Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET \ 4KFI adma İLHAN SELÇUK r'ayın Yonetmenı İbrahim Yıldız • Yazuşlen Muduru Safim Alpadan#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara Istıhbarat Cengız Y. ıld/rım • Ekonomı Hasao Erış • Kultur Egemen Berköz • Spor Ab- dulkadır Vucelman 9 Makaleler Samı Ka- raoren • Duzeltme Abdullab \azıcı • Bıl gı Belge Edıbe Buğra • \ urt Haberlen Meh- met Faraç # Avrupa Temsücısı Gurav Oz \a>ın Kurulu llhan Selçuk (Başkan) Emre Kongar (Da nj^man) Orban Ennç, Hıkmet Çetınkava, Şukran Soner, îb- rahım \ ıldız. Orhatı Bursalı. Mustafa Balbav Hakan Kara \nkaraTerasıicısı VlusıafaBalba\ <\taturkBuhanlso I2"> Kat4 Bakanlıklar Tel 419*020 Chatl Faks 419M)2 7 «îzmırTemsılcısı SerdarKıak,H ZnaBK H^2 S 2iTel 4411220 Faks 4418743 • \danaTemsılcısı Çetın \ tğenoglu. InonuCd 119 S No 1 1 Tel 36' 12 11 Faks 163 12 13 \ntalva Temsılcısı \bmet Oruçoğlu Cumhumet Cad 80 i Tel 0242 24800ı" Faks 243(hO9 9 Idan\e Malı îşler Bulent \ ener 9 Satış Fa zılet Kuza 9 Cumhuroet Reklam 9 Gene Mudur Oziem \> den 9 Genel Mudur V. ardım cısi Nazende Pal Tel (0212)251 98 "M ^ 2<1 98 81 82 Faks (0212) 2M 98 68 Rezer- vasvon (212) M2 0^ 0S Faks 2125H8463 ^»ımlavın VaıGunHaterAjansıBasıııse^avınLilıkAŞ TaricocağıCad 94 CagaioSu -I >4barbul Pk * iris: U4 Bısfa MakezGa?aeDogıaasım^3nnaU,San.wTı \Ş Faah Mah. Hasan Basn Cad. Sam»dın kaılal sanbul OtffOm MoiezE te FaL &mm Pazarfana Sar vell a m -,< u . 7 t D . K -,n -4 HA/IRAN .0 tmsak3 23 Güneş 5 26 Ogle 13 14 Ikmdıl7 12 Ak*am 20 49 Yatiı 22 41 Yaz mevsimini farklı geçirmek isteyenler hem ekolojik yaşama destek oluyor hem de dinleniyor Ekolojik çiftlikte tatil• Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğı'nın "Tanm-Tunzm-Takas" projesı Türkıye'nın 69 noktasmdakı ekolojik tanm çıftlıklennde uygulanıyor Tatılını bu merkezlerde geçıren tunstler toprakla uğraşıyor, ekolojik tanmı oğremyor, stres atıyor tstanbul Haber Servisi - Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğı'nın "ekolojik çiföiklerde tanm rurizmi, gonüllü bilgj ve tecrübe takaa" (Tanm-Tunzm- Takas- TaTuTa) projesı, yaz donemını hem değışık bır şekılde geçirmek hem de ekolojik yaşama destek olmak ısteyenlere farklı bır tatıl seçeneğı sunuyor Tatılınızı Turkıye'nın 69 noktasındakı ekolojik tanm çıftlıklennde sebze-meyve toplayarak ya da toprakla uğraşarak değerlendırebılırsınız Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Demeğı Yonetım Kurulu Başkanı Victor Ananias, Bu"leşmış Mılletler (BM) Kalkınma Programı kapsamındakı Kuçuk Destek Programı (SGP) desteğı ıle yaklaşık 1 yıldır surdurulen TaTuTa projesının Turkıye'dekı ekolojik yaşam kulturunu guçlendırmeyı amaçladığını belırttı Anamas, projeyı şoyle anlattı "Geçen sene 25 çiftlikte yürütülen bu proje, bu }ii 44 >eni çiftliğin daha eklenmesivle toplanı 69 çiftlikte sürdürülüyor. Bu çiftliklere ziyaret iki şekilde oluyor. Gönülliıler. çiftlikteki işlere vardım edivorlar. Konuklar ise sadece çiftlikte kalıvor. o çiftliğin döngünusunu sağlaması için maddi katkıda bulunuvor. Bugüne kadar 200'e yakm kişi çiftlikleri zfyaret ettL" EKOLOJIK YAŞAM SGP temsılcısı Ujgar Ozesmi de bu projenın kırsal canlılığa katkı sağladığını vurgulayarak ekolojik yaşamın gelışmesını ısteyen başka kuruluşların da bu tur projelen desteklemelen gerektığını dıle getırdı Dernek tarafından yayımlanan "TaTuTa Rehberi-Türkive'de Ekolojik Çiftçi Zıjaretleri" kıtapçığında da sıstemdekı çıftlıkleruı yer, ulaşım, haberleşme \ e konaklama ozellıklen ıle mevsıme gore yardıma ıhtıyaç duyulan ışler hakkında aynntıîı bılgı yer alıyor Rehbere Buğday Derneğı ıle merkezı kıtapçılardan ulaşılabılır Kimsesiz çocukların mutlu günü Eyüp Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan 70 çocuk Durusu Park'ta gerçekleştırilen uçurrma şenü^nde unutulmaz anlar vaşadL Se\en HıH'in duzenledıği etkinlikte uçurtma uçurmanın ke>-fini \aşman kimsesı/ çocuklar pahaeolann performanslarnla da kahkahalara boğuldular. Antaha'nın Kemer ilçesındekı bır taül koyunde de kimsesiz çocuklar için parti duzenlendı. Partrve, Antaha Zübevde Hanım Çocuk Sitesi'nde bulunan 41 kimsesiz çocuk kaokiı. Taül ko\ unun genel muduru Jean Marc Des>. 5 yıldan bu \ana duzenledikleri etkinliğin anıacının \arduna nıuhtaç. kimsesiz ve ozurlu çocukların guzel bır gun geçirmesini sağlamak olduğunu ka\dettL (AA) CHP'liBaloğluAzizNesin 'in oyununayasakgetirilmesi hakknda önerge verdi 'SizinMemleketteEşek Yokmu' sorusu ANKARA (CnmhurivetBurosu) -CHP Antalya Mılletv eİalı Feridun Baloğlu. Bıtüs'ın Guroymak ılçe- sınde sahnelenmek ıstenen AzizNe- sinın u Sizm Memlekette Eşek Yok mu" adlı oyununun kaymakam ta- rafindan sakıncalı bulunarak engel- lendığı haberlennı soru onergele- nyle TBMM gıuıdemıne taşıdı Baloğlu, Içışlen Bakanı Abdulka- dir Aksu nun yanıtlaması ıstemıyle verdığı soru onergesınde "Kajma- kam hangı nedenlerle oyunun sahne- lenmesıne ızın \ermenuşnr? Oiayın kamuoyuna \ansımasından sonra bakanl^ınız bir soruşturma başlat- nuf mıdır? Betirii konularda 'ozgur- lukçu' obnakiddiasmısurdurenAKP iktidannın sanatalanındaki tutucu ta\n bır hukumet tercıhı mıdir" so- rulanna yanıt ıstedı Baloğlu, Kultur ve Tunzm Ba- kanı Atilla Koç un yanıtlaması ıs- temıyle \erdığı soru onergesınde de -KulturugeliştirmekJegorevli bakanhğınız bu ola>la ılgili olarak bir soruşturma başlatmış mıdu"? Sansurcu bır denetlemenin bakan- bğımzca ona\ lanması mümkun oK madıgma goreyasaklanan oyunun, adı geçen üçede sahne\e konuima- sına katkıda bulunacak nıısınız" sorularını yonelttı 7 YAŞINDA Küçük balerine herkes hayran LONDRA (AA) - Babası Kıbnslı Turk annesı Yenı Ze- landah 7 yaşındakı Perihan Gulen, Ingıltere'nın başkentı Londra'da bale alanın- daki başan- lanyla her- kesı kendı- sıne hayran bırakıyor Yaklaşık 4 aydır In- gıltere'nın en onemlı dans festı- vallennde yanşma hakkı kaza- nan ve ılk olarak 29 Ocak 2005 'te Lond- ra'nın kuzeyındekı \\elw7n Garden ıle Hatfıeld festıvalle- nnde bınncı olan Penhan, da- ha sonra Luton \ e Watford fes- tıvallennde de bınncılığı ka- zandı Kuçuk Penhan, bırbı- nnden başanlı gostenlennın ardından 2 ) ılda bır yapılan ve ulkenın en prestıjlı yanş- malarından "Ingiltere Dans ŞampiyonasTna katılma hak- kı kazandı Katıldığı festıvallerde ken- dısınden buyuk ve deneyımlı 50'den fazla dansçıyla yanşan ve tumunu gende bırakmayı başaran Penhan, ılk kez geçen mart ayında gırdığı dans sınav- lannı da başanyla geçtı Bu sayede "RoyalAcademy ofDance"tan başan belgesı al- maya hak kazanan Penhan'ın, Kuzey Londra'dakı Wınch- more Hıll bolgesınde devam ettığı The Dance Studıo yo- netıcılen, kuçuk oğrencılen- nı ozel eğıtıme tabı rumıkla- nnı açıkladı Peugeot Müsten lliskılen (0216) 579 94 44www peugeotcom tr Senı yakjndan tanıyoruz Zevklerını, beklentılerını ve hayata bakışını lyı bılıyoruz Sana hıç kjmse ne gıyeceğını, ne dınleyeceğını soyieyemez. Ama sana hangı otomobılı kullanacağını rahadfkla soyleyebıhra Peugeot 206 X-Desıgn' Tasarımı, teknık donanımı, klıması, 2 hava yastığı, radyo-CD çaları, elektrıklı on camlan, ozel kumaş koltuk doşemesı ve tum dığer ustun ozellıklerıyle tam sana gore 1 O'nunla bır an once bıraraya gelebılmen ıçın, 22 900 YTL'den (22 900 000 000 TL) başlayan fiyatlarta tum Peugeot bayılerınde1 * KARŞI KONULAMAZ Muhafız robotlar • TOKYO (AA) - Japonlar, bankalar, alışvenş merkezlen ve burolar ıçın robot muhafizlar uretıyor Japon guvenlık şırketı Sohgo"nun urettığı 109 santımetrelık robotlar kamera ve sensorlerle donanacak Onceden belırlenmış yollarda devnye gorevı yapacak olan robotlar, "davetsız mısafirler", yangın, hatta su sızıntısını bıle telsız aracıhğıyla ınsan muhafızlara ıletecek Sogho Guvenlık Şırketı, Japonya'nın yaşlanan nufusu goz onune alındığında, yakın gelecekte ınsan gucune dayalı işlere uygun kışıler bulunmasının gıderek zorlaşacağma dıkkatı çekerek guvenlık sektorunun de nufusun yaşlanmasından en çok etkılenecek alan olduğunu bıldırdı Haftu şüPleri dengisi çıktı • Haber Merkezi - Yuzlerce yıllık bır şıır geleneğı olan 'haıku şıın', sonunda ulkemızde de dergısıne kavuştu 'Haıkum' adı venlen şıır dergısının ılk sayısı yayımlandı Haıkum'un bınncı sayısında Adıl tzcı, A Uğur Olgar, Banş Çetınkol, Burçak AJcsu, Erkut Tokman Ersan Erçelık, Ertuğrul Soyler, Fırat Yurtseven, Gokçenur Ç , Gultekın Emre, Hakan Cem, Iskender Ada, Kadır Aydemır, Melıs Mıne Şener, Necatt Albayrak, Rıfat Kesnyeh ve Turgay Kanturk'un haıku şıırlen yer alıyor Sayfalarda dunya şaırlennden haıku şıır çevınlen de bulunmakta Kadır Aydemır'ın yayıma hazırladığı Haıkum'un ınternet adresı şoyle www haıkum com 8/Z KEKIDthİZİ PEKAVRURM-l SAYMAYİZ BfZ KENDIMI21 J5AYA&/Z 5AY/N, LEYDl ' Geçmış zaman o/ur kı hayalı ahan değer' Peugeot Otomoav PazarfamaA.Ş. Feugeot D nek *e tıcan araçiar nın Turkıye Genel Deu-ıbüconı dür Psugecr Otoırotıv Pazarlama A.Ş araçann tekn k özellık. (0212) 292 26 26 domnım ve fiyltfznnl heriıa/ıgl b r on b fdınnde bulunmadan degıjtırme haidcmı sakiı cutar * Pe{ n a! mhrda tavjpye edılen Peugeot 206 X Des gn I 4 It. duz vıtes 75 hp model anahtar teslım fiyandır SÖYLEŞİ ATTİLA İLHAN İmâlatçılapı'nın, 'Espânı'!.."(Çağnşım/2. dergının kapak konusunu gorur gormez once hayıflanıyor, sonra meraklanıyorum, hayrflandığım bızdekı holdıng basınında da, adı 'ıle- ncı'ye çıkmış basında da, sorunu e<e alıp tartışan, ın- celeyen, ırdeleyen yazılann çıkmaması, meraklandı- ğımsa, son derece ılgınç bu konuyu, benzer çalış- malannı bıldığım, -hatta Sırbıstan'dakı ihtılâl 0 uze- nne yazmış olduklannı, sıze de aktardığım - Vincent Javert'ın araştınp araştırmadığı1 Unlu 'Le Nouvel Observateur1 , araştırmayı han- gı başlıkla yayımlamış bılın bakayım 'İhtılâl Imâlat- çılan', nasıl 1yı mı' Ele alınan, eskı 'Sovyet Impa- ratorluğu'nda kurulmuş devletlerdekı 'demokrası ayaklanmalan'nın, perde arkası Gürcistan'da, Uk- rayna da Kırgızistan'da, sâhıden halk mı ayaklan- mış, yoksa onlan bınlerı mı ayaklandırTnış 9 Tartışılan bu1 Tahmın ettığım uzere, çalışmayı Vincent Javert yapmıştı, safdıllenn, saflığına cıdden ınandığı, uya- nıklannsa, hıleyı sezdıklen halde oluşturulma sure- cını anlayamadıkları o 'devnmcı kalkışmalar' yok mu, 'ımâlâtçılan' kımler ıse, hepsını once teker te- ker tespıt etmış, sonra da bulup konuşmuş ve ko- nuşturmuş1 Ne buyrulur' Mahalle dedıkodulannı, manşet ya- pan 'yazılı', ıncırçekırdığını doldurmaz 'aşkhusran- lanna' sayfalarayıran 'gorsel' media'mız, acaba bu çarpıcı -hatta ırkıltıa- omekten, ıbret alır, bıraz da hıs- se kapar mı9 Sız onu duşunedurun, ben sıze Vin- cent Javert'ın konuya nasıl gırdığını aktarayım ) Kutsal 'özgürluk şampiyonları...' (Tesprt/3 "...bunlarGandhı'ninveMacdonald'ın mırasçılan; hepı topu bır avuç, bılemedın bır dü- zine adamdırfar kı, eskı 'Sovyet Bloku'nun artı- ğı, yenı ulkelen trtretıyorlar. Beş yıldan bu yana, Doğu Avrasya ve Orta Asya'ya, az mı ihtılâl ıh- raç ettıler? Daha önce Gürcistan'da Şevardnad- ze'nın, Ukrayna'da Kuçma'nın, Kırgızistan'da Akayefın, alaşağı edılmelenne katlmışlardı; gü- nümüzde ıse, Minskte, Almat'da ya da Bakû'da- kı, 'kokuşmuş' ve otorrter rejimlerin, ayağını kay- dırmaya çalışıyoriar..." • Arkası 8. sayfada e-maıl:tılahan(?ı isnet.net.tr http://wwwbilgryayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog