Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet K İ T A P L A R I HALKEVLERİ Anıl Çeçen ÇajPazarUmaAŞ Turiroca£Cad\o394! 1212)^140196 Cumhur i yeC Cumhuriyet K l T A P L A R I KURTULUŞ KURULUŞ Bülent Tanör Ça|Pa2ariamaA_Ş TüriracagıCad No3941 l |212)M40196 82. YIL SAYI: 29150/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (7945-799?) 29 TEMMUZ 2005 CUMA Dinozorbr doğa yasalarını zorlayan büyüklüğe nası eriştiler? Çin'in değişen yüzü.. Çin-Japonya rekabeti Avrupa'da Fransızlarla Almanlar arasındaki ilişkilere benzetiliyor. Çin-Japonya ilişkileri günümüzde de oldukça inişli-çıkışlı bir seyir izlemekte. Türkiye'nin, Rum Kesimi ile ticarete başladığı ortaya çıktı. Şirketler kayıtlannı Güney'e taşımak için sırada^ 'KKTC tabela devleti' EK PROTOKOL TBMM ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA Rumlardan toplanacak yeni taktik * > • TBMM'nin, ek protokol ıçın 1 Ekim'den önce olağanüstü toplan- tıya çağnlması planlanıyor. AKP'li Dülger, "Mendil içı kadar ütkeyle Türkıye terazıye vurulmaz. 17 Aralık'ta veto koyamayan Papado- pulos bundan sonra ancak ayakka- bılanmı alır" dedi. BÜLENT SARI- OĞLU'nun haberi • 11. Sayfada Blair'le görüştükten sonra, "Tür- kiye'nin ek protokolü ımzalaması Kıbns Cumhuriyeti'ni tanıması anlamına gelmez" diyen Papado- pulos'u sözcüsü yalanladı. Hri- sostomıdis, "Türkiye'nin, oyunu kabul ettiği ülkeyı tanımamaktan söz etmesi çelışkidır" dedı. RE- ŞAT AKAR'ın haberi • 11. Sayfada DİE'ye göre Türkıye, tarıhinde ilk defa mayıs ayında Güney Kıbns'a 1 mılyon 20 bin dolarlık ihracat ger- çekleştirdi. Güney'den ithalat da yapıldığı, ancak bunun DlE rakamlanna yansıtılmadığı belirlendi. Ticaret karannın, Dışişleri'nin "Ticaret yapılması- na engel yoktur" görüşü üzerine alındığı öğrenildi. KKTC'nin eski Türkiye Büyükelçisi Bulunç, "Ek protokolün imzalanmasıyla Türkiye'nin KKTC ile tican ilişkilennin Rum Kesimi üzennden geçirile- ceğı döneme gırilecek. Kuzey'de ekonomi çökecek" diye konuştu. Deklarasyonun anlamı olmadığını be- lirten Bulunç, "KKTC isım olarak kalacak" dedi. ATO Başkanı Aygün, ek protokol imzalandıktan son- ra Türkiye'nin Rum Kesimi'ni tanımıyorum iddiası- nı sürdüremeyeceğini söyledi. Aygün, "Şirketler ka- yıtlannı Güney'e taşıyor. Bu durum KKTC'nin bo- şalarak tabela devleti olarak kalması anlamına ge- lir" dedi. Ml'RAT KIŞLALrnın haberi • 11. Sayfada AKYÜREK IÇtN BÖLGEDE OPERASYON BAŞLADI PKK, belediye başkanı kaçırdı Bingöl'ün Yayladere ılçesinın üç dönemdır belediye baş- kanlığı görevını yürüten Haşım Akyürek, PKK tarafin- dan kaçınldı. AKP milletvekıli Berdibek, "Sivil toplum örgütleri ortak deklarasyon yayımlamalı. Seçilmiş bir in- sana saygı gösterilmeli, bir an önce de serbest bırakılma- lı" dedi. tHD Bingöl Şubesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olayın kabul edilemeyeceğıni açıkladı. AKP'liAkyürek. MAHMUT ORAL/NEVZAT DİNDAR DtYARBAKIR / BtNGÖL - Bin- göl'ün Yayladere ilçesinın AKP'li Be- lediye Başkanı HaşimAkyürek, önce- ki akşam bir grup PKK'li tarafindan kaçınldı. Akyürek'ın bulunması içın bölgede genış caplı operasyonbaşlatıl- dı. Yayladere'nın üç dönemdir beledi- ye başkanlığı görevuıı yürüten Haşım Akyürek, öncekı gün sayfıye yerlerin- den olan Sülbüs Dağı'nda belediyenin çalışmalannı ızlemek ıçın Zülfü Do- ğan adlı kişıyle yola çıktı. Çahkağıl köyü yakınlannda 6-7 kışi olduklan sanılan sılahlı grup, Akyürek'ın aracı- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de tP OİflVİl VlklTH Eyüp'te bazı gecekonduların yıkımı öncesi bölge halkı ile polis arasında çatışma çıktı. Ellerinde taş, sapan ve J J molotofkokteyli bulunan yüzleri maskeli grubun, yola kurduğu barikatı ateşe vermesi üzerine polis göz ya- şartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda 1 kişi gözaltına alındı. Bahçelievler Tavukçu Deresi'nde dere yatağına yapılan 22 binadan 3'ünün yıkı- mı ise olaysız tamamlandı. Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,"Yıktığımız zaman insaflı yıkıyoruz" dedi. (Fotoğraf: AA) Başbakan'ın kuruma başkan ve üye seçme yetkisi Anayasa Mahkemesi'ne takıldı YarMiî an TUBITAK dersi BAŞBAKAN: ABD çaba göstermiyor K. Irak'ta PKK'ye karşı alı- nacak önlemler konusunda Ankara'nın anlayış ve beklen- tisınin sınm olduğunu söyle- yen Erdoğan, "ABD'den bek- lediğimiz çabayı görmüyoruz. Bunu Amerikalı dostlanmıza da söyledik" dedı. Erdoğan, Türkiye'nin kendini teröre karşı koruma hakknıın oldu- ğunu yineledi. • 8. Sayfada GENELKURMAY: Teröre ortak tanım şart Siyasilerin terörün tanımını yapamadığnıı söyleyen Orge- neral Özkök, "Bizim terörist dediğımıze, bazılan 'özgür- lük savaşçısı' dıyor. Teroriz- min tanunı yapılmalı. Bilim kurulu kurulabılir" dedı. Öz- kök, ABDTılerin "PKK içın verilen emirden haberim yok" demelennuı emri yok etmeye- ceğını söyledi. • 11. Sayfada CHP ve Sezer'İn başVUrUSU Anayasa Mahkemesi,TÜBlTAK yasasının yürürlüğünü durdurdu. Başbakan Tayyip Erdoğan'a TÜBÎTAK başkanı ve bilim kurulu üyelerini seçmekte geniş yet- kiler veren düzenleme için Cumhurbaşkanı Sezer ve CHP, Yük- sek Mahkeme'ye ayn ayn başvuruda bulunmuştu. Başvurulan birleştirerek görüşen ve yürürlüğü durdurma karan veren mah- keme, iptal istemini daha sonra karara bağlayacak. • 5. Sayfada Eğltlm-Seti: Dava açariZMilliEğitimBakanlığı'nın"OKS'de- ki okul puanlan 50-60 puan yükselecek" açıklamasına eğitimci- ler tepki gösterdi. Bakanlık yetkilileri tercihlerini tamamlayan öğ- rencilerin bir kereliğine değişiklik yapabileceğini belirtirken Eği- tim-Sen Başkanı Dinçer, "MEB düzenlemeyi eline yüzüne bu- laştırdı" dedi. Öğrencilerin geleceğiyle oynandığım vurgulayan Dinçer, konuyu yargıya taşıyabileceklerini söyledi. • 5. Sayfada UMUT DAVASINDA 3 SANIĞA TAHLİYE KARARI Özmen'e müebbet Gazetemiz yazarlan Uğur Mumcu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye Üçok'un öldürülmesinin de aralannda bulunduğu çok sayıda olayı kapsayan UMUT davasında, sa- nık Ferhan Özmen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptınldı. Özmen, "Anayasal düzeni cebren değiştnmeye teşebbüs etme" suçun- dancezaaldı. Davada,ikisanık6'şaryıl3'eray,dörtsanık3'eryıl l'er ay, bir sanık da 3 yü 9 ay hapıs cezasına mahkûm edildi. • 8. Sayfada ALANYA'DA RANT KAVGASI: 4 ÖLÜ • 3. Sayfada SIGARAYA ÖTVZAMMI • 12. Savfada KORSAN YAYINCILIĞA ENGEL • 14. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tony ile Tayyip önce ek protokole Güney Kıbrıs'ı tanımadığımızı ifade edecek bir şerh koymamızı kabul etmediler. Şimdi deklarasyonu tartışmaya hazırlanıyorlar. Dıyeceksiniz ki, arkamızda desteğinı esirgeme- yen imparatorluk kalıntısı Ingiltere var; başbakanı- na bizımki Tony diye sesleniyor, Tony de bizimkıni Tayyip diye çağırıyor. Dovvning 10'da Ingiltere Başbakanı'nın konutun- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Budak'ın üyelik istemine ret 'CHP çözüm üretemiyor' Eski Istanbul Milletvekıli Rıd- van Budak, CHP yönetiminı uyardığı ılanda partı tüzüğü- nün demokratikleşmesi gerek- tiğini vurguladı. CHP MYK, Budak'ın partıye üyelik başvu- rusunu reddetti. • 6. Sayfada 'Saldınlann beyni yakalandı' Londra'da 3 Türk'e gözaltı CNN, Londra'daki ilk saldınnın beyni olduğu sanılan Harun Asvat'uıZambıya'da yakalan- dığını duyurdu. îngiltere'de gözaltma alınan kişilerden 3'ünün Islam Tat ile Ibrahim ve Hıdayet adlanndakı Türkler olduğu öne sürüldü. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'deki Düşüş ve Seçenek Arayışı... Bugünü başkenttekı AKP merkezli siyasal analiz- lereayıralım... Seçimler tam zamanında yapılsa bile Meclis'in 22. dönemi ıkincı yarıyı oynuyor. Yarım asırdır seçimle- rin hiç 5 yıla uzamadığı dikkate alınırsa, önümüzde- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog