Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

6 HAZİRAIM 2005 PA2ARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER SÖZÇtZGİNİN Turhan SelçukCAN VE MAL KAYBI YOK Hakkâri'deki deprem korkuttu • Hakkâri'de dün meydana gelen 4.6 İDÜyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Yurttaşlar sokağa döküldü. llk belirlemelere göre can ve mal kaybı meydana gelmedi. HAKKÂRİ (Cumhuriyet) - Hakkâri'de dün sabalı meydana gelen 4.6 büyüklüğündekı deprem paniğe yol açtı. Depremde can ve mal kaybının ohnadığı belırtildi. Saat 06.45 te meydana gelen depremın merkez üssünün Hakkân'nin kuzeybatısında yer aJan Kırgeçit köyü olduğu açıklandı. Sarsıntıyla birlikte uyanan yurttaşlar kendilerini sokağa attı. Hakkâri Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, depremden sonra ilçe kaymakamlan ve köy muhtarlarıyla bağlantı kurduklannı belirterek "tlk belirlemelere göre, can \e mal kaybı yok. Ancak tedbir amacıyla ilçe ve köylere ekipler gönderdik Onlann çahşmalan netkesinde kesin sonuçlar elimize gelmiş olacak" dıye konıi-ştu. Cçüncü. deprem sırasında panıkle dışan çıkan vatandaşlann bir kısmının, yapıl an açıklamalara karşın evlerine dönmedığıni söyledi. CHP'li Mesut Değer, 75 kişinin yaşamını yitirdiği facianın gerçek nedeniyle ilgili 13 önerge verdi Uçakkazasınasoruyağmuru Vapur büfelerinm işletmesi Beltur'da • İSTANBUL (AA) - lstanbul Denız Otobüslen AŞ'ye (IDO) devredılen vapurlardakı büfelerin işletmesi, büyükşehır belediyesi iştiraklerınden Beltur AŞ'ye geçtı. Vapurlara asılan ilanlarda, 1 Hazıran 2005 tanhınden ıtıbaren büfelerin işletmesinin Beltur'a geçtığı büdinldı. îlanda, büfelerde 1 bardak çayın 500 bın lira, nescafenın 1 mılyon hra, kola ve gazozun 1 mılyon 250 bm lıra, meyve suyu ve ayranın 750 bin lira, suyun 500 bin lira, simidin 500 bin lıra, kaşarlı tostun 1 mılyon lira ve kanşık tostun da 1 milyon 250 bin lıra olacağı kaydedıldı. Tuz Gölü rioğalgaz deposu olacak • AN'KARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tuketım fazlası doğalgazın yeraltuıda depolanına projelen arasında ilk sırada yer alan Tuz Gölü Depolama Projesı'nde finansman sorunu çözülürken ihale programında yer alan işler belırlendı. BOTAŞ Genel Müdürlüğü ıle Dünya Bankası yetkılıleri arasında vanlan ön mutabakat ile Tuz Gölü yeraltı doğalga^ depolama tesısleri için 250 milyon dolarlık kredi kullamlacak ve söz konusu proje 5 adet ihale paketınden oluşacak Tttopark ve tel örgü' protestosu • tSTANBUL (AA) - Beykoz Anadoluhisan sakınleri, Küçüksu mesıre alanının otopark yapılmasını, sahil şendınin de tel örgüyle çevnlmesini protesto etti Anadoluhisan Kalesı'nde toplanarak Türk sanat müzıgı şarküanyla çeşıtlı türküler seslendiren, halkoyunlan oynayan yurttaşlar, daha sonra "Tanhı Küçüksu Mesıresı halkın yasal alanıdır" ve "Doğayı, tarihi, kültürü ve halkın yasal alanlannı katledenlen bız affetsek torunlanmız affetmez" yazılı pankartlar açtılar. Aüaga'da korkutan yangın söndürüldü • İZMİR(AA)-Aliağa TÜPRAŞ Rafınensi'nın bir ünıtesinde, finn ıçi tüpünün yanlması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Dızel üretımi yapan 200-300 numaralı ünıtede fırın içı tüpünün yanlması sonucu yangın çıktı. Yangın, TÜPRAŞ itfaıye ekıplenyle ünıte çalışanlarının müdahalesı sonucu dığer unıtelere sıçramadan söndürüldü. Küçük denizkızı hızla iyileşiyor LİMA (AA) - Peru'da bacaklan yapışık olduğu ıçin "küçük denizkızj" olarak adlandınlan ve 3 gün önce ameliyat edilen MBagros Cerron'un, normal bir şekılde yeniden beslenmeye başladığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Cerron'u amehyat eden ekibin liden Dr. Lub Rubk). küçük kızda enfeksıyon olmadığını belirtti. îsmi Ispanyolca "mudze" anlamına gelen ve doğuştan bacaklan uyluk kemiklerinden ayak bileklerine kadar yapışık 13 aylık Cerron'un doğum kusuruna 70 bin doğumda bir rastlanıyor. (Fotoğraf: AFP) Cinayetleri işleyen hükümlülerin psikolojileri incelenecek Cezaevinde töre araştırması DÎYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Güneydoğu'nun önemli sorunlannın başında gelen töre cinayetleri, cezaevindeki mahkûmlarla bire bir görüşülerek araştınlacak. Dicle Üniversitesi, Dıyarbakır Valiliği'nin 10 bin YTL desteği ile Diyarbakır. Batman, Mardin ve Şanlıurfa'da cezaevlerinde kalan 100 mahkûmla görüşme yaparak töre cinayetlenni işleyenlerin o anki ve daha sonrakı psikolojileri konusunda ilk kez bir alan çalışması yapmaya hazırlanıyor. Mahkûmlar hakkında bilimsel temelleri olan dolaysız bılgilen derlemeyı amaçlayan proje, aralannda sosyolog, antropolog, psikologlann bulunduğu, DÜ'de görevli 8 uzman tarafından yürütülecek. 8 ay sürmesi planlanan araştırmada, mahkûmlar ankete de tabi tutulacak. Araştırma İÇİŞLER) BAKANI AKSU: 1 Kapkaça 7kurban ANKARA (AA) - Içişleri Bakanı Abdülka- dir Aksu, son 3 yılda, 31 bin 201 kapkaç olayında 7 kişinin hayatını kaybettığini bil- dırdi. Içişleri Bakanı Aksu, CHP Bursa Mil- lervekili Kemal Demirerın yazılı soru öner- gesine verdiğı yanıtta, Türkiye'de 2002 yı- hnda 12 bin 843, 2003 yılında 13 bin 16, 2004 yılmda ise 5 bin 342 olmak üzere top- lam 31 bin 201 kapkaç olayı yaşandığını be- lirtti. Bu olaylarda 598 kişinin yaralandığı- nı, 7 kişinin ise öldüğünü belirten Aksu, 173"ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 12 bin 370 kişıain yakalandığmı kaydetti. alanının cezaevi olması nedeniyle töre cinayetleri bakımından bir ilk olan çalışma içın Adalet Bakanlığı, mahkûmlarla görüşme sırasında ses ve görüntü ahnmasına izin verdi. Araştırmayı yapacak olan ekipte yer alan DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyolojı Bölümü araştırma görevlisi Yrd. Doç. Dr. \lazhar Bağh, elde edılecek verilerin töre cinayetleriyle mücadeleye ışık tutacağını belirtti. Töre cinayetlerini işleyenlerin değer yargılan, sosyoekonomik durumlan ve kişilik özellikleriyle ilgili veriler toplanabıleceğinı kaydeden Bağlı, "Töre cinayetleri işteyenlerin değerleri nelerdir, ne für yargılara önem verirler» Bunlan çok iyi bümiyoruz. Bunlan elde ederek engellenmesine yönetik poHtikalara önemli veri sağlamış olacağız" dedı. • Mesut Değer soru önergelerinde şu konulara değindi: "Uçakta yaşamını yitiren yolculardan yabancı uyruklulara, Türkiye yurttaşı olanlardan 9 kat daha fazla tazminat ödendi. Bu hesaplamada Türk- yabancı hangi kıstaslara göre yapılmıştır. Uçağın kara kutusunun tamamı açıklanmış mıdır?" MAHMUTORAL DtYARBAKIR - CHP Dıyarbakır Milletvekih Mesut Değer, 75 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı'nı soru yağmuruna futtu. 13 soru önergesı veren Değer. Bakan Binali Yıkhnm'a kazanın gerçek nedenı konusunda gizlilik kuralına sığınıp sığınmayacağını da sordu. Dıyarbakır'da 75 kışının ölmesıne, 5 kişinin de ağır yaralanmasına yol açan THY'nin 634 sayılı RJ-100 Tipi Konya uçağının kara kutusundaki ses çözümlerinde ortaya çıkan bir dizi kuşku, CHP Dıyarbakır Mılletvekılı Mesut Değer tarafindan Meclis"e taşmdı. Değer, Bakan Yıldınm'ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle yönelttiği 13 soru önergesınde, kazaya ilişkın birçok çelişkının yanıtlanmasım istedi. Ses çözümlennde pılotlar ıle Dıyarbakır Askeri Havaalanı içındeki radar kontrol kulesi görevlileri arasındaki konuşma sırasuıda çocuk sesleri geldiğine dikkat çekıldığını anımsatan Değer, "Kule ile uçaktald kaptanlar arasındaki görüşmede çocuk sesinin gebnesûûn nedeni raporunuzda açıkça yoktur. Neden? Kuleye görevlinin dışında kimsenin günıesüıin yasak olduğu bolünıe çocuk mu gjrmiştir? Bunu nasü açüdavacaksunz'' dedi. Değer, aynı önergesinde mağdurlann başvurusuna karşın Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın cezai yönden dava açmadığını vurgulayarak bunun nedeninin Ulaştırma Bakanlığı'nın, savcılığın ıstedığı bilgi ve belgeleri göndermemesi olup olmadığını da sordu. Uçakta yaşamını yitiren yolculardan yabancı uyruklulara. Türkiye yurttaşı olanlardan 9 kat daha fazla tazminat ödendiğinı de anımsatan Değer, önergesinde şu ifadelere yer verdi: "Bu hesaplamada Türk- yabancı hangi kıstaslara göre yapdmıştır. Uçakta ölen kişilerden vasıflı otanlann ailesine ödenen tazminat ile vasıfsız olan kişiye ödenen tazminat arasındaki fark nedir? Böyie bir aynma neden gidilmiştir. Ük etapta ödenen 21 bin dolar ve sonra THY taranndan ödenecek tazminat miktariannın hesaplanmasuıda vasıfsız kişiye ödenecek miktann 21 bin dolann alünda olduğu, bu nedenle 'fazla ödeme yapılmış ve bakiye 5 veya 6 milyar liranın gen ödenmesi' talep edflmiş midir?'' Galatasaraylûar hasretgiderdi Galatasaray Lisesi'nin Geleneksel Pflav Günü kalabahk bir kanhmla yapıkh. Pila\ gününde, en yaşh üye 92 yaşındaki Ali Tannyar yaş kütüğüne plaket çakarken, Galatasaray 1 lisesi'ne emeği geçenler ile 50. yılını dolduran üyelere de hediyeler verfldl Galatasaray Lisesi'nin Geleneksel Pilav Günü'nde eski ve yeni mezunlar da buluştu. (Fotoğraf: AA) AYDINLANMA EMRE KONGAR Uçurumun Kenarında Uçurumun tam kenanndayız. Korkulu ve umutsuz gözlerle aşağı bakıyoruz. Aşağısı karanlık. Aşağısı kan ve gözyaşı dolu. Aşağıda ortaçağ karanlığının acımasız totaliter anlayışı egemen. Birbirini gırtiaklayan, çarmıha geriten, kazığa oturtulan, yakılan, işkence edilen insanlann çığ- lıkları yukan ulaşıyor. Korkulu ve umutsuz gözlerte aşağı bakıyoruz. Kan ve gözyaşı belleklenmizde. Çığlıklar kulakianmızda. • • • Biz o uçurumu, o karanlığı iyi biliriz. Yeni çıkmışız aydınlığa oradan. Iç ve dış düşmanlann iktidarına, fetvalarına, süngülerine, toplarına, tüfeklerine karşı savaşa- rak çıkmışız aydınlığa. O çukurda kan ve gözyaşı ile bizi boğmak is- teyenlerin, dünyanın zafer kazanmış dev ülkeleri ile birieşen halifenin karanlık ittifakına karşın, her türlü olumsuzluğu yenerek ulaşmışız aydınlığa. Can havlıyle son gücümüzü kullanarak çıkmı- şız o çukurdan. Sadece kendi yazgımızı değil, dünyayı ve tari- hin akışını da değiştirmişiz. • • • Savaşla kazandığımız aydınlığı banş içinde si- yasallaştırmışız. Siyasetin arkasına eğitimi ve hukuku koymu- şuz aydınlığı kurumlaştırmak için. Tam 22 yıl uğraşmışız o uçurumdan uzaklaş- mak için. • • • Sonra, uçurumdan yukarı atılan kementlerin ayaklarımıza taktığı çelmeler ile arkamızdaki güçlerin bizi uçuruma doğru iten eylemleri yeni- den birleşmiş, ıvme kazanmış. Sürüklenmeye başlamışız o karanlığa doğru yeniden. 60 yıldır sürüklenıyoruz; yavaş yavaş, ama sü- rekli olarak. • • • Şimdi Mçurumun tam kenannda duruyoruz: Uçurumdan ayaklanmıza kement atan güçler, siyasetle birlikte, medyayı, sermayeyi, hukuku ve eğitimi de ellerine geçirmiş. Arkamızdan bizi uçuruma doğru iten güçler, artık kendi halklannın kararianyla bizi, girmiş ol- duğumuz uçuruma dönüş yolunda, ayaklarımıza dolanmış kementlerin yazgısına terk edecekleri- ni belirtmişler. • • • Uçurumun tam kenanndayız. Korkulu ve umutsuz gözlerle aşağı bakıyoruz. Aşağısı karanlık. Aşağısı kan ve gözyaşı dolu. Aşağıda ortaçağ karanlığının acımasız totaliter anlayışı egemen. Birbirini gırtiaklayan, çarmıha gerilen, kazığa oturtulan, yakılan, işkence edilen insanlann çığ- lıklan yukan ulaşıyor. Korkulu ve umutsuz gözlerle aşağı bakıyoruz. Kan ve gözyaşı belleklerimizde. Çığlıklar kulakianmızda. ekongare curnhuriyet.com.tr www.kongar.org YüRÜTMEYİ DURDURMA Tahtah için umutışıgı GÜRSUKUNT ANTALYA - Denizden yüksekliği 2 bin 366 metreye ulaşan, bu özelliğiyle de Akde- niz'in en yüksek dağı olan Tahtah için umut ışığı yandı. Olimpos Milli Parkı sınırlan için- deki dağda 2003'te yapımına başlanan turis- tik tesis ve kayak pisri için Damştay 6. Daire- si yürütmeyi durdurma karan verdi. Bölgedeki 865 bitkı türünden 23 'ü endemik özellik taşıyan, şahin ve güvercinler için üre- me alanı olan, Avrupalı dağcılann yakından tamdığı ve tırmanışlar için tercih ettiği Tah- tah'da, bugüne kadar kesilen 1500 ağaç için çok geç olsa da çıkan karann yeni tahribatla- nn önüne geçmesi açısından önem taşıdığı be- lirtildi. Yaklaşık 7 yıl boyunca tahsis almak için bek- leyen, bu uzun bekleyışin ardından, AKP hü- kümetinin göreve gelişinden sadece 1 ay son- ra tahsisi alan Alman - Türk ortaklı Fajos fir- ması, tasa süre içinde de bölgede çalışmala- ra başladı. Öncelıkle Phaselis ören yeri böl- gesinde 600'e yakın kızılçam ağacım kesen firma, daha sonra bu sayıyı 1500'e çıkardı. ÇAUŞMALAR DURDU Firma, dağın zirvesini dozerlerle düzleş- tırmek üzere de çalışmalara başladı. Ancak Toroslar Doğa Sporlan Kulubü'nün (TO- DOSK) 2003 yılında oluşturduğu kamuoyu- nun ardından. TODOSK. Orman Mühendis- leri Odası Antalya Şubesi, Türkiye Tabıah'nı Koruma Derneği ve Antalya Barosu Başkan- lığı, hem planının hem de tahsisin iptaline yönelik ikı ayn dava açtı. Danıştay 6. Dairesi, planın iptaliyle ilgili yü- rütmeyi durdurma karan verdi. Tahtah Da- ğı'nda, toplam 2 bın 500 metrekarelik kapa- lı alana sahip, 5 kath tesis yapmak ve kayak pisti oluşturmak üzere yola çıkan ve dağı 29 yıllıgına kiralayan firma, çalışmalannı dur- durdu Bu arada TODOSK üyeleri, Tahtah Dağı'nın kayak pisü için uygun özellikler ta- şımadığını da belirtti. Denize yakınlığı nede- niyle bölgedeki kann yumuşak olduğunu ifa- de eden dernek üyeleri, "Kayakiçindahasert kara ihtiyaç var. Aynca dağ çok engebeh' ol- duğundan, pisüer kayakçüar için istenilen se- \i\ e\eçıkanlamaz. TahtahDağı, hiç de uygun ohnamasuıa rağmen kayak pisti olarak seçil- mesi dijşündürücü" dediler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog