Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

'Cumhuriyet AR I ENEL HAKK-IN HAKKI İlhan Selçuk Çag Panıiama A.Ş Tmiracagı Cad No 39 41 (M334)Ca!aJotlu-!sCinbdTd 212)5140196 Cumhuriyet KCumhuriyet K I T A P L A R I SÖYLEV-III-BELGELER H.V.Velidedeoğlu Çag Pazariama A.Ş Târimcağı Cad No 39 41 |212)M4O! % 82. YIL SAYI: 29117 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,ç,nde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 26 HAZİRAN 2005 PAZAR Selçuklıf nıın kışlık, turizmin yazlık başkenti 'ALANYA' Alanya Kalesı, Alaattın Keykubat'ın eserı Baştan ınşa ettırdığı kente kendı adından Alaıye demış ve Selçuklu'ya kışlık başkent yapmış Alanya'ya bugun ıse "turizmin başkenti" denılse yanlış olmaz eni biçimi, içeriği, kuşe kâğıda baskısı ile gezi dergimiz yenilendiL Çarşamba günü Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden isteyin. • PotemkinlOO yaşında... • Seks bağımlısı mısınız? • Kırışıklıklara karşı! • İzmir müzikle bulustu... Bugün Cumhuriyet'le birlikte. Siyasi parti temsilcileri, son günlerde artan saldınlann durdurulması için ortak tavır koyan aydınlara destek verdi Teröre karşı barış çağrısıAydınlar tarafından artan terör olaylan üzerine yapılan "barış içinde adil bir yaşam" çağnsı siyaset dünyasında yankı yarattı. Çağnnın karşılık bulması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten parti yöneticileri, terörün son bulmasını iste- diler. CHP Grup Başkanvekili Koç, saldınlann arkasındaki lojis- tik desteğin incelenmesi gerektiğini vurgulayarak "ABD ile iliş- kilerde Türkiye'ye verilen sözlerin sorgulanması gerekir" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özyürek, sorunun çözülebilmesi için saldınlann yoğunlaştığı bölgelerin ekonomik, sosyal ve kül- türel yönden geliştirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Dışişle- ri Komisyonu Başkanı Dülger, terorizmin toplu halde kınanması ve propaganda yollannın kapatılması gerektiğini ifade etti. HA- DEP Genel Başkan Yardımcısı Ürküt, "Taraflann birbirini anlaya- rak banş masasına oturmaları, olması gerekendir" dedi. • 5. Sayfada KAMPANYA DÜZENLEYEN AYDINLAR 'OPERASYONLAR DURDURULMALI' 20 YILDA 52 BlN TERÖR SALDIRISI 'Düşlergerçekolsun' Başkanlar destekverdi Eylemler hız kazanıyor anılıyor Türkiye'nin bınlerce yurttaşını terore kurban verdığı- nı, terorle mucadelede mılyarlarca dolar harcadığını be- lırten aydınlar, "Terore hayır, banşa evet" çağnsıyla yuz- lerce unza topladılar PKK'nın eylemlennı önkoşulsuz olarak bıtırmesını ısteyen aydınlar, hukumetın de "de- mokratık açılımlar" sağlamasuu ıstedıler • 5. Sayfada Devlet Bakanı AbdüllatifŞener: Borcumuz çokfazla, azalması gerekiyor De\let Bakanı Şener, Türkıye'run borç stoku- nun çok fazla olduğunu belırterek "Borcun fazla artması ekonomı ıçm bü- yük yüktûr, nsk alanıdır Daha düşuk düzeyde borç stokuna sahıp olmamız lazun" dedi Bazı vergı- lerde oransal olarak azalt- malar yaptıklannı soyle- yen Şener, bunun yeterlı olmadığını ve Türki- ye'nin vergı reformuna ıhtıyacı olduğunu söyle- di LEYLA TAVŞA- NOĞLU'nun söyleşisi • 12. Sayfada Murat Karayalçın 'Solpartide şeyh olmaz' SHP2 Olağan Kurulta- yı'nda tek aday olan Mu- rat Karayalçın geçerlı sa- yılan oylann tamamrnı alarak yenıden genel başkan oldu Solu dağı- nık yapıdan kurtaracak adresın kendı lıderhğın- dekı SHP olacağını be- lirten Karayalçın, CHP lıden Denız Baykal'ı partısınde "tek ses, tek şef" olmakla suçladı Karayalçuı, "Sol partıde tek ses olmaz, şeyhler olmaz" dedi AYŞES4- YlVın haberi • 4. Sayfada Aydınlann PKK'ye ateşkes çağnsına başta Dıyarba- kır olmak uzere bolgedekı tum yerel yonetıcıler destek verdıler Dıyarbakır Buyukşehır Beledıye Başkanı Bay- demır, DEHAP'h 56 beledıye başkanı olarak aydınlara, ateşkes çagnsında destek açıklaması yaptıklannı anım- sattı MAHMLT ORAL'ın haberi • 5. Sayfada Terör orgutu PKK, 2005 yılında eylemlenne hız ver- meye başladı 1984-2004 yıllan arasında 52 bın 315 teror e>lemı gerçekleştıren orgutun Ağutos 1984 ile E\lul 2001 tanhlen arasında duzenledığı saldınlarda, 4 bın 124 asker. 1281 korucu, 200 pohs olmak uzere 5 bın 605 guvenlık gorevlısı şehıt oldu • 5. Sayfada D 7 * O . ı]f/~ı-if* Halk ozanı Pir Suitan Abdal, doğum \eri olan Sıvas'ın YUdızeli ilçesine bağlı Banaz kö\ünde düzenlenen çeşitli ± ll kjldllClrl etkinliklerle anünor. Programa katılan Pir Suitan Abdal 2 Temmuz Kültür \e Eğitim Yakfı Başkanı Murtaza De- mir, burada, bu yıl 16'ncısını düzenledikleri etkinliklere katılımın giderek arttığını söyledi. Demir, evrensel ola- rak düzenlenmesini istedikleri etkinliklere her kesimden yurttaşın katılarak kaynaşmasını istedi. • 8. Sayfada îran'da aşın muhafazakâr Ahmedinecad'ın seçim zaferi din adamlannın etkisini arttıracak ^Reformlara ve BMIrak halkını korumadı 'Irak Dünya Mahkemesi'nın son oturumuna Istanbul'da devam edıldı. Oturumda ABD ve koalısyon güçlenmn ışgalnıe ılışkın Bır- leşmış Mılletler'rn ışgal karşısındakı "pa- sıftutumu" dosya olarak "Vıcdan Jün- sı"ne sunuldu Iddıa makamı adnıa konu- şan eskı BM Genel Sekreter Yarduncısı Halhday, "BM Irak'ı ABD ve Bntan- ya'nın asken saldınsına karşı korumadı" dedi. HİLAL KÖSE'nin haberi • 8. Sayfada YÜZde 62 Oyla kazandl Îran'da cumhurbaşkanlığı seçımını yüzde 62 oyla kazanan aşın muhafazakâr Mahmud Ahmedinecad, hedefının "modern, ılen, güçlu bir Islamı toplum modeh yarat- mak" olduğunu söyledi. Seçım sonuçlan, ülkedekı reformlar ve görelı toplumsal özgurlüğe 'veda 1 anlamına gelıyor. • 11. Sayfada CÖrİİŞÜmÜZ değİŞmedİ' Seçım sonuçlannı değerlendıren ABD'lı yetkılıler, "'Iran'ın bölgede esen özgürlük rüzgârlannın dı- şında kaldığı yönündekı görûşümüz değışmedı" yorumunu yaptı- lar Iranlı muhalıfler ıse "İran'ın yıkılışını hızlandıracağı" gerek- çesıyle sonuçlardan memnun olduklannı açıkladılar • 11. Sayfada Kurban hnyeni albümü çıktı Eğlenceli, hareketli, sert şarkılar Deniz, Kerem, Burak ve Özgür.. Yanı Kur- ban grubu 'Insanlar' albümüyle dınleyıcıle- nn karşısına çıktı "Bıraz eskı punk gelene- ğıne bağlı, bıraz eğlenceli, bıraz karanlık, sert" şarkılar, Kurban grubunun sekız yıldu: oluşturmaya çalıştığı 'tarzı'nı yansıtıyor Kurban grubu 'Insanlar' albumu ıçm geç- mıştekılere göre "daha karanlık ve gıtar ağır- lıklı" şarkılar yapmış Malzemelen bir araya getmp birlikte üzennde çalışarak bir buçuk ay gıbı kısa bır sürede albumu bıtırmışler HATtCE TUNCER'in röportajı • 7. Sayfada Efes Pilsen 'inyapüğı araştırma Türkiye'de kadın olmak zor zanaat Türkiye'de 18 ılde 1598 kadının katıldığı Efes Pılsen'uı araştırması, Türk kadını profı- lını ele alıyor Araştırmaya göre Türk kadınlannın büyuk bolıimü kahverengı göz ve saç rengıne, buğday tene ve duz saçlara sahıp Türk kadımmn tüketım kalıp- \l lan ıçuıde ılk göze çarpan dış sağlığı. Türk kadını dış sağlığı ile çok ılgılenmıyor. Türk ka- dınlannın yaz dönemınde yı- ! kanma oranı ayda ortalama 20'yı bulurken kışm bu sayı 7 8'e düşüyor. I 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Açm, Yoksuhm Tüpbanlısı Olsa NeOlurr«masaNeOlur r Emine Hanım'ın medyanın ılgısını çeken tarafı, turbanlı başı Bayan Başbakan'ın medyada adı, kımı sosyal et- kinliklere katıldığı, toplumsal olaylarayön verdığı için geçmıyor, TV'lerde duyulmuyor. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de m Kazım Koyuncu kansereyenüdi Karadeniz muzığıne getu-- dığı rock yorumlanyla tanı- nan Kazım Koyuncu (33) dun testıs kansen nedenıyle tedavı gorduğu Amenkan Hastanesı'nde yaşamını yı- tırdı Kazım Koyuncu ıçın bugun saat 11 OO'de Harbıye Cemıl Topuzlu Açıkhava Tıyatrosu'nda bır toren du- zenlenecek • 7. Sayfada Ulusaltakımda Mnci Terim dönemi Ulusal Futbol Takunı teknık dırektorluğu- ne Fatıh Terım getınldı ErsunYanal'ıngo- re\ıne son venlmesuıın ardından tecrubelı teknık adamla goruşen Futbol Federasyonu Başkanı Levent Bıçakcı, Tennı'm şartlannı kabul edeceklennı açıkladı Fatıh Tenm'ın federasyonla 5 yıllık anlaşma yapması bek- lenıyor Federasyon Başkanı Bıçakcı'nın bugun yonetım kurulu uyelenyle yapacağı toplantınuı ardından Fatıh Tenm ısmını res- men açıklaması beklenıyor B ipor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Aman Yolumuza Devam Edelim../ AB ile ilışkılerımız açısından "s-ağır dıyaloglann" yaşandığı bır haftayı gerıde bıraktık llerıde bugun- kü Turkıye'yı ve Avrupa'yı araştıracak olanlar, "Bu- na dıyalog değıl, monolog denır" dıyecekler ama bız yıne de dıyalog dıyelım Aksı halde AB ile bozuk olan MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog