Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VÂKFI adına ÜLHAN SELÇUK Genel Yayın Yonetmenı İbrahim Yıldız • Yazıışlen Muduru Safim 41pasfan#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru HakanKara Istıhbarat Cengız Y ıldırım 9 Ekonomı Hasan Erış • Kultur Egemen Berköz • Spor Ab- dölkadır \ ücelman • Makaleler Samı Ka- raören • Duzeltme Abdullah \ azıcı • Bıl- gı-Belge Edıbe Buğra • \ urt Haberlen Meh- met Faraç 9 ^vrupa Temsılcısı Güra\ Öz \ayın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Da- nışman) Orhan Erınç, Hıkmet Çetınkava. Şükran Soner. Ib- rahım Yıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balba\, Hakan Kara •\nkaraTemsilcisi MustafaBalbav AtaturkBuhanNo 12^ Kat 4 Bakanlıklar Tel 419^020( n hat| Faks 419^02" • tzmır Temsılcısı Serdarkızık.H ZıvaBK P i 2 S 2 3Te) 4411220 Faks 4418 7 4^ • \dana TemMİcısı Çetın\ığenoğlu, tnonuCd 119 S No 1 1 Tel •563 12 U Faks 363 12 15 Antalva Temsılcısı AJunet Oruçoğlu CumhumetCad 80 S Tel 0242 24800;~> Fax 2 4 ^ 0 9 • Muessese Muduru ErolErkut # Satış Fan- let Kuza # Cumhumet Reklam • Genel Mu dur Özlem A\den # Genel Mudur \ ardımcı- sı Nazende Pal Tel (0212) 2M 98 ^4 75 2519881 82Fa\(0212)2M9868Rezarvas\oo: (212) ^1205 0^Fax 212 <P 84 61 Immlııuı \ a e'îa m.ılıt ^ > Tuıiooi Cad V)4 laialoflııî- M •Janbul PK. 46 Snt-u > Ist Tel 0 0 20haıl Fafe l U . H c u n t o M ^ ı r 4 HAZ r RAN 20fo Imsak 3 2 " Guneş 3 26 Ogle 13 09 tkındı 1/07 Akşam 20 41 >aw 22 29 Hayır için soyundular Haber Merkezi - Aralannda Vıctona Beck- ham ın da bulunduğu unluler, AIDS Vakfi yara- nna sadece topuklu av akkabılanv la objektıflenn karşısına geçtı Aralannda YasminLeBoalman, Mctoria Beckham, Paris \e Nicky Hüton, Kate Moss \ e EDe MacPherson ın da bulunduğu un- lu ısımlenn fotoğraflannın bulunduğu btabın satışındaneldeedılecekgelır EltonJohn unkur- duğu AIDS Vakii'na bağışlanacak Dünya Çevre Günü bu yıl da etkinlikler ve doğaya saygı yürüyüşleriyle kutlanacak Kentlerbetondepyeşilolsun• Türkıye genelinde çeşıtlı etkınlıklerle kutlanacak Dunya Çevre Gunu'nde artan çevre sorunlanna dıkkat çekılecek. Çevre günü etkınlıklen kapsamında çevreye saygı yüruyuşlen düzenlenecek tstanbul Haber Servisi - Ana teması "Yeşfl Kent- ler* olarak belırlenen 5 Haziran Dun\"a ÇevTe Gu- nü, Turkıye genelinde duzenlenen bır dızı etkınlık- le kutlaıuyor Dunya Çevre Gunü ve haftası nede- nıyle Istanbul Valılığı, yann Galatasaray Lısesı-Tak- sım Meydanı arasında geleneksel çevre yuruyuşu- nu gerçekleştırecek TEMA Vakfi Mardın Temsılcılığı. çe\Te bılıncı- nın pekışmesı adına ıl genelinde caddelenn yıkan- masından çop toplanmasına kadar genış yelpazede bır temızlık yapacak Tokat 11 Temsılcılığı bugün Cumhunyet Meyda- nı'na yuruyuş gerçekleştırecek, Çevre ll Mudurlü- ğu ışbırlığı üe Almus ılçesı orman e\ len mesıre ye- nnde ateşsız pıknık yapılacak Zonguldak'ta TE- MA gonullulen kent ormanında ınceleme gezısı ya- pacak DOĞAYA SAYCI YÜRÜYÜŞU Şışlı Beledıyesı, yann saat 10 30'da Şışlı Meyda- nı üe Harbıye'dekı Habıtat Parkı arasuıda "Doğaya ve Çevreye Savgı Yüriryüşu" duzenleyecek Yuru- yuşe ısteyenler evcıl hayvanlan ıle katılabılecekler Beşıktaş Beledıyesı nın duzenledığı etbnlıkler kapsamında yann Sualh Temızlık ve Bılınçlendır- me Hareketı uyesı dalgıçlar, Ortakoy"de temızlık dalışı yapacak Ortakoy Meydanı'nda konser, sırta- kı v e salsa dans gosterilen sunulacak Boğazıçı Arnavoıtkoyluler Derneğı, Arnavoıtkoy Parkı'nda panayır kuracak, Çağdaş Yaşamı Destek- leme Derneğı de Akatlar Sanatçılar Parkı'nda "Sa- nat ve Çevre" konulu çocuk şenlığı duzenleyecek BM Çevre Programı'nın (UNEP) 1950'de dunya nufusununyuzde 30'unun. 2003'teyuzde48'ınınkent- lerde yaşadığını, 2030'da ıse bu orarun yuzde 6O'ı geçeceğını bıldırdı Dunyada 2000'de nufûsu 10 mıl- yonun uzennde 19 buyuk kent bulunmasına karşı- hk, 2015'ten once bu sayının 23 olacağuıı ongoren BM, bu "beton >Tğmı" kentlenn yıozde 80 ının de şım- dı olduğu gıbı gelışmekte olan ulkelerde bulunaca- ğını tahmın edıyor Istatıstıklere gore orman varlığı dunyada 4 mılyar hektar, Turkıye'de ıse yaklaşık olarak 20 mılyon hektar t ATIGI GİOIYOR, $m UftLYA DA! SPAHISH VJASTE HEADS OÜT, ITAÜAHi» :n fOLL0Wİ Greenpeace u\eleri itaK'an zehirH varülennın depolandığı Samsun ve Sinopun uzaktaklannı gosteren trafik levhalan dıkerek hukümete yol gosterdı. 'Borçlar ertelenmeli' # CHP Hata> Mil- letvekflı Abdula!dzYa- zar de İskenderun Su Ürünkri Kooperatifı Başkanı Nihat Beya- zrt, batık alanına gide- rek incelemelerde bu- lundu. Çahşmalan iz- kyenCHPMiDetvieki- I\azar."\lagdurolan bafckçüannkrediborç- ları hukumet tarann- dan ertelenmelı'" de- dLÇahşmalan izleyen Greenpeace Akdeniz Toksık Maddeler Kampanvası Sorum- hısu Banu Dokmeci- başıda "M/V IThı'da- kiaağmAkdeniz'iteh- dh etmesı vıllar önce engeDenebiür, aük ge- ri gönderflebifirdT dt- ye konuştu. Greenpeace üyeleri zehir gemisindeki yük çıkarılırken eylem yaptı: ıra îtalyan atıklarındaAKENBODUR Korfezı'nde batan Sen Vıncent bandıralı M/V UDa gemisindeki 2 bın 200 ton toksık atık madde- nın tahlıyesı ıçın dun sabah ça- lışma başlatıldı Uluslararası ÇevTe Orgutu Greenpeace uyele- n ıse lıman kıyısında u Aük tica- retini durdunın" ve "Ispanyol aüklan gidi>or, sıra ttah'an aûkla- nnda" yazılı pankart açtılar Ça- lışmalar kapsammda, gemımn bulunduğu bolgede kullanılacak olan ve uzennde araç gereçlenn bulunduğu BC-1 yuzer platformu- nun montajı tamamlanarak batık bolgesıne goturuldu Daha sonra ılk olarak dalgıçlar batan MA^ Ulla gemısmde teknık kontroller yaptı Ardından, vakumlama bo- rulan denıze ındınldı Yuzeyden 40 metre aşağıda bulunan gemı- run ambarlanndakı 2 bın 200 ton toksık atığm yuzeyının kesılerek hortumlarla emılme yontemıyle çıkanlacağı bıldunldı Çahşmala- nn sağlıklı şekılde yururulebıl- mesı ıçın korfezın 3 mıl açıgında bulunan batığm çevresındekı 500 metrelık alana gınş ve çıkışlann yasaklandığı belırtıldı Malta bandıralı Mercurj v e Venus adlı ıkı gemı ıse yuku almak ıçın batık alarunda bulunuyor İSTANBUL (0212) • A K M E R K E Z 282 06 68 • BEYllKOUZU/MtGROS Al.fvenş Merkez : . a • MASLAK/DEPO 286 51 03 • NİŞANTAŞI 24 PRÛFİLO Alışver } Merkez 216 40 85 • ŞİRİNEVLER DEPO/LONDRA ASFALTI 5St D 4 9 " ZEYTİNBÜRNU MERKEZ/SAHİLYOLU t>6c 0 T 19 • ZEYTİNBURNU DEPO/SAHİLYOLU 54 6 j 4 İSTANBUL (0216) • CAPITOL Alışven} M«kezı 474 45 86 • MALTEPE DEPO/5AHİLYOUJ 383 40 33 • MALTEPE DEPCVCARREFOURSA Partc YEN1 515 13 26 • ŞAŞKINBAKKAL 357 53 10 ANKARA (0312) • ARMADA 219 13 69 • ERYAMAN DEPOOmMUM Outl«Cemer280 61 25 • KAVAKUDERErtJEPO 468 05 18 • KIZILAY DEPCVİZMİR 8İR CAD 417 59 13 • MİGROS Alıjvefi} Merkezı 541 12 70 71 A D A N A (0322) • M1 TtPE Alıjven} M«rkezı Y«« 2^1 04 70 ANTA1.YA (0242) • MIGROS A! jven} Mertcezı 230 11 47 JE ÇOKLU (0282) • ORION Al }ven} Merkezı/DEPO YÎN 673 44 27 IZMtT (0262) • OUTLET CENTERıOEPO 35 39 20 _
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog