Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 TEMMUZ 2005 PAZAR 18 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr Turgay Kıran, Adnan Öztürk'ün istifasını eleştirdi, üstü kapalı olarak Gürsoy ve Gökşen'e yüklendi G.Saray'dabölünmeNEVZATDİNDAR Galatasaray "da yönetim içindeki ayn- lıklariyicesuüstüneçıktı Son olarak Ad- nan Öztürk'ün istifasıyla birlikte futbol şubesinin eski sorumlulan Ergun Gûrsoy ve FatihGökşen'in de sportif direktörlü- ğe getirilen Büknt Tulun'la ilgili sıkmtı- h olması, yönetim içinde krize neden ol- du. tkilinin istifasının an meselesi olduğu vebaşkanOzhanCanaydm'ındabugrup- laşmalardan bir hayli rahatsız olduğu öğ- renildi. G.Saray Başkanı'nın önümüzeki yıl mart ayında yapılacak seçimlerde kad- rosunda önemli bir revizyona gideceği be- lirtildi. Asbaşkan ve basın sözcüsü 1\ırgay Kı- ran ise Bûlent Tulun yüzünden istifa e- S A R I - K I R M I Z I L I L A R D O N D U Galatasaray, 2005-05 futbol sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmalannı tamamlayarak tstanbul'a döndü. Atatürk Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç oyuncu Sabıt kampı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, teknık direktör Eric Gerets'ten çok şey öğrendiklerini ve takımın başanlı olacağına inandığını ifade etti. îki gün izin yapacak San - Kınnızıhlar yeni sezon hazırlıklannı yann akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek. Bu arada sportif direktör Büknt Tulun, transfer konusunda çok fazla eleştirildiklerini belirtirken, bu dönemin herkes için durgun geçtiğini kaydetti. Kamp dönüşü Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplannın sorulannı yanıtlayan Tulun, yabancı oyuncu transferi için çalışmalann sürdüğünü anlatarak, "Bu konuda herkes bizi eteştiriyor ama transfer dönemi herkes için durgun geçiyor. Üsteiik biz kadromuzu IBc'le güçlendirdik'1 dedi. Tulun durumu henüz netlik kazanmayan Mondragon için de. "Gelecek hafta kendisi Istanbul'a gelecek ve onunla ilgili karan görüştükten sonra vereceğjz" demekle yetindi. den Adnan Öztürk'ü eleştirdi. Gazetemi- ze konuşan Kıran, "Benim biktiğm yedek üyeler d e p asil üyeler istifa eder" dedi. San - Kırmızılı yönetici, isim vermeden futbol şubesinin eski sorumlulan Ergun Gürsoy ve Fatih Gökşen'e yüklendi. Kı- ran, şunlan söyledi: "Yapılan görev değj- şimhle baa arkadaşlann sıkmtdan olabi- hr. Ancak önemli olan CSaray'ın menfa- atieti Bireyler değil G.Saray önemlidir. Biz yönetim kurulu olarak geri çeküdik. Arcak bazı arkadaşlar sıkmülannı üstte çıkann.Her sıkmüh olan istifa edecekse be- nim daha ilk gün istifa etmem gereldrdL" Transfer konusuna da değınen Turgay Kı- ran, Pires'te mutlu sona yaklaştıklannı açıkladı. Arsenalli oyuncuyla önümüzdeki hafta Londra'da son görüşmeyi yapacaklannı kaydeden Kıran, şöyle devam etti: "Bu toplanöda Büknt Tulunvebaşkanın Fran- sa'daki ortağı Haını Fresco kulübümüzü temsil edecek. Basmda yer aldığı gibi bü- yük parasal sorunlar yok. Bclli bir nokta- ya gektik. Conceiçao ve Song'un aldığı ra- kamlar gözönünde bulundurulursa Pi- res'e önerdiğinıiz rakam abarnh değiL Pi- res'te sorunçıkarsa Kily Gonzales'eyöne- leceğiz. Bu futbokuvu da teknik direktö- rümüz çok btiyor." COCA-COLA KUPASI Gençler dünya şampiyonu Spor Servisi - Türkiye 16 yaş altı Futbol Kar- ması, ABD'de düzenle- nen Coca Cola Kupa- sı'nda dünya şampiyonu oldu. ABD'nin Orlando eyaletinde yapılan kupada Türkiye 16 yaş altı Futbol Karması; Ispanya'yı 5-2, ABD'yi3-l,Honduras'ıda9-l yene- rek finale çıktı. Finalde tekrar ABD'yle karşılaşan gençlerimiz, nor- mal süresi 0-0 biten maçtan penal- tılarla 10-9 galip aynlarak dünya şam- piyonu olmayı başardı. TV'DE SPOR TV8/22.00 Santos-Sao Paulo (Bre- zilya Ligi). NTV/18J5 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası SPOR GÖZLEM /ALİABALI Futbol Şenliği Futbolumuzda yeni sezon açılıyor. Tamı tamına üç hafta sonunda süper ligde ilk yannın maçlanna başlanıyor. Yine her zaman olduğu gibi bütün ta- kımlar iddialılar, bakalım nasıl bir se- zon geçireceğiz. Ama ne yazık ki liglere gönül rahat- lığı içinde girilemedi. Yaytndan gelen paralann bölüşülmesinde, eski tas es- ki hamam diyen ve aslan payını almak da isteyen üç büyükler ve onlann kuy- ruğuna takılan aslında büyük olan Trabzonsporlular. Hâlâdireniyorlar.Bir yanda on dört Anadolu takımı ve bun- ların karşısında yer alarak küçülen dörtler. Futbol Federasyonu'nun mali genel kurulunda verilen önergeyie za- ten iş bitti. Ama centilmen Futbol Fe- derasyonu heyeti ve özellikle Başkan Bıçakcı, kanncayı incitmeyen tavny- la herkesi memnun etmek istiyor. Futbol Federasyonu'nun uygula- maya koymak istediği yeni havuz sis- temindeki dağıtımı konusunda tüm sporseverler ve bu işten anlayanlar doğrusu bundan daha iyi bir öneri ola- mazdı diyorlar. Bu öneriyle tüm takım- lara deniliyor ki, kazan ve ye. Amiya- ne deyişle "Ne kadar para, o kadar köfte." Daha ne isteniyor ki? Eğer ki siz büyük takımsanız, karşınıza çıkan- lan ipe dizer gibi sırayla yenersiniz, toplarsınız paralan. Aynca eğer siz bü- yükseniz, küçükler olmadan nasıl bü- yürsünüz? Ama kazın ayağı öyle değil... Büyük takım ya, istediğini transfer edebilmek için bol ve deli paraya ihtiyaçlan var. Bu güne kadar çok ilginç transferieri ibretle herkes görmedi mi? Daha ön- ce belirtmiştik, tekrar ifade edelim. Ulusoy federasyonu işbaşında kal- saydı, yabancı kontenjanı 4'e inecek- ti. Bıçakcı Başkan, bir veya birkaç bü- yüğünün etkisinde kaldı, 6 ile devam karan alındı. Şimdi soruyoruz. Ulusal Takımda yer alacak oyunculanmız kendi takımlannda oynayamazlarsa ki oynatılmıyorlar, halimiz ne olacak- tır?Bu yeni havuz sistemiyle futbolu- muz daha gerçekçi karşılaşmalar ya- pacaktır. Artık hatır için de olsa kimse, kimsenin gözünün yaşına bakmaya- cak, kazanırsa parasının artacağı bi- linciyle daha çok ter dökecektir. Ağus- tosun ilk haftasında başlayacak Süper Lig maçlannda çok ilginç kura çekil- miştir. İlk hafta yapılacak maçlarda, Gala- tasaray kendi sahasında güçlü ve id- dialı Konyaspor'u ağırlarken, Fener- bahçe Ankara'da Gençlerbiriiği, Be- şiktaş da ligin yeni takımı Erciyess- por'a gidecektir. Ikinci haftada ise An- kara'ya Galatasaray gidecek ve Anka- ragücü'nün konuğu olacaktır. Gençler geçen dönemin şampiyonu Fener- bahçe'ye yeni oluşturduklan takımla sürpriz yapacaklannı belirtiyorlar. Baş- kan Cavcav yepyeni ve daha güçlü ekip kurduk derken llhan Mansız ye- ni takımı Ankaragücü'nde büyüklerin kalelerine gol yağdıracağını ifade et- mektedir. Doğrusu Ankaragücü Man- sız için de son durak olarak gözük- mektedir. Ya batacak ya da çtkacak, Ulusal Takımdaki yerini alacaktır. E B A H Ç E KALESt E M İ N E L L E R D E - Fenerbabçenin 3 genç kalecisi \blkan DemireL Recep Biler ve Serdar Kulbüge; San - Lacrvçrüi takımın yeni bir kaleche ihtrv^a olmadıgını, kendjkrinin bu işi en iyi şekilde yapabfleceklerini söviedi Samandıra tesislerinde gazetecUerin sorulannı yamâayan genç file bekçikri "Biz bu işi götürürüz" dediler. Âppiah F.Bahçe yohında ÎTALYAN BASINI SARI-LACÎVERTLÎLER'ÎN JUVENTUS'LA ANLAŞTIĞINI YAZDI VTIALEMEDtNA ROMA - Fener- bahçe'nin Italya Ligi Serie (A) ta- kımlarından FC Juventus'un orta saha oyuncusu Stephen Appiah' ı transfer girişimi, ItaKan spor ga- zetelerinin sayfalanna da yansı- dı. Italyan basını iki kulüp arasuı- da anlaşma sağlandığını, 25 ya- şuıdaki Ganalı yıldızın da onay- laması durumunda bu transferin gerçekleşeceğini yazdı. San - Lacivertlı yöneticilerin FUTBOLCULARIN YUMURTALI SEVİNCİ Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklannın Istan- bul etabını dün yaptığı çift antrenmanla tamam- ladı. Sakatlıklan süren AneJka, Can, Kerim, Ol- can, Deniz ve Nobre tesıslerde tedavi olurken, bağırsak enfeksiyonuna yakalanan Semihve te- davi olmak için Almanya'ya giden Servetçalış- maya kaölmadıAntrenmanın ardından San - La- civertli futbolcular, Istanbul'daki son çalışma olması nedeniyle Daum ve teknik heyeti yu- murta yağmuruna tuttu. Yeni sezon hazırlıkla- nnın tstanbul etabını tamamlayan F.Bahçe bu- gün izin yapacak ve yann Almanya'ya gide- cek. San - Lacivertliler, 1 hafta sürecek olan Al- manya kampında 3 hazuiık maçı oynayacak. önceki gün Torino'da görüştüğü FC Juventus yetkililerine, Appi- ah'ın bonsems bedeli olarak 8 milyon Euro önerdiği belirtiliyor. Tuttosport gazetesi bu gelişmeyi. 'Ciao Appiah: Fenerbahçe 1 baş- lığıyla duyurdu. 8 sütuna yayıl- mış bir başlıkla sunulan haberin spot cümlelerinde ise şu ifadeler kullamldı: "Kulüpler arasında uzlaşma sağlanmak üzere. Ju- ve'ye 8 nıihonEuroverflecek.Ek- sik olantekşe\'ise orta saha oyun- cusunun evet demesL „" Corriere Dello Sport gazetesi de dünkü nüshasuıda, "F. Bahçe Appiah için 8 milyon Euro ödemeye ha- zır' diye başlık attı. Haberde Ga- nalı yıldızın neden F.Bahçe'yi tercih edeceği ise şu ifadelerle özetlendi: ' Appiah, Middlesbro- ugh'a ghmeyi reddederek Türk kulüple pazarhğa oturmayı ka- bul etti. Fenerbahçe'ye giderse Şampiyonlar Ligi'nde top koştur- ması da garanti olacak." Bu arada San - Lacivertli ku- lübün resmi internet sitesinde y- er alan açıklamada, transfer edi- lecek ismin gelecek hafta kesin- lik kazanacağı duyuruldu. Eller'in Türkiy heyecanı bir ba ÖMERGÜNER TRABZON- Trabzonspor'un önceki gün 3 yıllık resmı sözleşme imzaladığı Brezilyalı Fabiano EDer Dos Santos. ilk çalışmasını yaptı. Brezilyalı oyuncu, Bordo - Mavili takımın îsviçre'de kamp yapması nedeniyle H. Avni Aker Stadı'nda tek başına çalıştı. îdman sonrası bir açıklama yapan Eller, Türkiye'nin heyecan verici bir ülke olduğunu söyledi. Havaalanında kendisinı karşılamaya gelen taraftarlara şaşu-dığını belirten Brezilyah oyuncu, "Trabzon'a iner inmez Türkiye'de futbola ilginm hangi boyutlarda olduğunu görüyorsunuz. Bana verilen program doğrurtusunda çahşmalanmı sürdüreceğnnn dedi. G Ü N Ü N I Ç Î N D E N • BOĞA7DA F1 RÜZGÂRI - Formula lde se- zonun 14 yanşına21 Ağustos'tae\ sahıplığı ya- pacak Türİü>e Grand Pnx'sı öncesi tanıtım orga- nizasyonlan sürerken, lstanbul'un son konuğu Red Bull Racıng ve pilotu Davıd Coulthard ola- cak. 34 yaşındaki Iskoç pılot. Formula 1 aracıvla bugün Boğazıçı Köprüsü üzennden Avrupa'dan Asya'vageçecek. • PENTATLONDA BÜYÜK BAŞARI - Hırva- tıstan'ın Splıt kentınde vapılan 42. Ordulararası Denız Pentatlonu Dünya Şampıyonası'nda Türk Sılahlı Ku\Tetlen (TSK) Denız Pentatlon takımı. erkeklerde, bayanlarda \e genel klasmanda dün- \a uçüncüsü oldu. • 'CEM CAN'LA ANLAŞTIK' - Sıvasspor da genel menajer Bülent U>gun, tstanbullu Cem Can'la büviik oranda anlaşttklannı şoyledı. • HAZIRllK MAÇLARINDA DÜN - Y.Manı- sa- OFK Beosrad (Sırbistan Kardağ| 1 -1 • VOLEYBÖL - F.Bahçe voleybol şube koordi- natörlennden Abdullah Paşaoğlu, son şampıyon Erdemırspor'la anlaştı • TSYD KUPASI DERİN EFE'NİN - Türkiye Spor Yazarları Derneğı (TS^TJ) Ankara Şubesı Koşusu'nu. 'Derin Efe' ısımlı at, jokeyı Murat Gündüzelı'yle kazandı. • 'ANELKÂ İDEAL TRANSFER' - N Unıted Menajeri Graeme Souness, F.Bahçe'nın Fransız vıldıa Nıcolas Anelka'y la ılgılendığını belirterek. "Anelka bızım ıçm ıdeal bir transfer olur" dedi. • YÜZMEDE GÜNAYDIN FARK1 - Macans- tan'ın başkentı Budapeşte'de >apılan 32 Avnıpa Gençler Yüzme Şampıyonasrnda bayanlar 1(X) metrelaırbağalamadaBuseGünaydın, 1 13.95'lık derecesıyle hem Turkıye rekoru kırdı hem de yan finale çıktı. Rıza Çalımbay'dan Azar'a 'koşullu' evet MÜNTfl (Cumhuriyvt) - Beşiktaş'ta forvet hattı için uzun zamandan beri gündemde olan Belçika'nuı Benfica takımında o\ r nayan Azar Karadaş konusunda teknik direktör Rıza Çahmbay'ın yanıtmı bekleyen yönetıme Çalımbay'dan 'koşuDu evet' geldi. Karadaş'ın yetenekli bir oyuncu olduğunu, ancak kendileri için yeterli olmadıgını belirten Çahmbay, "Karadaş konusunda henüz net bir geHşme yok. Kimseyi kampa çağırmış değiliz. Azar'ı ahrsak yanına bir ovııncu daha almanuz şart Ancak bu koşuflarda kadromuza dahil edebinriz" dedi. Golcü arayışlarını sürdüren Siyah - Beyazlılann Italya'nın Cagliari takımında oynayan Langella ve Anderlecht'te top koşturan Jeztroviç için girişimlerini hızlandırdığı, Italyan forvetin bir adım önde olduğu belirtildi. Soley son kez izlenecek Orta sahanın en ku\-vetli adaylan arasında yer alan ve hemen her konuda anlaşılan Genk'in Gambialı oyuncusu Soley konusundaki karar ise Genk'le Mönchengladbach arasında 20 Temmuz'da o>nanacak maçta son kez izlendikten sonra venlecek. FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F: Kafkash (3), P: Tezcan Kızı (7), PP: Sondarbe (6), S: Malkoç (4). 2.KOŞU: F: Blaze Of Speed (2), P: Nuh- baba (4). PP: Orpheo (5), S: Eryavuz (3). 3. KOŞU: F: Hangün (7), P: Alaçatı (2), PP: Çennceviz (4), S: Orkapı (5). 4. KOŞU: F: Sessiz Kral (2), P: Çelik Mehmet (7), PP: Always Surprise (5), S: Demokrat(8). 5. KOŞU: F: Güzgülü (7), P: Ergökçe (2), PP: Ebrar (6). S: Seyhun (1). 6. KOŞU: F: Alayel (7), P: Sadalbari (8),PP: Doru- can (1). S: Erenhan (2). 7. KOŞU: F: Torunbey (6). P: Aşkınbey (4),PP:Ilteriş(l),S:Marunınoğlu(3). ALTIU GANYAN 7 2 7 7 6 5 2 7 2 4 7 4 5 6 1 8 8 1 3 2 7'Lİ PLESE 2 7 2 7 7 6 5 4 7 2 4 3 5 6 8 8. KOŞU: F: Misty Mountain (5), P: No- umas(7),PP:Recepağa(8).S:Emoş(13). Gününtkilisi: 6. Koşu: 7 8. Çifte Bahis: .l.Çifte:3,2. YATLARIN HEDEFİ E6E I stanbul'dan başlayan 38. Geleneksel Deniz Kuvvetleri Kupası 2005 Sabah Açık Deniz Yat Yanşı'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Önceki gün Istanbul Boğazı Çengelköy açıklannda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'in 'TCG Salihreis' firkateyninden top atışırun ardından verdiği startla başlayan yanş, Çengelköy - Bozcaada ve Bozcaada - Çeşme güzergahlannda yapılıyor. Yann sona erecek yanşlara Ukrayna Deniz Harp Okulu Takunı'nın 'Fiolent' isunli teknesi dahil 66 yat katıhyor. Bu arada Deniz Kuvvetleri Kupası Yanşı'yla bağlantılı 'Doğu Ege Yelken Haftası" ve 'Çakabey' yanşlan da 19-23 Temmuz'da Çeşme - Turgutreis arasındakı parkurda düzenlenecek. PİRENELER'DE HAFTA SONU F ransa Bisiklet Turu'nda Pireneler göründü. Pirene Dağlan'nda bugün de devam edecek etaplar, turda şampiyonluğu büyük ölçüde belirleyecek. Hafta sonundaki ilk önemli etap, Agde ile Ax - 3 - Domaines arasında koşuldu ve 220.5 km.'lik parkuruyla çok uzun ve dik bir etap olarak göze çarptı. Son 50 km. 'sinin oldukça zorlu geçtiği etap, kategori dışı tırmanma (en zor tırmanma şeridi) ve birinci dereceden tırmanma kapısıyla sona erdi. Fransa Turu'nda (Tour de France) bugün Lezat - sur - Leze ile St. - Lary - Soulan arası koşulacak 15. etap sonunda san mayoyu taşımayı başaran pedal, 92. Fransa Bisiklet Turu'nu kazanmak için büyük bir adım atmış olacak. BİR KULAÇTA İKİ KITA Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafindan bu yıl 17.'si düzenlenen 'Boğaziçi 2005' Uluslararası Asya'dan Avrupa'ya Yüzme, Kürek ve Yelken Yanşlan'yla Türkiye'nin en hızlı 20 yüzücüsünün katılacağı Sinan Erdem Kupası, bugün tstanbul Boğazı'nda yapılacak. Samsung sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda yüzme yanşlanna 400 kişinin ka>ıt yaptırdığı. emniyet tedbirleri nedeniyle bu sayının üzerine izin verilmediği kaydedildi. Yüzücülerin emniyeti açısından deniz trafiğine kapatılacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog