Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ *••• CUMHURİYET SAYFA SPOR spor(g cumhuriyet.com.tr 19 79. Gazi Koşusu'nu, Halis Karataş'ın bindiği 17 numaralı Popular Demand kazandı Yanmtrilyonluk zaferARİT KIZILY4LJN *.At vanşlan modern tophımlar için sosyalbirihtiyaçtır.'" LTlu Onder Mustafa KemalAta- tûrlt "ün bu sözlen sonrası düzen- lenroiş Gazi Koşusa.. Ve 1927'nin sıcajk bir yaz akşarru koşulmaya başLananbuyanş, şimdilerde 79. yaşunda. Ama ilk günkü kadar he- yecaulı, coşkulu ve keyifli... E^vet, Türk yanşçılığmın derbı- si <3azi Koşusu'nun 79'uncusu dün atçılık dünyasının mabedi Ve- liefendi'de gerçekleştı. 2 bin 400 metrelik klasiği, favori isim 17 nuınaralı Popukr Demand': jo- keyi Halis Karataşla kazandı. Son 50 metredeki inanılmaz ata- ğıyla önündeki safkanlara yetışip 4 bc»y da fark yapan 3 yaşlı saf- kaıu 2.29.43 'lük derecesiyle sahı- bi GüJsüm - SadıkEfiyeşfl'le ant- renörû Veysel Boztaş'a minik bır servet; tam 584 milyar liralık ödü- lü getirdi. Işin ilginç yanı dün 17 numaraya oynayan onbinlerce ki- şi d e Popular Demant sayesinde para. kazanmanın keyfini yaşadı. Binlerce kişinin gözünü bile larpmadan izlediği 2 bin 400 met- relik; klasik, müthiş bir mücade- leye sahne oldu. Çıkış işaretiyle birLLkte 13 numaralı 'Kartatam', rakiplerine fark yaptı. Ancak de- niz tarafindaki düzlük dönülür- IZLENIM •Popular Demand' sahibi Gülsüm - SadbkEHyeşa'e 584 mflyar kazandırdjLİYEYSEL BALKAYA) ken atlar kafa kafaya geldi. Son 4CX)'de MahaHe Çocuğu, Carbi- ou ve G. Sun"un arkasında kalan Popular Demand, inanılmaz bir şekilde atağa kalkıp Ulu Önder Atatûrk'ün silüetinin önüde za- ferini ilan etti. EliyeşJTın 13. zaferi 3 yaşlı safkan; jokeyi Halis Ka- rataş'la bitış noktasına ulaşırken, tribünde de Gülsüm Eliyeşil, Sa- dık Eliyeşil ve oğullan Necmet- tin Eliyeşil birbırlerine sanlarak müzelerindeki 13. kupanın sevin- cini yaşadı. Özellikle zoriukla yü- rüyen Gülsüm Eliyeşil'in elin- deki bastonu düşürme pahasına ayağa kalkışı. tribündekilerin gözlerini yaşarttı. Favori atm Gazi ödülü ise antrenörünün ce- binde taşıdıgı birkaç bonbon şe- kerdi. Yanşın ardından düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı Ge- nel Sekreteri Kemal Nehrozoğ- lu, Atatûrk'ün at üzerindeki som gümüş heykelinden oluşan birin- cilık kupasını Popular De- mand'ın sahibi Gülsüm Eliyeşil ve eşi Sadık Eliyeşil'e verdi Nehrozoğlu, törende yaptığı açıklamada. Cumhurbaşkam Ab- met Necdet Sezer' in kupayı ver- mek üzere kendisinı görevlendir- digiru belirterek, u Böyle önem- li bir yanşta mutiu sona eriştiği- niz için sizi Cumhurbaşkanımız adına kutluyorum" dedi Daha sonra Tanm \ e Köyiş- leri Bakanı Mehmet Mehdi Eİter, safkanın antrenöru Veysel Boz- taş'a bir şilt verdi Bakan Eker, Boztaş'ı kutlayarak başanlan- mn devamını diledi. BtKRET^AĞLIOĞLU Royal Ascot Gibi Velifendi Hipodromu, 79. Gazi Koşusu şerefine tanhi günlennden birini yaşadı. 7'den 70'e çoluk çocuk, ihtiyar genç tüm yanş tutkunlan oradaydı. Ama yanşı baha- ne edip getenlenn de sayısı az değildi. Ağaç altında serin bir pazar yaşamak isteyenler, içecek ve yiyecekleriyle Velifefendi'deki yerierini aldı. Gazi, biranlamda Ingilizlerin Royal Ascot yanşı gibiydi. Sözün özü Ayşeteyze de oradaydı, sos- yeteden at sahibi Ayten hanım da... Mo- dacı Cemil Ipekçinin Ingiliz meslektaşla- nna özenıp hazırladığı ve özel olarak tasar- lanan 20 şapka da izleyenlere mını bir de- fileyle tanıtıldı. Deniz Pulaş, Esin Moralı- oğlu ve Gülsün Durakgıbı ünlu manken- lerin sunduğu dev boyuttakı şapkalar bü- yük ilgi çekti. Özellikle eski modeller kia- sikotomobillerin içinde hipodromdaturlar- ken, zaman zaman rüzgânn azizliğine uğ- rasalar da seyirciden büyük alkış aldı. Şeref tribünü önündeki bu defilenin ya- nı sıra pıknik alanındaki yerii rodeo, nalbant oyunu, tvvister de ilgı çekti. Popular Demand, Eliyeşil ailesıne 13. Gazi zaferini getiren at olurken, Halis Karataş da Bold Pilot'tan sonra kariyerine 2. Gazi şampiyonluğunu Popular Dernand'la ekledi. Kırkpınar'da kemer Yılmaz'ınEDİRNE (Cumhuriyet)- 644. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehli- vanlığı, Şaban Yılmaz kazandı. Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan baş- pehlivanlık finalinde EkremYavuz'la Şa- ban Yılmaz karşı karşıya geldi. Güreşin normal süresi olan 40 dakika- dan sonra 7 dakikahk uzatmada Şaban Yıl- maz (Samsun), Ekrem Yavuz'u 'açıkdüşürerek' yendi. Böylece 644. Ta- rihi Kırkpınar Yağlı Gü- reşleri'nde başpeblivan- lığı Şaban Yıhnaz kaza- narak 2005'in Türkiye başpehlivanı oldu. Yılmaz. güreş sonrası Er Meydanı'nda tribün- lere koşarak peşrev yap- tj. Dünya Spor Yazarlan Bırliği Derneği Güreş Komisyonu Başkanı AB Gümüş ise Güreş Fede- rasyonu Başkanı Recai Ustaoğhı'ylaEdirne Be- lediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin el ele vere- rek yağlı güreşleri geçmış dönemdeki konumunu kazandırmalanru bek- lediğini belirterek, "\fcğ- h güreş dünya çapında- ki özeiliğini kaybetmek üzere" dedi. Gü- müş. 1964 'tenbenatalardanemanet olan spor dalınuı kurallanna göre oynanmadı- ğını savundu. Yağlı güreşlenn yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlh-anlann tüm hazırlıklanm bitirmış şekilde saha- ya çıkması gerektiğini ifade eden Gü- müş, güreş sahasmdapehlivanın "paçabağ' yapmaması gerektiğini kaydetti. Öte yan- dan Kırkpınar Yağlı Güreşlerini Maliye Bakanı Kemal l nakıtan. TBMM Baş- kanı Büfcnt Annç ve CHP lideri Deniz Baykal da ızleyenler arasındaydı. 644. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası AdemTüysüz, 180binYTL'yeikin- ci kez ağalığı aldı. Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen ağalık koç ihalesi açık art- hrması, Edırne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi tarafından 100 bin YTL'yle açıldı. Tüysüz, açık artnrmada 180 bin YTL'ye çıkarak ihaleyi kazandı. Şaban Yılmaz. güreş sonrası omuzlara alındı. 20 gûreşçiye kontrol 644. Tanhi Kırkpınar Yağlı Güreşlen'nde 20 güreşçı doping kontro- lünden geçirildi. Kontrollerin, federas- yonun sağlanuş oldugu uzman doktorlar tarafin- dan gerçekleştinldiğini belirten Güreş Federas- yonu Hakem Komitesi Başkanı Hüseyin Çokaz doping kullananlara en az 2 yıl güreşten men ce- zası verildiği ve bu ne- denle kontrollere önem verdıklerini an- lattı Doping konrolünün başa güreşenlerden 8, başalrından 4, minik - orta 2. küçük ve büyük orta 2 ve federasyonun yaptığı göz- lemle beürlediği 4 kişı olmak üzere 20 gü- reşçiye yapıldığını ifade eden Çokaz, do- ping sonuçlannın 2 ay sonra belirlenece- ğini de sözlerine ekledi. GÜNÜN IÇÎNDEN...GÜNÜN ÎÇÎNDEN... • TRANSFER ATAĞI - Transferin durgun takımlanndan F.Bahçe, teknik direktör Daum'un alınmasını istedigı futbolcularia bugünden ıtibaren görüşmeye başlayacak. • 'CSKA'YATRANSFERİM ZOR' - Real So- ciedad'da forma gıyen Nihat Kahveci, u CSKA Moskova'ya transfer zor görünüyor. " dedi. • ROTA BREZİLYA - Trabzonspor'un, Bota- fogo'dan transfer edilen Brezilyalı kaleci Jeffer- son'dan sonra aynı takımdan Marguez Pınto'yla da prensıpte anlaştıâı kaydedıldı. • TOLGA UKRAYNA'YA GİTTİ - Trabzonun bonsen'isi konusunda S. Donetsk Kulübü'yle anlaşbğı Tolga Seyhan, bu ülkeye gittı. • KUBATİKİNCİ - Çeşme'nin Alaçaü belde- sınde yapılan Avrupa Rüzgâr Sörfîi Slalorn Şam- piyonası'nda genel klasmanda Virjin Adala- n'ndan Finian Maynard, bayanlarda da Avustur- ya'dan Allıson Shreeve bırinci oldu. Çağla Ku- bat ise şampiyonayı ikınci sırada bitirdi. • KONYA'NIN ISRARI - Konyaspor, teknik di- rektör Fatih Terim'uı ulusal takımın başına ge- tırilmesiyle ısmi yenıden gündeme gelen Aykut K.ocaraan'ı bırakmayacağını açıkladı. • FİGO ÜVORPOÖL YOLUNDA - G.Saray'ın ve bırçok ünlü kulübün transfer lıstesındeb Luis Figo'nun, son Şampiyonlar Lıgi şampıyonu Lrverpool'la anlaşmak üzere olduğu ıddia edildi. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKÎMLİĞt'NDEN DosyaNo: 2004/1348 Da\-acı Mehmet Işık vekili Av. Mehmet Can tarafından davahlar Zeynep Naciye Başanr. Utuk Başanr ve llhan Ba- şanr aleyhine açılan ipotegin kaldınlması davasının yapılan açık duruşmasında. Da\-acı Mehmet Işık tarafından Istanbul, Eminönü, Mesihpaşa Şaır Haşmet Sokağı, Pafta Xo:198. Ada No:762, Parsel No:54'te bulunan kargır iş hanındakı bir adet büroyu satın aldığı ve davahlar Zeynep Naciye Başanr, Utku Ba- şanr ve llhan Başanr adlaruıa 6.4.1968 tarih "?5.000 TL ve 30.000 TL'lik ıkı a>Ti ıpotek bulunduğu ve davalılann ad- resi tespit edılemedığinden Istanbul'da yayınlanan günlük tırajı 100'ün üzerinde olan bir gazetede ilanen tebliğine karar verilmıştir. Dava HMUK'nun 507. maddesine tevfıkan basit muhakeme usulüne tabi olduğundan 509-510. maddelerine tevfî- lcan duruşmanın bırakıldıgı 2 7 .09.2005 günü saat 10.30da mahkememizın 2004' 1348 sayılı dosyası ile bakılacak da- vada hazır bulunmadığınız ve ibraz eylemek istediğiniz vesikalan duruşma gününe kadar göndermedığinız veya ib- raz etmediğıniz takdirde gıyabınızda karar verileceği hususu üanen tebliğ olunur. 21.06.2005 Basın: 29972 U6TAYA MYGI ODHAN BODAN ERGANİ İCR\ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞEVMAZES AÇIK AKTTIRMAİLANI Sayı: 2004 33 Tal. Ergani lcra Müdürlüğü'nce satılmasına karar venlen Diyarbakır ili, Ergani ilçesi. Azizıye Mah. Sünbül Sk.'da bulunan pafta 23, ada 903, 16 parselde tapuya kayıtlı 50^550 arsa payh olup 110 TD2 yüzölçümünde, kat mülkiyetıne çevrikniş bulunan 22.16 m2 olan ze- min kat dükkân vasfında, dükkârun sı\-alı badanalı dış cephesi camekânlı. alt döşemesı mozaik kaplı, su ve elektrik tesisatı mevcut halihazırda dükkân olarak kul- lanılmaktadır. 35 OOO.OOO.OOO.-TL. muhammen bedel ile açık arttınna suretiyle satışı yapılacaktır. Satış şartlan: 29.07.2005 günü saat 10.30-10.40 arasında Ergani lcra Müdürlügü odasuıda açık arttınna suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamı ve satış masraflannı geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı Ue 08.08.2005 Pazartesi günü aynı saatte ve yerde ikınci arttırmaya çıkanlacak- tır. Bu aıuuıııada da bu mıktar elde edilememişse gay- rimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kahnak kay- dı ile arttınna ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektir. Şu kadar kı arttınna bedehnin malın tahmin edilen kıyTnetinın yüzde 40'ını buhnası ve satış isteyenın ala- cağuıa rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla ol- ması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy- metin yüzde 20'sı nıspetinde pey akçesi veya milli bir bankanuı teminat mektubunu venneleri lazımdır. Sa- tış, peşın para ıledır, alıcı ıstediğınde 10 günü geçme- mek üzere mehil venlebilir. Ihale damga pulu, KDV, tapu harç ve masraflan ile tellaliye alıcıya aittir. Birik- miş vergiler, satıcı adma tahakkıik edecek tapu harçla- n satış bedelinden ödenir. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgılilerin bu gayri- menkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde daıremıze bıldırmelen lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan ha- nç bırakılacaklardır. Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatırmamak suretiyle ıhalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklıf ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara- sındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temenüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kal- maksızın dairemızce tahsıl olunacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacakur. Şartname, ılan tanhınden inbaren herkesın görebıl- mesı ıçın dairede açık olup masrafı \erildiği takdırde ısteyen alıcıya bır örneğı gönderilır Satışa iştirak edenler şartnameyı ve münderecarını kabul etrniş sayı- lacaklan, başkaca bılgi almak isteyenlenn dosya nu- marasına baş\Tinnalan ve tebliğ edilemeyen alakaka- darlann IDC'nin 127 mad. göre tebliğ yenne kaim olu- nacağı ilan olunur. Basm: 60069 TÇ KOCAELİ1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTERMA İLANI DosyaNo: 2004 5288 Sanlmasına karar verilen ga>Tİmenkulün cinsi, kn- meti, adedi, evsafi: Suadiye Köyü, Köyiçi mevkii. 18 pafta, 2630 parsel sayılı gavTİmenkul. Üzerinde 2 katlı bina bulunniaktadır. 1. kat: 1 sofa. 1 salon. 2 oda, mut- fak. banyo-VVC'den oluşmaktadır. 99 m2'dır. 2. kat: 1 sofa, 4 oda, 2 adet banyo^YVC'den oluşmaktadır. 119 m2'dir 2. sınıf malzeme ve ışçilik kullanıhnıştır. Muhammen bedeli: 87.980,00 YTLdir. Saüş şartlan: 1- Satış. 02.08.2005 Pazartesi günü saat 14.00-14.10 arasında Kocaeli 1. kra Müdürlü- ğü'nde açık arttırma usulü ile satılacaktu. Bu arttırma- da tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraf- lannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bır bedelle ahcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kahnak şartıyla 12.08.2005 Cuma günü aynı yer ve saatte ikın- ci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taah- hüdü saklı kalmak üzere arttınna ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektir. Şu kadar ki arttınna bedelinın malın tahmin edilen kıy- metınin yüzde 40'ını buhnası ve satış isteyenın alaca- ğına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma mas- raflaıını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Arttınnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy- metin yüzde 20'si nispehnde pey akçesi veya bu mik- tar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver- meleri lazımdır. Satış, peşin para ıledır, alıcı istediğin- de 10 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. thale damga pulu, tapu tescil harcının 1 '2'si ve birikmiş ver- gıler ihale bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ılgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faız ve masrafa daır olan iddıalanm dayanağı belgelen ile on beş gün içinde dairemize bildirmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcilı ile sabıt olmadıkça paylaş- madan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma- mak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri. teklif ettikleri bedel ile son ıhale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca te- merrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. îha- le farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksı- zın dairemızce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelik- le teminat bedelinden ahnacaktır. 5- Şartname, ılan tarihinden ıtibaren herkesin göre- bilmesi içuı dairede açık olup masrafı verildiği takdir- de isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilır. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecarını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgi almak isteyenlenn 2004'5288 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvunnalan ilan olunuT. 10.06.2005 (*) llgililer tabinne irtifak hakkı sahiplen de dahil- dir. Basın: 29902 SEZEN AKSU - CEM YILMAZ - YILMAZ ERDOĞAN EMEL SAYIN - SERTAB ERENER • BEYAZIT ÖZTÜRK BU AKŞAM 21:05 Yıldızlar, büyük usta Orhan Borarun jübile gecesinde Açıkhava'da aynı sahnede TC HATAY 1. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞESMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2004'3636 Esas Saalmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi lavmeti, adedi, evsafi: 1- Antakya, Karaali Köyü'nde kain 902 No'lu parsel 507.24 m2 mesahalı olup tapuda arsa vasfindadır. Parsel üzerinde ınşaat ohnayıp boştur. Karaah beldesı, Atatürk Mahallesi, Karaali Deresı ile köy asfaltı yolu arasında- dır. Yenı yerleşim alam ıçindedir. Parselın tamamı borçlu adına kayıthdır. Taşınmaz Karaali beldesi sınırlan içinde olup az meyilli bir arsadu". Aynk nizam ıki kata ımarlıdu-. 15.517,20 YTL muhammen bedel üzerinden 10.00-10.15 saatleri arasında satışa çıkartıhnıştır. Spor salonu karşısı Antakya adresindedir. Muhammen bedeli 15.000,00 YTL olup bu değerden 09.00-09.15 saatleri arasında satışa çıkartıhnıştır. 2- Antakya. Karaali Köyü'nde kaın 920 No'lu parsel 511.46 m2 mesahalı olup tapuda arsa vasfindadır. Borçlu adına tam hısselidır. Karaali belde- si. Atatürk Mahallesi, Karaali Deresi ile köy asfaltı arasında, asfalta 80 metre mesafededir. Parsel boş olup aynk nızam ıki kata ımarlıdır. Yeni yerle- şim alanı içındedır. 11.252,12 YTL muhammen bedel üzennden 10 20-10.35 saatlen arasında satışa çıkartılmıştır. Saüş şartlan: 1- Binncı satış 05.08.2005 günü 10.00-10.35 saatlen arasında Kızılay Işhanı 3. Kat Hatay 1. lcra Müdürlügü önü (Koridor) Antakya adresinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60"ını ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü bakı kahnak şartıyla 15.08.2005 günü aynı yerde ve aynı saatlerde ıkinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kahnak üzere artttrma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar kı arttırma bedelınin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını buhnası ve satış isteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaşttrma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bu- bankanın teminat mek- tubunu venneleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı ıstedığinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Binkmış vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklarmı hususiyle faiz ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı bel- gelen ile on beş gün içinde daıremize bildirmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- îhaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatırmamak suretıyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen. teklıf ettikleri bedel ile son ıhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsilen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kahnaksızın daıremizce tahsıl olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tanhinden itibaren herkesın görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen ahcıya bir örneğı gönderilebilır. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004/3636 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 16.06.2005 (*) llgililer tabinne irtifak hakkı sahiplen de dahıldır. Basın: 29794
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog