Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ 16 £ l l i L J l i V MJLI JL U J ^ I cumtvtâ cumhuriyet.com.tr XT NUN FîLMLERİ Cadılar 21.00 CNBC-e Gulduru (AVitches)- \vn avrı vonetmenlenn çektığı beş ovkulufılmde cadılar uzenn* farklı bakışaçı- lan sunuluvor \lauro Bolognını \ ıttono de Mca Pıer Paolo Pasolmı Franco Rossi \e Luchıno \ ıs- contı nın çektığı fılmde. Sıhano Mangano \nnıe Gırardot Francısco Rabal gıbı sanatçılar ovnınor (196" Italva - Fransa 120 dk) Basit Bir... 23.15 Kanafturk Macera ©(A Sımple Plan) - Hank kardeşı Jakob v e onun alkolık arkadaşı Lou, mezarlık zı\ aretınden do- nerken ormanın onasmda bır uçak enkazı bulurlar Enkazın ıçınden pılotun cesedıUe bırlıkte 4 mıhon dolar çıkar L ç ınsan son derece basıt gıbı gorunen bır plan \ aparak para\ ı > anlanna alır Ancak para- nın kanştığı sıradan \ aşatnlan değıl kendılen de de- ğışır \ahşet ve eınavetler bırbınru ızler Bu uç ın- san hıç beklenmevecek şekılde da^ranmava başlar Yon SamRaımı Oyn BıllPaxton. BılK BobThom- ton, Bndget Fonda(1998 4.1manva-Japonva- \BD - lngıltere - Fransa 121 dk) DenizKıyısında... 00.30 TRT2 Dram (Pegı> P\os, Begusbchr* Kraem Morya) - Ln- lu vazar Cengız ^ytmatov un esennden u\ar- lanan fılmde balıkçılık v e fok balığı avcılığıvla ge- çınen \yvnk lenn Japonv a nın knızev kı\ ısındakı yaşamlankonualınıvor "Yonetmen KarenGevork- >an Ovuncular Ba\arto Dambave\ Ale\sandr Sas- sıko(1990 Sov\etl'erBırhaı-Alman\a 132 dk) BUGUN 19:00 GULAY KURIŞLE BAMBAŞKA BIRI kanalturk Afrika ülkelerine destek olmak için düzenlenen tüm zamanların en büyük konser zinciri 'Live 8', NTV'de 'Açlıkve fakirliktariholsun'TV Servisi - NTV, yoksul Afrika ulkelenne destek ıçm düzenlenen tum zamanlann en buyuk konser zıncın "Lhe 8"ı canh olarak ekrana getınyor Muzık dunyasının yıldızları, beş zengın ulkenın beş buyuk kentı Londra, Berlın, Phıladelphıa, Pans \e Roma'da gerçekleştınlen konserlerde, en guçlu 8 dunya lıdennı Afrika kıtasında yaşanan açlık \e fakırlığe karşı ış başına çağıracak "\çhkvefakiı1ik tarih olsun" dıyen unlu sanatçı Bob Geldof onderlığınde düzenlenen konserlen, 20 yıl once Etıyopya'dakı açlığın onune geçmek ıçın rock yıldızlan tarafından gerçekleştınlen "Lhe Ai<F yardım konserınden sonra tarıhın en buyuk protesto konsen olarak dıkkat çekıyor NTV'nın 11 saat boyunca kesıntısız olarak ekrana getıreceğı konserler, Robbie YVUIiams, Elton John, Madonna, Shakira, Bon Jovi, Paul McCartnej gıbı muzık dunyasının unlu grup \ e sanatçılannı bır araya getınyor Efsanevı îngılız rock grubu Pink Ftojd da 20 yıl once dağılan onınal kadrosuyla Londra'dakı "Lhe 8" konsennde hayranlannın karşısına çıkıyor Afrika ulkelennın borçlannın sılınmesı \e yoksullukla mucadele konusunun ele alınacağı G8 Zırvesı'nden hemen once düzenlenen konserlerle, Almanya, Kanada, ABD, Fransa, Italya, Japonya, lngıltere ve Rusya lıderlerının etkılenmesı amaçlanıyor Mılyarlarca kışınm ızleyeceğı konserlerde, dunyanın en guçlu 8 hdenne, "Her gün 50 bin insan fakirlik yüzünden ölihor. Bu utanca son vermek sizin elinizde. İki kat yardım gönderin. Tüm borçlarını silin. Adil ticaret hakkı verin" çağnsı yapılacak MNTV, 16.00 'Pink Flovd'un orjinal kadrosu, k Li\e 8' konseri nedeni\le veniden bir ara\a geliyor. CNNTürk 19 10 Oradaydım TV' Servisi -12 yıl once Sı- \as'takı Madımak Otelı Yangını sırasında yaşanan- lar "Oradav dım"da ekrana geliyor Programa, şenatçı- lar tarafından ateşe venlen Madımak Otelfnden şans esen kurtulan Lütfi Kaleli konuk oluyor Soner Yalçının hazırla- yıp sunduğu yapımda. yan- gın oncesı kentte dağıtılan bıldınlerde ne yazdığı, bın- lerce gostencının otelı nasıl ateşe verdığı, ıçende yaşa- nan hayatta kalma sa\ aşımı, yangın sırasında ıtfaıye ve guvenlık guçlennın neden geç kaldığı gıbı merak edı- len pek çok konuya açıkhk getınlıyor TGRTHaber 2130 Gazeteci TV Servisi - Dunya sıye- setını behrleyen petrol dos- yası, "Gazeteci^nın bu haf- takı konusunu oluşturuyor İrfan Sapmaz ın hazırla- yıp sunduğu yapımda, Hın- dıstan ve Çın'ın talebı ne- denıyle petrol fıyatlannın yukselmesı, dunya petrol devlennın gozunu dıktığı Kafkaslar'dakı enenı hav- zasının, Gurcıstan, Azer- baycan v e Ennenıstan polı- tıkalannı nasıl etkıledığı gı- bı konular ele alınıyor Ya- pımın ıkıncı bolumunde ıse, ABD'nın Iran'a olası asken operasyonunun mer- kezının Kafkaslar olup ol- madığı sorgulanıyor Tv PROGRAMLARI 08.10 Çızgı Fılm Kuşagı 10.15 Dızı Hayvanların Efendısı11.15Yabancı Film: Uçan Çocuk 13.00 Haber 13.30 Nerede Kımınle 14.30 Yorelenmız Tur- kulerımız 15.00 Dızı Çalıkuşu 15.55 Habercı Turkıye Renklerı 16.50 Ya- bancı Film: Buyuk 18.45 Dızı Kale Içı 20.00 Haberler 20.50 Dızı Zeytın Dalı 22.15 Şans Gecesı 23.35 Gunun Ardından 23.50 NeYapmalı 01 20 Ya- bancı Fılm: Her Şey Parayla Guzel 03.05 Bukalemun (0 312 490 43 OC) 09.00 Habervızyon 10.15 Sınırlar Arasında 11.05 Konser Salon- larından 12.40 Dunyanın Turkusu 13.00 Haberler 13.25 Resım Sevıncı 14.20 Yıldız Avcısı 15.15 Kırmızı Hat 16.10 Belgesel Işıkla Yazılmış Öykuler 16.40 Mını Konser 17.10 Belgesel 17.40 Dunyaya Bakış 18.20 Balkanlar ve Goç 19.10 Belgesel Geçmışten Izler 20 05 Dızı Prenses Marıe 20.55 Yabancı Fılm: Amelıe 23 00 Haberler 23.30 Işte Öyle Bır Şey 00.30 Yabancı Film: Denız Kıyısında Koşan Kopek (0 212 259 72 75) DIKKATŞAHAN ÇIKABİÜR! 2 1 : 0 0 SINEMA: Sahtekar 00:00 MÜZİK DERGİSİ Şafak Karaman bu boftakı konvğu FahhErkoç 08 30 Yarın Artık Bugundur 09 20 Geleneksel Sanatlarımız 09.30 Yerh Fılm: Kul Sevda- sı 11.00 Elmahnın Gızı 11.30 Daldalan 13.00 Vasıyet 14.00 2005 Akdenız Oyunları Ankara Studyo 14.00 2005 Akdenız Oyunları Hentbol Erk Fınalı 15.30 2005 Akdenız Oyunları Vo- leybol Erk Yarı Fınalı 17.00 2005 Akdenız Oyunları Almerıa Studyo 19.00 2005 Akdenız Oyunları Atletızm 20.00 2005 Akdenız Oyun- ları Boks 22.002005 Akdenız Oyunları Voley- bol Byn Fınalı 23.40 2005 Akdenız Oyunları Almerıa Sludyo 00.30 Kapanış 09.30 Pabucu Yarım 10.30 60 Kare 60 Sanıye 11.15 Habercı Turkıye Renklen 12.15 Son- suzluk Yolcusu 13.30 Dılde Telde Anadolu 14.30 Turkıye dekı Dunya 15.20 El Yapımı 16.00 Eğıtım Hattı 17.00 Tek Nefeste Aşk 17.30 Gonul Mımarlan 18.15 Konuşa Konuşa 18.45 Gezelım Gorelım 19.15 Sozum Turkçe Ustune 20.00 Canh Performans 21.25 Erme- nı Savları ve Soykırımın Hukuksal Nıtelığı 00.45 Turızm 01.00 Haber 01.20 60 Kare 60 Sanıye 02.00 Papucu Yarım 03.00 Haber star 07.40 Çızgı Fılm Megamen 09.00 Ya- bancı Fılm: Tutsak Penler 10.50 Ha- va Hattı 12.00 Ekostar 13.00 Haberler 13 20 Super Magazın 15.10 Yerlı Fılm: Abuzer Kadayrf 17.10 Dızı En Son Ba- balar Duyar 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Yabancı Fılm- Çatlak Profesör 2 22.00 Ha Babam De Babam Show 00.30 Yakın Takıp 02.10 Gece Haberlerı 02.40 Ruhun Labırent- lerı 04.50 Turk Halk Muzığı (0 212448 80 00) 07.00 Fuar 08.30 Fo- cus 10.15 Profesyo- neller 11.30 Servı Hat- tı 12.30 Parantez 13.00 Expo Haber 14.00 Gayrımenkul Rehberı 16.00 Fuar 17.15 Ma- estro & Elızabeth 20.00 Benı Hatırlayınız 21.45 Expo Fuar 22.30 Agora 00.30 Gece Ha- berlerı (0 212 465 79 49) 09.30 Çağatay Yolda 10.10 Unı- versıte Yolunda 11.10 Keyıflı Ya- şam 12.10 Iddıa 13.20 Yaşama Keyfı 13.30 Dıgıtal Hayat 14.10 En Heyecan- lı Yerı 15.10 Sen de Katıl 15.30 Çağatay Yol- da 19.10 Iş ve Yaşam 19.50 Dunyanın Haber- lerı 20.10 Cafe Net 20.30 Yaşama Keyfı 21.10 En Heyecanh Yen 23.10 Ne Var Ne Yok 24.00 Haber 00.10 Spor (0 212 449 07 00) 06.30 Dızı En lyı Arkadaşım 08.00 Show TV Çocuk Kulubu 10.00 Elıfnagme 12.15 Barkot 13.00 Mobıl Hayat 14 15 Dızı Ya- rım Elma 16 45 Yabancı Fılm: Gurbetçı Şa- ban 19.00 Ana Haber Bultenı 19.55 Spor Say- fası 20.00 Dızı Hayat Bılgısı 22.00 Dızı Çat- kapı 24.00 Acun Fırarda 01 30 Son Haber 02.00 Yabancı Fılm- Olumsuzler 03.45 Dı- zı Sevgının Gucu 05.00 Yerlı Fılm: Yazık Ol- du Yannlara (0 212 355 01 01) _ A 07 15 Çızgı Fılm Kuşagı 08.15 9 X V Teletubbıes 09 00 Çızgı Fılm Mı- nık Kelebekler 10.00 Çızgı Fılm Sonıc 10.30 Elıfnagme 13.00 Gun Ortası 13.30 Çızgı Fılm Mınık Kelebekler 14.40 Çız- gı Fılm Sonıc 15.20 Hamdı Alkan TV 15.50 Yerlı Fılm: Utanç Yıllan 217.40 Dızı Yumur- caklar Kampı 19 30 Ana Haber Bultenı 20.15 Spor Haberlerı 20.30 Dızı Yumurcaklar Kam- pı 22.15 Serdar Ortaç la Hey gıdı Gunler 24.00 A Takımı 01.30 Savaş Ay la Sokak Ara- sı 03.00 Son Haber (0 212 354 30 00) 09.10 Basın özetlerı 09.20 Ger- çeğın Ta Kendısı 09 35 Gece Gunduz 10.00 Haberler 10.10 Ve Insan 10.30 Hayatın Rıtmı 11.05 Lıfestyle Otomobıl 11.30 Lıve 8 Konsen özel Progra- mı 12.00 Haberler 12.05 Yazlık Hayat Ozel 13 00 Haberler 13.10 Golden League Parıs 15 00 Haberler 15.10 Futbol Mundıal 16.00 Lıve8 Konserlen (11 saatlık kesıntsız canh ya- yın) 04.00 Haberler (0 212 335 00 00) 07.30 Dısney Saatı 08.00 Çocuk Kulubu Yolda 10.30 Yabancı Fılm: Deflne Avcılan 12.30 Sound Wa-v e 13.50 Yerlı Fılm: Bızım Kız 15.30 Çızgı Fılm Sevımlı Kahra- manlar 16.20 Dızı Bır Dılım Aşk 17.40 Dızı Sıhırlı Annem 19.30 Haber Bultenı 20.30 Dı- zı Sıhırlı Annem 22.15 Ikıncı BaharGonuller- de 00.50 Yabancı Fılm: Yaratık 02.30 Ha- ber Saatı 02.40 Yerlı Fılm- Ikı Gonul Arasın- da 04.50 Trafık 05.00 Sıgaranın Zararları 05.10 Duygulu Turkuler (0 212 413 51 11) 10.00 Dızı Gunah 11.00 Dızı Beş Maymun Çetesı 12.00 Haberler 12.30 Fılm: Sensız Yaşayamam 14.30 By - Kuş Show 15.30 Fılm: Kaderın Esınyız 17.30 Zor Baba 19.00 Haber 19.45 Dızı Haylaz Babam 21.15 Haber Magazın 00.30 Dızı Son Kanıt (0 212 454 56 00) 09.00 Yenı Gun Haftasonu 11.10 VVımbledon'da Bugun 12.05 Oto- | mobıl Insana Benzer 12.30 Renkler 13.05 Oradaydım 14.05 Formula 1 15.05 VVımbledon Gunluğu 16.10 VVımbledon Bayanlar Fınalı 18.05 Kameramla Kampuste 19.10 Oradaydım 21.00 Spor Vızyon 22.05 VVımbledon da Bugun 23.05 Frekans 00.10 Kameramla Kampuste (0 212 413 56 00) a10.00 Dızı Bak Şu Konuşan Ko- peğe 10.30 Dızı BumBum 11.00 8 Etap 11.55 Zamanın Ruhu 13.00 Haberler 13.30 Trend 13.50 Yabancı Fılnr Kaölın Gozu 16.00 Packshot 17.30 Ro- ta 18 30 Bıtkısel 19.00 Bay Turızm 20.00 tv8 Ana Haber Bultenı 21.00 Dıkkat Şahan Çıka- bılır 22.00 Yabancı Fılm: Sahtekar 24 00 Muzık Dergısı 01.00 Rocktuel 02.30 Yaban- cı Fılm: Sahtekar (0 212 288 51 52) 06.30 Çızgı Fılm Kuşagı 07.55 Yabancı Fılm Uç Şarapşorler 09.25 Yabancı Fılm Melekler E- vı 10.55 Yabancı Fılm Yuzbaşının Kızı 12.50 Cıne Sınema 1315 Beşte Beş 14.00 At Yarı- şı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Ana Haber 20.15 Fılm Sabotaj 21.50 Yabancı Fılm Kup 23.30 Fantasy (0 212 336 15 15) |>U 10.45 Şımşek Yarışları 11.40 İf Lance Armstrong Bılımı 12 35 Amerıkan Motorları 14.30 Bır Spor Arabasının Doguşu 16.00 Fırtına Gucu 17.00 Kesışmeler 18.00 Bınalar Kopruler ve Tuneller 19.00 Buyuk Askerı Çatışmalar 20.00 Yıldız Savaşları Bılımı 21.00 Efsane Avcılan 22.30 Zıhın Vucut ve Dayak Hamlelerı 23.00 Sıra Dışı Muhendıslık (0 212 330 00 88) C 09.00 Gonul Bahçesı 11.00 Klıpto- manı 13.00 Specıal VVeekend 15.00 Hıt Chp 17.00 Flash Klıpler 18.00 Dızı Yazhkçılar 20.00 Haber 20.45 Ya- bancı Fılm: Splrtsvılle 22.15 Dızı Truvah He- len 23.15 Cevız Kabuğu (0 212 256 82 82) 10.30 Çızgı Fılm Rocko s Mo- dern Lıfe 11.30 Dızı Scrubs 12.00 Fılm: Hucum 14.00 Dızı X-Fıles 15.00 Dızı Seınfeld 16.00 Dızı VVıthout A Trace 17.00 Cold Case 18.00 Dızı CSI NY 19.00 Fılm: Garbo Konuşuyor 21.00 Fılm: Cadılar 23.00 Dızı Buffy the Vampıre Slayer 24.00 Dızı South Park 01.30 Fılm: Baskı Altında (0 212 330 01 01) ULU5AL 07.00 Muzık Pınarı 10.10 Ulu- sal Fırsat 11.10 Ureten Turkı- y e 12.10 Erol Manısalı'yla Sohbet 13.10 Muzık Pınarı 14.15 Özgur Bakış 16.10 Yollara Duştuk 17.10 Ulusal Fırsat 18.10 A Başer le Ekonomı 19.00 Ana Haber Bultenı 20.20 Ulusal Fırsat 20.30 Kayısı Dıyarı 22.00 Sıyaset Bulvarı 23.00 Ge- ce Haberlerı (0 272 251 50 90) T- - 10.00 Sağlıkh Beslenme 10.30 A Fılm: Alıce Hankalar Dıya- rında 12.00 Festıval Gunluğu 12.30 Sıradışı 1315 Katalog 13.30 Senfonı 15.05 Tatıl Rotası 15.30 Yabancı Fılm: Kasa- ba Kızı 17.05 Dugun Magazın 18.00 Açılım 19.00 Festıval Gunluğu 19.30 Ana Haber 20.30 Turku Dıyenler 22.00 Rota 22.30 Kon- ser 24.00 Haber (0 224 331 70 00) 07.50 MovıeMagazıne 09.00 Yabancı Fılm Rugrat ler Vah- şı Dogada 10.25 Yabancı Fılm Ay Işıgında 12.50 Yabancı Fılm RRRrrr 14.40 Yabancı Fılm Italyan Işı 16.40 Yabancı Fılm Çarpışma 18.25 Yabancı Fılm Kanunsuz Amerıkahlar 20.30 Yabancı Fılm llk 20 Mılyon 22.25 Yabancı Fılm Smoochy'ye ölum 00.20 Yabancı Fılm Italyan Işı (0 212 326 00 00) 08.00 Dızı RobınHood 09.00 Tı- pıtv 10.30 Hayatı Keşfet 11.30 . „ . Goklerdekı Istıkbâl 12.00 Can- kanailurK su'y|aBaşTacı 13.30Intemetve Teknolojı 14.00 Sıyasete Mola 15.00 Tarz-ı Hayat 15.30 Çocuk Tıpı Tv 18.00 Robın Ho- od 19.00 Bambaşka Bın 20.00 Haber 21.00 At- tıla llhan la Yolculuk 21 45 Performans 23.15 Fılm: Basıt Bır Plan (0 212 355 85 00) 09.10 Fılm Gultekın Asya Kartalı 10.20 Fılm Hayat mı Bu 11.55 Yer- lı Fılm Medcezır Manzaraları 13.20 Fılm Anne ve Kızı 16.10 Yerlı Fılm Kariı Dağdakı Ateş 17.40 Yeriı Fılm Çapkın Kızlar 18.55 Fılm Kader Yolcuları 20.15 Yeriı Fılm Gelınlık Kızlar 21.55 Fılm Yoksul 23.30 Fılm Karh Dagdakı Ateş (0 212 326 00 00) 10.00Seyahatname11.00Web TV 12.00 NazarBoncuğu 13.15 Guzellık Atolyesı 14.00 Sendı- kam 15.15MuzıkGezgını 16.00 Yoruk Obalarımız 17.15 Belgesel 18.00 Avang- Art 19.30 Haberler 20.30 Gonul Bahçesı 22.00 Turk Kahvesı 24.00 Haber (0 312 231 21 00) LIVE 8 LIVEAfrıka'ya destek ıçın tum zamanların en buyuk konser zıncın 11 saat esintisiz anlı yayın 16:00 canh www.ntvmsnbc com Kuınıt • SANAT www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 K3tf Resım ve Heykel Muzelen Derneğı ^^^ 1AKBANK ^M KÜLTÜR ^M MERKEZI ^ H SUNAR ^ " 18Hazıran>28TemmuzO5> > ^ Sergı Pazartesı ve resmı tatıl gunlerı ^ harıç 10 30-19 30 saatlerı arasında gezılebılır Sanatçılar: CaneT GİTgin DGÎIİZ Guliyeud Mehmet flli üysal îzlem Ozdemiî Serkdi) DemİT Uluc flli Kıhç üolkan Rslan Kiiıatöıleî: [mre Baykai Harcus Eraf Stızaıtne uan de üen ^ Akoank Kultur Sanat Merkezı ^ Istklal Cad No 14 18 34435 Beyoglu Istanbul ^ Daha fazla bılgı ıçın * ^ > 0212 252 35 00 01 > ^^ww akbanksanat com >Sergi -— SANAT ^ ^ H MERKEZİ HffWB MOimYAHIOI R Nesin SİYADISİNEMAYA2ARLARIDERNEĞİ) YILIN FILMİ Nİ SEÇTI D0NU5 Sınemanın eğlendırıcı vasıflarıyla one çıktığı şu sıralar bu sanatı ılenye doğru ad m attıran boyle ust duzey bır başyapıtı ıskaladığınızı duşunmek bıle ıstemem Alı Ulvı Uyanık-Mıllıyet Sanat Hakıkı bır başyapıt 1 Donuş yonetmenın ılk fıtmı ama bır ustanın olgunluk donemme yakışır yetkıntıkte Alın Taşçıyan-MıUıyet Bu fılm basansını oya gıbı $lenmı$bırsenaryodan ve onun ıçınden fışkıran guçlu karakterlerden alıyor AtıUa Dorsay-Sabah Bızdekı Uzak ı anımsatan tadıyla gerçek bır basyap tla karşı karş yayız Fatıh Selvı-Zaman Venedık Fılm Festıvalı nde Altın Aslan ı kazanan Rus Fılmı bır Ik fılm olmasına karsm ınsana lyı kı sınema var dedırten gerçek bır başyapıt Murat Erşahm-sınema com Yonetmenın yansız abartısız ve gerçekçı anlatımıyla meraklısına kaçınlmayacak bır fılm Sungu Çapan- Cumhurıyet "Kolay kolay unutulmayaçak bır yapım Şenay Aydemır-Evrensel "Son zamanlarda salonlara uğYayan en muhteşern fılm Uğur Vardan-Radıkal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog