 059 123 081 '71 3.98 216 8'00 402 125 250 0-55 114 "1-45 2300 2400 2360 -042 UoYaŞ Logo Yan 464384 103U024 222063 520 032 "25 •06 "20 102 222063 1220 1380 1310 UraMereuca IMnOda ' X IfenrensMart 36988 231*213 1794*1* 2095 967 1-634054 043 0"2 3 76 950 045 0 T 0 76 1 MtftıAtaı l4YiıiEY».Cn. ItaMZortjHoUrıg '252035 2057 7*7 1040 1080 1050 1*'15399 1*1 138 133 49,627 8*2 1.54 2 00 1318.551 4 06 4 24 38433 2070 2 ' 4 0 2140 3323394 0 61 0.70 0.70 248389 2440 2775 26.75 833289 143 153 4 4 5 1İS0 X 5 3 3154 •02 934 2438 2.70 1 0 " 44.0C "96 3481 5708 255 3400 ^ J 2 684 533 1630 234 -530 '3529 223 1321 -61- 336 1505 2'82 D2C 918 -39 2.70 -579 3372 •123 1011 -2920 351 4» 1429 3585 -26.42 " " 1461 2750 150 2536 5535 160 160 57- 10122 -755 -5259 •135 139 1'34 000 10" 3 " - 000 135 5.63 4.87 10 *B(T*ton OvgaÇîranto >is43dre HelTııuF »TOGkMJ NtfÇranlo CWT«stl Oruıs 3ra*3MYO Oöar fartOKsan îy-^ransFa-t Parcan ' 8SH&AJeW PnrBVeUn PraSu! 306964 33K 3400 33*5 370 325 044 073 0 75 278 5*8 138 2632 4348 8*76 420 194 142 14 75 743 369 400 702 42J7 '04 22-6'S n o 18 69B1324- 28İ15 726 457« 67"59 '5U356 -36850 1'543 30" 8672-8 267C034 203824 13O3'-9 zr 080 348 9-0 056 259 107 5.85 835 090 402 940 050 2"2 '20 615 C 1870 039 D38 394 935 058 26E 600 980 1011 250235 2350 2620 24 50 137541: 21733 733 1604280 858-83 ar»8C" 1504339PraSU --T>E«* Uzxrd» 3D6154 36193-S=»ras 36193 561S173 30'242 252 740 26048328 32"861 997161 1169 485 1-02523 6419042 5532.506 18 037 585 3 SSC t r 456 ÎS5 •35 535 110 0"3 220 430 525 186 505 103 605 117 346 224 1"2 590 150 3 74 191 115 076 231 484 580 195 545 600 114 ioc 256 -087 320 -361 199 149 168 6 65 '29 4 76 0-86 138 575 135' 3148 04- 5300 93" 9 3 ' 490 11452 140 2448 23- -1680 07 5 2 1 " 19.8" 5765 0X -0B5 732 1139 3134 20" 155 2961 '543 15.0* 169 -19*4 551 538 926 '919 296" 169 -650 203- '073 1649 355 1234 14 3408 43-1 206 124 1159 100 3337 084 179 253 175 308 -140 726 •765 4286 197 000 744 1*3* 232 148 429 17.50 118 148 38C 439 1553 28İ6 -22? 115 35- 143 1735 22.12 350 1165 1200 00 350 000 109 -6J9 026 1620 1690 1. 240 2-56 464X1 26068 3*5263 1İ63963 . . . 123 125 406 258 458 '20 "50 r*5350 1280 1390 5174609 123 ' 3 0 6101099 61953 4595 020 85 6-9 21 116 364 370 186 112 074 225 4.84 1C50 2604 3237 560 3*0 40X '8535 •159 330 3723 136 122 292 303 -621 153 1565 342 804 520 1660 2*2 266 121 107 6J 629 -026 CO0 1089 15.4" 0O0 263 263 •132 3006 8233 40C 1 0 1 " "15 1753 392 246 450 730 •2 80 125 000 -05' 315 000 2 01 902 242 •626 -835 051 752 -546 316 977 448528 25 75 3150 3100 376 3753 6171 •3.85 157 9220 536 7033 70729 Otomobil fiyatlarında düşüş sürecek650 1712 4574 4476 535 1121 1442 5919 3'4 467 1135 5536 328 -061 1971 3394 093 449 814 3'30 345 400 1353 435 2632 1511 985 5934 7.87 2863 '4 02 1236 3661 172 727 4B4 2 63 13.85 -128 8.55 1239 24 52 " "" 2» 29-5 000 " " • Türkiye'de otomobil üretim kapasitesinin yeni yatınmlarla daha da yükselecek olması, verimlilik artışıyla maliyetlerin daha aşağıya çekilecek olması ve pazara yeni şirketlerin girmesiyle daha pazarlığa açık bir fiyat politikasının izlenecek olması, düşüşlerdeki en büyük etkeni oluşturacak. Ekonomi Servisi - Satışlan hareketlen- dırmek ve stoklan tüketmek ısteyen otomobil firmalan, araçlanna zam yapma- dı. Yeni yıla gırmeden elde- ki otomobillen 10 bin YTL'ye varan avantajlarla tüketiciye su- nan şirketler, faiz getırilerinin dü- şüşüyle kampanyalannı daha da cazip hale getiriyor. Gümrük Bır- liği ve AB'ye uyum süreci çerçe- vesinde vergi oranlarının düşece- ğinı belırten yetkihler, buna bağlı olarak Türkiye'deki araç üretim kapasitesi- nin artacağını kay- dediyorlar. Faizler- dekı gerilemenın vatandaşlan araç de- ğil, konut alımına yön- lendirmesı, firmalann geçen yıla oranla bu yıl kampanyalannı da- ha erken yapmalanna neden oldu. Geçen yılki satış patlamasının ar- dından bu yılki genleme nedeniy- le stoklann çoğalması da fiyatla- nn düşmesinde bir diğer etken. Fıyatlann artan talebe bağlı ola- rak belırlı bir seviyede sabitlendi- gini belırten yetkililer, sektördekı rekabetin fiyatlan daha da aşağı çekeceği görüşündeler. Gerileyen araç fiyatlannın gelıp geçici olmadığını da belirten yet- kililer, filo çıkışlı otolann garan- tılı ve banka kredısi imkânlanyla satışı nedenıyle ikincı el pıyasaya güven geldığini, bunun da fiyatla- rı ciddi düzeyde aşağı çekeceğini söylüyorlar. SeydişehirAIüııımyum9 da devir tamam Kayısıda Malary-a denince akla iik gelen ve yöresddiIiyie'Miş miş' olarakadlan- dınlan ka>isı, ge- çen yU 69 bin 798 ton ihraç edilerek kent ekonomisine 188 mihon dolar katkı sağladL Ma- larv^TanmÜMü- dürtüğüv^rilerine göre,6milyon350 bin tivannda ka- yısı ağacı bulunan Malatya'da, bu yil 125 bin ton kuru. 486bin 641 ton VBŞ kayısı rekoltesi tahmin ediü\w. ENVERHAYKIR SEYDİŞEHtR - Özel leştınlmesı ışçılerınpro- testolanna neden olan Eti (Seydişehir) Alü- mınyum, alıcı firmaya devredıldı. Satışı geçen çarşamba günü Özelleş- tirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından onay- lanan Eti Alümın- yum'un de\n öncekı gün gerçekleştırildi. Ihalede 305 mılyon dolar ile en yüksek tek- lifi CE-KA Inşaat ver- miş ve ıhaleyı kazanmış- tı. Alıcı fırmanın, ıhale bedelı olan 305 mılyon dolan peşın olarak öde- dığı öğrenıldı. Öte yandan devır son- rasında, Konya'nın Sey- dişehir ılçesınde bulu- nan alümınyum tesısleri- nı devTalan şırket yetkı- lılenne aıt bir cip ve 3 otomobil, ışçiler tarafın- dan kullanılamaz hale getınldı. Tesıslen devralan CE- KA Şirketı yetkılılen, Genel Müdür Mehmet Ankan ıle bir araya gel- dı. Devır ışlemlennın ta- mamlandığı görüşmenın ardmdan ışçiler, şırket yetkihlerininbulunduğu A Misafirhanesı'nin önünde toplandılar. "Seydişchir CE-KA'ya mezarolacak" sloganla- n atan yaklaşık 300 işçı, şirket yetkililerine aıt 1 cip ve 3 otomobih sert cısmüerle vurarak kulla- Çullas motor işinde Ekonomi Servisi Bahçe ve Or- man bakım ürünlen sek- töründe fa- aliyet göste- ren Çullas AŞ, motosık- let pazanna da el attı. Karaköy'de hızmete aç- tığı showroom mağazın- da motosıkletlen basına tanıtan Çullas Yönetun Kurulu Başkanı Levent Çullas, mevcut olan bah- çe bakım servislennın motosiklet tamırı de yaptıklannı belirtti. 150 T modellerinin yer aldığı motor fiyat- lan 1.5 milyar lıra ile 2.5 milyar lira arasında değişiyor. Yatrrn FonuAdı Son Ryaö Y A T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ ? Hafta Farkı% Yatmm FonuAd Son Hafta Fıyatı Faı1o% Yatnm FonuAdı Son Fıyatı Farkı% Yatnm FonuMı Son Hafta Ftftta Farto% Yabnm FonuAct Son Hafta AfflFMAR H*tartWM Yâmftm«D* 1M414 0011312 0034103 0İM572 OO174'4 ••678844 1014152 0011295 229* 185ü 176» 171% 1.6711 05793» 00154-2 -6966489 O01"2M 0138687 0153447 0071497 2--92499 0012006 0461621 0J33683 O0T9465 03-955 1044'JO 104İ200 CS58844 O133G2S O011903 0 « - 0011086 174691X3 O054975 0037511 0.17-r 29r53S3 •B34606 33—11 0025(81 0045845 1892273 0136552 3'99«3 086% 08» 075% 062* W% 057% 057% D5S% 0ü% 054% 051* 0«% 047% 041* 037% 036% 12T % 026% 02S* 025* 022* 019* 017* 015* 114% OJS* •001* •007% 115* -018* •023* •oa* •024* •029* •032* •040* -054% 4 6 1 * 10488188 -093* 101911 0.022256 00218DB 111* 115* 109* 024812 0029317 0039270 0D42359 0-96255 335948; G'89403 [•7*867 0412469 -02B* •078* 22"* 129* 385* 353* 0.28X67 OK* MatKjS« T l S k T«YaL| Gararn B.¥C£ Br Yor Ş&JeJ. taPDf CO-2115 C 020199 C 040870 [02183* "•73059 1013584 1010153 10101*9 11*0550 101140" 003896" 001*456 1011968 "265'06 1019728 •9964923 1.564366 1111309 0572478 3*900939 Qji4*m 0502225 a IMBIO 30" 5051 00*169* 038343(1 2.291222 3254882 "02*030 sâsiKBOi 5ntHr BM. Vdhftunk KocYat P*» Yon DBÛ. 10-0506 2-066448 2S4S77I S 050*3- 00'5365 CS32S8 42.51584C 272* 26** 109% 166* C3 1 % 135% 033* 0JJ3% 0J2* CJ1* C28% 028% 02*% 02T % 02'% 027* 027* 027* 027* 02Î* 027* 027* 027* 025* 024% 3241 324* 324*1 "23% 122% 122*1 322*4 32H» 0-9% 0'9* 0-8* .B» Ljot 0JJ58371 11J% 02B7474 1 1 7 * 033383 117% 0.02309- 0.13% 522*4*** 1 B % 3088351 105% 10-126 -0.17% 3fS319 114% 38-5311 025% g 026*02 024% 2.6-9552 024% 0018401 024% 0 04*42' 024% 5.4*0305 024% 2499092' 123% 1.0389 023% 00104*4 023% 0949005 123% 022813* 323% 0O-4"9 323% 1010168 123% 0020788 123% •08.108375 323% 30157888 323% 36,*149*9 322% 6539780 322% -OS950M C22% 1.358992 "22% 55512" Ü22% 24-0233 022% 1058057 122% 1O1478B 022% 18.196345 122% 45.103991 121% 02433*3 121% 0Jl*5-*9 021S 1818302 021% 00296": 121% 2323390 121% 0f3888 021% 3B*"*21 02'% 0634306 0 2 ' % 00-9420 Q2'% 0222254 021% 0.017689 020% 1451284 020% 0OJ1959 320% 320% 3-9% 0-8% MgaLM Kftrtr ktotaBTSIUSDEıfltnî to?»r«8T'Btar<! 72217311 0 ' 7 * 1012550 3-6% 1775894 "-6% 1088467 0-2% I5125'4 S'K 1023885 006% 0094376 157% 0O0993' 0*6% 0.024336 1*0% 0O0966* 159% _ - .,_, - 0073033 151* Gra«a.B&.arY6ftŞb.E.t»ndTS0']1CC2B 0.45% 8008954 It4% lüi'187 140% 06*8120 1131» 354-4498 0J1* 30-3543 031* 5.610274 0JO% 00672T 030* 5 «2*55 029% X091553 029% C 0*4184 329% 322*5285 029% 1-4656" •6.403195 YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Uyanan Kuşkular Kişisel olarak, TV'de bazı açıkoturumları izle- mekten, yazılı medyada kimlikleri belli yazariarı okumaktansa sade vatandaşlann görüşlenni öğ- renmeye daha çok önem veririm. Sonuçta oy kullanacak, ıktidan belirleyecek onlardır. Ülke bir saldırıya uğradığında direnecek, savaşırlarsa sa- vaşacak da onlardır. Bu nedenle, benimle aynı görüşleri paylaşmasalar bile, çalışarakyaşamla- rını sürdürmeye çabalayan düzgün, sade vatan- daşlar değerlıdir. Istanbul'un kanşıktrafiğınde, geneldesürücü- lerle yol arkadaşlığı yapar, onların ülke hakkında görüşlenni anlamaya çalışınm. Geçenlerde böy- le bir yol arkadaşlığında, sürücünün sıyasal gö- rüşlerinı, değerlendirmelerını dinlerken AKP sempatizanı olduğunu, geçen seçimde AKP'ye oy verdığinı, ancak kafasında bazı soruların da oluştuğunu öğrendım. AKP hakkında soru işareti doğuran konuların başında, AKP'nın IMF'ye teslımıyetçiliği geliyor- du. "Bizgeçmiş hükümetleriIMF'nin dediğinden çıkmadıkları için eleştiriyorduk, AKP'nın farklı bırpolitika ızleyeceğini umuyorduk, AKP onlar- dan farklı çıkmadı" dıyor. Kafasını yoran dığer konu, AB ile ilişkilerdi. AB'ye niçin gırmek ıstıyorduk? AB'nın yararı ne olacaktı? AB bızı alacak mıydı? "Türk halkının yüzde 7O'ı, yüzde 80'iAB'yiıstiyor"anketlerine, açıklamalarına hep kuşku ile bakmışımdır. Ben sınırtı ölçüde de olsa halkla konuşuyor, onların görüşlerını almaya çalışıyorsam, halkımızda böy- le bir ezici AB yanlılığı görmedım. Sürücü de bi- zi oyalayacakları, tam üye olarak almayacakları kanısında idi. Kıbrıs ve Ermenı ilışkileri konusun- da verilecek ödünlere karşı çıkıyordu. Boş bir beklenti uğruna ödün verilmesıne karşıydı. Sayın RTE'nin bilgisı, deneyımı, yetenekleri, nitelikleri konusundaciddı kuşkulan vardı. Ülke- yi yönetecek bilgı birıkımı ve deneyımı olmadığı- nı düşünüyordu. Istanbul Belediyesı'nden, lETT'den birden başbakanlığa sıçramasını doğ- ru ve yennde bulmuyordu. Yolsuzluklar, hortumlama konusunda taşların oynadığı kanısındaydı. Taşlar oynamıştı, ama hortumlar kesilmiş mıydı? Yoksa akış yönü mü değişmişti? Hortumların kesıldiğınden emin de- ğildi, daha çok yön degıştirdiğı düşüncesındey- di. özelleştirme adı altında devletin önemli, kâriı tesisleri niçın satılıyordu? Olayı IMF'nin isteğine, dayatmasına bağlıyordu. Ben de tebrik ediyo- rum... "RTE, kalkınma diye kavşak açıyor, son- ra da kendisinden önce yapılmış büyük tesisle- ri satıyor. Keşke kendisi de ardında birkaç bü- yük tesıs bıraksa; satıcı, yıkıcı değil deyapıcı di- ye anılsa" diyorum. Hak verıyor. AKP hakkında derin kuşkuları var, ama alter- natif kım olacak? Doğal olarak Deniz Baykal anımsanmıyor. "Geçenlerde sizın gibi bir ağa- beyle arabada konuşuyorduk. Elli yıllık CHP'li- yim, ama Denız Baykal başında olduğu sürece CHP'ye oy vermeyeceğim" dediğini bana akta- nyor. Ne yazık ki genel kanı bu. CHP'li olup De- niz Baykal yüzünden CHP'ye oy vermeme par- tisı oluşuyor. Çıkarcı tarıkatçılar, dış odakların işbirlikçileri, din bezırgânları, madrabazları, geçmiş dönem- lerden kalma kuyruk acısı olanlar, Cumhuriyeti, bağımsızlığı içine sindiremeyenler AKP'nın eko- nomik politikasından müstefıt olanlar, yararla- nanlardışında, vatandaşların önemli bir bölümü- nün kafasında sorular, duraksamalar doğmuş durumda. AKP oy yıtırecek diyor sürücü, ancak Denız Baykal alternatıf olduğu sürece, AKP'nın yine de seçim kazanabileceği kanısında. Ben bu konuyu değerlendırmeye karşı çıkmı- yorum. Vatandaşlaria doğrudan iletişim yararlı. Gerçek bir demokrasinin yolu, belki düzgün vatandaş- larla karşılıklı etkileşimden geçiyor. BORSADA GEÇEN HAFTA 9FABRÎKA FIYATI Kıynri Iflam En mıktan Di^ûk Tansa; T ^ ö Fat fn Kir TLfcasPelro TrakvaCan TSKJ T DgrnrDctajn T TtrtTratctof ıju feıKeksvOT LhyeOmerto UsakSerano üzdMakma MFnfı Varat n Dyo Yöo Yap.<reı5i-rKj Y K U K G rHodnc Kred<aar 99C306 96*566 1246356 22 1T C 966 29 "12 « 2 601640 '14*9 9X335 2 445.9'a 4-659*0 23069352 •22626 25*5451 4 586.0*0 1259305 1628.529 43142" 5İS5 464 2560354 *40*85 2283 835 2*51403 1 2 7 5 " " 1382'96 5 44*1*2 340 96C 381465 2352336 16124 069 423315* 2368*1 52370363 62*161 Yapı KreU Koj» GW01 »2.9*1 Y K d Y a O r t iB432iB S0: 192 "95 184 209 212 1.85 495 44C •07 1S40 6-06 540 2-90 408 206 3'6 250 139 231 505 •180 3*4 630 098 059 135 25 75 550 264 262 p Yûnsa ZrrtıEraj 36462* 13" 55232" 4 56 En Tüksak 630 230 635 1.89 2-9 22i 194 830 545 496 288 8D5 1 11 2010 690 565 310 42C 046 238 181 215 3X 2*2 1*8 2SS 525 1250 418 : 03 053 1.52 2*50 5.80 2-86 2*4 038 145 432 305 197 S4C 188 213 216 S8 SJC 5-05 4*4 2J0 800 '06 1940 656 555 2-96 414 044 231 178 VI zx 262 162 254 515 '.200 378 6=0 099 0 61 150 2"X 590 2*4 272 396 Haltalıl _%_ •123 103 244 0.53 229 137 15* " 9 060 7*3 14 75 •034 -092 152 148 091 •067 098 -222 831 191 S62 6JJ7 1329 672 -036 •0.83 000 236 100 000 563 2-86 169 552 074 204 483 237 CEÜf» Aylık Yıllık 051 35 48 053 6 6' 35.0C 1124 5-06 1425 922 333* 36 "5 033 1695 8133 17.50 1038 46 94 40 30 506 47 41 "96 19999 102 66 10 X -0.51 6025 1176 '2*1 •133 2332 19* 1 * * * 435 12OC 2222 3924 14 84 131 •560 1802 705 5 41 634 2180 189 •981 1140 6 40 -0-96 3*93 66.67 •118 2635 569 4069 198 4000 3864 339 2605 2235 332 74JS 1262 3679 1610 13 69 1240 6386 323 -048 İKİMCİ UL8SAL PAZAR A l i M n s Çesme 3r*W5 MegeiBcya MetenuOtea* Petrotant TLJTBH Scnmez ParruMu Tûnlas vatım Fr Yat On 18X4*9 624S4 7755*3 89*95 2 375'352 E 302C3 51'3M SSC 205 "15 750 •8* 047 .. 60 '2i 2330" 1410 1630 15.50 42* 126 147 155 • 49 '9* 209 -36 ÜİC 5000 55O0 354 392 350 312 368 3.50 90625 2400 2925 2500 • 25 1 42 394 101 •69 214 000 311 208 333 197 132 4B1 092 526 •006 1444 465 148-290 1444İ80 140 " 6 9 037 -202 •33 350 T T 73 12059 106 058 -600 '754 "58 '463 -6-06 2917 056 "629 •1354 164 X '35 2430 406 *308 0.00 100 X 3C.89 1-186 20.69 1667 211 -4049 İİS 5651 fiftZALTI PAZARI AbaraBeMraraetaıık 8*396 Doam ESÖMYO OotonU 46i'5 1624.532 12- 336 3-00 n 4* :oo :oc 107 - 0 6 928 928 2690 256 039 000 044 000 00C 034 210 042 D 7 » 5*0 C34 756 541 000 000 000 303 940 10813 263 2909 000 000 •BT) 250C 1X00 3305 000 1915 000 2093 YENİ EKONOMİK PAZAR 230 238 2S4 Uzanlar'ın çimento grubu satışta Ekonomi Servisi - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), vergi borç- lanyla birlikte Türkı- ye'ye 16 katrilyon lı- ralık bir fatura çıka- ran tmar Bankası ne- deniyle el koyduğu Uzan Grubu'na aıt çı- mento fabnkalan ve çimento grubundaki dığer şirketlen, dokuz ayn ticari ve iktısadi bütünlük oluşturarak toplam 433 mılyon dolar muhammen be- delle satışa çıkardı. Grup, Türkıye çimen- to ve klinker üretimı- nın yüzde 12'sıni kontrol ediyor. TMSF'nin söz ko- nusu dokuz fabnka- nın ıhaleyle satışına ilişkın ılanlan Resmı Gazete'de yayımlan- dı. tlk ıhale, 10 Ekım'de, Edırne La- lapaşa Çimento Fab- rikası"nın satışı ıçın yapılacak. Pro2000 6434 almanız için bir neden daha! Pro2000 6434 modeli yüksek kaliteli üstün performanslı Kingston Bellek www kmgston.com MEMORY BY PC OZELLIKLERI •- Kingston 512 MB DDR400 bellek •-64 Brtlık 3400+AMD •-Athlon64 Işlemcı, •- 160 GB Dısk, •-256 MB GF FX5500 Ekran Kartı, 4-17" Flat CRT Phılıps monıtor ı ve Phılıps hoparlor, • Çıft Katmanlı DVD Yazıcı, • Mıcrosoft Klavye Fare ve Işletım Sıstemı 999$+KDV ( ^ 0 2 1 2 222 19 26 www.pro2000 com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog