Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 HAZİRAN 2005 PAZAI 16 TELEVKYON cumtvıa cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ AşkKapıyı... 16.00 CNBC-e Duygusal ©(I am vrith Lucv) - Duğun hazırhklan içınde olan Luc\ geçrruşınde bırldcte olduğu erkek- Ien ve onlarla yaşadığı özel anlan anımsamaktadır Her btn dığeruıden farkJı olan bu sev gılılerden bın onu kılısede elmde vurukle karşılavacaktır \ onet- men Jon Sherman Oyuncular Monıca Potter Ju- lıanne Nıcholson, Davıd Boreanaz Buynın™ 16.20 TRT 1 Güldurü f»m) Istanbul'unkenarmabaJIeJenndenbınndeya- *^Zs şavanınsanlannacı-tath ıhşkılennın anlatıldı- ğı fılmde Adıle Naşıt, Munır Ozkul, Halıt Akçate- pe gıbı oyuncular rol alıyor Yön Yavuz Yalınkılıç Köyden™ 16.50 Kanal D Güldüru fÇŞ\ Kaysenlı dort kardeşın bulduklan bır kup al- ^<Sy tuıı bozdurmak ıçın gıttıklen başkenrte başla- nndangeçengulunçseruvenınovkusu Yon Ertem Eğılmez Oyuncular Kema) Suna], Zekı AJasya, Metın Akpınar, Halıt Akçatepe (İÇ'M) Hababam Suufi.» 20.00 atv Gulduru Ozel Çamlıca Lısesı halen eğıtune devam et- mektedır Okul sahıbı vefat etmış. okul oglu Delı Bedn tarafuıdan ışletılmektedır Okuldakı Ha- babam geleneğı de tum hızı\ Ia devam etmekte ve butun oğretmenler bu suuftakı oğrencılenn bınbır turlu oyunlanndan yılmıştır Yon Kartal Tıbet Oyn Haht <\kçatepe, Hulya Koçyığıt, Mehmet Ah Erbıl Zekı Alasva Mehmet Alı Alabora Alttan alta Amerikan orta sınıf değerlerini taşlayan yapım, izleyenleri hem ürkütecek hem de eğlendirecek Kabusa dönüşen vedapartisi rv« Evde Tek. 20.35 TRT 1 Güldürü (Home Alooe 1)- Kevuı'ın aılesı Noel tatılı jçrn kıızenlerle beraber Pans'e gıtmeye karar ver- ıruştır \ncak Kevın o telaş ıçınde evde unutulur Herices ona ulaşmava çalışırken o evde keyıf çat- oıaktadır Bu arada mahalledekı tum e\ len soyan ı- kı hırsız bu eve gırme gafletınde bulunur ve ortalık kanşır Yonetmen Chns Columbus Oyuncular Vlacaulav Culkın, Joe Pescı, Danıel Stern, John He- ard(1990ABD, 103 dk) Babara 21.30 fvöDram (Da) - Nev, Yorklu unlü bır yazar babastnın olum habennı alır almaz mernleketıne doner Cenaze ışlemlen ve tazıye mesajlannın ardından evde yalnız kalan yazan davetsız bır mısafir bekle- mektedır Yonetmen MattClark Oyuncular Mar- tın Sheen Barnard Hughes VVılham Hıckey, Karl Havden (1988 ABD, 102 dk) 24.00/Star/Cazcı ... Aynnb yanda 00 45 / Show TV / Hıç... Ayrmtı yanda Son YolcuJuk 01.20 Kanal D Macera ©(FınaJ Vojage) - Zengın yolculann bulunduğu luks bır gemı>ı bır grup teronst ele geçınr Tero- nstler ısteklennın venne getınlmemesı durumunda gemıyı batırmakla tehdıt ederler Gemının guvenlık ekibınden bın onlarla savaşıma gınşır ancak beklen- medık bır patlama gemımn v avaş yavaş sulara gomül- mesıne neden olur Yon Jım VV'ynorskı Ovn Dvlan \valsh lce-T Enka Elenıak (1999 ABD 88 dk) © © © O Yabancı izleyin Orta Değmez Ç) Yerlı 'Hiç Hesapta YokkeıT, iınlü oyuncuJarı ile dikkat çekiyor. TV Servisi - Ruyalannın kadını Laura (Diaz) ıle e\ Ienme aşamasına gelen Kyle (Favreau), en samımı erkek arkadaşlanyla bekârlığa \ eda partısı duzenler Çılgın emlakçı (Sbter), hayatlan dıdışmeyle geçen Adam (Stern) ve Mıchael (Piven) adlı ıkı kardeş ve çatlak teknısyen Moore (Orser), kendıleruıı Las Vegas'ta luks bır otelde bulurJar Içkı \e uyuşrurucuyla başlayan partjye çok geçmeden stnptızcı bır kız da katılır Ve hıç hesapta olmayan şeyler bırbın ardına yaşanmaya başlar Kyle'ın beraber olmak ıstemedığı stnptızcı kızla banyoda sevışen Mıchael, kaza sonucu onun olumune neden olur Kızı ortadan kaldınp Nevada çolune gommeyı duşunurlerken, gurultuye koşup gelen guvenlık gorev lısını de oldurmek zorunda kalırlar Ortalık kan golune donmuştur Ote yandan bu sırn gızleme karan alan kafadarlardan bazılan v ıcdan azabından Show TV 00 45 Hiç Hesapta Yokken - Very Bad Thıngs / Yonet- men. Peter Berg / Oyuncular: Christian Slater, Cameron Diaz, Jon Favreau, Daniel Stern, Jeanne Thpplehorn, Jeremy Piven, Leland Ors- er/ 1998 ABD yapımı, 101 dakıka kıvranmaya başlar Bu durum, hıç bekJenmedık yenı gelışmelere neden olacaktır îyı bır ışe % e toplumsal statuye sahıp ınsanlar, korkunç cınayetler ışleyebılır mı 9 Genış kadrolu "Hiç Hesapta Yokken" adlı bu kara gulduru ızleyenlen hem urkutecek hem de eğlendirecek "Bu kadan da oJmaz" dedırtecek turden gelışmelenyle ızleyıcıye nefes aldırmayan fîlm, kardeşlık, evhlık, dın gıbı kutsal sayılan kavTamlan yerJe bır edıyor Başta Cameron Diaz olmak uzere, unlu oyunculanyla ılgı çeken ve yonetmenhğını Peter Berg'un ustlendığı "Hiç Hesapta Yokken", altan alta Amenkan orta sunf değeriennı de taşlıyor Afışındekı "Vahşi bir komedi" sloganıyla ozdeşleşen yapım. bıraz urkmek ve eğlenmek ıçın bırebır 'Karalama Defteri' TV Servisi - Doğan Hızlan, «KaraJama Defteri"nde bu hafta, "ÖJümün GöJgesi Yok" adlı kıtabı ıle Orhan Kemal Roman Odulu'nu kazanan Adnan Binyazar ve yazar Faruk Duman'ı konuk edıyor Hızlan konuklan ıle, guncel bır Romeo ve Julyet hıkayesı olan kıtap ve olumsuz sevgı üzenne sohbet edıyor Ihsan Yılmaz ıse, Bınbır Insan Masallan sensıne "Hassas Ruhlar Terazjsi" kıtabıyla devam eden Cem Mumcu ıle soyleşıyor • CV.V Tıirk, 13.10 CNNTürk 22 30 Hayatın renkleri GUNEY AMERIKA 2006 DUNYA ELEMELERI kanalturk TV Servisi -CNN Turk. bu haftadan ıtıbaren "Renkler" adlı yenı bır yapım ekrana getırıyor Avhan SicimogJu nun su- nacağı programda, muzık- ten yemeğe, seyahatten mo- daya, arkeolojıden alışven- şe hayatın farİdı renklen ele alınıyor Yapımın ılk bolu- munde Sıcımoğlu. Kuba'yı bılınmeyen yonlerı ıle tanı- tıyor Eğjence vemüzikbirarada at\ 24 00 Mezar Hırsızlan TV Servisi - "Geo Belge- serın bu bolumunde mezar hırsızlan ele alınıyor Yapımda, Sıcılya'da, ya- şamlannı sanatsal eşyalan ya- bancı kolleksıyonculara sata- rak kazanan hirsızlann tehdı- dı altında bulunan antık Yu- nan mezarlan ekrana gelıyor TV Senisi - "Cazcı Kardeşjer 2000", ılk fîlmın bıttığı yerden başlıyor Yonetmen John Lan- dis. 18 yıl sonra, ılk fılmın tut- tugu başan formulunu >ine uy- guluyor Şışman ortagı Jake'ın olumunden habersız, orkestrası dağılmış ama ınancını yıhrme- mış Elvvood Blues'u. hapısten çıkıp cezaevı onunde ağaç olur- ken bulduğumuz fılmde, Ja- ke'sız Ehvood'un yanına bu kez, eskı rahıbenın yanına verdığı, on yaşında bu" çocuk katmış Star 24 00 Cazcı Kardeşler 2000 - Blues Brothers 2000 / Yon John Landis / Oyn Dan Aykroyd , John Goodman, Joe Morton, J. Evan Bonrfant, Kathleen Freeman, Aretha Franklin, B.B. King, Frank Oz 11998 ABD, 123 dakıka. Landis Belushı'nın boşluğunu terken hem polısın hem de Rus da John Goodman'la doldur- muş Gensı tam bır şarkı-dans curcunası Ozgurluğune kavu- şunca, kendıne yenı bır aıle ara- yan Elvvood. eskı orkestrasını yenıden bır araya getınp Louısı- ana'dakı yanşmaya katılmak ıs- mafyasının nefesıru sureklı en- sesınde hıssedıyor Ehvood'la arkadaşlannın se- ruvenJen. ılk fılmın çılgınca ko- valamaca atmosfennı aynen _vı- neleyerek, sou], country ve ry- thym and blues, vb turmuzıkle- rın ağır bastığı, Aretha Frankün, Wilson Pickert, B.R King,James BrcMn, Eric Clapton, Bo Didley vb unJulenn de boy gosterdığı. ıkı saatlık, eğlenceîı, "hoş ama boş v ve genye de pek bır şey bı- rakmayan, beylık bır "devam fB- mi" seyırlığıne donuşuyor 1980 yapımı "Caza Kardeş- ler" ın oyunculan Belushı'yle us- ta sıyahı şarkıcı-muzısyen Cab Caflwa\ 'eve John Candv 'y e If " haf edılmış "Cazcı Kardeşler 2000", bır devam filmı ozetle Çocuğum veBen T\' Senisi - Nur Onur, "Çocoğum ve Ben" programının bu bolumunde, sunucu Murat Başoğiu'nun ev ıne konuk oluyor Prof Dr HilalMocanın "çocuklarda tatil dönenıinde dikkat edilmesi gereken noktalar" konusunda merak edılenlen anJattığı yapımda, dıl ve konuşma terapıstı Ç^jdem Buzıü ıse -konuşma" uzenne bılgıler venyor Programda aynca, Ash Ersn, hamıle hanımlara gıyun konusunda ıpuçlan venyor Kanal D 1300 Fazıl Say konuk oluyor TV Servisi - Unlu pıyanıst Faal Say ıle onun keşfettığı yaşlan 8 ıle 15 arasında değışen dort genç pıyanıst, "Şeflaf Oda" programmın bu bolumunun konuğu oluyor Say yapımda, nasıl pıyanıst olduğunu anlatırken genç yeteneklerle bır muzık şolenı sunuyor Programı Güneri Cıvaoğio hazırlayıp sunuyor CNINTürk 20.10 Artı Eksi Yedi TV Servisi - Son donemde yaşadıkJan krızle gundeme gelen tavııkçular, "Arü Eksi Yedi" programmda Rıdvan Akar'ın konuğu oluyor Yapımda, Banu Acun'un ellıncı sanat yılını kutlayan EroJGünavdınıle gerçekJeştu-dığı soyleşıye de yer venlıyor Utİaı Başar ıse bu hafta sokaktakı ınsana, bır donemın hanedanı olarak adlandınlan Oza! aılesını soruyor Tv PROGRAMLARI 10.15 Devrıalem 11.30 Yabancı Fılm:Hedeftekı Adam 13.30 Starım Stars n S tar 14.15 Naturmort 14.50 Sa- vaşta Barışta Turk Ordusu 15.20 Son Cennetler 16.20 Yertı Film. Buyrun Cumbuşe 19 00 Haber 19 55 Gezelım Gorelım 20 35 Yabancı Fılm- Evde Tek Başına 22.45 Stad- yum 23.50 Gunun Ardından 00.10 Yabancı Film Hedefte- kı Adam (0 312 49043 00) BUGUN An Şimdi Orada Olmak Vardı! HAFTA SOfMU SPOR 17:40 WRC TÜRKİYE caniı RALÜSİ Oze\ seyırcı etabı 2 STUDYO Murat Kosova Koon Kural Murat Murathanoğlu 2(hO5 TÜRKİYE YUNANİSTAN Mıllı maç oncesı ve s o n r a s ı yorumlar env www ntvmsnbc com 06.30 Dızı MavıKolye 08.00 Ya- bancı Fılm: Sevgılı Kopeğim 10.00 Pazar Surpızı 12.00 Yaşa- sın Okulumuz 14.00 Sınya 14.45 Sılıkon Vadısı 15.45 En Komık An 16.45 Dı- zı Hayat Bılgısı 19.00 Show TVAna Haber Bultenı 19.55 Spor Sayfası 20.00 Ah Kalbım 22.00 Pazar Keyfi 00.45 Yabancı Fılm: Hıç Hesapta Yokken 02.45 Son Haber 03.15 Dızı Sevgının Gucu 05.00 Yeriı Rlm: Artık Sevmeyeceğım (0 212 355 01 01) 10.30 41 Kere Maşallah 12.00 Evım Guzel Evım 13.00 Seffaf Oda 13.50 Genç Magazın 1510 Magaan D ' 16.50Yeriı Film Koyden IndımŞeh- ' re 19.00 Haber 20 00Dızı SensızOl- muyor 22.00 Survıvor Turkıye Buyuk Macera 00.20 Nılufer Konsen 01.20 Yabancı Fılm: Son Yolculuk 02.40 Haber Saatı 0Z50 Yeriı Film: Senı Kalbıme Gomdum (0212 41351 11) - ^ JL_ _ 07.15 Çızgı Fılm Kuşağı 09.30 Si T l f Harıka Pazar 12.00 Ankara'da * • Sabah 13.00 Gun Ortası 13.30 Dekodızayn 14.15 Iş Dunyası 15.00 Basket- bol Karşılaşması Beşıktaş-Efes Pılsen 17.00 Hamdı Alkan TV 17.30 Yumurcak TV 19.00 Ana Haber Bultenı 19.45 Spor Haber- lerı 20.00 Yerlı Fılm: Hababam Sınrfı Mer- haba 22.15 En Yakın 24.00 Belgesel Me- zar Hırsızlan 01.55 Belgesel Habercı 02.30 Gecenın Içınden (0 212 354 30 00) 3 09.00 Yabancı Fılm: Alıce'ın Sıhır- lı Aynası 11.00 Ruhun Labırentlerı . . . 12.00 Intercıty Test Dnve 13 00 Ha-s a T ber 13.20 Dekoraktıf 14.30 Paparaz z\ 16.10 Şaşırtmaca 17.10 Kabare Sızınkt Can da Benım kı Patlıcan mı 19.00 Ana Ha- ber Bultenı 20 00 Dızı Kadın Isterse 22.00 Ibo Show 24 00 Yabancı Fılm Cazcı Kardeşler 2000 02.10 Haberler (0 212 448 80 00) 10.00 Dızı Bak Şu Konu- şanKopeğe 10.30 Dızı Ba- sıl Brush 11.00 Çocuğum ve Ben 11.30 Muzık Dergısı 12.25 Iddaa Makamı 13.00 Haberler 13.30 Yaşam- dan Dakıkalar 15.05 Belgesel 16.00 Po- le Posıtıon 17.30 Dızı Gızem Avcısı 18.30 Ah Şımdı Orada Olmak Vardı 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Dunya- dan Futboi 21.30 Yabancı Fılm: Ba- bam 24.00 Rocktuel 01.30 Ah Şımdı Orada Olmak Vardı (0 212 288 51 52) 10.30 Çızgı Fılm Rocko s Modern Lıfe 11.00 Dızı Malcolm In The Mıddle 11.30 Dızı Accordıng To Jım 12.00 Dızı GılmoreGırls 13.00 Dı- zı E R 14.00DIZI KıngOfOueens 14.30 Dızı Everybody Loves Raymond 15.00 Dızı Las Vegas 16.00 Yabancı Film: Aşk Kapıyı Çalınca 18 00 Dızı Desperate Housewı\,es 19 00 Dızı Joey 19 30 Dı- zı Seınfeld 20.00 Dızı ColdCase 21.00 Dızı X Fıles 22.00 Dız CSI NY 23.00 Dızı Nıp/Tuck 24.00 Dızı Cold Case 01.00 Dızı X-Fıles (0 212 330 0101) • — ı 08.10 Hayatın Rıtmı 08.30 _ Internatıonal Herald Tnbu- ne 09 10 Basın Özetlerı 09 20 Gerçeğın Ta Kendısı 09.35 Gece Gunduz 10 10 Herkes Bunu Konuşuyor 11 05 Yaşasın Hayat 12 05 Eko Dıyalog 12.55 Dunya Rallı Şamp Turkıye Rallısı Özel 14.25 Transvvorld Sport 15.00 DTM Çek Cumhurıyetı 16.25 NBA Actıon 17 10 Futboi Aktuel 1810 Yannın Yıldız- lan 19.00 Haber 19 30 Internatıonal He- rald Trıbune 20.05 NBA Karşılaşması Detroıt Pıstons-Mıamı Heat (Bantı 22.05 Dunya Rallı Şamp Turkıye Rallısı 24 00 Haber (0212 335 00 00) 07.00 Khp 07.45 Çızgı Fılm Kuşağı 12.00 ) Polıtıka Durağı 13.00 Gun Ortası Haberler 3mf 13.15 Aş Kendını 14.00 Spor Aktıf 17.30 kanalturk Çocuk Çızgı Sınema Kralın Sakalı 19.00 Kanalturk Ana Haber Bultenı 19.45 Spor Haberlerı 20.00 Dızı Robın Hood 21.00 Futboi VIP 22.00 2006 Guney Amerıka Dunya Elemelen Karşılaşması Brezılya-Paraguay (Naklen) 00.15 NFL Sezon Maçları Tekrarları 03.00 Dızı Robın Hood (0 212 274 50 50) 07.30 Clıp s 09.00 Gonul Bahçesı 11.00TopTen 13.00 Specıal VVeekend 15.00 Klıptomanı 17.30 Flash Klıpler 1&30 Super Pazar 20.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Dızı GerçekKesrt21.30Dızı Gonul Kapısı 23.15 Alternatıf 01.30 Flash Haber 02.00 Belgesel 03 00 Metronom 05.00 Non-Stop Muzık (0212 256 82 82) "Içlmdeki Güneş" Kuıru* • SANÜT vkrww.perareklam.com.fr • (0212) 293 89 78 5ES-18S5 ORTAOYUNCULAR www ortaoyuncular com Ferhan Şensoy'un • <C KIRALIKOYUNİ! Temel Fotograf Seminerleri ) 13 Haziran Hafta içi 11 Haziran Hafta swiu KENEF PENCERESINDEN DENIZ GOREN GULOURU Ferhan Şensoy - Nefhn Tokyay Rasim Öztekin - Okan Bayülgen Ali Çatalbaş - Elif Durdu Ebru Soyuerden - Özgü Namal Cuma - Cumartesi - Pazartesi 2O.OO. fazar 15.00 ve 11.00 TURNE DOLAYISIYLA SON 10 GÖSTERİ Basılmış Bir Işin Olsun! Haluk Çobanoğlj "Medya ve Krtap Projeieri Içın Fotograflamak" Atölyesi www.fotografevi.com 0 212 249 02 02 SARI OTOBÜS I "Ftrat Vadisinden Dide Vadisine" GÜNEYDOĞU 11-19 Haziran www.fotografevi.com 0 212 249 02 02 (A. BamMKüi M LPER ıl HMREM H COŞKUK IN MADDl KATKILARIYL^* İST7KUL CAD. HO:U0 TEL: (0 212) 2511165-W FAX: (0 212) 244 43 27 \\an\ar\nız i ç ı n (0212) 293 69 76 p e r a r e k l a m @perarek\a m com.tr p e r ar ek\ am@ e up er o n l ı n e com www p e r a r e k l a m c o m t r Çocuklar İçin Yaz Etkinlikleri 9-11 \a% araündakı çocuklanmızın, ozgun duşunce ve çozumler urctebılmelcnnı sdğlamak, spor etkınlıklenyle sjnırh kalniddan, r>7gu\enlennı, yaratıcı zekdlannı ve jletışım kurma becenlennı gelıştırmek ıçın olu^turdugmnuz yaz etkınbklerınuz* • Va/ma Dunyasına Yolculuk • Gai'Pteciliğp Ilk Arlım • Yaraııcı Sanat Etkinlikleri • Drama iie Duşierimdeki Dun \ a • Kultur Gezileri ve Piknikler - \fti7ik, Dans ve Yasam • Denizcilik ve El Becerileri • Sairanç Dunvası • Çocuk ve Çevre • Duşler ve Sinemalar aynca Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ıle ANABABA OKULU 20 Haztran 2005 "te başlıyor Son ba^vuru tarıhı. 19 Haziran 2005'ür. Aynntıh bılgı>ı vakhmızdan edınebılırsınız. mumcuSi. 2 ;,"' 11 PansCaddes No 14 KdvaKitere 06540 ANKARA el 03 2 4 1 "77 20pbx Fate 0312 4 7 5' 46 e posîâ jmagdj^ag org r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog