Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ 14 KULTUR kuttur@ cumhuriyet.com.tr One Love Festival'in ağır topu Ian Brown, 11 Haziran akşamı İstanbullu müzikseverlerle PaıkOrnıan'dapnsns,Ian Biöwn MURATBEŞE2R Turkı\e gerek kışın konser ve- nlen kapalı mekanlan gerekse de \ azın açık havada duzenlenen ve belh bır surekdılık kazanmış mu- zık festıvallen açısından artık bır çol değıl Bunlar arasında agırla- dığı sanatçılann adi bakımından onem taşıv anlardan bırtanesı de Po- zıtıf tarafından duzenlenen Efes Pılb>en One L o \ e Festı\ al Hatırlanaca^ğı uzere One Lo\e Festıval, daha. once Manu Chao, Mob> ve Peter Gabriel gıbı de\ ısımlenn oldıtkça başanlı konser- lenne sahne olmuştu Buvıl 9ve 11 Haziran tanhlennde dordun- cusu gerçekleştırılecek olan et- kınlık, dans muzığının buvuk mar- kası The Chernical Brothcrs gro- ove ntımler u-zmanı Lemon Jelly ıkılısı ve zengın GalJerrock gele- neğının yenı kruşak temsılcısı Su- perFurn Anianals'ın yanı sıra ası Manchester'lı lanBnnvn ı konuk edıyor ^ynca. fe<;tı\alınıkıncıgu- nunde ıkı yerlı topluluğu, Replikas ve Manga yı d a dınlemek mumkun Bu programdan bızım merceğımız altındakı ısım, bazılannagoreuze- nnde ındıe pop-rock prensı elbıse- sını taşıyan Ian Bro\vn 'Stone Roses' lle unlendl Dans edıleb>ıhrbır rockmuzıgı- nın temellennın atıldığı vıllarda- kı şarkılan ı l e Ingılız muzık tan- hıne adını kaznan kısa omurlu Stone Roses topluluğunun lıderı olan Brown. bır yandan toplumsal konulara dokunan etkınlıklerde bır aktn ıst olarak. yeralı^ı, ote yandan da dunyanın e n buyuk organızas- yonlan olan T InThe Park, Manc- hester Carlıng Lı\e 24, The Sum- mer Sonıc Fes-tıvah, Almanya Ber- lın Festıvalı, The Eden Sessıons B' u yıl dördüncüsü yapılacak olan Efes Pılsen One Love Festival'in baş konuğu, rock müziğinin temellennın atıldığı yıllardakı şarkılanyla îngilız müzik tarihine adını kazıyan kısa ömürlü Stone Roses topluluğunun liden Ian Brovvn. Stone Roses dağıldıktan sonra solo albümlerle varlığını sürdüren sanatçı, 11 Haziran akşamı, hüznü ve mutluluğu bır arada görmek isteyen meraklı ruhlara tılsımh bır gece yaşatabilir. gıbı yerlerde boy gostenşı ıle one- mını \e cazıbesını Stone Roses sonrasında yıtırmeden halen ko- ruyor Bunda mutlaka çıkardığı so- lo albumlenn buyuk pavı \ ar 20 Şubat 1963 Warnngton, Ches- hıre doğumlu Brovvn. kendısınm de bas çaldığı ılk topluluğu The Pat- rol'u henuz bıyıklan terlememış- ken kurmuştu Ancak kısa sure sonra tum adayı alrust edecek olan Stone Roses ukuracağı JohnSqu- irevedığerçocuklarla tanıştı Ya- şamını değıştıren kararlann alın- dığı gunlerde bas gıtarını ta\an arasma kaldırdı ve kendını şarkı- cı olmaya adadı Kısa ama parlak Stone Roses kanyen boyunca şar- kı soyleme yeteneğı ıle ılgılı ola- rak çokça eleştın alsa da bunlara kulaklannı tıkadı ve çok da doğru yaptıgıyıllar sonra anlaşıldı Çun- ku artık onun bu efsane topluluğun ıçındekı en onemlı sımge ya da kult fıgur olduğu bugun kımse ta- rafından ınkâr edılemıyor Gerçı o sıralar Brovvn ozgurluk, toplum- sal eleştın ve uyuşturucu bağım- lılığı gıbı ıyı ve kotu ozdeşlıkler- le bırlıkte anılan bınydı, ama bu- nun uzennden çok zaman geçtı Seksenlı yıllann sıkıcı ve bulutlu Ingıltere'sınde henuz rave muzığı v e The Smiths yan v ana v ar olur- ken Stone Roses projesı tum kotu ızlen sıldı supurdu, genye ıyı olan- lar kaldı Stone Roses'un dağılmasının ar- dından Brovvn. çıkardığı "Mon- key Business" ve Michael Jack- son'ın tt Thriner"ınayanıt nıtelığın- dekı "GoldenGreats" adlı solo al- bumlen ıle popa olabıldığınce mı- nımal sınırlar çızen tınılann aslın- da ne kadar buyuk bır guce sahıp olabıleceğını gosterdı "Golden Greats" albumundekı ntımle bu- tunleşmış asıt house hıssı, ındıe pop şarkılannın ruhunu, dans edı- lebılır bır kıvamda yenıden yara- tıyordu Ormanlar içln söylüyor Bu albumun pıyasaya venldığı gunlerde adı bır suçtan dolayı 60 gun hapıs yattı Bu talıhsız gunler- den sonra. hızla rejısorlukten oyun- culuğa kadar çeşıtlı ışlen deneme- yı, hatta bır ara kıtap yazmayı ka- fasından geçırdı, ta kı yenıden en ıyı yaptığı şeyın muzık olduğuna karar vererek 2004 tanhlı album "Solarized" ıle gen donene kadar Eskı bnt-pop uzmanı Noel Gal- lagher ın, Brovvn'a hem ot ıçerken yarenlık etmek v e hem de gelmış- ken bıraz gıtar çalmak ıçın kapı- dan kısa bır uğradığı album bıraz elektronıklerle yabancılaşma efek- tı katılmış hafıf bır soul pop çalış- masıydı Bu albumden çıkarak bır marşa donuşen "Tirae Is M> Everything" bır anlamda onun ıçın vaşama donuşun ıfadesı oldu Brown bugunlerde Ingıltere'dekı ormanlann korunması ıçın Bryan Ferr>,PaulWeDer FunLovin'Cri- minals, Sugababes v e Status Quo ıle tum gelın kampanyaya aktan- lacak "Forest Tour" adlı etkınlık- lerdızısını planJarken, aynı zaman- da yoksulluğa karşı surdurulen Make Poverty Hıstory organızas- yonuna da resmı destek venyor 11 Haziran huznuve mutluluğu bır arada gormek isteyen meraklı ruh- lar ıçın tılsımh bır gece olabılır muratbeserfa studvoimge.com Faithless 'ın onuncuyıl kutlamaları Dans muzığı dtınyasının en uzun soluklu ısımlerınden bın olan Faithless gende bıraktığı 10 yılı "Forever Faithless" adlı toplama albumle kutluyor Vokalde Maxi Jazz ıle bayan DJ Sister Büss'ten kurulu Faithless, onuncu yılm şerefıne en onemlı hıl parçalanndan oluşan 3ir best of album ve DVD yı Sony BMG etıketı altında yayımladı Albumdekı parçalar Faıthless'ın bugune kadar yayımladığı dort albumden seçılen şarkılardan oluşmuş Ilk sıngle ıse u \Vhy Go?" adını taşıyor ve parçanın vokallerınde tngıhzlenn unlu hıp-hop yıldızı EsteUe bulunuyor 15 şarkılık albumun sıngle'ı Faithless ın hnılannı tam olarak temsıl edıyor Etkıleyıcı dans muzığı, hızlı bas ve davul ntımlenyle bırleşıyor ve flamenko muzığının gıtarlan eşsız sesh Maxı Jazz vokalıne eşlık edıyor Faithless, "Forever Faithless" ın çıkışıyla bırlıkte Nısan 2005 te Ingıltere de başlayacak dunya turnesıne çıkıyor TUTKULU AŞK ŞARK1LARININ ÜNLÜ ADI Natalie'nin geri dönüşü Tutkulu aşk şarkılannın şarkıcısı Natalie Imbrug- lia, yenı studyo albumu "CountingDovvnTheDays" ıle gen dondu Hareketlı pop şarkılan- nın yanında, tam kıvamın- dakı slovv şarkılardan olu- şan album, Natalıe'mn şar- kı yazarlığındakı yeteneğı- nı ve mukemmel, etkıleyı- cı sesını de ortaya koyuyor Çarpıcı ılk sıngle 'Shiver' da dahıl olmak uzere al- bumdekı 12 şarkıdan lO'un- da sanatçının bızzat kendı ımzası v ar Albumun hazır- lık çalışmalan 2002 yılın- dabaşlamış Natalıe'mn ıs- tedığı gıbı yeterlı materyal ıkı album ıçın bır araya ge- tınlmış ve kayıt surecı, fı- kırlen rafıne etmek v e Na- talıe'nın albumu goturmek ıstedığı \one taşıma uğra- şı olmuş Album ıçın kuru- lan takımda yapımcı Ben Hflüer (Bhır"ThinkTank"X şarkı v azarlan Ash Howes, Martin Harrington. Dani- el Johns, Eg White ve Na- talıe nın albumdekı fav on şarlalanndan bın olan "Ho- neycomb Chfld M da bırlıkte çalıştığı Da\id Koston bu- lunuvor SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK Nuevo Ballet'den Görkemli Flamenko Gösterisi "Iş Sanat" Kultur Merkezı, kuruluşunun beşına yılı olan 2004-2005 mevsımını dunyada unlu dans toplulu- ğu "Nuevo Ballet Espano/"un sunduğu eşsız bır Flamen- ko gostensıyle kapadı Gostennın adını, dunyaca bılınen "Romeo ve Julyet"m ölumsuz Aşk öykusu koyan "Nu- evo Ballet Espanol" topluluğu bu gostenyı bu oykunun hem geleneksel, hem çağdaş flamenkonun sentezı stı- lınde bırkoreografi ıle sahneye koymuş Izledıkten son- ra tek sozcukle yorurnluyorum Gorkemlı bır dans, bale, sahne teknığı ve goz alıcı bır hareket kanşımı ıle eşsız bır gosten ispanya'nın gunumuzde adını en çok duyuran "Nuevo Ballet Espanol"u, ispanya dışında Avrupa, Guney Ame- rıka da çıktığı turnelerde dans dunyasının yıldızj en çok parlayan gruplanndan bındır Topluluk, İspanya nın unlu flamenko dansçılanndan olan Angel Rojas ve Carlos Rodnguez ın 1994 yılında dans ve flamenko koreogra- fisı yanşmasının "En Iyı Dansçı ödülu"nu paylaşmalan- nın ardından bıraraya gelerek flamenko sanatını 21 yuz- yıla taşıyarak uluslararası alanda daha genış bır ızleyıcı topluluğu ıle kaynaştırmak amacıyla kurulmuş Carlos Rodnguez 1974 yılında Madnd de doğmuş Profesyo- nel kanyenne arkadaşı Rafael Aguilar ıle bırlıkte Ballet Teatro Espanol'da başladıktan sonra Ballet Espanol ve Ballet Zambra gıbı topluluklarda bırlıkte çalışmışlar 1995'te Jose Antonıo Spanısh Ballet Company de solıst dansçı olarak çalışmaya başlayan Rodngez, 1994 te Ispanya'da dans ve koreografi yanşmasında "En Başa- nlı Dansçı" odulunu Angel Rojas ıle bırlıkte almaya hak kazanınca, jun ıkı dansçıyı bırlıkte onuıiandınyor Kore- ograf olarak Carios ve Angel arasındakı yanşma başa- nsında başlayan bırlıktelık Nuevo Ballet Espanol'u kur- maları ıle guçlenmış oluyor Angel Rojas ıse 1974 yılın- da Madnd'de doğmuş 16 yaşında ıken Ispanyol Bale Tiyatrosu nda dans eğrtımıne başlamış Kısa surede ger- çek bır dans dehası olarak kendını gosteren sanatçı da- ha sonra Jose Granero'nun sahneye koyduğu Madnd is- panyol Balesı'nın "Hamlet" gostensınde rol almaya baş- lamış 1993 yılında Kuba nın "Rosanos SuarezBalesı" ıle çalışmaya başlayan Rojas, 1994 yılında İspanya'nın "Dans ve Koreografi Yanşması "nda "En Iyı Dansçı ödu- /u"nu Carlos Rodnguez ıle paytaşmasının ardından, Rod- nguez ıle bırlıkte Nuevo Ballet Espanol'u kurmuş oldu Angel, Nuevo Ballet Espanol ıle yaptığı çalışmalann dı- şında Jose Antonio Ispanyol Balesı gıbı başka toplu- luklarda dans ve koreografi derslen vermeye ve solıst dans- çı olarak gostenlerde rol olmaya devam edıyor Nuevo Ballet Espanol topluluğu, ızledığımız "Romeo ve Julyet" gostensınde olduğu gıbı klasık ve çağdaş fla- menko teknığının bır karışımı olan çeşıtlı eseıîen sahne- ye koymayı başanyla surduruyor Bu yolda "Infinıto", Canela Fuego, Sangre Flamenca, Flamenco Dırecto Gallo de Pelca Nbex5 Funa ve dığer eserlerın dunya- da genış beğenı yankılan uyandırdığı ozellıkle uluslara- rası festıvallerde ve çeşıtlı gostenlerde yorumlanıyor Sa- natseverienmız de her zaman rastlamayacaklan bır gos- tenyle karşılaştılar System Of A Down özlemi bitiyop Alternatıf rock muzık dunyasının Los Angeleslı ekıbı Svstem Of A Do\vn ın, 2 CD'lık "Mezmerize/Hvpnotized" albumlen Sony BMG taranndan yayımlanı>or Albumlerden ılkı olan "Mezmenze" onumuzdekı hafta başı çıkarken ıbncı album w Hypnotized" ıse sonbaharda rockseverlerle buluşacak Albumden yayımlanacak ılk sıngle "Bring Your Own Bombs" şımdıden topluluğun hayranlan taranndan buyuk beğenı ıle karşı landı Albumun kapak çalışmalan gıtarcı Daron Malakian'ın babası Vartan Malakian taranndan >apılmış Topluluk bu ıkı album ıçın yazdığı 30 parçayı, Rick Rubın vapımcılığında Laurel Canyon Studyolan'nda Hazıran-Kasım 2004 tanhlennde ka>detmış Yenı şarkılar çok daha karanlık, daha kanşık daha saldırgan, ıronık ve bugune kadar kavdettıklen şarkılardan çok daha deneysel Konular ıse ılışkıler, olum ve yaşamın gızemı ıle telev ızyonun ınsanlık duşmanı oluşu hakkında epitniz, kilitlerimizi açacak kişiyi bekleyen birer iz... www.perareklam.com.tr • (0212) 293 S9 7* A.ZADC CAPTTOt. SPECmUM 14 BA^RKÖT AVŞAft BerOĞOJ AFM FtTAS CEALTE^EArtl K«XKÖYBE» •yOKr*v TEPt CtHEMAja <0 7 >A AĞ BONUSPREM TWO «C * AG CINEPOL WiCK* CINEBO*4US (O-MALL) UAİ.TEPE CABBEFOUR AFM 5 20 489-«66 339 95 35 3 5 0 -0 5 X 55 30 15 130 = 30 S 15- €30 3 30- •'O- 9 30 2 00- 30O 7 s ' 0 5 6 5- 825 2 + *• 00- 3,30-19 OC 2 5 1 5 - = = - 5 & 5 5 %^y $y 930 3. 9 30-21^0 CC"2^4o 300 5 - 9 5 2 5 3 5 - 7 5-2 15CCT.23 3O 8 00 2" 00-22 00 «ECIDOBCOI ODEOH CWB*£X Ş BAKKAJ. BOTNER S K M A AHKARA LİTtBONUS AHKARA KC1LAV BUYULÜFENB* AHKARA OC€ON <-,**PLEX AMKAfU -EP€ CINP*WX [ZMta l> PA NEC(Tr BMİB ORKCt AfM BODRUU rCSA^R r 216 37 90 467 49 55 24 2*1 İ25 00 54 J33 266 632 278 0 C 386 56 98 499 22 00 3 00 01 3.2 X 00-6 30 4 5- 6 15-18 5 c «- 4 30-16 45- AJ- Ö30 200- 4 5- 630- 330 9 00 21 30 9 45-2 X , 6 30- a 45-<: 00 OCT.24. X 1,30-13 45-16,00- 4 00-19^019^0-^ 6JO-20 36 1 30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog