Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

fifCumhuriyet k^KİTAPLARI YAĞMURLARLA TOPRAKLAR (Tütün Zamanı 2) Necati Cumah Çag Pazarlama A.Ş Tu±oca& Cad Vo 39 41 .M334I Ca|aloghı-lstaı*ulTd. (212) 5140! 96 Cumhuriyet82. YIL SAYI: 29136 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) }5TEMMUZ 2005 CUMA ÇERNOBİL YALANL.ARI I urkıye, Çemobıl kazasında şanslı komşu ulkelerin başında sayılabılır Ruzgârlar radyasyon yüklu bulutları AB ulkelenne yonlendırmışfı Ancak AB ulkelerı ellerınden gelen onlemlerı aidılar Turkıye ıse ozel olarak Türkiye'ye yonelen ve Doğu Karademz yöresıni ağırlıklı kırleten radyasyon yüklü bulut parçasını halkından sakladı. v«/zal ıktidarı ekonomık gerekçelerle askerlerin saptadıkları radyasyon yüklü bulutu halkımızdan saklamakla yetınmedi. Gizlı bir karar ıle radyasyon uzerıne araştırma yapılması ve kamuoyuna açıklanması yasaklandı Oıyası ırade, AKP ıktidarı, Özal'ın yolunda, Atom Enerpsı Kurumu, bugun de Karademz yoresınde ağırlıklı yaşanan kanser patiamasının Çernobıl ile ilişkisıni reddedıyor Şükran Soner 14 yıl sonra "Kim korkar radyasyondan"ın bugün geldiği noktayı yazdı. P a z a r g ü n ü Cumhuriyet ' t e .. ABD'nin 'Sizin terör yöresel bizimki küresel' mesajının üzerine Türkiye İngiltere'ye yöneldi Ankara destek arıyorIrak'ın kuzeyindeki PKK varlığını koruyan ve Türkiye'nin de bölgede etkin bir harekette bulunmasını istemeyen ABD, Ankara'ya beklemedi- ği bir yanıt verdi. Türkiye'nin operasyon talebine Washington yönetimi "Biz küresel teröre karşı savaşıyoruz. Sizin uğraştığınız ise yöresel ve etnik bir hareket. Buna karşı bir şey yapamayız" mesajını gönderdi. ABD Genelkurmay Başkam Myers, "Egemen bir ülke olan Irak'a herhan- gi bir sınır ötesi operasyon konusunda sanınm Irak'rn söyleyeceği çok şey olacaktır" dedi. Gelişmelerin ardmdan Türkiye, Londra ile işbirliği arayışma girdi. Türkiye, İngiltere'den, ABD ve Irak yönetimine baskı yapmasi İÇİn destek İSteyecek. MAHMUT GÜRER'in haberi • 6. Sayfada Türkiye'yi sıkıştırıyor ABD'nin çifte standardı Türkiye'yi sınır Ötesi operasyon konusunda uyaran ABD, terörle mücadelede çıfte standart uygulu- yor. PKK'nın bır yılda 114 güven- lik görevlısinı şehit etmesini gör- tnezden gelen ABD, kendi toprak- larındaki eylemleri gerekçe göste- rerek Afganistan ve Irak'ı işgal et- meyi meşnı sayıyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 6. Sayfada DEHAP'tan çagrı 'Kaçırılan er bırakılsın' DEHAP Başkanı Bakırhan, Tunce- lı'de terör örgütünce kaçuılan er Coşkun Kırandi'nin. ailesine sağ sa- lim teslim edilmesini ıstediklerini belırtti. Bakırhan, hükümet ve aske- ri yetkihlerin de "operasyonlan der- hal durdurarak Kırandi'nin ailesine sağ salim teslim edilmesi koşullan- nın yaratılmasını sağlamalan" ge- rektiğini savundu. • 6. Sayfada Avrupa genelinde miryonlarca kişi, Ingiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bombalı saldınlann bi- rinci haftasıoda, terör kurbanları için iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. • 11. Sayfada (REUTERS) Londra'daki bombalı saldınlann ardından 1 Pakistanlı öldürüldü, 100'den fazla saldın düzenlendi Ingiltere'de Müslümanlar hedef Erdoğan 'dan Reuters ve BBC'ye ! kınama Erdoğan, terör konusunda dünya med- yasını objektif olmaya davet ederek "BBC ve Reuters'in PKK terör örgütü- nü bir milis olarak ilan etmesini kınıyo- rum ve lanetliyorum. Bu anlayış böyle devam ederse bugün Türkiye'yi, bu ülke insanını vuran terör onlan da vuracaktır, onlan da acıtacaktır" dedi. • 6. Sayfada Londra'daki saldınnın beyni araştınliyor tngiliz polisi operasyonlaruıı genişlete- rek sürdürüyor. îngiliz polisinin bombalı saldınlann arkasındaki beynin kımliğini saptadığını düşündüğü bildirildi. Güven- lik güçleri, 30'lu yaşlardaki bu kişinin Pa- kistan asıllı bir tngiliz olduğunu, ABD'de- ki El Kaide militanlanyla da temasta bu- lunduğunu düşünüyor. • 11. Sayfada Londra'daki saldınlardan Pakistan kökenli 4 îngiliz so- rumlu tutulurken Müslümanlara yönelik tepkinin arta- cağı kaygısıyla polis, Müslümanlan koruma önlemleri- ni arttırsa da Müslümanlara ve camilere yönehk saldı- nlarda artış oldu. Nottingham'da geçen pazar günü Pa- kistan asılh bir kişi dövülerek öldürüldü. Kent'te Birle- şik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 18 yaşında bir öğren- cinin çenesi, saldınlarla ilgili çıkan tartışma sırasında başka bir gencin attığı şişeyle kınldı. • 11. Sayfada Istanbul'dakiilçeler ve beldelerde 'sınır'baskısı AKP'tt olmayan belediyeye kıskaç "Rantl" yüksek bölgeleri kendi partisinden belediyelere bağla- mak isteyen AKP, şimdi de gö- zünü Bahçeşehir'deki sanayi bölgelerine dikti. Bahçeşehir Belediye Başkaru Aydın, "sınır oyunlanyla" farklı belediye baş- kanlannın AKP'ye geçmeye zor- landığını, geçmeyen başkanla- nn da baskı gördüğünü belirtti. GOKÇE UYGUN AKP hükümetinin kendi partisinden olmayan ılçe ve belde belediyeleri üze- rindeki sınır değışikliği baskısı artarak sürüyor. Özelhkle sanayinin yoğun ol- duğu bölgelenn AKP'lı Esenyurt Bele- diyesı'ne bağlanmak istenmesi, ANAP'h Bahçeşehir Belediyesi'ni is- yan ettiriyor. Belediye Başkanı Kemal Aydın, bu girişımlerin temelinde, • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te ANITKABÎR^E YÜRÜYÜŞ CHP'den Lozan çıkışı Baykal'ın "Türkiye'nin kaderine sahip çıkın" çağnsının ardından CHP, "toplumsal muhalefef'i ha- rekete geçirmek için yeni bir adım atıyor. CHP, Lozan Antlaşması'nın yıldönümü olan 24 Temmuz'da "Lozan'a, Cumhuriyete sahip çı- kanlar Anıtkabir'e" adı altında yü- rüyüş organıze edecek. AYŞE SAYIN'ın haberi • 5. Sayfada VAN'DA SORU ÎŞARETLERİ Rektörün evine baskın Bir süre önce "istifa etmesi için bas- kı yapıldığını ve ölüm tehditleri aldığını" açıklayan Yüzüncü Yıl Ünıversitesi Rektörü Aşkın'm evine polis, baskrn düzenledi. Ko- leksiyonculuğuyla tanrnan Aş- kın'ın evindeki 240 tarihi esere el konuldu. Ancak, eserlerin kayıtlı olduğu öğrenildı. • 5. Sayfada TÜBİTAKYASASI'NA CHP'DEN İPTAL İSTEMÎ M 7. Sayfada ERDOĞAN: ERDEMİR'DEN UTANDIM M 8. Sayfada TIPTAKİ HIZ BAŞ DONDÜRÜYOR M 9. Sayfada I 3OO-O93-4OO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sınır Ötesi Masalı Ağzından çıkanı kulağı işitmiyor galiba. Saldırılarını sürdüren PKK'ye karşı asker gereke- ni yapmaya çalışıyor. Fakat PKK'yi kaynağında te- mizlemeyi öncelikli koşul gören temel bir sorun çö- zümlenemıyor. Bu temel sorun çözümlenmedikçe PKK terörünü durdurabılmenin asla olanağı yok. M Arkası Sa. 8, Sü. l'de Birinci Bursa'dan çıktı Özel Okullar Sınavı sonuçl Onur Karyağmaz'a zorla Haber Merkezi - Özel Okullar Sınavı'na giren 32 bin öğrenciden ancak 3 bın 556'sı asıl lısteye gırdi. Sınavda bmncı olan Bur- sa-Osmangazi Özel Inal Ertekin Ana ve îl- köğretim Okulu mezunu Onur Karyağ- maz'a Fethuüah Gülen'e yakm işadamla- nnın kurduğu ıddıa edilenYeşilırmak Ders- hanesi yöneticileri tarafından gazetecilerin an açıklandı. 828 puan alan dershane tişörtü giydirildi önünde zorla dershane tişörtü gıydınldı. Türkiye Özel Okullar Bırliğı Derneğı'nın Beyoğlu'ndakı merkezınde düzenlenen ba- sın toplantısında, "2005Yüı Özel Okullar Sınavı"nın sonuçlan açıklandı Sınavda Bursa Osmangazi Özel Inal Ertekin tlköğ- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kaygı Duruşu! Dün, Londra'daki terör eylemlerinde yaşamını yi- tırenler için bütün Avrupa iki dakikalık saygı duru- şunda bulundu. Başta Londra'daki olmak üzere, Bağdat'taki, Is- tanbul'daki, New York'taki, Kâbil'deki, dünyanın öte- ki yerlerindeki terör eylemlerini kınıyor, yaşamını yi- tirenleri saygıyla anıyoruz. Biz de saygı duruşuna katılıp ardından kaygı du- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog