Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

y'Cumhuriyel • ^ K İ T A P L A R I CUMHURIYETİN BlREYÎ OLMAK Türkan Saylan Çag Pazarlama VŞ Turtoafc O d \ o 39 41 ~j>t)CağalogiııIstmbıılTel (212)514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet K İ T A P L A R I ACITÜTÜN (Tutün Zamanı 3) Necati Cumab Çag Pazarlama \ Ş Tfckocagı Cad. No 3941 14"34ıCagaloglulstaııbulTel (2121^140196 8 2 . YIL SAYI 29137/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 16 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ Özelleştirmek istediği kurumu, üretim ve satış rekoru kırdığını göz ardı ederek kötüleyen Başbakan Erdoğan'ı veriler yalanlıyor Erdemir'de alclatıııaeaSANAYICÎLER TEPKİLl ÇELIK DEVLERİ ÎSTlYOR 'Malım kötii' Yabancılardan diyen satıcı ATO Başkanı Aygün, Erdoğan'ı "Başbakan'ın satacağı bır yen kotu- lemesı sıyaset anlayışına, tuccarlığa sığmaz" sozlenyle eleştırdı Karade- nız Sanayı Odası Başkanı Lıkoğlu, "7 bın ışçıyı tohmet altında bıraktı" dedı Turk Metal Sendıkası, "fıyat kırmaya yönelık pro\ okasyon" açıklamasını yaptı. • 9. Sayfada yoğun ilgi Erdoğan'm yerden yere vurduğu Erdemır'e dünyanın önde gelen 8 çelık devı ıle 5 Turk grubu ılgı gosterdı Yabancılar arasında Ar- celor, Mıttal, Posco, Corus, Se- verstal, Novolıpetsk, Azovstal yer- hler arasında ıse ulusal oluşum Ereğlı Ortak Gınşım Grubu, Koç \e Oyak Holdıng \ar • 9. Sayfada Başbakan Erdoğan'ın, Erdemır ıle ılgılı "teknolojısı eskı, çevreye duyarsız, kârlılı- ğı tesadüfı ve sürdürülemez" şeklındekı ıd- dıalan gerçeklen yansıtmıyor. Erdemır son 6 yılda 766 mılyon dolar, 2004'te 333 mıl- yon dolar yatınm yaptı. Sürmekte olan ya- tırımlann değen 1.1 mılyar dolar, 2010'a kadar 1.9 mılyar dolarlık yatınm yapılacak. Şirket son 18 yılda sadece 4 kez zarar ettı. 2004 kân 463 mılyon dolar, toplam kân 1 mılyar 867 mılyon dolar. Kuruluş 2004 yılı ıçınde Avrupa Kahte Ödülü, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sıstemı Belgesı ve Ulusal Kahte Ödülü'nü aldı. 2004 Ara- lık'ında ıse üretim ve satış rekoru kırdı. MURAT KIŞLALrnın haberi • 9. Sayfada Boğaz'da yelkenlerfora Geleneksel Deniz Kuvvetleri Kupası 2005 Sabah Açık Deniz YatYanşı, ts- tanbul'dan başladı. Çengelkov açıkla- rında Deniz Kuv- \etleri Komutanı Oramiral Ornek'in TCG Salihreis fır- katevninden top afışının ardından başla\an yanş, Çen- gelkö\-Bozcaada ve Bozcaada-Çeşme guzergâhlarında 2 etap halinde >apı- lacak\e 18Tem- muz'da sona erecek. (Fotoğraf FATİHER- DOĞDIHB Spor'da Çelik, meslek liselerine yönelik katsayı indirimini Bakanlar Kurulu'na taşıyacak YOK'e gözdağı EL KAİDE'NİN EYLEM TEMASI Cihat-şehadet- cennet üçgeni El Kaide, ınsanlann ınançlan ıçın can- lannı feda etmekten kaçınmayacağı me- sajını vererek her yerde bır Musluma- nın, cıhat ve şenat uğruna kendısını ha- vaya uçurabıleceğını gostenyor \1EH- MET FARAÇ'ın haberi • 6. Sayfada LONDRA SALDIRILARIZANLISI Kimyager gözaltında Londra'da patlatılan bombalan ımal ettığı duşunulen Mısır doğumlu Mecdı Enneşşar Kahıre"de yakalandı Leeds'te bır daırede bomba uretıldığının anlaşıl- ması uzenne kıracı Enneşşar hakkında soruşturma başlatılmıştı. • 11. Sayfada YÖK'ün meslek lıselenne yönelık kat- sayılardakı ındınm karan hukumetle YOK arasındakı genlımı tırmandırdı. Bakan Çelık, meslek hselılenn avan- tajına son venlmesının bu okullann "öldüriılmesı" anlamına geldığını sa- vundu Çelık, "Yenı yasama yılında "neler olacağını goreceğız" dedı Çelik, unıversıteye gırış sıstemını YÖK ıle yenıden goruşeceğını belırttı YÖK Başkanı Prof Tezıç ıse karann 22 Ha- zıran'da alındığını ve MEB'e bıldınl- dığını belırterek "Bugun farkma va- nlmış olmasındakı anlam nedır, anla- yamadun Bız kımseyı mağdur etmek ıçın yola çıkmadık" dedı • 5. Sayfada ÇERNO YALAN W Cumhuriyet 1?L 130 bhı ton radyasyonhı çay ktik 11 TÜRKİYE, Çernobil kazasındâşanslı kom- şu ülkelerin başında sayılabilir. Rüzgâhar rad- yasyon yüklü bulutları AB ülkelerine yönlen- dirmişti. Ancak AB ülkeleri ellerinden gelen önlemleh aldılar. Tür- kiye ise özel olarak Türkiye'ye yönelen ve Doğu Karadeniz yöresini ağırlıklı kirie- ten radyasyon yüklü bulut parçasını hal- kından sakladı. Atom Enerjisi Kuru- mu rapohan ve haritalarına giren bilgilere gö- re 7-9 Mayıs tarıhlerı arasında yöreyi kırleten bulutla ilgili hiçbir önlem alınmadı. Yöre in- sanı yağmurla birlikte dağları aşamayıp yo- ğunlaşarak inen buluttan fazlası ile etkilendi. ÖZAL iktidarı ekonomik gerekçelerle askerlerin saptadıkları radyasyon yüklü bulutu halkımızdan saklamakla yetin- medi. Gizli bir karar ile radyasyon üze- rine araştırma yapılması ve kamuoyuna açıklanmasıyasaklandı. Türkiye'den ih- raç edilmiş çaylarda çok yüksek oran- larda (60 bınlere varan bekerel) rad- yasyon çıkması ile olay patlak verdi. CUMHURİYET olarak yörenin gıda ürün- lerıni ve Türkiye'nin her yöresinde satılan çayları örnekleyen gıda paketi ile Berlin Be- lediye Araştırma Merkezi'nde analizler yap- tırdık. Mayıs sür- gününden üretilen yüksek radyas- yonlu çaylar, yarı yarıya radyasyon- suz eskı çaylarla harmanlanmış olarak piyasaya sürüldüğünden, Cumhuriyet Tirl MOYASYON BULUTU HALKTAN GİZLENDİ içilmeye devam edılen çaylarda ortalama 30-10 bin bekerel aralarında dolaşan radyasyon saptanmıştı. 6Aralık 1986 tarihinde başlayan dizi yayını- mızla, halkımıza bile bile radyasyonlu çay içi- rilmemesi konusunda uyarmaya çalıştık. 11 EVREN, ÖZAL, ARAL, ÖZEMRE kamuoyunun önü- ne çıkarak çay içtiler, çaydaki radyasyon dozunun halk sağlığını tehdit etmediğini öne sürdüler. Ocak ayının ikinci yarısında radyasyonlu çayların yaklaşık üçte ikisi halkımıza içirildikten sonra kalan radyasyonlu çaylar için toplatılma karan verildi. Bu kez nasıl saklanacaklan, na- sıl toprağa gömülecekleri sorun oldu. ŞÜKRAN SONER'in yazı dizisi yarın Cumhuriyet'te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Cumhuriyet 'le. Kasımpaşalılığın Sınırı Bızımkı onceden kararlaştırılmış duygusu veren (çanak) sorulara bır TV'de yanıt verırken; adı sanı açıklanmayan bır Amenkalının Turkıye'nın PKK'ye karşı sınır otesı harekât yapamayacağını ıçeren açık- lamalarına öfkelendı O TV soyleşısınde, "kımlığı bellı olmayan bınnın sözlennı" AA'nın bultenlerıne almasını da eleştırdı WArkastSo.8,Sü. l'de 'Tam üyelik şansı çok az' AP Başkan Yardımcısı Fnednch, "Referandum- lann ardından Turkı- ye'ye ayncalıklı ortaklık venlmesı ıhtımalı arttı Tam üyelik olasılığı ıyı- ce azaldı" dıye konuştu Fnednch. "Kıbns'ı ta- nımazsanız , muzakere- ler bile başlamayabılır" dedı • 10. Sayfada Hedef bölgeselleşme Rusva Federasyonu Enerjı ve Sanayı Bakanı Hnstenko, "Boğazlar'dan geçışı rahat- latmak ıçın ışbırlığıne hazı- nz" dedı Hnstenko, Avras- ya Ekonomik Işbırhğı gınşı- mıne ışaret ederek "Kure- selleşmeye karşı en ıyı yol bolgeselleşmek" dedı LEY- LA TA\ Ş ^ OĞLL 'mın söyleşisi I 7. Sayfada Emekçüer alanlarda KESK, hukumetın, ağustos ayındakı toplu- sozleşme goruşmelen oncesınde zam oranlan- m belırlemesım yurt ge- nelınde protesto ettı Ge- nel Başkan Tombul, "Bu antıdemokratık tavn ka- bul etmıyoruz Goruş- melere katılmayacağız" dedı M 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yoğupdum Ekşi ve Pis Diyen Bir Satıcı! Sonunda Başbakan ağzından oyle bır bakla çıkar- dı kı, akla zarar1 Erdemır'ın ozelleştırılmesı tartışma- larına Ankara Sanayı Odası'nda (ASO) katılan Erdo- ğan'ın sözlennı aynen aktaralım "Erdemır, teknolojısını yenıleme yönünden bile MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog