Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

S-AYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON cumtv(& cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FÎLMLERÎ Ölmez Ağacı 12.30 TRT INT Dram /Ş~»\ Bahar. yıllardır Almanya'da aılesıyle bırlikte V J 3 ' yaşamattadır Agab-eyi Kemal ile işçilık yapa- raJsyaşamlaraı kazanmalrtadırlar. AncakKemal'in i^sizlik korkusu nedenıyie sürekli bunahma gınp haızursuz olması. çe\Tesine karşı hırçın davranması B-ahar'ı ve kansını üzmektedır Yönetmen: Yusuf IGeçenlı. Oyuncular: Hakan Balamir. Necla Nazır. Ç©pçüler Krah 15.10 Star Güldürü /£~*S Sevdiğı krz uğruna çöpçü giysıleri ve süpür- vSSÎ' gesiyle sahmeye çıbp türkücü olan temızlık ı$- çtsımn gülünç »yküsü Zeki Ökten'ın yönettığı fil- ır»<Je. Kemal Sujıal, Şener Sen, Ayşen Gruda ve îi- y a s Salman gıbi ısımler rol alıyor. Aptal „. 20.35 S. Türk Güldürü /£T2\ Cinayet suçundan yanlış yere hapıs yatan bir V S y adamın. evierine göz dıken arsa spekülatörle- rin« karşı mahalle sakınlen tarafindan yüceltılerek kahraman yapıhşının öyküsü. Cmıt Efekan'ın fıl- nminde, Ilyas SaLman. Bah.ar Öztan. Bülent Kayabaş ve Sümer Tilma«ç rol ahyor (1983). 20.45/OlayTV/Yaz... Aynntı yanda zum- 22.00 CNBC-e Güldürü ^ (La Me Es* Un Long Fkuve TranquiDe) -Fılm- de, dogduklan hastanede değiştinlen ve bu yiizden farklı aılder tarafLndan yetıştıriJen ikı bebe- ğLn öyküsü anlatılıyor Bö> lece fakir ve hırsız bir ai- lemin kızı olan Bernadefte konforlu birburjuva evin- d e tüyürken. dığer aılenin oğlu Momo da fakır bir hayata merhaba der Olaydan 12 yıl sonra gerçekler ortaya çıkar ama ışler bir türlü rayma oturmaz. Yö- netmen: Etienne Chatüıez. Oyuncular: Benoıt Ma- grmel. Valene Lalonde (1988 Fransa, 90 dk). 23.00 / tv8 / Postacı Kapıyı... Aynntı yanda Gecenin Rengi 23.30 atv Gerilim ~^\ (Color ofNight) - Dr. Cappa, New York'ta ya- ^ şayan bıı psıkıyatnsttır. Hastalanndan bınnin in-tıharından, kendini soruınlu tutan Dr Cappa, rao- raH bozukJuguyla işinden uzaklaşır ve bir süre ken- disi gıbı psıkıyatnst olan bir arkadaşını zıyaret ıçın L o s Angeles"a gider. Arkadaşı, kale gıbi korumalı biı evde yaşarken ölüm tehditleri de almaktadır ve ç o k geçmedenkimhgi belirsiz bir kişı tarafindan öl- diSrülür, Yön: Richard Rush. Oyn: Bruce Willis, Ja- ne March, Ruben Blades (1994 ABD, 125 dk). Sokak Savaşçılan 24.00 TGRT Macera (StreetFighter) - Çılgtn dıktatör Bıson. mütte- fik devletler insam yardım çalışanlarını rehin alır. Albay Guıle ve komutasındakı bırlık Bison'u al- tefmeye gjder. Yön: Steven E. De Souza. Oyuncu- lar: Jean-Claude Van Damme. Raul Julia, Mıng-Na, Kyüe Minogue (1994 ABD-Japonya, 102 dk). Koruma Aftında 02.10 Star Macera (Protection) - New Yörklu gangster Sal, mafya aleyhınde ıfade \enr. Ailesiyle bırlikte Vincent takjna adıyla güvenlı küçük bir kasabaya yerleşriri- lir. Sal burada, emlak komisyoncusu Ted ıle bırlikte çaJışmaya ba$lar Yön John Fl>Tin. Oyn. Stephen Baldwın, PeterGallagher(2001 ABD. 92 dk). kanalturk Izleyln Orta Değmez BUGUN 22:30 James M. Cain 'in aynı adlı romanından uyarlananfılmde olaylar ekonomik bunalım yıllarında geçiyor Cinayete uzanan tutkulu aşktv8 23.00 Postacı Kapıyı Iki Kere Çalar / The Postman Alvvays Rings Twice / Yönetmen: Bob Rafaelson / Senaryo: David Mamet (James M. Cain'in romanından) / Görüntü: Sven Nykvist / Müzik: Michael Small / Oyuncular: Jack Nicholson, Jessica Lange, John Colicos, Michael Lerner, John P.Ryan/1980 ABD yapımı, 121 dakika TV Servisî- Ekonomik bunalımınun egemen olduğu 1930'luyıllar. Birgezgin serseri, benzin istasyonu ve lokanta sahibi bir adarrun genç ve güzel kansıyla tutkulu bir ilişkiye girer... James M. Cain'in polisiye edebiyatta önenvli bir yeri bulunan " The Postman AIways Rings Twice" (1934) adlı romanı, daha önce 4 kez fîlme alınmıştı. David Mamefin yaptığı 5. uyarlama, özenli ortam betimlemeleri. çok iyi işlenmış "gerçek" karakterleri ve sağlam bir toplumsal eleştiri taşıyan yapısıyla. sinema tarihinin kayda değer Kara Filmlerinden bıri olmuştu. Jack Nicholson'ın derin hüznü ve Jessica Langeın perdeye saçtığı erotizm, fılme büyük bir ticari 'Postacı Kapıyı tki Kere Çalar', Jessica Lange ve Jack Nicholson arasındaki sevişme sahnesi ile uzun süre konuşulmuştu. başan kazandırmış, özellikle mutfak dekorunda geçen bir sevişme sahnesi uzun süre konuşulmuştu. James M. Cain'in, yersiz yurtsuz bir serseriyle, geçmişi karanlık güzel kadının tutkulu ilişkisini anlatan bu romanını ilk kez Pierre Chenal "Le Dernier Touranf (1939) adıyla fılme almıştı. Ancak, Italyan Yeni Gerçekçilik akımuıın ustalanndan Luchino Vısconti'nin 1942'de yaptığı uyarlama büyük yankı yaratmıştı. Filmde, yolu ttalya'nın Po bölgesine düşen gezgin bir ışçi, bir benzıncının yanında iş buluyor ve çok geçmeden adamın genç kansıyla ilişkiye giriyordu. Mutluluk özlemi içindeki aşıklar, gitgide çaresiz kalıyor ve cınayeti bile göze ahyordu. Yine. son derece özenli bir toplumsal ortam betimlemesı ve gerçek karakterler içeren yapıta, denn bir karamsarlık egemendi. Romanın üçüncü uyarlaması, bir başka sinema klasığine, Billy VV'ilder'ın "Çifte Tazmiiıat" (1944) fılmine kaynaklık edecekti. Ravmond Chandler ın hazırladığı senaryoda, bir sigortacı, kocasıru öldürmek isteyen "vicdansız" bir kadına yardım ediyordu. Tay Garnett'ın yaptığı 4. uyarlama (The Postman Ahvays Rings Tvvice, 1946), fazla derinlik taşımayan, ama ilginç ve gerilimlı bir filmdi. tv8 21.45 Sağduyu TV Servisi- SedatYazıcı- oğlu'nun sunduğu "Sağdu- yu"da bu hafta, esnaf ile müzik sektörünü karşı karşı- ya getiren telif haklan sava- şı masaya yatınlıyor. ATO Başkanı Sinan Aygûn ve MESAM Başkam'AB Rıza Binboğa'mn katıldığı prog- ramda, telif ücretlerinde kan- tarm topuzunun neden kaçtı- ğı, kamuya açık alanlarda müziğin susup susmayacağı gıbi konular ele alınıyor. Star 23.40 Din eğitimi TV' Servisi-Dın eğitimi tar- tışması, "Yakuı Takip" prog- ramında ele alımyor. ErdoğanAktaş'ın konukla- n ise TBMM Millı Eğitım Komisyonu Başkanı Tayyar Alükulaç ve TBMM Mıllı Eğitim Komisyonu üyesi Mustafa Özvurt Oyunculuğa özenen genç kız Olav TV 20.45 Yaz Heyecanı - Summer Stock / Yönetmen: Charles Wa)ters / Oyuncular. Judy Garland, Gene Kelly, Gloria de Haven, Carieton Carpenter, Eddie Bracken, Phil Silvers, Hans Conried / 190 ABD yapımı, 109 dakika. Gene Kelly filmde başrolü Judy Garland ile paylaşıyor. TV Servisi - "Yaz Heyecanı", Jud)' Garland ın ilk gençliğinde .Vlickey Rooney ile çektiği filmlen andınyor. Bir tıyatro topluluğu, kırsal kesimde yaşayan kızın çiftliğinin ağılını kiralayıp orada prova yapmaya başlar. Kız, bu du- ruma sinirlenir. Derken (bu sefer) Kelly'ye âşık olur, gnıba katılır ve bir yıldız doğar. Yer yer ağırlaştığı halde hoş bir müzikal. Hele Gar- land ile Kelly'nin duygusal uyuşması, basıt, sıradan, harta da- ha önce benzerleri çok izlenmiş bir hikâyeyi tümüyle değiştiriyor, yıldızının kilo sorunu çok aşikâr olduğu halde. Aslında bu rolde June Allyson oynayacaktı, ama o- nun da daha farklı bir kilo sorunu vardı; hamıleydı. Dolayısıyla. Garland'da karar kılındı. Film tngiltere'de gösterime "If You Fecl Like Singing" adıyla çıkmıştı. Ironik bir ad sayılabilir, çünkü Judy Garland'ın canı şarkı söylemek istemiyordu. Kötü bir dönemdeydi, hiçbir şey yapmak istemiyordu. MGM de "YazHeye- canı"nın altı ay süren çekimleri tamamlandıktan sonra onu kovdu. Garland, kınk bır camla boğazını kesti. Bu film de onun sanatçı ruhunu tatmin etmemiş olabilir (Zaten genelde tedırgin bir hali var). Buna ragmen. Kelly ile aşk sahnelerine üıandıncüık getirmeyi başarmışlar. "Yaz Heyecanı" yıldızını memnun etmemiş olabilir ama, bi- raz dağınık olsa da keyifli bir film. NTV 10.10 Yazlık Hayat TV servisi - NTV, "Yazhk Hayat" programını bugün- den itibaren ekrana getiri- yor. Sinemis Candemirin su- nacağı yapınıda, sağlıkla il- gili konular ele alımyor. Programın bu bölümünde Candemir, enfeksiyon has- talıklan uzmam Dr. Cengiz Uzun ve Kulak Burun Bo- ğaz hastalıklan uzmanı Dr. Süha ÖzçeUk ile tatil hasta- lıklan üzenne sohbet ediyor. Yapımda aynca, Hepatit A, yüzme sporu gıbi konu- iar hakkmda bılgi veriliyor. NTV 11.30 Yakın Yerler TV Servisi - "Yakuı Yer- ler" programında büyük şe- hirlerin karmaşası ve iş ha- yatının stresinden kurtul- mak isteyenlere alternatif öneriler sunuluyor. Yapımın ilk bölümünde, çam ormanlan ile çevTİli A- bant Gölü ve çevresi tanıtı- lıyor. Sunuculuğunu Heves Atasm' ın üstlendiği yapım- da, Abant'a nasıl gidilece- ği, nerelerde kalınıp neler yenileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi ko- nular ele alınıyor. CNNTürk 20.00 Parti kanallan TV Servisi - "beşN birK^yı Soner Yalçın ve Cö- ne>t Ozderair birlikte hazır- lıyor. Partilerin sözcüsü olduğu iddia edilen televizyon ka- nallannuı yayuı akışlarmın, genel yaym politikalaruıın, siyasal partilere bakışlannın irdelendiğı yapımda, "Siya- si partiler yeni propoganda aracı olarak televizvon mu kuruyor", "Hangi televiz- yonlann hangi partiler ile bağlanbsı olduğu iddia edift- yor M , u Televizyonlann genel yaym yönetmenleri bu iddi- alara ne diyor" gibi sorula- ra yanıt aranıyor. TRT2 20.50İ Gökçe'nin sinema hayatı TV Servisi - "Sinemamıza Hayat Verenler" programı- nın bu bölümünde. Türk si- nemasının başanlı yönetmen yardımcılanndan Ayşegûl Gökçe'nin sinema serüveni anlatılıyor. Ünlü yönetmen ŞerifGÖren. Başar Sabuncu, oyuncu Necmettin Çobanog- hı ve sanat yönetmeni IVaz Eravda, Gökçe ile çalışma- nın ke>ıfli yanlarmı izleyicı- ler ile paylaşıyor. Tv PROGRAMLARI 09.00 Gun Başlıyor 11.20 Dızı: Şaşıfelek Çıkmazı 12.20 Dızı: Ne Seninle Ne Sensız 13.30 Dizı. Kuzen- lerım 14.30 Meraklı Momolar 15.00 Çizgı Fiim: Casper 15.25 Kasaba 15.55 Çizgı Film: VVoody VVoodpec- ker 16.20 Dizı: Yedı Numara 17.15 Dı- zı: Bızım Evın Hallerı 17.50 Yanşma: Miras 19.00 Ana Haber 19.55 Dızı: Fırtma Hayatlar 21.05On Numara Çe- kilişi 21.15 Yabancı Film: Tehlikeli Sularda 23.10 Futbolvızyon 00.15 Günün Ardından (0 312 490 43 00). 10.30 Dış Bastn 11.40 'Sanat Giindemı 12.15 Ekogıin 12.35 Yurttan Haberier 13.20 Başkent Sıyaset 13.35 Hayat Akarken 14.45 Dünya Ekonomı- si 15.35 Yurttan Haberler 16.40 Sanat Gündemı 17.20 Günün Konusu 17.40 Dünyaya Bakış 18.40 Hayatımız Sınav 19.10 Kent ve Kültur 19.35 Goz Önün- de 20.05 Edebıyat Yanm Kure 20.50 Sı- nemamıza Hayat Verenler 21.30 Müzik Yelpaıesı 22.30 Guvercınım Güzel Ya- rim 23.35 Müziğımız Kültürümüz 00.25 Müzik Yelpazesi (0 212 259 72 75). BUGÜN Esro Ceyhartia A'öan Tye Yabancı Dizi: GtzliGörev Postocı Kapıyı Çalar 10.30 Kültürel Zenginlığimiz 10.58 TRT GAP'a Geciş 11.00 Sahte Dünyalar 11.30 Sağlık Olsun 12.00 Gide Gide GAP 13.15 Istasyon- dakiPastane 14.00 HerÇocuk Bır Can 14.30 Eğitim Dunyası 14.45 Gezgınin Not Defteri 15.00 Yolların Türküsu 15.30 Savaşta Barış- ta Türk Ordusu 16.00 Dılde Telde Anadolu 17.00 Eko Tanm 17.30 Türkü Şöleni 18.58 TRT 3'e Geçiş 19.00 Futbol Futbol 20.30 Po- ta 22.00 Fransa 98 Dıinya Kupası Karşılaşma- sı 23.30 Spor Yorum 24.00 Kapanış. 10.30 Dizi: Bizim Evin Halferi 11.00 K.adına Daır 12.30 Yerli Film: Ölmez Ağacı 14.00 Uzaktaki Yakınlarımız 15.00 Haberler 15.25 Belgesel: Gazi Mustafa Kemal 15.55 Hayat Akarken 16.45 Benimle Oynar mısın 17.15 Merhaba Dünya 18.00 Haber 18.20 Memle- ketten Haber Var 19.00 Bu Dıyar 19.30 Derin Kökler 19.35 Dizı: Bizim Evin Hallerı 20.10 Di- zi: Kuzenlerim 21.30 Türku Gecesi 22.30 Yüz- de Yüz Yerli 23.30 Turkıye'den 23.35 Bir Fil- min Hikâyesı 00.05 Aydın Bakışı. S 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Çizgı Film: Sihirti Notalar 09.30 Çizgi Film: _«__ Kirby 10.30 Dizi: Bücür Cadı 12.30 * l H r Gün Ortası 12.50 Çizgi Film: Mega- men 13.30 Dizi: Çocuklar Duymasın 15.10 Yerli Film: Çöpçüler Krah 17.10 Passaparo- la 19.00 Star Ana Haber Bultenı 20.00 Dizi: En Son Babalar Duyar 21.50 Sırlara Yolculuk 23.40 Yakın Takip 01.30 Gece Haberi 02.00 Spor Gecesi 02.10 Yabanct Film: Koruma Md(0 212 448 80 00) \chanrıgl\ 10.00 Profesyoneller 11.00 UzmanGözüy- le 12.30 Parantez 13.00 Haber 14.00 Söz Sizin 16.00 Fuar Dun- yası 17.50 Teknokolik 18.00 Expo Ana Haber Bülteni 20.00 Ekonomı Basını 21.45 Expo Fu- ar 22.30 Başkanlar Konuşuyor 00.30 Gece Haberteri (0 212 465 79 49). 09.00 Ekonomı 10.20 Sağlık Hattı 11.10 Açık Hat 13.00 Ekonomı Po- litık 14.10 Gundem 17.00 Haberler 18.20 Dıjrtal Hayat 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Haber Ötesı 21.00 8. Gun 22.00 Merıç Koyatası ile Pazartesı Sohbetlerı 23.00 Geceye Bakış 24.00 Haber 00.10 Psıko Yorum 01.00 Haber 01.30 Sağlık Hattı (0 212 449 07 00). 06.30 Güne Merhaba 07.30 Dizı: Rebeca 08.45 Dizi: Intikam Ateşı 09.45 Yarışma: Ah Kalbim 12.45 Bizim Lezzetler 13.30 En Komık An 14.30 Dizi: Uy Başımıza Gelenler 16.00 Serap Ezgü ile Biz Bıze 19.00Ana Haber Bul- tenı 19.45 Spor Sayfası 20.00 Dizı: Ekmek Teknesi 22.15 Ah Kalbim 00.45 Parmak Izi 01.45 Bu Gece 02.30 Suzuki 03.15 Dizı: Sey- ginin Gücu 05.00 Yerli Film: Harun Reşidin Gözdesi (0 212 355 01 01). — A _ _ 10.00 Çizgi Film: Cedric 10.35 Sm I V Çizgi Film: Sonic 11.10 Çizgi Film: Duel Masters 11.45 Dizi: Rubı 13.00 Gün Ortası 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Dizı: Çocuklar Duymasın 17.30 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Haber 20.00 Dızı: Aşka Surgün 21.45 Di- zi: Bır Istanbul Masalı 23.30 Yabancı Film: Gecenin Rengi 01.20 Son Haber 01.30 Ho- medrom 02.00 Belgesel: Haberci 02.35 Ge- cenin Içinden (0 212 354 30 00). 07.00 Güne Başlarken 09.10 Ekonomi 10.10 Yazlık Hayat 11.00 Haberler 11.30 Yakın Yer- ler 12.00 Haberler 12.10 Spor 12.30 Doğnj Tercih 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomı 17.10 Beş Çayı 18.10 Gece Gündüz 18.30 Ve Insan 19.00 Akşam Haberlerı 19.35 Gerçeğın Ta Kendisı 20.05 Spor 20.30 90 Dakika 22.00 Premier League Değerlendirme 23.00 24 Saat 23.35 Spor 00.10 Yakın Yerler (0 212 335 00 00). 06.30 Çizgi Film: Taş Devri 07.00 Bu Sabah 08.00 Çizgi Film: Sevim- li Kahramanlar08.15 Dizı: Yanm El- - ma 09.30 Sabah Sabah Seda Sa- ' yan 12.30 Haber 13.00 Ikıncı Ba- har Gonüllerde 15.20 Dizi: Aşkım Aşkım 17.00 Dizi: Sıhırli Annem 18.10 Olacak O Kadar 19.00 Ana Haber 19.50 Spor Haberlerı 20.00 Dizi: Hazıran Gecesi 22.00 Ikıncı Bahar Gö- nüllerde 24.00 Arena 01.30 Haber Saati 01.40 Yabancı Film: En lyiler 04.40 Trafik 04.50 Sigaranın Zaralan (0 212 413 5111). 10.00 Dizi: Eltiler 12.00 Haberler 12.30 Sızın Sesıniz 16.30 Akşam Yıldızlan 19.00 Ana Haber Bultenı 19.40 Spor Haberteri 19.45 Dizi: El Bebek Gül Bebek 21.00 Haber Magazin 24.00 Yabancı Film: Sokak Savaşçısı 02.00 Gece Haberi 02.30 Tele Market (0 212 454 56 00). 10.15 Yaşama Sevinci 11.05 Refe- rans Noktası 11.45 Fınans Bultenı | 12.15İŞ Yemeğı 13.00Ajans 14.20 Fınans Bülteni 15.05 Mıllı Maç Özel 16.10 ParaMetre 17.00 Manşet 18.15 Afiş 19.00 Editör 20.00 BeşNBırK 20.50 Spor Viz- yon 21.10 Arena 22.05 Santra 23.00 Gece Görüsii 00.30 Afiş (0 212 413 56 00). a10.05 Dizı: St.Tropez 11.05 Yeni Vizyon 12.30 Sağlık Hayattır 13.00 Gun Ortası 13.30 Spor 14.00 Dizi: Kadın Her Zaman Haklıdır 14.30 Esra Ceyhan'la A'dan 2'ye 17.00 Derya Gibi 18.00 Haberler 18.30 Dizı: St. Tropez 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Dizi: Gizli Görev 21.45 Sağduyu 23.00 Yabancı Film: Posta- cı Kapıyı Iki Kere Çalar 01.00 Haber Aktıf 02.00 Dizı: Gızli Görev (0 212 288 51 52). 09.25 Yabancı Film: Partı Zama- nı 12.45 Yabancı Film: Kumsal- da Partı 14.25 Yabancı Film: Gladyator Polıs 16.00 Özel Tatlar 16.30 Sağ- lık Rehbert 17.25 Çizgı Film Kuşağı 18.30 Baş- ka YerdeYok20.00Haber 20.15Yabancı Film: Klimanjaro'nun Karları 22.05 Yabancı Film: Sonsuz Ozgurluk 23.30 Ceyhun Yılmaz Show 00.35 Fantasy TV (0 212 336 15 15). 11.40 Sürüş Keyfi 12.35 Sıradı- şı Çarpma Testlerı 14.30 Hızlı Arabalar 15.30 Uzaktan Kuman- da Çılgınlığı 16.00 Buyük Ekskavatorler 17.00 Performans 18.00 Çözülmemiş Tarih 19.00 Ca- navarların Savaşı 20.00 Son Nokta: Buyuk He- yecanlar 21.00 Şaşırtıcı Tıbbı Hikayeler 22.00 Travma 23.00 Milyar Dolarlık Felaketler 24.00 Sıradışı Makıneler (0 212 330 00 88). C 08.00 Papatya Falı 11.00 Hit Clıp 13.30 Sarışeker 16.00 Kum Saatı 19.00 Dızı: Gerçek Kesıt 20.45 Ya- bancı Film: Meet The Deedless 22.45 Dizı: Kara Şimşek 24.00 Gece Hattı 01.30 Yabancı Film: Telefondaki Ses (0 212 256 82 82). 113S V a d e l i | ? l e m l e r 1 3 - 3 5 D | ş Piyasalar 14.00 Piyasa Ekranı 14.35 Dosya 15.35 SektörRapo- ru 16.05 Portföy Yönetımi 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Çizgı Dizi 18.45 Dızı: Scrubs 19.15 Dizi: Cheers 20.30 Dizi: Listen Up 21.00 Dizı: The O.C. 22.00 Film: Yaşam Uzun, Sakin Bir Irmaktır 2 00.30 Dizı: Lis- ten Up 01.00 Dizi: The O.C. (0212330 0101). "tl\Turlrr 07 -°°Y e d l " Dokuz 09.10 Mu- I U L U S A L zikPınarı 12.10 Halk Ünıversı- mE3B2B3&ai tesi 13.10 Müzik Pınarı 15.10 Banşa Gönül Verenler 17.10 Sahne Sanatları 18.10 Ekonomı 19.00 Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni 19.35 Günün Yoru- mu 20.15 Kurtuluş Savaşı öykuleri 20.30 Bir Türküdür Yaşamak 22.00 Spor 23.00 Haber Masası(0 2T2 257 50 90 v _ 09.30 Güne Bakış 11.00 Pop M Cafe 12.30 Sıradışı 13.00 Ha- — ber 13.30 Başka Hayatlar 15.15 Bahar Sağlık Saatı 15.30 8. Gün 16.30 Katalog 17.15 On Air 18.30 Satranç Dunyası 19.30 Ana Haber 20.30 Spor Haber 20.45 Yabancı Film: Yaz Heyecanı 22.30 Halk Meydanı 24.00 Haber Masası 00.30 Yabancı Film: Yedi Küçük Günah (0 224 331 70 00). 09.35 Yabancı Film: Döyüş Sanatı 12.55 Yabancı Film: Mike Gibi 14.45 Yabancı Film: Son Işaret 16.45 Yabancı Film: Erime 18.25 Yabancı Film: AfacanlarYuvada 20.30 Yaban- cı Film: Cehennemden Gelen 22.40 Yabancı Film: Düşman Hattı 00.35 Yabancı Film: Dö- vüş Sanatı 02.00 Yabancı Film: Afacanlar Yu- vada (0 212 326 00 00). 10.00 Yemek Bahane 11.00 Gaf Ebesi 13.00 Edrtör Masası 14.00 Kadınlar Kulubü 16.00 Ekonomi Gündemi 17.00 Çocuk Kuşağı 18.00 Dizi: Bizim Ev 18.30 Dizı: Işte Susan 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Yabancı Film: Kara Şövarye 22.30 Altematıf Ekonomı 23.30 Futbol Ekstra 01.15Aş Kendını 02.15 Yaban- cı Film: Kara Şövarye (0 212 274 50 50). 10.40 Yerli Film: Yangın 12.10 Yer- li Film: Lekeli Melek 14.40 Yerli Film: Kaçak 16.20 Yerli Film: Tatlım 17.45 Yerli Film: Görünmeyen Düş- man 19.10 Yerli Film: Bir Demet Menekşe 20.35 Yerli Film: Aptal Kahraman 22.10 Yerli Film. Intihar23.30 Yerli Film: Tatlım 00.55 Yer- li Film: Kaçak (0 212 326 00 00). J 11.15 DaldanDalai 13.15 An- kara Rüzgarı 14.15 Açık Haber Hattı 15.15 Sağlık Kamesi 16.15 BasındaBugun 17.15 Spor Pa- norama 19.00 Ana Haber Buftenı 20.30 Tarih veKültür21.15Tanm Dunyası 22.00 Kamuoyu 24.00 Gece Ajansı (0312 231 21 00). YAZLII HAYAT Sinemis Candemir Saçjlıklı ve modern yaşamın rehberi 10:10 20:30 90 DAKİKA Fuat Akdağ Hıncal Uluç ve Haşmet Babaoğlu mıv www.nlvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog