Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 TEMMUZ 2005 CUMARTE 12 EKONOMİ ffcaM _1_TE|g|ZJ|IS tetfa En 6ı D e $ m Agrtüı tştetn Oûs* rûfcsek (apane \ OıtRy Hacm Mra-Saj» 43 ABraÇnm>t*J 5 ' 3 kBTâtrtmB] 2JE AâvanscSas 395 AFM=*- 296 ^Mrpnvlo 3B.00 1 AfcpiKgl vtonsfHClr. AçM* A«»aYat>" BofcÇnn» BSHt'Acnert Bwn*»w Vat Cr CtMüMaoendiı ÇbBcvs DnzyxOn DanaDar* OeraHOflpg Eoacusıtac BBHcMflJ EgeCUn EpStrar* . ûatrasjny Socref GmarBrtt* Sm GluMI y» Hoorj GtfasKıyınc** GmtVııar GoAaşÇfiCTG GSDHoörş has£ı 254 3 74hasHoUnj hosBBtasv* l?&r*»A 20.80CM . IjsnaS "6000O ! îtoıaaCİ 78C BBartasta "337OO0 BFnKf 3.00 2 "4 tlrMaaı braDtnrÇ öoar Karr KM«nrıA| UnjrrıB KasaıOsmoov i KMMUoom totGffl lOrngrKHra 2"5 43 2.40 2.48 13' 461 ır •3600 2 1 •26 3025 184 352 •ii KmMs •-- Jfonwv»ıWR> 4425 KonlaatanoOuım 290 236 •00 2260 525 U6C 3-4 •J» 366 "30 29 2-50 395 i« 0S5 06" 134C 155 25O0 tt^Htttij '35 Mamrsttrt kfcrral ItanarZcrtj 4ocnç ÜB 1 -4C 4 ^ 3'25 525 284 284 m 5JS 2J2 283 '03 ' 0 2 100 2-96 88000 «00 55C 555 NHTJBB Orus Pjt E» *derai Frar r | FsratıJt 'PrarS.' PrtiHsc Porrtr RjıSora ] v aç«3". Vsas "»Kmr» I r tk V"j2fn 22D0 3-26 3-« 23.50 2 U 0 " 5 '5 'J8 [59 067 3-3 C " •43 " 2 •20 33S •20 3-26 57000 "10.05 jT5X 300 29i 2-6 2 "4 399 2"4 44i 655 239 24e 130 •3505 252 --^ ' 3 * 350 5J0 •91 •20 4425 290 250 09' 22 40 3 " •is» 372 3" 368 •25 •23 2-.5C 093 •64 24J0 224 280 685 243 254 •33 4J0 ast 290 129 3-90 4.04 358 •26 45 "5 3.44 254 •39 2290 565 ÛS9 '090 180 3"2 7J5 '42 2220 396 05" •15 S"4 062 "OT --J 2540 3X8 300 223 2J0 i-5 24i 254 "33 4-| 3.88 •X 29 "î 3a 3.53 600 •95 126 45 "5 340 25S •09 2280 5.65 089 •090 37i 3"2 760 •42 2190 098 C.38 0J6 038 D.38 077 a " 5 179 : " 5 32-5 a» 3J0 05" 250 500 15» '54 5 S 3i2 0 * 00 585 4 "2 26! 139 '96 •53 3İ5 3S! 515 36! 22" 1650 32'5 935 IX ıs 498 '5.70 •50 585 35C 034 3.96 390 580 925 505 15 3C •3- 496 391 390 Tescc^n Î25 595 432 2» 151 83 250 T20 378 116 2625 26J0 '32 ' 9 ' II 1 225 •59 59 422 422 • K 205 152 84 254 II 0 38G 3450 855 396 050 258 525 S.65 358 098 6.15 268 202 •65 2.S4 530 3"2 1 ~s 0 71 234 '6 70 510 990 6-5 İ46 208 t'2 •8" 2.56 '920 OJS •25 2'00 19J 23C '55 433 152 34J0 8.50 3.90 35E 258 525 •S» 65 3J 03- •00 6-0 428 252 -12 •99 T 276 496 4-6 '02 600 206 3 1 124 2700 226 •e- 016 2S« 4 36 522 2-32 085 3U33 -a •Ot" 293 226 674.05 09' : 5 3 254 30 15"•32 5 3 2*2•26 3'S 357- 0 75 1101 25! 569 246 " 3 9 •55 9S6 2'4 3" 31 '45,826 I 8-4-98 ım •346505 433 22S 1123 V- 175 33' 763. TS •161 -00 460 S'b I 19* *•- J&S68İ- 54-952 25073 «225 7115,560 35S0.-'5 82İ86 8O5"S 485 : Ü 3E3T* 159 3 5' •-9 246 10E 1 * 0.81 448 0.5C •076 22' 223 276 '56 9İ2 •25 270 3'3 266 101 231 403 133 224 25 394 145 523 3038 23' 1306 233 0J6 (36 73' 2.6" 122 2C5 6153 3.89 22« 142 1497 •8C 132 3'2 28JS 259 '32 398 252 348 -0.54 « 1 3 •05 303 198 •oc •63 m 3 - u- MS DJ" 066 ' 63 • 0 " 3S2 H43 246 175 -Cl' 165 1-3 OT 825 «73 •65 545 •26 056 098 103 24 1-6 -as- 29931 24'=36 "TJİ32 537 696 I T ' B 2 " U 1 •70733 2C242S 239S33S 622 3S l » ı 955 265'5' 63 069 2252 3 " 620-30 228875 1 3 5 " " S32-5 •İ3'2C8 S79' 98'53 «3,867 ısoeoK 322İ22 '053-3- 1399324 95457 1181 T 1^.958 11532 821 51993' 425»- 473İ53 2053-9 i'sses 225064 565276 3" 6-"99 558 08 '2959-3 '252'47 3B3351 900<6 , sm ' 56 -r '«'83 39289 8909454 3C3.0S6 5'5': '4&5J4 4695-5 46-433 590;-' 60060 412'46 ı.-2-m 6J33" 2424865 7*5 •« 57412 429 •0D-5.S'2 *6s4 U"14O2 , t ~t !5;C,0'5 ; 2 * 6'349Ç 33! 524530SO 32« 4«929'4 334 12689439 J 1613 758 I •49.387 6-322 857494 , >:-354 ' •42-57 92 S» 10-5 432 242 3' 08 2 5" ^n na '04 'S'J •24 •438 25 2 1 192 642 •00 •'2 185 042 3.9C 3.0S 855 295 5 0 9 40234 1284"Ji 192983 •3S2TS 3 5 23 4109 1 1 72 39C •197 299 3.83 -045 44S 156 59 284 C57 CS5 3S2 '43 1J5 160 0.96 C! 332 •35 0.7J 5.D0 085 'M 115 252 354 5a •3 676 211 391 '59 0.76 252 •4- 503 587 175 U5 20' •68 52' 13-51 221 425 •53 5.96 230 •00 '07 'I» 131 105 260 •03 J96 12.93 •02 23" '90 251 0.85 323 •« '53 ıse 321 438 162"7 385 - 9 " 303 100 222 2-S ' S l 304'28 '53 "55 5.348 t "1552 "168.42 •19 E T 5 S5S-S6 "2İ'C •-0.-4J 9508 323-1- 1560186 '43 S'5 679868 340S4Î 5332290 | 88032i 2J645-3 81925 Us6â 1 26.9-4-96 163J" 1 0 J 6 2 76 2'3 409 15C 042 2-12 •53 2 t ı 5 29< 2'5 238 365 •56 69 209 4-3 339 -24 •0" 290 '54 1 " •[0! 86 3'6 0-3 2J2 •D.T) •70 25 3C 303 20 2.60 382 22C 5X 42' 188 245 C"! 35" 137 529 37" 227 5.05 30e 345 595 165 oaı •46 •35 18" 5.00 598 296 1» -0.44 •26 '12 43 67E 24' 252 1J2 4^6 CS7 13" 99 2.83 ' 2" 2954 m 35< 5.90 •23 45-5 323 159 •02 2SF 550 •072 176 •42 3T '34 2-96 35- •355 24 95 33- 0." 33 6 T 84" 059 253 2 | 2K4-0 352147 2--43 4178.385 2 U5 69" 1142 760 8,408.503 "£TB 639'54 54-880 280.97! •344452 1:3» 5125 '47 | 390028: T.364 553 3T5-4 •4O n 66 903-0 254.390 j 9313! I 2-3.046 6328.3J8 1 2 - ' 9 4 5 501989 623056C 505254 — "jı 890286 159350» "J64.564 248955 "SÛ83 1513921 1 "2,022 31671 •-34- n 443 2-0 -06 3U4C.5TS 242.S1J 588.414 426,300 2J4ö'53 "5'926- 5ril5 - •92T 1BS15 4-3013 207543 55250 2T"56 ( 3531-4 vm •2TJ8253 230-86 -006 1: 320566 •68294 38638 3226 D0280 2İT1İ23 tl 033 881 sıe- 333933 •59İ4C 455 V 1592 •55 652 354 (36 IX 632 421 26 1 "96 155 2 "5 740 33- 38"E •5591-1 — 483 58* 333 50638" 20-525 9 •oosac- -2122 •7560 2!' 04 325-22 ı 45-906 525 231 164" 254 '83 032 •22 2583 193 22" •6? 126 « 806,442 92 432.159 | •!"253 1569- | S32.33" 70990 9C.S11 1 593183 "JK654 •C3S4'3" ' .711 2342-32 255493 "9-BC 852,526 1 240600 88-2254 395035 24812*2 16089- 2-"2'8' 163542 14715,826 215282 •8" 162 13O2S85 Trfaş -jtî-ao '56 _35 s50 •9-0 755 580 ' 61 '03 "30 655 •«70 '50 5JC •"2 106 "80 6İ5 •950 •"5 595 •s '06 "0 5.3C '925 '60 595 J3 50 0 ^ CS5 303 352 0.56 2 3 155 105 -69 67 192! "66 58" 136022' 341J63 819 S'6 395-064 S2SS230 5 "14 606 "33S25 UNKODER: Yeni yönetmelik, sektörü yabancılara teslim ediyor NakHyecilereylem yolunda^NECDET ÇALIŞKAN • Yeni yasanın, ortalama büvüklükteki bir nakliye şirketine. yetki belgesi ücretleri, yS 11 Nakhye şirketlennin geçen teminatlar ve gösterilmesi zorunlu sermaye miktanyla birlikte 700 milyar lirayı bulan ek bir 1Nakliye şirketlennin geçen yıl çıkanlan yeni Karayolu Ta- şıma Yönetmehğı'nden kay- naklanan sıkıntılan bıtmiyor. Hazıran ayında küçük ışletme- lere aıt 1500 aracın yetkı belge- sınm ıptal edılmesınin ardın- dan, naklıyeciler yurt çapında eylemJere başlamaya hazırlanı- yor. Türkıye genelınde 25 bın cı- vannda taşımacılık yapan şır- ketın bulunduğunu belırten Uluslararası Nakliye Komıs- yonculan Demeği (UNKO- DER) Istanbul Temsılcısı Erol Açıkgöz, büyük firmalann lo- bicılik faalıyetlerıyle yasanın altını oyduklanna dıkkat çeke- rek *Yeni yönetmeüğe göre 39 çeşit yetki belgesi var. Hükümct kısa yoldan nasü para toplanm, onun peşinde" dedı. Hüküme- tın yönetmelıği sektöre dikte göz, "Bu firmalann yaklaşık yüzde 66'sı kapanma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu da yak- laşık S bini aşan firma demektir" dıye konuştu. ettırdığını savunun Açıkgöz, "Bizinı öniimüzü açmazsanız, sektörü yabancılara tesfim edersiniz" dıye konuştu. Açıkgöz, bu yılın başında yaptıklan bir araştırmaya göre Ekim 2004 ıle Ocak 2005 ara- sında 89 fırmanın yurtdışına kaçtıgını tespıt ettıklennı söy- ledı. Yabancı plakalı araçlann yer- lı araçlara göre yüzde 3O'lara \aran bir malıyet avantajının bulunduğunu belırten Açıkgöz. son bir yılda yabancı araç kui- lanımındakı artışın yüzde 22 'yi bulduğunu ıfade ettj. Avrupa Parlamentosu'na başvurup bir ay içinde hukuksal süreci başlatacak- lannı belirten Açıkgöz şöyle konuştu: "Hii- kümet bir şeyler yapmazsa, cy- lem karan abp sokağa çıkaca- ğız. NakB}ekomisyonculan ola- rak eylem karan alınca, bakuı ticaret nasıl bir günde dura- cak." Bu yönetmelıkten etkilenen sadece Istanbul Ticaret Odası'na kayıtlı 7 bın 965 firma bulun- duğunu ıfade eden Açık- Banka sandıklan ile ilgili düzenleme Bankacılık Yasası'na eklendi 75 bin sandık emeldisi mağdur olacak• Banka \ e bazı kuruluşlara aıt sandıkların iştırakçilennı Sosyal Güvenlik Kurumu'na de\reden hüküm Bankacılık Yasa Tasansf na eklendi. Düzenlemenın yasalaşmasını ızleyen 2 yıl içinde 75 bin kışının emekhlik maaşlan düşecek. AıNKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Banka SandıkJan 'nın Sosyal SigortaJar Kurumu'na devrinı ön- gören düzenleme, bir önergeyie dün Plan ve Bütçe Komısyonu'nda göriişmelen tamamlanan Banka- cılık Yasa Tasansı'na eklendi. Bu zamana kadar bankalannın sandıklanndan emeklı maaşlannı alan hak sahıpleri, yasanuı yayım- lanmasını ızleyen 2 yıl içinde ma- aşlannı Sosyal Güvenlik Kuru- mu'ndan almaya başlayacaklar. Bu şekılde sandık ve vakıflardan maaş alan toplam 74 bin 367 emekli hak sahibi bulunuyor. CHP Istanbul Milletvekilı ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Kemal Kılıçdaroğlu hak sahiplen- nın bundan böyle aynı şartlardakı SSK emeklılen kadar maaş alaca- ğını söyledı. Kılıçdaroğlu "Eğer hak sahibi kendi banka sandığın- dan 150 lira alı>orken muadili bi- risi SSK'den 100 lira ahyorsa, hak sahibinin maaşı 100 tira\a düşe- Konut kredisinde yanş hızlandı Dışbank konut kredisinde vadeyi 300 aya çıkardı. Garanti isefaizi düşürdü Ekonomi Servisi - Konut kredilerinde vadeler 25 yıla kadar yükseldi. Dışbank vadeyi 25 yıla (300 ay) çıkararak en uzun vadelı kredı kullandıran banka oldu. Banka. 25 yıl vadelı konut kredısınin aylık faız oranmı ıse yüzde 1.35 olarak belirledı. Böylece 50 mılyar lıralık konut kredısı kullanan bir kışı 20 yıl vade seçeneğı Jİe ayda 734 miiyon lira öderken 25 yıl vadeli seçenegı yeğleyenler ayda 719 mılyon lira ödeyecek. Yüzde 1.35'lık faız oranıyla 50 mılyar lıralık kredı alınması. ayda 15 miiyon lıralık bir avantaj anlamına gelıyor. Garanti Bankası ıse konut kredılerinde faız oranmı yüzde 1.34'e ındırerek pıyasadakı en düşük faız orarunı uygulayan banka oldu. cek" dedi. Banka sandığı veya va- kıfın isterse farkı ödeyebıleceğını belırten Kılıçdaroğlu, "Ancak bu düzenlemeyi zaten yükümJülükle- ri artnğıiçin bankalar tercih edi>or. Kaldı ki, aradaki farkı birikûnle- rinden bir süre verseler bile, uzun \adede prim gelirleri SSK'veyata- cağı için, hak sahiplerinin bir hak kaybı olacak" dedi. Pteşin hesaplanacak Devirtarihi itıbanyla de\redilen kişilerle ilgili olarak sandıklann yükümlülüğü, peşin olarak hesap- lanacak Belırlenen peşın değer, 15 yıl- dan fazla olmamak üzere yıllık eşit taksıtlerle ve iç borçlanma se- netlerinın yıllık ortalama nomınal faızı üzennden sandıklar ile san- dıkların ıştırakçılenne ıstıhdam eden kuruluşlardan tahsıl edıle- cek. De\ır tamamlanıncaya ka- dar, sandık ıştırakçılenne sağla- nan sosyal sıgorta yardımlan ıle iştırakçilenn pnmlennın tahsılı- ne, sandık me\ zuatı hükümlenne göre devam edılecek. BASKI BAŞLADI Demir-çelik AB kıskacında ! Aksa'ya Ihracatın temposu 'yorgun9 DİYARBAKIR (AA) - Türkıye thracatçılar Meclısı (TlM) Başkanı Oguz Sabcı. dövız sepeti- nın düşmesı ıie dış ticare- tın olumsuz yönde etki- lendığını, malıyetlerdeki artışlann önüne geçıle- memesı nedenıyle ihra- catçının kârında düşüş yaşandığını bıldırdı. Tür- kiye'nin içinde bulundu- ğu ekonomık durumun "kırk kabr mı. kırk sabr mı" sözüyle örneklenebi- leceğını belırten Satıcı, TL'nın degerlenmesinm üretim \ e ihracatı sıkıntı- ya soktuğunu ıfade ettı. Haziran ayı ihracat ra- kamlannı açıklayan Satı- cı. yılın ilk yansında yüz- de 20.3 olan ihracat artı- şının, geçen yılın aynı dö- nemındeki yüzde 35.5'lük artışın altında kaldığını ve ihracattakı artışın yavaşladığını söy- ledı Satıcı, yıllık bazda bakıldıgında ise ıhracatın 70 milyar dolar sınınnı geçmesinın sevındırici olduğunu kaydetti Satıcı, Diyarbakır'da ihracarta ılk 5'egıren şırkettemsil- cilenne plaket verdi BSH'nin servis lojistik merkezi açıldı Beyaz eşyada rekabetkızışacak Ekonomi Servisi - Bosch, Sıemens. Gaggenau ve Profilo markalanm Türkıye "ye sunan BSH Ev Aletleri Sanayı ve Tıcarefin Sılnn'de yapılan yenı servis lojistik merkezi açıldı. Yüzde 25'lik pazar payı ıle Arçelik'ten sonra Türkıye "nin ikıncı büyük beyaz eşya şırketı olan BSH. 1.2 miiyon Avro yatınmla 15 bın merrekare alana kurulan yeni merkezi ıle yurtiçıne ve yurtdışına yılda 67 bın yedek parça sevkıyatı gerçekleştırmeyı planlıyor. Açılışta konuşan BSH E\ Aletlen Sanayı Ticaret'ın tcra Kurulu Başkanı Norbert Mein, BSHnin 13 yıl içinde 400 mılyon A\TO yatınm ıle beyaz eşya alanında Türkıye "nin dış yatınmı en büyük şirketine dönüştüğünü kaydetti. KJein, Çerkezköy'de450bin merrekare alana yayılmış 3 üretim merkezi ıle yılda 2.1 mılyon adet beyaz eşya üretimı gerçekleştırdıkJennı söyledı. 1.2mihTHiA jaünniia kurulan merkezde 67 bin yedek parça sevkıvatı vapılacak. '" • AB, Gümrük Birlığı dönemınde yapılan anlaşma gereğı. Türkıye'nın demır-çelik kapasıtesıni 35 mılyon tondan 30 mılyon tona indirmesini istiyor. MURAT KIŞLALI ANKARA - Türkıye'nin Avrupa Demır Çelık Topluluğu (ADÇT) ıle Gümruk Birlığı paralelınde 1996"da yaptığı anlaşma. Türk de- mır-çelık sektörünün başını ağrıta- cak. Anlaşma gereğı AB'nın Türkı- ye'ye yenıden yapılanma ıçın ver- diğı süre sona erdı. ADÇT'nın ye- rinı alan ve bu nedenle de anlaşma- yı üstlendığını ıddıa eden "Avrupa Birligi (AB), Türkiye'nin yerli de- mir-çeük sektöriineverdiği teşvikle- ri kesmesini ve demir-çelik kapasi- tesini 37.2 mihon tondan 30 miiyon tona indirmesini" istiyor Dış Tica- ret Müsteşarlığı eşgüdümünde, Ha- zıne \e De\let Planlama Teşkılatı ıle yerlı demır-çehk üretıcılennden oluşan Türk tarafı ıse, "sözkonusu indirimin 200 mihon dolar olarak tahnün edilen maliyetinin AB tara- findan karşüanmasınr talep edı- yor AB"nın dayatmasının kabul edılmesı durumunda Türk demır- çelik sektoründe 10 bm 845 ışçı ışı- nı kaybedecek. AB ıle oluşrurulan takMme gore Türkiye'nin "demir-çeüksektörün- de yeniden yapılandırma planını" temmuz ayı içinde AB 'ye teslim et- mesi gerekıyor. AB'nin Türkı- ye den "hedefolarakkapasiteyi37.2 miiyon tondan 30 mihon tona azalt- ma taahhüdünü \ermesini" ıstedı- ğinı söyleyen bir katılımcı, "Bü- rokrasi ve üreticüer olarak sürekli görüşmedejiz. Yeniden yapılandu"- ma plara üzerinden gidiyoruz. Ka- pasitediişürmen' gerektirmejen ön- lemler oluşruruyoruz. Dış Ticaret, Hazine ve DPT miisteşarlan da bu konuda hemfikir oldular" dedi. çevreödülü tartışması ISTANBUL (AA) - Is- tanbul Sanayı Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, oda tarafından Aksa'ya \enlen çevre ödüllenyle ılgıh olarak "Ödûller, 2005 yıh dikkate ahnarak verilmiştir. 2005 öncesi veya sonrasu değerlendir- me kapsamında değil" dedı. Küçük, Aksa'nın geçmişte ınsan sağlığını tehdıt eden bir çevre kır- lenmesıne yol açtığı ıddı- alanna degınerek haksız ıthamlarla karşılaştıkla- rını öne sürdü Küçük, son derece üzgün olduk- lannı söyledi. Akaryakıta yazarkasa desteği Ekonomi Servisi - Pro- filo Telra, akaryakıt is- tasyonlanna yazarkasa satın alacak tüketicilerin uygun şartlarda kredi te- mın edebılmelen için Türkıye tş Bankası ıle iş- bırlığı gerçekleştırdi. Iş- bırhğıyle akaryakıt ve LPG istasyonlanna Pro- filo marka yazarkasa ala- cak tüketıcilere 24 aya \aran vade ve aylık yüz- de 1 39 gıbı düşükle kre- di desteği sağlanacak. Is- tasyonlar için özel olarak üretilen pompa yazarka- salann rüm ödeme sıs- temlenne uyumlu olarak çahşabıldığı bıldınldi Onceh 6ı En H s s e M Kap»; Dû<d tûksek Degçm 4ğrtkk Işten Kapn; \ Ort Ry, Ham !1BMB2005 1M 5.35 '50 2IT 0 2'6 Ş5C 338 223 •2! 206 J-38 , . . . . _.. 09i \ V» «ıcffr Kr 223 va «TO fn, mo 2.38 130 Krad ^E jr, 39' •96 50 5C '34 143 At'Grar , ım.<Smo ,arfVjl ry_ vsra 3 2-84 535 ' « 200 39! 0<3 2.-6 81 ; m 3J4 224 •2-, 391 23 238 2'3 390 1825 133 30C =45 15S 2J7 406 345 1J0 232 g*5 625 340 2J4 •32 Z'O 196 397 239 IH 223 C91 535 :£ 50 00 290 515 İ m 044 ı» 2J0 8.63 625 310 2Ü5 4.98 096 232 2-53 121 C9* 525 ••5 200 13 "5 •34 112 •40 ' 8 " 3J3 2.99 •a 448 234 •0J8 205 2'3 404 586 3 76 330 29< 254 34- 291 :40 •S 2J3 4Ü1 044 '78 27S Si" 6.15 137 230 •3C IV 495 0J4 2.30 247 22C 393 522 ••3 •98 --9-C 131 139 İ 3 9 3 " 45-339 586 "89 590 45' 3.92534= ' 200,«- 47944' 303835 49633 486236 "95.1 "2 •B7O2 US"5K 51'-2" | •81668 •D32J16 59'069 51K3C22 203454 2554» 2244'38 '29038 2. ULUSAL PAZAR sÇ«şre 393 396 i 8 6 - 3 6 t 346 •e " S •613 •42 •« 223 Çne-lo 52.0C 358 CM J2S P&rottrt Tu^r "853 Geo« 36 [45 SS5 1520 İ23 5200 340 3'4 'İOO 12 T! :!9 '3C 048 -'5 1620 '41 230 5400 354 356 19X 115 98 8" 347 -10 -520 -45 224 51» 3S 13Î -8T] 1-3 1.96 033 "453 C51 2 " 07' -U9 2-1 0.45 3.İ5 -056 D9 333 r Cr.aı beır Hacrt 4JS i'5S2- Jİ28 '11522 27362 223,501 19JJ-! :3"a932 253293 46"3'8 32'ES'J 5135 32934 2 "=629" 23" T6 j/özaltı Paz -isse >cekı *üûrş B ( Doûıâan Z26 EJÛG-M f Z Q.35 MaknaTaim Q 43 Râö £€*1rrı* ] Tî an '*& 222 033 042 Yeni Ekonomi . Trarsrırt -KC ] 32 Nese Cnce* Mcsnj ; r 1 PöKkla" 3 1 J 3E 3'0 CS" 24! 037 044 245 135 343 Pazan [34 Ve 0 33 'Tf 215 541 394 142 03S [43 333 &Cn.Ffı& 5'3 1 £406 ı " 4 391054 622!" S"09i İJ«21- oövtz eM nş tmş 1 ABD Dolan ! }}<»" 1 }}bf 1 Avustral>a Dolan ] 0066 ] 01)2 1 Danımarka Kronu 0 21550 0 21656 EFEKTİF JB-J9 1 Euro I kgılız Sıerlını 1 Isuçre Frangı 1 Isveç hıonu 1 Kanada Dolan 1 Ku\ evt Dınan ! Sud Arb Rı\alı 1 6065 Ü3664 1 0530 0 16S63 10820 4 5PS 0 20341 0 55580 î 1%} 16142 2 3"88 1 039" 0 P 0 3 9 10869 4 5"< 0204 7 8 0 35644 12042 1 3295 1 0020 0 21535 1 6054 2 364" 1 U315 0 I6S5I 4 4500 0 2032" I 3388 1 0193 02P06 16166 2 3824 10413 onrs 10910 4 6460 0 20525 I \enı tsraıl Şekelı 0 35313 0 35911 11919 I208S »2S320 0 29""2 YATIR1M FONLARI 1 TEMMUZ 2005 suausA.a: 53»A--«ai S v at A SC ASC DOnküRyat Fart FonMı 53KAİ4' C129613 33'» i'jA3â 3M681 02W ma3arALBl 1STC L25* 'îACta ' ."0534O2 C13% 3a3'jcA'3^ 33T140 3lC*j ı\y$ :'34499 ı c ^ r l M '»15 508» JTfa-sACsS 3İ43"4Î C 3 ' * Î A I ^ " 2'SBE 1)6* «Deaae- [811520 334»- "src &rmn Cvaar» k -ssf -S5C ' a \ -ase Oerra»» A, 4sse TastsnHınm ÇAPRAZ KURLAR 1 ABDDcai Isvtçre Ffjnoı 13-94 61729 1,2856 8455 " 1 0 1 12299 6528C 3 7594 1 Euro • "95 »0 Dolan IHmrtD-3424-ABDOolın Japcffl Yerı timta Dolan NoneçKroııı <&•* -£95» -oıs* -C39» "SıiA'fese a»A î A - tFgnta tAS şâmAşsa uç'îtAşlı* CC3CST C'21444 [41S749 IJ1T5 JJ4H 3ia« 3CK4S3 C33S'l ITHfi ;TBXS 3Î3113 CC65S3' •4jt"60 3C-33C4 3Ç'SCJ :İ3-3"3 333Ş fiBier 3328* Dû*ûRyat Fark FooAdı ;5"3T' -I4Î* •Çİ4» •89* TaAJateCs r Sa. 106* •cst -Cr* •C3B» •339* -[«* -i|» 449» -Cİ1H ı«Hr» J*ı "arc U. rBMKFtraı BHFlFCtUI CKrkiıFıyst ırsf C'[662 H 3[-339C [1"546İ 3JTM5 304243: 13T3 "4C4434 Fart: -' 4*. -31» •CîHı -333* •C'S» fo(i*dı OûMFiyat Fark FonAdı Dûı*û Fıyat Far» BMerSDa r I"BXI ÜUFM» samcMer S Ja ;>:•! 5 j ! [1^ ¥ î W=r 3ÇĞ 3 jT 3aa *r î > Frm Yj.fi Ui i B te 3am ;u k- & ''a CJifStS 31R tea*Bı:e* " 5İ157'5 3'[4- JC4BS CS- 3J2S3 [381 FnjısCan* uün» ıB D ^ [ 313745 isBnaın.lJH 3O-1S6E ]'İW 3TO848 CÜ19E2 C314O4J CKC41 33JT6 10-1132 C 315263 33-4S51 "jL*S2E" C11Î44 CE93T ars: nKtat.3, J=4 Aanaua 3B» 32» 3O3'1 30!» CEH «32«i 102% 30C* •0C2* -C16* 103* CC3H [33* 3C3» C3» 033% 10» 303* ac3t ta S r E _c E •3B66S "13566S Î2STI 'i3T"a K B a B i » nS3CIJ.3TB Vffle' ttftert B3umVa? T B 0J2S C32K İ3K ICSf C31» CJS28C3 C03» 0D9» CBS :TJ9»! 3054. 1C8^ 3S9* OOT C3İ3506 85-9932 Ü5Jİ04 3f »ERBEST PİT<8< (YTL) km lngfeSteiı toıçreftanj AÜŞ 1 : 1 1 Ü 236K 10300 1855 122S SATTŞ '5*30 •5-6C ım teAıCeJ "SKHAJeç fttfdı f.inEi A -1CC 3GunL'ftex ^Günût'Ftepc '55 1506 tOTS Frarata» S T 8 " 3 a ışBar*3 T Jvl Mtn 3 ~arv] imrt Br î Tarvi Zra« rJ.|B T»M C31['"S 3JD3232 3P0619 3X1239" Ş36-C2! jo;i93" 4992082 C3957S9 ;rr 23OTT0 32 531344 £"11568 93 3İS35T 1 9S34S£2 J.'MOS T ors C.37H 107» 107% 106K im C36H sm 105% ao5« C35* 104» 1C31 a33 < 3 ı m ! j B a » e 5 m <*:te.SL TBEawtl 3 T B £ J B 307230: JO-m n -OJSt C16Stcta»3TB£tıcr<J ;C2i4t -C16S 3arar« S B i Sr rcr a =bwTB 3 C1B43-11» s3nasa"Ba(Etl»nıt C3O935" İM hzzşS-yiSre !D302c -O32t D hzzşSyiSre !D302c O32t lsB»*lsıBT3 USCBrmntCDDBM1 -042* '51* CHE55 130»' 331-3Ü3 Ii48aa [232X2 C3ÎOS01 -3İ7H 33511 -01» B F 3 C3<*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog