Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET \AKFI adma İLHA> SELÇUK Genel Yavın Yönetmeni: Ibrahim Yüdız • Yazıişlen Müdürü: Safim Alpadan#Sorumlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müdürü: HakanKara tstıhbarat Cengiz Yıldırım 0 Ekonomı Hasan Eriş # Kultur Egemen Berköz # Spor Ab- dûlkadir Vücelman • Makaleler: Sami Ka- raören • Düzehtne Abdullah Y'azıcı # Bıl- gı-Belge- Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç # Avrupa Temsılcısı: Güray Öz Yayın Kurulu- tlban Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Da- nışman), Orhan Erinç. Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, îb- rahim Yıldız. Orhan Bursatı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay Atatürk Buhan No 125, Kat 4, Bakanlıklar Tel 4195020 (7 hat), Faks" 4195027 «lzmırTemsılcısı Serdar Kıak,H ZıyaBK 1352 S 2 3 Tel 4411220, Faks 4418745 • Adana Temsılcısı Çetio Yiğenoğhı, inönüCd 119 S No 1 l.Tel 363 12 11,Faks 363 1215 Anlalva Temsılcısı AlunetOruçoğhıDenızMah-ÇelikbaştşMericezı Kat 6 Tel 0242 2480057 Faks 2487517 9 tdameMalıtşler BülentYener • Satış Fa- rilet Kuza • Cumhurivet Reklam: • Genel Mudür Özlem Ayden • Genel Mudur Yardım- cısı Nazende Pal Tel (0212) 251 98 74 - 75 251 98 81 - 82 Faks- (0212) 251 98 68 Rezer- vasyon:(212)512 05 05Faks 212 513 84 63 \»YinU>m-\emGraHaba\jaiKBasrave\avınalıkA.Ş TütaagıCad. 1*41 OgaloŞlu Mîillsanbul PK 246 Sııteı 34435 Ist Tel l«12>512O5O5i:Ohatl Fab («12)513 85 95 Ya\gm sûreh>aMd Baskı Maiez Gazete Dergı Basim\avmcılıJtSan \eTıc \% Fatih Mah. Hasan Bası Cad SamafldıraKartallsTanfcul Dftğmm. Moiez Dagiıöm Pazartama San. veTıc \Ş wwı* cumhunvet com tr 3TEMMUZ2005 tmsak-3 29 Gûneş:5.30 Öğle. 13.15 Ikındi: 17.13 Akşam: 20.49 Yatsı: 22.39 ABD'Lİ TENİSÇİ 4 YIL SONRA MUTLU SONA ULAŞTI Wimbledon'da zafer Venus'unM. KEMAL ERDEMOL LONDRA- Ingiltere'nin başkenti Londra'da düzen- lenen sezonun 3. 'Grand Slam' mücadelesi olan 119. Wimbledon Tenis Turnu- •vası'nda tek bayanlarda şampiyonluğu, ABD'lı Ve- nus \Villiams üçüncü kez kazandı. Tek bayanlar finalmde 2000 ve 2001 'ın şampiyo- nu ve 14 numaralı seribaşı Venus Williams; dünya klasmanında ilk sırada yer ılan, 1999'un şampiyonu ve bu yılın Avustralya Açık finalistı vatandaşı Lindsay Davenport'la karşılaştı. Maçm ilk setini Daven- FEDERER'İN RAKİBİ ROODİCK Bu yıl 119 'su düzenlenen dünyanın en eski tenıs turnuvasında bugün oynanacak erkekler finalmde Roger Federer'ın rakıbı ABD'lı Andy Roddkk oldu Tek erkekler yan fınal maçında 2 numaralı sen başı Andy Roddıck ıle 12 numaralı senbaşı Isveçli raket Thomas Johansson'la karşılaştı Roddıck'ın 6-5 önde olduğu ilk set yağmur başlayınca yanda kalmıştı Dun kaldığı yerden suren mucadelede Roddıck korttan 3-1 'lik gahbıyetle finalıst olarak aynldı port, 6/4 alarak 1 -0 öne geç- tı. tkincı setten ıtıbaren ken- dinı oyuna veren ve rakibi- nin servislerini kıran Ve- nus Willıams, bu setı 7/4"lük tıe - break'de 7/6 kazanarak durumu 1-1 yap- tı. Son set ıse nefesleri kes- ti. 1 saat 18 dakikasürenbu sette hata yapan Davenport oldu. 29 yaşmdakı rakibı- ne 9/7 üstünlük sağlayan Wılliams, korttan 2-1 gali- biyetle ve şampıyon olarak aynldı. 2000'nin finalinde de yi- ne Davenport'u yenerek şampıyon olan Williams; karıyerındekı 5. 'Grand Slam', 33. tekler şampiyon- luğuna ulaştı. Son 6 Wımbledon Tur- nuvası'nın 5' ınde final oy- nayan Williams üçüncü şampiyonluğu elde eder- ken, diğer 2 finali de kar- deşi Serena'ya kaybetmiş- ti. Serena Wılliams da ge- çen yıl finalde Rus Maria Sharapova'ya yenılmışti. Venus Wilhams, Daven- port'a karşı 27. maçında 15. galıbıyetını alırken, Wimbledon zafenyle de ser- vetıne 600 bın Euro (yak- laşık 900 bin YTL) daha ekledı. S P O R G Ö Z L E M / ALİ ABALI Ege'nin incisi olarak bildiğımız Iz- mir'in ülkemizde önemli bir yeri vardır. Politikada, tıcarette güzel Izmır hep ön saftadır. Çünkü tabı- at buraya adeta her imkânı ver- miş, bağışlamıştır. Zengin toprak- ları ve bol suyu ile belli zamanlar- da meyvenin, sebzenin en âlâsı burada yetişir. Insanları cana ya- kın ve çalışkan olup yaratıcı yön- leri çoktur. önemli olaylar burada başlar, gelişir. Yurda yayılır. Böyiesine önemli bu yerde spo- rumuz ne durumdadır? Spor denilince haliyle ilk akla ge- len futbol oluyor. Türkiyenin üçüncü büyük şehrin- de futbo! ve zenginliği yok mudur? Çok eskilere gitmeye gerek yok sanırım. Göztepe, Altay ve Karşı- yaka spor kulüpleri futbol liglerin- de başarıdan başanya koşarlardı ve bu takımlann oynadıklan karşı- laşmalarda statlar dolup taşardı. Başa oynayan bu takımlann dışın- da elbette daha çok takımlar da var. Izmirspor, Altınordu takımları da kendi semtlerini gururiatemsil eden ekiplerin başında gelmektedir. Iz- mir ayrıca bir futbolcu yetiştirme merkezidir. Gerek futbolcularıyla bmir'in Kavakları ve gerekse yöneticileriyle futbol tarihimizde yerini almasını bilmiş- tir. Bir Adnan Süvari'nin hem Göz- tepe'nin başında hem de ulusal takımızın başında olduğu dönem- leri unutmak mümkün değildir. Rah- metle andığımız Süvari ve diğer- lerinin yeri niçin doldurulmuyor? Izmir'de büyük bir potansiyel var. Elbette bunu hıç kimse inkâr etmi- yor. Ama ne yazık ki biriik ve be- raberlik yok gıbı görünüyor. Yukarılara çıkmak isteyenlerin yollan türlü bahanelerle kesiliyor, engelleniyor. Bilinen gerçek, her türlü spor dalında başarının yolu- nun paradan geçtığıdir. Izmir'de para da var, pul da.. Ve büyük ve güçlü sporcular da var. Yani yağ var, un var, ış sadece bunları belli öl- çütlerde bir araya getirmek, helva yapmaktır. Bir önemli nokta, Izmir'de 1971 yılında başarılı bir şekilde Akdeniz Oyunları organizesi gerçekleştiril- di. Bu oyunlar vesilesiyle Izmır'e önemli tesısler kazandınldı. Bu te- sisler sayesinde birçok spor dalın- da atılımlar gerçekleşti. Şimdi Iz- mir'de önümüzdeki günlerde bü- yük bir spor organizasyonu gerçek- leştirilecek. Yapılan açıklamaya göre üniversite oyunları içın 140 ülkeden 9 bini aşkın sporcu gele- cek. Ispanya'nın Almeriakentinde halen devam eden Akdeniz Oyun- lan'na katılan sporcu sayısının 3500 olduğunu göz önüne alırsak, bu organizasyonu bir yönüyle küçük olimpiyat oyunları sayabiliriz. Te- sısler yenıden ele alınmış ve yeni- leri yapılmış veya yapımı devam et- mektedir. Sporumuz ve tesisler açısından bunlar Izmir içın büyük bir kazançtır. Rahmetli Ahmet Piriştina'nın bunları görmesını dilerdik. Onun yeri belki dolmayacaktır. Ancak bu organizasyon, Türkiyemızin tanı- tımı ve özellikle Olimpiyat Oyunla- rı'nı kovalayan bir ülke için bulun- maz bir fırsat, nimettir. Evet, Iz- mir'in kavakları, dökülüyor yap- rakları. Lütfen kulüplerimiz bir ara- ya gelsinler, yapraklar gibi savrul- masınlar. FİKRET DAĞLIOĞLU F. Çerkezoglu (6), P Denız Fenen (3), PP Graduate (2). S Oce- anRose(l) 2 KOŞU F Zaferağa (8), P Berhudar (1), PP Cahıde Sultan(9),S Gedız (4) 3 KOŞU F Le- opold (2), P Sessız Kral (5). PP Yudum (6).S-Marella(9) 4 KOŞL F Özgünkan (6), P Gülenıncı(12). PP Yedı\eren(13), 5 MametıCıhan(l) 5 KOŞL'FMıssSu- ral 14). P- Müttefık (3), PP Ercışbeyı (1), S Mehmet Abı (2) 6 KOŞU F Hasılat(2), 7'lA PLESE 6 4 2 3 1 11 2 3 6 12 1 7 8 2 5 LIOĞLU J ¥MB$U>M P \lr Ayman (6), PP Hata> (5), S Gölge>ele (3) 7 KOŞU F Alat(3\ P ^fasbe> (6), PP' Ka>- han (7). S Hıztuzağı (5)' 8. KOŞU F .\med Fıronası (1). P Ultramar (6), PP Hü- cura(3).S Keremkoç(4) 9 KOŞU F To- paz(ll),P Yurdabegüm(12),PP Cumbüş (8). S Demırkapı (2) 10 KOŞU F Güz- gülu(2).P Gokcanbe\(6>.PP Çaöata> (4). S Sevkan (12) Günün İkilisi 4 Koşu 612ÇifteBahis:3 Çıfte 2 6 ALTILI GANYAN 4 2 3 1 11 2 3 6 6 12 1 5 7 8 2-5 3 5-1 2 T V D E S P O R (TRTl/21.25)Akdeniz Oyunlan Futbol Fınab Türkiye-lspanya (TRT3/14.00)Akdenız Oyunlan Tenıs Finallen, (18.15)Akdenız Oyunlan Su Topu Fınah (NTV/13.10) Dünya Gençler Futbol Şampıyonası Fmalı Arjantin-Nıjerya (CNN TÜRK/15.05) Formula 1 Fransa Grandprix, (18.00) Wimbledon Tek Erkekler Fınah (TV8/00.30) Brezılya Lıgı Palmenas-Botofogo Fratısa'da illv tur ZaİMİskie'ııhı ABD 'li bisikletçi san mayoyu giymeye hak kazandı • 92. Fransa Bisiklet Turu'nun ilk ayağını yanşı baştan sona önde götüren ve bitiş çizgisini ilk geçen pedal olan Zabriskie kazandı. Lance Armstrong ise Tour de France'a iyi bir başlangıç yaparak dünkü prolog etabıru ikinci sırada bitirdi. PARİS (Cumhuriyet) - 92. Fransa Bisiklet Turu, dün Fromentine'de yapılan prolog turuyla başladı. 21 etaptan oluşan tunın prolog yanşını, ABD'li David Zab- riskie kazandı. Yanşı baştan sona önde götüren ve bıtış çizgisini ilk geçen pedal olan Zab- riskie, ikinci etap öncesi san mayoyu giymeye hak kazandı. 6 kez Fransa Bisiklet Tu- ru'nu kazanan ve tarihe ge- çen LanceArmstrong'a ön- ceki gün yapılan ani do- ping kontrolünün ABD'lı sporcuyu etkilemesi bek- leniyordu. Ancak bu beklentılen bo- şa çıkaran Armstrong, To- ur de France'a iyi bir baş- langıç yaparak dünkü pro- log etabını ikinci sırada bi- tırdı. Lance Armstrong, 20. 53'lük derecesiyle de 7. şampiyonluğu ne kadar çok ıstediğinı gösterdi. ABD'lı bisikletçinın tu- run favorilerinden Ahnan Jan UDrich'e tur bindırme- David Zabriskie Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabında baştan sonu üstündü. (AP) sı ise ilgınçti. "Fransa Bisiklet Tu- ru'nda bu kez Armstrong zaferini kutlayamayacak w diyen Ullrich, bekleneni veremedı ve prolog etabın- da 12. oldu. Turun favorilerinden îtal- yan Ivan Basso'nun ilk 12 ıçinde yer aknaması ıse şaş- kınlık yarattı. Basso, pro- log etabının birincisi Zab- nskie'nin 1 dakika 30 sa- niye gerisinde bitiş çızgini geçti. 92. FRANSA BÎSİKLET TURU AKSÎLİKLERLE BAŞLADI Ullrich ucuz atlattıPARİS (Cumhuriyet) - 92. Fransa Bisiklet Turu'nda Lance Armstrong'dan sonra diğer favon pedal Alman Jan Ullrich, antremanlar sırasuıda kaza geçırdı. T - Mobıle takımının sözcüsü, Jan Ulhich'in talıhsız bir kaza yaptığını, ancak Ahnan sporcunun önemli bir şeyuıın ohnadığını bildırdi. Saunıer Duval takımı ise son anda yanşçılan Inigo Cuesta'nın hastahğı yüzünden gorev değışıklığı yapmak zorunda kaldı. Cuesta'nın yenne Rubens Bertagüati pedal çeviriyor. Bir diğer sakatlık haberi de Phonak takımından geldi. Phonak takunı yanşçısı Oscar Pereiro, Nantes sokaklannda düştü. Pereiro'nun sol dizinde ve sol bileğinde çürükler oluştu. YOKSULLUĞA KARŞI BİRARADA AFRİKA'YA DESTEK İÇİN DEV KONSER ZİNCİRİ 4 SAATLİK ÖZEL YAYINLA YENİDEN EKRANDA BU AKŞAM 20:05 www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog