Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17TEMMUZ2005PA2» 16 TELEVIZYON cumtv@ cumhuriyet.com.tr GÜNUN FîLMLERİ Imparator ve... 21.00 Kanalturk Dram ©(The Emperor and The Assassin) - 3. yüzyıl. Çin.. Quı kralhğının velıhat prensi Yıng Zheng. diger altı Çin krallığııu kendi topraklanna kaönak ıstemektedir. Ying'in stratejısı basittir, met- resuıi Han krallığına yollayarak orada btr suıkastçı bulacak ve bu katıli diger krallıklara karşı kullana- caktır.. Yönetmenüğıni Kaige Chen'in üstlendiği ve CannesFilmFestıvali'ndeödü]kazanan filnıinbaş- rollennı ıse Lı Gong, Fengyı Zhang, Zhou Sun, Xi- aohe Lu ve Zhıwen Wang gıbı ısımler paylaşıyor. {1999 Fransa-Japonya-Çin, 163 dk). 00.05/atv/YeşilKart Ayrıntı yanda CNNTürk 13.15 Karalama Defteri T\7 Servisi -Doğan Htdan, "Karalama Defterf'nde bu hafta Murat Belge ve Ferhat Boratav'ı konuk ediyor. Hızlan konuklan ile Tür- kiye'deki tarih eğitüni ve resmi tarih kavramı üzerine sohbet ederken thsan Yıl- maz, Bilgjn Adalı ile söyleşiyor. 'Yeşil Kart', kültürel hatta sınıfsal çelişkilerin sevgiyle aşıîabileceğini anlatıyor İki yabancıyı bir arayagetiren evlilikTV Servisi - Fransız George Faure ile Amerika'h Bronte Parrish, sahte bir evlilik yapar. Fransız, Amerika'da kalabil- mek, Amerikalı kadın da, bota- nik bahçeli bir çatı katuıı kira- layabilmek için, "evli olmak" zorundadır. Nikahtan sonra kendi yoluna giden ikili, bir sü- re sonra yeniden bir araya gelir. atv 00.05 Yeşil Kart - Green Card / Yönetmen: Peter Weir / Oyuncular: Gerard Depardieu, Andie McDoyvell / 1991 Fransa-Avustralya ortak yapımı, 108 dakika George Faure'un ABD'de kal- na inandırmalanna baghdır... masını sağlayacak ' 'yeşil George ve Bronte, hızh bir şe- kart"ı alabilmesi, ilgili komis- kilde ders çalışmaya girişerek, yonu, gerçekten evli olduklan- birbirleri için uydurduklan geç- mişi ezberlemeye koyulur... "Yeşil Kart" oldukça iyimser bir film. Kültürel, hatta sınıfsal çelişkilerin, iyi niyet ve sevgiy- le aşıîabileceğini, bütün soru- nun "iosan olabilmekte" yat- tığını göstermeye çahşıyor. Pe- ter VVeir, "GeUbolu" ve"Ölü Ozanlar Derneği" filmlerin- de de bu inancını yansıtmıştı. CNNTfirk 12.1i Ankara Kulisi T\T Servisi - Türkiye Oda lar ve Borsalar Birliği Baş kanı Rifat Hisarcıkhoğlu "Ankara Kulisi" programı nın konuğu oluyor. Nur Batur, Fikret Bila v« Murat Yetkin'in birlikte sunduğu yapımda, yabancı sermaye tartışmalan, özel- leştirmenin yıldızı Erde- mirie ilgili son gelişmeler ele ahnıyor. Tv PROGRAMLARI 09.00 TRTlstanbul Ço- cuk Korusu 25. Yıl Kut- lamaları 10.20 Belgesel: Bir Siyah Bir Beyaz 11.0 Yabancı Film: Kanun Kaçağı 13.00 Haberler 13.30 Büyüteç 14.30 Natürmort 15.00 Savaşta Barışta Türk Ordusu 15.30 Pazar Neşesı 17.00 Belgesel: Vahşi Yaşam Günlüğü 17.30 Dizi: Dönme Dolap 18.45 Beşe Beş 20.00 Haber- ler 20.55 Yabancı Film: Inci Küpeli Kız 22.50 Futbolvizyon özel 23.55 Günün Ardından 00.15 Gece Dürum- cüsu (0 312 490 43 00). 11.00 Haberler 11.05 Pazar Konseri 12.30 Haberler 12.40 1 + 100 14.25 Neydi O Günler 14.55 Dızi: Ha- yaletler 16.10 Başka BirAnkara 16.40 Minı Konser 17.10 Dizi: Altın Kanatlar 18.00 Haber 18.15 Az Politik 18.45 laş Türkiye 19.10 Dizi: Rastıgnac i Anadolu Hikayeleri 20.40 Yüz- yılın Savaş/arı 21.35 Neydi O Günler 22.05 Dizi: Özel Bırım 23.30 Anılarla Müzik 24.00 Pop Saatı 01.00 Dunya Sahne/erinden 02.40 Yabancı Film: Ihanet (0212259 72 75). 22:00 BKZİLYA UGİ SM*»-SOPPOI4O (conlı) 07.00 Masal Çiftliği 07.30 Kahraman MinikJer 08.00 Ka- saba 08.30 Yaşayan Hazine 09.00 Yerli Film: Bir Şahin Bir Güvercin 10.30 Ege'den Selam Var 12.00 Gezgın 12.30 Bızden Binleri 13.00 Bengi 14.00 Sonsuzluk Yolcusu 14.30 Fırtına Hayatlar 15.30 Türk Bahçesı 16.00 Yaşamın Sesı Türkü 17.00 Za- manın Tanığı 17.30 Güneş Doğudan Doğar 18.00 Büyük Umutlar 18.58 TRT-3 Açılış 19.00 2005 Akdenız Oyunları Basketbol 3.lük Maçı "Turkiye-lspanya" 20.30 2005 Akdeniz Oyunları-Judo 21.50 Olimpık Magazin 22.20 Dünya Yüzme Şampiyonası 10m. Bayanlar Senkronıze Atlama 23.35 llginç Olaylar 23.50 Dünya Yüzme Şampiyonası 3m. Erkekler Senkronize Atlama 01.05 Kapanış. 07.00 Çizgi Film: Temel Reis 08.00 Çizgi Film: Tazmanya Canavarı 08.30 •*n r Çizgi Film: Neşeli Melodiler 09.00 Ya- **•* bancı Film: King Kong Atlantis'te 10.50 Ruhun Labirentlerı 12.00 Dekoraktif 13.00 Gün Ortası Haberler 13.20 Magazin: Paparazzi 15.50 Dizi: Sen misin Değil misin 17.10 Yerii Film: Ah Nerede 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.00 Dızı: Canın Sağolsun 21.50 Ibo Show 24.00 Yabancı Film: Kötü Çocuk 01.30 Gece Haberleri 02.00 Spor Gecesi 02.10 5'te 5 03.00 Türk Sanat Müziğı 03.30 Türk Halk Müzıği 04.00 Haber 04.50 Türk Sa- nat Muziği (0 212 448 80 00). 08.40 Cafe Net 09.30 En Heye- canlı Yeri 10.10 Yaşama Keyfi 10.30 Çağatay Yolda 11.10 Para- nın Yönü 11.30 Sen de Katıl 12.10 Iddia 13.20 Yaşama Keyfi 13.30 Son Düzlük 14.10 Euroleague Analız 15.10 Euroleague Fınal Four 19.40 Üniversıte Yolunda 20.10 Sılıkon Vadisi 21.10 Futbol Data 21.50 Futbol Aktif 23.10 Bağımsız Sohbet 00.10 Paranın Yönü (Tekrar) 00.40 Futbol Data (0 212 449 0700). 07.00 Çızgı Film 10.00 Ekono- mı Polıtık 11.00 Ankara Rüzga-n 12.00 Yedigün 13.00 Haber Bülteni 13.15 Türk Kahvesi 15.00 Haber Bultenı 15.15 Vardiya 16.00 Yö- ruk Obaları 17.00 Haber Bülteni 17.15 Müzi- kare 18.00 Foto-Graf 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Gönü/ Bahçesi 22.00 Futbol Avrasya 24.00 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 08.00 Show TV Çocuk Kulübü 10.00 Pazar Sürprizi 12.15Sinyal 14.00 Offshore - 2005 15.30 Di- zi: Yanm Elma 17.00 Ah Kalbim 19.00 Haber 20.15 Spor Sayfası 20.30 Dizi: Emret Komutanım 22.00 Pazar Keyfi 01.00 Yabancı Film: Tucker 02.45 Son Haber 03.15 Dizi: Zirvedekiler 04.45 Yerii Rlm: Fer- man (0 212 355 01 01). _ i _ _ 07.15 Çizgi Film Kuşağı 08.55Te- 9 1 V <etubb«es 09.30 Çizgi Film: Çıf- gınTopaçlar 10.30 Harika Pazar 13.00 Gün Ortası 13.30 Dekodizayn 14.45 Iş Dünyasf 15.30 Belgesel 16.00 Dizi: Çılgın Yu- va 18.00 Sıradışı Degışım 19.30 Ana Haber Bülteni 20.15 Spor Haberleri 20.30 Ünlüler Kampta 22.15 Dızı: Çılgın Yuva 23.45 Trans- fer Dosyası 23.55 Kamp Günlüğü 00.05 Ya- bancı Film: Yeşil Kart 01.55 Belgesel 02.25 Son Haber 02.35 Homedrom 03.05 Haberci 03.40 Gecenin Içinden (0 212 354 30 00). 09.10 Basın özetleri 09.20 Ger- çeğın Ta Kendisi 09.35 Gece Gündüz 10.10 Herkes Bunu Ko- nuşuyor 12.05 Internatıonal Herald Tnbune 12-30Tasanm 13.10 FutbolAktüel 14.10 Ke- nan Onuk'un Anısına 15.10 Dünya Rallı Şam- piyonası 16.10 Transvvorld Sport 17.10 Avru- pa'dan Futbol 18.10 Transvvorld Sport 18.35 DTM 20.05 HaberAktüel 22.05 Konser 24.00 Haberler (0 212 335 00 00). 08.00 Kanal D Çocuk Kulübü Yan- şıyor 10.00 Formula Boğaziçi 10.45 Yerii Film: Yumurcak Kü- |7 çük Kovboy 13.00 Iş Dünyası 13.30 Dizi: Kanm ve Annem 15.30 Magazin D 17.30 Yerii Film: Gırgıriye'de Cümbüş Var 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.30 Dızı: Sensiz Olmuyor 22.15 Dizi: Omuz Omuza 23.30 Gıllette Outdoor Chal- lenge 00.15 Dızı: Kobra Takibi 01.10 Haber Saati 01.20 Yerii Film: Kurbağalar 04.50 Traiik (0212 413 51 11). C 09.00 Gönül Bahçesi 11.00 Top Ten 13.00 Special VVeekend 15.00 Hit Clip 17.45 Eko Plus 18.30 Ma- gazin Gündemi 20.00 Ana Haber Bülteni 20.45 Dizi: Kara Şimşek 21.45 Yabancı Rlm: Cold Harvest 23.15 Alternatrf 01.30 F/ash Haber 02.30 Belgesel 03.30 Metronom 05.30 Non-Stop Müzik (0 212 256 82 82). 09.45 Forrnula Boğaziçi 11.30 Afiş 12.10 Ankara Kulisi 13.15 Karala- ma Defteri 14.05 Iş'te Gündem 14.30 7. Vites 15.10 Pivot 17.05 Belgesel 18.05 Desıgn 360 18.30 Otomobıl Insana Benzer 19.20 Frekans 20.10 Artı Eksi 7 21.00 Spor Vizyon 21.30 Transfer Dosyası 22.30 Renkler 23.10 Her Evde 1 Haber Var 00.10 Ankara Kulisi (0 212 413 56 00). a 08.00 Çizgi Film Kuşağı 10.30 Di- zi: Bak Şu Konuşan Köpeğe 11.00 Çocuğum ve Ben 11.30 Müzık Dergisı 12.26 Iddıaa Makamı 13.00 Ha- berler 13.30 Yaşamdan Dakikalar 15.05 Po- le Position 15.45 Dünyadan Futbol 16.30 Ya- bancı Film: Gülün Adı 18.30 Rocktüel 19.30 Ah Şimdi Orada Olmak Vardı 20.00 Ana Ha- ber Bülteni 21.00 Salıncak 22.00 Brezilya ü- gi 23.45 Ve Gool... (0 212 288 51 52). 08.45 Yabancı Film: Ofiste Par- ti 10.30 Yabancı Film: Afrika Kra/içesı 12,20 Yabancı Film: Sabotaj 14.00 Cıne Maison 14.30 At Yanşı 18.30 Yabancı Film: Hayalci 20.00 Ana Ha- ber Bütteni 20.15 Yabancı Film: Melekler Evi 21.45 Yabancı Film: Kumsalda Parti 23.30 Fantasy TV (0 212 336 15 15). 09.50 Dev Vinçler 10.45 Büyük Askeri Çatışmalar 11.40 Yıldız Savaşlan Bılimı 12.35 Efsane Avcılan 13.30 Stalingrad'dan Kurtulanlar 14.30 Sıradışı Makineler 15.30 Uçak Tutku- nu 16.00 Enkaz Dedektifleri 17.00 Göl Kaça- maklan 17.30 Karavan Gösterisi 18.00 Vahşi Doğa 19.00 Kesişmeler 20.00 Amenkan Ku- marhanesi 21.00 Lance Armstrong Bilimi 22.00 Amenkan Motorları 24.00 Sallanan Dünya 00.55 Göl Kacamaklan 23.25 Karavan Gösterisi (0 212 330 00 88). 09.30 Çizgi Film: Catdog 10.00 Çızgı Film: Spongebob Square- pants 10.30 Çızgı Film: Rocko's Modemüfe 11.00 Dızı: Malcolmln The M/ddle 11.30 Dızi: Two &A Half Men 12.00 Dizi: Gılmore Gırls 13.00 Dızı: E.R. 14.00 Dızı: Las Vegas 15.00 Dızı: Accordıng To Jım 15.30 Dızı: The Sımpson 16.00 Yabancı Film: Ateş- ler Içinde 18.00 Dızı: The 4400 19.00 Dızi: Ar- rested Development 20.00 Dızı: Cold Case 21.00 Dızı: X-Fıles22.00 Dızi: CSI: NY23.00 Dı- zi: Nıp-Tuck 24.00 Dızı: Cold Case 01.00 Dızr X-Fıles(0 272 330 0101). IULU5AL 070 °M "zıkPınarı 10.10Ulu- sal Fırsat 11.10 YöreYöreTür- külerimiz 13.10 Müzik Pınarı 14.15 Merhaba Sağlık 16.10 Sanat Hayatı 17.10 Ulusal Fırsat 17.20 Kırmı- z\ Çızgiler 18.10Avrupa'daki Türkiye 19.00 U- lusal Kanal Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Ha- berleri 20.00 Vural Savaş'la Başbaşa 20.30 Türkü Pazarı 22.00 Türküler 23.00 Haber Bül- teni (0 212 251 50 90). c ._ 08.30 Sabah Türküsü 09.30 '«V- Tatil Rotası 10.00 Sağlıklı ' Beslenme 10.30 Çocuk Sine- ması: Kar Kraliçesi 11.00 Bir Mekan Bir Yorum 12.00 Kamp Günlüğü 12.30 Sıradışı 13.00 Ha- ber 13.15 Katalog 13.30 Senfonı 15.00 Haber- ler 15.05 Tatil Rotası 15.30 Yabancı Film: Si- yah Darbe 17.00 Haberler 17.05 Resmedelim 18.00 Turku Dıyenler 19.30 Ana Haber Bülte- ni 20.15 Spor Haberleri 20.30 Yabancı Film: Gigi 22.30 Başka Hayatlar 24.00 Gece Haber- leri 00.15 Tatil Rotası (0 224 331 70 00). 07.00 Fuar 08.30 Fo- cus 10.15 Profesyo- neller 11.30 80+1 12.30 Parantez 14.00 Franchising Dünyası 16.00 Fuar 17.15 Kobiler Soruyor 20.30 Idil Tarakçı ile Borsa Bülteni 21.30 Teknovizyon 22.30 Maestro&Elızabeth 00.30 Gece Haber- leri (0 212 465 79 49). 08.15 Yabancı Film: Juvvanna Mann 09.50 Yabancı Film: Son Samuray 12.25 Yabancı Film: llk 20 Milyon 14.15 Yabancı Film: For- mül 51 16.00 Moviemagazine 16.30 Yabancı Film: Rrrrrrü! 18.20 Yabancı Film: Panama Terzisi 20.30 Yabancı Film: Adada İki Kişi 22.10 Yabancı Film: Karanlık 00.05 Yabancı Film: Son Samuray 02.40 Yabancı Film: Ak- rep Kra/ (0 212 326 00 00). 07.30 Çizgi Sinema: Sihirli Yıl 08.15 Çizgi Film: Tipıtivi 09.30B e ' 9 e s e l : Doğanın Kanatları 12.OO Politika Durağı 13.00 Gün Ortası Haberler 13.15 Aş Kendini 14.15 Spor Aktif 17.30 Çızgı Sinema: Sihırlı Yıl 19.00 Dizi: Robin Hood 20.00 Kanaalturk Ana Haber Bül- teni 21.00 Yabancı Film: Imparator ve Su- ikastçi 00.30 Belgesel: Doğanın Kanatları 03.00 Haberler (0 212 355 85 000). T8^5 DTM Almonya BinekOtomobiller Şampiyonası 6. yarışı ıSTANBUL :AZ FESTIVAÜ ^Charlie Hoden, Elvis Costeflo ve Steps Aheod konserleri ı ekranda kanalturkT Û R K İ Y E ' N İ N T E L E V İ Z Y O N U KANALTÜRK'TE BUGÜN BUGUN 12.00 Gerçekler sizi Politika Durağı'nda bekliyor! BUGÜN09:30 BUGÜN21:00 "Çocuklara Tatil Hediyesi" Türkiye'de "Kuşlar" olarak bilinen belgesel- film, hayatta kalmak için her türlü hava şartlarında binlerce kilometrelik yol giden kuşların göçünü konu alıyor. Kesinlikle kaçınlmaması gereken bir deneyim ... Gazeteciliğin duayeni Çüneyt Arcayürek ve Tuncay Özkan, "POLİTİKA DURAĞrna kaldıkları yerden devam ediyorlar. 'Televizyonda İlk Kez' Film Cannes Film Festival'inde "Altın Palmiye" (En İyi Film) Ödülü'ne aday oldu ve Aynı Festivalde "Büyük Teknik" Ödülü'nü kazandı. Zevkle izleyeceğiniz bir başyapıt kaçırmayın... Kanalturk ve Shubuo işbirliği ile yaşamın tüm haberleri anında cebinizde... ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog