Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ 16 TELEMZYON cumtv(g cumhuriyet.com.tr ÜNÜN r'İLMLERİ Afacan Köpek-. 1 7.20 TRT 1 Güldürü ©(Beetboven) - St. Bernard cınsı bır yavru köpek, satılmak üzere sıra beklediği hayvan mağazası- nın soyulmasıyla bırlikte Nevtonlar'm açık kapıla- nndan ıçen dalar. Anne, baba ve üç çocuktan oluşan Newtonlar ıçın de bır dönem noktasıdır bu... Yönet- men: Brian Levant. Oyuncular: Charles Grodin, Bon- nie Hunt, Dean Jones (1992 ABD. & " dk). Fatma 19.00 CNBC-e Dram (Tî\ (Fatma) - Tunus'un kırsal kesımınde büyüyen >ü' Fatma, küçük yaştan ıtıbaren babasının katı ku- raUan altında ezılmiştir. 1 7 yaşına geldiğinde kuzen- lerinden bıri ona tecavüz eder ve b»ı Fatma'yı duy- gusal anlamda büyük bir travmaya sûükJer. Univer- site eğıtımı için evinden uzaklaşan Faima, burada aş- kı gerçek anlamıyla yaşayacaktır. Vönetmen: Kha- ledGhorbal Oyıincular: Awatef Jendoubi, Bagda- di Aoum. Nabıla Guider. Evde Tek™ 20.00 Show TV Güldürü /"TTN (Homc Alone 3) - Çok gizli bir bilgisayar çipi, \Zs Amenkan Sav-unma Bakanlığfmdançalınmıştır. Kara borsada 10 milyon dolara alıcı arayan bu küçük parça. bir şekılde kaybolur ve oyuncak bır arabanın içine gLzlenır. Dört kişilik uluslararası hırsızhk çete- si, bu çıpı ele geçinp satmak nıyettndkdır. lnterpol, F- BI, Amenkan Savunma Bakanlığı ve \erel polis de bu çetenin peşındedir. Yön: Raja Gosneİl. Oyn: Alex D. Lınz. Olek Krupa. Rya Kihlstedt, Lenny Vbn Dohlen, Davıd Thornton (1997 ABD. 102 dk) 21.00 / CNBC-e / Selam... Aynnt) yanda 24.00/tv8/Muhbir Aynnt yanda tmparatonın... 01.00 TRT 2 Macera ©(Emperor's New Clotbes) -182 1 yılında Napol- yon'un St. Helena Adası'ndaki sürgün günleri- ne son vermek ısteyen taraftarlannın hazırladığı plan çerçevesınde gelışen olaylar anlatılıyor. Yönetmenlı- ğını Alan Taylor'un üstlendigı filmın başrollennde, Ian Holm. Iben Hjejle oynuyor. Gerçekle kurgu arasında gidip gelenfilm, îranlı yönetmen Mohsen Makhmalbaf'ın imzasını taşıyor lovNTfirk 13.15 Oyuncuolmakisteyenlerinfîlmi GENÇLIK A T E Ş İ Troian War kanalturk Selam Sinema - Salaam Cinema / Yönetmen: Mohsen Makhmal- baf / Oyuncular: Azadeh Zanga- neh, Marya Keyhan, Mohsen Makhmalbaf, Mirhadi Tayebi / 1995 Iran yapımı, 75 dakika. TV Servisi - Iran sınemasırun usta ismi Mohsen VlakhmaJbaf ın dokümanter tarz- da çektiği "Setam Sinema - Salaam Cine- ma". gerçekle kurgu arasındaki ince çız- gide gezinen ilginç bir film. Makhmalbaf, sınemanın 100. yılı için bir film çekmeye karar verir. Yeni filmı için gazeteye ilan vererek 100 oyuncu ara- yışına giren Makhmalbaf, aşın sayıda oyuncunun cast çekimlerine gelmesi sonu- cu fikrini değiştirir ve yeni filmini bu ko- nu üzennde inşa etmeye karar venr. Yak- laşık 5 bin kişinin kuyruk olduğu oyuncu seçmeleri çeşitli kavgalara ve taşkınhkla- ra sebep olacaktır. Yapımda, kuyrukta bek- leyen kadın ve erkekler kendilerine yönel- tılen kamera karşısında buraya geliş ne- denlerini, filmde ro) alma arzulannj anla- Oyor. Genç bir kadın festrvaller bahanesiy- le yurtdışına gidip, göç etmiş erkek arka- daşmı görebilmek amacında, bır başkası kendisini Paul Newman'a benzetıyor. Az sayıda profesyonel oyuncunun rol aldığı filmde gerçekleştirilen seçmelerin ne kadannın gerçek, ne kadannm senaryo gereği olduğu sorusu ise seyircinin kolay kolay yanıtlayamayacağı bir soru olarak kalıyor. Yönetmen de seçmeler sırasında oyunculara biraz katı davTanıyor tabiı bu- nun da ne kadanrun senaryo ne kadannın gerçek olduğu bilinmez. Mohsen Makhmalbaf, Iran sinemasının önde gelen isimlerinden birisi. 1957 yılın- da Tahran'da doğan yönetmen, 15 yaşın- da ailesine bakmak için okulu bırakrruş ve kısa bir süre sonra Şah karşıtı bir gruba ka- tılmış. Henüz 17 yaşındayken bır polis merkezine yapılan saldındaki rolünden dolayı tutuklanan Makhmalbaf, ancak 1979"dakı devrim sonrası özgürlüğüne ka- vuşabilmiş. Yönetmenin önemli yapıtlan arasında "Ksikletir, "Aşk Nöbeti" gıbi ça- lışmalar bulunuyor. Kaçırmayın. Yeni fîlmi için gazeteye ilan vererek oyuncu arayışına giren yönetmen Mohsen Makhmalbaf çekimler sırasında görûlüyor. Haberalmaya sızan casus TV' Senisi - Bob Jones (Nigel Ha- vers) Ingiliz Hükümeti'nin haberalma örgütü GCHQ'nun Rusya departma- nında görevli genç bir dilbilüncıdır. Yi- ne aynı kuruluşta çalışan Dodgson ad- lı bir göreviinin Ruslar için casusluk yaptığı gerekçesiyle mahkemeye sev- İcedilmesiyle başlayan olaylar Bob da- hil örgütteki tüm çalışanlan derinden etkıleyecektir... Mahkemede Dodgson'ın ö'rgiit için- de işbirlığı yaptığı iki üç kişinin bulun- duğuna dair iddialar ortaya atılmış ve bu durum GCHQ ıçindekı güven orta- mını sarsmıştır. Şüphelilerden bin olan Allen'ın ise, kansı Cynthıa"nın (Feti- dtyDean) Bob'la ilişkisi olduğundan ve evlenmeyi planladıklanndan haberi yoktur. Bruce (Gordon Jackson) ve Lord (James Fox) CIA'den ajanlarla bir- lıkte Dodgson davasını ıncelerken Bob, yine GCHQ'da çalışan ikı arkadaşıyla paylaştığı e\ınde bir parti verir. Amacı hem doğum gününü kutlamak hem de Cynthia"yı babası Frank Jones'la (Ca- ine) tanıştırmaktır. Tek çocuğu olan Bob'la gurur duyan baba Kore Sava- şı'ndaçarpışmışbırduldur. Partidehiç- kimse Bob'uda şüpheliler listesinde in- celemeye alan istihbarat örgütü tarafın- dan dinlendiklerini farketmez. Kısa bir süre sonra Allen ölü bulunur. înrihar kanısı uyandıran bu ölümden hemen sonra eski bir askerlik arkadaşı Frank'ı arar ve ona oğlu hakkında kaygılı oldu- ğunu söyler. Oğlunun çalıştığı örgütün hiç de göründüğü gibi olmadığıru anla- yan acılı baba kendini bir entnka ve ca- susluk ağında bulacaktır. tv8 24.00 Muhbir -The VVhistle Blovver/ Yönetmen: Simon Langton / Oyuncular: Michael Caine, Nigel Havers, James Fox, John Gielgud, Felicity Dean / 1986 Ingiltere yapımı, 100 dakika. Tan Matbaası baskını TV Servisi - Belgesel program "Oradaydmı''ı, Soner Yalçuı hazırlayıp sunuyor. Yapımın bu haftaki bölümünde, 1945 yılında yaşanan Tan Matbaası baskmı konu ahnıyor. Programa, Zekeriva ve Sabiha Sertel'in çıkarrtığı, sol eğilimli Tan Gazetesi'ne yapılan saldın sırasında matbaada bulunan ve göstencilerin elinden şans eseri kurtulan Nail Çakırhan konuk oluyor. Yapımda, 4 Aralık 1945 yılında yaşanan saldınnın nasıl başladığı, Zekeriya Sertel'in dönemin Istanbul Valisi'yle yaptığı görüşmede neler konuştuğu, saldın sırasında kendisini nasıl koruduğunu. Tan Matbaasf nın yakınında olan polisin neden göstericilere müdahale etmediği gibi merak edilen konulara açıklık getiriüyor. TRT1 22.55 Avrupa Birliği tartışılıyor TV Servisi - Tartışma programı "Ne YapmalTda bu hafta, AvTupa Birliği masaya yatınlıyor. Avni Özgürel ve Ayşenur Aslan'ın birlikte hazırlayıp sunduğu yapıma, Mehmet Barlas. Galatasaray Üniversitesı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet İnsel, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası îlışkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. BerilDedeoğhı, TLStAD AB Temsılcisi Bahadır Kaleağası ve Fehmi Koru konuk oluyor. Tv PROGRAMLARI 08.10 Çızgi Film Kuşağı 09.10 Pabucu Yarım 10.25 Dızı: Hayvanlann Efendisi 11.20 Yabancı Film: Deniz- kızı 13.00 Haber 13.30 Nerede Kimin- le 14.30 Bukalemun 15.O0 Yöreleri- mız Türkülenmiz 15.30 Dızi: Çalıkuşu 16.30 Habercı Turk/ye Renklerı 17.20 Yabancı Film: Afacan Köpek Beet- hoven 1 19.00 Haberier 19.55 Dızı. Zeytın Dalı 21.20 Şans Gecesı 22.55 Ne Yapmalı 00.30 Gunün Ardındar 00.50 Yabancı Film: Shertock Hol- mes'un Dönüşü (0 312 490 43 00). 09.00 Habervizyon 10.15 Sınırlar Arasında 11.05 Konser Salonla- nndan 12.40 Ritm 13.2S Resım Se- vinci 14.20 Tarıhte Iz Bırakanlar 15.15 Kırmızı Hat 16.10 Işıkla Yazılmış öy- kuler 16.40 Minı Konser 17.00 Haber 17.40 Dunyaya Bakış 18.25 Yıldız Av- cısı 19.15BalkanlarveGöç 20.05 Ya- bancı Film: Haritacının Kansının Adası21.45 Dunyaya Bakış 22.05 Dı- lek Ağacı 23.30 Işte Oyte Bır Şey 01.00 Yabancı Film: Imparatorun Yeni Kimliği (0 212 259 72 75). l Yabancı Dizi: Gizem Avası Dikkat Şahon Çkabilir 10.00 Film: Kul Sevdası 11.30 Daldalan 13.00 Yaprak Dökü- mu 14.00 Anadolu'da Sus Taş- lan 15.00 Sensız Cennet Gazıpaşa 15.30 Ha- yata Tutunmak 16.00 Yaşamın Sesi Türkü 17.00 Türkü Gecesı 18.00 Üretimden Kalkın- maya 19.00 P. Karşıyaka-Ulkerspor Basket- bol Karşılaşması 20.30 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 22.30 Brezilya-lskoçya Dünya Kupası Karşılaşması 24.00 Kapanış. 09.30 Pabucu Yanm 10.30 60 Kare 60 Saniye 11.15 Habercı Türkiye Renklen 12.00 Haber- ier 12.15 Sonsuzluk Yolcusu 13.30 Dilde Tel- de Anadolu 14.30 Türkıye'deki Dünya 15.20 El Yapımı 16.00 Eğıtim Hattı 17.00 Tek Nefes- te Aşk 17.30 Gonül Mımaıiarı 18.00 Haber 18.20 Konuşa Konuşa 18.50 Gezelım Göre- lim 19.20 Sözüm Türkçe Üstune 20.00 Canlı Performans 21.30 Dilde Telde Anadolu 22.30 Haberci Türkiye Renklerı 23.15 Kahve Baha- ne00.35 Konuşan Tarih 01.20 60 Kare 60 Sa- niye 02.00 Papucu Yarım 03.00 Haber. 07.20 Çizgi Film: Kirby 07.50 Çızgı Film: Megamen 09.20 Yabancı Film: -^ Küçük Hazine Avcılan 10.10 Yerli%ar Rlm: Yavrum 13.00 Haberier 13.20 Süper Magazın 15.10 Yerli Film: Tarkan 17.10 Dizı: En Son Babalar Duyar 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: Tavuklar Firarda 22.00 Ha Babam De Babam 00.10 Telegol 02.10 Gece Haberi 02.30 Bir Sevda Masalı 04.00 Star Ana Haber Bülteni (Tekrar) 04.50 Turk Halk Müzığı 06.00 Dızı: Gızli Tut- kular (Tekrar) (0 212 448 80 00). * ***lAl * • jgM nı 08.30 Soz Sızın 09.30 Fuar Dünyası 10.00 Finansör 11.00 Renga 13.00 Parantez 13.30 Fuar 14.00 Gayrımenkul Rehberi 16.00 Hizmettürk 17.15 Başkanlar Konuşuyor 20.00 Benı Hatırlayınız 21.30 Expo Parantez 22.30 Agora 01.00 TV Cambazı (0 212 465 79 49). 09.30 Çağatay Yolda 10.10 Ünı- versite Yolunda 10.50 Sen de Ka- _ _ tıl 11.10 NuriyeAkman ile Empatı 12.10 Iddia 13.30 Digital Hayat 14.10 En He- yecanlı Yeri 15.10 Sen de Katıl 15.30 Çağa- tay YokJa 18.50 Sen de Katıl 19.10 Yaşama Keyfi 19.30 Işve Yaşam20.10Türklıder21.10 Futbol Data 21.20 Söylenmeyenler 23.10 Ne Var Ne Yok 24.00 Haber (0 212 449 07 00). 07.30 Dizi: En lyı Arkadaşım 10.00 Elifnağme 12.15 Suzukı 13.15 Barkot 14.15 Mobil Hayat 15.15 Dızi: Yanm Elma 16.30 Di- zi: Hayat Bılgisı 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Spor Sayfası 20.00 Yabancı Film: Ev- de Tek Başına 3 22.30 Dızı: Çat Kapı 24.00 Acun Firarda 01.00 Son Haber 01.30 Yaban- cı Film: Tenlikeli Ortak 03.15 Hepsı Gerçek 04.00 Dızı: Sevgının Gücu 05.00 Yerli Film: Yıldız Tepe (0 212 355 01 01). _ i 07.40 Çızgi Film: Pıngu 08.00 Sm ¥ l f Çızgi Film: Anastasıa 09.00 Hu- goveTolgaAbıiO.OOÇızgıFilm: Duel Masters 10.30 Elifnağme 13.00 Gun Or- tası 13.30 Çızgı Film: Anastasıa 14.30 Komık Atak 15.00 Yabancı Film: Harika Çocuk 3 17.00 TV'de Sinema 19.00 Ana Haber Bülte- ni 19.45 Spor Haberlerı 20.00 Dizı: Saklam- baç 21.45 Dizı: Köpek 23.30 A Takımı 01.00 Savaş Ay'la Sokak Arası 02.30 Son Haber 03.10 Belgesel: Habercı (0 212 354 30 00). 09.35GeceGündüz 10.10Veln- san 10.30 HayatınRitmı 11.05 LJ- festyle Otomobil 11.30 Dünya Ralli Şampiyonası Turkıye Rallısi 12.05 Pusu- la 13.10 Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye Ral- lisı 14.10 2006 Almanya Vızesi 14.30 NBA Actıon 15.102006 Almanya Vizesı 17.40 Tür- kiye Rallisi Özel 19.05 NBA Stüdyo 20.05 2006 Almanya Vızesi 21.05 Keşifler 22.15 Yazlık Sinema 22.50 Turkıye - Yunanistan Maç Sonu 00.30 Tasarım 03.00 NBA Maçı: Detroıt - Mıami Heat (Canlı) (0 212 335 00 00). 08.30 Çızgi Film Kuşağı 09.00F i l m : J a c k 1 1 -0 0 Çocuktan Al Ha- berı 12.30 Sürücünün Tutkusu l 3 -°° Sound Wave 13.10 Genç Magazın 14.30 Magazin D 16.50 Yerli Film: Sev Kardeşim 19.00 Ana Haber 20.00 Hedef Almanya 21.00 Turkıye - Yuna- nistan A Mıllı Futbol Karşılaşması (Canlı) 23.30 Zaga 02.00 Haberier 02.10 Yerli Film: Gariban 04.40 Trafik 04.50 Stgaranın Zarar- lan 05.30 Dızi: VahşiGüzel (0272473 5T 11). OaOO Haberier 09.00 Huzura Doğ- ru 10.00 Dizi: Günah 11.00 Dizi: Ah Bir Zengin Olsam 12.00 Haberier 12.30 Yerli Film: Ayaz Geceler 14.30 By - Kuş Show 15.30 Dizı: Buyükannenın Konağı 17.30 Hayatın Içinden 19.00 Ana Haber 19.45 Dizi: Haylaz Babam 21.00 Haber Magazın 00.30 Anadolu Rüzgarı (0212454 56 00). 15 09.00 Yeni Gun Haftasonu 11.10 Bakış 12.05 Otomobil Insana Ben- zer 12.30 Desıgn360 13.15 Ora- daydım 14.05 Belgesel: Zeytınya- ğı Mucızesı 16.05 Milli Maç Özel 18.05 Kame- ramla Kampüste 19.05 Millı Maç özel 21.00 Frekans 22.00 Cosmopolis 22.50 Mılli Maç özel 00.10 Headquarters (0 212 413 56 00). a08.00 Çızgi Film Kuşağı 10.00 Dı- zi: Bak Şu Konuşan Kopeğe 10.30 Dızı: Bum Bum 11.00 8. E- tap 12.00 Ekopolrtika 13.00 Haberier 13.30 S- por 14.00 Studyo 15.05 Packshot 16.00 Bıt- kisel 17.30 Rota 18.30 Bay Turizm 19.30 tv8 Ana Haber 20.30 Dızı: Gizem Avcısı 21.30 Dikkat Şahan Çıkabılır 23.00 Spor Özel 24.00 Yabancı Film: Muhbir 02.15 Rota 03.00 8. Etap 04.00 Gizem Avcısı (0 212 288 51 52). 06.30 Çizgı Film Kuşağı 08.30 Yabancı Film: Gerçek Yıldız 09.45 Yabancı Film: Caribe 11.15 Yabancı Filrn: Hırsız 12.50 Cine Sine- ma 13.15 Beşte Beş 14.00 At Yanşlan (Can- lı) 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 CİNE 5 Ana Haber Bultenı 20.15 Yabancı Film: Aptalın Parası 21.45 Yabancı Film: Amerikan Sapığı 23.30 Fantasy TV (0 212 336 15 15). 10.45 Metal Mucadelesı 11.40 Efsane Avcıları 12.35 Hum- bolt'un Amerika öykulen 13.30 Amerikan Kumarhanesi 14.30 Amerikan Mo- torları 17.00 Kaplanlarfa Yaşamak 18.00 Hız Makınelerı 19.00 Baraj Yıkıcılar 20.00 Amen- kan Arabası 21.00 Cinayet Izı 22.00 FBI Dos- yaları 23.00 Adli Tıp Dedektifleri 24.00 Sıra Dı- şı Mühendislik (0 212 330 00 88). jp«k 09.00 GönüI Bahçesi 11.00 Klıpto- H U « manı 13.00 Specıal VVeekend 15.00 ^ " Hit Clip 18.30 Film: Yayla Kızı 20.00 Haber 20.30 Yudum Yudum Anadolu 21.30 Film: Eliminatör 23.15 Ceviz Kabuğu 03.30 Haber (0 212 256 82 82) 10.30 Çizgi Film: Rocko's Mo- dem Life 11.00 Çizgi Film: The Şimpsons 11.30 Film: Josie'nin Öyküsü 14.30 Dizi: Crackıng Up 15.00 Dizi: X-Files 17.00 Dizı: Cold Case 18.00 Dizi: CSI: NY 19.00 Film: Fatma 21.00 Film: Selam Sinema 23.00 Dızi: Buffy The Vampire Slayer 24.00 Dizi: South Park 01.30 Film: Ağlatan Oyun (0 212 330 01 01). I _ . . | 07.00 Müzık Pınarı 10.10 A. | U L U 5 A L | Başer'le Ekonomi 11.10 Üre- llMMMMİ ten Turkıye 12.10 Müzik Pına- rı 13.10 Davulun Sesı 14.15 ÖzgürBakış 16.10 Yollara Duştük 17.10Atle- tizm Dünyası 18.10 Papırüs 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Siyaset Bulvan 22.00 Günün Içinden 23.00 Haber (0 212 251 50 90). _ 10.30 Resmedelim 11.30 Po- \' ta Altı 13.15 Katalog 13.30 Başka Hayatlar 15.05 Bursa Konuşuyor 16.30 Doruk Sağlık Köşesı 17.05 Fınale Doğru 18.00 Hobı ve Sanat 18.30 Ters Köşe 19.30 Haber 20.30Türku Diyenler 22.00 Eko Life 23.00 Gecenin Kokteylı 24.00 Gece Haberien 00.15 Düğün Magazin 01.15 Olay Record 02.45 Olay Muzık (0 224 331 70 00). 08.25 Yabancı Film: Itham Ediyorum 09.50 Yabancı Film: Tıpatıp Ikizler Yolda 11.20 Ya- bancı Film: Kara Nehir 12.50 Yabancı Film: Gıglı 15.00 Yabancı Film: Duşman Hattı 16.55 Yabancı Film: Tuhaf Frekans 2 18.30 Yaban- cı Film: Super Ot 20.30 Yabancı Film: Baba- lar ve Oğulları 22.30 Yabancı Film: Genç Kız ve Kral 01.00 Film: Gigli (0 212 326 00 00). v 08.45 Çizgi Sinema: Sihirli Yıl v i 10.30 Hayatı Keşfet 11.30 Gök- . * f , lerdeki Istikbâl 12.00 Baş Tacı KanailUrK 13.30 IntemetveTeknolojı 14.00 Sıyasete Mola 15.00 Tarz-ı Hayat 15.30 Çizgı Sinema: Monte Krısto Kontu 19.00 Ana Haber 20.00Attilâ llhan'la Yolculuk 20.45 Performans 22.45 Yabancı Rlm: Gençlik Ateşi 24.00 Gü- ney Amerika 2006 Dünya Kupası Elemeleri: Ekvator - Ar/antin (Canlı) (0 212 274 50 50). 10.00 Yerli Film: Evcılik Oyunu 11.30 Yerli Film: Medcezir Manza- raları 12.55 Film: Şeref Sozü 15.55 Film: Bır Kadın Kayboldu 17.15 Yerli Film: Miryarlık Koca Bebekler 18.40 Yer- li Film: Anneler Gunü 20.15 Yerli Film: Sen de Gitme 22.05 Film: KaJdınm Çiçeği 23.30 Yer- li Film: Bir Kadın Kayboldu (0 212 326 00 00). ' 10.00 Seyahatname 11.00 Web TV 12.00 Nazar Boncuğu 13.15 ] Güzellik Atölyesi 14.00 Sendi- kam 15.15 Muzik Gezgini 17.15 Sıyah Beyaz Replikler 18.00 Avang-Art 19.30 Haberier 21.00 Gönül Bahçesi 22.00 Türk Kah- vesi 24.00 Son Haber (0 312 231 21 00). HAFTA SOniU SPOR 17:40 WRC TÜRKİYE caniı RALÜSİ Özel seyirci etabı -2 STUPYO Murat Kosova Kaan Kural Murat Murathanoğlu 2fcO5 TÜRKİYE YUNANİSTAN22*dO Milli maç öncesi ve CQf11 i s o n r a s ı yorumlar »TV www.ntvmsnbc.com www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 24 MAYIS 18 HAZrRAN 2005 ISES-1885 ORTAOYUNCULAR www.ortaoyuncular.com Fertıan Şensoy'un KJRALIKOYUNKENEF PENCERESİNDEN DENİZ GOREN GÜLDÜRÜ Ferhan Sensoy - Nefrin Tokyay Rasim Öztekin - Okan Bayülgen Ali Catalbaş - Elif Durdu Ebru Soyuerden - Özgü Namal Cuma - Cumartesi - Pazartesı 20.00. Pazar 15.00 ve 18.00 Temel Fotograf Seminerleri I 13 Haziran Hafta içi 1» Haziran Hafta sonu SARI Şj OTOBÜS I "Fırat Vadisinden Dicle Vadisine" Basılmış Bir İşin Olsun! • GÜNEYDOĞU T M Crsa m-MT »sa«ü? - teiarûuf TURNE DOLAYISIYLA SON 10 GÖSTERİ Haluk ÇcDanoğlu "Medya ve Kıtap Projelen için Fotogrefîamak" Atölyesi www.fotografevi.com 0 212 249 02 02 11-19 Haziran www.fotografevi.com 0 212 249 02 02 4 HAZİRAN CUMARTESİ Z1:00 YUSUF İLE KENAN n HAZİRAN CUMARTESİ 21:00 ANAYURT OTEL! (MACIT KOPER'ln 1 KATILIMIYLA) iA SEH^C^U H I.ÛPER. k DNC08EK * CO^ÜK o nm. Mfa»amaı ronuueum» nw mm 'jaienmc Pazar rünlen lapalıdır \\ar\\ar\n\z İ ç i n (0212) 293 8>9 1b perarek\am@perarek\arr\.com.tr perarek\am@auperor)\ i n e . c o m w w w . p e r a r e k l a m . c o m . t r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog