Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

V^Cumhuriyel h ^ . . K 1 T A P L A R 1 ÜLKELERE DEĞlL SAVAŞA DÜŞMANIM Mustafa Balbay Çag Pazariama A.Ş TüAocagı Cad No 39 41 (34334)Ggaloglıı-lsanbulTd (212)51401 96 Cumhuriyet Py'Cumhurfyel L5L.KİTAPLARI BAHÇE BlZlZ GÜL BÎZDEDİR Miyase İlknur ÇagPazariamaA_Ş TmkocagıCad. No3941 (34334)Ogaloğtu-IsOnbulTd (212)5140196 î. YIL SAYI: 29124/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 TEMMUZ 2005 PAZAR m İşte bizim İstanbulumuz Dünya Mimarlık Kongresi, "Kentler: Mimarlıkların Pazaryeri" temasıyla bugün sokağa taşınıyor. Ozel Dosya: İskenderun Avrasya'dan Akdeniz'e açılan kapı, Avrasya'nın kilidi: İskenderun Bitkigelişimini düzenleyen maddeler özellikle çocuksağlığını tehdit ediyor Sofrada hormon korkıısuTürkiye'de yalnızca domates, patlıcan ve sakız kabağında hormon kullanıldığının açıklanmasına karşm tıp çevreleri hemen her üründe hormon bulunduğunu vurguluyor, Hazjrlanan raporlarda ölçüsüz hormon kullanımınm erken ölüme davetiye çıkardığı belirtiliyor. İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Darendeliler, hormonal gıdala- rın çocuklann vücutlannda değişiklikler meydana getirdiğini belirt- ti. GMO Başkanı Ataman, hormon kullanımınm kanser gibi sonuç- lan Oİabİleceğİnİ VUrgUİadl. ŞULE KÖKTÜRK'ün haberi • 6. Sayfada TARIMÎLACIKALINTISI Böcek öldü ; ilaç tabakta 'Pestisitler' adı verilen 'tanm ilaçla- n'nın aşın kullarurru toplum sağlığını ' tehdit ediyor. Kansere de yol açtığı bılınen pestısit kalıntısı, ıhracat engeli oluşturduğunda gündeme gelse de ıç piyasada satılan ürünlere dönük dene- , tim mekanızması getınlmedı FAT- MA KOŞAR'ın haberi • 6. Sayfada Çocuklarda risk büyük Bitkilerdeki kalıntı oranlanyla ılgıli belırlenen değerler genelhkle bır ye- tişkının vücut ağırlığı ve günlük orta- lama tüketım mıktan baz alınarak saptanıyor Bu ağırlığın çok altındakı çocuklar, dokulannın hassas olması ve bağışıklık sıstemlerının yem olma- sı nedenıyle risk altında. I 6. Sayfada 'İktidar örtüyle siyaset yapıyor' TBB Başkanı Özdemir Özok, "iktidann, elindeki gücü kendini destekleyen marjinal bir grubun emrine tahsis ettiğini" belirtti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özde- mir Özok, yargı başta olmak üzere tüm curum ve kuruluşlarda belirli bir siya- sal duruşu çağnştıran giyim, biçim, ta- vir ve davranışlann referans oluşturma- ya başladığını vurguladı. Özok, "Kar- }i karşıya gelinen durum, çok düşün- dürücü, ürkütücü ve kaygı vericidir. Yargıtay'ın açıklaması, vahim gidişin ürkütücü uyansıdır" dedı. Baro başkanlan, Türkiye Barolar Bir- liği'nın çağnsı üzerine Best Otel'de top- landı. Özok, toplantının açılışında yap- tığı konuşmada, genel kurul sonrasında ilk toplantıyı yaptıklanm anımsatarak yeni dönemde yapacaklan çalışmalar hakkında bilgi verdi. MArkası Sa. 8, Sii. 3'te Başı dumanlı ülke... Kıbrıs.., Saklı kent... Kapalı Maraş... O hepimizin ezbere bildiği marştaki gibi dağın başını gerçekten duman alır, alır da saklar mı bir yerlere? O dağ, Kıbrıs'ta ıse eğer, eğer adı Beşparmak'sa ve testere dişlerini andıran keskin sırtları ile Yeşilyurt'tan başlayıp Karpaz'a kadar bir duvar gibi uzanıyorsa evet a l ı r Ercan ÇİTLİOGLU'nun yazı dizisi salı günü Cumhuriyet f te.. Sıvas olaylarının 12. yılında, Madımak Oteli'nde katledilen 35 kişi, İstanbuTda anıldı. Saldınnın lanetlendi- ği gösterûerde, Madımak Oteli'nin müze yapılması isteği bir kez daha yinelendi. (Fotoğraf: KAAN SAGANAK) Sıvasyangını sönmedi Madımak Oteli'nde 12 yıl önce yakılarak kat- ledilen aydınlar tüm yurtta anıldı. Sıvas'ta kat- ledilen aydınların mezarlan başuıda anma tö- renleri düzenlendi. Ankara ve istanbul'da ya- pılan mitinglere binlerce yurttaş katıldı. Iz- mir'de gerçekleştirilen yürüyüşün ardından üzerinde "Otel Madımak Kebap Köfte Salo- nu" yazılı maket ateşe verildi. Etkinliklerde Sıvas katliamının tarihe kara bir leke olarak geçtiği belirtilerek "katliamın gerçek sorum- lulannnı" yakalanması istendi. • 9. Sayfada ' Unutmayacağız' Madımak Oteli önünde düzenlenen törene ka- tılan yurttaşlar, otelin önüne karanfilleT bıraka- rak 12 yıl önce öldürülen aydınlan unutmadık- lannı gösterdiler. CHP Sıvas Milletvekili Sözen "Bu olayı gerçekleştirenlerle mücadele edece- ğiz. Laik Cumhuriyete ihtiyacımız dolayısıyla onlan unutmayacağız" dedi. • 9. Sayfada PKK'nin terör eylemleri artıyor Yolcu trenine bomba: 5şehit Elazığ'dan Tarvan'a gı- den yolcu trenı, Bıngöl'de PKK'nin saldınsına hedef oldu. Terönstlerce raylara döşenen uzaktan kumanda- lı bomba, rren geçtiği sıra- da patlatıldı. Saldında, Devlet Demiryollan'nın beş güvenlik görevhsi şe- hit oldu, 13 kişi yaralandı. Saldınnın ardından yol- culan kurtarmak içın yola çıkarılan tren de olay yeri- ne bır kilometre mesafede saldınya uğradı. Bölgede operasyon başlatan güven- lik güçleri, trene 200 met- re uzaklıkta ikinci bir bom- ba buldu. • 8. Sayfada Sezer'den MGSB açıklaması: Ertelemeyi Erdoğan ve Özkök istedi Cumhurbaşkanlığı, Mıl- lı Güvenlik Siyaset Belgesi üzerindekı görüşmelerin MGK toplantısında kimin isteği üzerine ertelendiğine ılişkin tartışmaya son nok- tayı koydu. Cumhurbaşkanı Sezer, MGSB'nin sonrakı MGK toplantılanna erte- lenmesinı Başbakan Erdo- ğan ve Genelkurrnay Baş- kanı Orgeneral Özkök'ün istediğinı açıkladı. Sezer, 'yeterince hazırlık yapıla- madığı' gerekçesiyle bu ıstemin dile getirildiğini bildirdi. • 5. Sayfada Dr. Sommer: Türkiye'nin üyeliğizor AB-Türkiye Parlamen- tolararası Komısyon Eş- başkam Renate Sommer, Türkiye'nin AB yolunda işi epeyce zor olduğunu söyledi. Sommer, AB'nin Türkiye'den bekledikleri- nin sadece güvenlik ve is- tihbarat işbirliği olduğunu söyledi. • 12. Sayfada GAZETE DAGlTICILlGl ZOR İŞ ISVEÇ MODELÎ' DİYE BtRŞEYYOK ' ALPLER'DE BlR ÇAYEVÎ GÜLME KULÜBÜNE ÜYE OLUR MUSUNUZ PAZAR YAZILARJ • 10. Savfada Voleybolcular Şampiyon Bayanlardan bir altın daha 15. Akdeniz Oyunlan'nda Türki- ye'yi temsil eden Ulusal Ba- yan Voleybol Takımı, final maçında karşılaştığı Yunanis- tan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Olimpik Ulusal Futbol Takımı da bu akşam ev sahibı îspanya ile fınalde altın madalya mücadelesı yapacak. • Spor'da Kalp hastalarına uyarı Sıcak hava tehlike saçıyor Yurdu etkisi altına alan sıcaklar nedeniyle uzmanlar, yurttaşlan , "sıcak çarpması" konusunda uyardı. Avrupa Acil Tıp Birliği Başkanvekili Dr. Rodoplu, yaşlı- lar, bebekler ve kalp hastalan başta ol- mak üzere bırçok kişınin sıcak havada dik- kath olması gerektiğıni söyledi. • 3. Sayfada Dünya G8'e karşı birlesti Yoksulluğa karşı müzikle mesaj f^s Afrika'da yoksulluğun ve sefaletin önüne geçilmesini isteyen yüz bin- lerce kişi, 10 ayn ülkede aynı anda düzenlenen konserlerde bir araya geldi. Konserlerle bu ay Iskoçya'da buluşacak G8 lıderlennın Afrika'ya çözüm üretmesı ıçın harekete geçınl- mesı hedefleniyor. MArka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Recep Bilginer ve Telef Olan Telif Hakkı! Masamın etrafındaki kâğıt harmanında kaç gün- dür birbirine ataçla tutuşturulmuş belge demeti du- ruyor. Recep Bilginer, ölümünden bir hafta önce 11 Haziran günü göndermişti. Sonrasında da telefon- laşmıştık. Tok sesiyle tane tane anlatmıştı: MArkasıSa.8,SU.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog