Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

'Cumhuriyel .K I T A P L A R I YÜZBAŞI SELAHATTÎN'ÎN ROMANI İlhan Selçuk Çag Pazariama \ % l<4334ıCagaloglu-IsaaWTd (2,2ı5140196 Cumhuriyet Cumhuriyet K İ T A P L A R I BALKANLAR Mustafa Balbay Çag Pazariama A.Ş TûıkocagıCalNoJ941 (34334) Cagaloghj-tstanbulTe! (212)51401 96 82. YIL SAYI: 29131/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10TEMMUZ2005PA2AR u ğŞarkılar bitti, sırada ne var? Live 8, ıddialı, görünüşte masum, insancıl bi gösteriydi.. Peki, Bob Geldof'un G-8 patronlarından Blair'i bu kada ne demeli? Geldof, Blair ve dığerleri ekonomik yaptırımlarının rofasını değiştirince yoksulluğun kalkacağını bilmiyor mu? ovmesıne >nomi " jorjm dar, Uanrıans e %. MAVfYOLCULUK ' Bodrı Marmaris'e Mavi Yolculuk Haritası B U G U N C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e y i n . . . I C A R S A M B A C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e y i n . . . Binlerce yurttaşın parasını batıran kayıt dışı holdingleri savunan AKP milletvekilleri ile eski SPK Başkanı Karacan'm tartıştığı ortaya çıktı 'İslami holdingler istismar ediyor 9 MÜ REKTÖRÜ EREM: Universiteler kuşatıldı AKP hükümetinin ıktidara geldiği günden ben üniversitelere iyi gözle bakmadığını söyleyen MÜ Rektörü Prof. Erem, "Kadrolara, ödeneklere el koydular. Gelişmemiz engellenı- yor. Bu koşullarda ılk 500'e nasıl gırersüıiz" dedi. LEYLA TAVŞA- NOĞLU'nun söyleşisi • 12. Sayfada HÜKÜMETİ HEDEF ALDI Baykardan ağır eleştiri İzinsiz Kuran kurslanna verilen cezalann düşürülmesine tepki gös- teren CHP lideri Baykal, "Biz bu başbakana 'Hizbullah terör tehdidi- dır' dedırtemedik" dedı. Baykal, Türkıye'de "Laık değılim", ABD'de ıse 'Laiğım' dıyen Erdoğan'a "Ka- rar ver" diye seslendi. • 5. Sayfada tslami holdingleri araştıran TBMM komisyo- nunun tutanaklanna, AKP'liler ile eski SPK Başkanı Karacan arasmdaki tartışmalar yan- sıdı. Karacan, kayıt dışı holdinglerin üzerine haksız olarak gidildiğini, bu şirketlerin önü- nün kasıtlı olarak kesildiğini savunan AKP'- lilere "Düşüncelerin istismar edilmesi yanlış- tır. Birisi çıkıp 'Kürt bankası kurdum' dese doğru mu olur? Kurallara uyulmah" dedi. Bir milletvekilinin "Ailenize mensup birine ha- sım gibi davramyorsunuz" eleştirisi üzerine Karacan, bu şirketler için "Babasma küfre- den çocuk" nitelemesinde bulundu. Kara- can, milletvekillerinin iddialanmn tersine bu şirketlerle ilgili işlemlerin 28 Şubat süreci ve MGK ile ilişkisi bulunmadığını söyledi. BÜLENT SARIOĞLU'nun haberi • 4. Sayfada ATO'nun 'Harçlı Seferi Raporu'na göre 57 vergi, 430 kalem harç ödeniyor Yurttaşa adım başı vergiATO, vergi ve harçlar konusunda yaşa- nan karmaşaya dikkat çekmek ama- cıyla "Harçlı Seferleri Raporu" ya- yımladı. Yürürlükteki Harçlar Yasa- sı'na göre. 342 kalem harç alınıyor. Buna "Dığer Harçlar" ve beledıyele- rin aldığı harçlar da eklenince sayı 430'u buluyor. Yurttaşlar aynca, gelir vergısınden özel tüketime, akarya- kıttan motorlu taşıtlar vergisine kadar 57 adet vergı ödüyor. • 13. Sayfada îngiltere diken üstünde İhbar 15 ay önce gelmiş Uzmanlar, El Kaide'nin ikinci kez vu- rabileceği uyansında bulunurken dün gece Birmingham'daki eğlence me- kânlan güvenlik gerekçesiyle boşal- tıldı. Polisin Faslı ve Suriyeli iki isim üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Is- lamcı El Muhacırun örgütünün lideri- nin, 15 ay önce Londra'yı saldın için uyardığı ortaya çıktı. • 11. Sayfada Ispanya 'da Aksu rüzgârı SezenAksn, İspanyanın güneyindeki Cartagena kentinde düzenlenen 11. "La Mar de Musicas" (Müziklerin Denizi) festivali kapsamında verdiği konserde ispanyoUarı büyüledi. 2 bine yakın İspanyol. yavaş parçalarda hüzÜDİendi,Türk ezgilerinin yoğun olduğu hızli şarkılarda göbek atma- yı denedi. 1-23 Temmuz tarihleri arasındaki Türk etkinlikJeri kapsamın- da düzenlenecek konserlerde 13 grup sahneye çıkıyor. • 8. Sayfada Antalya 40 derece Türkiye yazın en sıcak günlerini yaşamaya başla- dı. Antalya'da öğle saatlerinde gölgede sıcaklıklar 40 dereceye çıktı. Bunaltıcı hava Antalyalılann gün- lük yaşamını olumsuz etkilerken sahiller serinlemek isteyen turistlerin akınına uğradı. Bazı plajlarda şez- long bulmak ımkânsız hale geldı. • 3. Sayfada Hakkâri'de 15 askeryaralandı Mayınlıpusu 3 askerşehit Şemdinli'de PKK tarafindan döşenen mayına çar- pan asken araçta bulunan 3 er şehit oldu. Çukur- ca ilçesinde de arazı arama çahşması yürüten 2 er mayına basarak yaralandı. Şırnak'ta bir kamyo- nun mayına çarpması sonucu da 5 kişi yaralandı. HAKKÂRİ (Cumhu- Gezgin, Barış Gökbaş- riyet) - Hakkâri'nin Şem- dinli ilçesine bağlı Dere- cık beldesi kırsalında devrıye görevini yapan askeri araç PKK tarafin- dan yola döşenen mayına çarptı. Patlamada Mehmet Çamcı, Ender Alber ve Ibrahim Boybey adh er- ler şehit oldu, uzman ça- vuş Adem Şahan, erler Cengiz Aydın, Hüseyin Torun, Nefi Yetitiren, Abdülaziz Çalışkan, Cem Öztürk, AbduUah lar, Bestavi Veziroğlu, Cemal Şahin, Mehmet Engin, Zeynel Özdemir ile adlan belu-lenemeyen 3 asker de yaralandı. Çu- kurca ilçesinde de arazi arama çahşması yürüten 2 er, mayına basarak yara- landı. Şırnak'ta da şehir merkezıne 15 kilometre mesafede kömür ocakla- n civannda bir kamyon, yola döşenen mayına çarptı. Meydana gelen patlamada 5 kışınin ya- ralandığı bildirildi. Buz ve Gergedan En soğuk kışlardan birinin yaşandığı 1621 yıhnda, îstan- bul gergedanıtun yaşıyor ol- ma olasıhğı yüksektir. Neru- da'nın sorusuna yanıt vereme- diğimiz gibi, sıcak iklim hay- vam olan gergedan için soracağımız şu sorunun kar- şısında da suskunluğumuzu bozamayız: "Daha ne kadar yaşar bir gergedan ' Boğaz sulan donmaya baş- ladığında?" SU>AY AIUN'm yazısı • 75. Sayfada AVUSTURYA Salzburg ve Stefan Zvveig 19. yüzyıhn ünlü gezgi- nı Alexander von Hum- boldt'a göre, Salzburg dünyamn en güzel üç kentinden biridir. Salzach Irmağı kıyısmdakı bu kentte, doğanm güzelligi ile sanat eserleri, dik, ka- yalıklı yamaçlarla yeşil düzlükler uzanıyor. Salz- burg aynı zamanda, Avusturya'nın en ünlü yazan Stefan Zweig'ın 20 yıl yaşadığı kenttır... AH.MET ARPAD'm yazısı M 10. Sayfada BELÇİKA Dünyanın ilk Tenten festivali Brüksel'e havayolu ile gelenlen çızgı roman kahramanı Tenten ve se- vimli köpeği Milu karşı- lıyor. Gelış bölümü çıkı- şma dıkilen heykel, Ten- ten ve yaratıcısı Herge'- nin Brüksel'in çocuklan olduğunun diğer kanıtı. Zaten Red Kit, Şirinler, Michel Vaillant gibi çizgi kahramanlarla çızgı ro- manm bir ihraç ürünü ha- line geldiği Belçika'dan başka davranış beklenir mi? ERDİNÇ UTKL'nun 110. Sayfada vazısı FRANSA 1905 laiklik yasası 100 yaşında "Laiklik bir görüş değil, herhangi bir görüşe sahip olabihne özgürlüğüdür." 'Laiklik Cumhuriyet Ko- mitesi' Başkanı Matis- son, Kasım 2003'te Laik- lik Komisyonu'ndaki ko- nuşmasına bu sözlerle başlıyordu. Matisson, Fransız orta dereceli eği- tim ve kamu kurumlann- da sıkı bir laik uygulama getirecek yasa için görü- şüne başvurulan kişiler- dendı. UĞUR HÜKÜM'- iin yazısı H10. Sayfada SARIGÜL: BAŞARISIZ OLANLAR GtDECEK • 4. Sayfada BOLOGNA KARNESI - ZAYIF DEĞIL a, B 6. Savfada RALLlYE REKOR KATILIM mSnor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gelmişi Geçmişi Bilindikten Sonra Nereden geldıklen nereye gıtmek istediklerini sap- tamak artık kolaylaştı. Hemen her gün yeni marifet- leri sergileniyor. Nereye gitmeye hazırlandıklarını keşfedebilmek de o kadar zor degil. Konuşmalarının satır aralan ço- UArkası Sa. 8, Sü. l'de Ölümünün 10. yılı Sosyalist lider Aybar anılıyor Türkiye sosyalist hareketinin önderle- rinden bilim adamı, siyasetçi ve ya- zar Mehmet Ali Aybar, bugün saat 11.00'de Aşiyan'daki mezan başın- da anılacak. Sosyalizmin uzun ko- şucusu Aybar, 10 Temmuz 1995'te yaşamnıı yitirmişti. • 5. Sayfada Zülfü Livaneli lOyılaradan sonra 4 Merhaba' Zülfü Livaneli, 10 yıl aradan sonra maynılı köprü dediği politikadan nefes alıp yeni şarkılar yazdı. Ha- yata Dair albümü için, bazı düşün- celerle kendisini bağunlı hisseden bir sanatçının ürünü diyor. HATtCE TUNCER'in yazısı • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Parmakname!Parmakları parmak yapan sağladığı oydur Lidere göre kaldır parmağı, kural budur Ne parmaklar gördü şu yüce meclisimiz Her birinin kalıbını çıkar, müzeye koydur • Hafife almayın parmağı, bu bir bilimdir Hep hazır tut indir-kaldır özel eğitimdir Geri dursun farmakolojı, parmakoloji var MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog