Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYF CUMHURİYET 2 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ 18 SPOR spor(s cumhuriyet.com.tr Ba^an basketbol takımımız, 12 sayı geriye düştüğü maçta Hırvatistan'ı devirip şampiyon oldu Akdeniz'in altınkızlanTürkiye: 68 - Hırvatistan: 66 S.KLOS: Ei Ejido HAKE.MLER: Paolo Taurıno (8) (ttalya), Mana .4rg\rob (S) (Yunanistan) TURKİYE: \ılay (8) 8, Aylin (9) 5, Şazıye (8) 8, Serap ii) 3. \'e\nve (7) "", Birsel I 1 ) 5, Yasemin (f>ı 5 Esmeral (S) 11, Korel (9) 16, Müjde (7), Gülşah • ~?>- HIKVATİSTAN: Popoviç (6) 11, Helaviç (8) 13, Sıımano.-a-c (7) 6, Maloca (6) 7. Podrug (6) 6, AJazıc (') J4. Mamhnıç (5) 4, Ivezıç (6) 3, Erceg (5)2 l.PERTV'OT: 10-22. DEVRE: İ5-3/ (Hırvatistan lehme) 3. FERİYOT: 54-50 FİKRET DOĞAN ALMERIA -15. Akdeniz Oyunlan'nda. fı- nalde Hırvatistan'ı 68-66 yenen Bayan Basket- bol L'lusal Takımı. şampiyon olarak altın ma- dalya kazandı. Karşılaşmaya kötıi başlayan ulusal takım, hücumda çok top kaybı yapıp sa\immada da etkilı olamayınca, 3. dakikada 10-0 yenık du- ruma düştii Ulusallar, tam saha baskı vapıp farkı kapamaya çalıştıysa da Hırvatlar buna izin vermedi ve ılk penyot 22-10 Hırvatistan lehıne sonuçlandı 2. penyodun hemen başında farkm 14 sayı- ya çıkmasına (26-12) enge! olamayan ulusal- lar. ilerleyen dakikalarda toparlanarak, Korel ile sayılar buldu ve 15. dakikada farkı 6 sayı- ya (28-22). 18 dakikada da 4 sayıya (30-26) indirdi. Ikinci yanya ıyi başlayan Ay - Yıldızlılar. 23. dakikada Nüay'ın 3 sayılık basketiyle far- kı 1 sayıya indirdi. 37-36 Ulusal takım, Şazi- ye'nın basketiyle 26. dakika ıçinde maçta ilk kez öne geçtı: 43-42 29. dakikayı 50-45 ön- de geçen uJusallar, 3. penyodu da 54-50 önde tamamladı. Oldukça çekişmelı ve başa baş geçen son penyotta ulusallanmız son 2 dakikaya 65-59 gende gırmelerine karşm sahadan 68-66 ga- lip aynlarak, tanhınde oyunlarda ilk kez altın madalyanın sahibı oldu. Bu arada Organizas- yon Komitesi'nin oyunculara madalya venp teknik heyet ve yöneticılere madalya verme- mesi tepki topladı Erkekier dördüncü oidu A Erkek Ulusal Basketbol Takımı ıse uçün- cülük karşılaşmasında îspanya'ya 84-70 yeni- lerek bronz madalyadan oldu Ozellıkle 3. ve 4. periyotta rakibine engel olamayan ve dış şutlardan yaralanamayan ulusallar organızas- yondan dördüncıUükle aynldılar Voleybolculanmız finalde Bayanlar \oleybolda da yan fınal karşılaş- masında Hırvatistan'ı 3-0 yenen Türkiye. fî- nale çıktı Ay-Yıldızlılar grup maçında 3-0 yendiği Yunanistan ile bugün TSİ 22.00'de karşılaşacak Boksta bronz madalya Boksta dün sona eren yan final maçlan so- nunda 69 kiloda BiUent Ülusoy. 81 kiloda Öı- san Yıldırım Tarfaan finale yükseldiler. 5 7 ki- loda Yakup Kıhç, 64 kiloda Önder Şipal ise bronz madalyada kaldılar. Bu arada oyunlarda mücadele veren Türk sporculann yurda dönüşü başladı. GÜNÜN IÇİNDEN • G.SARAY HOLLANDA'YA GİTTİ - Galata- saray. yeni sezon hazırlıklannı sürdürmek üzere Hollanda'ya gitti. Galatasaray Kulübü lkincı Başkanı Ergun Gürsoy'un başkanlığını yaptıgı kafilede. teknik heyet \ e 24 futbolcu yeraldı. Bu arada Olımpik Ulusai Takım ile bırlikte Ispan- ya'da bulunan Cafercan Aksu ve Arda Turan ile Faryd Mondragon, Fla\ıo Conceiçao, Rıgobert Song ve Eren Poyraz'ın ise kampa Hollanda'da katılacaklan bıldınldı. • F.BAHÇE - F.Bahçe, yeni sezon hazırlıklan- nı. dün yaptığı 3 antrenmanJa sûrdürdü. Bu ara- da F Bahçe Futbol Takırru'nın 2005-06 sezonun- da gıyecegı formaların tanıtımı yapıldı. . • GÖLDEN LEAGUE -Atletizmın önemlı or- ganızasyonlanndanGolden Leagueheyecanı dün Fransa'da başladı. Günün önemlı yanşlannda er- kekier 1 lOm. engellıde Fransa'dan Ladji Douco- ure 13.02 ile l.'ligı elde em. 5000 m 'de ıse Etı- yopyah Kenenısa Bekele 12:40.18'lik derecesi} - le ıpı gögüsledı. 1500 m/de de Kenya'dan D Ko- men Kipchırcır 330.02 ıle l.'liği elde etti. Ba- yanlar 100 m.'de Fransa'dan Chnstme Arron 11.03'le öndegelırken. 3000 m.'de Kenya'lıEtfıth Masai 8:31.27'le ıpı göğüsledı. 800m.'de ıse Rus S\etlana Cherkesova 1:57.52 ile 1. oldu. • FEDERER FİNALDE - Sezonun 3. Grand Slam" mücadelesı olan 119. Wimbledon Tenıs Turnuvası'nda tek erkeklerde finahst ılk raket, ls- \ ıçrelı Roeer Federer oldu. •TRANSFER BORSASI - Denizli, Akçaabat Sebat'da forma gıyen Yusuf Şımşek'le (27) 3 yıl- lığma anlaştı. Malatya, Yertek ve Fent ile yolla- nru ayırdı. Dıyarbakır. Bursa'dan llyas'ı renkle- nne bağladı. Â.Gücü, Nıyazı Güney. V Manısalı Denız Kolgu \e Karşıyaka'dan Rasım Vardar ile sözleşme yaptı. Konya, Muğlaspor'dan defans oyuncusu Ozan Özkan \e Hollanda'nın Exelcı- or takımından kalecı Iskender Ajdenur ile söz- leşme ımzaladı. • ALTILI DEVRETTİ - Bursa at yanşlannda al- tılı gan>anı bılen çıkmayuıca, 802 bin 634 YTL de\Tettı. GÜNÜN PROGRAMI VOLEYBOL-(Erkekre>A\Tupa Lıgi) - Türkıye-tspanya. (19.00). FLTBOL -(In'ter-Toto Kupası) B.B.Ankara- Dubnıca (20.30) T V ' D E S P O R HEDEF AVRUPA- Bayan Basketbol Takımımız Hınatistan'ı devirerek Akdeniz Oyunlannda altın madahaya ulaştı.Takundaki yeni hedef ise A\ rupa Şampiyonhığu. A T L E T l Z M D E İ L K A ^ L T I N Eşref madalyaya aAL.MERİA(Cumhuri>et) 15 Ak- deniz Oyunlan'nda. atletızmde er- kekier çekıç atmada Eşref Apak, al- tın madalvanın sahibı oldu. Apak. 3. hakkında 76.05 metre atarak ılk se- rinin birincisı oldu. 2. seri atışlann- da ise ılk hakkında 77.88 metre atan Apak. bu derecesıyle altın madalya- ya uzandı Apak, böylece Akdeniz Oyunlan'nda ülkemize atletizmde ılk altın madalyayı getiren ısım oldu. Judoda ıse erkekier artı 100 kiloda Selim Tataroğlu. finalde İtalyan ra- kibını. bayanlarartı 78 kiloda da Bel- kıs Zehra Kaya Ispanyol rakıbıni \enerek altın ma- dalyaya uzandı. Eksı 90 kilo- da Burhan Koçan, son maçın- da Faslı rakıbini yenerek bronz madalyaya ulaştı. Bayanlar 800 metre fmalinde yanşan Binnaz Us- lu. 2. 02.68'lik derecesıyle bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekier 400 metre engelli yanşmalan >an TuncayÖrs. 50.89'luk derecesiyle serisının uçüncüsü oldu \e final koşmaya hak kazandı. Örs bu de- recevle Türkıve rekorunu da kırdı. GORUŞ HALİT DERİNGÖR • ••Sözüm Düzene Bazı ınsanlar vardır ki herkesı kör, âlemi sersem zannederier. Bir köşe kapmayı isterler. Fakat san- ki istemiyormuş gıbi görünürter. Herkes onu bu yere getirebilmek ıçın seferber olur. Kendilerinı as- lında bulunmaz hint kumaşı gibi düşünürler. Ba- kın, ulusal takımın başına getinlen Fatih Terim ne dıyor:"Ay-Yıldız için, ülkem için görevi kabul et- tim." Anlaşılan başka neden ile kabullenmesi mümkün olmayacak. Büyük fedakâriık yaptı doğ- aısu. Ülke olarak minnettanz. Söylediği sözler ım- paratorca ve kahramanca. Basından öğrendiğime göre başka sözler de var Terim'in..."Insanlann be- yinlerıyle, kalpleriyle konuşurum"dıyor. Herkeste bulunmayan bır yetenek. "Milletvekilleri 7 milyar alıyor. Fatih Terim ise onlann 15mislimaaşalıyor" diyoriar. Doğru, ama 650 milletvekili var. Ona kar- şı tek imparatorumuz. Birfutbolcuya verilen trans- fer parası düşünüldüğünde hıç de öyle büyük bir para değil. Şu Ersun Yanal hocaya bir türlü aklım ermiyor. Gençlerbiıiiği'nde gül gibi geçiniyordu. Türkiye'de büyük umuttu. Otursana oturduğun yefde. Hiç otokritık yapmadan Ulusal Takım Teknik Direktör- lüğüne geldı. Insan dönüp bir de genye bakar. Şim- diye dek akademisyen olarak kim geldi kı ulusal takımın başına? Hepsi çantadan yetişme. Spor Akademileri kurulduğundan bu yana belkı futbol hocası olarak yüzlerce öğrenci yetıştirdi. Hani ne- rede onlar? Sen de keşke akademisyen değil de, kahveden yetişmış olsaydın. Hakan'ı oynatma- makla fincancı katırlannı neden ürküttün? Genç- lerbiriiği'nde ne kadar para aldığını bilmiyorum a- ma, Ulusal Takım'dan alacağin 70-80 milyara mı tamah ettin? Para ıle ilkelerin bir arada yürümeye- ceğini hiç düşünmedın mi? Sonuçta entrikalara kurban oldun. Zaten senin başarın bazı kımselen rahatsız ediyordu. Şimdi herhalde öğrendin.. ama ış işten geçti. Çok ilginç birtoplum düzenı içinde yaşıyoruz. Bız koltuk kap- mak için hıçbir engel tanımıyoruz. Entnka ve ayak oyunlan adeta biryöntem şekline dönüştü. Aslın- da amacım Fatih Terim'ı değil, düzeni eleştirmek. Kendisını takdir ederim. Böyle bir düzen ıçinde, vazgeçılmez bır kişi olabilmek asla kolay değildir! 2006 Dünya Kupası'na giden yolda bütün dileğimiz başanlı olmasıdır. E-Posta: hdenngorta hotmail.corn - Faks: (212) 5138595 FUTBOL TAKIMIMIZ FÎNALDE erin size çocuklar Türkive: 1 - Fas: 0 STAIıAnıonıo Peroles K\KE\lLER:\fohamed tbrahım (6). Felix Sloreno Garcıa 16), Rafael Mendez Garcıa (6) TÜRKİYE: fö/faın O. Fendun (7). Ramazan (7), Can (6). Serhan (6), Doga (7). Serkan (6) (Dk. 63 Ertan 6). Arda <8) (Dk. 86 Bekir), Soner (5) (Dk 60 Ibrahim 5), Muhammet (7), Cafer Can (7) FAS:Baze 14), Omari (3), Abbou (4). Ben Driss (4), Soudassi (3) (Dk 53 Zouıdi 3), Sekkat (4), Naoum (4), Aqqual (5). Barouch (3) (Dk 76Saad3), Kad- dioui (4) (Dk 68 Abourazzouk 3), Souari (3) GOL:Dk 32 Arda ALMERIA (Cumhuriyet) - 15 Akdeniz Oyunlan'nda Olımpik UlusalJufool TahKi, yan final p fı- > ı Afdartm atttfi tek gÖBe ka- â bildı A\-V|fejızlılar ii bmuk «evınç ya- şadı. Ulusai takım finalde Is- panya-Libya maçı galibi ıle ya- nn TSI21.30'da Medıterranean Stadı'nda karşılaşacak. Dev kadro futbolcu arayacak Fatih Terim, çalışma grubunu tanıttı ve yeni yeteneklere kapılarının açık olduğunu söyledi ARİFKIZILYAIJN Ulusal Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim,Bile- ciksporlu ,\hmet'ten, Gala- tasarayh Hakan Şükûr'e kadar tüm Türk oyunculara kapılannın açık olduğunu söyledi. Terim, özellikle Anadolu'nun dört bir ya- nında yapacaklan araştır- malarla gelecek 15-20 yıla damgasını vuracak bir ku- şak oluşturma çabasmda ol- duklaruıı belirtti. Ataköy Olimpıyate- vi'nde medyanın karşısına çıkan ve birlikte çalışacağı ekibini tanıtan Terim. Cum- hunyet'ın, "Anadolu'da arama grubu oluşturalacak mı" sorusuna verdiğı yanıt- ta. "Çok samimi söylüyo- nun herkes bize ulaşıp gör- düğii yetenekli gençleri öne- rebilir. Buna meslektaşla- nm \e gazeteci arkadaşlar da dahildir. Bize verilen ad- res. tarif edilen saha\a ilgisiz kaJamayız. 75-80 mihon nu- fuslu bir ülkeden 75^80 fut- bolcu çıkmaması diye birşe\' kabul edemeyiz. Önemli olan bu gençleı i bulup üg ta- kımlanmıza kazandırmak ve hem kulüplerimizi. hem ulusal takımlannıızı başan- ya ulaştırmak"'dedı Yaban- cı oyunculann Türk vatan- TERİM'İN JÇÜRMAYLAm HfUBU.TUM: Uü/it Erkasap, Oğuz Çetın, Mehmet Özdilek [KHVÜIİILVint Cnal Karaman.Metin Tekin Terim ve yardımcılan Anadolu ve Avnıpa'da yeni yıldızlar arayacak. daşlığına geçirilip oynatıl- masına pek sıcak bakmadı- ğmı da \Tirgulayan Terim, " BizTürk gençliğini bir yer- leregetirmek için yola çıkok. Bunda da başanlı olduk. Bu yoldan vazgeçemeviz" ıfa- desini kullandı. Ekibıyle ıl- gili bilgı veren Fatih fenm, "Arkadaşlanm ülkenin her taranna ulaşacak. Bunun ol- maması için hiçbir neden yok. Vardımçılanmı bu ko- nuda oldukça hırslı, azimli ve istekli görüyorum. Tecrü- belerimizden yaraıianarak yeni kaynaklar sağlayacağı- mıza inanıyoruz. Uzun \a- dede sürekli fınallerde ver alan, istikraıiı ve ekolü olan bir Türk Takımı oluştur- mak istiyoruz" dedi. Tenm, Dünya Kupası Elemelerinde Danımarka ile yapacaklan karşılaşma- >T mutlaka kazanmalan ge- rektiğıni ifade edericen, söz- lerini şö> le sürdürdü: u Ben ve arkadaşlanm, Hadi gö- reve' dendiği zaman gelen insanlanz. Fikstüre ve tabe- laya bakmayız. Ama bizim kanaatimiz odur ki, Dani- marka maçı geride kalan Yunanistan maçından çok daha önemli. Biz, hep bera- ber bir bütün, güzel ojııa- mayı ve kazanmayı amaçla- yarak başlayacagız. Türk ta- kınılan girdikleri herhangi bir turnuvada şampiyon ol- manın altında bir dereceyi istemez. Arkadaşlarımız dünya uçüncüsü oldular. Artık finallere gelmek yet- mez. gelmişken kazanahm diyeceğiz.'' Aynca, TBMM'de Te- nm'in Futbol Federasyo- nu'ndan ne kadar ücret aldı- ğı bıçimde soru önergesi su- nulduğunun hatırlatılması üzerine ünlü teknik adam, "Biz,her kuruşun doğru ye- re gittiğine inanarak harca- mak istiyoruz. Ben milli ta- kımla para konuşmam. Kapsal, Tolunav Kafkas GENÇ ULUSAL U K M Hamza Hamzaoğîu, Hami Mandırah 20 YHfALTl ULUSALLAR: Şenol l'staömer 18 »ŞALH ULUSALLAR: Cem Pamıroğlu 17-18-15 fflŞALIt Abdullah Ava [ Eser Özaltmdere, Murat j | Aydın, Mehmet Tezcan ) Herhalde Meclis kürsüsün- de konuşulacak başka konu yoktu" derken, ulusal ta- kımda çalıştıklan sürece de olarak tüm takımlara eşıt mesafede olmazorunluluk- lan bulunduğunu bildirdi. Fatih Terim'in yardımcı- lannı belirlerken son ana kadar Rıdvan DUmen'i iste- diği ancak bu konuda fede- rasyon yönetımi ile kriz ya- şandığı öğrenildi. (TRT3/14.00) Akdeniz Oyunlan Hentbol Erkekier Fınalı. (15JO) Akdeniz Oyunlan Vo- le>bol Erkekier Yan Fınalı. (19.00) Akdeniz O\unlan \tleııznı, (20.00) Akdeniz O\unlan Boks. (22.00) Akdeniz Ovunlan Voleybol Ba\anlar Fınalı (CNN TÛRK/13.5û)"Formula 1 Fransa Granpnx Sıralama Turian, (16.10) Wım- bledon Tek Bavanlar Fınalı £ FİKRET DAĞLIOĞLU "' ATYi 1. KOŞU: F: Dogucan (11. P: Zengınoğlu (3). PP: Koyun E\ iı (5). S: Sakarbev (2)2. KOŞU: F: Kır- mızıdam |6), P: Luck> Mas!er(7), PP: Ba\taş(2). S: Suttaıme 112) 3. KOŞU: F: Braın To Braın (3), P: Kısekı O (5ı. PP: Sakarva Güzelı (10), S: Ma- ke \fe Happy (10)4. KOŞU: F: Tekkaya (4). P: Kafkaslı (2). PP: Tezcan Kızı (5). S: The Gaucho (31. 5. KOŞU: F: Batur (1). P: Denızkuşu |2), PP: SıKer Raın (6), S: Busecan (616.KOŞU: F: Sude- naz (121. P: Summer Lıght (13). PP: Carlos (1), S: Karakıtt 110) 7. KOŞU: F: Tatar Prensi (3), P: Ot- sukarcı 12). PP: Aydmhan (4), S: Erdemhan (8)8. KOŞU: F: A> lın (31. P: Mır> ıldıa (121. PP: Akpe- nkızı (4 ı. S: Cengökkızı (2) 9. KOŞU: F: Balyoz (1). P: Yaprak (14). PP: Küçük Erhan (4), S: Ester- gon (2) 10. KOŞl': F: Odabevı (10), P: Günyağr muru(4),PP:EregİjGeiını(2/,S:Patı(2ı Gğnün tkilisi: 9. Koşu: I 14 Çîfte Bahis: 3 CiftSfP* 1 2 S 12 13 ALTHJ GANYA> 3 2 4-8 : s12 4-2 , T 'Ü PLESE 1 14 10 4 2 12 8 2 A-SUt •t u u 3 12 4-2 1 -,£-'' ? -^i^ 1 14 10 NEYMIŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN Sporcunun Yuvası Sıcaklar bastırdı, bu ortamda kentte değil de dağ ba- şında ya da yaylalarda olmalı, ama Urgüp Belediye Baş- kanı sevgili dostumuz Bekir Ödemiş'in davetine bile gı- demedik. Oysa Urgüp'te Uluslararası Kapadokya bisik- let yanşlan yapıldı. 17 ülkeden sporcular geldi, ama biz kentin boğucu sıcağına teslim olmuşuz bir kere... Giden- lerin anlattıklanna göre dağ bısıkleti gibi bir doğa sporu- nun keyfine varanlar güzel yanşmalar izlemişler. Yaban- cı pedallar bizim çocuklara pek sıra kaptırmamışlar; eh ne diyelim Türkiye'de yıllar öncesi aranan ve sevilen bir spor olan bisiklet ne yazık ki kötü ellerde kaldı. Seçimler- de büyük umutlarla getirilen yeni Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu da zaman zaman yanlışlıklann içine dü- şüyor. Zaten bisiklet sporuna kapılannı açan bir iki kulüp varken federasyon federasyonluğunu, kulüpler de kulüp olduklannı bilseler insanlar daha doğru yönlenecek ama toplum olarak birbirimizin kuyusunu kazmaktan kurtula- mıyoruz. Sporculan kulüpler yetiştirir. Sporculanna lisans çıka- ran, sporcuyu besleyen, sporcuyu yanşmalara hazırlayan, malzemesini veren, sakatlandığında ona gereken yardı- mı yapan kulüplerdir. Federasyonlar ise kulüplerden spor- culan ulusal veya uluslararası yanşmalara götüren ve bu- nu devletin denetim ve kontrolünde yapan kurumlardır. Bu yanşmaların maddi desteğini devlet sağlar. Yani, fe- derasyonlar da devlet adına bir üst kuruma yani Gençlik ve Spor Genel Müdüriüğü'ne bağlıdır. Kimi federasyon- lar özerk olmuşlarsa da denetim ve gözetimleri gençlik ve spordan sorumlu GSGM ve spordan sorumlu bakana bağlıdırlar. Bu sisteme göre federasyonlann da kulüplerin de bu organizasyon içinde birlikte çalışmaları yasal zorunluluk- tur. Bisiklet Federayonu eğer bir bisikletçiyi ulusal takıma alıp yanştıracaksa bunu kulübünden istemesi gerekir. Oy- sa şu sıralarda federasyondan birisinın (her kimse) spor- cuyu cep telefonundan bulup "Senı milliyaptık, kalkgel" diyerek 3 gün sonra çıkılacak Ispanya, Italya ve Yunanis- tan yolculuğuna çağırması yanlıştır, haddini bılmemektir. Sporcular, federasyon başkanının ne oğludur, ne de kar- deşi, öyle bile olsa kulüp dediğimiz yer sporcu yetiştiren ve saygı görmesi gereken bir kurumdur. Kurulmuş bir sis- temde yanlış veya eksik olsa bile hiyerarşiye uyulması, federasyon ve kulüplerin işbirliği ıçinde yürümesi gerekir. Aynca kulüplerin federasyonun emir kulu olmadıjjj)inı ve GSGM'ye bağlı olduklannı da Federasyon Baştenı'na birilerinin anlatması gerekir. E-Posta: ayucelman(ö yahoo.com - Faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog