Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

17 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Akgübre korkuttu Mersinli diken üstünde • Akgübre'de yaşanan patlamalar, aynı bölgede kümelenen sanayı kuruluşlan ile dolum tesislerinin kent dışına taşınması gerektığını bir kez daha gözler önüne serdi. ABtDtNYAĞMUR MERStN - Akgübre fabnkasının amonyak boru hattında meydana gelen patlama ve ar- dından yaşanan gaz sızıntısı>la 60 kışının ze- hırlenmesı, Mersın'de tannı alanlan uzenn- dekı yerleşım bınmlennın arasında kalan bu- yuk sanayı kuruluşlannın kent dışına taşın- ması tartışmalannı yenıden gundeme getırdı Akdenız Sosyal Forumu Derneğı Başkanı Ke- mal Dama, gaz sızıntısı nedenıyle halkın te- dırgın olduğunu vTirgulayarak "5 dakika için- de, 5 küometre uzakhğa kadar ulaşan ve 60 Id- şiyi zehirle\en bir sızmü \aşandT dedı İKI TEHLIKELI TANK DAHA VAR Fabnka sınırlan ıçensınde 2 adet amonyak gazı depolama tankı bulunduğuna dıkkat çe- ken Dama, "Tahminimizce en az 15 bintonka- pasiteii olan bu tanklann yapacağı etkhi dü- şıimnek dahi istemhoruz. Bu tanklarda mey- dana gelecek bir patlama 40 kilometre uzak- hktaldcanhiannbUeboğulınasınanedenotur'' dıye konuştu Mersın Valılığı ve Buyukşehır Beledıyesı yetkılılennın Akgubre'nın nsk ta- şımadığı yonunde açıklamalar yaptığını anım- satan Dama şoyle devam ettı "Bu açıklamalanndan kısa süre sonra amon- yak faciası >aşandL Söz konusu bölgede sade- ce Akgübre >ok. Karaduvar \e Ça\ mahalle- leri ile Kazanlı kasabası ekseninde petrol do- lum tesisleri var, hemen bitişikJerinde sırt sr- ta LPG tanklan var, daha ilerisine giderseniz Kromsan ve Soda Sanayii var. Yani risk oluş- turan butun sanayi kuruluşlan, bütün fabrika- lar yaklaşık olarak aynı alan içindekr. Bu te- sisler kademeli olarak yerleşün alanlannın dı- şına, verimsiz topraklar üzerine taşuımahdır. Bu gorev sadece Valiliğin, Büyükşehir Betedi- yesi'nin değiL, hukümetin de görevidir. Hükü- metin böyle bir politikayı desteklemesi ve bu sü- red finanse etmesi gereldr." SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk "BENİM TERÖRİSTİM İYİDİR" Dabılyu Buş Kapasitesinden fazla yolcu alan tekne battı: 4 ölü, 2'si bebek 3 kişi kayıp Mehtapturunda facia KENTI CELECECI TEHLIKEDE Yerel Gundem 21 Mersın Kent Konseyı Ge- nel Sekreten Nuri Özdemir de daha once ATAŞ'ta, son olarak da Akgübre'de yaşanan patlamalann kentın geleceğını tehlıkeye sok- tuğunu vurguladı Bu bölgede kümelenen sa- nayı kuruluşlan ile dolum tesislerinin, gunu- muz koşullarına gore yemden yapılandınlma- sı ve rehabılıte edılmesı ile olası felaketlenn onemlı olçude onleneceğını ıfade eden Ozde- mrr, "En kısa zamanda bir Acil Eylem Planı hazırlayacağız" dedı ALANYA (Cumhuriyet) - Antalya'nın Alanya ılçesınde mehtap turuna çıkan bir tekne fazla yol- cu alınca battı Yaklaşık 100 kışının bulunduğu teknenın batması sonucu 4 kışı oldu, 2'sı bebek 3 kışı de kayboldu Kaptanınyeterhhkbelgesıol- madığı, gemının aşçısı olduğu belırlendı "Paradfcs" adh tekne, dun saat 01 00 sıralann- da denıze açıldı 10 dakika sonra su alarak bat- maya başlayan teknede can pazan yaşandı Yol- culann büyuk çoğunluğu yuzerek 20 metre uzak- lıktakı mendıreğe çıkarak kur- tuldu, bazılan ıse yurttaşla- nn ve dığer tur teknelerının yardrmıyla denızden çıkanl- dı KazadalSesrin Aslan (13), Gülnaz Aslan, Veü luncer v e Yüdız Aktaş (30) yaşamını yıtırdı 2bebekvebırkadının da kayıp olduğu açıklandı Batan tekneden kurtulan Ceren Mehtap (32), 8 yaşın- 1 YTLlikgeztyeakın ettiler Olay yerinde incelemelerde bulu- nan Alanya Kaymakamı Gunhan Sa- nkaya, teknenin aşırıyükten dolayı mi- ço girişleri ve tahliye deliklerinin su alması nedenıyle battığım açıkladu Tekne battığı sırada kaç yolcu oldu- ğunun kesin olarak bilinemediğini, ancak alman ifadeler doğrultusunda teknede 100'den fazla insan bulun- duğunun sanüdığını ifade eden Kay- makam Sarıkaya, şunları söyledi: u Bu riskleri biliyorduk ve uyanyor- duk. Tur tekneleri hiçbir kural tanı- mıyor. Eğer 100-200 metre açıktabu kazayaşanmış olsaydı,facianın boyu- tu daha da büyüyebilirdi" Alanya Yatçüar Gezi Tekneleri Su Sporlan ve Motorlu Taşıyıcılar Ko- operatifi Başkanı Ersin Ozen, batan teknenin kişi başı 1 YTL karşıhğmda tur yaptığını, çocuklardan para alın- madığınıbeUrtti. Özen, "İnsanlarucuz diyebiniyor, onlardapara için alabil- diği kadar yolcu alıyor" dedi Taşan Mudurnu Çayı nedeniyle tavuk çifflikleri su altında kakh. (Fotograf MURAT UYGUN) 50 bin civciv telef oldu Sağanak felaketi Yurt Haberleri Servisi - Yurdun batı bolge- lennde etkılı olan sağanak ozellıkle Sakarya ve Kaynaşlı'da buyuk hasara yol açh Sel alt yapıyı tahnp ederken Mudurnu'da 50 buı cıv- cıv telef oldu Sakarya'nın Akyazı ılcesı yakınlanndan geçen Mudurnu Çayı, yağış nedenıyle taştı Çe\Te koylerdeta evler ve tavuk çıftlıklen su altında kalırken 50 bin cıvcıv telef oldu Bölgede ıncelemelerde bulunan Sakarya Valısı Nuri Okutan, su baskınlarında can kay- bı olmadığını, ancak maddı hasar meydana gel- dığını soyledı Valı Okutan, su baskınlannın en buyuk nedenının derelenn ıslah edılmeme- sı olduğunu belırth V A L I : IKINCISI FELAKET OLUR Yağışlann onumuzdekı gunlerde de sıirme- sının beklendığını belırten Okutan, "Toprak şu anda suya doymuş durumda. Yeniden olu- şacak bir sel felaketinde yüksek tahribatohna- sı muhtemeL 10 gün önce Sakarya'da yaşanan sağanak sonrası metrekareye 150 kilogram yağmur düştü. Bu rakam 1 yüda düşmesi ge- reken yağışın beşte biri. Yine böyle bir durum- la karşı karşıyayız" dıye konuştu Duzce'nın Kaynaşlı ılçesınde de yağış ne- denıyle Dereboğazı Deresı taşarken bırçok ev ve ışyen su altında kaldı D-lOOKarayolunun Ankara yonu de taşkın nedenıyle 1 saat trafı- ğekapandı Kaynaşlı Kaymakamı HamzaEr- kal, ılçenın altyapısının tamamen yok oldu- ğunu açıkladı Kocaelı'nde de yağış yaşamı felç ettı Ya- ğış nedenıyle Gebze ılçesınde bırçok bınanın bodrum katlannı su bastı lki kızını \itiren anne Azime Aslan 1 ! kızı Rey- han sakinleştirdL (AA) dakı kızını denızde sırtına aldıktan sonra yuze- rek çıktığını soyledı Mehtap, teknenin, eğer bı- raz daha açıkta batmış ohnası halınde onlarca kı- şının olebıleceğını de ıfade ettı Dilek Kospmar ve Yücel Mercan'a aıt olduğu belırlenen teknenin kaptanı Hüseyin Ayan'ın ıse yeterlılık belgesı olmadığı ortaya çıktı Teknenm aşçısı olduğu belırlenen Ayan kazanın arduıdan kaçarken çalışanlardan 3 kışı gözaltına almdı Peugeot Boxer ISTANBUL TICARET UNIVERSITESI "Uygulatnalı Eğitimde iartışmasız Seçenek Ûs.tünlûğv" TANITIM GÜNLERİ 18 Temmuz - 02 Ağustos 2005 10.00- 17.00 Üniversitemize gclin, seçkin öğretim kadromuzla tanışın 25 Temmuz 2005 / 19.00 - 07.00 / CNBC-e "KAMPUS " Prograrm Yönetiçısı Sadık GÜLTEKİN dogru tercihler için sizleri Üniversitemizde bekliyor. - 30 Temmuz 2005 /i 1.00 * CihatŞENER - Tüm arayışların sonu! PeUgeOt Boxer modeileri 2 7 . 7 0 0 Y T L (27JOO.000.000 T^den başlayan fiyatlarla! USKUDAR YERLEŞKESÎ Emınönü Yerleşkesı'ne gelen öğrencı ve aılelerin Üsküdar'a ulaşımı Üniversıtenuz tarafından sagîanacaktır Ûskûdar motor ıskelesmde görevhleıinuz ve servısunız bulunacaktır EMİNÖNÜ YERLEŞKESİ Rog.p Gümüşpalo Cad. No:84 Eminonu 34378 .STANBUL Tel. |0212) 511 41 50 (30 Hatj Fax: (0212) 51 1 41 88 e-mail: rektorluk@iticu.edu.Ir ÜSKÜDAR YERLEŞKESİ Solak Sinan Mah. Tophanelioğlu Sok. No:2 Usküdar 34672 İSTANBUL Tel: (0216)553 94 22 (7 Hat) Fax: (02161553 91 02 w w w . i t i c u . e d u . t r • 75 m' 1 den 12 m"e jenij tç hacım seçeneklen • 1060 - 1755 kg arası ıstap haddı • 10 It (85 hp), 2.2 It (100 hp), 28 It (127 hp) motor seçeneklen • ABS • Surücu hava vasogı • Uzakon kumandalı merkea kılıt PEUGEOT ' BektnkB on camtar * Isrtmah ve etektnkiı Üatı yan aynalar • Güçtendınlmış arist suspansıvon • Immobılczer ASSISTANCE •Yüte^ikay^. h»*olık(*reteyo"'KİKmyedahab«^okiiStijnozdHlc.. (0212)292 26 26 Hemen bir Peugeot baynne gelin, Boxer'ın tam sıze gore olduğunu kendf goztennızte gorün PEUCEOTn«Yin>ToTAL PROFESYONEU.ERDEN PROFESYONELLERE Doxer • AÇI İSTANBUL - ALTUNİZADE (0216) 651 60 60 • AKTİF - İRİYIL İSTANBUL - USKUDAR (0216) 428 93 00 • BERKE İSTANBUL - YENİKAPI (0212) 633 60 61 • CAN İSTANBUL - ATAŞEHİR (0216) 469 27 77 • EFE İSTANBUL - BAYRAMPAŞA (0212) 615 07 25 • MEPA İSTANBUL - İKİTELLİ (0212) 698 44 44 . PARLAR İSTANBUL - ŞİŞLİ (0212) 210 16 66 • SONKAR İSTANBUL - AVCILAR (0212) 422 34 34 • TEKOTO İSTANBUL- SARIGAZİ (0216) 621 05 00 • YILDIRIM İSTANBUL - ZİVERBEY (0216) 449 29 94
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog