Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

L 5 L . K İ T A PLAR I ÜLKELEFE DEĞlL SAVAŞA DÜŞMANIM Mustafa Balbay Çag Pazarlama A.Ş T-mtocafı Cad No 39 41 34314) Cagalogtu-tstanhılTel ı:l2ıM40196 Cumhuriyet riTCumhuriyet L^.KİTAPLARI BÎR CUMHURİYET DÜŞMANININ PORTR&L Fethullah Gulen Hocaefendı'nın Qenn MPfa 8 2 . YIL SAYI: 29133 f 50 YKr (500,000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S UAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) !TEMN)pZ200^BALI JMM f/k Çukurova çukura itildi... Zarar eden çifiçinin ertesiyıl tanmın gerektirdiği gibi yatırım yapmaya nefınans gücü kaldı ne de morali... Narenciyede elde edilen dış pazarlar ilgisizlik nedeniyle elden çıkmak üzere... HUÖUı Çılgın yaşamınSgrihl^ dansı... <KttKT B K Bodrum'dai Maer.a«s e * • MAVf YOLCULUK S8BL Bodrumy dan Marmaris'e Mavi Yolculuk Haritası BUGUN C u m h u r i y e t ' l e bîrlikte. Bayinizden isteyin... I YARIN Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden isteyin Türk Telekom'un satışı, e-devlet portalı nedeniyle kamu ve yurttaşlarm kritik bilgilerini de tehlikeye soktu Sırlanmız yafoaııeıyae-devlet etkİlenecek AKP hükümeti Türk Telekom'u yabancı- lara satmaya hazırlanıyor, ancak bu kurumun e-devlet portalının yapımını üstlenmiş olmasını göz ardı ediyor. Amerikan yazılım fir- ması Sybase Türkiye Genel Müdürü Şensezgin, yurttaşlarla ilgili kritik bilgilerin yabancılara ait bir şirkette tutulacak olmasının sa- kıncalı olabileceğine dikkat çekti. Şensezgin, "Askere alma, vergi dairesi veya nüfiıs ışleri gibi kurumlann kendi kritik verilerini ya- bancı, özellikle de Lübnan sermayesine dayalı şirkete açmak iste- yeceklerini sanmiyorum" dedi. MURAT KIŞLALTnın haberi • 13. Sayfada TelekOm satlŞina tepkİ Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Turhan Çakar, Türk Telekom'un yabancılara satışına tepki göstererek "TürkTelekom, Türkiye'nin yatak odasıdır. Yabancılara peşkeş çekilerek yabancılaştınlamaz" dedi. Çakar, Türk Telekom'u satm alan grubun, bu hatlan kullananlann yanı sıra cumhurbaşka- nı, başbakan, genelkurmay başkanı, bakanlar, MlT müsteşan, em- niyet genel müdürü gibi üst düzey yetkililerin de tüm konuşmalan- nı dinleyebileceği ve bankalann telefon hatlan üzerinden yaptıklan tüm işlemleri tespit edebileceği görüşünü dile getirdi. • 13. Sayfada ABD'den sonra, Avrupa ülkelerinden de Türkiye'ye 'ılımlı Müslüman ülke' yakıştırması AB de ^ılınıh' dediAlmanya Dışişleri Bakanı Fischer ve Italya Dışişleri Bakanı Fini, Türkiye ile görüşmelerin devam etmesi gerektığini belırttiler. Fini, "Avrupa'nın, teronzm tehdidıyle karşı karşıya olduğu sırada ılımh bir Müslüman ülkeyle diyalogda bulunmasında yarar var" dedi. ROMA (AA) - Italya ve Almanya dı- şışlen bakanlan Gianfranco Fini ıle Joschka Fischer, AB'nrn, anayasasının onaylanmasıyla ılgılı sorun yüzünden ge- nışleme sürecındekı gerilemeye rağmen Türkiye ve Balkan ülkelennın bırlığe üye- lığını hedefleyen görüşmelere devam et- mesı gerektığini söylediler Fischer ile Fını, Italya Dışışlen Bakanlığı'nda, ağır- lıklı olarakAB genışleme sürecı, AB Ana- yasası, teronzm, Irak ve Afganıstan konu- lannı ele aldıklan bir görüşme yaptı. UArkası Sa. 8, Sü. 7'de Ingiltere polisi alarmda Yeni saldın korkusu Metroyu bombalayanla- nn ıntıhar komandosu ol- maması nedeniyle polis saldırganlann sağ oldu- ğuna ve yenı saldınlar hazırladığma ınamyor. Bu nedenle 11 Eylül'den bu ya- na en üst düzeyde alarma geçildi. Saldınyı düzenleyen terör hücresi şefınuı çoktan ülkeyi terk etmiş ol- abileceğı belırtilıyor. • 11. Sayfada 'TOPLUYASA GELMESÎN'UYARISI AKP'ninjet yasalanna Sezer freni TBMM'de 3 günde 26 yasa çıkınca, 15 günlük sınırlı inceleme süresı nedeniyle "zamana sıkışan" Cum- hurbaşkanı Sezer, yasala- nn 3'er, 4'erli gruplar ha- lınde gönderılmesını ıste- dı. Köşk'e 4-11 Temmuz arası, hafta sonlan hanç, toplam 19 yasa göndenldı. Son 7 yasanın da bugün ve yann Köşk'e göndenleceğı bildı- nldi. AYŞE SAYIN'ın haberi • 4. Sayfada Tramvay ve metroda K-9'lartstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, olası terör e\lemlerine karşı, metro ve tramvay istasyonlarında sivil polislerin yanı sıra patlayıcı madde konusunda eğitimli köpeklerle resmi polisler görevlendirildiğini açıkladı. İngiltere'de meydana ge- len terör saldırılarının ardından Istanbul polisinin alarma geçtiğini belirten Cerrab, yurttaşların kuşku duymaması gerek- tiğini söyledi. Cerrah, değişik noktalarda bulunan 550 kamera sayısımn kısa sürede arttırılacağını kaydetti. • 8. Sayfada OKUL YÖNETİMİNE2. SORUŞTURMA Atatürk resmini karneden sildiler Zonguldak'ta öğrencilere, Atatürk'e hakaret yağdınlan ve şenat ıçerıklı çızgı roman da- ğıtılmasıyla gündeme gelen Hasan Âlı Yücel Lısesı'nde bu kez de kamelerdekı Atatürk sıluetı sılındı. Olayla ılgıli soruşturma baş- latılu-ken, "Okul yönetıcıleri 'yukandan' mı korunuyor" dıyen velıler, yaşananlan "laik- lığe karşı açılan savaşın Zonguldak'a yansı- ması" olarak de^erlendırdıler. • 8. Sayfada SPOR VE BASINDÜNYASIYASTA Onuk'u yitirdik NTV SporYayınlan Koordı- natörü Kenan Onuk (51), uzun süredır mücadele etti- ğı kanser b.astalığnıdan kur- tulamadı. Kenan Onuk'un cenazesi, Teşvikıye Ca- mı'nde kılınan cenaze na- mazının ardmdan Zıncırlı- kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Onuk'un cenaze törenine siyaset, spor, basın ve sanat dünyasından geniş katılım oldu. • 7. Sayfada TBMM, OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK • 5. Sayfada 'GECEKONDUNUN RUHU VAR' • 7. Sayfada MERKEZ BANKASI FAÎZI KORUDU M13. Sayfada .111111111 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ne PerhizNe LahanaTurşusu Kimi zaman da değıl; sık sık hükümetin (hatta mu- halefetin) hatın sayılır üyelerinden yansıyan bırbirı- ne ters düşen açıklamalar karşısında kamuoyu ne kadarşaşırsa haklı. Iktidardan başlayalım: Amerıka'ya yaptığı sondan bir öncekı resmı gezıde ve sonra RTE'nın ABD ıle stratejik ortaklığı süreklı vurgulamasına karşın; Was- hington'da yönetıme yakın yazarlar, Dışişleri adına MArkqsıSa.8,Sü. l'de 'Sevda Tepesi kamulaştırılsın' Suudi Prens Abdullah Bın Abdülazız'ın ımar ıznı olmadığı ıçın satmak ıstedığı Boğazıçı'ndekı "Sevda Tepesi"'nın ka- mulaştınlarak halka açılması ısteruyor. Prensın satıhğa çıkardığı Sevda Tepesi ıçın eskı Istanbul büyükşehır beledıye başkanlanndan Nurettın Sözen, "Boğa- zıçı'ndekı yeşıl alanlar kamulaştınlarak halkın hızmetıne sunulmalı" dedi TAR- KAN TEMUR'un haberi • 3.Sayfada Srebreniça 'nın lO.yıldönümü Avrupa'nın 2 Dünya Savaşf ndan bu yana gördüğü en buyük kıyım olan Sreb- reniça katlıamının 10. yıldönümü ıçın 50 bın Boşnak Srebrenıça'ya akın etti. Anma törenlen kapsamında, kımlikleri tespit edilen ve yaşlan 14 ıle 95 arasında değı- şen 610 ceset de Potoçan'de ınşa edilen ve 2003'te açılan anıtmezara defhedıldı. Srebrenıça'dakı kathamda sıl^hsız 8 bin erkek öldürülmüştü. • lV>Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Arınç'ın Dikta Gibi Meclis Tarifi! TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın geçen perşembe günü TBMM'nın 22. dönem 3. yasama yılının sona ermesi nedeniyle yaptığı basın toplantısı, Londra'da- kı saldırıların tozu dumanı arasında kaldı. Arınç'ın değerlendirmelerinin satırbaşları şöyle: - TBMM'den büyuk güç yoktur. UArkası Sa, 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog