Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

26 HAZİRAN 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABD'li güreşçiden Türk eşine jest • BOLU (AA) - ABD'de 12 yıldır pro- fesyonel olarak "Amenkan Güreşi" yapan Michael Halac, âşık olup evlen- diği Türk kansı ıçın nnglere ay yıldızlı forma ıle çıkma karan aldı Tatil içın eşi Ernine Halac'ın memleketı olan Bolu'ya gelen 185 kilogram ağırlığın- daki Halac, Almanya'da 4 yıl önce biı gösteri maçında eşı Emine ile tanıştığı- nı ve aralannda başlayan duygusal ıliş- kinın evhlikle sonuçlandığını ifade et- tı. Halac. şunlan kaydettı: "Bu sevgim nedenıyle adımı Mustafa olarak değıştırdım ABD'de müsabakalara ay yıldızlı forma ile çıkma karan aldım Bundan sonrakı müsabakalara Türk forması ile çıkmak benı çok heyecanlandınyor." 11 öğrenciye okıddan uzaklaştırma cezası • MERSÎN(Cumhuriyet)-Mersin Ünıversitesı'nde 11 öğrenciye YÖK protestosuna katıldıklan gerekçesiyle uzaklaştırma cezası verildi Cezalan antidemokratık bulan öğrenciler. karan ıdari mahkemeye götürmeye hazırlanı- yor Birçok üniversitede olduğu gibi Mersın'de de YÖK'ün kuruluş yıldö- nümü nedenıyle 4 Kasım 2004'te öğ- renciler protesto göstensı duzenlediler Fen-Edebıyat Fakültesı önünde bir ara- ya gelen yaklaşık 100 öğrenci, YÖK aleyhine sloganlar atarak çıkış kapısına kadar yürüdü. Eylemı ızleyen Mersin Emnıyet Müdürlüğü ekiplerinın kame- rasından görüntü tespıtı yapan Rektör- lük 70 öğrenci hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda 5 öğ- renci bir dönem, 5 öğrenci bir ay okul- dan uzaklaştırma cezası alırken Kım- ya Bölümü 3. sınıf öğrencısı Kadır Özer'e bir yıl okuldan uzaklaştırma cezası venldi EMff'ten Tunceirde 'iş ekmek' yürüyüşü • TUNCELİ (Cumhuriyet) - Emeğin Partisi (EMEP) Tunceli tl Başkanlığı tarafindan, "Iş Ekmek ve Banş" mi- ringi düzenlendi EMEP Genel Başka- nı Levent Tüzel, Kışla MeydanTnda dûzenledikleri mitingde. halk arasmda Türk-Kürt aynmı olmadığını söyledı. EMEP Tunceli îl Başkanı Huseyin Tunç da terörü yaratanlan ve besleyen- len kınadıklannı bıldirdı Tunç. terö- ristlerce yola döşenen mayına çarpma- sı sonucu bir tican taksi şoförünün ya- ralandığını ve olayda zarar gören ara- ca, "Yüreğinız yetiyorsa gelin terörü birlikte kmayalım" yazısının yer aldığı bır kâğıdın yapıştınldığıru anımsatarak "Biz buradan seslenıyoruz. Bizim yü- reğımiz yetiyor. Biz terörü yaratanlan ve besleyenlen kınıyoruz" dedi. Bursa'da işadamı bıçaklanarak öldünüldü • BURSA (Cumhuriyet) - Bursa'da 23 yaşındaki kımya mühendisi genç ışa- damı Zafer Uluçay, evinde 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Den ticareti yapan Uluçay'm, Bursa'nın lıiks semt- lerinden Bademli'de bır şirketin top- lantısına katıldığı, burada Aslı ve Emin isimlı ıkı kışıyle aynı masada ye- mek yediği bildirilirken, polis öldürü- len işadamı Zafer Uluçay"ın kayıp olan 16 EE 113 plakah Peugeot marka aracının bulunması için aramalara başladı Alkol yine can aldı • KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde alkol alan iki ki- şiden biri yaşamını yitırirken bın de tedavi altına alındı. Piknık ala- nında şarabın ardından rakı içtiği öğ- renilen Ahmet Geyık (25), rahatsızla- narak hastaneye kaldınldı. Geyik tüm müdahalelere karşm yaşamını yıhrdı. tlçedekı bır birahanede küçuk rakının * tamamını içtikten sonra rahatsızlana- | rak önce Ereğli Devlet Hastanesi'ne, | ardından da Konya Numune § Hastanesı'ne kaldınlan S.G. (17) ıse tedavı altına alındı 1 kişiye 1 milyon lOGbinYTL • ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekılişinde kazanan numa- ralar. -'5. 6, 8. 23, 30, 34" olarak belir- lenirken 6 bilen bir kişı 1 milyon 106 bın 682 YTL 50 YKr ikramiye kazan- dı. Çekilişte, 5 bilenler 2 bin 144 YTL 25'er YKr, 4 bilenler 16 YTL 45'er YKr, 3 bilenler ise 2 YTL 35'şer YKr ikramiye kazandı. ATO'nun raporunagörefaküüe okuyan amapazareılıkyapanlann oranıyüzde 80'lere ulaşıyor Üniversitemezunlanküskün• Ankara Ticaret Odası'nın "Geleceğe Silgi: Eğitimli Küskünler Dosyası" adlı raporuna göre çocuğunu 4 yıllık bir üniversitede okutmak ailelere 28 milyar liraya mal oluyor. Rapora göre iş bulamayan gençler çareyi semt pazarlannda işportacılık yapmakta buluyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye'de- kımevcut eğitimsistemi "işsizünrversitemezun- lan" üretiyor. Üniversiteye hazırlık için her yıl 2.9 milyar dolar para harcanan Türkıye'de 4 yıllık bir universite mezununun ailesıne maliyeti 28 milya- n buluyor. Ümversıtelerden her yıl yakJaşık 230 bin kişi mezun olurken bunlann bırçoğu işe yer- leşemiyor. Universite mezunu pazarcıların oranı yüzde 80'lere ulaşıyor. Ankara Ticaret Odası'nın hazırladığı "Gelece- ğe Silgi: Eğitimli Küskünler Dosyası" adlı rapora göre, 2001 knzinde 1 mılyondan fazla "beyazya- kah" işini kaybetti. Bu sayıya her yıl on bınlerce yeni mezun universite eğitimli genç ekleniyor. En gözde meslek sahiplennden biri olan doktorlar bi- le işsızlık tehdidi ile karşı karşıya. Tıp fakültele- rınden her yıl yaklaşık 4 bin 500 doktorun mezun olduğu ve 3 bininin işsız kaldığı belirtiliyor. İŞSİZ MÜHENDİSLER DERNEĞİ Universite mezunlan arasındaki işsizlik öyle birhale geldi ki, uzun süredir ış bulamayan ve umut- lannı yitirenler "Işsiz Mühendisler Derneğp bile kurdu. Türkiye çapında 26 şubesı bulunan tşsiz- ler Derneğı'nin üyelerinin yüzde 70'i universite mezunu. Türk Eğitim Derneği'nin (TED) yaptı- ğı "Ünhersiteye Giriş Sisteminin Ailelere ve Top- hıma Maliyeti Araşörmasına" göre, 2004 yılmda ÖSS'ye giren 1 milyon 786 bin 963 öğrencinin universite kapısına gelene kadar ÖSS'ye hazırlık için yaptığı harcama tutan 8.4 milyar dolara ula- şıyor. Universite kapısına gelene kadar kişi başı- na yapılan ÖSS harcaması ise ortalama 4 bin 711 dolara ulaşıyor. Pek çok universite mezunu iş bulamama kay- gısıyla asıl meslekJennın dışında bir alanda ça- lışmak zorunda kalıyor. Çıkış yolu arayan univer- site mezunu işsız gençler, semt pazarlannda ya da açtıklan tezgâhlarda işportacılık yaparak geçim- lerini sağlamaya çahşıyorlar. Semt pazarlannda ünıversite mezunlanıun sayısı yüzde 30'u bulur- ken Istanbul Bahçeşehır Belediyesi'nın yaptığı araştırmaya göre "sosyete pazarlarTnda bu oran yüzde 80.' A İ İ A I l İ l i T \ evletüniversitesindeokuyan, dev- ağır let yurdunda kalan bir universi- te öğrencisinin aile bütçesi üzerinde- ki yükü yıllık 7 milyar lirayı buluyor. 4 yıllık bir fakülteyi bitiren universi- te mezununun ailesine maliyeti ise toplam 28 milyar liraya ulaşıyor. Bu durumda işsiz gezen 317 bin uni- versite mezununun sadece topluma maliyeti 8 katrilyon 876 trilyon lira (6 milyar 574 milyon dolar). Devletin universite öğrencisı başına yaptığı har- cama yılda ortalama 2 bin 336 dolar (3 milyar 153 milyon TL). Bu rakam 4 yılda 9 bin 344 dolan (12 milyar 614miryon) buluyor. 317 bin ışsiz uni- versite mezununun devlete maliyeti 2 milyar 961 milyon dolara (4 katrilyon liraya) yaklaşıyor. ATO Başkanı Sinan Aygün yaptığı açıklamada, Türkıye'nın universite sisteminin masaya yatınlma- sı ve ıstihdam olanaklannı da göz önün- de bulundurarak yenı politıkalar üretil- mesi gerektiğıni söyledi. 8 0 HEKTAR ALAN TAHRİP OLDU Bodrum'da art arda dört yângın çıktı MUĞLA (Cumhuriyet) - Bodrum'da dün dört ayrı yerde yangın çıktı. Tanm arazilennde arka arkaya çıkan ve "sabotaj" olasıhğım akıllara getiren yangınlarda yaklaşık 80 hektar alan tahrip oldu. Saat 10.30 sıralannda Bodrum yakınlanndaki Konacık mevkiinde bır tanm arazisinde çıkan ve şiddetli rüzgârla birlikte hızla büyüyen ilk yangına, 1 helikopter, 15 arazöz ve 60 işçi müdahale etti. Yangında yaklaşık 25 hektarlık tanm arazisi tahrip oldu. Muğla Valisi Huseyin Aksoy, "İDt beürtemelerimize göre \-angm dektrik nakil harianndan çıkn. Tehlike görüldüğü an yerteşim birimlerini boşartacağız"' dedi. Saat 12.30 sıralannda 3 kilometre uzaklıkta ve saat 15.30 sıralannda Yalıkavak'ta iki yangının daha çıkması, akla sabotaj olasıhğrnı getirdi. EVLER BOŞALTILDI Ortakent'te ormanlık alanda saat 12.30 sıralannda başlayan yangın, itfaiye ve orman bölge ekiplerinin yoğun çalışması sonucu evlere ve turistik tesislere sıçramadan kontrol altına alındı. Bitez Beldesi Belediye Başkanı Remzi Güngör, meşe, palamut ve kavak ağaçlannın bulunduğu bölgede çıkan yangına ise itfaiye ekiplerinin ulaşamadığını, söndürme çahşmalannın hehkopterle sürdürüldüğünü kaydetti. Güngör. "Turizm sezonu başlangıcında büyük bir tehlike adatnk" dedi. Yangının yaklaşması nedenıyle bölgedeki Ulaş, Burak, Bitez ve Yalı sitelerinde yaşayan yurttaşlar tedbir amaçh olarak buradan çıkanldı. Yangının kontrol altına almmasının ardından evlerine dönen yurttaşlar, büyük bir tedirgınük yaşadıklannı ifade ettiler. Yangında 50 hektar alan tahrip oldu. Üçüncü yangın Yalıkavak beldesi yakınındaki tanm arazisinde çıktı. Saat 16.00 sıralannda başlayan yangının elektnk kontağı nedenıyle otlann tutuşması sonucu çıkması olasılığının yüksek olduğu kaydedildı. Dördüncü yangın ıse Milas'taki kızılçam ormamnda çıktı.Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alan tahrip old^. Söndürme çalışmalan sürüyor. l Buyrun Nasreddin Hoca FestivalVne.. İstanbulhaUa,46. lluslararası AkşehirNasreddin Hoca Festivah'neAkşehir ve Beyoğiu Belediyesi'nin organize ettiği bir dizi etJdntikle davet edüdi Akşehir Belediye Bandosu eşliğinde Tünel'den Galatasaray 'ayürüyen Akşehir Beiednvsi Halkayunlan Ekibi veAkşehir BetediyesiKüttür Müdürlüğü Meydan Sırası Yarenleri burada çeşüti gösterileryapn. Ardından bando eşliğinde Taksim Meydanı 'na dekyürünerek gösterikre aevam ediidi Etkinlikler, öğieden sonra Kabataş Iskeiesi'nden "Gül- Düşün Vapuru"nabinen ekiplere Nasreddin Hoca rolünde eşlik eden tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy 'un Marmara Denü 'ne maya çalmastyla sona erdL (ALPERtZBUL) PEKTÖRAKBULUT: Çağdaş düşünce karartihyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbuhıt, son yıllarda ünı- versitelere ayrılan ödeneklenn universite kalemı olarak görül- düğünü belırterek, üniversite- lerin her türlü eleman alrmınm engellendığını söyledı. Akbulut, "Bu, çağdaş ve biümsel düşün- cenin kararöhnası anlarmna get- mektedir" dedi. ODTÜ'den 2004-2005 eği- tim-ögretim döneminde mezun olan öğrenciler, dün ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen tö- renle diplomalanm aldılar. OD- TÜ Rektörü Akbulut, mezun- lanmn bugün 80 bine ulaştığı- m bildirerek, üniversitenin 1956 yılından bu yana Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Akbulut, "Birtarafian uni- versite bütçeleri kısıhrken di- ğer taraftan ünh^rsitetere araş- örma görevhsi, öğretim görev- Ksi, okutman, uzman ve idari persond ahnmaa engeHenmek- tedir. De\1et ünrversitelerinin bu şekUde ikinci plana itihnesi, çağdaş ve biümsel düşüncenin kararulmasıanlamınagefanek- tedir" diye konuştu. İkisi bir arada, Samsung'da. VW39B7 Samsung, Duo Cam teknolojisıyle, dijital kamera ve dijıtal fotoğraf makınesinın en iistün özelliklerıni birlikte sunuyor. Samsung Duo Cam (VP-06050) özellıklerı: Kamera fonksiyoniarı • Mını DV • 800 k pıksel CCD • Optık 10x, dijıtal 900x zoom lens • Dijıtal PCM stereo ses • Dijıtal görüntü sabıtleyıcı • Renklı gece çekımı • Harici mikrofon • USB akış • Özel dijital efektler Fotoğraf makınesı fonksiyoniarı • 5.25 M piksel CCD • JPEG-TIFF • Optık 3x, dijıtal 12x zoom lens • 2592x1944 görüntü çözünürlüğü • Dahıli flaş • USB 2.0 • Çoklu gösterım • 16 MB memory stıck • Özel dıjıtal efektler. INADOLU 'ELEKTROMİK VP-D353 652YTl'den başlayanfiyatlarla ANADOIUGSUSU wwwsanuung-anadolu.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog