Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Temmuzda faturalı hat alın. 25 dakika kazanın!Ul, #-•- ,~-**—M-. —-,4-A^L- , 1 - . - . <-îO V T l -i.:- Öze*İteiîşim Ve^is'oide 12 aydaodey>rı i lar Abooe Merteıiet* ve vn*m.t-j:kceU TÜRKCELL Cumhuriye Temmuzda faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!ok cAm ;?? Y H.' ,:c 12 ayda cıis 82. YIL SAYI: 29138/50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) TÜRKCELL 17 TEMMUZ 2005 PAZAR ÇEItNOBİL TALANLARI I ürkiye, Çe r nobil kazasmda 'şanslı' komşu ülkelerin başında sayılabilir. Rüzgârlar radyasyon yüklü bulutları AB ülkelerine yönlendirmişti. Ancak AB ülkeleri ellerinden gelen önlemleri aldılar. Türkiye ise özel olarak Türkiye'ye yönelen ve Doğu Karadeniz yöresini ağırlıklı kirleten radyasyon yüklü bulut parçasmı halkından sakladı. iktidarı ekonomik gerekçelerle, askerlerin saptadıkları radyasyon yüklü bulufu haikımızdan saklamakla yetinmedi. Gizli bir karar ile radyasyon üzerine araştırma yapılması ve kamuoyuna açıklanmasi yasaklandı. Aslolan Arkadaşlık lam 64 yıldıp-birliktejer. Halet Ş ü k r a n S o n e r 14 yıl sonra "Kim korkar radyasyondan"ın bugün geldiği noktayı yazdı. 9. SAYFADA Dinci terör örgütlerinin birçoğu zamanla yabancılann taşeronu oluyorlar Toröriüı nedeni kriz Düş gücünün bittiğiyer... açığa çıkaran arkeolog..'.Ncıil Çakımary, Nâzım Hîkmet'rte birlik'te " 1 +1 =Bir" kifabına imza afan sair, ödüllü mimar. Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nda görevli Emniyet Amiri Ka- sım Varol, Türkiye'de yaşanan terörün dönemlerini ve kalkınmaya etkisini inceledi. "Terör-Kalkınma ve Türkiye" başlıklı çalışmada, terörün bir kriz olgusu ve bunalımın ürünü olduğuna işaret edildi. Çalışmada, terörle, siyasal ilişkiler, bölgesel ve ülke düzeyindeki si- yasal, toplumsal sorunlar arasında ilişki olduğuna işaret edildi. Va- rol, dinci terör örgütlerinin birçoğunun zamanla yabancı ülkelerin taşeronuna dönüştüğüne de dikkat çekti. Çalışmada, iç terör hareketlerinin zamanla birçok ülkeyi kapsayacak şekilde yaygınlaştığına işaret edildi. Dünyadaki terör hareketlerinin periyodik olarak ve dalgalar halinde ortaya çıktığı belirtilen çalış- mada, "Bazen önemini yitirmiş gibi görünse de bilahara yeniden hız kazandığı görülmektedir. Terörün hız kazandığı dönemlerde tero- rizmle uluslararası siyasal ilişkiler, bölgesel ve ülke düzeyindeki si- yasal ve toplumsal sorunlar arasında yakın bir ilişkinin bulunduğu- nu söylemek mümkündür" denildi. m 4. Sayfada KUŞADASI'NDA PATLAMA Canlı bomba minibüste 5canaldı AraCin ÜStÜ ÇÖktÜ "Kuşadası- Kadınlar Deni- zi" hattında çahşan minibüste meydana gelen patlamada aracın üstü tamamen çöktü. Çevredeki dükkânlann da camlan kınldı. Patlamada 5 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi de yaralandı. İlk belir- lemelere göre olay yerinde yaşamını yitiren iki ki- şinin kimlikleri trlanda uyruklu Tana Whalen ile Türk yurttaşı Deniz Tutum olarak açıkJandı. LA- TİF SANSÜR'ün haberi • 8. Sayfada El Kaİde tarzi Milis güçlerden oluşan "Kürdistan Özgürlük Şahinleri -Teyren Azadiya Kürdistan" ve PKK yöneticilerinin 15 gün önce yaptığı açık- lamalarda, Kuşadası 7 nda dün yaşanan katliamı haber veren satırlar bulunuyor. TAK'ın "her yer- de bombalar patlayacaktır. Irak'tan daha kötü bir durum yaşanabilir" tehdidi örgütün El Kaide tarzı eylemlere yöneleceği kuşkulannı da doğuruyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 8. Sayfada Stockholm'e yazları gelmeyin Stockholm Gürhan Uçkan Çöl sıcaklannda tatil düşleri Münih Erol Özkan Bush açın halinden anlar mı?.. Teksas Adalet Barış Günersel Poliçenizden büyük poliçe var mı? Indianapolis Mahmut Şenol • 70. Sayfada ATO Başkanı Aygün'e göre, bankalar ya güvenliği arttırmalı ya da zaran tazmin etmeli Tüccar 'hack'leniyor, banka seyrediyor AYRIMCILIKLA SUÇLANIYORLAR Yabancılann karnesi bozuk ERDEMİR özelleştirmesinde ön yeterlilik alan yaban- cı firmalardan Ukraynalı metalurji devi Ukraynalı Azovstal aldığı özelleştirme ihalesi nedeniyle suçlanırken Mirtal ve Arcelor zor zamanlarda üretimlerini merkezlerinin dışmdaki yerlerden kestiler. • 13. Sayfada Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, sanal dolandıncılann internet hesaplarının şifrelerini kır- dığını, hesaplann içini boşalttığını belirterek ban- kalann önlem almasnıı istedi. Aygün son günlerde artan ve bankalann, müşterinin hatasından kaynak- lanmayan internet bankacılığı üzerinden dolandırı- cılık olaylarında, "Sizin hatanız" denilerek üyele- rinin ortada bırakıldığına dikkat çekti. Bankalardan internet bankacılığı güvenliklerini arttırmalannı is- teyen Aygün, "Arttırmıyorlarsa üyelerimin zarannı tazmin etsinler. Tüccanm hack'leniyor, bankalar seyrediyor" dedi. • n. Sayfada lşık Yenersu kanser hastası Rum ka- dını,Yıldız Kenter ise ablasını oynuyor. Eleni'nin yalnızlık oyküsu Genç yönetmen Cem Başeski- oğlu'ndan 'azmlık içinde azınlıkta kalanlann' hikâye- si: 'SenNe Dilersen'. AYKUT KÜÇÜKKAYA Bir tarafta iki erkek, diğer tarafta i- ki kız kardeş. Birileri varlık içinde birbirlerinden nefretle yaşıyor; birile- ri garip bir şekilde birbirlerine bağ- lanmış... Eleni (lşık Yenersu) 6O'lı yaşlannda bir Rum kadın. Ve kanser hastası. Ancak ölebilmek gibi bir şan- sı yok. Çünkü 30 yaşlannda Marika (Işın Karaca) adında özürlü bir kızı var. Önünde de büyük bir sınav. Kı- zını kime, nereye bırakacaktır!.. Gö- zünü karartır. 40 yıl önce bir düğün arifesinde kocasını çaldığı ablası Ef- timiya'nın (Yıldız Kenter) yanına \ArkastSa.8,SiLS'te Özkan'm yeni albümleri Gelinin bin bir hali Cengiz Özkan halen TRT Istan- bul Radyosu'nda Türk halk müziği bağlama sanatçısı ola- rak çalışıyor. Sanatçının "Kırmızı Buğday", "Ah îstan- bul" ve Muharrem Temiz ile birlikte "Yâre Dokunma" ad- lı albümleri ya- yımlandı. HATİCE TUlVCER'in söyleşisi • 7. Sayfada GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Hükümet Ektiğini Biçiyor Alınan hesapsız kitapsız kararlann önümüze çıkar- dığı engelleri aşmaya çalışıyortar ama, nafile. Birkaç aydır hükümet, AB ile uyum protokolü üze- rinde tartışma (hatta çatışma) halinde. 17 Aralık ta zirve kararları açıklanırken Güney Kıb- rıs'ı da içine alan Ankara Anlaşması'nı yeni üyelere genişleten ek protokolü imzalayacağını "resmen" doğrulayan hükümet şimdi ektiğini biçiyor. mArkasıSa,8,Sü.l'de İstanbul'a yaklaşmakUzağmda durmayın yakınlaşın îs- tanbul'a. Konuşun onunla; eğer, gönlünüzde göğsüne saplanan beton hançerlerin öfkesini, deri- sini kanatan asfalt yollann acısmı duyuyorsanız, o da konuşacaktır sizinle. SUNAY AKIN'ın yazısı • 75. Sayfada G.Saray'da bölünme Yönetim içindeki aynhklar iyice su yüzüne çıktı. Son olarak Adnan Öztürk'ün istifasıyla birlikte fut- bol şubesinin eski sorumlulan Ergun Gürsoy ve Fatih Gökşen'in de sportif direktörlüğüne getirilen Bülent Tulun'la sıkmtılı olması krize yol açtı. • Spor'da GÜNDEM MUSTAFA BALBAY llımlı Terör! önce başlığı açalım: Böyle bir başlık olmaz. Peki neden bu başlığı attık? Kimileri böyle bir eğilim yaratmaya çalışıyor da ondan. Sanki terör örgütleriyle tatlı tatlı konuşulur- sa, "Vapma güzel kardeşim, baksenin istediklerin za- manla olacak. Gel bu işten vazgeç" denirse, terörün durabileceği havası yayılmaya çalışılıyor. UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog