Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

K İ T A P L A R I SOSYAL DEMOKRASÎDE TEMEL EĞILÎMLER Deniz Kavukçuoğlu ÇagPazartmaA-Ş Tınkocagı Cad Nb 39 41 34jJ4)CagUoghıtsanbulTel (212 5140196 Cumhuriyet <v Cumhuplyel K I T A P L A R I ÎSLAMÎYETÎN EKONOMÎ X POLÎTIĞI - 4 oğanA\dın Turtocajı Cad No 39 41 IsoıâmlTel 12121*140196 8 2 . YIL SAYI 29145/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) EMMUZ 2005 PAZAR 7 CUMHURBAŞKANIAHMET NECDET SEZER: Aydınlanma Devrimi sürdürülmeliBÜtÜn dÜny3 tanidl Lozan Antlaşması'nın en onemlı yonunun Turkıye'nın dunyada resmen tanınması olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Sezer, antlaşmanın bu yonuyle Turkıye Cumhunyetı'nın kurucu belgesı olduğunu vurgula- dı Sezer, "Cumhunyete sahıp çıkmak, tanhın kaydettığı en kapsamlı donuşum hareketlennden olan Turk Aydınlanma Devnmı'nı surdurmek ortak sorumlulugumuzdur" dedı BağimSIZİlğlli belgeSİ Başbakan Erdoğan, yenı devle- tın doğuşuna zemın hazırlayan Lozan Antlaşması'yla sıya- sı zaferler kazanılmaya başlandığını belırttı Barolar Bırlığı Başkanı Ozok, "Bugun, çok hukuklu toplum ısteyenler, bo- luculer, ulus bılıncını yok etmek ısteyenler ne kadar yayga- ra koparsalar da Turkıye Cumhunyetı, demokratık, laık, hu- kuk devletını sonsuza dek koruyacaktır" dedı • 6. Sayfada bİrliğİ ÇağriSI Lozan Antlaşması'nın yıldonu- munde bır araya gelen sıvıl toplum orgutlen, sendıkalar ve meslek odalan ortak bır bıldın yayımladı Laık Cumhunye- te yonelık saldınlara değınılen bıldınde, "Ulkemız bolun- me ve parçalanma tehdıtlen>le dolu bır ıstıkrarsızlık orta- mma suruklenmıştır" denıldı Bıldınde, "Ataturk devnm ve ılkelen ışığında eylem bırlığı" çağnsı yapıldı • 6. Sayfada ETKlNLÎKLER 'Yeniden varolduk' Lozan Antlaşması'nın yıldo- numu butun yurtta kutlanıyor îstanbul'da, Turk Gençlığıne Hızmet Vakfi tarafindan Inonu Anıtı'naçelenkbırakıldı An- kara'da Anıtkabır'ı zıyaret e- den SHP'lıler, "Lozan'ı par- çalamak ısteyenler var" dıye- rek Ataturk'e şıkâyette bulun- dular Izmır'dekı etkınlıkte ko- nuşan CHP Ü Başkanı Bulgun, Lozan'a sahıp çıkılması ge- reköğını soyledı • 6. Sayfada ISVİÇRE Perinçek gözaltında İşçi Partısı Genel Başkanı Doğu Pennçek, Lozan Antlaş- ması'nın 82 yıldonumu etkın- hklen kapsamında gıttığı Is- \ıçrede gozaltına ahndı Pe- nnçek'ın, "Eımenı soykınmı uluslararası bır yalandır" dedı- ğı ıçın Isvıçre makamlannca hakkında başlatılan soruştur- ma kapsamında ıfade verdığı bıldınldı ls\ıçre'de sozde Er- menı soykınmını tanımamak suç sayılnor • 6. Sayfada Bugün I Pazartesi I Pazartesi r^amba I Kedı cama ınanmaz, benzamana CCumhunyeP ff niVerSite ÇEŞMEYARIMADASI Cumhuriyet ' I e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n Tatil kentine bombalı saldın: 88 kişi öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı TorörMısır'daŞarm el Şeyh kan gÖIÜ Londra'yı ıkı hafta ıçınde ıkı kez vu- ran El Kaıde, Mısır'ın Kızıldenız kıyısındakı tatıl beldesı Şarm el Şeyh'ı de kana buladı Beldedekı pazaryennı ve Naama Bay bölgesındekı ıkı otelı hedef alan bombalı saldınlarda çok sa- yıda kışı yıkılan bınalann enkazı altında kaldı. Mısır Cumhur- başkanı Mübarek, terörle mücadelenın süreceğını belırterek şantajlara boyun eğmeyeceklennı söyledı. Saldınnın ardından başlatılan operasyonda 10 kışı gozaltına alındı. • ıı. Sayfada Bir Türk ağir yarall Turkıye'nın Kahıre Büyükelçılığı Mas- lahatguzan Nıhat Dıvaner, yaptıklan çalışmalar sonucu pat- lamalarda ağır yaralanan ve soyadını behrleyemedıklen Çağ- la adlı bır Türk yurttaşına ulaştıklannı açıkladı Dıvaner, vü- cudunda yüzde 80 oranında yanık bulunan Türk yurttaşının eşıyle bırhkte yürürken patlamanın meydana geldığını ve ola- yı hatırlamadığını ıfade ettı Dıvaner, Çağla'nın eşıyle bırhk- te 3 Türk yurttaşının da kayıp olduğunu bıldırdı • ıı. Sayfada TURİSTLER ULKELERİNE DONUYOR - Şarm el Şe>h'teki en buyuk saldın Gaazala Gardens Oteli'ne düzenlendi. Gu\enlik bamennı aşan saldırgan, bomba \uklu aracı resepsrvonun onun- de patlattı. Patlama sonucu 176 odalı otelin on cephesi çoktu, otel ağır hasar gördu. Otelde 30'u aşkın kişinin olduğü sanılıvor. Patla- manın ardından otehn müşterileri arasında buyuk panik vaşandı. Otel müşterilerinin çoğu tatilini >arıda kesip otobuslerle ayrıldı. BÎRİ TURÎST ÎKİ KÎŞÎ YARALANDI Köprüde şüpheli patlama İstanbul'daki Galata Koprusu'nde bulunan bır restoranda dun akşam saatlennde patlama meydana geldı Patlamada Van Kampen adlı Hollandalı tunst ıle ışyen çalışanlanndao Ethem Yıldmm yaralandı Olay yennde ıncelemelerde bu- lunan Istanbul Emnıyet Muduru Celalettın Cerrah patlama- nın nedenuıın tup veya LPG olmadığını açıkladı Polısm, patlamanın bır masanın altında meydana gelmesı nedemyle bomba ıhtımalı uzennde durduğu bıldınldı • 8. Sayfada ATO'nun raporu: Çiftçi imdat diyor Ankara Tıcaret Odası tarafindan yapılan Tanm araştırması, tanmla ılgıh gerçeklen ortaya koydu Araştırmaya gore, 2003'te yuzde 2 5 kuçu- len tanm sektoru, 2005'mılkçeyreğmde de sıfır buyumeyle yenn- de saydı Ikı yılda ıthalat yuzde 60'a dayandı Çıftçı urettığını tarlada çuruturken Turkıye baş- ka uUcelerm çıftçılennı besledl M 13. Sayfada Tuğrul Erkin 'Avrasya alternatif olamaz' DEİK Avrasya Iş Konse- yı Başkanı Tuğrul Erkın, Avrasya Ekonomık Işbır- lığı Projesı'nm Avrupa Bırhğı'ne alteraatıf olma- dığmı soyledı Erkın, "Proje, hem Turkıye'nın AB uyehğıne destek ola- cak hem de \B'ye yar- dmıcı olacak" dedı LEY- LA TAVŞA>OĞLU'nun söyleşisi • 12. Sayfada TURİZMDEYENİ DURAK ZEYTlNLt • 3. Sayfada FIRAT'TAN TCY SAVUNMASI M S. Sayfada ÇÎN'ÎN DOVİZ POLİTİKASIABD'YE YARAMAZ • 13. Savfada I GUNCEL CUIVEYT ARCAYUREK Vahdettin'den Lozan'a Lozan Antlaşması'nın 82 yıldonumune Vahdet- tın'ı aklama çabalarıyla gırdık Ustelık olayın şampıyonu da kendısınden daha ılerı Ataturkçu olmadığını soyleyen bır eskı başba- kan Bır zamanlar gardırop Ataturkçuluğunden soz ederdı, tarıh yazımındayenı bıryontem keşfettı Ço- MArkası Sa. 8, Su. 1 'de Asi çocuklar yine sahnede Duman şarkılan genellık- le Kaan Tangoze'nın bes- te ve sozlennden oluşu- yor Şarkılar studyoda hep birlikte dınlenıp duzenle- melen yapıhyor Grup uyelen, "Genellıkle bır kışı bestelen yapıyor ama hep beraber yaptığımız parçalar da oluyor" dıyor HATtCE TUNCER'in soyleşisi • 7. Sayfada Daktilonun iç cebi Oyuncaklarla oynama- yan, onlann buyulu dun- yasından uzaklaşan bır m- san asla şaır olamaz, 'Şur' adını verdığı dızelen alt alta kurabılır ama onlann arasmdan bır şaır asla goz kırpmaz okura Şaır yure- ğı ancak oyuncaklann ko- ruduğu bır ortamda buyu- yebılır SLNA\ AKIN'ın yazısı I 75. Sayfada Rum mülkleri koıunacak Kıbrıslı Rumlann Kuzey Kıbns takı mulklenyle ıl- gıh AİHM've açtığı da\a- lardan etkılenen Ankara, KKTC'den onlem alınma- sını ıstedı Bu doğrultuda kuzeydekı Rum mulklen- nın koruma altına alınması ıçın KKTC anayasasının değıştınlmesı gundeme geldı REŞATAKAR'ın haberi 1 8 . Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tüpkiye'nin Uzerindeki Lozan Tabakası! Atmosfenn uzenndekı "ozon tabakası" yeryuzun- de sağlıkh bır yaşam ıçın çok onemlı bır katman Bu tabakadakı delık, tum dunyayı kaygılandırıyor, yenı önlemler almaya ıtıyor Lozan Barış Antlaşması da Turkıye Cumhurıyetı MArkasıSa.8,Su.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog