Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

-h K İ T A P L A R I ATATtRKÇÜLÜGÜN KÖKENl ETKİSİ VE GÜNCELLIĞI Menter Şahinler Çjj Pazarama \Ş Turkocaiı Q d No39 41 (34 14ıCa4aloJli-kanbulTt (212)51401% Cumhuriyet K İ T A P L A R I PORTRELER Oral Çahşlar Çag Pazariama A-$ Türkocagı CaA \ o 39 41 <:ı:iM4oi9« 8 2 . YIL SAYI: 29151 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 30 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ Dinozorlar doğa yasalarını zorlayan büyüklüğe nasıl eriştiler? BUGÜN Tam 43 yıldır erkekler dünyası onun hummalı bakışlarıyla avunuyor. YARIN •Surıye'nin PKK serüveni. • ABD-Hindistan nükleenşbırliği. • Çın ve ABO'nin güç denomesi PAZARTESİ C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n ı z Türkiye, Ankara Anlaşması'nı Rum Kesimi'ni de kapsayacak şekilde genişletti Ek protokoleimzaDeklarasyon yayimlandl GümrükbirliğiniAB'yeüye lOyeniülkeyegeniş- leten ek protokol dün akşam Türkiye' nin Brüksel 'dekı Daımi Temsilcisi Oğuz Demiralp tarafından imzalandı. Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı deklaras- yonda ımzanın Kıbns Cumhuriyeti'nin tanınması anlamına gelmediği vur- gulanarak "Türkiye, Kıbrıs'ta oluşacak yenı ortaklık devleti ıle ılişkıler tesis etmeye hazır olduğunu beyan eder" denildi. îngiltere'den yapılan karşı açık- lamada ıse "AB Konseyi deklarasyonu ıncelemeye alacaktır. Kıbns Cumhu- riyeti AB tarafından tanınmaktadır" ifadesine yer verildi. • 11. Sayfada Öymen: Milli dava yara aldl CHP'li Onur Öymen, ek protokolün imzasıyla '" milli davanın kaybı yönünde bır adım atıldığını" söyledi. Deklarasyonun, Er- doğan'ın Londra ziyaretinden sonra yumuşatıldığı izlenimı olduğunu kayde- den Öymen, "Protokolün onay sürecinde Meclis'te 1 Mart tezkeresine benzer bir durumun ortaya çıkması ihtimal dışı değil. Güney Kıbns ilk defa Türkiye açısından Kuzey Kıbns'tan daha imtiyazlı statüye kavuştu" dedi. Deklarasyon öncesi açıklama yapan Rum lider Papadopulos, "Ankara, Kıbns Cumhuriye- ti'ni tanımıyorum derse müzakereleri veto ederiz" diye konuştu. • 11. Sayfada TÜRKİYE IZİN ALMADI KKTC'ye Kuran kursu çıkarması! Türkiye'nin KKTC Büyükelçilı- ği'nde görevh Dın Hızmetlen Mü- şavın'nın gınşımıyle kadınlar ıçın Kuran kurslan açılması tepkıye ne- den oldu. KKTC Mılh Eğıtım Baka- nı ıle Dın Işlen Daıresı, "Türki- ye'den gondenlen görevlılerce ven- len kurslara onay vermedik" dedıler. REŞATAKAR LEFKOŞA - Turkıye'nın KKTC Bu- yükelçılığı'nde görevh Dın Hızmetlen Müşavın Fahrettin Aşık'ın gınşımıyle KKTC Mılh Eğıtım Bakanhğı ve Dın Işleri Daıresı'nın bılgısı dışında Kuran kurslan açıldı KKTC Mılh Eğıtım Ba- kanı Canan Öztoprak, Kuran kurslan ıçın herhangı bır ızın vermedıklennı be- lirterek konuyu Bakanlar Kurulu'na ge- tırebıleceklennı söyledi Türkiye'nin KKTC Büyükelçıhgı'nde görevlı Din Hızmetlerı Müşavın Aşık'ın yetkılı MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Hakkâri'de park halindeki araçta bomba patladı. Hakkâri ve Gümüşhane Saldınlarda 2 astsubay 1 erşehit Hakkâri'de, park halindeki araçta meydana gelen patlamada yaşamını yıtıren astsubayla- nn adlan Burhan Baykal ve Şevket Kaygısız olarak açıklandı. 3 yurttaşın yaralandığı pat- lamanın etkısıyle çevredekı ev ve ışyerlennın tamamının camlan kınldı. Gümüşhane'nın Torul ilçesınde askerlık şubesıne düzenlenen saldında da er Doğan Kefadlı şehıt oldu. Bolu Dağı Tüneli 'nde ilk ışık Vapımına 12 yıl önce başlanan Bolu Dağı Tüne- li'nde ilk ışığa ulaşıldı. Çalışmanın sürdüğü sağ tüpte ise ışığın görünmesine 8 metre kaldı. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Teşkilatı Başkanı Faik Tok- gözoğlu,Bolu DağıTüneli'nin sol tüpünde yapılan çahşmalann sürdüğü esnada ilk ışığa 3.5 metre ka- la bir boşalma yaşandığını ve ışığın gözükrüğünü, insanlann tünelin karşısına geçebildiğini bildirdi. Bu bölgenin güvenli olmadığını belirten Tokgö- zoğlu. "Bu nedenle kimseyi sokmuyoruz. Bakan- hk emriyle törenin yapılacağı tarihe kadar tüneli dışandan gelenlere ve basına kapattık" dedi. (AA) DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Hakkân'de park ha- lindeki bır araçta mey- dana gelen patlamada 2 astsubay şehıt oldu Yükseko\a'da da pohs lojmanları yakınında bomba patlatıldı Hak- kân dün bomba dehşe- tıyle sarsıldı. Oğleyın saat 12.30 sıralarında Cumhunyet Cadde- sı'ne çıkan sokaklardan bırınde, park halınde bekleyen bır araçta pat- lama meydana geldı, Burhan Baykal ve Şevket Kaygısız adlı 2 astsubay şehıt oldu 3 yurttaşın da yaralandı- ğı patlamanın etkısıyle MArkası Sa. 8,Sü. 3'te Ecevit'in açıklamalannın ardından Prof. Suat Çağlayan ve Erdoğan Toprak da DSP'den aynldı Vahdettin istifaları sürüyor CHP'ye tepki Budak.Asla kapıkulu olmadım "tyi partili ohnadığı" gerekçesıyle CHP'ye üyelıği red- dedılen eskı îstanbul Mılletvekılı Rıdvan Budak, "lyı partılı olmak ıyı kapıkulu ohnak değıldır" dedi. 22 Ara- lık 2003 'te, dört yıllık aidatını peşin yatırarak yasaya ve tüzüğe uygun bır bıçunde CHP'ye üyelık başvuru- sunda bulunduğunu belirten Budak, "Uyelık talebıne aradan 2 yıl geçtıkten sonra yanıt venhnesi trajıkomık bır durum. CHP yönetiminin gündemın ne kadar gen- sınde kaldığının göstergesi" diye konuştu. • 5. Sayfada Eski Bakan Toprak. Zekeriya Temizel ve Hikmet Uluğbay'ın ardından eskı Kültür Bakanı Prof. Suat Çağlayan ile eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Erdoğan Toprak da DSP'den istifa ettiler. DSP'nin siyasi çizgisin- de değişiklikler yaşandığını belirten Toprak, "Türkiye'nin sosyal demokrat bir sola her za- mankinden çok ihtiyacı var. Böyle bir oluşum için ne gerekirse yapanz" diye konuştu. DSP tz- mir 11 Başkanı Seyhan Teoman, "Ecevit partili- miz değil. Görüşü kendisini bağlar" dedi. ÖZLEM GÜVEMLİ/OZAN YAYMAN'ın haberi • 5. Sayfada Londra'da 21 Temmuz saldırılan '4 zanlı da yakalandı' Londra'da, 21 Temmuz'da üç metro istasyonu ıle bır otobüse bombalı saldın gınşımmde bulunan 4 zanlıdan 2'sının Londra'da yakalan- dığı öğrenıldı. Somalı kökenlı Ingılız yurtta- şı Osman Hüseyın ıse Roma'da tutuklandı. îngılız polısı daha önce de bır zanlıyı yaka- ladığını açıklamıştı. Londra'da gözaltına ah- nan 3 Türk ün sorgusunun de\am ettığı ve bu kışılenn "zanlılarla ılışkılı olduklan" gerekçe- sıyle sorgulandıklan bılduıldı. • 10. Sayfada • UMUT DAVASINDA KARAR TATMİN ETMEDÎ I 8. Sayfada TSK'DE GÖREV DEĞÎŞİMİ • 4. Sayfada KARSHALKI CEZALANDIRILIYOR M 7. Sayfada FENERBAHÇE EVERTON SIKAVINDA MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Karamsar Olma, Ama Nasıl? Iktıdar ve iktıdar borazanı olanlar, ıster siyasetçı, ıster gazetecı, arada bır canım ülkede ıyı bır şeyler de olmuyor mu diye sızlanırlar. Kımı güncel örnek- ler lyımserlıkse, sorun yok. örneğın Güneydoğu sürekli terör olaylanyla anılı- MArkasıSa.8,Sü. l'de IRA sonrası dönem İngiltere'ye karşı 35 yıl- dır bağımsızlık savaşı veren IRA'nın sılah bırakacağını açıklamasının ardından tn- gıltere, Kuzey İrlanda'dakı güvenlık \ e kontrol nokta- lannı kaldırmaya başladı Gozler, Ispanya'da Bask bolgesının bağımsızlığı ıçın savaşan ETA orgutune çevnldı 110. Sayfada Annçyine hedefaldı TÜBİTAK yasasında AKP'yı engelleyen Anayasa Mahkemesrnı hedef alan BülentAnnç, "Anayasa Mahkemesı uyelennden başlayarak gorevlerıne, asıl uye, yedek uye aynmının kaldınlmasından ıkı daıre olarak çalışmasına kadar yenı duzenleme duşünulebı- lır" dedi. • 5. Sayfada Sonsuzluğun formülü Keith Jarrett'ın 2000'lı vıl- lardakı ilk solo albumu 'Ra- dıance' çıft CD olarak çıktı. Radıance, her solo konsen bır olay olan sanatçının 1995'te çıkan 'La Scala' al- bumünden sonra ilk konser kaydı Jarrett uzun yıllar caz uçlüsuyle çalmayı tercıh ettı BÜLENT ERGLDEN'in yazısı • 14, Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Once KKTC'yi Çözmek Sonra Rumları Tanımak! ••• AKP ıktıdarının "çözme" konusunda üstüne yok! Uyguladığı polıtıkalar usul usul Anadolu'nun ortak dokusunu çözüyor. Ortak doku ustüne tıtreyenlerın umudunu kırıp dız- lennın bağını çözüyor. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog