Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 2005 CUMAR1 16 TELEVİZYON cumtvtŞ cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Bıçkm 14.15 Show TV Güldürü fm») Biri fiJm artistı. dığen bıçkın birbınnin ben- \^y zeri ikı delıkanhyla bunlann arasında kalan âşık bir genç kadının öyküsü. Kemal Sunal, Nilgiin Belgün, Necatı Bilgiç ve Leman Çıdamlı 'nın oyna- dığı filmın yönetmeni Orhan Aksoy (1988). Los Angeles'a... 19.00 CNBC-e Dram (77} (Wefcome To L»A.) - Doğru dürüst ıhşkı kur- ' O ' maktan aciz. çapkın müzısyen Carroll Bar- ber'ın öyküsü anlatıüyor. Yönetmenliğuıi Alan Ru- dolph'un üstlendiğı filmin başrollerinde. Keith Car- radine, Sally Kellerman ve Geraldine Chaplın gibi sanatçılar oynuyor (1976 .ABD 106 dk). tkiz Ejder 20.15 CINE 5 Fantastik ; (Double Dnıgon) - Yıl 2007 Wblf ve Dacas- cos adlı ikız kardeşler, mıstik güçleri olan Çin madalyonunun bır yansına sahıptırler. Diğer yansı şeytanı güçlere sahip bır adamın elındedır. tkızler, bu madalyonun diğer yüzünü eie geçırmek ısteyen adama karşı savasun gösterirler. Yönetmenliğinı Ja- mes Yukıck'in üstlendiğı filmın başroUerüu. Ro- bertPatrick, Mark Dacascos. Scott Wolf. Julıa Nick- son gibi isiırder paylaşıyor (1994 ABD, 96 dk). Hayat mı Bu 20.30 S. Türk Dram /ÇİS Çocuklanndan bın ölümcül hastalığa yakala- v S ' nan ve bu durum kendisınden saklanan bır an- nenin acılı öyküsü konu ediliyor. Orhan Aksoy'un yönettiğı filmın başrollerinı Zeynep Değirmencı- oğlu, Serkan Acar ve lzzet Günay paylasıyor. 20.55/TRT 2/Amelie Aynntıyanda 21.00/CNBC-e/Mavi... Aynntıyanola içimizdekL.. 23.00 tv8 Gerilim (Enenıies VV%hin) - Ryan özel araştırmalann yapıldığı bırhastanede ilginç şeylenn oldugu- nu keşfeder. Hiçbir zaman ikinci kata çıkmaması söylenir. Bu arada kuzenı Paula öldürülür. Yönet- menliğini Robert C. Korop un üstlendığıfilmınbaş- rollerinde. Gordon Capps. Conıue Roberson, Mark Mancinı oynuyor (1995 ABD, 120 dk) tspanyol Gülü 02.00 Show TV Macera , (SpanishRose)-Mıamıgümrüğündeçahşmak- ta olan dürüst polıs Jack, bır gün çıkan çatış- mada en yakın arkadaşınm ölümüne tanık olur. .\n- cak hiç suçu ohnamasına karşın bu olaydan sorum- lu tutularak. işıru kötüye kullananpatronu Cullen ta- rafindan ışten koNoılur. Kendine yeni ış arayan Jack, Largo adında zengin bir Kübah'nın eşine bodygu- ardlık yapmayı kabul eder. Yönetmen: Bob Misı- orowski. OjTincular. Michael Pare. Barbara Carre- ra(1993ABD,96dk). Kayıp Yüz 01.20 TRT 1 Dram I (The Man Wfthout a Face) - Geçirdıği bir ka- za nedeniyle >üzü çok kötü deforme olan bir öğrennenle, askeri akademıye gırmeye çalışan 12 yaşındala birçocuğun hüzünjü dostluğu konu alını- yor. Cnlü aktör Mel Gıbson'un hem yönetip hem de basjolde oynadığı yapımda sanatçıya. N'ıck Stahl, Margaret Whıtton ile Faye Masterson gibi ısımler eşlik edıyor (1993 ABD,' 114 dk) (~~) Yabancı O Yerh Izfeyin Orta Değmez Muayene, Teşhis, Tedavi TÜRK KALP VAKFI 19 Mayıs Cad. No: 8 Şişli/lstanbul Tel: (212) 212 07 07 (pbx) Faks: (212) 212 68 35 Internet: http://www.tkv.org.tr e-mail: gen.sekreter > tkv.org.tr koordinator(h tkv.org.tr kanalturk RTÜKSEÇİMLERİ Yasa teklifi kabul edildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RTÜK üyelerinin TBMM taranndan' seçilmesini öngören yasa önerisi AKP ve CHP'nın uzlaşması doğrultusunda Meclis'ten geçerken, DYP'li Mehmet Eraslan ın CHP'ye yönelik, "3 üyetik için AKP'nin alOna yatünız" sözleri tepki çekri. RTÜK üyelerinin TBMM tarafindan seçilmesini öngören anayasa değişikliğinin ardından dün de ılgili yasa genel kurulda kabul edildi. AKP kontenjanından 6. CHP kontenjanından 3 RTÜK üyesi seçilmesini öngören tasandaki, "üstkurul üyelerinin seçimi, beiüienecek adaylann ilamndan 10 gün sonra yapıür'' hükmü, "10 gün içinde" diye değıştirilerek sûrecin hızlandınlması sağlandı. Tasan üzerinde değışiklik önensi veren DYP'li Mehmet Eraslan, CHP'yi "3 üyelik için AKP'nin alûna yatmakla" suçlayınca genel kurulda gerginlik yaşandı. CHP ve AKP'lilenn yaru sıra bırleşımi yöneten TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, Eraslan'dan özüı dilemesini istedi. Eraslan direnince, Alptekin içtüzük hükümleri gereği Eraslan'ı salondan çıkarttı. Eraslan salondan çıkarken bazı CHP'lilerin üzerine yürüdüğü görüldü. Bir sure sonra genel kurul salonuna dönen Eraslan, söz isteyerek "konuşmasjnda maksadını aşan ifadekr oJduğunu" belirterek CHP ve AKP"den örür diledi. Kanallara ceza yağdı ANKARA(ANKA)- RTÜK, Show TV ve Radvo EkJn'e üçer kez program durdurma cezası verirken, atv ve Kanal D'den sa^'unma istedi. Üst Kurul. "Haber Masası" programında kullanılan ifadeler nedeniyle Ulusal Kanal ın da uyanlmasına karar verdi. RTÜK kanuna aykın yayın yapan kunıluşlarla ilgili izleme raporlannı değerlendirerek karara bağladı. îşçi sorunlarını gerçekçi bir dille anlatanfllrn,Paul Schrader 'in imzasını taşıyor Sendikanın kirli iliskileriTV Servisi - Yönetmenliği- ni Paul Schrader'in üstlendi- ği "\favi YakaJdar", CNBC- e'nin "tki Fiün Birden" kuşa- ğında ekrana geliyor. Zeke (Richard Pryor), Det- roit'te bir otomobil fabrikasın- da çalışan mutsuz ve kızgm bir adamdır. Zorlu bir iş günü- nün arduıdan yakın arkadaş- lan Jerry (Harv^' Keitel) ve Smokey (YaphetKotto) ile ye- rel bir barda takılmaktadır. Üçü de sendika üyesidir an- cak sendikannı pek de işe ya- radığını düşünmemektedirler. EkonomiJc sıkıntılar herkesi olduğu gibi onlan da vurmuş- tur. Birgece yineparasızlıktan yakınırken içine düşrükieri ekonomik bunalımdan kurtul- mak için, sendikalannın kasa- sını soymaya karar verirler. Kasada fazla para olmama- sına rağmen ellerine geçen def- terler, sendikanın mafyayla ilişkisini belgelemektedır. Üç işçi, bu kez de sendika lideri Eddie "Knuckles" Johnson'a şantaj yapmayı denerler. Üç kafadar başlanna sardıklan be- lanın büyüklüğünü anladıkla- nnda ise. artık çok geçtir... Amerikan sinemasında az görülen bir temayı, işçi sorun- larını ele alan "Mavi Yakan- lar", senaristPaul Schrader'in ilk yönetmenlik denemesi. Yönetmen işçüerin çalışma ve yaşama koşullannı özenli ve son derece gerçekçi biçimde yansıttığı için övgü toplamış- tı. Aynca ABD sendikalanrun, işçi hakJannı korumak yerine, mafya ve büyük sermayeye hizmet ettigini vurgulaması da, yürekli bir tavır olarak de- ğerlendirilmişti. Filmin üç başrol oyuncusu Pryor, Keitel ve Kotto'nun bir- birlerinden nefret ertikleri ise bir sır değildi. Üç aktör de baş- rolde kendisinin oynayacağını düşünüyordu. Schrader, üçüne de başrol sözü vermişti. An- cak çekim aşamasmdaki bu zorluklara rağmen çok başarı- lı bir yapım ortaya çıkrı. TRT2 16 CNBC-e 21.00 Schrader'in ilk yönetmenliği olan filmde, Richard Pnor. Harvey Keitel ve Yaphet Kotto var. Mavi Yakalılar / Blue Col- lar/Yönetmen: Paul Schrader / Senaryo: Paul Schrader, Le- onard Schrader / Oyuncular: Richard Pryor, Harvey Keitel, Yaphet Kotto, Ed Beg- fey Jr., Harry Bellaver, George Memmoli, Lucy Saroyan / 1978 ABDyapımı, 114 dk. etmeninmutluluğu Cahit Arf'in yaşamöyküsi TV Servisi - Belgesel program "Işılda Yaalnus, Öjküler", Türkiye'nin geleceğini ayduılatan ve başanlanyla adJannı dünyaya duyuran bilim insanlannı tanırmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Sefana Özinanu-ın üstlendiği programnı bu haftaki bölümü. "Cetvel ve Pfergel başhğını taşıyor. Müzilderini 14 yaşındaki Fırat Akarcah'nın yaptığı programda, "Arf I>egişmeziu , "Arf Halkalan" ve "Arf Kapamşlan" gibi sayısız bilimsel makale ve kitapta imzası bulunan büyük matematüçi Ord. Prof. Dr. Cahit Arf in yaşamı hakkında bilgi veriliyor. GVNTürk 19.20 I TRT 2 20.55 Amelie / Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet / Oyncular: Audrey Ta- utou, Matthieu Kassovitz, Ru- fus, Yolande Moreau /2001 Fransa-Aimanya, 122 dakika. TV Servisi - Tuhaf bir anne baba ta- rafindan büyürülen Amelie (Audrey Tautou), Paris'te garson olarak çahş- maktadır. Genç kız annesinin ani ÖIü- mü ve babasının soğuk ta\arlan sonu- cunda kendi dünyasuıa sığuımış ve kü- çük şeylerden mutlu olmanın yollannı aramaya başlanuştır. Amelie, kendisine yeni bir daire tu- tar. Akşamlanm küçük dairesinde ya- payalnız geçirmektedir. Hiçbir arka- daşı ve hayattan beklentisi olmayan, utangaç ve sevimli bu genç kızın sıkı- cı hayah, bulduğu bir kutu sayesinde değişir. Kutuda birisinin çocukluk ha- tıralan vardır. Amelie, kutunun sahibi- ni bulur ve gizlice iade eder. Hatırala- nna ka\Tişmak adamın yaşamında bü- yük ve olumlu değişiklikler meydana getirmiştir. BunugörenAmelie, çevre- sindeki insanlara yardım ederek onla- nn yaşamlannı iyileştirmeye karar ve- rir. Hayattan keyif almanın başkalan- na yardnn etmekten geçtiğini keşfet- miştir. Herkesi mutlu etmeye çalışan Amelie, Nino (Kassovitz) adında bir gence rastlar. Amelie, aşkı keşferme- ye başlamıştır. Acaba onunla konuş- maya cesaret edip. kendi hayatını da değiştirebilecek midir? Beş dalda Oscar'a adaygösterilen, i- ki dalda BAFTA ödülü, "En iyı i n " ve "En hi yönetmen" dahil olmak üze- re dört dalda Cesarödülü, Avrupa Film Festivali'nde "En iyi fibn" ve "En iyi yönetmen" ödülü ve daha birçok ulus- lararası festivalde ödüllere boğulan "Amefie", eleştirmenler tarafindan tüm zamanlann en iyi Fransız yapımlann- dan biri olarak değerlendiriliyor. Sey- redenleri derinden etkileyecek bu fıl- mi herkes izlemeli. Oradaydım TV Servisi - Belgesel yapım "Oradaydjın''ın bu haftaki bölümiine, 2002 Dünya Güzeli Azra Akm katılıyor. Soner Yalçın'm hazırlayıp sunduğu yapımda Akm, 2002 yıluıda Nijerya'da başlayıp Londra'da sonuçlanan yanşma öncesinde ve final gecesinde neler yaşadığını, kraliçe seçildiğini öğrendiği anda neler hissettiğıni, bu ünvanın yaşarrunı nasıl etkilediğini anlatıyor. Mutluhık dağıtan genç kızda Audrey Tautou oynuyor. TGRTHaber 2130 Gazeteci TV Servisi- Bulgaristan'daki genel seçimler, "Gazeteci"nin bu haftaki konusunu oluşturuyor. Sofya'dan canlı olarak ekrana gelen yapımda, AB arifesinde Bulgaristan'da yaşayan Türkler'in bu seçimden neler beklediği konusuna açıklık getiriliyor. îrfan Sapmaz'ın sunduğu yapımm ikinci bölümünde ise, suikastlarla sarsılan Lübnan'daki son gelişmeler ve Iran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri konu almıyor. Zamcmın Ruhu Zeitgeist Yabancı Dizi: Gizetn Avast Dikkat Şahan Çıkabilir! Şinetna: nizdetd Oüşmcmks- 16:30 NİJERYA canlı HOLLANDA Dünya Gençler Futbol Şompiyonası Çeyrek Final maçı STÜDYO "0 Murat Kosova Kaan Kural Murat Murathanoğlu Final serisi ve sezonu değerlendiriyor ARJANTİN İSPANYA Dünya Gençler Futbol Şampiyonası Çeyrek Final maçı canlı 21:30 canh «TV www.ntvtnsnbc.com Tv PROGRAMLARI 27 Haziran Pazartesi # 20:30 Harbiye Açıkhava Tiyatrosu heygidikamdemzl sunucu: nihat sırdar vofkan konak kazım koyuncu bayar şahin sunay akm özel böiüm: ustafara saygı www.heygidikaradeniz.com TC ŞtŞLt 1. ASLtYE HUKUK HÂKİMLtĞİ'IVDEN EsasNo: 20021795 Davacı Can Kıvanç Akyol vekili tarafından davalı Murat Oktay ve Mustafa Uzun aleyhine açılan itirazın iptali davasmda. Bahariye Cad. No 139 Kasımpaşa-îstanbul adresinde ikamet eden Mu- rat Oktay ve Bahariye Cad. No: 193/3 Kasımpaşa-îstanbul adreside ika- met eden Mustafa Uzun adlanna dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, ya- pılan zabıta tahkikatında da adreslerinin tespit edilemediği bu nedenle da- valılar adlanna ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla davalılar Murat Oktay ve Mustafa Uzun'un duruşma günü olan 01.11.2005 günü saat 10.00'da mahkememizde hazır olmalanna veya kendilerini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde gıyaplannda karar verileceği (HUMK 409 mad.) dava dılekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16.06.2005 Basın: 29640 İ)etişim:(0212)244 57 08 Biiet Şotış Seyoçlu İstildoi Kltabevi Seştkfas Meydanı Fofokapi • SisJi Kebpir Krfahevi Kodfköy Se/hon Mü;iic • Bakırköy fieyoz Adom hasanaölu inçoor AKAHPRODUCTION www.bfl6tix.com (0216)454 15 55 PICALOI JEANS TC KADIKÖY3.AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'IVDEN Esas No: 2004/700 Karar No: 2005 384 Davacı Kemal Boz vekili Av. M. Abdullah Kadıoğlu tarafindan davalı Hamiyet Boz aleyhine açılan boşanma davasının mahkememizde yapılan açık muhakemesinin boşanma karan veriüniş olduğundan, Şemsettin Günaltay Cad. Şahin Sokak Uğur Apt. 7 '9 Erenköy-Kadıköy adresinde ikamet etmekte iken adresi meçhul bulunan ve zabıtaca araştı- nldığı halde tespit edilemeyen davalı Hamiyet Boz'a boşanma karannm ilanen tebliğine karar verildiğinden işbu boşanma karannm karar verildi- ğınden karar süresi içinde temyiz edihnediği takdirde karann gıyabında kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 20.06.2005 Basın: 29784 10.20 Dizı: Hayvanların Efendı- si 11.20 Yabancı Film: Fare Şehri 13.00 Haber 13.30 Ne- rede Kimınle 14.30 Bukalemun 15.30 Dizi: Çalıkuşu 16.30 Küheylan 17.05 Dizi: Kale Içi 18.20 Vahşi Doğa 18.55 2005 Akdeniz Oyun- ları Bayanlar Voleybol Karşılaşması: Türkıye - Yunanıstan (Canlı) 21.25 Dızı: Zeytin Dalı 22.45 Sayısal Loto Çekilişi 22.55 2005 Ak- denızOyunları Futbol Karşılaşması: Ispanya - Türkiye (Canlı) 01.20 Yabaneı Film: Kayıp Yüz (0 312 490 43 00). 09.00 Habervizyon 10.10 Kırıl- ma Noktası 11.05 Konser Sa- k)nlarından 12.40 Ritm 13.25 Resim Sevincı 14.20 Yıldız Avcısı 15.15 An- kara-Brüksel Hattı 16.10 Işıkla Yazılmış Öy- küler 17.10 Bangladeş Milli Gunü 17.40 Dün- yaya Bakış 18.20 Balkanlar ve Göç 19.10 Belgesel: Geçmışten Iz/er 20.05 Prenses Marıe 20.55 Yabancı Film: Amelie 23.00 Haberler 23.30 Işte Öyle Bir Şey 00.30 Insan- lığın Mırası 01.00 Yabancı Film: Frankie ve Johny (0 212 259 72 75). a07.00 Çizgi Film: Sihırli Notalar 07.30 Çizgi Film: Kırby 08.10 Çızgi Film: Se- ^ ^ vimli Hırsız 08.30 Çizgi Film: Mega- **a ' men 09.10 Yabancı Film: Sevimli Kaplumbağa 10.50 Hava Hattı 12.00 Ekos- tar 13.00 Haberler 13.20 644. Tarihi Kırkpı- nar Gureşleri (Canlı) 15.10 Süper Magazin 17.10 En Son Babalar Duyar 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.00 Ev Hapsı 22.00 Ha Babam De Babam Show 00.20 Gece Haberı 00.40 Spor Gecesi 00.50 Yabancı Film: Kutsal Cinayetier 03.00 Ruhun Labırentlerı 04.50 Türk Halk Müziği 05.20 Dizi: Aşk Hırsızı 06.00 Dizi: Gizli Tutkular (0 212 448 80 00). j/t 08.00 Show TV Çocuk Kulübü g T 1 10.00 Elifnağme 12.15 Barkot 13 -°° Mobi| H a y a t 14 - 15 Y e f <i Film: Bıçkın 16.45 Dizi: Emret Komutanım 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Cennet Mahallesı 22.00 Dizı: Çatkapı 24.00Acun Firarda 01.30 Son Haber 02.00 Yabancı Film: Ispanyol Gülü 03.45 Dizi: Sevginin Gücü 05.00 Yerli Film: Yaralı Kurt (0 212 355 01 01). i 07.15 Süper Fare 07.30 Tele- ; T y tubbies 09.00 Hugo ve Tolga Abi 10.00 Çizgi Film: Sonic 10.30 Elifnağme laOOGunOrtası 13.30 Çiz- gi Film: Buz Prensesi 14.30 Komik Atak 15.20 Yerli Film: Utanç Yıllan 1 17.20 Dizi: İkı Arada Aşk 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Haberleri 20.00 Yumurcaklar Kampı 21.45 Hatırla Bakalım 23.30 A Takımı 01.00 Savaş Ay'la Sokak Arası 02.30 Son Haber 03.10 Betgesel: Habercı (0 212 354 30 00). 09.00 Huzura Doğru 10.00 Dizi: Günah 11.00 Beş Maymun Çetesı «*'' 12.30 Film: Gizli Yara 14.30 By - Kuş Show 15.30 Film: Sana Can Dayanmaz 17.30 Hayatın Içinden 19.00 Haber 19.45 Di- zi: Haylaz Babam 21.00 Haber Magazin 00.30 Film: Kızım İçin (0212 454 56 00). . _ - , 09.10 Basın özetteri 09.20 Ger- I I V çeğin Ta Kendisi 09.35 Gece Gündüz 10.10 Ve Insan 10.30 Hayatın Rrtmi 11.05 Lifestyle Otomobil 11.30 YazhkSinema 12.05 Yazlık HayatÖzel 13.10 Futbol Mundtal 14.10 Dünya Gençler Futbol Şampiyonası 16.10 NBA 16.30 Dünya Genç- ler Futbol Şampiyonası: Nijerya - Hollanda (Canlı) 1R20 Avrupa'dan Futbol 19.35 Yaz- lık Sinema 20.05 NBA Stüdyo 21.30 Dünya Gençler Futbol Şmp. Çeyrek Final Maçı: Ar- jantin - Ispanya (Canlı) 23.30 Keşifler 00.10 Lifestyle Otomobil (0 212 335 00 00). 07.00 Jetgiller 07.30Totally Spies ° 8 - 00CocükKulübüYolda11 -°°Film: Yumurcak 13.20 Soond ' Wave 14.00 Tom ve Jerry 14.30 ' Rim: Brürimler Sınrh 17.00 Ma- gazin D 19.00 FIFA Konfederasyon Kupası A/manya'05 Yarı Final Karşılaşması: Alman- ya - Brezılya (Canlı) 21.15 İkinci Bafıar Gö- nüllerde 01.30 Haber Saati 01.45 Film: Vah- şi Mücadelo 04.50 Trafik (021241351 11). 10.00 Dizı: BakŞuKonuşan Kö- peğe 10.30 Bum Bum 11.00 8. Etap11.55Zamanın Ruhu 13.00 Haberler 13.30 Trend 13.50 Yabancı Film: Er Benjamin 16.00 Packshot 17.30 Rota 18.30 Bıtkisel 19.00 Bay Turizm 20.00 Ha- ber Bülteni 21.00 Dizi: Gızem Avcısı 22.00 Dikkat Şahan Çıkabilir 23.00 Yabancı Film: Içimizdeki Düşmanlar 01.00 Müzik Dergisi 02.30 Bitkısel (0 212 288 51 52). 09.30 Çizgi Film 12.00 Yabancı Film: ÇatlakJar 14.00 Dizi: X-Fİ- les 15.00 Dizi: Seınfeld 16.00 Di- zv. VVithout A Trace 17.00 Dizi: Cold Case 18.00 Dizi: CSI: NY 19.00 Film: Los Angeles'a Hoşgeldiniz 21.00 Film: Mavi Yakalılar 23.00 Dizi: Buffy the Vampi- re Slayer 24.00 Dizi: Souttı Park 01.30 Film: Şahane Cesetler (0 212 330 01 01). rr:-:-r:~--p 07.00 Müzik Pman 10.10 İUL.USAL uiusal Fırsat 11.10 Üreten B H H H H Türkiye 12.10 Erol Manisa- lı'ylaSohbet 13.10 Müzik Pı- nan 14.15ÖzgürBataş 16.10 Yollara Düştük 17.10 Ulusal Fırsat 18.10A. Başer'le Ekono- mi 19.00 Ana Haber Bülteni 20.20 Ulusal Fır- sat 20.30 Kayısı Diyan 22.00 Siyaset Bulva- n 23.00 Gece Haberleri (0 212 251 50 90). 10.30 Hayatı Keşfet 11.30 Göklerdeki Istikbâl 12.00 Can- . . jTjf . su'yla Baş Tacı 13.00 Haber- KanaiCurK ^ ^.30 rntemet ve Teknoloji 14.00 Siyasete Mola 15.00 Tarz-ı Hayat 18.00 Robin Hood 19.00 Türkiye Rekora Gi- diyor 20.00 Ana Haber20.45 Spor 21.00 At- tılâ llhan'la Yolculuk 21.45 Performans 23.15 Film: Rosewood (0 212 355 85 00). 11.00 Web TV 12.00 Nazar Boncuğu 13.00 Haber 13.15 GüzellikAtölyesi 14.00 Sendi- kam 15.15 Müzik Gezgıni 16.00 Yörük Obalarımız 17.15 Belgesel 18.00 Avang-Art 19.30 Haber 20.30 Gönül Bahçesi 22.00 Türk Kahvesi 24.00 Haber.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog