Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel İmtiyaz Sahibi: CTJttHTRİYETVÂKFi adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yonetmenı İbrahim Yıldız # Yazuşlen Muduru Safim Alpaslan#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Mudüru HakanKara tstıhbarat Cengız V ıldırım • Ekonomı Hasan Erış • Kultur Egemen Berkoz • Spor Ab- dulkadir Vucelman 9 Makaieler Sami Ka- raoren • Düzeltme Abdullah Y'azıcı • Bıl- gı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç # Avrupa Temsılcısı Gurav Öz Yavın Kurulu İlhan Selçuk (Başkanı Emre Kongar (Da- ruşman) Orhan Ennç, Hlkmet Çetinkava, Şukran Soner. İb- rahim Yıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balbay, Hakan Kara. \nkaraTemsılci5i Mustafa Balba\ =\taturk BuK an No 125 Kat 4 Bakanhklar Tel 419S020(^hatı Faks 419':02' 7 *lzmırTemsılcısı SerdarKınk,H 2ı\aBI\ HS2 S 2^Tel 4411220 Faks 4418 7 45 0 \danaTenv>ılcısı Çetın > ıgenoglu. lnonuCd 119 S No 1 1 Tel W 12 11 Faks 161 12 15 Antah a Temsılcısı Ahmet Onıçoğlu CumhunvetCad 80 « Tel 0242 2480057 Fafc, 24W09 • Idan\eMalıtşler BülentYener • Satış Fa- zılet Kuza • Cumhunvet Reklam • Genel Mudur Özlem A) den • Genel Mudur \ ardım- CIM Nazende Pal Tel (0212)251 98 74 '5 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- vas>on:(212)512 05 05Faks 212 513 84 63 niiMn '•etııCunHaberijanaBi.ffive'iavıııcılıkA.Ş TuıtccMCad 1941 Ca&knJu " V M k a n b u PK 24o Mito. >44>-la d l O 2 l ; p l _ ^ > 2r hjtI aL> f 212 MedöGazeisDereıBaaim"la\mcılıkSan eTn. \!î FaöhMai 1 HasanBa^nCad ^anarAİırak3na.'^antvi Dsğrtnn MatezDaatrnıPazariamaSan \S~IK \ S 30HA7lR\\:005 G0neş>28 Ogle 13 İkındı 1713 Yabı22 40 Aspendos'un muhteşem akustiğinde eserini sahneye koyan Fazıl Say ayakta alkışlandı. Piyanist Fazıl Say'ın şair için bestelediği oratoryoyu altı binden fazla kişi dinledi Nâzım antik tiyatrodaydı• Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivalı kapsanunda sahneye konan eser 2 bın yülık antık tıyatroda Nâzım portresı çızdı. Esen dınleyen 6 binden fazla ınsan oratoryoyu ayakta alkışladı GÜRSU KU\T ANTALYA-12 Aspendos Uluslarara- sı Opera ve Bale Festivalı kapsamında sah- neye konan. dunvaca unlü pıyanıstımız Fazıl Saj ın bestelediği, "Nâzım Orator- yosu"nu 6 binden fazla kışı ızledı 2 bın yıllık Aspendos Antık Tıyat- ro'nun. mıkrofon iesteğı gerektırmeyen, muhteşem akustiğinde sahnelenen esen şef İbrahim Yaacı yonettı Genco ErkaL, Zuhal Okay ve Gir\ enç Dagüstün' un yo- rumladığı esere, Bılkent Senfonı Orkest- rası v e Kultur ve Tunzm Bakanhğı Dev- let Çokseslı Korosu eşlık ettı Eserde, kımı zaman bır kız çocuğu tek başına "Hiroşiına r 'yı seslendınrken, kı- mı zaman Genco Erkal, "Nâzıın Hik- met Vatan Hainliğine De\anı Edhor Hâ- lâ" dıye haykırdı Kımı zaman da 200'u aşkın vokal ^e enstrumantal kadrolan görkemlı seslenyle yaşamın çokseslıh- ğını dıle getırdı Turk Halk Muzığı eksenındekı eser. şıır \ e muzığın muhteşem buluşmasın- da zaman zaman lınk, bazen de coşkuy- la sahneye taşındı Şaır olarak Nâzım Hıkmet atmosfennın yaratılmasının \ e gı- derek bır "Nâznn" portresının çızılmesıru amaçlayan Fazıl Say, şıırlerdekı ıfade dennlıklennı de muzık dılıyle anJattı Antık tıyarroyu dolduran bınlerce kışı, esen ayakta alkışlarken sanatçılar 4 kez bıs yaptı. Uluslararası Nakliyat Çöplükte bir kedi Gabriela Paniagua, Nikaragua'nın başkenti Managua'nın Acahualinca semtindeki çöp toplama ekibinin çocuk çahşanlanndan. 13yaşındaki Gabnela anne-babasına destek olmak ıçın okul sonrasında çop topluyor. "Nıkaragualı çopçuler yuzlennı boyayarak mı çalışryor" demeyin. Çünkü onun boyalı yüzünün nedeni ünlü "Kediler" (Cats) muzikalınde rol alması. Kentte hızmet veren Iki Kuşak Vakfı'nın kurdugu tiyatroya dahıl olan çocuk , işçiler ve büyuklen ış \ sonrasında kultür-sanat etkinliklen düzenliyor. Böytece semt sakinlerine hoşça vakit geçırtıyor hem de vakfın dığer toplumsal hızmetleri ıçın gelır sağlıyor. (Fotoğraf. AP) Arykanda kalıntılan Tarihi çaldılar, kimse duymadı Şehirlerarası Nakliyat ANTALYA (Cumhurivet) - Arykanda antık kentının kazı deposuna nısan ayında hırsız gırdığı belırlendı Ancak envanter çalışması yapılmadığı ıçın depodan çalınan eser olup olmadığı tespıt edılemedı Kazı Heyet Başkanı Prof CevdetBayburtluoğhı Roma donemıne aıt bır lahtın alındığı konusunda endışeh olduğunu soyledı Polıs tutanağında ıse "Eser çokluğu ve eiimizde kazı evinde bulunan eserierin listesi olmadığı için çalınan hernangi bir eserin olup olmadığı anlaşüamamıştır" ıfadesı kullanıldı Bayburtluoğlu ıse kayıtlann bılgı- sayarda bulunduğunu soyledı Bayburtluoğlu, çalınan eserlenn tespıtı ıçın kazı heyetının nısandan bu yana bu" araya gelemedığını belırttı Taşımacılık (Lojistik) Bakanlık soruşturma açtı Topkapı'dan 9eserçalındı tstanbul Haber Servisi - tstanbul Valılığı, Topkapı Sarayı iMuzesı'nın depo olarak kullanılan bolûmunde yapılan ıncelemede, 9 adet esenn eksık olduğunun tespıt edıldığını bıldu-dı tstanbul Valılığı'nden yapılan vazılı açıldamada, Topkapı Sara>ı Muzesı'nde 27 Hazıran Pazartesı gunu saat 15 30'da 3 derecede oneme haız eserlenn yer aldığı, hızmete kapalı tutulan Bağdat Koşku'nun arkasuıda bulunan Kavuk Odası'nın penceresuun camının kınk olduğunun gorev lıler tararından fark edıldığı beluiıldı Yapılan ılk ıncelemede bır hırsızlık olayı olduğunun anlaşıldığı belırtılen açüdamada, olayın emnıvet mudurluğune bıldınldığı \e gereklı tahkıkata başlandığı ıfade edıldı Sayun komısyonu tarafindan depodakı eserlenn sayımının yapıldıgı kaydedılen açıklamada, yazı zemını aşuımış harap durumdakı I Mahmut'un tuğrası, harap durumda 2 adet şal, 1 adet ahşap para\an, 1 adet tuğralı levha, Fetıh Suresı'nden bır ayetın ruğra şekluıde yazıldığı 1 adet tuğralı levha, ahşap çerçe\ esınde yer yer kurtlanmalar olan kâğıt uzenne I Abdulhamıt'ın tuğrası, kâğıt uzenne >azılmış harap durumdakı 1 adet tuğra \e ahşap uzenne yapılan 1 adet tuğrarun çalındığının anlaşıldığı bıldrnldı Olayla ılgıh bakanlığuı soruşturma başlattığı kaydedıldı Evden Eve Nakliyat Titan'da metan gölleri • NEW YORK (AA) - NASA, Saturn gezegenının uydusu Titan'da gdller bulunduğu, ancak bu gollenn su yenne sıvı metanla dolu olduğunu bıldırdı. Cassını uzay aracının, Tıtan'ın guney kutup bolgesınden gönderdığı goruntulerde, gol kıyısını andıran duzensız şekıllı karanlık alanlar olduğunu açıklayan NASA, bu alanlann 234 kılometreye 73 kılometre çapında olduğunu kaydetü Söz konusu bölgenın Tıtan'ın en bulutlu kesımınde bulunduğunu kaydeden NASA yetkılılen, bu bolgede metan yağmurlannın olabıleceğıne ınanıyor Prense DNA testi • LONDRA (AA) - tngıltere kralıyet aılesının, Prens Harry'nın, Galler Prensesı Dıana'nın eskı sevgılısı olan kralıyet muhafız alayı subaylanndan Bınbaşı James Hewıtt'le ılışlasınden doğup doğmadığının kanıtlanması ıçın Harry'e DNA testı yaptırdığı, ancak bu testın sonucunda Charles'ın babalığının kanıtlandığı bıldınldı Prenses Dıana'nın yakın arkadaşı \e sırdaşı Sımone Sımmons'ın yazdığı "Dıana Son Soz" adlı kıtaptan yaptığı alıntılan yayımlayan Sun gazetesı, Dıana'nın Harry'den neden kan orneğı alındığırıi Harry'e soylemedığını belırttı Kanada'da eşcinsellere izn • TORONTO (AA) - Kanada, eşcınsel çıftlenn evlenmesıne ızın veren uçuncu ulke oldu Bu tur e\ lılıklen yasal hale getıren ve muhalefettekı muhafazakârlar ıle dını lıderlerın karşı çıktıklan kanun, parlamentodan geçtı Uygulama daha önce de Hollanda \e Belçıka tarafindan kabul edılmıştı Rent a car KARAYOLU YETKİ BELGELİ TÜM NAKÜYECİLERE BELGE VETAŞIMACI İHTİYAÇ KREDİSİ VAKIFBANK'TA. VakıfBank şimdi de; A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2... ve T3 yetki belgeli tüm yolcu-yük taşıyan firmalara, araç kiralayan firmalara, kargo şirketlerine, evden eve nakliyat yapan firmalara, lojistik firmalarına ve naklıye acentelerine, karayolu yetki belgesi alımı için, Belge Kredisi; taşımacılıkla ilgili diğer tüm ıhtiyaçları ıçın ise Taşımacı İhtiyaç Kredisi veriyor. Siz de VakıfBank'a gelın, size özel Belge Kredi'nızi ve Taşımacı İhtiyaç Kredı'nizi çok uygun faizlerle alın, işinizi rahat rahat yapın... İyı yolculuklar. www.vakrfbank.com.tr 4440724 VakrfBonk"İstek sizden, destek bizderv"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog