Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİFtAN 2005 PERŞEM3E •••• + CUMHURİYET SAYFA !^X U K spor@cumhuriyet.com.tr 19 Boykptlu ABD Grand Prix'sinin ardından, federasyonla takımlar birbirine girdi Fl 'deimajkavgasıEJMURAT YIĞO Eğer, F1 hakkında hiçbir şey bümeyen biri olarakABD Grand Pnx'sini -5 dakika gecikmeli olarak- yanşın ikincı tunmdan iti- baren izlemeye başladıysanız. tüm hayalleriniz yüalmış olabi- lirdı. Hatta, 'pistte sadece 2+4 oto- mobilin yanştığı, 8-10 tur dışında zevksiz, çekişmesiz bir yanşı kim iz- ler ki; milyonlarca insanı peşinden sü- rükleyen, her bir ayağı 200 ün üze- rinde ülke tarafından canlı yayın- lanan. motor sporlarının en üst se- viyesi olarak adlandınlan yanş serisi bu mu', diye düşünmüş de olabilirsinız. Haklısınız, Formula 1 bu değil. Burası gerçekten motor sporlan- nın en üst seviyesidir ve pistte sa- dece 2+4(2 Ferran - pıstin en za- yıf iki takımı olan Jordan ve Minar- dı) otomobil yanşmaz: Ferrari'nin ya- nında fbazen önünde. bazen arkasında); McLaren-Mercedes, Renault, VVilli- ams-BMW, B.A.R-Honda, Toyota. (gelecek yıl BMW olacak olan) Sa- uber ve (geçen yıl Jaguar olan) Red Bull da zirve içın tnücadele verir. Kısaca söylemek gerekir- se, bu yıl 19 yanş üzerinden ya- pılanve 14. ayağı 21 Ağustos'ta Tûrkiye'de koşulacak olan tak- vim gerçekten de milyonlarca ki- şi tarafından izlenir ve bu kışiler bu işten zevk alır. Pekı ABD GP'sındekı sorun neydi? Yanşı izlemeye 5 dakika gecikmeli değil de, zamanında başlayan Fl severlerin canlı olarak izlediği' Michelin kullanan 7 takımın 14 otomobilinin formasyon turundan sonra garajlanna gitmesiy- le sonuçlanan' olaylar zinciri nasıl ge- lişti? F1 "deki politik güç çekişmesinın de tetiklediği olayların başlangıcı ıçin yanşın 2 gün öncesıne. antrenman turlaruun yapıldığı Cuma gününe dön- mekyeterlı. Toyotapüotu RÜfSchumac- her, Cuma günkû antrenman turlannda lastiklerden kaynaklanan bir sorunla 300 km. hızla duvara çarptı. Michelin, yanş öncesi so- runun nedenini bulamadığını, Fransa'dan yeni lastik seti getirmek istediğini, mevcut durum- da yanş için getirdiği lastiklere garanti vereme- yeceğini söyledi. Bir diğer öneri olan kazanın olduğubölgedekı hızı düşürmek için(çünkü 13. virajda lastıklerde oluşan yüksek basınç gü- vetılik açısından sorun yaratabilir, açıklaması yapaldı) ek viraj konulrnası fıkri Ferrari dışın- da 9 takım tarafindan kabul edildi ama her iki öneri de FIA tarafından reddedildi. Yanşın so- nuçlan, bir hayli sıkıntılı bir yıl yaşayan Schu- macher ve Ferrari'nin bu yanşta aldığı puan- larla zirveye biraz daha yaklaştnası gibi konu- lar. sezon sonu yaklaştıkça daha büyûk önem kazanacak; şuandatartışılankonu ise 6 ototno- bille ABD GP'sinin F1 imajına zarar verip ver- mediği... Olayın yankılan sürerken, FIA yan- şı boykot eden 7 takıma 'hangi konularda ku- ral hatası yaptığını anlatan' bir mektup gönder- di. Mektupta, (1) piste uygun lastiklerle yanşa gelmediniz; (2) sözkonusu (13.) virajda lastik- lerinize uygun yavaşlatmayı kabul etmeyip, ya- nşakatılmayı haksız yerereddettiniz;(3) start- tan önce otomobilleri pite sokarak ve diğer ta- kımlarla işbirliği yaparak Fl'in imajına zarar verdiniz; (4) nihayi start sıralamasının yanştan 45 dakika önce ilan edilmesi kuralını ihlal ede- cek şekilde katümama niyetinizi yanş direktör- lüğüne bildirmediniz; deniliyor. Mektupta sözü edilen ihlallerin en önemlisi olarak "Fl'ın imajına zarar verilmesi' göriilü- yor. Bunun doğru olup olmadığını zaman gös- terecek ama yanş sonrası yaşanan gelişmeleri göz önüne alarak bir kaç çıkanm yapabiliriz: Formula l'e ilgi azalmıyor 1) Fl'de politik savaş her geçen gün artıyor. Dünyanın önde gelen üretici firmalanyla FIA Başkanı MaxMosley ıle Fl'inpatronu Bemie Ecclestone'un çekişmesi. sporun üzerinde yü- rümeye çalıştığı ince çizgiyi her geçen gün da- ha da keskinleştiriyor. 2) Ferrari olmazsa Fl olmaz, bir hayli kabul gören bir yaklaşım. Ama ABD GP'sinin de ka- nıtladığı gibi, sadece Ferrari'yle de bu iş yürü- mez. F1'in motor sporlarının en üst seviyesi ola- rak kabul görmesinde; hız, bütçe, karizma gi- bi şeylerin yam sıra, pistteki rekabet de önem- li rol oynuyor. 3) Geçirdiği önemli kazaya karşın, RalfSchu- macher bir sonraki yanşta yanşacakmış. Yani kim ne derse desin Fl her geçen gün daha da güvenli bir spor oluyor. 4) Ingiltere GP'sine tüm biletleri sanymış... Hem de yanşa 1 ay kala... Yani her kim, Fl 'e olan ilgi azalıyor, diyorsa; inanmaym. Her bi- ri Fl tarihinde ayn bir yere sabip pek çok ya- nşasahne olan 2005 sezonu. Fl 'inyükseüşe geç- tiği bir ara sezon olarak hatırlanacak. 5) ABD GP'sinin Fl imajına ne kadaı zarar verdiği tartışılır. Tartışılmayacak olan şey, zir- vede yer alan takım ve pilotlann yanşı boykot ederek, Ferrari'nin tekrar potaya girmesini sağ- ladıklan. Eğer Ferrari ekibi bunu iyi değerlen- direbilirse, önümüzdeki yanşlarda pilotlar ve takımlar şampiyonluğu için yapılan tnücadele çok daha çetin geçecek. (F 1 Racing Dergisi Genel Yayın Yönetme- ni) W Î M B L E D O N ABD-Rus savaşı Spor Servisi - Sezonun 3. "Grand Slam" mücadelesi olan 119. Wimbledon Tenis Turauvası'nda, tek bayan- lardayan fînalist 4 raketbe- lirlendi. Dün>p aklasmanmda ilk sırada yer alan turnuva- nın 1 numaralı seribaşı ve 1999 yüı şampiyonu ABD'li lindsay Davenport, çeyrek finalde, geçen yıhn ABD Tumuvası Şampiyonuolan 5 numarah seribaşı RusSvet- bnaKnznetsova'yı 7-6 (7-1) ve 6-3, geçen yüın şampi- yonuolan 2 nurnaralı seriba- Rus raket Sharapova, Venüs önünde fınal arayacak. (AP) şı Rus Maria Sharapova da 8 nurnaralı seribaşı yurttaşı Nadia Petrova'yı 7-6 (8-6) ve 6-3'lük setlerie 2-0 yene- rek, adlannı yan fınale yaz- dırdılar. Diğer tnaçlarda, 3 numa- rah seribaşı Fransız Amefie Mauresmo. geçen yüm Fran- sa (RolandGarros) Tumuva- sı Şampiyonu olan 9 numa- rah seribaşı Rus Anastasia Myskina'ya 6-3 ve 6-4,2000 ve 2001 yıllannın şampiyo- nu 14 numarah seribaşı ABDTiVfenusVVBaınsdabu yıhn Fransa (Ro- land Garros) Tur- nuvası fınalisti olan 12numarah seriba- şı FransızMary Pi- erce'e6-0ve7-6'hk (12-10) setlerie 2-0 üstünlük sağlaya- rakyan fınale yük- seldıler. Tumuvada tek bayanlar yan fi- nal maçlan, bugün Undsa% Davenport- Amelk Mauresmo ve VlariaSharapo- va-Venus VVüfiams arasuıda yapılacak ve fınalist raketler belırlenecek. G Ü N Ü N İ Ç I N D E N • KUPA BREZİLYA'NIN - Futbolda 7 FIFA Konfede- rasyonKupası fınalinde ArJantin"i4-l yenenBrezilyaşam- piyon oldu. Kupada Meksika'yı 4-3 yenen ev sabibi Alman- ya ise üçüncülüğü elde etti. • UEFA: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek fiıtbol- cular maçtan önce veya maçtan sonra doping testine alına- bilecek. • TRANSFER- Çaykur Rizespor, Hakan Ünsal'la 2 yü- lık sözleşme imzaladi. Kayseri Erciyesspor, Nijeryalı Vic- tor Agali'yi renklerine bağladı. •BARCELONA- Katalan ekibi golcüsü Samuel Eto'o ile mukavelesini 2 yıl uzattı. • SAMSUNSPOR: Tolga'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. • ALTILIGANYAN- Istanbulatyanşlannda 4/2-9-11- 9-6-6 kombinesini bilenler 150.55 YTL ikramiye kazandı. MERStN 3. İCRA MLDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKITIRMA tLANI DosyaNo: :0O4,561 A- S^tılmasına karar venlen gayrimenlculün cinsi. kıy- meti, adedı. evsafı. a- ttlC. 127 maddeye göre satış ilanının teblığı: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara, gönderi- len teblıgatlann tebliğ imkânsızlığı halınde ışbu satış ılanı tebliğ yenne kaim olmak üzere ılanen tebliğ olunur 1- Tapu kaydı: Mersin Mesudiye Mahallesi 405 ada 16 parsel sayıh taşınmaz olup. adı geçen taşınmaz 5111 So- kak no: 20'de bulunan Dmç Apartmanrnın 1. katındakı 2 nolu bağimsız bölümdür. Bu bağımsız bölüm 100 m2 olup. 3 oda bir salon ve müştemilattan ibaret olup, kuzey ve güney cephelıdır. Zemını karo ile kaplıdır. Duvarlan plastik boya, kapı. pencere ve doğramalan ahşap, elektrik ve su tesisâtı oiup. satışa esas tnuhammen değerı 30.000-00-YTL.dır. 2- Tapu kaydı: Mersin, Çeiebilı köyü Belen me\kiınde kain ci]t: 5. sayfa 452 ve parsel 445 de tapuda kain 3680 m2 mıfcctanndaki portakal bahçesidir. Bahçe içinde iki kat- lı e\ olup. bu ev 80 m2 oturumunda, zemin kat boş. sade- ce betonarme kolonlan vardır 1. katta iki oda \e müşte- mılatı vardır. Duvarlar plastik badana olup. doğramalar ahşap, köy e%ı nıtelığındedir. G menkulün doğusunda Çe- lebıli kö\oi yolu, batısında Maşa deresi. kuze>ınde 444 no- lu parsel. güneyınde 446 nolu parsel olup bahçe ıçınde 15 adet portakal ağacı olup, arazı doğudan batıya meyıllıdir. Taşmrnazm ıçindekı evle bırlıkte satışa esas muhammen değeri 25.000.00-YTL/dır. B- Satış Şartlan: Bırinci satış 05.08.2005 Cuma günü: 1- Mesudıye Mahallesi 495 ada 16 parsel sayılı taşın- mazda. Dinç Apartmanı 1 kat 2 nolu bağımsız bölüm. Saat: 09.30-09.40 arasında. 2- Mersin Çelebili köyü 452 sayfa, 445 parsel sayılı ta- şınmar Saat: 09.45-09.55 arasında. • Mersin Adliye Sarayı 3 lcra Dairesinde açık arttır- ma suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ıtu ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak- lan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ihale olunur. • Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın ta- ahhüdü baki kalmak şartıyla 15.08.2005 tarihinde aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttır- mada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecek- tir. Şu kadar ki arttırma bedelının malın tahmin edilen kıy- metinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bun- dan başka paraya çevirme \e paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. • Arttırmaya iştirak edeceklenn. tahmin edilen kıyme- tin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil'li bir bankanın termnat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşin para iledır. alıcı ıstediğinde 10 günü geçme- nıek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ıhale pulu, ta- pu harç ve masraflan alıcıya airtir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. • tpotek sahıbi alacaklılarla diğer ilgılılerin (* l bu gay- nmenkul üzerindeki haklarını hususıyle faız \e masrafa dair olan ıddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün ıçin- de dairemize bildırmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakıla- caklardır. • Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle üıalenin feshine sebep olan tüm alıcıîar ve kefıl- leri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alı- nacaktır. • Şartname, ilan tarihinden ın'baren herkesm görebıl- mesi için daırede açık olup masrafi verildiği takdirde ıste- >en alıcıya bıt ömeği göndenlebılir. • Satışa ıştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve münde- recatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgı almak is- teyenlenn 2004'561 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğü- müze basvurmalan ilan olunur. 13.06.2005 (* \ Ilgılıler tabinne ırtifakbakkı sahiplen de dahildir. Basın: 30631 KÖRFEZ İCRA MİDÜRLÜĞÜ'NDEN GA\TÜMENKUL SATIŞ DÜZELTME İLAM Sayı: 2005 1319 Esas Müdürlüğümüzce satışına karar \erilen Tütunçıftlık Güney Mah 19 jl\" B pafta 832 ada 24 parselde kayıtlı 305 m2 taşın- mazın satış ılanında 01.08 20f5 arıhi olan 1 gün pazartesı 11 08 2005 tarihı olan 2 eün perşernbe günü olarak düzeltıl- mıştir llgıhlere tebliğ oiunuı. 2- tt.2005 Basın' 31180 ŞİŞLÎ 3. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKULÜN SATIŞ İLANI DosyaNo: 2003452 Tal. Şişli ilçesi, Şişli Mahallesi. Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde kain mahallen 99-101 kapı nurnaralı ve tapu- nun 151 pafta. 1012 ada, 62 parsel sayısında kayıtlı bu- lunan 228,50 m2 nuktarh arsa üzerinde kurulu bulunan 8 katlı kargir betonarme yapı olan Abide-i Palas Apart- manı isimli bınada bodrum katta 6.120 arsa paylı 1 no'lu daire ipotekten dolayı satılacaktır. İmar durumu: Şişli merkez ilçe, Abide-i Hürriyet Caddesi. 151 pafta. 1012 ada, 62 parsel sayılı yer 17.2.1954 tasdik tarihli T5000 ölçekli Beyoğlu nazım imar planından H:21.50 m trtifada bitişik nizam iskan * ticaret sahasında olmak üzere imar durumu olduğu bil- dirilmıştir. Hatihazır durumu ve nitetikleri: Abide-i Hürriyet Caddesi 99-101 kapı numarah Abi- de-i Palas Apartmanı: Bina zeminde 180.00 m2 miktar- lı alanda inşa edilmiştir. Bina bodrum. zemin ve 6 nor- mal katlı olmak üzere toplam 8 kathdır. her katta ikişer daıre vardır. Bina giriş kapısı demir konstrüksiyondur. Bınada katlar arası demir korkuluklu ahşap küpeşteli ve mozaik basanıaklı merdiven vardır. Yine katlar arası ça- lışan asansör tesisâtı mevcuttur. Bodrum kat pencereleri demir storludur. Çatısı kiremit kaplı olup dış cephesi sı- va üzeri badana kaplıdır. Bina bakımlı ve temizdir. Bodrum katta 6' 120 arsa paylı 1 no'lu daire: Daire brüt olarak 90.00 m2 miktarlıdır. Dairede hol, salon, 2 oda, koridor. mutfak ile banyo vardır. Salon ve odalann ze- mini parke. hol, koridor, mutfak, banyo zeminı karo mozaik kaplıdır. Mutfakta evyeli lavabolu tezgâh vardır. Banyo duv'arları yanm boy fayans kaplıdır Banyoda küvet, lavabo ve klozet vardır. Dairede iç kapı ve pen- cereleri ahşap doğrama olup. kalorifer, eleküik. temiz su ve pis su tesisâtı mevcuttur. Daire mesken olarak kullanılmakta olup bakımlı ve temizdir. Gayrimeııku- lün kıymeti: Satışı yapılacak olan gayrimenkulün bu- lunduğu semt, mevkii, rağbet derecesi, yoğun iskân ve mesken bölgesinde oluşu gayTİmenkulün yapımında kullanılan malzemenin kalitesi ve işçiliği, parselin bü- yüklüğü. bölüm ve kullaıum şekli. Baymdırlık ve tskan Bakanlığı'nın rayiçleri ve civarda emsal olacak tüm faktörler de göz önünde bulundurularak 6 120 arsa pay- lı bodrum katta 1 no'lu dairenin tamamına 70.000,00 YTL (Yetmişbin YTL) değer biçilmiştir. Sanş şarUan: 1- Satış. 08.08.2005 günü saat 11.10'dan 11.30'a kadar Şişli 3. lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle ya- pılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taah- hüdü baki kalmak şartıyla 18.08.2005 günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu art- tırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma tlanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetınin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamın- dan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttır- maya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar tnilli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geç- memek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş ver- giler satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir. 3- Ipo- tek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimen- kul üzerindeki haklarını hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde daıremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı- lacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcıîar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale be- deli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca te- merrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle te- minat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihin- den itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gön- derilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör- müş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başka- ca bilgi almak isteyenlerin 2003'452 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdurlügümüze başvurmalan ilan olunur. 13Haziran2OO5 (*) Ilgililer tabinne irtifak hakkı sahipleri de dahil- dir. Basın: 30439 USKUDAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ÜANEN TEBLİGAT 2005/568 Davacı Türk Eğitim Vakfı vekili tarafından Meh- met Vefik Kitapçıgil'in vasiyetinin açılıp okunması için açılan dava sonunda: Mahkememiz ilamı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Baş. bozulmakla bu defa dosya mahkememizin 2005 '568 Esas sayısına kayıt edilerek, mirasçılar Deniz Güven, Nazmiye Ufuk hazar, Perihan Altuğ, Handan Kutlu, Hakan Altuğ, Oktay Altuğ. Inci Otman, Sait Atilla Altuğ, Hamit Uğur Altuğ. Ayşegül Ülker. Nuril Nisa Altuğ, Nakiye Kangöz, Nesrin Kerestecioğlu, Meh- met Naci Altuğ. Dürnev Babüroğlu, Sevim Altuğ'un dosyada belirtılen adreslenne tebligat yapılamadıgın- dan, isimleri yazılı mirasçıların duruşma günü 04.08.2005 saat' 10.30'da mahkemede hazır bulunma- lan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri ila- nen tebliğ olunur. 13.06.2005 Basın: 30482 BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞl'NDEN Esas No: 2004/357 Davacı Süleyman Başaran tarafından davalılar Seher Gündüz ve müşterekleri aley- hine açılan izaleyi şüyu davastnın mahkememizde yapılan açık duruşmalan gereğin- ce, Davalılar Zahide Uslu, Havva Aktaş, Ibrahim Öncü, Tahsin Dönmez, Clviye Bece- ren, Kazım Aytekin, Aysu Kaya, Ferit Tuncer, Hasan Özdemir, Harun Acar, Mehmet Ali Erol, Mustafa Erdem, Yunus Atak ve dahili davalılardan Musa Bülbül, Idris Uslu ile Ferit Tuncer mirasçılan Ertuğrul Tuncer ve Hamdi Tuncer adlı dahili davahlara tebligat yapılamadığından dahili davalılann duruşma günü olan 25.07.2005 tarihinde saat 10.05'te mahkeme salonunda hazır bulunması ya da kendilerini vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yokluldannda devam olunacağı ılanen tebliğ olunur. Basın: 30556 BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2005 i 88 Davacı Salih Özdemir tarafından Mithat Kağa aley- hine açılan satış ıptali dav'asında, Cumhuriyet Caddesi. Çiftlık Mahallesi Muhtarı Çavuşbaşı beldesi Beykoz-lstanbul adresmde mukim Mithat Kağa'ya Beykoz Ça\ıışbaşı beldesi Aşağı Baklacık Mahallesi nde 15 Ekim 1990 tarihli satış se- nedi iptaline ilişkin dava açıldığından duruşmanm bı- rakıldığı 13.9.2005 tarihinde duruşmada hazır bulun- mamz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ak- si takdirde yokluğunuzda devam olunacağı gibi yok- luğunuzda karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 21.06.2005 Basm: 30579 T.C. KOCAELİ 1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI Dosya No: 2005/586 Tal. Bir borçtan dolayı rehinli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı menkul mal açık arttırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. Birinci arttırma 15.07.2005 tarihinde saat 11.00'den 11.10'a kadar Adliye Yedı- emin Deposu Kocaeli adresinde yapılacak ve o günü kıymetlerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar \r arsa alacaklan mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflannı geçmek şartı ile teklifte bulunana ihale olunur. Birinci artırmada böyle bir alıcı çıkmaması ha- linde 20.07.2005 günü aynı yer ve saatler arasında 2. artırma yapılarak kıymetlerin O/ o40'uıı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflannı geçmek şartı ile teklifte bulunana satılacagı, rehnin satış bedeb üzerin- den %.... KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebi- leceği, masrafi verildiği takdirde şartnamenin bir ömeğinin isteyene gönderilebilece- ği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazıh dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmalan ilan olunur. Muhammen laymeti: 25.000,00 YTL Adedi: 1 Cinsi (Mahiyen ve önemli nhemdeıi): 41 LD 526 plaka No'lu Renault marka. Me- gane II Sedan AUT. 1,5 DC tipli, 2004 model, kül renkli h. oto nitelikli araç. Basm: 30761 MANİSA1. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2004'6 Davacı K. H. tarafindan mahkememize açılan vasi- yetname davasında. 16.2.2003 tarihinde vefat ettiği bildirilen Manisa ili merkez Mimar Sinan Mahallesi 0024 cilt, 00104 aile su-a ve 5 sıra No'da kayıtlı 1930 d.lu Rahmi Bir'in mirasçılanndan olan Yasemin Gökay Başkan'ın bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebligat yapılamadığmdan. Yasemin Gökay Başnak'ın duruş- ma günü olan 22.07.2005 günü saat 09.35'de her türlü delil ve belgeleriyle birlikte bizzat duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettinnesi, bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil ettirme- diği takdirde vasiyetnamenin açılmış sayılacağı husu- su ilanen tebliğ olunur. 11.05.2005 Basın: 30530 FATSAKADASTRO MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 1993'48 Davacılar Şükrii Kibar, M. Bahri Kibar, Mehmet Üret Kibar, Gülden Kibar vekili tarafindan davalılar Abdulbaki Yalman. Mehmet Yalman, Emine Yahnan, Bülent Yalman, Harun Reşit Yalman ve tsmail Hakkı Yalman aleyhine mahkememize açılan kadastro tespiti- nin iptali ve tescil davasuun yapılan yargılaması sıra- smda venlen ara karan gereğınce, Dava konusu Ordu ıli. Fatsa ilçesi, Sakarya Mahallesi'nde bulunan 131 ada, 31 ve 34 parsel sayılı taşınmazlann tespitteki ma- likler adına tapuya tesciline karar verilmesi mahkeme- mizden talep edilmiştir. Dahili davalılar Kutay Şatıroğ- lu ve Müeyyet Şatıroğlu'na tüm araştırmalar neticesin- de duruşma günü ile dava dilekçesinin tebliğ edileme- diği ve tebligata yarar adresleri de tespit edilemediğin- den ilanen tebligat yapılmasına karar veribniş olmakla, Yukanda adı yazılı dahili davalılar Ordu ili, Fatsa ilçe- si. Şerefiye Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan, Nazım Nazmi kızı, 1972 d.lu Müeyyet Şatıroğlu ile aynı yer nüfusuna kayıtlı Nazım Nazmı oğlu. 1980 d.lu Kutay Şatıroğlu'nun duruşmanın atılı bulunduğu 09.09.2005 günü saat 09.10'da Fatsa Kadastro Mahkemesi duruş- ma salonunda hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri. aksi takdirde yargılamanın yokluklannda devam edip hüküm verileceği hususunun davetiye yerine geçerli olmak üzere dava dilekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur. Basın: 30360 TC BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLTYE HUKUK HÂKtMLtĞt'NDEN Esas No: 2004-2654 Karar No: 2005'217 Davacı Türkiye Garanti Bankası AŞ vekili tarafından davalılar Tuncer Serdar Kırcı, Hayrettin Selçuk Turunç ve Metin Akm aleyhine açılan saüşm iptali davasuun yapılan yargılaması sonunda hakimliğimizce verilen 07.04.2005 tarihli 2005217 karar sayılı ilamında eski kararda ısrar edihnesine, davanın kabulüne. davacı bankanın alacaklı bulunduğu Istanbul 14. lcra Müdürlüğu'nün 1999/11017 esas sayılı dosyasından kay- naklanan alacaktan dolayı Esenyurt, 1521 ada, 1 parseldeki 511'997 davalı hissesi için cebri icra yoluyla satıhnası için İlK'nin 283. mad. gereğince davacıya yetki veril- mesine, avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince takdiren 1.610.000.000 TL ücreti ve- kâletin da\-alılardan almıp davacıya verilmesine, Davacı tarafindan karşılanan 810.000.000 TL karar ve ilam harcı 2.740.000 TL, başvurma harcı 7.000.000 TL posta masrafi, 136.087.000 TL keşif ve bilirkişi ücre- tinden mahkeme masrafinın davalılardan alınıp davacıya verihnesine karar verildiği, karann davalı Hayrettin Selçuk Turunç'a ilandan itibaren 7 gün sonra 15 günlük tem- yiz süresinin başlayacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 01.06.2005 Basın: 30788 KARTAL 2. AİLE MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2003/344 Karar No: 2005/163 Davacı Birsel Kara (Tajouri) vekili Av. Hüseyin Oztürk tarafindan davalı Youssef Tajouri aleyhine açılan boşanma davasımn yapılan açık yargılaması sonunda, Davalıya adresi bilinemediğinden duruşma gününün de gazete ile ilanen tebliğ edil- diğinden karar suretinin de gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davanın kabulü ile Istanbul ili, Kartal Orhantepe Mahallesi, Cilt No: 28, Hane No: 704'te nüfusa kayıtlı bulunan Hanefi ve Fatma'dan olma, 13.07.1969 Istanbul d.lu Birsel Tajouri ile aynı yer ve hanede nüfusa kayıth bulunan Tünus uynıklu Youssef Tajouri'nin boşanmalanna, tazminat ve nafaka konusunda karar verihnesine yeT ol- madığına karar verilmekle karann gazetede yayunladığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağmdan bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde davalı Youssef Tajouri tarafindan yargı yoluna başvuruhnadığı takdirde hükmün davah Youssef Tajouri yö- nünden kesinleştniş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 20.06.2005 Basm: 30797 BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKtMLtĞt'NDEN Esas No: 20O4'480 Karar No: 2005/272 Davacı Sabri Erdoğan tarafindan davalılar Avni Erdoğan ve tbrahim oğlu Hacı Mehmet aleyhine açılan izaleyi şüyu davasının karan gereğince, Dava konusu Beypazan tapusunun Rüstempaşa Mahallesi, Inözü Cad. mevkiinde bulunan 325 ada, 4 ve 5 parsel sayıh taşınmazlann satışına karar verilmiş olup karann bu parsellerde hissedar olan davalı Ibrahim oğlu Hacı Mehmet'e ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. Basm: 30557
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog