Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

"Cumhupiyet -. Kl TAP L A R I MAKEDONYA 1900 Necati Cumalı Tabıca£CaANo39'41 134334ıCagaloglu-kaıiiLTd (212)51401 96 Cumhuriyet y'CumhurlyeC k^L. K I T A P L A R I NASIL MÜSLÜMAN OLDUK? Erdoğao Aydın ÇagPaadamaAŞ TS*ocaj& Cji No 1941 134334)Cagalogtt-lsöllbulTd (21215 «2.YIL SAYI: 29100/50 YKr (500.000 TL) (KDVıgnde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) 9 HAZİRAN 200ff GOP'a tam destek açıklayan Erdoğan, ilişkilerin düzeltilmesi için söz verdi Washingtoıı'a karşdıksız •ovrt*'Stratejİk İlİŞkİ' Başbakan Erdoğan. ABD Başkanı Bush'la görüş- mesinde Genişletilmiş Ortadoğu Projesi'ne yüzde yüz destek vere- rek bozulan ilişkileri düzeltmeye çalıştı. ABD ile vizyon ve strateji- lerinin örtüştüğünü belirten Erdoğan, görüşmede özgürlük, insan haklan, güvenlik ve terör konulannın ele alındığını söyledi. Bush, Türk-Amerikan ilişkilerini, "stratejik ilişkiler" olarak nitelendirirken, görüşmeden sonra basın toplantısı düzenleyen Erdoğan ise ilişkile- rin "stratejik ilişki" değil "stratejik ortaklık" olduğunu savundu. SOITIUt destek yok "Türkiye'nin demokrasisi, Ortadoğu'daki in- sanlar için önemli bir örnek" diyen Bush, Erdoğan'a GOP için ver- diği destek nedeniyle teşekkür etti. Bush, Kıbns ve PKK konusunda somut bir adım açıklamazken Erdoğan, "Görüştüğümüz ağırlüdı ko- nu, Washington-Ercan arasında uçak seferlerinin başlatılabilmesiy- di. Bush, bizzat yanımda Dışişleri Bakanı'na bunu incelemesi için talimat verdi" dedi. Erdoğan, PKK konusuna değinirken "ABD'nin Irak'taki yönetimin oturmasına odaklandığını" söyledi. • //. Sayfada BAYKAL'DANERDOĞAN'A SERTZ4A7T 7 Ülkeyi satacak ama CHP engel' CHP'ye 'anti Amenkancı' olduğu eleştırisı yönelten Erdoğan'a Baykal'dan sert yanıt geldi. Erdoğan'ın ABD'de hesap vermek zorunda olduğunu, çıkış yolu- nu da muhalefete çatmakta bulduğunu söyleyen Bay- kal, "Başbakan'ın dile getırmek istedıği cümleyı ben sıze tercüme edeyim; 'Türkıye'yı ben satmaya hazırım, ama CHP bırakmıyor' dıyor" dıye konuştu. Türban Türkiye'yi şikâyet CNN Internatıonal'a konuşan Erdoğan, türban konusunda "sabırlı hare- ket ettıklennı" söyledi. Erdoğan "Bakm benun kızlanm ABD'de okuyor. Burada o özgürlük anlayı- şı var Ama ülkemde yok Bıraz daha bu ışın çılesıni çekeceğız gıbıme gelı- yor" dedı • 11. Sayfada ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. partisını "anti Ameri- kancı" olmakla eleştıren Başbakan Tayyip Erdo- ğan'a sert yanıt verdı. CHP'nın hıçbır ülkeye düşman olmayacağına dikkat çeken Baykal, "Başbakan'ın dile getir- mek istediği cümleyi ben size tercüme ede- yim; 'Türkıye'yı ben sat- maya hazınm ama CHP bırakmıyor' diyor" dedı. CHP lıden Baykal. Hıl- ton Otelf nde düzenlenen KOBl'ler Venmlılık ve MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Y E M E K T A L E B İ N E RET - Beyaz Saray Oval Ofis'teki görüşme yaklaşık bir saat sürerken, görüşme- nin sonunda Bush ve Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıkJamalarda bulundu. Başbakan Erdoğan'ın görüşmenin süresinden sık sık söz etmesi dikkat çekti. LosAngelesTinıes gazetesi, Erdoğan'ın Bush'la yap- tığı görüşme öncesinde Türk tarafının öğle yemeği talebinde bulunduğunu ancak bunun kabul görmedi- ğini ileri sürdü. Iki ülke arasında hâlâ önemli bir ayrüığın olduğunu belirten diplomatik çevreler, "AKP hükümetinin ABD'de değil Türkiye'de vereceği mesajların önemli olacağınm" altını çizdiler. (Fotoğraf. AP) Binlerce yargıç ve savcı, Meclis'i mesaj yağmuruna tuttu; YÖK, Başbakan'a sert çıktı Hükümete çifte isyan Adalet Sİze de lazim Olacak' Hâkimler ve SavcılarYasası'nı değiş- tiren tasanya yargıdan tepki yağıyor. Yargı bağımsızlığı ve özlük hakla- n konusunda ilk metinde yer alan düzenlemelerin "budanmasına" karşı çıkan yargıç ve savcılardan Adalet Komisyonu üyelerine binlerce başvu- ru yapıldı. Gönderilen mesajlarda, "Adalet size de lazım olacak. Devle- tin temeli adalettir. Sizi yargılayan hâkimin emir almasmı ister misiniz" gıbi şikâyetler yer aldı. BÜLENT SARIOĞLU'nun haberi • 8. Sayfada ÜnİverSİtelerln çabasina balta' Üniversiteleri ideolojik davran- makla suçlayan Başbakan Erdoğan'a YÖK'ten yanıt geldi. YÖK, "Üni- versitelerin öğretim üyesi yetiştirme görevlerindeki başanlannı göz ar- dı edenlerin, bu konuda gayretlerini arttırmak isteyen üniversitelerin ça- balannı baltalamak girişimleri esefle karşılanmıştır. Siyasiler, üniversi- telerimizi sanki hukuk dışı uygulamalar yapılıyormuş gibi karalamaya yönelik bir kampanya yürütüyorlar" açıklamasmı yaptı. • 6. Sayfada İSLAMİ HOLDtNGLERE KORUMA U 4. Savfada 'ERDEMİR UCUZA KAPATILMAK İSTENIYOR' • 12. Savfada 'ULUSOY BUTÜN KÜLTÜRLERlN ADAMI' M 14. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İçeriye Arslan, Dışarıya Süt Dökmüş Kedi! Seçmece karpuz gıbı RTE tarafından seçılerek özel uçağa alınan gazetecılerle: Bizımki mılyonlarca dolara mal olan Ana uçağı ile Amerıka'ya uçarken yıne havalanmış; VVashıng- ton'dan yansıyan onca olumsuz söyleme karşı hâ- \ArkasıSa.8,Sü.l'de Çatışmalar Kıskacında BUGÜN ZEYNEP ORAL'ın yazı dizisi Terör örgütü Kandil Dağı'nda ağır silahlarla konuşlanmış. Iran-Irak sınırında teror ussu Washington'da 5 bin PKK'linin üslendi- ğı Irak-lran sınınndakı Kandil Dağı ko- nuşuluyor. Coğrafı açıdan kara operas- yonlanna geçit vermeyen bu dağ, hava saldınlanna karşı ıse Doçka uçaksavar- lan ile helikopter ve uçaklann motor ısı- larına güdümlü Rus yapımı SA 7 fuzele- nnın yanı sıra ağır silahlarla korunuyor. Güvenlik bınmlerine göre PKK kamp- lannda 80 cıvannda SA 7 bulunuyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 9. Sayfada ÎSTANBUUDA ÖVGÜ YAĞDIRDI SorosAKP'yi çokbeğenmiş Kurucusu olduğu Açık Toplum Enstitü- sü'nün toplantılanna katılmak için Tûrki- ye'ye gelen Soros, AKP'nin önceki hükü- metlerden daha dürüst olduğunu öne sür- dü. Soros, yasadışı eğitime vize ve basına kısıtlamalann annnsatılarak "AKP'yi hâlâ aynı şekilde değerlendinyor musunuz" so- rusuna "Bekleyip göreceğiz" yarutını ver- di. ÖZLEM Yt ZAK'ın haberi • 7. Sayfada Dörtyıla aşamalı geçilecek Milli Eğıtım Ba- kanı Çelık, yenı kayıt olan öğrenci- lenn lıseyı dört yılda tamamlaya- cağını, bunun şu anda hsede olanla- n kapsamadığını soyledı Çelık "Bı- tırme suıav ı kara- n henüz alınmadı" dedı. • 6. Sayfada Dogan TV'nin satışına iptal RTÜK. Doğan TV Radyo Yayuı- cılık AŞ'nınhısse- lennın yabancı bir kuruluşa de%ırle satış ışlemlenrun, 3984 sayılı yasaya aykın olduğuna karar verdi Doğan TV, yargıya gıde- ceğinı açıkladı. • 12. Sayfada GRUBUNDA2. SIRAYA YÜKSELDİ Ulusal Takım 'da iki sevinç birden Dünya Kupası elemelerinde 2. Grup'ta mü- cadele eden Ulusal Futbol Takımı, Kaza- kıstan'ı deplasmanda 6-0 yendi. Ulusal Takım'ın gollerını Fatih Tekke (2), Tuncay Şanh (2), îbrahim Toraman ve Halil Altın- top attı. Grup ikuıcıliği içuı Yunanıstan'la çekişen Ulusal Taknrı, Mavı-Beyazlılann kendi sahasında lıderlıği büyük ölçüde garantileyen Ukrayna'ya 1-0 yenılrnesi üzerine üoncı sıraya yükseldi. • Spor'aa GUNDEM MLSTAFA BALBAY Bush-Erdoğan Göpüşmesi! Başbakan Erdoğan'ın ABD gezisının gundemine oturan 3 ana durum var: 1 - ABD'nin Türkiye'nin temel konularına bakışı. 2- ABD'nin "yenı Amerikanyüzyılı" dıye adlandır- dığı 21. yüzyılı bıçımlendirirken Türkiye'den ıstem- leri 3- Türkiye'nin ABD ile ılişkilerden bekledikleri. Tektek açalım... Bush-Erdoğan buluşması önce- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog