Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına ILHAIN SELÇUK Genel Yayın Yonetmenı İbrahim Yıldız # Yazuşlen Muduru SaKm AJpasbn#Sorunılu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara tstıhbarat Cengız \ ıldırım 9 Ekonomı Hasan Erış 9 Kultur Egemen Berkoz • Spor Ab- dulkadır \ ücelman 9 Makaleler Samı Ka- raoren 9 Duzeltme 4bdullah Yazıcı 9 Bıl- gı-Belge Edıbe Buğra 9 Yurt Haberlen Meh- met Faraç 9 Avrupa Temsılcısı Gürav Oz Yayın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Da- ruşman) Orhan Ennç, Hıkmet Çetınkaja. Şukran Soner, tb- rahim Yıldız, Orhan Bursah, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay Ataturk Buhan No 125 Bakanlıklar Tel 419iO2O(7hat) Faks 4195027 •tzmırTemsılcısı Serdar Kıak,H ZıjaBlv 1352 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4418^4> • Adana Temsılcısı Çetm YiğenogJu. inonuCd 119 S No 1 1 Tel 363 12 11 Faks 363 1215 Antal>* Temsılcısı AhjnetOruçoğluDemzMah.Çelikbaşt§Meıkezı Kat6 Tel 0242 2480057 Faks 24875P • tdan\eMalıtşler Bülent \ ener # Sanş Fa- zılet Kuza • Cumhurnet Reklam # Genel Mudur Özlem \\den 9 Genel Mudur Yardım- cısı Nazende Pal Tel (0212) 251 98 74 - 75 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- \asvon (212) 512 05 05 Faks 2125138463 \inmla\ui \ enı Gun Hate \jabiBMn\-\a\inalik \$ Tmlocaiı Cad '94i CMaluihı «J MisanM Pk.:46 Suiecı 1441<k.Tel (0212ı M2050<t20baı Faks (O,212)M1859S \aıgm sudıvmn Bıslû VHtsGazaeDeraBasim'ta-nıcılıkSan^eTK 4Ş Faüı Mah. H&an Basn Cad Saraandırakanallstaııhui Dtğon V!etkszDaûlmPa22riamaSaıı\cTK \.Ş »-»-» cumhumM comn PTEMMUZ2005 imsak 3 4> Gûneş 5 39 Öğle 13 17 îkındı P 13 Akşam 20 43 \atsı 22 28 Londra'da Harry Potter çdgmhğı • LONDRA (AA) - lngıltere'dekı Harry Potter hayranlan, aylar suren erteleme ve saatler süren bekleyışın arduıdan oncekı gece yansı sennın 6 kıtabına kavuştular Londra'nın Oxford Caddesı'ndekı Waterstone kıtabevının onunde kuyruğa gıren yaklaşık 2 bın kışı, 'Harry Potter ve Melez Prens' adlı son tatabı satın almayı başardı Gece yansını tam bır dakıka geçe kapısını açan kıtabevıne hucum eden Harry Potter hayranlanndan 15 yaşındakı Savannah Mazda, 18 saatlık bekleyışın ardından kıtabı ılk satın alan kışı oldu Bodnım'un temiz su sonmu • BODRUM (Cumhuriyet) -Yazaylannın vazgeçılmez mekânı Bodrum'da temız su sorunu yaşanıyor Kent ıçuıde su tankerleruun dolaşmasının trafığı olumsuz etkıledığı belırtılırken beledıyenın suyunda demır ve yuksek oranda kıreç bulunduğu kaydedıldı Işletmeleruı havuzlarda beledıyenın sağladığı suyu kullanamadıklan, su hattı bulunan alanlarda bıle otellenn tankerlerle su çektıklen bıldınldı Bodrum Otelcıler Derneğı Başkanı Halıl Ozyurt, "Tankerlenn Bodrum'a gırmesı trafık açısından olumsuz sonuçlar doğuruyor ancak su dağıtımı yapılmazsa da, Bodrum'da bırçok tesıs mağdur duruma duşecektır" dedı Para cinsel yaşanu etküyor • LONDRA (AA) - tngılız Yayın Kuruluşu BBC"nın ınternet uzennden 170 ulkeden 30 bın kışuıın katılımıyla yaphğı araştırmannı sonuçlan, yuksek gelu" grubundakı kışılenn cinsel faalıyetının arttığını ortaya koydu Araştırmada, paranın ozellıkle erkeklenn cinsel yaşamını etkıledığı beürlendı Buna gore yıllık gehn 10 bın sterlının altında olan erkekler, seks ısteğı konusunda 7 uzennden 5 4 alırken, 10-25 buı sterlın gelır grubundakıler 5 45 puan aldı Kadınlarda ıse 10 buı sterlının altında gelın olanlar seks ısteğı konusunda 4 64, 10-25 bın arasında gelın olanlar 4 66 puan aldı AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Yaşasın yeni bir tatil stili keşfettim! Amma ıddıalı bır başlık attım, goren duyan da dun- yada yepyenı bır şey keşfettığımı sanır, ne yapalım be- nım ıçın oyle Aya ayak basan ılk astronot ne demıştı "Düm a için küçük, betıim için büviik bir adun." Can annemın çok kuçuk yaşlarda cumleten tum kar- deşlerıme bızzat uygula\arak oğrettığı "tatil \eni \er- ler, yeni insanlar, farklı u\garhklar, farklı akşkanlıklar, farklı günbaümları \e gundoğumlan yaşamak, belleği yepyeni anılarta doldurmak" duşuncesı bu yaşıma ka- dar benı takıp etmış Boş hıçbır an yok O şelalede mutlaka suya gınlecek, o muze mut- laka oyle ustunkoru değıl, suıdıre sındıre gezılecek, eh akşam- lar da dunyanın her yerınde mukemmel yemekler yapan lo- kantalar, neşelı ya da huzunlu şarkılarla ın- sanısersemletenbarlarladolu Oylesabahlarakadardans ettım dıye, oğleye kadar uyumak yok Bu arada denız senı beklıyor Yazarken bıle yoruldum ve keşfettığım yeni tatil an- layışını ansızın sevmeye başladım, sadece boş zaman Program, plan yok Guneşın altında mıskın mıskın yat, bu arada kedılenn dunyanın en keyıfçı yaratıklan ol- duğuna ıyıce ınandım Ozellıkle tatil yerlennde tembel tembel bır o golgeye bır bu golgeye yatıp duruyorlar Neyse yeni tatil anlayışımıza devam edelım, kaç met- re yuzduğunu hesap etmeden, gozunde gozluk, hedef küçultmek ıçın bırbırlenne sımsıkı yapışan mılyonlar- ca balık yavrusuna zıpkın gıbı saldıran borazan balık- lannı seyretmek ve tabıı, beş yıldır yaz kış Kaş'ta ya- şayan ama yureğı dunyanın her yennde dolaşan Insan Haklan Derneğı'nın kuruluş yıllannda bırlıkte az mu- • Arkası 8. Sayfada İki yakanın miniklerini buluşturan Dikili Kampı'nda oyunlar oynandı, düşler paylaşıldı Banşın elçisiçocuklar• Türk ve Yunan 30 çocuğu buluşturan Dikili Kampı'ndan aynlan minikler banş şarkılarını büyüklerine öğretecek. Çocuklarun, ilk gelişlerindeki heyecan aynlma anında gözyaşlanna dönüştü. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Turkıye \e Yunanıstan'ın çocuklan, banş şarkılannı buyuklenne oğrete- cek Dıkılı Beledıyesı ve Avrupalı Ka- duılar Ağı ışbırhğıyle Mıdıllı'den son- ra Dıkılı'de gerçekleştınlen LESVOS- DtKİLl 2005 Banş ve Eğıtım Kam- pı'ndan aynlan çocuklar, banş elçılen olarak ülkelennde dostluğu anlatacak Mıdıllı'den 15 çocuk ve 5 eğıtmen- le bırlıkte kampa katılan Dıküılı ço- cuklar, bır hafta boyunca sosyal ve snor- tıf ıçenklı çahşmalarda bulunurken ıkı ulke arasuıda genlınun gereksız oldu- ğunu soyledıler Mıdıllı'de gerçekleş- tınlen kampuı ıkıncı ayağını oluşturan etkınlıkte bır araya gelen 11-12 yaş ara- suıda 30 çocuk dıl kullanmadan duy- gulannı paylaştı Oyunlann oynandığı, hayallenn paylaşıldığı kampta, gelece- ğın banş elçılen ortak bu- şehnn kurul- duğuresımleryaptı Sozcuklennyeter- sızlığını duygulanyla anlatan çocuk- lann, ılk gebşlenndekı heyecan aynl- ma anında gözyaşlanna donuştü Kam- puı bıtımınde aılelenn katılunıyla du- zenlenen gecede çocuklar, gelecek yıl yenıdenbuluşmakıçuısozverdı Dun son bulan kampta ıkı yakanuı çocuk- lan, kendılenne ögretılen bılgılenn yan- hş olduğunu belırtıyorlar Dıkılı Beledıye Başkanı OsmanÖz- güven, kampuı çok başanlı geçtığını beürterek gelecek yıllarda bu tur kamp- lann dığer yerel yönenmler taranndan da uygulanması gerektığuu soyledı Çocuklann bu" araya gelmesının ba- nş çembennı genışlettığıne değmen Ozguven, "Çocuklar banşı öğreniyor. Çocuklanmız buradaki kazanımlannı okullanna, ailekrine, arkadaşlanna ta- şrvacak Hiçbir şeyin tarih kitaplarında- ki gibi olmadığını anlatacaklâr. İki ül- ke arasındaki dostlukve da\ anışma ça- balan artacak. V dlardır karşı krvılara özlemle bakük ve hayal ettik. Şimdi de- nizde beraber yüzüyor, beraber oyun- iar oynuyonız" dedı Hayalleri gerçekleştirmenin bir markası olsaydı. İİ! I I Sanayiye yönelik hizmetlerde müşteri odaklı ve yuksek performanslı çözümler. Siemens, Türkiye'deki fabrikaların ve altyapı tesislerinin en verimli şekilde kurulabilmesi ve işletilebilmesi için çalışıyor. Türk insanmın hayallerini gerçekleştirmek için Siemens'in akıllı sistemleri tercih ediliyor. yatın markası Siemens, düstriden ulaşıma, sağhktan : iişime kadar yaşamın heralanm Türkiye'ye katkı sağlıyor. = SİEMENS www.sıemens.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog