Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ZTEMMUZ2005CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr LJtah Jazz'ın Türk basketbolcusu spor yaşantısını Amerika'da sürdürmekte ısrarlı NBA'dan dönüş yok SAMİGUREL • NBA'da mutlu olduğunu soyleyen Mehmet Okur "Sezon ba- şında hedefımız play off'lara kalmaktı Ancak sakatlıklar ve dı- ğer aksılıkler bunu engelledi Taraftarlann sevgısını kazandım Yoğun maç trafığınde elımden gelenı yapıyorum Hedefım ar- tık All Star olmak" dedı geçırdığı sakatlıklardan yakındı Şans- sız bır sezon geçırdığını belırten Meh- met Okur "Akhmda tutamayacağım kadar çok sakathk geçirdim. Takım- la bir arada oynama firsaü buiamadım. Gelecek sezon takım olarak daha iyi yerlere gekceğk*1 dedı NBA'da mutlu olduğunu soyleyen Mehmet Okur "Sezon başında hede- fimiz pby ofTlara kalmakh. Ancak sa- kathklar ve diğer aksitikkr bunu en- gefledL Taraftarlann sevgisini kazan- dım. Yoğun maç trafiğinde etimden ge- leniyapryorum. Hedefim arnk AD Star Turk Basketbolu'nun NBA'dakı temsılcılennden Mehmet Okur taii- mı Utah Jazz"da sergıledığı perfor- mansla taraftarlann sevgılısı halme geldı Geçen yıl Detroıt Pıstons ta şampıyonluk yaşayan yıldız oyun- cu sezon sonunda Utah Jazz'a rekor bır ucretle transfer oldu Takımı Utah Jazz'da bu vıl ıstedığı performansı sergıleyemeyen yıldız oyuncu bırbın ardına ' K E N D İ M İ Z İ G E L İ Ş T İ R E L İ M ' Mehmet Okur, NBA'da mutlu olduğunu soyledL Turk basketbolunda tek eksığın oyunculann kendını fazla gelışhrmemesı olduğunu soyleyen Okur şoyle konuştu "Her oyuncunun eksik taraflan var. Oyuncu kendini ryi tanımah ve zayıf yönlerini gidermeü. Turkiye'de oyuncular rutin idmanlann dışında fazla bir çahşma yapmıyor. NBA'da her oyuncu kendisinin antrenörüdür. NBVda yoğun maç trafiğinde yeterti olabOmek için çok fazla idman yapmak gerekryor. ÖzeUUde kondisvon çahşmalan yapıyoruz. Bir oyuncu kendini ne kadar genştirirse o kadar başanh olur." olmak" dedı Akdenız Oyunlan'na katılan genç ekıbın ılensı ıçın umut \ erdığını be- lırten Mehmet Okur "Genç arkadaş- lar bizterk çahşma olanağı buhıyor. Biz onlara tecrübelerimizi aktanyoruz. Hepsiçok yeteneldioyuncular. Bir son- rald jenerasyon bizim boşluğumuzu dolduracakbr. Türk basketbolunu en ryi yertere getirecekkrdir" dıye ko- nuştu Belgradta duzenlenecek olan Avrupa Basketbol Şampıyonası'nda guçlu rakıplerle karşılaşacaklanru \ e rakıplennı ıyı tanıklannı ıfade eden Okur "Hırvatistan'ı ve Bulgaristan'ı iyi tanıyoruz. tki takunda da kaliteli oyuncular var. LJrvanya'nuı gucünü hierkes bihyor. Litvanya tam bir tur- nuva takımı. Teker teker bakbğuuz- da yıkhz isimler\ok ancaktakun oyu- nun çokiyi oynuyoriar. îşimiz hiç de kolay değfl. Ehmizden en iyisini vapıp Türkhe'vebaşany- la donmek isti- ruz" dedı 2001'deTur- ye'deduzenle- Avrupa Basketbol Şampıyonası'nda buyuk bırbaşanyakalayarak2 olan ulusal takımda forma gıyen Okur, e\ sahıbı olmanın avan- tajrnı çok ıyı kullandıklannı belırterek "Seyircilerimiz bi- n turnuva boyımca yahuz bı- rakmadı. Arkamızda mıithiş bir destekvanü. O donemler- de Türkiye ligi'ne baktığı- nızda çok kaliteli ekipler bu- lunuyordu. Tofaş^ Efes ve Ul- ker çok güçlü ve deneyimli oyuncuiardan kurulu kadro- lara sahiptL Şampiyonluk y a- nşı kıyasıy a geçmişti. Kısaca- sı Bg kalitetiy di Llusal takım- da hedef daima kazanmak. Arök çıta daha da yükseldi. Tecrübeö bir kadroya sahibiz. Genç arkadaşlaria iyi bir ekip olduk.HedefinwTürkBasket- bolu'nu en iyiyerlere taşımak" dedı Sharapova'nın sesini Venus kısüSpor Servisi - Sezonun 3 Grand Slam mucadelesı olan 119 Wımbledon Tenıs Turnuv ası' nda, tek bayanlarda ılk fınalıst ABD'h V'enus \V illiams oldu VVımbledon Tenıs Kulubu Kort- lan nda suren 18 33 mılyon ABD Dolan (vaklaşık 25 mılyon YTL) toplam odullu tumuvanın tek ba- yanlardakı ılk > an fınal mucade- İesınde 2000 ve 2001 yıllannın şampıyonu olan 14 numaralı se- nbaşı ABD'h Venus VVıluams de- nevımını ortaya koyarak, son 2 vılın en populer raketı olan. ge- çen v ılın şampıyonu ve 2 numaralı senba- şı genç Rus rakıbı Maria Sharapova'yı 7- 6(7-2) \e 6-1'lık setlerle 2-0 >endı \e fi- nale aduıı yazdırdı Maç sonrasında Sharapo\a'nın uzgun olduğu gozlerden kaçmadı W ımbledon'da tek ba\ anlarda ıkın- cı v e son fınalıst de Lindsay Da>en- portolda Davenport. 3 numaralı se- nbaşı Fransız Amdte Mauresmo onunde oncekı gun ılk setı 7-6 (7- 5) yıtırdıkten sonra 2 setı 7-6(7- 4) kazanarak eşıtlığı \ akalamış an- cak 3 vesonsettebaşla>anvagmur nedenıyje set tamamlanamamıştı Davenport ustunluğu ıle dun yenı- den başlayan maçta ABD'h raket FransızrakıbıAmelıe Mauresmo">r u 6-4 yenerek fınale kaldı Da\ enport, fınal- de bır dığer ABD'h raket Venus VVıllı- ams'ın rakıbı oldu F R A N S A B Î S l K L E T T U R U Ve heyecan başlıyor Spor Servisi - Dunyanın en onemlı bı- sıklet yanşı Fransa Bısıklet Turu(Tour de France) bugun Fromentıne'den venlecek startla başhyor 2-24 Temmuz arasında gerçekleştınlecek yanş, son şampıyon Lance Armstrong'un son yanşı oİacak Amenkah bısıkletçı son yanşında 7 ga- hbıyetını kazanmak ıstıyor Geçen yıl en çok kazanan bısıkletçı unvanını kazanan Armstrong bu sezon da geçen yıla gore daha rahat olduğunu behrttı 2004 te re- kor kırmak ıçın >anştığmı, bu vuzden uzennde buyuk stres olduğunu fakat bu yıl daha sakın olduğunu soyledı İIONYkatkıtartyia C0LDPUT UIVE AFRIKAYA DESTEK IÇIN TüM ZAMANLARIN EN BÜYÜK KONSER 2HM3Rİ AUCUKEYS BL*CK EYEO P€AS BEsnnr HKVO JMBOFCUY Jtt-Z EUPtSTE SAAT KESİNTİSİZ CANLI YAYIN www.ntvmsnbc.coin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog