Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CTMHURİYET\AKFI adına İLHA* SELÇUK Genel Yavın Yonetmenı İbrahim Yıldız # Yazuşlen Muduru Satim A^Msbn#Sorurnlu Mudur Mehmet Sucu 9 Haber Merkezı Muduru HakanKara Istıhbarat Cengız Vıldınm # Ekonomı Hasan Erış • Kultur Egemen Berköz • Spor Ab- dülkadır Yücelman • Makaleler Sami Ka- raören 0 Düzeitme Abdullah Yazıcı • Bıl- gı-Belge Edıbe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç • Avnıpa Temsılcısı Güray Öz Yayın JCurulu tlhan Selçuk (Başkan) Emre Kongar (Da- nışman) Orhan Ennç, Hıkmet Çetınkava, Şukran Soner. 1b- rahım \ üdız. Orhan Bursalı. Mustafa Balbav, Hakan Kara AnkaraTemsılcisı MustafaBalba> AtaturkBuhanNo 125,Kat4 Bakanlıklar Te! 4195020 fhat) Fâks 4195027 •LzmırTemsılcısı SerdarKıak,H ZıvaBlv 1352 S 2-3Tel 4411220, Faks 4418'7 45 • AdanaTemsıkısı Çetın Yığenoğlu, Inonu Cd 119 S No 1 1 Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Antalya Temsılcısı Ahmet Onıçoğhı Cumhunvet Cad 80 5 Tel 0242 2480057 Faks 2430509 • IdanveMahlşler BülenrVener • Satış. Fa- zılet Kuza 0 Cumhunvet Reklam • Genel Mudur Özlem \\den • Genel Mudur Yardım- cısı Nazende Pal Tel (0212) 251 98 74 - 75 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- vasyou (212)512 05 05 Faks 2125138463 Yıvmıbvm ^enıör Haber \jaısıBasınve\avnıcıiık \Ş. TmtocagıCad'V41 Cagaloau *-4 Jlsanbuj PK 46 Sjteı -M fa ]> 0" -J.O* t* rOhal) faks ıft:i2pU»9> Yajpc amt vavm Baskı vteiez Gazete Denp Basm "\ avınalık San veTıc AS Faûh vîah. Hasan Basn Cad Sarıar-dıra Kala. ^anhıl Dagıtffi} MericezDaenm PazariamaSan. \«Tıc \.Ş wwwcıiııüıunNetcom tr26HA7İRAN2005 tmsak 3 24 Guneş 5 26 Ögle 13 14 Ikındı 17 12 <\kşam 20 49 Yatsı 22 41 Maria Sharapova'nın tenis oynarken çıkartbğı 100 desibeflik sesin 95 desibeUik tren sesinden daha fazla oMuğu ortaya çıkü. (Fotoğraflar AP) Wîmbledon'ın adıyetti• 119 yıldır devam eden bu şampıyona, bırçok tanhı olaya da tanıklık ederken, Alman uçaklannın tahnp ettığı kortlar bıle heyecanı azaitmadı M.KEMALERDEMOL ~ LONDRA- Dunyamn en eskı tenıs tumuvası Wımbledon Bu yıl 119 'su duzenlenen şampıyona 18 33mılyondolar,yanı25mıİ>onYTL odul sahıbını anyor f, Ingıltere'nın başkenn Londra'da yapılan organızas- \ j yon, dunyanın en prestıjh tenıs tumuvası olarak tenıse- verlenn belleklennde yer ettı 119 yıldır devam eden bu şampıyona, bırçok tanhı olaya da tanıklık ettı Bır asır- danfazladırsurenbuorganızasyonsadecebırkez2 Dun- ya Savaşı'ndakı bombardımanda merkez kortun ısabet al- ması nedenı>le oynanamadı Sezonun uçuncu Grand Slam ıolanmucadeledebuvıl eıkeklerde Andre Agassı. Albert Costa, Caıios Moya, Ju- anlgnacioChela GastonGaudio. bayanlarda daJen- nıfer Capnaö ve Elena Bovına gıbı unlu raketle- nnturnuvaya kanlmaması Henin-Hardenne'm, Marat Safin"uı ve Rafael NadaTın erken elen- mesı, Wımbledon'ın heyecanını azalttı Bu arada tek eıkeklerde geçen yıl 3 'Grand Stam' şampıyonluğu kazanan tsvıçrelı raket Roger Federer, ABD'lı And> Roddick. Fransız Sebastien Grosjean \e Isveçlı Thomas Johansson, tek bayanlarda da ABD'lı Lmdsa> Davenport Rus Maria SharapovaveNadiaPetnJva. Fransız \lary Pierce, ABD'lı Venus UHfiams, Belçıkalı KknOqsters,rakıplenTU>enerek4 tura çıkti 119.'su duzenlenen organizasyonda yıldızlar elendi ama heyecan devam ediyor TENÎS KULÎS / ZİYA IŞIKÜSTÜN Vtfimbledon'da 30 T D Open'lı Dunya tenısının bır numaralı tumuvası VVimbledon'da bı- nncıhaftagendekalırken ortaya çıkangerçekşu "Bundanböy- le maçlarda kesın favon yok Kolay maç ıse hıç yok " Clay court, hardt co- urt (çım kort, toprakkort) oyuncusu aynmı ıse çok azalmış durum- da Maçlann 5 setlık oluşu (erkeklerde) teknık ve yetenegın otesın- de bıyonık bır guç gerektın- yor Yenı tenıs kuşağında bu tıpler ıse çok fazla Bu- nun en guzel omeklennden bın VVımbledon un 128 kışılık ana tablosunda yer alan tenısçılerden otu- zunun yakınbırgeçmış- te Istanbul Uluslarara- sı Tenıs Tumuvası TED Open'da oynamış ol- malan Bayanlarda da aynı tabloyu gormek mumkun VVimbledon'da ıkıncı hafta kuşkusuz çok daha heyecanlı VP guzel olacak Surpnz denılen şekılde elenen şoh- retlenn dışında kalan yıldızlann mucadelesını ız- leyeceğız Sampras'tan sonrakı en komple te- nısçı Federer bır numaralı favon Andy Rud- dick Ueyton Hevvitt onu takıp edıyorlar Ancak yan final ve finale gelmeden Londra'ya veda ede- bılırler Bayanlarda Sharapova favon gıbı lyı baş- ladı Ancak erkeklerde olduğu gıbı bayanlarda da" garantimaç"yok Rus,Amenka, Fransamucadelesın- de her şey olabılır Davenport VVîmMedon'da voluna devam eden yıldızlar arasında. FİKRET DAĞLIOĞLU AT LIOĞLU M YAMSİAM 1. KOŞU: F: Hanımefendı (8) P: Sıverek Guzelı (15) PP: Kovguzelı (9) S: Dıclehan(3) 2.KO- ŞU: F: Gokcanbey (1^) P: Mtınkan (10) PP: Koricuz Kız (13) S: Akçav Gelını (9)3. KOŞU: F: Topaz (14), P: Cahıde Sultan (4), PP: Gulenın- cı (8) S: Yedıveren (15) 4. KOŞU: F: Tekkava r),P:Sondarbe(6) PP-Uçanyuz (8) S:Kaplan- han (4) 5. KOŞU: F: Kıng Bıshop (7) p- Up Tempo (13), PP: Lında Rose (15) S: Runner Bov (ll)6.KOŞU:F:Bolkar(3) P: Karakemal (12), PP:Se\hun(14) S:Pınbey(13) 7.KOŞU:F:Po- pular Demand (17) P: Canbou (3) PP: Demıl (7) S: Champs To Champs (4) 8. KOŞU: F: Mcındavun(5),P- OutOfSıght (6) PP: Aslanlar Aslanı (1) S: Luçıka (4) 9. KOŞU: F: Marlın s Image (6), P: Take It Easv (16) PP: Raın Dancer (11), S:Mato>a(8) Günün Dohsı 8 Koşu 5 6 ÇifteBahis:5 Çıfte 1"S B Ü Y Ü K Y A R I Ş B U G Ü N Gazi için dörtnala ALTILI 7 7 13 15 11 3 12 14 13 GAN1[AN 17 5 3 7 6 16 11 8 6-3 11-9 YEDİLİ PLASE 14 7 7 13 17 5 6 4 13 12 3 16 8 14 7 11 13 8 • ALT1LIDA DÜN - Ankara at yanşlannda altılı ganyan, 10-14-9-5- 2-1/11 kombınesını bılenler, 213 bın 487 48'er YTL ıkramıye kazandı vrlsMi \lancaık ORJÎM Bulmarka Rusıan Gıri OmerUja Asşa§> CortEba-Cfe MasaDemır lanbov 3n ^j»aad \ppfe Blossam Ertnl Cankıln, CbjEçstoCb^s SfeffijffiCîS-TaıaMafe ErkflYjvuz Çelimehmeı Dıstarn Relatne Pıaeon Pea 1 Halıl ketme dtm\jm Barviiaiiov-farCç mm%mk Der Mafl\.ibltec M UD3]n \DISJJVU NurcttnSen Droa Bsllnıatef-LıglîlFanûaK OnzYdte Falcon FBI» Sabrerull-öenefiaari GurkanOier Gbdv^âr MoHBaCa-GıClear T a ^ ^ a Goldert ^Jn M unta•" Ca. S la baılafflıB-T 122 Hiraet McsaifflCit-DefSBto Sâkîmffl.AÜ Kaıtalnn MateüeÇoöiİB «wysaCtoc<^ektr SdnaKaya Monpal Oyatezaa PopuJar Deraand V ıuüııı a 'OPD ^ImataMİrf-SıbsN^ Eagte Eved Iman En. r \ aly n Halıs Karataş SoıofSm Mçaind-SBnSfaaesEaa MâsetS^a Dennta\ GcMtaRod R eOpeua Ve sau Marfaı-HaynyeHaîB karaîmtııın Bm \r»a3d-Kadrİ€ "i Maaüa-Btaîffla Vrdar\ Lnm ÖmWm BanşKuniıı FİKRET DAĞUOĞLU At yanşı severler ıçın ol- duğu kadar atlara sevdalı olanlann da buyuk bır coş- kuyla bekledığı 79 Gazı Ko- şusu bugun koşulacak Ya- nş, Velıefendı Hıpodro- mu'nda saat 17 15'te yapı- lacak Ulu OnderAtaturk'un ısmıne duzenlenen ve Turk yanşçılığının derbısı olan Gazı Koşusu, 1927'denbe- n her yıl dûzenlenmekte 2400 metrehk k o ^ a 3 yaş- lı safltan Ingılızta\ lan&de- ce bırJez katılabıhvor Gazı Koşusu'na22ta^ka- da Ankara"dakı atyanşlannı kendı hımavesınde > apnıan Mustafa Kemal Atatürk. 1927'de emır vererek Gazı Koşusu'nun duzenlenmesı- nııstedı AM Muhiddin Ha- cıbekir ın sahıbı olduğu Ne- nman'uı 1927'de kazandığı Gazı Koşusu'nu da Ulu Ön- der Atatürk'le tsmet lnönu bırlıkte ızlemıştı Gazı Koşusu'nun anna- ğanı, Atajğpk'un at uzenn- dekı som gümüş heykelı 1970'ten ben 'Gazi Koşa- su' galçlennevenhneyebâş- landı Gazı Koşusu'nda en ı>ı deıece ıse 1996'da Ozde- mir Atman'ın 'Bold PiJof (2 26 22) ısımlı safkamna yıt o^urken. yanşın yıne buyukfenKicadeleyesahne olmasibeklenı>orButûn\ır <i aıt Bu yılın favonsı ıse buyuk bır ftevecanla bekîe.- *Elr^eşıller"ın Popular nen Gazı Koşusu günund&JBS 'T)emand'ı Efsanevı at yanşse\ erler \ e aılelen ıçın Karayel"ın uzantılanndan duzenlenecek çeşıtlı etkın- lıkler, ucretsız ıkramlar ve surpnz hedıyelerle Velıefen- dı Hıpodromu şenlık alanı- na donuşecek Koşunun tarihçesi Kurtuluş Savaşı yıllann- olan bu safkanı Canbou zorla>abılır Aynca 203 mılyarlık ceza odenerek koşturulacak Champs To Chaps da Ankara'da yuksek utıfada yaptığı çalışmalann karşılığını almaya çalışacak bırsafkan BAZI PEHLİVANLAR ER MEYDANI'NA ÇIKMADI Kırkpınar'da kura itirazı EDtRNE (Cumhurivet) - 644 Tanhı Kn-kpuıar Yağlı Gureşlen'nde çeyrek finale kalan 8 pehlıvan belL oldu Sarayıçı Er Meydanı'na ya- pılan uçüncu tur gureşlenn- de 16 pehlıvan kura çektı Yapılan gureşlerde Ahmet Yavnz, ZiyaÜnİü'yu, Ekrem Yavuz; MehmetYtoazı, Ah- met Taşçı, RecepÇalar'ı, Şa- ban Ydmaz, OsmanAynur'u, GökhanAna, VedatErgin ı, ŞakrfiKazan, SaBıDorum u, Hasan Tuna. Kenan Şimşek'ı, NLzamettinAkba;da Sermet Bahıt'u yenerek çeyrek final vızesı aldılar Bugun yapılacak çeyrek fı- nallerde 8 pehlıvan mucade- leyı surdürecek Başgureş- lenn yanı sıra dığer boylar- da da gureşler devam ede- cek Tanhı Kırkpınar Yağh Gu- reşlen, gelecek yılkı ağarun ve başpehlıvanın belrrlen- mesıyle bugun sona erecek Bu arada TBMM Başkanı Bulent Annç tarafından bu- gun dereceye gıren gureşçı- lere "85. Yü TBMM Özel Ödulü' venlecek Aynca ıkıncı turda yapı- lan kura çekımıne bu- grup başpehhvan ıüraz ettı Edır- ne Beledıye Başkanı Ham- di Sedefçi ıse gureşe çık- mayan başpehlıvanlan ıkna edemedı Kırkpmar GareşieribBvük möcadeleye sahne ohıyor. TOKAT 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇnCAKTTIRMA İLANI DosyaNo 2002'1161 Taümat Satılmasına karar venlen gaynmenkulun cınsı, kıymetı, adedı. evsafi, satılacak gaynmenkulun ozellıklen 1- Tapu kaydı Tokat ıh, Merkez ılçesı, Çağgolü Mahallesı Srvn Tekke mevkıınde pafta No 32, Ada No 2019, parsel no 120'de 1335 73 m2 yuzolçıunlu arsa olarak kayıtlı taşinma7 uzennde yapılı betonarme kargır bınanm 3 normal kahnda 5 100 arsa paylı "9 Nolu Bağımız Bölum Mesken" Taşınmaz "antre+hol^salon-t-mutfak+3 vatak odası^banyo^lw-wc+2 balkon" gıbı bölumlerden oluşmaktadır Taşınmaz bağımsız bolum mesken "Yeşdırmak Mahallesı GOP Bulvan 8 Sokak Sentımur Turbesı yanı Yaşaroğlu Apt Kat 3 Daıre 9 Tokat" adresınde bulun- maktadır Bağımsız bolûm meskenın brut ınşaat alanı 105 m2 net kıülanım alanı 95 50 m2'dır Bağımsız bölum meskenın bulunduğu ana bınanın ısıtma sısterru katı yakıt kalonferlı sıstetn olup bınada asansör tesısı bulunmak- tadır Taşınmazın bulunduğu ana bınanın ınsaatı 1990 yılında tamamlanmıştır Taşınmaz balıhazırda mesken ola- rak kullanılmaktadır Imar durumu Blok nızam 5 katlı yere ısabet etmektedır Hahhazır durumu Mesken olarak kullanılmaktadır Takdır olunan kıymetı 36 792 98 -YTL Bmncı satış günu ve saatı 01 08 2005, Saat 09 00-09 10 Ikıncı satış gunu ve saatı 11 08 2005, Saat 09 00-09 10 Satış yen Tokat Adlıyesı onunde 2- Tapu ka>dı Tokat ılı, Merkez ılçesı, Karşıyaka Mahallesı, Malkavası Bağlan mevkıınde pafta No 43, Ada No 1452, parsel no 75 te 2500 06 m2 yüzolçumlu arsa olarak kayıtlı taşınmaz uzennde yapılı betonarme kargır bınanın zemın katında 450 / 22800 arsa paylı "18 Nolu bağımsız bolûm dükkân" Taşuımaz bağımsız bolüm duk- kânın brut ınşaat alanı 61 50 m2 net kullanım aJaru 58 00 m2'dır Taşınmaz bağımsız bolum dukkan "Karşıyaka Mahallesı 600 Evler Caddesı, Yıldız Apt No 15<D Tokat" adresınde bulunmaktadır Bağımsız bölum dukkânın bulunduğu ana bınanın ısıtma sıstemı kaü yakıt kalonferh sıstem olup bınada asansör tesısı yoktur Taşınmazın bulunduğu ana bınanın ınşaatı 1994 yılında tamamlanmıştır Taşuımaz halıhazırda dukkân olarak kuUanılmaktadır Imar durumu Blok nızam 5 katlı yere ısabet etmektedır Halıhazır durumu Dükkân olarak kullanılmaktadır Takdır olunan kıymetı 12 365 38 -YTL Bırıncı satış gunu ve saatı 01 08 2005, Saat 09 15-09 20 Ikuıcı satış gunü ve saatı 11 08 2005, Saat 09 15-09 20 Satış yen Tokat Adlıyesı onunde 3- Tapu kaydı Tokat ılı, Merkez ılçesı, Karşıyaka Mahallesı, Malkayası Bağlan mevkıınde pafta No 37, Ada No 1813, parsel no 7'de 1322 m2 yüzolçumlu arsa olarak kayıtlı taşuımaz uzennde yapılı betonarme kargır bına- nın bodrum katında 200/2400 arsa paylı " 1 Nolu bagımız bölum mesken" Taşınmaz "antre+hol+salon+mutfak+3 yatak odası*banyo+rw-wc" gıbı bölumlerden oluşmaktadır Taşuımaz bağımsız bolûm mesken "Karşıyaka Ma- hallesı 600 Evler Caddesı, Agah Sıtesı, B Blok No 1 Tokat" adresınde bulunmaktadır Bağımsız bölum meskemn brut ınşaat alanı 102 m2 net kullanım alanı 91 50 m2'dır Bağımsız bolüm meskenın bulunduğu ana bınanm ısıtma sıstemı katı yakıt sobalı sıstem olup bınada asansör tesısı bulunmaktadır Taşınmazın bulunduğu ana bınanın ınşa- atı 2001 yılında tamamlanmıştır Taşuımaz hahhazırda mesken olarak kullanılmaktadır Imar durumu Blok nızam 5 katlı yere ısabet etmektedır Halıhazır durumu Mesken olarak kullanılmaktadır Takdır olunan kıymetı 19 070 12 -YTL Bmncı satış gunü ve saatı 01 08 2005, Saat 09 25-09 30 Öancı satış gunu ve saatı 11 08 2005, Saat 09 25-09 30 Satış yen Tokat Adlıvesı önünde 4- Tapu kaydı Tokat ılı. Merkez ılçesı, Karşıyaka Mahallesı, Malkayası Bağlan mevknnde pafta No 43, Ada No 1452, parsel no 75'te 2500 06 m2 yüzolçumlu arsa olarak kayrtlı taşınmaz üzennde ınşaatı vapılmakta olan "Al Blok ve A2 Blok" betonarme kargır bınalarda bulunan "500/22800" arsa paylı A 1 Blokta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 nolu bağımsız bölum meskenler de "9 ve 10" nolu bağımsız bolüm dukkânlann A2 Blokta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu bağunsız bolüm meskenlenn "93/500'er hıssesı borçluya aıtör Taşuımaz bağımsız bölümlenn yapılmakta olduğu, bına ınşaatlan "Karşıyaka Mahallesı 600 Evler Caddesı Tokat" adresınde bulunmaktadır Inşaatı yapıl- makta olan bağımsız bölum meskenlenn her bınnın brut ınşaat yapı alanlan " 125 m2", dukkânlann her bınnın ıse "95 m2"dır Bağımsız bolumlenn bulunduğu Al Blokta ve A2 Blok bına ınşaatlannın yapunına devam edıhnekte olup bağımsız bölümlenn rayıç değerlen Al Blokta vapının meskenlerde yuzde 0 33, dukkânlarda yuzde 3 99 fı- zıkı, A2 Blokta yapının "zemm ve 1 normal" katlarda yuzde 3 99, "2 3 4 nonnal" katlarda yuzde 0 33 fızıkı gerçekleşme durumuna gore tespıt edılmıştır Imar durumu Blok nızam 5 katlı yere ısabet etmektedır Halıhazır durumu Inşaat haunde yapımı devam etmemektedır Takdu- olunan kıvmet tablosu, satış günu ve saatlen aşağıda venlmıştır Takdu- olunan Blok.No A1 Blok Al Blok \\ Blok \\ Blok Kat 1 Normal 1 Normal 2 Normal 2 Normal Bağunsız bötöm noso ve cınsi 1 Nolu bağımsiz bölüm mesken 2 Nolu bağımsız bölüm mesken 3 Nolu bağımsız bölüm mesken 4 Nolu bağımsız bölüm mesken Hıssesi 93 500 93; 500 93/500 93^500 Bedeti ^56 80 YTL 756 80 YTL 756 80 YTL 756 80 YTL Al Blok Al Blok M Blok Al Blok \\ Blok A2Blok A2Blok A2Blok A2Blok \2Blok \2Blok 3 Nonnal 5 Nolu bağımsız bölüm mesken 93 500 756 80 YTL 4 Normal 7 Nolu bağımsız bölüm mesken 93'500 756 80 YTL 4 Normal 8 Nolu bağımsız bölüm mesken 93 500 756 80 YTL Zemın 9 Nolu bağımsız bölüm dükkân 93 500 898 46 YTL Zemın 10 Nolu bağımsız bölüm dükkân 93 500 898 46 YTL Zemın 1 Nolu bağımsız bölüm mesken 93 500 959 35 YTL Zemın 2 Nolu bağımsız bölüm mesken 93 500 959 35 YTL 1 Nonnal 3 Nolu bağımsız bölüm mesken 93 500 959 35 YTL 1 Nonnal 4 Nolu bağımsız bölum mesken 93 500 959 35 YTL 2 Normal 5 Nolu bağımsız bölüm mesken 93 500 756 80 YTL 2 Normal 6 Nolu bağımsız bölüm mesken 93/500 756 80 YTL 3 Nonnal 7 Nolu bağımsız bölüm mesken 93/500 756 80 YTL 3 Normal 8 Nolu bağımsız bölüm mesken 93'500 756 80 YTL A2Blok A2Blok 4 Normal 4 Nonnal 9 Nolu bağımsız bölüm mesken 93 '500 10 Nolu bağımsız bölüm mesken 93 '500 1. ve 2 MOŞ gflnû ve saati 01082005 Saat 09 35-09 40 11 08 2005 Saat 09 35-09 40 01082005 Saat 09 45-09 50 11 08 2005 Saat 09 45-09 50 01082005 Saat 09 55 10 00 11082005 Saat 09 55-10 00 0108 2005 Saat 10 05-1010 11082005 Saat 1005-1010 01 08 2005, Saat 10 15-10 20 11 08 2005, Saat 1015-1020 01 08 2005, Saat 10 25-10 30 1108 2005 Saat 10 25-1030 0108 2005 Saat 10 35-1040 11 08 2005, Saat 10 35-10 40 01082005 Saat 10 45-1050 1108 2005 Saat 1045-10 50 0108 2005 Saat 10 55-1100 1108 2005 Saat 10 55-1100 01082005 Saat 1105-11 10 11082005 Saat 1105-11 10 0108 2005 Saat 11 15-1120 11082005 Saat 11 1S-H20 0108 2005 Saat 1125 1130 1108 2005 Saat 1125-1130 0108 2005 Saat 1135-1140 1108 2005 Saat 1135-1140 01 082005, Saat 1145-1150 11082005 Saat. 11 45-11 50 01 08 2005, Saat 13 30-13 35 1108 2005 Saat 13 30-13 35 01 08 2005, Saat 13 40-13 45 11 08 2005, Saat 13 40-13 45 01 08 2005 Saat 11 08 2005 Saat 0108 2005 Saat 11 08 2005 Saat 0108 2005 Saat 13 50-13 55 13 50-13 55 756 80 YTL 01 08 2005 Saat 14 00-14 10 14 00-14 10 756 80 YTL 01 08 2005 Saat 14 15-14 25 11082005 Saat 14 15-1425 Satış >en Tokat Adlıvesı onunde Satı; şartijn 1 Satış yujcandakı şartlarda açık artorma suretıjle yapılacak Bu arttırmada tahmın edılen tavmetın yüzde 60 ını ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecrauunu \ e saüş masrailannı geçmek şaıtı ıle ıhale olunuı Boyle bır beddle alıcı çıknrasa, en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıvla yukandakı şartlarda ıkıncı artnrmava vikanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenlcul en çok arttıranm taahhudu saklı kalmak uzere arrtırma ılarunda gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edıleceknr Şu kadar la artnrma bedelırun malm tahmın edılen kıjTnetının yuzde 40 ını bulması \e satış ıste)enın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çe\irme ve paylaştırma masraflarını geçmesı lanmdff Boyle fazia bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşer 2 Artîırmaya ıştırak edeceklenn, tahmın edılen kjymetm jıızde 20 sı nıspetmde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankamn kesm \e suresız temınat mekrubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 10 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıve resmı, ıhale damga pulu bedeh, tapuharç\emasrafları EKP ozel şlemvergısı KDV alıcıjaaıttır Bınkmış vergıler sanş bedelmden odenır 1 lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn ı*ı bu gaynmenku! uzenndekı haklartnı hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gurı ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı lakdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt obnadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Ihale)e katılıp daha sonra ıhale bedelmı yatırmarrak suretıyle ıhalenm feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktin ve dığer zararlardan ve a>Tica temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmak sızın daıremızce tahsıl olunacak, bu &rk, varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5 Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorcbılmesı ıçm daırede açık oiup masrafi \enldıgı takdırde ısteven alıcıya bır ornejı venlebıiır 6 Satışa ıştırak edenlenn şarmamevı gormuş ve munderecannı kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2002.1161 Talımat savılı dosya numarası ıle mudurluğumuze basvurmaian ılan olunur 06 06 2005 (* l llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basm 29672
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog