Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

> MAZİRAN 2005 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA spor@ cumhuriyet.com.tr 19 Lotto Media Cup'ta Cumhuriyetfarkı Spor Servısı - Medya kuruluşlan arasmda geleneksel olarak duzenlenen Lotto Medıa Cup'ta gazetemız çeyrek fınak kalarak buyuk başarı gosterdı 24 medya orgarusyonunun katıldığı turnuvada dk 8'e yukselen takımımızda mucadele eden eskı Trabzonsporlu Lemi ÇeBk \e Super Lıg hakemlennden CüneytÇakır'ın goz alıcı perfortnansı dıkkat çetayor Gazetemız bu akşam Merkezefendı'de Yenı Asya ıle yan fınal maçı ovna\acak ~GÜNÜ>TlÇlNPEN • 1IEFAYARIN TOPLANIYOR - UEFA, Av- nıpa Şampıvonlar Lıgı kupası m kazanan takrm- larmn btt sonrakı sezonda durumlannı tartışmak ıçua>anntoplani)or UEFA toplantısında alına- ^ak kararlar çerçevesınde gelecek sezon Fener- babçe'nın de lıge doğrudan veya ön eleme oy- navarak katılacağı bellı olacak • TRANSFERDE DÜN - B Ş Bld Ankaras- poı, Beşıktaş'tanaynlan Ahmet\ ddınm'la2yıl- lık sozleşme ımzaladı Konjaspor, Arnavutluk Ulmısal Takımı nın 19 yaşındakı stopen Osma- nı'Meprensıpteanlaştı A Sebatspor'ungençgol- cusuAlıBayTaktar ınıseG Antepspor'la anlaş- tığn bıldınldı Ankaragücu de tekîuk dırektor \dnan Şenturk le sozleşme ımzaladı • ÇAUMBAY'DAN YOULA'YA ÖVGÜ - Be-şıktaş Teknık Dırekloıu RızaÇalımbay. G Bır- lığa nden transfer ettıklen Yonla yla ılgılı ola- ralc "Avnıpa da Youla gıbı oyuncu bulmak zor" dedı Çalımbay, Okan la tlhan Mansız'ı kadro- lannda 5 forvet oyuncusu bulunması nedenıyle traaısfer etmeyı duşünmedıklennı soyledı • ATLETİZM -EKan Abevlegese'nın antre- ncmı Ertan Hatıpoğlu. "EKan Abeylegesse'nın Eti>opva vatandaşhğından çtkamlmasuun Baş- bakan Recep Tavvıp Erdoğan'ınbu ulkeyı zıya- retıvlealakasıyok dedı • SİVASSPOR'DA ARTAL GİTTİ - Supet Lıg ın yenı takımlanndan Sıvasspor'da teknık dı- refector Ismaıl Kartal m sozleşmesuun karşüıklı olarak fesh edıldıgı bıldınldı •BASKETBOL - Gazıantep te duzenlenen Törkıye Genç Bayanlar Basketbol Bınncılı- ğı""nde, fınalde FBahçe'yı 72-63 \encnlstanbul Uonersıtesı bınncı oldu •STUTTGARTTAN YALANLAMA - Stutt- gast Kıılubü Başkanı Erwın StaudL Chnstoph Da- um'la goruşeceğı yonunde Bıld gazetesınde çı- kaaı haben yalanladı • ALTIU- 1-1-9/19-11- 1/9-2 kombınesını bı- lenler, 5 bın 45 er YTL ıkramıye kazandı FİKRET DAâLIOâLU n Başkan Özilhan, salon sözü verdi, 3 büyükleri basketbolda rekabete davet etti Efes'ten tarihiçağn• Kulüp Başkanı Tuncay Ozvlhan kutlamalar sırasında yaptığı açıklamada hem Türk basketbolu hem de lıgdekı rekabetı daha da arttırmayı hedefledıklennı bunun ıçın de kendılerine olanak verildiğı takdırde basketbol salonu yapmak ıstedıklerinı kaydetti. ELENA DEMİRYÜREK Efes Pılsen'de I şampıyonluk coş- | kusu tüm hızıyla devam edıyor 2004-2005 Turkı- ye Erkekler Basketbol Lıgı'nde Be- şıktaş ıle zorlu bır final sensı yaşayan Lacıvert - Bey azlılar şundılerde hem ustuste4 kez bu kupayı almarun se- vıncuıı hem de 12 lıg şampıyonluk- lannın mutluluğunu yaşarken kulup takımlanna da çağnda bulundu Efes Pılsen Kulubu Başkanı Ttta- cay Ozühan kutlamalar sırasında yap- tığı açıklamada hem Turk basketbo- lu hem de lıgdekı rekabeü daha da art- tırmayı hedefledıklennı bunun ıçın de kendılerine olanakvenldığı takdır- de basketbol salonu yapmak ıstedık- lennı kaydetti Ozılhanvaptığı açık- lamada, "Takımımızın başanlan de- vam ettiği takdirde gerekB obnalda- n da sağlayabinrsek bir basketbol sa- lonu yaürmayı hedefliyonız. Fener- bahçe, Beşiktas ve Galatasaray gibi Turiaye'nmonde gelenkuhıpknile re- kabet etmek ısüvoruz. Bu sezon çok çekişmeli geçti bakbğınuz zaman bu- nun nedetıi kulüp takunlannm da şampiyonhık mücadelesine kaülmış ohnasT dedı Uç buyuk kulup ıle basketbol lıgı- nın daha da renklendığını söyleyen Ozühan, Efes Pılsen Spor Kulubu'nün başanlannın gunden gune artacağını da sozlenne ekledı Lacıvert-Be\azh ekibın antrenoru Oktay Mahmuti ıse şampıyonlukta en fazla oyunculan adına sevındığı- nı soyledı Efes Pılsenlı başanlı oyuncu Kaya Pekerde "Sezomıi\i geçintik. ama eb- mizde kupa olmazsa başansız sayüa- caknk. Avnıpa Lıgı'ne son >irajda ve- da ettik. Tuıia>c Kupası'ndan umul- madık bir şekikk elendik. Elinuzde bir bu kahnıştı ve her şeymua ortaya Efes Pilsen, Beşiktaş'ı devirerek şampiyonluğa ulaşırken kutlamalar dun de sürdu. (ELENA DEMtRYUREK) koyup kazandık. Umanm gelecek yıl Avropa'da ve Kgde daha başanlı olu- nız"dedı Yabanolara veda Lacıvert-Beyazh takımdan ahnan bılgüere gore Efes Pılsenyetkılılen ye- nı sezon oncesınde yenı > r abancı oyun- cu arayışına başladı Prkacuı, Nıko- lıc, Domercant ve Solomon'dan en az 3'ugondenlecek Buo^oıncularınye- nne Avrupa lıgı yukunu kaldıracak ısımler gelecek Efes Pılsen şampıyonluk kutlama- lanna dun de devam ettı Lacrvert- Beyazlı kulubun Merter'dekı tesısle- nnde gerçekleştınlen barbeku partı- sınde oyuncular, teknık heyet ve yo- netıcıler, basın mensuplanyla bu" ara- yageldı Şampıyonluk dolayısıyla oldukça mutlu gorunen oyuncular, uzennde TBEdekı toplam şampı- yonluklannı sımgeleyen "12" ya- zan pastayı keserek bırbırlenne ye- dırdıler Başantrenor Oktay Mah- mutı de oyunculannı son kez top- layıp, "Hepmıze teşekkurler"dedı Spor Haftası\ K İ F K I 7 I I Y M I N Bir Karar Verin Yıl boyunca hep beraber çabaladık, "Artık taşkın ta- raftanstemıyoruz" dıye Me- şale yakana bağırıp çağı- rana cezalar kestık saha kapattık Son- radaYunanıs- tan maçında seyırcıyı, 'ruh- suzlukla' suç- ladık Neymış, tıyatro ızler gıbı maç seyretmışler Ne bağırmışlar ne çağırmışlar Hatta sponsorlan suçladık "Çoluğa çocuğa bılet ver- dıler" dıye lyı de, kufuru onleme, ho- lıganızme dur deme adına statlardakı seyırcı profilının değışmesı ıçın çabalamıyor muydukelbır- lığıyle Bır ka- rar verelım ya Makyevelıst duşunup tn- bunler 'onlar'a teslım edelım, ya da ınsanlar sınema, tı- yatro gıbı sosyal etkınlıkle- nnın arasına maçlan da ek- lesın.eşını.sevgılısını çocu- ğunu alan tnbunlere koş- sun Burası Halı Saha Mı? Orduspor,2 üg(B)kate- gonsınde şampıyonluğunu ılanetmıştı Ama Eskışehırs- p<x'la oynadıklan ve rakıbın can guvenlığını one surup 2 yanda sahaya çıkmama- sı nedenıyle hukmen galıp ılan edıldıklen maç Tahkım Kurulu nca ıptal edılınce ış- terdeğışt Şımdı ıkı takım bır kez daha karşı karşıya ge- lecek Hem de 18 Hazı- ran'da Ordu bu maçı kaza- nırsa sonuç degışmeyecek Eskışehır'ın puan almaa ha- lındeyse Gençterbıriığt ASAŞ şampıyon olacak lyı hoş ama, Turkıye'de sozleşmeler 1 Hazıran'da brtmışken,çoğu2 lıgfutbol- cusu dığer takımlarla anlaş- rmşken kım sahada canıru dt- şınetakar^ Hadı bırakın ca- nını dışıne takmayı, sozleş- mesı brten futbolcuyu (kı Or- du'da 1 Hazıran sonrası ser- best kalan oyuncu sayısı 10'u geçıyor) hangı 'kural'a sığdınp oynatırsınız lıg fina- lınde? Hukukçu başkan Le- vent Bıçakcı, bu tıp bır 'hu- kuk skandalı na nasıl onay venr? Burası halı saha mı, Turkıye2 lıgı mı anlamadık Galıba ışın ıçınde ya ASAŞ'ı koruma adına hareket eden bırılen var, ya da 'kentını seven'sıyasıler Rallinin Gizli Kahramanlan Geçen hafta Dunya Rallı Şampıyonası'nın 7 ayağı vardı Antalya'nın şınn tatıl beldesı Kemer'de 3 gun bo- yunca ınsanlar otomobılle yattı, otomobılle kalktı Pılotlar arabalannı kınna- ma adına hesaplar yaptı, servıs çalışanları anza çıka- ran araçla- n bır sonrakı etabayetıştır- ^ ^ mek ıçın 40 derece sıcakta koşuşturdu, asıl amaçları tatıl olan ızleyıcı- ler sabahın ılk ışıklanna ka- dar barlarda, dıskolarda sabahladıktan sonra 1 sa- atlık uyku ıle o parkur se- nın, bu parkur benım do- laştı Herkes kendıne go- re bu rallıyı yaşadı. Ama bır gerçek var kı 30 dakıkada şanzıman değış- tren gencecık mekanıkerter saga sola koşuşturan pınl pınl gonulluler, şampıyona- nın ısımsız ama gerçek kah- ramanlanydı Takım gozetmıyorum, hepsının en sıradan gı- bı gozuken çalışa- nıpılotiarkadar yoruldu Opel'ın, Ford'un, ST'nın, Fi- at'ın patron- lan, lutfen bu ço- cukJara bırerteşekkurmek- tubu yazın Çunku onlar araçlann altına yatıp yağ, pas ıçınde kalırken sade- ce profesyonel bırer çalı- şan değıl, takımın bırer par- çasıydılar 1. KOŞU:F:\kmert(l) P:Da- da> (3) PP- Yesebev (6) S: C-ümbûş(8l lKOŞU:F:Mon- pa*a(3) P:Mıltı\adı(2) PP: A^Parçası(6) S:K.oçAmca(l) 3.~KOŞU:F:\carta>ll),P:Ba şımtacı(2) PP:Ozalper(7),S: G-uzelırıcı(9) 4.KOŞl:F:Kıng Bıshop(l) P:Leopold(4) PP: öiack Tornado (6) S: Çelık mehmet(3) 5.KOŞl:F: Şı\- ga(9),P:Altmkan(2ı PP:Ba- barulkan(4) S:Gıcırbe\ (5) 6. KOŞU:F-Ozkutlu(2l P: Ka- denm (8) PP: Kangallı (3), S: DelısaöanakU) SS: Mutlu (9) 7. KOŞL: F: \kındayım (3) P: K-aneko (4| PP: M\ Relatıve (2) S:Bırce(5) 8.KOŞU:F: Hektor(4) P: Lalu\ ıl) PP: Orphed (6), S: Tamada (7), SS: •New Orleans (10 ı 9 KOŞU: F: Tempolu ^ 10) P: Muskam (51, PP: Martınınoğlu (4), S: Torunbevıl2) Günfin tkılısı 7 ko>u 3 4 Çrfte Bahıs: ^ Çıfte 3 4 ALTILI GANYAN 1 8 2 3 410 4 2 8 7 1 5 6 4 6 3/8 5/6 7 FİKRET DAĞLIOĞLU Değişimin Habercisi .— ÂSS\ Türk fırmalan 2 mılyar euroluk pastadan nasıl pay alacak? 1. KOŞU: F: Mr Safranbolu (4) P:Albert(l) PP:Lı\omo|2),S: GreenLıaht|6) 2.KOŞU:F:Ha hde(3),P:Helın(4| PP-Selena\ (6) S:Sedahanım(>ı 3.KOŞU: F: Mungan (2) P: Akçora (4) PP- Iremcan (3) S: Serenav (1) 4.KOŞL:F:Basn(3) P:Sıvavuş (8)PP:Akka\a(l) S-Bıleıç(4) 5. KOŞU: F: Emerald Island (2) P: Ezgın (1) PP: Hafıze ($) S: Alanbevı(l) 6.KOŞl-F:FatJoe (2) P: Efehan (1) PP- Sıder Tha (6) S:Kazonna(8) 7.KOŞU-F CansunazC) P:Maxıila(3) PP- Red Povver (9), S- Şahde (10) & KOŞU: F: Halıhbrahımbev (1) P:\enılmez|2) PP:Fırsat(3),S: Besımhani4) SS:PenMasalı(7) 9. KOŞU: F Mega Bucks 14), P: Ajıaal (12) PP- Ölvmpos Lodge (1^) S:TemptıngWolf(7) Gfi- oünlkilisı S Koşu 1 2 ÇifteBa- his- 3 Çıfte 2 2 ALTOJ GANYAN 2005'te Türkiye'de desteklediği projeler 'HAYIR' asa'ya mı ürkiye'ye mi? Aybk gazeteniz bayinizde Abonelik (0212) 264 39 39 3/8 2 1/4 7/9 7 1 4/12 3/9 2 15/7 10/4 14/6 8/11 5/11 TC MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUKMAHKEMESt'NDEN EsasNo 2005 143 Karar No 2005/138 Mahkememızden venlen 29 4 2005 tanhlı karar ıle Dıyarbakır, Hazro ılçesı, Işkar Mahallesı Cılt 5, Hane 12'de nufusa kayıtlı Ramazan ve Şenfe oğlu, 1979 d lu Esvet Tokmak'uı ısmının Esat olarak değıştınlmesıne karar venl- mıştır llanen teblığ olunur 23 05 2005 Basın 26312 Hızlı bir yaşam öyküsü... Renkli bir reklamcılık öyküsü tlginç bir devrin öyküsü. Bir rckUını ı, bir bj^kj rckUıııcının yJŞiın öyküsünü kjlcmc ilırsı, ancak böylcsine Ersin Salmjn'ı çok ıkıcı bir Hillr anlatırken, Türkiye'nin yaklaşık İ0 yıllık sosyal, siyasal, tkonomik yapısını ve reklamcılık tarihini dc jözler önunr seriyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog