Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 HAZİRAN 2005 PAZAI 18 SPOR spor(5 cumhuriyet.com.tr Futbol Federasyonu Başkanı tecrübeli teknik adamı ikna etti, resmi açıklama bugün Ikinci Terim dönemiSpor Servisi - Ulusal takımda2. Fa- tih Terim dönemi... Futbol Federasyonu Başkanı LeventBıçako. Terim*le dün yaptığı gö- nişmede tecrübeli teknik adarnın istediği şartlan ka- bul edecegini söyledi. Farih Terim ise BıçakcTnın 5 yıllık teklifine olumlu yanıt verdi. Y A R D I M C I L A R I B E L L İ O L D U L_ Fatih Terim'in yardımcılıklarıru yapacak isimJer belirlendi. Buna göre Müfit Erkasap ve Mehmet Özdilek, Terim'in ekibinde yer alacak. Müfit Erkasap, Bodrum'da yapılan görüşmede taraflar arasında prensip anlaşmasına vanldığını açıkJadı. Bu arada Fatih Terim'in ne kadar ücret alacağı belirlenmedi. Federasyonun bugünkü topiantısında bu konu ele ahnacak. Terim'in Bıçakcı'ya, "Benim için para değil, milli değeıier ön planda" dediği öğrenildi. Terim IstanbuTda Fatih Terim. Ulusal Takım Teknik Direktörlüğü önerisi- ne "Evet" yanıtını verdiği için istanbuTa döndüğü- nü açıkladı. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'yla yann (bugün) birara- ya geleceğıni belirten Terim; ga- zetecilerin kadroda bir degişikli- ğe gidip gitmeyeceği şeklindeki sorusuna. "OyuncularvemiDita- kun haklonda düşündûklerimi daha sonra sorabüirsiniz. Şimdi vauuzca teklife evetdediğimi ve o- nun için gddiğimi bümeniz yeter- K" yanıtını verdi. Hayatında omuzlannda yük ta- şımadığı dönemin bulunmadığı- nı kaydeden Terim, "Riskohnaz- sa, başan da obnaz" diye konuş- tu. Terim, şöyle devam etti' "Ben göğsümde 70 defa ay yri- dız taşıdun. 35 defa milli takun kaptanı olarak sahaya çıktım. Yürtdışuıagrttigmde de ay yıkbz- la beraber gfttim. Yok dryememe nedenim de ay yıkfaz." Futbol Federasyonu Başkanı Dr. Levent Bıçakcı. bugün yöne- tim kurulu üyeleriyle yapacağı toplantının ardından ulusal takı- mın yeni teknik direktörünü açık- layacak. Futbol Federasyonu'ndan ya- pılan açıklamada; başkan Levent Bıçakcı'nın yönetün kuruluyla bir araya geldikten sonra düzen- leyeceği basın topiantısında ulu- sal talamın yeni teknik direktörü- nü kamuoyuna duyuracağı bildi- rildı. Lütfı KırdarKongreMerke- zi'ndeki basın toplanösı saat 18.30'da başiayacak. Fatih Te- rim'le anlaşma sağlayan Bıçakçı, basın topiantısında Ay - Yıldızlı- larm teknik patronluğuna Te- rim"in getirildığini resmen açık- layacak. Basın topiantısında Te- rim de bulunacak. G Ü L B E Y I A K T I K O P A R M A D A R A K Î P L E R İ N İ G E R l D E B I R A K T I Akdeniz'de ilk halterden FİKRETDOĞAN ALMERIA-15. Akdeniz Oyunla- n'nda Türkiye'nin ük altın madalya- sı, erkekler halterde koparmada 56 kiloda Gülbeyi Akü'dan geldi. Aktı. silkmede de gümüş madalya kazan- dı. Bayanlar 48 kiloda Sibel Özkan. silkmede, karatede (-) 65 kiloda Yıl- dız Aras. gümüş madalyaya uzandı. Karatede erkeklerde ise 60 kiloda ŞevketBaştürk, 80 kiloda Zeynel Çe- fik. bayanlar 50 kiloda YTldan Doğan ve 65 kiloda Gütcao Ustaoğhı, Türki- ye"ye 4 bronz madalya getirdi. Atıcı- lıkta da Haül tbrahim Oztürk. bronz madalya elde etti. Yüzmede fınale ka- lan 5 Türk sporcusu ise dereceye gi- remedi. flancı gün sonunda ise Türkiye. ge- nel madalya sıralamasında 1 altın. 3 gümüş, 4 bronz madalyayla 6. sırada bulumryor. Halterdeerkekler 56 kiloda Gülbe- yi Aktı; koparmada ilkhakkında 106. ikinci hakkında 109. sonhakkında da 113 kilo kaldırarak koparmada altın madaryanın sahibi oldu. Bayanlar 48 kiloda SibelÖzkan ise silkmedeki ilk hakkında 84, ikınci hakkında 88, son son hakkında da 90 kiloyu sırtladı ve gümüş madalyayı boynuna taktı. Karatede bayanlar (-*-) 65 kiloda Yıkhz Aras, fınaİde îspan- yol Crisüna Feo Gomez'e yenılınce gümüşte kaldı. Yıldız Aras'ın Gomez'e mağlup olması, Türk delegasyonunda 'ha- kem skandah" olarak vorumlandı. SİLKMEDE GÜMÜŞLE ^ YETİNDİK Aktı silkmede; ilk hakkında 136, ikınci hak- kında 141 kiloyu kaldırarak Akdeniz Oyuala- n rekorunu kmb. Ancafc Güibeyi Akü'nın bu sevinci kısa sürdü ve Fransız halterci 144 ki- loluk derecesiyle Akdeniz Oyunlan rekoru- nun yeni sahibi oldu. Akn, son haklunda 144 kiloda basanlı olamayınca gümüş madaryayla yetindi. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay. maçı yöneten Sırp asıllı Bosna Hersek vatandaşı Dra- gosbv'ın geçmişten kalan bir Türki- ye düşmanlığı bulunduğunu belırte- rek. "Yine aJün madalyaınıza engel oJdu. Bu adam tam bir Türk düşma- nıdır. Gecmişte bizden para da iste- nHşti"dedi. Türk heyeti de Bosna Hersekli ha- kemi tek sonımlu olarak gösterdi. Erkeklerde ise 60 kiloda Şevket Baştürk, 80 kiloda Zeynel Çefik, ba- yanlar 50 kiloda VBdan Doğan ve 65 kiloda Gükan Ustaoğhı, bronz ma- dalya kazandı. Erkekler 10 metre ha- valı tüfek dalında H. Ibrahim Öztürk, fınalde 694.7 puanla hem bronz ma- dalya elde etti hem de kendısine ait olan Türkiye rekorunu kırdı. Ulusal Erkek Basketbol Takımı. (B) Gru- bundaki ilk maçında Fas 'ı 85-67 yen- di. Ulusal Bayan Voleybol Takımı- mız ise gruptaki ilk maçında Yunanis- tan'ı 3- 0"la geçti. Ulusal Erkek Hent- bol Takımı da gruptaki ilk maçında Fransa'ya 32-22 yenildi. Bayanlarda da tspanyaVa 40-38 mağlup olduk HBVTBOLCÜLfll KOTBOUHJ Bayan Ulusal Hentbol Takımı oyunculan ve yöneticilerini îspanya maçının yapılacagı Vicar Spor Salonu'na getiren otobüs yolunu kayberti. Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Osman Aslan. organizasyonun kötülüğunden yakınarak, "Bizi 1 saat otobüsle dolaşürdılar. Ne otobüs şoforü ne de bize eşük eden sKil potisler yohı ve salonun nerede oJduğunu bUmiyordu. Çok zor da ofea salona gelebüdik"dedi. HEDEF MADALYA 12 branşta yanşacaklar ALMERIA (Cumhuriyet) -15 Akdeniz Oyunlan'na bugün 13 branşta yapılacak müsabakalarla devam edilırken Türk sporcular ise 12 branşta mücadele edecek. Türkiye, erkekler basketbolda El Ejido Spor Salonu'nda TSÎ 13.30'da Bosna-Hersek, bayanlar hentbolde Vlcar Spor Salonu'nda 16.45, erkeklerde Infanta Cristına Spor Salonu'nda 19.45'te Sutıstan Karadag'la karşılaşacak. Türk sporculan aynca kanoda Almanzora Kanalı. eskrimde erkekler bireysel flörede Maximo Cuervo Spor Salonu, artistik cimnastik erkekler ve bayanlar genel bireysel yanşmada Akdeniz Oyunlan Spor Sarayı, halterde erkekler 62 ve bayanlar 53 kiloda Antonio Rivera Gençlik Spor Salonu. karatede erkeklerde 3 ve bayanlarda 2 sıklette Rafael Florida Spor Salonu, grekoromen güreşte erkekler 55, 66, 84 ve 120 kilolarda Hercal De Almeria Spor Salonu, yüzmede Las Almadrabillas Spor Merkezi, atıcılıkta bayanlar 10 metre havalı tufekle 25 metre tabanca ve erkekler trapta oyunlar atıcılık merkezi. yelkende de 470, mistral, laser ve laser radyal sınıflanndaki ilk 2 yanşta Ahneria Deniz Kulübü parkurunda mücadele edecek. GÜNÜN PROGRAMI (El Ejido/OJO) Türkıye-Bosna Hersek (Basket- bol erkek), (Vicar/16.45) Türkıye-Sırbıstan Kara- dağ (Hentbol bayao). (Infanta Cristina/19.45) Türkıve-Sırbistan Karadag (Hentbol erkek). TV'DE SPOR (TRT 3/12.00) Karate-haker, 14J0 Cunnastık, 17.00 Karate-vüzme. 19.00 Güreş, 22.40 Byn plaj vole\bolu (final). 23.40 2005 Akdeniz Oyunlan ert. plaj voleybolu finali Villarrealli Sorin'den vazgeçildi, gözler Interli Kily Gonzales'te G.Saray'ın tango inadı Malkaraspor, Dobruca'yı3-2 yendL (VEYSEL BALKAYA) Uğur Mumcu'da zafer Malkara^ıını CİHANÖZCAN Kumkapı Sançubuk 81 Spor Kulübü tarafin- dan her yıl geleneksel olarak UğurMumcuanı- sıııa düzenlenen 13. Uğur Mumcu Müıikler Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğu Malkaras- por kazandı. CUMOK temsilcılen ve gazetemiz okurlannın da ılgi gösterdiği final- deki mücadele ise nefes- leri kesti. 5 golün atıldı- ğı karşılaşmada Dobru- caspor'u 3-2 yenen Mal- karaspor, mutlu sona ula- şantarafoldu. 13 takımın katıldığı turnuvada üçüncülüğü ise tstanbul Gelibolu'yu 3-0'la geçen Güzelhisar elde etti. Turnuvanın en men takımı olarak da Kumkapı Sançubuk 81 seçildi. Kumkapı Sançubuk 81 Spor Kulübü Başkanı Murat Yıldınm, yaptığı açıklamada, bombalı sal- dın sonucu yaşarmnı yi- tiren gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ısminı ya- şatma aduıa bu turnuva- yı ısrarla sürdürdüklen- ni belirterek. "Burada oynayan birçok çocuk G. Saray'da,EBahçe'de, Be- şiktaş'ta yer almışbr. Gö- nül isterid her spor kulü- bü UğurMumcu gibi de- ğertiyazarve düşunürler için bu tür organizasy on- lar j'apsın" dedı. Bu arada gazetemiz s- por servisi müdürü Ab- dülkadir Yücelman a bir tebrik plaketi armağan edildi. NEVZAT DİNDAR Galatasaray Villarreal'in tecrübeli sol kanat oyuncu- su Sorin'den olumlu yanıt alamayınca gözünü başka bir tangocuya çevirdi. In- ter'in yıldız ftıtbolcusu Ki- ly Gonzales 'i gündemine alan San - Kırmızıhlar bu futbolcuda ısrarlı. 31 yaşın- da olan ve Italyan kulübüy- le bir yıllık sözleşmesi daha bulunan Gonzales'in yıllık 2.5 milyon Avro'lukbirma- liyeti bulunuyor. Cim - Bom bu parayı ödemeye sıcak ba- G.Saray'ın gündemine aldığı Interlı Kily Gonzales'in İtalyan ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Yılhk maliyeti de 2.5 milyon Avro. lamaması nedeniyle sıkmtı- lar üst düzeyde... Özellikle teknik direktörlüğe Gheorg- he Hagi'nin yerine Eric Ge- rets'in getirilmesinden son- ra transferde gaza basılaca- ğı düşünülüyordu. Ancak Ribery'nin sürpriz şekilde O. Marsilya'ya gitmesi planlan altüst etti. Sakarya- lı Ragıp ve Konyalı Altan'ı karken, sportifdirektörBü- lent Tulun da önümüzdeki günlerde Italya'ya giderek bu transferi bitirmeye çalı- şacak. Sancıh açıhş G.Saray yeni sezon hazır- lıklanna bugün Florya'da sabah gerçekJeştireceği ça- lışmayla başlıyor. Ne var ki istenilen transferlerin yapı- kadrosuna dahil eden San - Kırmızılılar, takımdaki ya- bancı oyunculann durumu- nun belirsiz olması nedeniy- le istenilen hamleleri bir rür- lü yapamadı. Florya'daki ilk antrenma- na evlenmek için izin alan Song ve Volkan'la olimpik takımda bulunan Cafercan ve Arda katılmayacak. Ay- nca izinli olan Mondragon da çalışmalann Istanbul eta- bmda yer almayacak. Panat- hinaikos'la anlaşamayan Conceiçao ise çahşmalara katılacak. TRABZONSPOR JerTerson seferi OMERGUNER TRABZON - Trabzonspor. önceki günanlaşfıklanBrezilyahkaleciJefifer- son'ı almaya gitri. Asbaşkanı OmerSanve yönetim ku- rulu üyesi Murat Bozoğm'nun dün ak- şam Brezirya 'ya uçtuğuve gelecek haf- ta Jefferson'la birlikte Türkiye'ye gelecekleri bil- dirildi. Brezilya'nmBotafogotakırrundabu sezon kiralık olarak forma giyen, ancak bonservisi Cru- zeiro'dan alınan 22 yaşındaki Jefferson 'la 2 yıh op- siyonlu 5 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi Zurawski'de ışık Daha önce Iskoçya'nın Celtic Glasgovv takımıy- la resmi sözleşme imzalamayan Zurawski'nin de yeniden Bordo - Mavili takımın gündemine geldi- ği kaydedildi. Trabzonspor Teknik Direktörii Şenol Güaeş, "Tolga'ruıı gitıneje yakm oMuğunubinŞorum. Giz- li sövlennor. .Ancak aldığım bilgjJerböyle.Bu bizim için kavip olacaktır. \ ıne de To^a konusu netlik ka- zanmadV dedi: GÜNÜN IÇlNDEN...GÜNÜN İÇÎNDEN... • CAREW'E SERVET - Beşiktaş'ın Nor- \eçli >ildızı Carew 'e Aston Villa'nın 5miîyon dolar teklıf ettığı bildınldı. Bonsenisi Barce- lona'dabulunan Rüştü'nûn ise F.Bahçe'yle her konuda aniastıfı kaydedıJdi. • NİHAT NE OLÂCAK? - CSKA Mosko- va'yla 10 milyonEurobonservisbedeli için an- laşan Real Socıedad yönetınu, "Nihat bizim futbolcumuz ve hıçbir fıyata satmayacağız. C- SKA Moskovabır kararalmalı, yaptığımız an- lasmanın dışında başka bir fiyata onu satma- yız" dedi. • FORMULA'YA ONAY - îstanbul Speed Park. Formula 1 'in yapılabılmesi için gerekli olanFIA homolegasyonualmaküzere FIA Ya- ns Direktörû Charlie VVhitting'den sözlü onay aldı. • BREZİLYA İLK FİNALİST - 7. FTFA Kon- federasyon Kupası'nda ilkfinaiist,Almanj'a'yı 3-2 yenen son Dünya Kupası'nın sahibi Bre- zilya oldu. 15. Dünya 20 yaş altı Futbol Şam- piyonası'nda ise Nijerya. norma] ve uzatma dakikalan 1-1 bıten maçta Hollanda'yı penal- ölarla (24 penaltı atıidı) 10-9la geçerek yan fınalde Fas'ın rakibi oldu. Arjantin ise Ispan- ya'yı 3-1 yendi ve yan Fınalde Brezilya'yla fi- nale çıkabilmek için kapısma hakkını elde et- ti. • KUBATİKİNCİ - A\Tupa Rüzgâr Sörfü Sla- lom Şampıyonası'nın üçürıcü gününde erkek- lerde Vırgır, Adalan'ndan Finian Maynard, ba- yanlardada Avusturya 'dan Allison Shreeve ilk sıradaki yerlerini korudu. Erkeklerde Hûseyin Sert; 6.. Ali Palamutçu; 7., ba)r anlardada Çağ- la Kubat ikinci sırada bulunuyor. Türkiye La- ser Sınıfi Yelken Birinciliği'nde ise erkekler- de laser4. 7 'de Saruhan Çınay. radyaldeSerkan Yapan. standartta Mustafa Çakır. byanlarda da 4.7'de Istem O£uzba\ır bınncı durumda... • HAKAN ÜNSAL/IN İSTEĞI - G.Anteps- por ve Ç. Rizespor'un transfer listesinde bulu- nan eski G.Sarayh Hakan Ünsal, "Çok sevdi- ğimG.Saray'dabiıkaçyıl daha futbol oynamak isterdim ama hsmet bu kadarmış" dedı. • SEZAR K.ERCİYESTE - SüperLig in ye- ni takımı K. Erciyesspor. G.Antepspor'un es- kı oy-uncusu Brealyah Sezar'la2 >illık sözleş- me imzaladı. Bu arada K. Erayes'in renkleri- ni aldığı Inter'le kardeş kulüp olacagı ve dost- luk maçı yapacağı bildirildi. • AYDIN YENİDEN BAŞKAN - Ankaragii- cü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu yapıl- dı ve Cemal Av dın yeniden baskanlığa seçildi. • BASKETBOL - F.Bahçe. Esra Şencebe ve Şükran Alba>Tak'la 2'şer yılhk sözleşme im- zaladı. • TENİS - Aldo Perahya anısına düzenlenen Povverade Uluslararası Erkekler Future Tenis Tumuvasında Makedon P'redrag Rusevski ve Bulgar Radosla\r Lukaev fınale yükseldi. Çift- lerde ise Kravchuk - Alexander Kudryavtsev (Rusya) ikilisi sampiyon oldu. GORUŞ / SERDAR KIZIK Futbolun Oiizeni İZMİR - Dünyanın gerçeği, eğitimli insan. Her sektör, başa- nlı olmak için bilimsel eğitim süzgecirtden geçmiş kadrolan top- luyor. Spora, özellikle de futbola gelınce durum biraz farklı. 1970'li yıllann ortasında îstanbul, Ankara ve Manisa'da spor akademileri kurulurken büyük umutlaryeşermişti. Sosyalist ve kapitalist dünyanın kapıştığı en büyük arenalardan biri spor- da, artık Türkiye de geleceğe yönelik önemli bir adım atmıştı. Yılmaz Yücetürk ve Tevfîk Eroğlu'nun önderliğindeo dönem akademilere giren Nedim Kurtiş, Tevfîk Lav, Metin Tüken- mez, Yılmaz Vural Giray Bulak, Hayri Zabun, Haluk Saçak- h, Behiç Funda, Necati Karasu, Mustafa Acar, Ersun Ya- nal ve diğerleri, bilimsel eğitimle mayalanarak Türk futbolunun taze fidanlan oluyoriardı. O dönemcte akademilerde sporun anatomisinden fizyoloji- sine, psikolojisinden hareket ve antrenman bilgisine, oyun stra- tejilerinden pedagojisine değin bir dizi dersle donatılmıştık. Futbolun taze fidanlan mezun olduktan sonra büyük bir umutla kollarnı avadılar. Ancak kulüp yönetimlerinden fede- rasyonlara, futbol medyasından eski düzenin nemacılanna ka- dar geniş bir koalisyon, onlann önüne büyük engeller çıkardı. Blerinde bilimse; eğitimin anahtanyla kapılan açmaya çalışan bu kuşak, agalaşmış ve yan mafyalaşmış futbol dünyasında elleri ve tımaklanyla kazıyarak başanlı olmaya çalıştılar. İlk darbe, bu üç akademinin 1983 yılında kapatlmasıyla gel- di. Daha sonra futbol arenasında kimileri düzenin çarklan ara- sında ezildi. Kimileri büyük mücadele vererek direndi. Kimile- ri yol değiştirdi. Bugün bazılan aramızdayok. Yılmaz Yücetürk, futboldaki kirliliğe isyan ede ede yaşamını yitirdi. Fenerbah- çe'nin zirvelerinde teknik dırektörlük yapan Eroğlu, Sakaryas- por'u UEFA'ya taşıyan Kurtiş, ulusal takımda antrenörlük dü- zeyine ulaşan Saçaklı üniversitelere sığınmak zorunda kaidı. Inatia mücadele eden Lav ve arkadaşlan bilimsel eğitimden, insanlıklanndan ödün vermeyince o kulüpten diğerine sürük- lendi. Ersun Yanal'ın başına gelenleri biliyorsunuz. Mafyanın, Susurlukçulann, tarikatçılann cirrt attığı federas- yon seçimlerinde son olarak AKP iktidannın güdümünde yeni bir yapı oluştu. Baskanlığa da Levent Bıçakçı ve ekibi yerieş- ti. Kısa günün kânnı değil Türk futbolunun ve ulusal takımın ge- leceğini planlayan, bilimsel ve ekip çalışmasını esas aJan Ya- nal'ın başına tezgâh örmek için düğmeye basıldı. Suni olarak Yanal-Hakan Şükür çekişmesi yaratldı. Sözleşmeler karşılık- lı feshedılirken Bıçaka büyük bir pışkinlikle, "Zaten benim gön- lüm hep Fatih Terim'den yanaydı" dedi... Peki, şimdi ne olacak? Anlaşmak için Bodrum'a Terim'in ayağına kadar giden Bı- çakçı, bundan sonra "Türk futbolununenyetkilisiyim"d\yer\a- sıl geçinebilecek? Galatasaray'da Şükür'den umudunu kesen Terim ulusal ta- kımda çark mı edecek? Yanal'ın karşısına Şükür"ü çıkaran medya, Terim bu futbd- cuyu ulusal takıma almazsa ne diyecek? En önemlisi de UEFA'nın, küresei futbol sermayesinin AJman- ya'daki dünya şampıyonasına gitmesini yürekten istediği Türk Ulusal Takımı, bu başanyı yakalayamazsa Terim ve Bıçakcı'nın hali ne olacak? Temiz futböl istiyoruz...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog