Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 HAZİRAN 2005 PAZAR 16 TELEVIZYON cumtvfa cumhuriyet.com.tr 'ÜNUN FıLMLERI Yoksul 13.10 TRTINT Dram Yoksul bir ışharu çaycısının yaşantısı içinde ekonomik savaşım veren ış çevrelennin ına- nılmaz entrıkalannın öyküsü. Zekı Ökten'in yönet- tıği filmde, Kemal Sunal. Şehnaz Dılan, Yaman Okayrolahyor(1986). Bir GeceKk... 16.00 CNBC-e Güldürü (About Last Night) - Film, ilişkilerinde cinsel arzuların ötesınde bır şey olup olmadığını me- rak eden bir çiftin yaşadıklannı anlatıyor. "Bır Gece- lik Aşk', David Mamet'in 'Sexual Pervesity in Chi- cago' adlı oyununan beyazperdeye uyarlanmıştır. Yönetmen: Edward Zwick. Oyuncular: Rob Lowe, Demi Moore (1986 ABD. 113'dk). Mirasyedfler 16.45 Kanal D Duygusal Tezgahtar ıki gençle sevgililerinın gülünç aşk ve serüven öyküsü. Aram Gülyüz'ün yönetti- ği fılmın başrollerinde Zeki Alasya, Metin Akpı- nar. Hale Soygazi gibi oyuncular yer alıyor (1974) Erkekler™ 20.30 Olay TV Müzikal (Gentiemen Prefer Blondes) - tkı dansçı genç kız zengtn koca bulmak ıçin Paris'e gelirler. Bu güzel ve göstenşli iki kızın hayali zengın ve lüks bir yaşama kavuşmaktır... Yönetmen: Howard Hawks. Oyuncular: Mariryn Monroe. Jane Russell, Charles Cobura. Elliot Reid (1953 ABD, 91 dk). Michael 21.00 Kanalturk Macera ©(Michael)- Michael, sırtındakı beyaz kanatlar- la Iowa'nın Stubbs kasabasına inip dünyevi ış- lere dalrruş. hayallerdeki sütun gibı meleklere ben- zemeyen, durmadan yemek yiyen, sıgara içen, gö- bekli, barlarda çılguıca dans etmekten hoşlanan zı- pır, çapkın, kanlı canlı bir baş melektir. Dedikodu dergisı National Mirror'dan iki gazetecı ve melek uz- manı geçinen Dorothy, onu Şikago"ya getırip yüz- yılın en önemlı haberine imza atmaya kalkışır. Yön: Nora Ephron. Oyn: John Travolta, Andie MacDo- well, Wilham HÛrt (1996 ABD, 105 dk). Bıtirim tküi 23.00 Kanal D Macera ı (RushHour)-Dedektif ve müfettiş Lee, Hong Kong polisine bağlı, uzakdoğu dövüşlen ko- nusunda rakip tanımayan son derece başanlı bir po- lis memurudur. Hayatta en çok değer verdiği varlık, Çin ABD Konsolosu'nun 11 yaşındakı kızı Soo Yung'dır. Bir gün, Soo Yung kimliğı belirsız kışı- ler tarafuıdan kaçınlır. Yön: Brett Ratner. Oyn: Jac- kie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkınson, Eİizabeth Pena, Chris Penn (1998 ABD, 97 dk). 23.30 / atv / Kızıl Nehirler Ayrıntı yanda 24.00 / Star / Cariito'nun... Aynntı yanda SeksiPeri 01.15 Show TV Güldürü /T7\ (The Muse) - Bır senaryo yazan olan Steven, ^£2' yazdığı senaryolar yetennce özgün olmadığı için para sıkıntısı çekmektedir. Yeni bır şeyler üret- me yeteneğinı yitirdığini düşünürken yakın arkada- şına bu sorununu açar. Arkadaşı ona Sarah adında bir kadınla tanışmasuıı önenr. Aslında Sarah bir il- ham perisıdir... Yön: Albert Brooks. Oyn: Albert Brooks, Sharon Stone, Andie MacDowell. O Izleyin Orta Değmez Yerli kanalturk Yazar Jean-Christophe Grange'nin aynı adlı eserinden uyarlanan film, gerilimden hoşlananlar için Fransız Alpleri'nde cinayet atv 23.30 Kızıl Nehirler - The Crimson Rivers / Yönetmen-Senaryo: Mathieu Kassovitz / Oyuncular: Jean Reno, Vıncent Cassel, Nadia Fares, Laurent Avare / 2000 Fransa yapımı, 102dakika TVr Senisi - Polisiye gerilim edebiyaünın yetkin isimlerinden ünlü Fransız yazar Jean-Christophe Grange'nin Türkiye'de de yayımlanan romanı "Kızıi Nehirier'1 (Les Rivieres Pourpres), aynı yetkinlikle beyazperdeye taşınıyor. Mathieu Kassovitz'in yönetiminde Jean Reno ve Vîncent Cassel gibı iki büyük aktörün varlığıyla hedefine ulaşan film, gerilimi son ana kadar taşıyor. Ülkenin en başanlı seri cinayetler dedektifi Pierre Niemans (Reno), Fransız Alpleri'nin buzlu atmosferi arasına saklanmış gibi duran üniversite kasabası Guernon'da işlenen bır cinayeti araştırmak üzere bölgeye gönderilir. Bu sıradan bir cinayet değildir, katil öldürmeden önce Vlncent Cassel ve Jean Reno gibi Ud büyük aktörün variığı ile hedefine ulaşan 'Kızıl Nehirier', kurbanına işkence etmiştir. Niemans, kasabada araştırma yapmaya başlar. Ancak üniversite yetkilileri işbirliği yapmaya pek de hevesli değildirler. Bu arada fazla uzak olmayan bir yerde. genç ve hızlı bir dedektif olan Max Kerkerian (Cassel). yirmi yıl önce ölen küçük bir çocuğun mezarına zarar verenleri araştırmaktadır. Niemans, cinayetlerin ardında müthiş bir sır perdesinin olduğunu, inanılmaz yalanlann söylendiği ve korkunç kötülüklerin yapılabildiğini fark eder. Ayn araştırmalar yürüten gerilimi son ana kadar taşıyor. dedektifıenn elde ettikleri ipuçlan onlan buluşturur. tki suç da birbiriyle bağlantılıdır ama nasıl? Niemans ve genç meslektaşı Max bir takım oluşturarak katilin peşine düşer... CNNTûrk 13.10 Karalama Defteri TV Servisi - "Karalama DefterTnı Doğan Hızlan ha- zırlayıp sunuyor. Eğirimci-yazar Doğan Cü- celoğlu'nun konuk olduğu yapımda Cüceloğlu, "tnsanı Ararken" kıtabında okurlan ile paylaştığı renkli yaşamı- nı anlatıyor. Programda aynca, thsan Yıhnaz gazetelerin kitap ek- lerini hazırlayan editörlerle yaz tatilinde neler okunabüe- ceği üzerine sohbet ediyor. NTV 20.05 Aşık olmanm sırn işleniyor TV 7 Senisi - Üç bölümden oluşan "Aşkm Bilimi" bel- geseli bu akşam ekrana ge- liyor. Programda, "Aşk nedir", "tnsanlar neden aşık olur", "Aşık olmarun snn nedir", "Beynimizin hangi kısrru aş- kı hissetmemize sebep ohır" gibi sorulara yarut aranıyor. Al Pacino 'nun başrolde oynadığı yapım, geç saatte ekrana gelse de izlenmeyi hak ediyor Gangster dünyasına bakışTV Servisi - Eski bir yüksek mahkeme hakimi olan Edwin Torres'in iki romanından sine- maya uyarlanan "Carlito'nun YohT, bu akşam Star'da ekrana geliyor.. Ünlü yönetmen Brian De Palma'nın imzasını taşıyan film, gangster dünyasının özel- liklerini yansıtan oldukça başa- nlı bir yapım. Fılmdeki olaylar, beş yıl ön- ce adaletin yanlış bir karanyla hapise âtılmış olan Carlito'nun (Pacino) etrafinda gelişiyor. Yıl 1975'tir... Hayatının beş yılını kaybetmiş olarak hapisten çıkan Carlito, îspanyol Harlemi'ne geldiğinde, karşısında sevinçli bir kalabahk bulur. Bir zaman- lann efsanevi adamı Carlito, şimdi Bahamalar'da bir araba kiralama işi kurmak nıyetinde- dir. Gerekli sermayeyi bulmak için avukatı David'e (Penn) git- tiğinde, başuıa ne gibi dertler açılacağını tahmin bile edemez kahramanımız. "CarBto'nunYohı", görülme- si gereken sürükleyici bir gansgterlik destanı. Yayın saati biraz geç de olsa kaçınlmama- sı gereken bir çalışma... Star 24.00 Brian De Palma'nın yönettiği 'Carlito'nun Yolu', sürükleyici bir gangsterlik destanı. Carlito'nun Yolu - Cariito's Way / Yön: Brian De Palma / Senaryo: David Koepp / Oyn: Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, John Leguizamo, Ingrid Rogers/1993 ABD, 144dakika. tv8 11.00 Çocuğum veBen TV Senisi - "Adım Adnn Çocuğum ve Ben" progra- mmda bu hafta Nur Onur, lezzet ustası Foddie'nin ya- ratıcısı Emel Başdoğan'ın evine konuk oluyor. Prof. Dr. Hflal Mocanın yağlann ve yağ asitlerinin önemi hakkında bilgiler ver- diği yapımda, psikolog Setin Özkök Karacehennem evli- lik problemleri, boşanma ve çocuğa etküerini anlatıyor Programda aynca otistik çocuklann yaşamlanyla il- gili merak edilenler, Yağmur Çocuklar Merkezi'ndeki görüntüler eşliğinde ekran- lara geliyor. CNNTürk 11.10 Mumcu konuk oluyor TV Senisi - ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu, "Ankara Kutisi" programı- mn bu bölümüne konuk olu- yor. Mumcu canlı yayında, hü- kümete YÖK ve Cumhur- başkanlığı seçimleri ile ilgi- li neler önerdiğini, anayasa değişikliklerine nasıl destek vereceğini anlatıyor. Programı, NurBatur,Fik- ret Bila ve Murat Yetkin bir- likte sunuyor. 19.30 Almanya'dan ekrana geliyor TV Senisi - Bilge Egemen, "Ah Şimdi Orada Ohnak Vardı" programının bu bö- lümünde Almanya'dan ses- leniyor. Almanya'run bilinmeyen yönlerinin ekrana geldiği yapımda, Essen yakınlann- daki kapalı kayak merkezin- de yaz ortasında kayak ya- panlardan, Avrupa'nın en büyük eğlence paîklanndan biri olan Köln'deki "Phan- tasialand^a kadar pekçok konuya yer veriliyor. TKT1 20.55 Sezen Aksu konseri TVSenisi-TRT, Türkpop müzığinin en ünlü isimlerin- den Sezen Aksu'nun konse- rini bu akşam ekrana getiri- yor. Yönetmenliğini Ayşe Ersaym'ın üstlendiği ve Ak- su'nun 30. sanat >ilını kutla- dığı konserde "Minik Ser- çe", sanat hayatına başladı- ğı dönemden bugüne pek çok unutulmaz parçasını seslendiriyor. Tv PROGRAMLARI 08.10 Çizgi Film Kuşağı ' 09.00 Çizgi Sinema: Kuzey Rüzgârı Efsanesi 10.25 Devriâlem 11.25 Yabancı Film: Ouantez Kasabası 13.00 Haber Bül- teni 13.30 Büyüteç 14.30 Natürmort 15.00 Savaşta Barışta Türk Ordusu 17.00 Belgesel: Vahşi Yaşam Günlü- ğü 17.30 Dizi: Dönme Dolap 18.45 Beşe Beş 20.00 Ana Haber Bulteni 20.55 Sezen Aksu Konseri 22.50 Fut- bolvizyon özel 23.55 Günun Ardın- dan 00.15 Yabancı Film: Ouantez Kasabası (0 312 490 43 00). 09.00 Habervizyon 10.45 Belgesel: Bilim ve Yaşam 11.05 Pazar Konseri 12.40 1+100 14.20 Neydi O Günler 14.50 Dizi: Hayaletler 16.10 Kanun Adına 16.45 Mini Konser 17.10 Dizi: Altın Kanatlar 18.00 Haber 18.15 Az Politik 18.45 Çağdaş Türkiye 19.10 Dizi: Rastignac 20.05 Anadolu Hika- yeleri 20.40 Yüzyılın Savaşı 21.35 Neydi O Günler 22.05 Dizi: özel Birim 23.30 Anılarla Müzik 01.00 Dünya Sahnelerinden 02.35 Yabancı Film: Yuvaya Dönüş (0 212 259 72 75). BUGUN Ah Şimdi Orada OlmakVardı! BrazIiyoUgi: Soo Coetano-Santos ıcanit) Grand 07.30 Kahraman Minikler 08.00 Kasaba 08.30 Yaşayan Hazine 09.00 Yerli Film: Deli Ormanlı 10.30 Ege'den Selam Var 12.00 Ge- zelim Görelım 12.02 2005 Akdenız Oyunlan: Karete 12.30 2005 Akdenız Oyunlan: Karete- Halter 14.30 2005 Akdenız Oyunları: Jimnas- tik 17.00 2005 Akdenız Oyunlan Stüdyo 18.00 2005 Akdeniz Oyunlan: Karete-Yüzme-Hal- ter-Güreş 21.00 2005 Akdeniz Oyunlan: Hal- ter 23.00 2005 Akdeniz Oyunlan Stüdyo 24.00 2005 Akdenız Oyunlan Bayanlar Plaj Voleybo- lu Final Karşılaşması 01.00 Kapanış. 99.30 Pazardan Pazara 10.30 Haydi Çocuklar 11.00 Hosgel- dın 12.15 Gezgin 12.45 Geç- mişten Günümüze Dünya Harikaları 13.10 Yerli Film: Yoksul 15.20 Bengi 16.10 Hukuk Rehberi 17.30 Küçük Şeyler 18.00 Haber 18.20 Haftanın Yorumu 18.50 Anadolu Hikâ- yeleri 19.50 Bergüzar 20.45 Universiade 2005 21.15 9. Senfoni 23.05 Neydi O Günler 23.35 Okudukça 00.30 Güneş Dogudan Doğar 01.50 Hoşgeldın 03.00 Haber. 07.00 Çizgi Film Kuşağı 09.10 Yaban- cı Film: Son Leprikon 11.00 Ruhun ^ ^ Labirentlerı 12.00 Dekoraktif 13.005 1 H r Gün Ortası Haber 13.20 Paparazzi 15.00 644. Tarihi KırkpınarGüreşleri (Naklen) 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: AB'nin Yolları Taştan 22.00 Ibo Show 24.00 Yaban- cı Film: Carlito'nun Yolu 02.30 Haberler 03.00 5'te 5 03.40 Türk Halk Müzığı 04.00 Haber (0 212 448 80 00). 08.30 SözSizin 09.30 Focus 10.00 Profes- yoneller 11.00 80+1 12.30 Parantez 14.00 Franchısing Dünyası 16.00 Fuar Evi 17.15 Kobiler Soruyor 20.00 Fuar 20.30 Idil Tarakçı ile Borsa Bülteni 21.30 Teknovizyon 22.30 Maestro&Elizabeth 01.00 Agora (0 212 465 79 49). 10.10 Çağatay Yolda 11.10 Para- nın Yönü 11.30 Sen de Katıl 12.10 Iddia 13.20 Game Soccer 14.10 Tme Out 15.00 Moda Türk 16.10 Lojıstik 16.40 En Heyecanh Yeri 18.10 Üniversite Yo- lunda 19.20 Dıgıtal Hayat 20.10 Sılikon Vadi- sı 21.10 En Heyecanh Yerı 22.00 Empatı 23.10 Bağımsız Sohbet 00.10 Paranın Yönü (Tekrar) 00.40 Futbol Data (0 212 449 07 00). 08.00 Show TV Çocuk Kulübü 10.00PazarSürprizı 12.15Türkı- ye'nin Yıldızları 14.15 Sinyal 15.00 Silikon Vadisi 16.00 En Ko- mik An 16.45 Dizi: Hayat Bılgisi 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 19.55 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Davetsiz Misafır 22.15 Pazar Keyfi 01.15 Ya- bancı Film: Seksi Peri 03.00 Son Haber 03.30 Dizi: Sevginin Gücü 05.00 Yerli Film: Zümrüt (0 212 355 01 01). _~ X _ _ 07.15 Çizgi Film Kuşağı 09.30 Sm T y Harıka Pazar 12.00 Ankara'da • " Sabah 13.00 Gün Ortası 13.30 Dekodizayn 15.00Airport 15.50 Belgesel: Ev- siz Gorıller 16.40 Hamdi Alkan TV 17.10 Dizi: Saklambaç 19.00 Ana Haber 19.45 Spor Ha- berleri 20.00 Yerii Film: Vızontele 22.30 Ha- yallerım ve Aşkım 23.30 Yabancı Film: Kızıl Nehirler 01.15 Belgesel: Evsiz Gorıller 03.00 Gecenin Içınden (0 212 354 30 00). 08.20 Beş Çayı 09.10 Basın Özetleri 09.20 Gerçeğin Ta Ken- disi 09.35 Gece Gündüz 10.10 Herkes Bunu Konuşuyor 11.05 Yaşasın Ha- yat 12.05 Eko Diyalog 12.30 Tasanm 13.10 Futbol Aktüel 14.10 Dunya Gençler Futbol Şampiyonası 15.00 DTM Şampıyonası 17.10 NBA Jam 18.05 Golden League Özel 19.00 Haberler 19.35 International Herald Tribune 20.05 Aşkın Bilimi 1 21.05 Aşkm Bilimi 2 22.05 Aşkın Bilimi 3 23.20 Transvvorld Sports 24.00 Haber (0 212 335 00 00). 08.00 Kanal D Çocuk Kulübü Yarı- şıyor 10.30 Survivor Türkiye: Bü- yük Macera 12.00 Evim Guzel Evim INM3M1»' 13 -°° '? Dunyası 13.50 Yerli Film: ^ * ^ ~ ^ Baş Belası 16.00 Çizgi Film: Sco- oby Doo ve Scrappy Show 16.45 Yerli Film: Mirasyediler 19.00 FIFA Konfederasyon Ku- pası Yarı Fınal Karşılaşması: Meksika-Arjan- tin (Naklen) 21.00 Dizi: Sensız Olmuyor 23.00 Yabancı Film: Bitirim Ikili 01.00 Dizi: Kobra Takibi 02.10 Yerli Film: Pir Surtan Abdal 04.50 Trafik (0 272 473 5) 7 7). 10.00 Dizi: Zehra Ana 11.00 Deği- şimVaktı 12.00 Haberler 12.30 Yer- li Film: Kader Utansın 14.30 Dış Hatlar 15.30 Yerli Film: Divane 17.30 Yıldız- lar Vadisi 19.00 Ana Haber Bulteni 19.45 Şa- ka Olsun 22.00 Dıkkat 24.00 Türku Filmi 02.00 Gece Haberı (0 212 454 56 00). 09.00 Yeni Gün Haftasonu 11.10 An- kara Kulısı 13.10 Karalama Defteri | 14.05 Iş'te Gundem 14.30 VVımble- don Günlüğü 15.05 Center Court 17.10 Pıvot 18.05 Design 360 18.30 Otomobıi Insana Benzer 19.10 Frekans 20.10 Artı Eksı Yedı 21.05 Transfer Dosyası 22.05 Wımble- donda Bugun 23.05 Renkler 23.30 Batman Be- gıns: Kamera Arkası (0 212 413 56 00). 10.00 DIZI: Bak Şu Konuşan Kope- ğe 10.30 DIZI. Basıl Brush 11.00 Çocuğum ve Ben 11.30 Muzık Dergisı 12.25 Motor Sporları 13.30 Yaşamdan Dakikalar 15.05 Pole Posıtıon 16.00 Motor Spodarı 16.30 Yabancı Film: Içimizdeki Düş- manlar 18.30 Rocktuel 19.30 Ah Şımdı Orada Olmak Vardı 21.00 Sahncak 22.00 Brezılya ü- gı: Sao Caetano - Santos (Naklen) 24.00 WTCC Otomobıi Yanşlan (0 212 288 51 52). 06.30 Çizgi Film Kuşağı 08.45 U*J Yabancı Film: Soygun 10.15 Ya- bancı Film: Seksi Erkekler 13.30 Cine Maison 14.00 At Yanşı 18.30 Yabancı Film: New Y- orktoLonglsland20.00Haber 20.15Yaban- cı Film: Son Şans 21.50 Yabancı Film: Küp 23.30 Fantasy TV (0 272 336 75 75;. 10.45 Gizli Denızaltı 12.35 Ya- bancı Gezegen 14.30 UFO öy- _ küsü: Efsane mi, Gerçek mi? 15.30 Kahraman Etkeni 16.00 Sıra Dışı Mu- hendıslik 17.00 Buz Adamı: Katıl Avı 19.00 Kesişmeler 20.00 Sürüş Keyfi 21.00 Yıldız Sa- vaşları Bilimi 24.00 Avrupa'nın Gizli Orduları 00.55 Buz Adamı: Katil Avı 02.45 Kesişme- ler: Ju Ming (0 212 330 00 88). C 09.00 Gönül Bahçesi 11.00 Top Ten 13.00 Special VVeekend 15.00 Kliptomani 17.45 Eko Plus 18.30 Magazın Gündemi 20.00 Haber 20.45 Dizi: Kara Şimşek 21.45 Yabancı Film: Merce- nory 23.15 Altematif (0 272 256 82 82). 11.00 DIZI. Malcolm İn The Mıdd- le 11.30 Dizi' Two&A Half Men 12.00 Dızı: GılmoreGırls 13.00 Dı- zı: E.R. 14.00 Dızı: Las Vegas 15.00 Dızı: Seinfeld 16.00 Film: Bir Gecelik Aşk 18.00 Dızı: Desperate Housevvives 19.00 Dızı: Lısten Up 19.30 The Sımpsons 20.00 Di- zi: Cold Case 21.00 Dızı: X-Fıles 22.00 Dızı: C- Sl: NY23.00 Dızı: Nıp-Tuck(027233001 01). ULUSAL 10.10 UlusalFırsat 11.10 Yö- re Yöre Türkülerimiz 13.10 Müzik Pınarı 14.15 Merhaba Sağlık 16.10 Sanat Hayatı 17.10 Ulusal Fırsat 17.20 Kırmızı Çizgıler 18.10 Avrupa'dakı Türkiye 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Haberlerı 20.00 Vural Savaş'la Başbaşa 20.30 Türkü Pazarı 22.00 Türküler 23.00 Haberler (0 212 251 50 90). . 10.00 Sağhkh Yaşam 11.00 Bir Mekan Bir Yorum 12.00 Festı- val Gunlüğu 12.30 Sıradışı 13.15 Katalog 13.30 Açılım 15.05 Tatil Rotası 15.30 Resmedeiım 17.05 Turkü Diyenler 19.00 Festival Günlüğu 19.30 Haber 20.30 Yabancı Film: Erkekler Sarışın Sever 22.00 Kartpos- tal 22.30 Başka Hayatlar 24.00 Gece Haberle- rı 02.00 Olay Muzık (0 224 331 70 00). 09.05 Yabancı Film: Yeraltı Ca- navarı 4 10.50 Yabancı Film: Italyan Işı 12.45 Yabancı Film: Kumar Tutkusu 14.40 Yabancı Film: Ölumcul Tutku 16.20 Yabancı Film: Mambo Italıano 18.05 Yabancı Film: Alçak Adam 20.30 Yaban- cı Film: Rrrrrr! 22.20 Yabancı Film: Ölüm Bızi Gözethyor 00.10 Yabancı Film: Italyan Işı 02.05 Yabancı Film: ölümcül Tutku (02123260000). J 07.00 Khp 07.30 Çizgi Film Ku- şağı 11.00 Belgesel: Doğanın , . . Kanatları 12.00 Politika Durağı KanailurK 13.00 Gün Ortası Haberler 13.15 Aş Kendini 14.00 Spor Aktif 17.30 Çizgi Sine- ma 19.00 Dizi: Robin Hood 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: Micheal 23.00 Belgesel: Doğanın Kanatları 01.45 NFL Sezon Maçları Tekrarları (0 212 355 85 000). 10.05 Yerli Film: Inleyen Nağmeler 13.10 Yerli Film: Medcezir Manzara- lan 14.35 Yerli Film: Çapkın Kızlar 16.15 Yerli Film: Hamsi Nun 17.30 Yerli Film: Karlı Dağdaki Ateş 19.05 Yerli Film: Anne ve Kızı 22.00 Yerli Film: Öfkenın Bedeli 23.30 Yerli Film: Medcezir Manzaraları 00.55 Yerli Film: Çapkın Kızlar (0 272 326 00 00). 09.00 Türk Kahvesi 11.00 An ka- ra Rüzgan 12.00 Ekonomi Poli- tik 13.15 Yedigün 14.00 Foto- Graf 15.15 Vardiya 16.00 Müzı- kare 17.15 Belgesel 18.00 Daldan Dala 19.30 Haberler 20.30 Türkü Pınarı 22.00 Futbol Av- rasya 24.00 Gece Haber (0 312 231 21 00). HAFTA SONLJ SPOR 13:10 FUTBOL PAZARI Milli Takım ve transferler 15:00 DTM Almanya Binek Otomobıi ler Şampiyonası 18:10 canlı GOLDEfl LEHGUE Murat Kosova Ciineyt Koryürek Yarışlara 5 gün kala son durum mv/www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog