Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

'Cumhuriyet .K I TA P L A R I IRAK BATAKLIĞINDA TÜRK-AMERIKANILİŞKİLERİ Mustafa Balbay Çag Pızarlama \ Ş Turkocagı Cad No 39 41 134334) Cagaloglu-lSMibulTel (212>M40196 Cumhuriyet r*r Cumhuriyef L^-. K I T A P L A R I ZEÜŞ (TütünZamanı 1) Necati Cumalı Çag Pazariama ^Ş Turiracagı Cad. No 3»41 l343î4ıOjaloghı-lsanbulTel (212)51401% ,-t- S2. YIL SAYI. 29135 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV içinde) KURUCUSU Y U N U S HAD\ (1924-1945) BAŞYAZARl. NADİR NADİ (1945-1991) 14 TEMMUZ 2005 PERŞEMBE K. Irak'ta PKK'ye yönelik operasyon istenmiyor. İstanbul bombacılannın iadesine de 'Karar Irak'ın' yanıtı yı iferöreABD'HÜKÜMET SEYÎRCİ' SUÇLAMASI Baykal: Sınır ötesi önlem alınmıyor CHP lideri, son dönemde terör olay- lanıun anayasal rejımin geleceğını de tehdit eder bır boyuta ulaştığını belırte- rek ılk kez AKP hükümetı dönemınde teröre karşı sınır ötesı önlem ahnamadığını söy- ledı Baykal, yaşananlann arkasında "ıflas etmış Irak polıtıkası"nın yattığını belırttı. • 6. Sayfada &.£&*** -*•*&•:; *--> y«*^ KAÇIRILAN ER İÇİN OPERASYON - Tunceli'de PKK'Uler tarafından kaçırılan er Coşkun Kırandi'nin ailesi endişe içinde beklerken, Kutuderesi, Pülümür Vadisi ve kaçı- nlma olavının yaşandığı bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor. • 6. Sayfada Erdoğan: K.ıraka gereklrse gireriz ABD yönetımmden bir yet- kili, Türk sınırlan içinde kalması koşuluyla TSK'nin PKK'ye karşı operasyonlanna "itirazlannın" olmadığım belirtti. Açıklamaya tepki gösteren CHP'li Öymen, "Türkiye, El Kaide ile mücadeleyi sadece Amerika sınırlan içinde destekliyor derse ne derler acaba" derken CHP'li Batu da "Bu açıkJama, Irak'a gelme demektir" diye konuştu. Başbakan Erdoğan "K. Irak'a gerekirse müdahale edileceğini" söyledi. El Kaideciler İÇİn lade dOSyaSI tstanbul'da El Kaide bağlantıh 15-20 Kasım 2003 tarihindeki saldınlann faili olan ve Irak'ta yakala- nan Burhan Kuş ve Sadettin Akdaş, ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerine ait bir cezaevinde tutuluyor. Ancak ABD'li yetkililer, Türki- ye'nin teröristleri iade talebine "Muhatabınız Irak hükümeti. Onlara sorun" yamtını veriyor. Türkiye, mayısta gönderdiği iade dosyası hak- kında Irak Yüksek Mahkemesi'nin alacağı karan bekliyor. • 6. Sayfada Yatınmcılar dakaçtı Güneydoğu'da son dönemde artan eylemler nedeniyle milyonlarca dolarlık projeler ertelendi "~ HSYKDEĞIŞIKLIĞUADE Yargıdaki siyasi gölgeye Köşk vetosu EkOnomiye dinamit Güneydoğu Sanayici ve Işadamlan Derneği Başkanı Be- dirhanoğlu, çatışmalan bölge ekonomisinin temeline konulan dinamit olarak ni- teledi. Bedirhanoğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde çatışmanın, şiddetin ve savaşın olduğu yere yatınm yapılmaz. Bu koşullarda, yerel dinamiklerin ve uluslararası yatınmcmın bölgeye yatınm yapması beklenemez. Çatışmanın ayak seslerinin geliyor olması, dışandaki yatınmcılann kaygılanm haklı kılıyor" diye konuştu. darbe VUrilldU Son yıllarda çatışmalann son bulmasıyla ekonominın yeniden canlanmaya başladığını anlatan Bedirhanoğlu, GÜNSİAD ıle işbirliği içinde olan Isveçli bir grup yatınmcının Diyarbakır'da 80 milyon dolarlık yatınm planladığını anlattı. Çatışmalar nedeniyle bunun askıya ahndığına dıkkat çeken Bedirhanoğlu, "Koç Grubu da Diyarbalor, Siirt ve Erzurum'da tanmsal üretime dönük 50 milyon dolarlık yatuım yapacaktı. Bu da ertelendi" dedi. • 6. Sayfada LONDRA'DA 4 ZANLI Pakistan bağlantısı İngiliz polisi, 52 kişinin ölü- müne yol açan saldınlan ger- çekleştirenlerin îngiliz vatan- daşı olduğuna inanıyor. Öldü- ğü düşünülen Pakistan asıllı iki zanlının isimleri Hasib Hüseyin ve Şehzad Tanver olarak açıklandı. Diğer iki zanlının da Pakistan kökenli oldu- ğu bildirildi. Polis, eylemcilerden üçünün saldın yerine trenle, dördüncünün ise ara- bayla gittiği düşüncesinde. • 11. Sayfada EL KAİDE SALDIRILARI Hedefte Türkiye yok Ingiltere'deki bombah saldınlann ardından herkes, "Terör saldınsının bir benzerine Tür- kiye yeniden hedef olur mu" diye soruyor. Radikal dinci gruplann ciddi bir sarsıntı ge- çirdiği bir dönemde, Türkiye'nin de knmızı alarma geçmesi gerekmiyor. Ancak uyuyan hücreler nedeniyle potansıyel ülke konumunu da sürdürüyor. Türkiye'nin bu dönemde El Kaide'den çok PKK'ye dikkat etmesi gereki- yor. MEHMET FARAÇ'ın yazısı • 6. Sayfada Intihar saldırısı: 24 çocuk öldü Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneydoğusunda bomba yüklü bir aracın çocuklara çikolata ve şe- ker dağıtan Amerikan askerlerini hedef alması sonucu 24 çocukla 1 ABD askeri yaşamını yi- tirdi. Intihar saldırısının Muhammed El Kasım otoyolu üzerinde meydana geldiği, hedef alı- nan Amerikan askeri aracının bu \oldaki El Cedide semtinde bir intihar saldırganımn aracıy- la dolaşmakta olduğu bilgisi üzerine bölgeye geldiği bildirildi. Amerikan askerlerinin bile bile çocukları çevrelerine toplamalan soru işaretleri yarattı. Gözy aşları içinde feryat edip üstleri- ni başlarını parçalayan aileler çocuk cesetlerinin kaldırüdığı hastaneye doluştu. • 10. Sayfada AB'den sınırlara terör önlemi • 6. Sayfada Kenya'da okulda katliam • 10. Sayfada Irak büyük bir hataydı • 11. Sayfada Italya'da terör baskınları • 11. Sayfada CIA'dan yeni yatırım • 77. Sayfada Cumhurbaşkanı Sezer, Hâkimler ve SavcılarYasası'ndakı avukat- lık mesleğınden hâkım ve savcı- lığa geçecekler ıçın Adalet Ba- kanlığı'nca "kendı aralannda" sınav yapılması yönündeki değı- şiklığı Meclıs'e gen gönderdı. Sezer, bakanlık yöneticılennin yapacaklan yeterlık sınavının yargının bağımsızlığım gölgele- yeceğıni belırttı. • 5. Sayfada MUHALEFETEAĞIR SÖZLER Erdoğan kendisiyle çelişti Başbakan Erdoğan, partısının il başkanlannı "sevıyesizpolemi- ğe gırmemelen" konusunda uyarırken muhalefet partılenne "balçık, fosil, sonları geldı" gıbi sözlerle tepki gösterdi. Baykal, Türkiye'dekı muhalefet etme an- layışını "balçığa" benzetip "Gü- neş balçıkla sıvanmaz" dıyen Er- doğan'a. "Ampulün kadar ko- nuş" yamtını verdı. • 4. Sayfada OTOMOTÎV SANAYISÎ JÖO. yıldal milyon araç Otomotiv Sanayıı Derneği Başkam Durak, Cumhunyet'ın 100. yılı stratejilerını açıkladı. Durak, 2 milyon üretım, 20 mılyar dolarlık ıhracat ve 600 bın ıstıhdam hedef- ledıklennı söyledi. • 13. Sayfada AÇIKLANMAMIŞ DÜŞÜNCEYE CEZA M 8. Savfada SÎYASET VE TİCARET PASLAŞMASI • 9. Sayfada EGE'YE PUPAYELKEN • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Teröp-Bir Fotoğraf Son açıklamalan, hükümet sözcüsü Çiçek Ce- mil'ın duyarlı konuları saptırmakta ne kadar ustalaş- tığını göstenyor. Konu nedir? önceki gün toplanan Bakanlar Ku- rulu Türkiye'de son donemlerdeteröristolayların ar- tışını değerlendirdı mi değerlendirmedı mi? Nasıl bır yanıt beklersınız sözcüden? Bu kez de- ğışik yöntemlerie canlara kıyan PKK'nin Türkiye için- MArkasıSa. 8,Sü. l'de Bugün Cumhurlyet 'le birlikte... Altm Portakal ilk kez altmdan Antalya Altın Portakal Fılm Festıvalı, 42. yı- lına önemlı değışiklıklerle gınyor. 26 Eylül- 1 Ekım tanhlen arasmdakı festıvalde, ödül olarak venlen "altın portakal" ılk kez altın- dan yapılacak. Festıvalın başlangıcından bu yana ödül olarak verilen Venüs heykelı yen- ne de antik bır kolon çevresınde 9 esın pen- sının dans ettığı heykelcıkler venlecek. GÜRSU KUNT'un haberi • 14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türkiye'ye Yabancı Sermaye! Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdûlla- tif Şener'in yabancı sermayeye ılişkın değerlendir- meleri hükümetin dışındakı kurumların çoğu tarafın- dan büyük ölçüde gerçekçı karşılandı, başta Baş- bakan Erdoğan olmak üzere hükümet ûyelerı tara- MArkasıSa.8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog