Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURfYET 3 TEMMUZ 2005 PAZAR 18 SPOR sporCg cumhuriyet.com.tr BAYAN V0LEYB0L TAKIMIMIZ YUNANİSTAN'A SET VERMEDEN ALTIN MADALYAYA UZANDI ŞAMPtYONLUK COŞKUSU - Ulusal Bayan Vbleybol Takmnmız, Akdeniz Oyunlan finatinde Yunanistan'ı set vermeden geçerek yenilgisiz şampiyon olda Voleybolculanmızın maç sonrası yaşadığı sevinç görühneye değerdL FiledeAkdeniz sultanlanTürkiye: 3 Yunanistan: 0 SALON: Akdeniz Oyunlan HAKEMLER: Jose Nevado (8) (İspanya), Mario Bernaola (8) (İspanya) TÜRKTYE:5a/wr (8), Özlem (8), Neslihan (10), Deniz (8), Natali (9), Avsun (8), Gülden (8) YUNÂNİSTAN: Sakkoula (5), Fragkiadaki (5), Ntoumitreskou (5), Tzanakaki (5), Koutoıaidou (5), Chatzinikolaou (7), Vlachou (5), Dina (5) SETLER: 25/22, 25/22, 25/22 FtKRETDOĞAN ALMERIA - 15. Akdeniz Oyunlan'nda Filenin Suftanlan' yenilgisiz şampiyon. Ulusal Bayan Vbleybol Takı- mımız, fınalde Yunanistan'ı 3-0 yenerek altın madalya kazandı. 1997'de Ban, 2001'de de Tu- nus'ta fınal oynayan ama her iki- sinde de Italya'ya mağlup olan Ay - Yıldızlılar, bu kez finalde Yunanistan'ı geçerek Akdeniz Oyunlan tarihinde ilk kez bayan- lar voleybolda Türkiye'ye altuı madalya getirdi. Rakibine karşı ulusallar savun- mada libero Gülden le manşet- B O K S T A İ K İ A L T I N 15. Akdeniz Oyunlan'nda boksta 51 kiloda olunpıyat ikincisi AtagÜD Yalcınkaya'yla 69 kiloda Bülent Ulusoy altuı. 60 kiloda da Sel- çuk Aydın, 75 kiloda Savaş Kaya ve 81 kilo- da İhsan Yıknnm. gümüş madalya kazandı. 51 kiloda Atagün Yalçınkaya, finalde Tunusiu VValid Cherif i sayıyla 40-21 yenerek alnn madal- yanın sahibı oldu. 69 kiloda Bülent Ulusoy, final- de Fransız Xavier Noel'in sakatlığı nedeniyle maça çıkmaması sonucu hükmen galip geldi ve al- tın madaryayı boynuna taktı. 60 kiloda Sd- çuk Aydin. finalde Italyan Domenko Va- lentino'ya sayıyla 40-24 mağlup olunca gü- müşte kaldı. 75 kiloda Savaş Kaya, finalde Mısırlı Muhamed HikaJ'e sayıyla 25-22 yenilin- ce gümüş madalyayla yetındi. 81 kiloda thsan Yıl- dınm, finalde Tunusiu Murad Sahraoi'ye sayıyla 30-20 kaybedınce gümüş madalyaya uzandı. leri alırken; Neslihan, Aysım ve Natati'nin etkili smaçlanyla da sayılan topladı ve zafere ulaştı. Özellikle Neslıhan'ı Yunan blok- lan durduramadı. • Fas kafilesinde yer alan 5 sporcunun kaçtığı, 1 'inin ise Bar- celona'da yakalandığı bildirildi. Fash sporculann, Avrupa'da ış bulup yaşamak içın kaçtıklan tahmin ediliyor. • Atletimzde heptatlonda Anz- hela Atroshchenko, toplam 5870 puanla üçüncü olarak bronz ma- dalya elde etti. 4x400 m. bayan- lar bayrak yanşında Ozge Gfirier, Birsen Bekgöz, Binnaz Uslu ve PınarSaka'dan oluşan Türkiye, 3 ülkenin katıldığı bu yanşta 3.40.75'lik derecesiyle bronz madalyaya uzandı. • Kürekte erkekler hafıf kilo tek çiftede Mete Yeltepe ve 2 çiftede Saim - Sami Kaya ikilisi gümüş madalya kazandı. Hafıfkilo 2 tek dümencisizde ise t Emre Vlıral - Ahmet Yumrukaya çifti bronz madalyayı boynuna taktı. • Türkiye; 20 altuı, 23 gümüş, 29 bronz olmak üzere toplam 72 madalyayla dördüncülükteki ye- rini korudu. BAYAN BASKETÇİLER Yeni hedef Avrupa ALMERIA (Cumhuri- yet) -15. Akdeniz Oyun- lan'nda tarihinde ilk kez altuı madalyaya ulaşan Ulusal Bayan Basketbol Takunı Antrenörü Cem Akdağ, şampiyon olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ve Avrupa Şampiyonası öncesi moral bulduklannı söyledi. Akdağ, esas hedeflerinin eylül ayuıda Türkiye'de düzenlenecek 2005 Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek "Akdeniz Oyunla- n'nda istediğimiz performansı sergiledik. Hazıriıklarımızın ikinci bölümü 15 Tem- muz'dan sonra başlayacak" dedi. Ulusal Erkek Basketbol Takımı Ge- nel Menajeri Doğan Hakyemez, ise or- ganizasyon eksikliğinden yakınarak " Sadece 12 madalya hazırlanuşlar. Şim- diye dek böyle bir şey görmedik. Bu re- zaJettir" diye konuştu. FUTBOLDA ALTIN MADALYA IÇtN SAHADAYIZ Final gecesi Genç ulusallar Akdeniz Oyunlan"nda İspanya karşısında şampryonJuk için mücadele edecek. ALMERIA (Cumhuriyet) - 15. Akdeniz Oyunlan'nda Olımpik Ulu- sal Futbol Takımı, bu akşam ev sa- hibi îspanya ile finalde karşılaşacak. Mediterranen Stadı'nda yapılacak karşılaşma TSl 21.30'da başlayacak. Daha önce ispanya ile grup maçuı- da karşılaşan ulusal takım, bu maçta 1-1 berabere kalmış- tı. Ay - Yıldızlılar, gnıpta Malta'yı 5-0 yenerken, çeyrek fmalde Yunanistan'ı, yanfinalde de Fas'ı aynı skor- İarla 1 -0 yendi. Olimpik Ulusal Futbol Takı- mı Antrenörü Mesut BakkaL takım- da eksık bulunmadığını belirterek, "tspanya, bekkdiğimiz ve bildiğimiz bir nakipti. Finalde bize yakışanı ya- pacağız. Takırrun havası çok iyt Bü- tün arkadaşlannnz flnale konsantre olmuş dununda. Karşılaşmadan ga- libiyetie aynbnaktan başka bir dii- şüncemizyok. Ülkemizealtın madal- ya ik dönmek istiyoruz. Tek hedefi- miz finalde rakibimizi yenerek şam- prvonluğa ulaşmak, alün madalyayı Türkiye'ye götürmek" dedi. Bu arada Ay - Yıldızlı takınun ra- kibi ispanya, önceki geceki yan fi- nal maçında Libya'yı 5-0 yen- di. Bilet sorunu aşıldı Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın maç için Ispanyol yetkililerden bi- let isteği önce, "Biletler saüldı, maalesef veremiyoruz" denerek ge- ri çevrildi. Atalay, Ispanyol yetki- lilenn bu açıklamasına daha sonra, "Kapanış törenini boykot ederiz, hatta final maçını bile gözden geçi- ririz" diye karşılık verince yetkili- ler 100 bileti hemen getirdi ve so- run çözülmüş oldu. GALATASARAY Hasan Şaş sakatlandı AMSTERDAM (Cumhu- riyet) - Yeni sezon hazırlıkla- nnı Hollanda'nın Amsterdam kentinde sürdüren Galatasa- ray'da Hasan Şaş şoku... Ay- han Akman'ın ameliyat ol- masuıdan sonra San - Kırmızılılan üzen ikinci haber Hasan Şaş'tan geldi. Sabah çalışmasının son bölümünde arka adale- sinden sakatlanan yıldız oyuncunun du- rumunun ciddi olmasından korkuluyor. MondragoıTa tepki Hollanda kampındaki sabah antrenma- nuıda basın mensuplanna açıklamalarda bulunan 2. Başkan Ergun Gürsoy, mena- jeri Jean Lui vasıtasıyla Galatasaray'a dönmeyeceğini bildiren kaleci Mondra-, gon'a büyük tepki gösterdi. Gürsoy, "Mondragon parayı az bula- rak iyileşrirme istedL Yönetim olarak biz bu iyileşrirmeyi yapok. Ancak buna rağ- mengitrnekistiyor.Artıkyapacakbirdu- rum yok. Bize cuma günü geleceğini söy- lemişti ama gelmedi. Bundan sonra neler olur bflemenT dedi. Tomas'm ücretıne zam yaptıklannı belirten Gürsoy, Song'un alacağında bir değişiklik olma- dığuu vurguladı. G.Saraylı yönetici Con- ceiçao'nun da Gerets'in raporu doğrultu-j sunda takımda kaldığını söyledi. , FENERBAHÇE Anelka'dan son nokta Spor Servisi - Fener- bahçe'nin Fransız yıldızı Nkolas Anelka, tngiliz basınında yer alan kendi- sinin Fenerbahçe'de mut- suz olduğunu ve aynl- mak istediğini belirten haberlerin gerçek olmadığını açıkladı. Nicolas Anelka, San - Lacivertli lculü- bün resmi intemet sitesine yaptığı açık- lamada, tatili boyunca hiçbir medya ku- ruluşuyla ne kendi ne de kulübü hakkın- da röportaj yapmadığmı belirterek şun- lan kaydetti: "EBahçe'de iyi bir başhngıç yapoğnnı ve ne kadar istek dohı oİduğumu, 2 gün- lük antrenmaniarda beni görenkrin ne derece muthı olduğumu anlamış obnası gerekir. Henüz hazıruk aşamasında bu tür haberler yapmanın bence gereği yok. Önümüzde Şampiyx>nlar Ligi için inanıJ- maz bir nrsat var. Ben şündiden bu Uge konsantre ohnaya cahşryorum. Hiçbirye- re dönmek veya gmnek gjbi bir niyetim yok. Merak edenlere hanrlaonm." Hazırhklara devam F.Bahçe, sezon hazırlıklarma dün Sa- mandıra tesislerinde teknik direktör Christoph Daum yönetiminde yaptığı antrenmanlarla devam etri. Tuncay Şanh; kanatlardan yapılan or- talara kafa vurdu, yanm vole ve havada topukla golleratarak sevincini Nobre'yle paylaştı. Bu arada San - Lacivertli fütbolcular bugün laktat testınden geçecek. G Ü N Ü N Î Ç İ N D E N • ALPAVDAN SİTEM - Ulusal futbolcu Alpay Özalan, Ja- ponya'da formasını giydiği Urawa Reds Diamonds'tan ay- nlmasının ardrndan basına 'kovuldu" şeklınde yansıyan ha- berlere tepki gösterdı. • 'SÜRE DOLUYOR' - Istanbulspor'da fonna giyen Yal- çın Ayhan'm menajen Haluk Canatar, "G. Saray'a verilmiş bir sözümüz var ama bunun süresi dolmak üzere" dedi. • HİDAYET ŞİMDİ ASKERDE - Orlando Magic'de for- ma giyen Hidayet Türkoğlu, askerlik görevi için bugün Bur- dur'a gidecek. • İLK CEP ALONSO'NUN - Formula l'de sezonun 10. yanşı olan Fransa Grand Prix'sinde ilk cebı, Rena- ult'nun Ispanyol pilotu Fer- nando Alonsokaptı. Fl'de 7 kez dünya şampiyonu olan Ferrari'nin Alman pilotu Michael Schumacher ise 4. eepten yanşa başlayacak. • TRABZON İSVİÇRE YOLCUSU - Süper Lig'de yeni sezon öncesi Bolu'nun Gerede üçesinde 10 günlük kamp yapan Trabzonspor, 2 günlük ıznin ardındanbugün isviçre'ye eidecek. • TEKVANDODA 2 AL- TIN - 4. Uluslararası Ismet I- raz Tekvando Tumuvası'nda Fernando Alonso. (Izmir) bayanlar (+) 72 kilo- da Mehtap Yalçın, erkekler 72 kiloda Abdullah Sertçelik altın madalya kazandı. • '2 BREZİLYAU İSTİYORU2' - Ç. Rızespor Yönetim Kurulu \e Transfer K.omıtesi üyesi Orhan tstif, "Ziani'yle anlaştık. Victoria'nın sözleşmeşinı feshettik. 2 Brezilyalı for- vet transfer etmek istiyoruz. Cezayirli Bougherra'yla ilgüi karan ise hocamız Metin Yıldız verecek" dedi. • MASATENİSİ - 13. Balkan Gençler ve Yıldızlar Masa- tenisi Şampiyonası'nda genç erkeklerde Safa Avcı, çiftler- de Safa Avcı - Jiang Pen ikilisi altın madalya kazandı. • BASKETBOL - ÇekCumhuriyeü'nin Brno kentinde dü- zenlenen 4. Avnıpa Cmit Bayanlar Basketbol Şampiyona- sı'nda Türkiye, gruptah ikinci maçında Ukrayna'ya 80-70 yenildı. Bu arada Türk Telekom, Oİker'den Tutku Açık'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. • BOKS - Yaz Kupası Boks Birinciliği'nde Fenerbahçe bi- rinci, Beşiktaş ikinci, Tekel de üçüncü oldu. • BİSİKLET - Istanbul Büyükşehır Belediye Başkanlığı Kupası Bısıklet Yanşlan (Saraçhane 09.30) bugün yapılacak. • ALTILJDA DÜN - Ankara at yanşlannda altıh ganyan; 6- 13-3-2-i-8 kombinesını büenler, 9 bın 63.94'er YTL ikra- miye kazandı. B A Ş A R I N I N S I R R I F E D E R A S Y O N U N Golfte çabafar ;J^0 meyvesini verdi İSMET AKTEKtS Türkiye'nin golfle tanışması ashnda çok eskilere, 1895'e dayanıyor. Tam 109 yıl geçmiş aradan... Ancak golfıi spor olarak gördüğümüz tarih 1996. Sözün özü Türkiye Golf Federasyonu'nun kuruluş tarihi. Her ne kadar sporcumuz Mustafa Hocaoğlu Almanya'da genç ustalarda Avrupa 9.'su ve Necla Gerçek de yine aynı turnuvada 1 yıl sonra Avrupa 8.'si olduysa da golfte gerçek patlama geçen hafta Akdeniz Oyunlan'ndaydı. îşte kanıtı: Artık sonu gelen Akdeniz Oyunlan'nda erkeklerde 3 sporcumuzun en iyi 2 skoru alarak 4 günlük golf maçlarında ev sahibi ispanya'nın 1 puan gerisinde 583 puanla ikinci olması oldukça önemli. Üstelik Italya ve Fransa'nın önünde takım halinde gelen gümüş gerçek bir zafer. Yine Hamza Sayın'ın da teklerde 294 puanla 3. olarak bronz madalyanın sahibi olması önemli bir milat. Ayrıca kızlarımızın da genel klasmanda 641 puanla İspanya, Italya ve Fransa'nın ardından takım halinde 4. olması hiç de küçümsenecek bir sonuç değil. Bu başarmın sırnna gelince... • Silivri Lisesi'nden bir avuç kızh - erkekli gencin tüm boş zamanlannı 'bu kolay gibi görünen çok zor sporu' öğrenmeye ayırmaları. • Oyuncular ve yöneticiler arasındaki sıcak ve yakın ağabey - kardeş ilişkisinin devamlılığı. • Antrenörleri Ingiliz Da\id ve Andrew ile disiplinli bir şekilde bıkmadan usanmadan çalışmalan. • Ve elbette federasyon başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun tüm çalışmalara gösterdiği ilgi ve saym Ahmet Hamoğlu'nun KJasis Golf'ü ve sayın Esat Edin'in Kemer Golf Kulübü'nü ulusal oyunculanmızuı antrenmanlanna açmaları. Hepimizin bildiği gibi bu gerçekler tüm sporlar için geçerli. Ancak benim kanım Golf Federasyonu'nun bütün bu saydıklanmızı çok kısa bir zamanda bir araya getirmesi, Akdeniz Oyunlan'nda yakaladığımız başannın gerçek sırndır. / INTER - TOTO KUPASI Belediye'yi Dupnica çarptı B.Ş.Bld. Aııkaraspor: 0 FK ZTS Dubnica: 4 STAT: 19 Mayıs (Ankara) HAKEMLER: Howord Webb (5), Robert Lewis (5), Chris Sargınson (5) (tngUtere) RŞ3LD. ANKARASPOR: Cihan (2), Savaş (2), Ra- mazan (2), Edız (3) (dk. 32 Emrah 3), Mustafa Yalçınkaya (2), Musa (2), Mustafa Sarp (2), Hürriyet (2), Özer (3) (dk 73 Fatih), Hüseyin (2) (dk. 57 Erman 1), Halit (2) FK ZTS DUBNtCA: Pernis (5), Ple\a (5), Nmak (6), Svestka (5), Zımen (6), Izvolt (6), Drzik(8), Kopacka (6), Dovicavic (7) (dk. 84 Svikruha), Pesak (5) (dk. 79 Au- gustiny), Adam (7) (dk. 88 Zapotoka) GOLLER:£»/t. löDrzık, dk 29 Kopacka (pen.), dk 35 Adam, dk 90 Izvolt SARIKARTLAR://a/!7, Cihan, Mustafa Sarp (B.Ş.Bld. Ankaraspor), Ple\a (FKZTS Dubnica) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Inter - Toto Kupası 2. tur ilk maçında B.Ş.Bld. Ankaraspor, sahasında Slovakya'nın FK ZTS Dubnica takı- mına 4-0 yenijdi Maç boyunça tel tel dökülen, orta sahada pre- si unutan, gof noktalannda da etkisiz kalan baş- kent temsilcisı, 16. dakikada Drzüc'in golüne en- gel olamadı. 29. dakikada Drzik, kaleci Cihan tarafından düşürülünce hakem V^öbbp^ıaltı noktasmı gös- terdi. Kopacka, beyaz nokfadan skoru 2-0 yaptı. 35. dakikada Adam, farkı 3'e çıkardı. Maçın bu skorla biteceği sanılırken 90. da- kikada Izvolt, karşılaşmaya son noktayı koydu... B.Ş.Bld. Ankaraspor: 0 - FK ZTS Dubnica: 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog