Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Dünyanın 10 büyük kentindeki konserlere katılanyüz binl 'varsıllarkulübü 'nün liderlerineseslendi: Afrika 'yı kurta Yazgeçemediğiniz lcz/ct şimdi yepyeni şişcsi ve enıniyctli kapağıyla... Yeni Emniyetli Kapak > Yenıden doldurulmayı engelleyen cam bılye ve vaif. E AMASONOAN İMAL 70 de AJk. %45 (Hacmen) M. TSK AI.TIN AMBAIAJ YARIŞMASI (H)fl.t Londra'nm simgelerinden Hyde Park'taki konser için _ günler öncesinden f hazuianan 200binbüet parasız . olarak dağıtüdL Parkı dolduranlarm ortak sloganı AfrikaMar öknesin'di. (AP) . Live 8, G8 y ekarsı SEÇİLTÜRESAY Yoksulluğun her gun 50 bın kışının canını aldığı Afh- ka'da sefaletın onune geçılmesııu ısteyen yuz bınlerce kışı dun 10 farklı kentte duzenlenen konser- lerde tek ses, tek yurek oldu Ve sı- yasetçılere mesaj gonderdı "Afiika'yıkurtann." 1985 te ÂIDS'hler yaranna ge- lır toplamak ıçın konser duzenle- yen unlu şarkıcı BobGeldof un on- cüluğunde toplanan 16O'ı aşkın sa- natçı \ e grubun amacı Sarsûar ku- lübü" olarak da anılan G8 'lerın lı- derlen uzennde çarşamba gunu başlayacak Iskoçya Doruğu once- sınde kamuoyu baskısı yaratmak- tı "Iive8 r 'adıaltında duzenlenen konserlenn bıletlen 20 yıl oncekı "Live Aid" konserlennın aksıne ucretsız dagınldı Çunku Geldof un Lıv e 8' ın tanıtım toplantısında de- dığı gıbı amaç bu kez para topla- mak değıl 6-8 Temmuz'da Iskoç- ya'nın Gleneagles kentınde bulu- şacak hderlen Afhka'yı duşunme- ye v e çozum bulmaya zorlamak BoRÇLAR SİLINMELI Ana gundem maddelen Afhka olan G8 uyelen arasındakı Avru- pa ulkelennın bır ıneklen ıçın 848 AVTO (yaklaşık 1373 YTL) harcar- ken bır Afrıkalı ıçın 0 65 Avro (yaklaşık 1053 YTL) harcamala- nndan utanmalannı sağlamak Su- perguç ABD'nın butçesınde çok kuçuk bır yer tutan yılda 16 mıl- yon dolarlüc Afhka fonunda yapı- lacak artışın Irak'ta harcanana ya- kın olmasa da "dişe dokunur" bır meblağ olmasını sağlamak 38Af- nka ulkesının Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dunya Bankasf na olan 293 rrulyar dolarlık borcunun sılınmesını garantı altma almak Afrika ulkelenyle tıcaretın onunu Bob Geldof'un öncülüğünde gerçekleştirilen konser serisinde tek yürek tek ses olan yüz binlerce kişı, dünya liderlerinin Afrika'da günde 50 bin kişinin ölümüne neden olan sefalete son vermelerini istedi. açmak Lıv e 8' ı organıze eden ko- mıtede de yer alan "Yoksulluğu Tarih Yapın" kampanyasını du- zenleyen Richard Curtis'ın deyı- şıyle AvTupa'da gunde 50 bın kışı ölse hemen soruna çozum bulacak olan varsıllar kulubu lıderlenne Afhkalıların da ınsan olduğunu anımsatmak Amaç dünyanın ekonomısı güç- lu ulkelenne gonderme yapmak olunca konser mekânları da ağır- lıklı olarak G8ulkelen oldu G8ul- kelerınde, Ingıltere'de başkent Londra'nın unlu Hyde Parkı ve Cornwall kentı, Almanya'da Ber- lın, Italya'da Roma, ABD'de Phı- ladelphıa, Kanada'da Barne, Ja- ponya'da Tokyo, Fransa'da Pans, Rusya'da Moskov a, Afhka'ya des- tek ısteyenlenn eylem mekânıydı G8'lere artı olarak dunya hderle- nnı protesto erme kervanına katı- lan Guney Afhka'da da Johannes- burg'dan destek geldı, aynı kıtada sefalet ıçmde yaşayan mılyonlara PlNK FLOYD BİR ARADA Konserlere katılan sanatçılar ara- sında ıse Bob Geldof tan Elton John'a, Sting'den Mariah Carey'ye, Paul McCartney'den Bon Jovi'ye, rock grubu U2'dan UB40'ye, Du- ran Duran grubundan Madonna ya bırbınndenunluısımlervardı Dun oğleden sonra başlayan ve konser alanlanndakı yüz bınlerce kışının yanı sıra 11 saat sureyle dunya uze- nnde mılyonların telev ızyonlan aracılığıyla naklen ızledığı kon- serlenn en dıkkat çekenı ıse Lond- ra'da, Hyde Park'takıydı Paul McCartney'yle başlayan konserde Pınk Floyd grubunun 20 yıl aradan sonra ılk kez tam kadro olarak sah- neye çıkması Londra'dakı etkınlı- ğın konserler dızısının en ozelı ola- rak tanhe geçmesme neden oldu Yuz bınlenn sesı bu^ arada Is- koçya'da yukselırken bınlerce kışı de uyku tulumlannı alarak cuma ak- şamından ıtıbaren bu ulkenın yo- lunututtu Ve dun Iskoçya'dakı pro- testo gostenlennı başlattı Kure- sellık karşıtlan Afhka ıçın yurut- tuklen kampanyaya G8 Doruğu'nun başlayacağı çarşamba gunu Edın- burgh'da duzenlenecek bır konser- le son noktayı koyacaklar Kelebekler tehlikede KONYA (AA) - Yuzuncu Yıl Unıversıtesı Fen-Edebıyat Fakultesı Bıyolojı Bolum Başkanı Prof Dr Ahmet Omer Koçak, Turkıye'de kelebeklerm doğal yaşam alanlarmm gıderek daraldığım, bazı turlerın, bozulan çevTe koşullan ve tıcan amaçlı toplanmalan nedemyle yok olma tehlıkesı yaşadığını soyledı Koçak, henuz kelebeklen koruma altına alacak yasal tedbırlenn olmadığını kaydettı Sıska mahkûm firar etti! BUENOS AIRES (AA) - Arjantın'de Luıs Oscar Pıchınan adlı tehlıkelı bır mahkûm, zayıf olması sayesınde, hucresınm parmaklıklannın arasından geçerek cezaevınden kaçtı Ulkenın guneymdekı Puerto Madyrn Cezaevı yetkıhlennden Elvıo Bontempo, hucrede hıçbır tunel bulunmadığını dolayısıyla Pıchınan'ın parmaklüdarın arasından geçerek kaçtıgı sonucuna vardıklanru soyledı Bontempo, mahkûmun zaten zayıf olduğunu, ancak kaçma şansıru arttırmak ıçın son gunlerde yemeden ıçmeden kesıldığını soyledı J AL GÖZÜ>I SEYRETLE /IŞIL ÖZGENTÜRK Dördüncü yıl biterken Vav canına,donJuncuyılıtamamla- mışız Kadıko> 'de en sevdığım me- kânlardan bın olan Nâzım Hıkmet Kultur Merkezı'nın bahçesınde "OyuıTbelgeselırıınyonetmerııFe- _ tin Esmer'le laflıyoruz Yukarda, Kultur Merkezı rıın guzelım tıyat- ro salonutiklımnkkm dolu, kımı bır, kımı uç. kımı dort yıllık fılm atol- vesı oğrencılenm, ozellıkle tam bır dıktator oğretmen olduğumdan ve kesın ızlenecek(') emn verdığım- den. çok onemsedığım O>Tin belge- selını ızlıyorlar Pelın'le dunv adan, hastalıklardan, ozellıkle her turlu heyecamnı yıtı- ren yenı dunya ınsanlanndan soz edı- voruz Heyecanın >ırmesı, merakın ) ıtmesı. her şeyın anlam >ıtırmesı ve aşkın kıyıya koşeye sığınması daha ne kadar sure dunyaya hâkım olacak9 Öa- mız de bu zor sorunun yanıtını bıhnı- yoruz Laflamamız nerede> se umutsuz bır noktada sonlanacak. neyse b Pe- lın'ın fıbnı ımdadımıza yetışıyor ve fılm sonunda atolv e oğrencılenmın v e başka konuklann, bıraz şaşkm ama heyecanla fıhnı alkışladıklanru duyu- >oruz Demek kı heyecan hâlâ bır yerler- de durup duruyor Ama nerede9 Okuz alrında buzağı aramanın an- lamı yok, ışte yanı başımızda, tam dort vıl once, olur mu ohnaz mı dıye du- şunmeyı kısa kesıp, Kadıkov Beledı- yesı AÜe Danışma Merkezlen'ne bağ- lı olarak başlattığımız Fıkn Atol- yesı'nde tam 235 kışı en az bır yıl eğıtım almış Başlattığımız dıyo- rum, çunku bıldığım kadanv la şu an- da Turkıye sınırlan ıçınde buna dun- > a sınırlannı da katabılınz. surekh fıhn atolyesı olan tek >erel yonetım Kadıkoy Beledıyesı Atolyede çe- şıtlı konularda hazırladığımız CD'le- n çeşıth sml toplum kuruluşlannda, yerel yonetımlenn duzenledığı eğı- tım toplantılannda, festıvallerde gosterdığımızde doğrusu pek çok kı- şımn Kadıkoylu olmaya gıpta ettığı- ru soylev ebılınm Ama bızım atolye- mıze Avcılar'dan da gelen var, Nışan- • Arkası 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog