Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3TEMMUZ2005PAZAR 16 TELEVIZYON cumtv(S cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ KoltukBelası 15.00 Show TV Güldürü f ) Daha önce ımar müdikrlüğündeçalışan dürüst v ^ bır memur, çevresiniıı baskısıyla Belediye Başkanlığı seçimlenne girer ve büyük bir fark ıle Lazanır Ailesinin belediye başkanlığı adına sığınarak sağladığı çıkarlar belediye başkanını zor diumma sokar Yönetmen: ICartal Tibet. Oyn: Kemal Sunal. Sema Çeyrek (1990 ). Valmz Savaş 16.Q0 CNBC-e Dram ICTN (Gathering Stonn) - Adını, ChurchiH'in Ikin- ^ ü ' cıDünyaSavaşı'na ilişkinanılannınilkcildin- den alan film, ChurchiH'in yaşamuun 1930'lu yıl- lanna eğilıyor. Yaklaşmakta olan büyük savaş ön- cesınde başbakanlık koltugımu ışgal eden Stanley Baldvvın'in, Nazı tehlıkesi lcarşısında yetersız kalan pohtıkasıGıurchıll'ıneleştinlenne konuolur.. Yö- netmen:RichardLoncraine. Oyuncular: Albert Fın- ney, Vanessa Redgrave, DeTek Jacobi, Jim Broad- men, Tom Wılkınson (2001 ABD, 95 dk). îhtryar Adam... 20.30 Olay TV Dram (The OM Man and the Sea) - Kübalı yaşlı bir balıkçının, dogayla turuştugu dramatik bir sa- vaşımı konu edınıyor. Uzun suredir denızden eli boş dönen adam, sonunda. kocaman bir kıhçbalığını ya- kalamayı başanr. Yönetmen' John Sturges. Oyun- cular: Spencer Tracy, Felıpe Pazos. DoğumgüniL. 21.00 Kanalturk Dram /T7\ (BornOnThe 4thof Jury)- 1946'da, ABD'nin v^/ bağımsızlığını kutladığı 4 Temmuz günü do- ğan Ron Kovic, 196O'lı yıllann ortalannda gönül- lü olarak Vietnam'a, "ülkesinın çıkarlannı koru- mak" üzere savaşmaya gider Cephede omıriliğine yedıği bır kurşun, erkekliğinı yıtırmesıne ve teker- leklı sandalyeye mahkûm olmasına yol açar. Yö- netmen: Oliver Stone. Oyn: Tom Cruise, William Dafoe, Tom Berenger, Stephen Baldvvin. Caroline Kava, Bryan Larkin (1989 ABD, 144 dk). Vahşi Vahşi Baü 23.45 Kanal D VVestern (77) (Wfld WUd West) - Yapımda, önce bırbirleriy- VZ/ le rekabete girişmışken yüksek yerden gelen emirle, bırlikte çahşrrtak zorunda kalan, sılahına ve yumruguna çabuk. hükümet ajanı zencı kovboy Ja- mes West'le, sorunlan kaba kwverten çok aklıyla çözen Artemus Gordon'un, dönemm ABD başkanı Urysses A. Grant'ı kaçıran, iç savaştankötürüm çık- mış "kötü adam" Dr. Arliss Loveless'le savaşımla- n aJnlatılıyor. Yönetmen: Barry Sonnenfeld. Oyun- cular: Will Smith, Kevın KJine. Kenneth Branagh, Selma Hayek. Ted Levine (1999 ABD, 101 dk). 24.00 / Star / Patch Adams Aynntı yanda 00.30 / atv / Yasak llişki Aynnto yanda Son Dans 00.45 Show TV Dram /TT\ (Last Dance) - Cındy işlemiş olduğu bir suç- vZ/ tan dolayı hapıstedir. Genç bürokrat Rıck Ha- yes hariç herkes yaptığının bedelı olarak Cmdy'rün ölmesi gerektiğine ınanmaktadır. Rıck'in Cindy ile ilk karşılaşmasmda ona aşık olması ile dramatik olaylar birbinni takip eder. Yön: Bruce Beresford. Oyn: Sharon Stone, Rob Morrow, Peter Gallagher. Yabancı Izleyin Orta Değmez O kanalturk CNNTürk 11.10 Ankara Kulisi TVServisi-YÖK Başka- nı Erdoğan Teziç, "Ankara KuHsi"nin bu haftaki konu- ğu oluyor. Canlı olarak ekrana gelen yapımda, son günlerde hü- kümet ile üniversiteler ara- sında giderek tırmanan geri- lim, ÖSS sistemindeki deği- şiklik, meslek liselerindeki katsayı sorunu ve Imam Ha- tip tartışması ele alınıyor. Programı, Fikret Bila ve Murat Yetkin birlikte ha- zırlayıp sunuyor. CNNTürk 13.05 Karalama Defteri TV Servisi - Kitap progra- mı "Karalama DefterTni, Doğan Hızlan hazırlayıp su- nuyor. 22. Uluslararası Mimarlık Kongresi'nin Başkanı mi- mar Suha Özkan ile şair-mi- mar Cengiz Bektaş'ın konuk olduğu yapımda, mimari üzerine yazılmış yerli ve ya- bancı yayınlar hakkında sohbet ediliyor. Yapımın ikinci bölümün- de ise, 59. Yunus Nadi Ödül Töreni'nden görüntüler su- nularak, ödül sahipleriyle yapılan söyleşiler ekrana geliyor. TRT2 16.10 Kanun Adına belgeseli TV 7 Servisi - Yapım ve yö- netimini Canan Tarancı ile Isa Okutan'ın üstlendiği 'Kanun Adına" belgeselin- de, dramalar eşliğinde Em- niyet Teşkilatı'nın görev ve sorumluluk alanı yansıtılı- yor. Yapımın bu haftaki bölü- münde, kamu düzeninde polisin işlevi, Havacılık Da- iresi Başkanlığı ve toplum- sal olaylarda polisin rolü masaya yatınlıyor. tv8 19.30 Malta'dan görüntüler TV Servisi - "Ah Şimdi Orada Olmak Vardı" prog- ramını Bilge Egemen hazır- layıp sunuyor. Yapımın bu haftaki bölü- mü, üç minik adadan oluşan, özelliİde bu aylarda bir tatil cenneti olan Malta'dan ek- rana geliyor. Programda, plajlar, tarihi yerler, yöresel yemeklerin yanısıra yunuslann ve deniz aslanlannın şovlanndan gö- rüntüler ekrana geliyor. Yaşanmış bir olaydan beyazperdeye uyarlananfilmde,idealist ve çılgın bir doktorun öyküsü konu alınıyo Güldürerek yapılan tedavi Usta aktör Robin Williams, 'Patch Adams'ta sıradışı doktor Hunter Adams tiplemesini hakkını vererek canlandınyor. Geç kalmış bir aşk öyküsü atv 00.30 Yasak llişki - Bridges of Madison Country / Yönetmen: Clint Eastvvood / Senaryo: Richard Lagravanese / Görüntü: Jack N. Green / Müzik: Lennie Niehaus / Oyuncular: Clint Eastvvood, Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak, Jim Haynie, Michelle Benes, Phylilis Lyons /1995, ABD yapımı/135 dakika. Clint Eastvvood ve Meryl Streep başrolleri paylaşıyor. TV Servisi - lowa 1965; Ev işlerinden ve tekdüze yaşamdan bıkmış, iki çocuk annesi Italyan Francesca Johnson'ın (Streep) günleri, National Geographic fotoğrafçısı Robert Kinkaid'ın (Eastwood), Madison County'nin köprülerini belgelemek amacıyla bölgeye gönderilmesiyle hareketlenir. Ev halkı panayır için uzaktayken tesadüfen tanışan ikili, çevredeki minik seyahatler, lezzetli yemekler, fotoğraf çekimleri derken birbirine yaklaşmaya başlar. Dört gün süren tutkulu ilişki boyunca birlikte bir yaşam hayal eden bu çiftin geleceği Francesca'nın son andaki karanyla farklı adrese yönelir. Tipik bir yaşanamamış, geç kalmış aşk öyküsünde Eastvvood, kendi oyunculuğunu ikinci plana çekip seyirciyi kolayca gözyaşına boğmak için Meryl Streep'in karizmasını, kadının gücü ve erkeğin kararsızlığı gibi temalan öne çıkartıyor. Robert James tyaüer'in best- seller olmuş romanından beyazperdeye aktanlan ve gerçek mekânlarda, köpriilerde çekilen filmde bizi en fazla etkileyen noktalar, anlatımın çok basit tutulması ve renklerin silikleştirilmesiyle duygunun gücünün verilmeye çahşılması oldu. Son Istanbul Film Festivali'nde gösterilen Eastvvood belgeselinden öğrendiğimize göre bu fılmin senaryosunu okuyan anne Eastwood oğluna başrolde Meryl Streep'i oynatmasını ve ünlü oyuncunun saçını kahverengiye boyatarak Akdenizli kadına daha benzeyebileceği gibi konularda önerilerde bulunmuş. O dönemde "Yasak toşkT, Streep- Eastwood'un gerçek yaşamdaki aşkıyla da gündeme gelmişti. Star 24.00 Adams / Yönetmen: Tom Shadyac / Oyn: Robin Williams, Daniel London, Monica Potter / 1998 ABD yapımı, " 115 dakika TV Servisi - Gerçek bir ya- şam öyküsünden uyarlanmış bir film "Patch Adams". Ge- orge Washington Üniversite- si ve Virgina Tıp Fakültesi mezunu Doktor Hunter Adams'ın kişisel ve mesleki sıradışılığını, özgünlüğünü anlatan fılm, bu ilginç kişili- ği tanıtıyor. Gülmenin insan sağlığı açısından çok önemli oldu- guna inanan, bu nedenle has- tane koridorlannda palyaço kılığında dolaşan, ölümcül hastalann odasına melek kostümüyle dalıp lir çalarak kan ve idrar tahlili zamanının geldigini bildiren bir doktor var karşımızda. Öyle ki, şifa dağıtmak için gittiği Bos- na'da savaş yetimlerinin ara- sında ceket ve kravatla do- laşmaktansa kırmızı, koca- man plastik bir burunla hatır sormayı tercih eden Adams, North Carolina'daki evini de 24 saat hizmet veren ücretsiz bir hastaneye çevirmiş. Her ay 500-1000 arasında hasta tarafindan ziyaret edi- len evde 20 yatılı hasta kalı- yor. Tom Shadyac'ın yönettiği fibnde Doktor Adams'ı, her kılığa girebilen ünlü komik Robin VVilliams canlandın- yor. "Ölü Ozanlar Derne- ği"nde sıradışı edebiyat öğ- retmeni, "Can Dostum"da uçurumdaki bir gence yeni bir yol çizen psikiyatrist ka- rakterlerini başanyla canlan- dıran VVilliams, çılgın ve ide- alist doktor tiplemesinin de hakkını veriyor. Star 10.50 Ruhun Labirentleri TV Servisi - Anne, baba ve çocuk ilişkisi, "Ruhun Labirentieri" programınm bu bölümünde ele aluııyor. Sunuculuğunu Doç. Dr. Kemal Sayar'uı üstlendiği programda, "lyi anne baba- hk nedir", "Herkes i>i anne baba olabifir mi", "Çocuk- lanmızla doğru iletişim kur- mak için neler yapmaoyız" gibi sorulara yanıt aranıyor. Tv PROGRAMLARI 08.10 Çızgi Film Kuşağı1 09.00 Çızgı Sınema: Al- hambra'nın Sırrı 10.30 Devrıâlem 11.30 Yabancı Film: Gü- müş Kasabasında Düello 13.00 Ha- berler 13.30 Büyüteç 14.30 Natürmort 15.00 Savaşta Barışta Türk Ordusu 17.00 Belgesel: Vahşi Yaşam Günlüğu 17.30 Dızi: Donme Dolap 18.45 Beşe Beş 20.00 Ana Haber Bültenı 20.45 Vahşi Doğa21.252005 Akdenız Oyun- ları Futbol Final Karş.: Türkıye-lspanya (Naklen) 23.30 Futbolvızyon Özel 00.35 Günün Ardından (0 312 490 43 00). 09.00 Habervizyon 10.45 Belgesel: Bilim ve Yaşam 11.05 Pazar Konseri 12.40 1+100 14.20 Neydi O Günler 14.50 Dizi: Hayaletler 16.10 Kanun Adına 16.45 Mini Konser 17.10 Dizi: Altın Kanatlar 18.00 Haber 18.15 Az Politik 18.45 Çağdaş Türkiye 19.10 Dizi: Rastıgnac 20.05 Anadolu Hıka- yeleri 20.40 Yüzyılın Savaşı 21.35 Neydi O Günler 22.05 Dızı: Özel Bırım 23.30 Anılarla Müzik 01.00 Dünya Sahnelerinden 02.10 Yabancı Film: Beyaz Kar LeopanfO272259 72 75). AH ŞİMDİ ORADA OLMAK VARDI! I V S 3 0 22^30 VEGOOL Goktug Sevinçii F.BohçeEskiBcçkm MŞen'le başlıyor... BREZİLYA LİGİ: 0 0 : 1 0 Palmeiras - Botofogo (canlı) 09.00 Yerli Film: Ya Devlet Ba- şa Ya Kuzgun Leşe 10.30 Ege'den Selam Var 12.00 Ge- zelim Görelim 12.30 Bızden Bınleri 13.00 Ber- güzar 13.58 TRT-3'e Geçış 13.55 2005 Akdenız Oyunları Ankara Stüdyo (Canlı) 14.00 2005 Ak- deniz Oyunları Tenıs Finallen (Canlı) 17.00 2005 Akdeniz Oyunları Almerıa Stüdyo (Canlı) 18.15 2005 Akdenız Oyunlan Su Topu Finalı (Canlı) 19.30 2005 Akdenız Oyunlan Voleybol Erkekler Finalı (Canlı) 21.30 2005 Akdenız Oyunlan Fut- bol Fınali (Canlı) 23.30 2005 Akdenız Oyunlan Al- mena Stüdyo (Canlı) 00.30 Kapanış. 39.30 Pazardan Pazara 10.30 Haydi Çocuklar 11.00 Hoşgel- dın 12.15 Gezgin 12.45 Geç- mişten Günümüze Dünya Harikaları 13.15 Yerii Film: Darbe 15.20 Bengi 16.10 Hukuk Rehberı 17.30 Küçük Şeyler 18.00 Haber 18.20 Aydın Bakışı 18.50 Anadolu Hikâyeleri 19.50 Bergüzar 20.45 Aydın Bakışı 21.10 9. Senfoni 23.00 Neydi O Günler 23.30 Okuduk- ça 00.30 Güneş Doğudan Doğar 01.50 Hoş- geldın 03.00 Haber. a07.00 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Yaban- cı Film: Fıriama Afacanlar 10.50 Ru- mi_m hun Labirentleri 12.00 Dekoraktif * a t 13.00 Haber 13.20 Paparazzi 15.40 Dizi: Sen misin Değil misin 17.00 Kabare: Zamsalak 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Di- zi: Canın Sağolsun 21.50 Ibo Show 24.00 Ya- bancı Film: Patch Adams 01.50 Haberier 02.20 5'te 5 03.30 Türk Halk Müziği 04.00 Haber (0 212 448 80 00). 07.00 Fuar 08.30 Fo- cus 10.15 Profesyo- neller 11.30 80+1 12.30 Parantez 14.00 Franchising Dünyası 16.00 Fuar 17.15 Kobiler Soruyor 20.30 Idil Tarakçı ile Borsa Bülteni 21.30 Teknovizyon 22.30 Maestro&Elizabeth 00.30 Gece Haber- leri (0 212 465 79 49). 10.10 Yaşama Keyfi 10.30 Çağatay Yolda 11.10 Paranın Yönü 11.30 a Sen de Katıl 12.10 Iddıa 13.20 Ya- şama Keyfi 13.30 Son Düzlük 14.10 Eurole- ague Analız 15.10 Euroleague Final Four 19.40 Ünıversıte Yolunda 20.10 Silikon Vadısı 21.10 Futbol Data 21.50 Futbol Aktıf 23.10 Bağım- sız Sohbet 00.10 Paranın Yönü (Tekrar) 00.40 Futbol Data (0 212 449 07 00). 08.00 Show TV Çocuk Kulübü 10.00 Pazar Sürprizı 12.00 Yaşa- sın Okulumuz 14.00 Silikon Vadı- si 15.00 Yerii Film: Koltuk Bela- sı 17.00 Dizi: Davetsiz Misafir 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 19.55 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Emret Komutanım 21.45 Pazar Keyfi 00.45 Yabancı Film: Son Dans 02.45 Son Haber 03.15 Yaşasın Okulumuz 04.45 Yerii Film: Dinmeyen SızıfO 272 355 01 01). - ^ i 07.15 Çizgi Film Kuşağı 09.00 5 1 T y Çizgi Film: Yumurta Avı 10.00 Çizgi Film: Sonic 10.30 Harika Pazar 13.00 Gün Ortası 13.30 Dekodizayn 14.45 Iş Dünyası 15.30 Hamdi Alkan TV 16.00 Yerii Film: Selam Oostum 19.30 atv Ana Haber Bülteni 20.15 Spor Haberleri 20.30 Yerii Film: Aşk Yolu 22.30 atv Yaz Konserieri 00.30 Yabancı Film: Yasak lliş- ki 02.15 Belgesel: Balinalarla Dans 02.45 Son Haber (0 212 354 30 00). 08.20 Beş Çayı 09.10 Basın Özetleri 09.20 Gerçeğin Ta Ken- disi 09.35 Gece Gündüz 10.10 Herkes Bunu Konuşuyor 11.05 Yaşasın Ha- yat 12.05 Denizde Hayat 12.30 Tasanm 13.10 Dünya Gençler Futbol Şampiyonası Final Kar- şılaşması: Arjantin-Nijerya 15.20 NBA Action 16.10 Seat Cup 17.10 Dünya Ralli Şampiyo- nası 18.10 Türkiye ve Avrupa Sörf Şampiyo- nası 19.00 Haberier 19.35 International He- rald Tribune 20.05 üve 8 Konseri Özel 24.00 Haber (0 212 335 00 00). 08.00 Kanal D Çocuk Kulübü Yarı- şıyor 10.30 Yerii Film: Yumurcak Belah Tatil 12.20 Iş Dünyası 12.50 Çizgi Film: Scooby Doo 13.40 Di- zi: Yarım Elma 15.00 Magazın D 17.30 Yabancı Film: Tehlikenin Içinde 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.30 Di- zi: Sensiz Olmuyor 22.15 Dizi: Aşk Her Yaş- ta 23.45 Yabancı Film: Vahşi Vahşi Batı 00.30 Dizi: Kobra Takibı 01.40 Formula 1 04.50 Trafik (0 212 413 57 11) 0^!* 09.00 Huzura Doğru 10.00 Dizi: *"KKT Zehra Ana 11.00 Değişim Vakti »*^ 12.00 Haberier 12.30 Yerel Yöne- timler 14.30 Dış Hatlar 15.30 Yerii Film: Sev- mek 17.30 Kahkaha Show 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Dızi: El Bebek Gül Bebek 21.15 Dikkat 00.30 Türkü Filmi 02.00 Gece Haberı 03.00 Değişim Vakti (0 212 454 56 00) | 09.00 Yeni Gün Haftasonu 11.10 Ankara Kulisi 12.05 Finans Analiz 13.05 Karalama Defteri 14.05 Da- malı Bayrak 15.05 Formula 1 18.00 VVimbledon Tek Erkekler Finalı 20.05 Artı Ek- si Yedi 21.00 Transfer Dosyası 22.00 Wimb- ledon'da Bugun 23.05 Headquarters 00.10 Finans Analiz (0 212 413 56 00) 10.30 Dizi: Basil Brush 11.00 Çc- cuğum ve Ben 11.30 Müzik Der- gısi 12.25 Iddiaa Makamı 13.00 Haberier 13.30 Yaşamdan Dakikalar 15.05 Pole Positıon 15.45 Dünyadan Futbol 16.30 Yabancı Film: Sahtekar 18.30 Rocktüel 19.30 Ah Şimdi Orada Olmak Vardı 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Salıncak 22.30 Ve Go- ol... 00.30 Brezilya Ligi Karşılaşması: Palme- rias-Botofogo (Naklen) (0 212 288 57 52). 06.30 Çizgi Film Kuşağı 08.35 Yabancı Film: Ideal Bir Koca 10.20 Yabancı Film: Son Şans 11.55 Yabancı Film: Belalı Silah 13.30 Cine Maison 14.00 At Yanşı 18.30 Yabancı Film: Sudan Çıkmış Balık Gibi 20.00 CİNE 5 Ana Haber Bülteni 20.15 Yabancı Film: Kara Dul 21.55 Yabancı Film: Seksi Erkekler 23.30 Fantasy TV (0 212 336 75 15). 10.45 Büyük Askeri Çatışmalar 11.40 Yıldız Savaşları Bilimi 12.35 Efsane Avcılan 14.30 Sı- radışı Makineler 15.30 Kahraman Etkeni 16.00 Enkaz Dedektifleri 17.00 Göl Kaçamak- ları 17.30 Karavan Gösterisi 18.00 Vahşi Do- ğa 19.00 Kesişmeler 20.00 Amerikan Kumar- hanesi 21.00 Gökyüzü Devleri 24.00 Avru- pa'nın Gizli Orduları (0 212 330 00 88). G 09.00 Gönül Bahçesi 11.00 Top Ten 13.00 Special VVeekend 15.00 Hit Clıp 17.45 Eko Plus 18.30 Magazin Gündemı 20.45 Dızı: Kara Şımşek 21.45 Ya- bancı Film: Supreme Sanction 23.15 Alter- natıf 01.30 Haber (0 212 256 82 82). 11.00 Dizi: Malcolm In The Midd-l e 1 1 -3 0 D i z i : Two&A Half Men 12.00 DızıGılmoreGırls 13.00 Dı- zı: E.R. 14.00 Dızı: Las Vegas 15.00 Dızı: Lısten Up 16.00 Film: Yalnız Sa- vaş 18.00 Dızı: The 4400 19.00 Dızı: Arrested Development 20.00 Dızı: Cold Case 21.00 Dı- zı: X-Fıles 22.00 Dızı: CSI: NY 23.00 Dızı: Nıp- Tuck 24.00 Dızı: Cold Case (0212330 01 01) ULUSAL 10.10 Ulusal Fırsat 11.10 Yö- re Yöre Türkülerimiz 13.10 Müzik Pınarı 14.15 Merhaba Sağlık 16.10 Sanat Hayatı 17.10 Ulusal Fırsat 17.20 Kırmızı Çizgıler 18.10 Avrupa'daki Türkiye 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Haberleri 20.00 Vural Savaş'la Başbaşa 20.30 Türkü Pazarı 22.00 Türküler 23.00 Haberier (0 212 251 50 90). 10.00 Sağlıklı Beslenme 11.00 Bir Mekan Bır Yorum 12.00 Festival Günlüğü 12.30 Sıradı- şı 13.15 Katalog 13.30 Senfoni 15.00 Haberier 15.05 Tatil Rotası 15.30 Resmedelım 17.05 Tür- kü Dıyenler 19.00 Festival Gunluğu 19.30 Haber 20.30 Yabancı Film: Ihtiyar Adam ve Deniz 22.00 Kartpostal 22.30 Başka Hayatlar 24.00 Gece Haberlen (0 224 331 70 00). 08.45 Yabancı Film: Uzaktakı Anılar 10.30 Yabancı Film: Pa- nama Terzısi 12.50 Yabancı Fılm: 8 Mıl 14.45 Yabancı Film: Karanlık 16.40 Yabancı Film: Maceraya Devam 18.20 Yaban- cı Film: Amerikan Pastası: Düğün 20.30 Yaban- cı Film: Aşk Masalı 22.25 Yabancı Film: Daya- nılmaz Zulüm 00.10 Yabancı Film: 8 Mil 02.05 Yabancı Film: Karanlık (0 212 326 00 00). •> 07.00 Klip 07.15 Çizgi Film Ku- | J şağı 11.00 Belgesel 12.00 Poli- . _ ??T t. tika Durağı 13.00 Gün Ortası KanaHUrK Haberier 13.15 Aş Kendini 14.15 Spor Aktif 17.15 Çizgi Sinema 19.00 Dizi: Robin Hood 20.00 Kanalturk Ana Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: Doğum Günü 4 Temmuz 00.15 Belgesel 01.15 Kürşat Ba- şar'la (0 212 355 85 000). 11.45 Yerfi Film: Gelinlik Kızlar 15.00 Yerii Film: Curcuna 16.25 Ye- şilçam Denizi: Perihan Savaş 16.45 Yerii Film: Yıkılış 18.05 Yerli Film: Katillerde Ağlar 19.30 Yerli Film: önce İnsan 20.55 Yerli Film: Bir Umut Uğruna 22.15 Yer- li Film: Çirkin Kral 23.30 Yerli Film: Sen de Git- me (0212 326 00 00). 11.00 Ankara Rüzgarı 12.00 Ekonomi Politik 13.00 Haberier 13.15 Yedigün 14.00 Foto-Graf 15.15 Vardiya 16.00 Müzikare 17.15 Belgesel 18.00 Daldan Dala 19.30 Ha- berier 20.30 Türkü Pınarı 22.00 Futbol Avras- ya 24.00 Gece Haber (0 312 231 21 00). DUNYA GENÇLER FUTBOL ŞAMPİYONASI 13:10 ARJANTIN NİJERYA FİNALMAÇI LIVE ÜVE 8 Afrika'ya destek için büyük konser zinciri özel anları ileyeniden ekranda 20:05
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog