Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

24 HAZİRAN 2005 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 TENİS OnceAkdeniz, sonra Avrupa Ispanya 'daki 15. Akdeniz Oyunları, Bayan Basketbol Takımı için Avrupa Şampiyonası 'na hazırlık niteliğinde Çilek, bira umurumda mı dünya? Spor Servisi - Grand Slam'ın 3. ayağı Wimbledon Tenis Turnuvası'na oynanan 3. tur maçlan ile devam edil- di. Londra'daki merkez kortlarda ger- çekleşen 18.3 milyon dolar ödüllü turnuvada seyirciler yavaş yavaş he- yecanlı maçlara tanıklık etmeye baş- ladı. Izleyicinin çilek ve bira eşliğin- de izlediği maçlarda erkeklerin 1 nu- maralı seri başı Roger Federer, Çek ra- kibi Minar'ı 3-0'la geçip 3. tura çık- tı. Ruslann ünlü ismi Marat Safın ise erken hesaplaşma olarak gösterilen maçta Avustralyalı Mark Philippous- sis'i aynı sonuçla mağlup etti. Bayan- larda ABD'li Lindsay Davenport, yurt- taşı Jackson'ı yenip tur atlarken, Fran- sız Amelie Maurismo, tspanyol Sanc- hez Lorenzo önünde zorlanmadı. GUNÜN PROGRAMI (Alberfo/17.00)Yuzme Finalleri, (18J0)îs- panya- CezayüfBasketbol). (20.30)lspanya- \fcdta(FutboI), (2330)Açık$ Töreni.(13J0)Tür- kiye-Pas (Voleybol) T V ' D E S P O R (17.00/TRT gap) Yüzme Akdeniz Oyunlan Finaller, (2130/ NTV) Almanya- Brezilya Dünya Gençler Futbol Şmp. Çeyrek Final Maçı. • Bayan Ulusal Basketbol Takımı'nın hedefi, 15. Akdeniz Oyunlan'ndan madalyayla dönerek Avrupa Basketbol Şampiyonası için moral kazanmak. Takım oyunculan da bu hedefın bilincinde olduklannı söyleyerek başan için mücadele edeceklerini vurguladılar. SAMtGÜREL Teknik Direktör Cem Akdağ yöneti- mindeki Bayan Ulusal Basketbol Takı- mı Ispanya'da bugün başlayan 15. Ak- deniz Oyunlanndan madalyayla dönerek Avrupa Şampiyonası için moral kazan- mak amacında. 2005 Eylül ayında Tür- kiye'de düzenlenecek olan 2005 Bayan- lar Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katı- lan ulusal takım Ispanya'ya umutlu eki- bin en önemli isimlerinden Arzu Özyi- ğit, Serap Yücesir ve Aylin Yıldızoğlu a\ - nı başanyı ulusal takım forması altında da yaşamak istiyor. Cumhunyet için bir araya gelen kaptanlar hedeflerinin Tür- kiye'deki Avrupa Şampiyonasrnda ma- dalya kazanmak oldugunu söyledi. Uzun bir hazırlık dönemini geride bı- raknklannı ifade eden Fenerbahçe'nın de- neyimli kaptanı Serap "Türkrye'de ba- yan basketbohı son yıllarda bir çıkış ya- Akdeniz Oyunlan'na katılacak Ulusal Bayan Basketbol Takımı'nın başanh oyunculan Arzu, Aytin ve Serap umuthı konuştu. (SAMt GÜREL) kaladı. Amacımız önce Akdeniz Oyun- lan 'nda başanh olmak ardmdan da ken- di evimizde düzenlenecek Avrupa Şam- piyonası'nda iyi bir derece elde etmek. Tiim hazıruklarımız bu yönde. Ağır bir çahşmg temposuyla hazırhklanınızı sûr- düruyoruz" diye konuştu. Bayanlarda bu sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın kaptanı Arzu ise Av- rupa Şampiyonası ıle ılgılı "Ulus olarak vereceğimiz bu sınav için çok çalışryomz. Üzerimizdeki sonunluluğun farkında- VE. Akdeniz Oyunlan'nda başanh oimak için enmizden geieni yapacağrz" dedı Botaş'ın tecrübeli kaptanı Aylin de ta- kun olarak ilk defa Avrupa Şampiyona- sı'na katılacaklannı belirterek "Takııro- mızçokrvi bir hava yakaladı. l>i bir hanr- hkdönemi geçirdik. Oynadığırnız karşüaş- malarda akiplerimizi tanınıa fırsatı yakaladık. Türki>'e'ye en rvi sonçla dön- mek istiyoruz" diye konuştu. ı AKDENİZ OYUNLARI j • Madalya için \ kıyasıya ! rekabet Spor Servisi - Ispanya'nın Almeria kentinde bugün başlayacak olan 15. Akdeniz ,' Oyunlan'nın ilk gününde erkekler voleybolda Tûrkiye, bugün Fas ile Las Norias Spor Salonu'nda ilk maçına çıkacak. Karşılaşma, TSİ 13.30'da , başlayacak. Erkekler basketbolda Italya-Mısır, lspanya-Cezayir maçlan yapılırken, plaj voleybolunda ise eleme turlan gerçekleştirilecek. Yüzmede ise erkekler ve bayanlarda 50 metre sırtüstü, 100 metre kurbağalama, 200 metre kanşık, 400 metre serbest ile bayanlar 4x 100 metre serbest stilde sabah seansında elemeler, akşarn seansında ise finaller yapılacak. Oyunlann açılış töreni de bugün aksam gerçekleştirilecek. Çağla, ikinci sırada EMREDOKER ÇEŞME - Çeşme'nin Alaçatı Beldesi'nde başlayan Avrupa Rüzgâr Sörfü Slalom Şampi- yonası'nın ilk gün yanşlan tamamlandı. Gü- nü, erkeklerde Vırgin Adalan'ndan Finian May- nard bayanlarda Avusturya'dan Allison She- ree\ - e birinci sırada tamamladı. Alaçatı Ko- yu'ndaki müsabakalann ilk gününde. ortalama 17 knock rüzgar hızında, toplam 22 yanş ya- pıldı. Yanşlar sonunda erkeklerde, fsrairden Arnon Dagan ikinci, Ingiltere'den Dan Ellis üçüncü olurken, Türk sporculardan Hüseyin Sert yedinci, Bora Kozanoğlu sekizinci. Ertuğrul Içingir dokuzuncu sırada yer aldı. Bayanlarda ise Türk sporculardan Çağla Kubat ikinci, Skadi Pekdağ üçün- cü oldu. Masterlerde ise günü Itatyan Marco Begalli ilk sırada tamamladı. Müsabakalar bugün saat 12.00'de başlayacak yanşlarla devam edecek. G Ü N Ü N I Ç Î N D E N . • YATTARA KORKinTU -Trabzonspor- lu Yattara'nın kalbıni tutarak antrenmanı ya- nda bırakması yürekleri agızlara getirdi. An- cak. Gineli oyuncunun mide spazmı geçir- dığı öğrenıldi. •OFLASGİTTİ- Spor-TotoTeşkilatBaş- kanı Erdenay Oflas yaş haddi nedeniyle görevinden alındı. Oflas'ın yerine vekale- ten Motorsiklet Sporlan Federasyonu Baş- kanı Bekır Yunus Uçar getirildi. • KIRKPINAR GÜREŞLERİ - Tarıhi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün Sarayi- çi'nde başlayacak. •TRANSFER -.Diyarbakırspor: D.Zag- rep kaptanı Seddoski bugün imza atacak. Karşıyaka: A.Sebatspordan Ekrem ve Ham- za ile sözleşme imzaladılar. .Bursaspor: Sakryalı Mesut, Sivaslı kaleci Yavuz ve Denizlisporlu Mehmet ile söz leşme imza- ladı.Deruzlispor: ÇekfiıtbolcuRadeki ken- te getirdi. • FUTBOL- ItaryaBirinci Futbol Ligj 'nin (Seria A) iddialı takımlarından AC Mi- lan'ın, Ukraynalı golcü futbolcusu Andrei Shevchenko'ya 85 milyon Avro öneren FC Chelsea'yı reddettiğı açıklandı. • YAZ ÖKULLARI- tzmır Büyükşehir Be- lediyesı Kulübü'nün düzenledıği yaz spor okullan ve yüzme kurslanndan yaklaşık bin öğrencinin yararlandığı bildirüdi. • FEDERASYONDAN UZATMA - Fut- bol Federasyonu, maçlarm naklen yayını ve liglerin ısim haklanyla ilgili teklif verme süresini 29 Haziran'a kadar uzatttı. • ALTILI - 7-9-12-6-1-1/4-17 kombine- sini bilenler 224.82 YTL kazandı. MALKARA İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA tLANI Dosya No: 2004 49 Tal. Satılmasına karar verilen taşuıınazlann cinsi, nitehği, kıymeti, adedi, önemli özel- likleri: Tekirdağ ili, Malkara ilçesı, Kozyörük beldesinde aşağıda yazıh mevkilerde bulunan muhtelif taşınmazlar belırtılen satış günlerinde yine her taşınmaz karşısında yazıh saatlerde açık arttırma suretıyle satışa çıkartılacaktır. 1- Köyıçi mevkiinde 6330 parselde kayıtlı 520 m2 arsa üzerinde bulunan üç katlı kargir apartmanın kat mülkiyeti tesıs edilmış 25 '200 arsa paylı zemin katta mağaza niteliğinde 2 nolu bağımsız bölüm 275 m2 olup kapı ve pencereleri yoktur. Girişi açık garaj görünümûndedir. 48.000.00.-YTL. muhammen bedelle 09.00-09.10 saatle- rinde, 2- Köyiçi mevkiinde 6330 paıselde kayıtlı 520 m2 arsa üzerinde bulunan üç katlı kargir apartmanın kat mülkiyeti tesıs edilmış 15700 arsa paylı 2. katta bulunan 12 nolu bağımsız bölüm 90 m2 pencere doğramalan sökülmüş durumda mesken niteli- ğinde olup 18.000.00 -YTL. muhammen bedelle 09.10-09.20 saatlennde, 3- Köyiçi mevkiınde 6330 parselde kayıth 520 m2 arsa üzerinde bulunan üç katlı kargir apartmanın kat mülkiyeti tesıs edilmiş 15 '200 arsa paylı 2. katta bulunan 13 nolu bağımsız bölüm 110 m2 pencere doğramalan sökülmüş durumda, mesken niteli- ğinde olup, 25.000.00.-YTL. muhammen bedelle 09.20-09.30 saatlennde, 4- Köyiçi mevkiinde 6325 parselde kayıtlı 336 m2 arsa üzerinde bulunan 40 bü- yükbaş hayvan kapasitelı ahır olup, ahınn 70 m2'si bıtışıkteki 6362 nolu ve bu satışta 9. sırada ihaleye çıkartılan parsele, tecavüzlü ınşa edihniştir. Taşmmaz üzenndeki tuğla duvarlı çatıh 360 m2 ahır ile birlikte 15.000.00.-YTL. muhammen bedelle 09.35-09.45 saatlennde, 5- Sırt ayazma mevkiinde 753 parselde kayıtlı 1160 m2 bağ yen vasfinda taşınma- zın V2 hissesi 348.00.-YTL. muhammen bed'elle 09.50-10.00 saatlerinde, 6- Panayır kavşağı mevkiinde 1009 parselde kayıth 18.300 m2 tarlanrn 1/2 hissesi 5.490.00.-YTL. muhammen bedeUe 10.05-10.15 saatlerinde, 7- Kuş otu mevkiinde 2416 parselde kayıtlı 21.750 m2 tarlanın 1/2 hissesi 8.156.00.-YTL. muhammen bedelle 10.20-10.30 saatlennde, 8- Yanp tepe mevkiinde 341 parselde kayıtlı 16 850 m2 tarlanm 1/2 hissesi 5.055.00.-YTL. muhammen bedelle 10.35-10.45 saatlennde. 9- Köyiçi mevkiinde 6362 parselde kayıtlı 443.10 m2 arsa bitişik 6325 parselde in- şa edilen ahınn 70 m2"lik kısmı bu parsele teca\-üzlüdür. Yola terk ve dere taşkın sa- hasında olduğundan bina yapıhnası mümkün değıldır. 665.00.-YTL. muhammen be- delle 10.50-11.05 saatlerinde, 10- Yank tepe mevkiinde 342 parselde kayıtlı 19.050 m2 tarlanın 1/2 hissesi 5.715.OO.-YTL. muhammen bedelle 11.10-11.15 saatlerinde, 11- Yank tepe mevkiinde 347 parselde kayıtlı 32.800 m2 tarlanm 1/2 hissesi 9.840.00.-YTL. muhammen bedelle 11.20-11.30 saatlennde, 12- Kara pmar mevkiınde 1211 parselde kayıtlı 11.500 m2 tarlanm 1'2 hissesi 5.750.00.-YTL. muhammen bedelle 11.35-11.45'saatlerinde, 13- 'Veni bağlar mevkiinde 4500 parselde kayıtlı 530 m2 bağ vasfinda taşınmazın 1/2 hissesi üzerindeki bağ ile birlikte 522.50.-YTL. muhammen bedelle 11.50-12.00 saatlerinde, Saüş şarüan: 1- Satış, 25.07.2005 günü her taşınmaz ıçın ayn ayn belirtilen saatlerde açık arttır- ma suretiyle Malkara lcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Bu arthrmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar v'arsa alacaklan toplamını ve satış gi- derlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttı- ranm taahhüdü baki kahnak şartıyla 04.08.2005 günü Malkara lcra Müdurlüğü'nde yine her taşınmaz belirtılen saatlerde ikinci arttınnaya çıkanlacaktrr. Bu arttırmada da taşınmazuı tahmin edilen değerinın yüzde 40"ıru ve rüçhanlı alacaklılann alacağı- nı ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttrrana ihale olunur. 2- Artnrmaya iştırak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20 si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para ıledir. Alıcı ıstedıginde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga ver- gisi, Katma Değer Vergisi, tapu alun harç ve vergilen ıle masraflan, taşınmazın tahli- ye ve tesUm masraflan alıcıya aittır. Taşınmazın aynından doğan bırikmiş veıgiler, belediye tellalıye resmi ıle tapu satım harçlan satış bedelinden ödenır. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgihlerin (*) bu gayrimenkul üzenndeki hakla- nnı özelhkle faız ve masrafa daır olan iddıalannı dayanağı belgeleri ile (15) gün için- de dairemize bildinneleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ohnadık- ça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve Iflas Kanu- nu'nun 133. maddesi gereğınce ihale fesbedılir. Iki ihale arasındakı farktan ve >üzde 10 faizden alıcı ve kefılleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kahnadan kendile- rinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tanhinden itibaren herkesın görebilmesı için dairede açık olup gi- deri verildiğı takdu"de isteyen alıcıya bir örneği göndenlebilır. 6- Satışa ıştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bılgı ahnak isteyenlerin 2004'49 Talimat sayıh dosya numarasıyla müdürlüğümüze baş\oımıalan ılan olunur (*) llgililer tabırine irtifak hakkı sahipleri de dahıldir. Basın: 28675 ANKARA 2. AİLE MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 2004/1261 Davacı Musa Dalgıç vekili taraftndan davalı Asiye Dalgıç (Arar) aleyhine açılan boşanma davasmın yapı- lan yargılaması sırasında verilen ara karan uyannca, Davau Asiye Dalgıç (Arar)'uı Emin Kuyumcu ya- nında Yeniay Gazinosu, Hamamönü Cad. No:85 Sa- manpazarı-Ankara adresine çıkartılan teblıgatlann tebliğ edilemediği ve adreslerinin de zabıtaca yapılan araştırmada tespit edılemediğinden adı geçen davalı- nın duruşma günü olan 20.09.2005 günü saat 10.05'te tüm deliller ile birlikte mahkememizde hazır bulun- ması ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi. aksi tak- dirde duruşmalara yokluğunuzda de\ r am edileceğı ve karar verüeceği HÛMK'nun 509. maddesi gereğınce tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 29625 *• CEYHANSULHHUKUK MAHKEMESt GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA tLANI Sayı: 2005 6 Satış Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cınsi. kıymeti, adedi. e\safı: Ceyhan Sulh hukuk Mahkemesi'nin ilamı ile satılmasına karar venlen Cevhan ılçesi 1- Aytemiroğlu Mahallesı 89 nolu Sokak'ta bulunan 695 ada 66 parsel sayılı taşınmaz 341 m2 büviiklüğünde olup 1 m2'sının degeri İ2.0Ö YTL'den toplam 4.092 00 Y1L. değe- rinde taşınmaz üzerinde 92 m2 ahşap yapı olup 1 m2'sinin de- ğen 21.00 YTL'den toplam 1.932.00 YTL yine taşınmaz ûze- rınde vığma*kargir yapı olup 33 m2 bûyüklüğünde 2 kat top- lam 2İ706.00 YTL.'taşınmazın toplam değerı 8.730.00 YTL. Muhammen bedelle Satış şartları: 1- Ceyhan ılçesi Aytemiroğlu Mahallesi 685 ada 66 parse- lin birinci satış 25.7.2005 günü saat 09.30 ile 09.45 arası Cey- han Beledıvesı Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle ıha- lesı yapılacaktır. Birinci açık arttırmada malın tahmin edilen kıymetin yüzde 60 ve satış masrafını geçmesi lazımdır. Bu tahmin edilen be- deli alıcı çıkmaması halinde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şa/tıyla 10 gün sonra 4.8.2005 gûnü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkartılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen bedelin yüzde 40'mı bulması ve satış isteyenın alacağına rüç- ham olan alaeaklan toplamından fazla olması ve bundan baş- ka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazım- dır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaması halinde satış talebi dü- şürülecektir. Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin vüz- de 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir. alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş \e münderecatı- m kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 20056 Satış sayılı dosya numarası ile mü- racaatlan ilan olunur. 13.6.2005 Basın: 30112 YK Yayınlan'ndan ("Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu" krtabı gibi) büyük boy, kalın ve yeni kitaplar ile aygıt ve makinelerin parçalarının Ingilizce adlarının belirtildiği Yeni "Visual Dictionary" indirimli olarak satılıktır. 0216 366 83 43 - Öğleden sonralan KADKÖYmtCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN G AYRÎMENKUL SATIŞ İLANI Dos>aNo 1999 230 Tal. Bir borçtan dolayı ıpoteklı olan ve satılmasına karar ven- len gaynmenkulün, Tapu kaydı Dosyasmda mübrez ve mevcut: Kadıköy 2 Bölge Tapu Sıcıl Müdürlüğü'nün 19 03.1999 tanh ve 254- 601 sayılı yazılannda. Istanbul ılı, Kadıköy ılçesi. Göztepe Mahallesı Yeşılbahar Sokak"ta kam. 104 pafta. 414 ada. 29 parsel sayılı. 935 m2 vTİzölçümlü, kat mülkivetlı bahçeli kar- gır aparatmanın 62 1128 arsa paylı 4. kat (8) nolu mesken lmar durumu' Dosyada mevcut Kadıköy Belediye Bas- kanhgı lmar Işlerı Müdürlüğunün 18 02.1999 tarih. 99 2468-107631-110 savılı yazılannda, Kadıköy Göztepe Mahallesı. Yeşılbahar Sokak.' 104 pafta, 414 ada.' 29 parsel sayılı yer 30 04.1971 tasdık tanhli. 1 1000 ölçekli Bostancı- Erenköy ımar planında bına yükseklıği h serbest. Taks 0,25, Kaks. 2,07 şartlannda ayıik nızam ıskan sahasında kal- maktadır. Gaynmenkulün halihazır durumu ve evsafı: Satışa konu taşınmaz; lstanbul ilı, Kadıköy ılçesi, Göztepe Mahallesı, Bağdat Caddesı, Yeşılbahar Sokak. caddeye 4 parselde. bodrum-zemın+9 normal katlı*18 daırelı betonarme karkas sıstemde, 7 kapı nolu. Bengi Apartmanı 4. kat 8 nolu meske- mn tamamıdır. Kadıköy Belediye Başkanlığı lmar Müdürlü- ğü'ndekı 85 7793 sayılı ruhsat dosyası tetkıkınde 12.11.1997 tanhınde temel ruhsatı. 25.12.1997 tarıhmde 97' 16177 no ıle yapı kullanma iznı ahndığı anlaşılmıştır Miman projesı tetkiki ıle, daıreye gınşte antre, karşıda çöp balkonlu mutfak, bıtışığmde salon. antre devamında kondor. kondora açılan bıri balkonlu üç yatak odası. banyo ve kombi mahallı, takribı brüt 112 m2'dır. Islak mahaller antre, kon- dor ve mutfak mermer. salon ve odalar ahşap parke, mutfak- ta tezgâh alt ve üstte dolaplar, banyoda küvet. klozet ve ayaklı lavabo. kombı sıstemde doğalgaz kalonferh. orta de- recede malzeme ve ışçilıkle ınşa edilmış. asansörlü, elektrik ve suyu var. açık otoparklı, iyi yerleşım bölgesınde, ulaşım imkânları lyıdır Tahmin olunan kıymeti. Tamamma 180.000.000 000 -TL kıymet takdir edilmıştir. Satış şartları: 1- Binncı açık arttırması 08.08 2005 günü saat 14.00'ten 14.10'a kadar Kadıköy 1 lcra Dairesfnde yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını \e satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmaz- sa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 18 08.2005 günu aynı yer ve aynı saatte ikinci arttırmaya çı- kanlacaktır Bu arttırmada da bu miktar elde edilememışse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kahnak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetınin yüzde 40"ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması \e bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış ta- lebı düşecektır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar ban- ka teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış, peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre ven- lebılır. Tellaliye, tapu satım harcı. birikmiş vergiler satış be- delinden ödenır. Karar pulu. tapu alım harç ve masraflan ve katma değer vergisi (KDV) tahlıye masraflan alıcıya aittır. 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgililerin (ılgılıler tabı- nne irtifak hakkı sahipleri de dahıldir) bu gayrimenkul üze- nndeki haklanm, faiz ve masrafa dair olan ıddıalanm daya- nağı belgeleri ıle 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazım- dır. Aksi takdirde haklan tapu sicılı ile sabıt olmadıkça pay- laşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatırmamak suretiyle ihalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan v e diğer zararlardan \e aynca temerrüt faizı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemızce tahsil olunacak, bu fark, varsa önce- lıkle teminat bedelinden almacakUr. 5- Şartname, ılan tarihınden itibaren herkesin görebilmesı için dairede açık olup masrafı venldiği takdirde isteyen alı- cıya bır ömeği göndenlebılecelctir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve mündere- catını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bılgi ahnak isteyen- lerin Kadıköy 1 tcra Müdürlugü 1999-230 Tal. sy. dosya numarasıyla başvurmalan ılan olunur 20.06.2005 Basın 29696 UZMAN GOZUYLE Prof. Dr. BURHAN USLU Karın Kası Zedelenmeleri Güneşli ve sıcak günlecde, hem yaan tadını çıkanp hem de sporumuzu yaparken,sakatlanmamaya dikkat etme- liyiz. Vücudumuzun farklı yerlerinde, yaptığımız sporla- ra bağlı değişik şikâyetlerimiz olabilir. Diyelim ki; sporya- parken ya da yaptıktan sonra karnımızda, kann adalele- rimizde sorun oldu. Rahatça mekik yapamıyoruz, yatıp kalkarken karnımız ağnyor, dik yürüyemiyonjz. Bu durum- da ne yapmalıyız? öncelikle kann organlanmız ile ilgili bir problemimiz olup olmadığını araştırmamız gerekir. Eğer iç organlanmızda herhangi bir protrfemimiz yoksa ve sadece hareket eder- ken şikâyetlerimiz artıyorsa, kann adalelerinde bir aynş- ma, gerilme ya da yırtık diye isimlendirdiğimiz bir zede- lenme olabilir. Bu durum ağır kaldırma, ağırtık veya sağ- lık topu ile mekik ve ters mekik çalışmalannda, hatta şid- detli öksürme ve hapşırmalarda da ortaya çıkar. Kann adalesi yırtılmış olabilir ve adale kılrfı da (fasya) yırtılırsa kann duvan fıtığı oluşabilir. Frtıkta, kann boşluğu içinde- ki bağırsak ve diğer dokular yırtıktan dışan doğru çıka- bilir ve kann duvannda şişkinlik yaratabilir. Tanı, dokto- runuz tarafından yapılacak muayene sonrası konulur. Bazen tanrya yardımcı olan MR gibi ilave incelemeler is- tenebilir. Kann adalesi zedelendiğinde her 3-4 saatte bir 15-20 dakika buz kompresi yapılır. Bunun yanında anti- enflamatuvar bir ilaç alınabilir Eğer kann frtığı oluşmuş- sa bunun tek tedavisi cerrahi müdahaledir. Peki kann adalesi zedelenmesinde ne zaman sportif aktivitelere başlanmalıdır? Burada arnaç, iyileşme son- rası hertıangi bir problemin ye kalıcı bir sekelin olmama- sıdır. Her insanda iyileşme süresi değişiktir. Eğer öne eği- lip parmaklannızı ayakjannıza değdinrken, mekik ve ters mekik yaparken, gövdenizi sağa sola döndürürken ağ- nnız yoksa spora başlayabilirsiniz. Eğer yırtığa bağlı frtık oluşmuşsa, cerrahi olarak tedavi olmadan önce asla zor- layıcı hareketler yapmamanız gerekir. Bunun yanında kann adaie zedelenmesini öntemek için neler yapılmalıdır? Bunun için doğrudan zoriamalı hare- ketler yerine kann adalelerini iyi bir tonda ve kuvvette tu- tacak hareketler yapmak ve kann adalelerini kuvvetlen- dirmek gerekir. Bu piyasada bol bulunan kann egzersiz cihazlan ile rahatlıkla yapılabilir. Ağır bir eşya kaldınrken de doğru yöntem; dizler bükük, kann ve sırt dik vaziyet- te kaldırmaya çalışmalıyız. FİKRET DAĞLIOĞLU 1. M0ŞU: F: Eraybey 12), P: Narçıçegı (31. PP: Asıltaş (11. S: Fent- han (4) 1 KOŞU: F: Second Ri\er (4). P: Lonely Man (2), PP: LadyLında(8) S:Elıtay(7) 3.KOŞLi:F:CulapGüzelı(l).P: Sa- nsu (8). PP: Algüzel (5). S: ,\kçatkjzı (9). 4.KOŞU: F: Ya Hafiz (41, P:Arsen(lı.PP:RealGıri(ll).S:Sarkbevı(2) 5.KOŞU:F:Tar- hundas (8). P: Ahmetcan (1). PP: Golden Pıpe (3). S: Suver (4l. 6. KOŞU: F: Süzülen (14). P: Şible f7). PP: Şakacı (12).S:Zeynek(9).7.KOŞU: F: Arala (1). P: Dadaloğlu (10), PP: Negresco (12), S: Tevftkhan (7), 8. KOŞU: F: Run Avvay (8), P: Martin Dıx (10).PP:SeldenKalan(12). S: Afacanım(l). 9. KOŞU: F: UçarogJu (18), P: Şanslı Kız(12).PP:Ergunbaba(8), S: Büyükdogan (4). Gönnn tkflisi. 9 Kosu: 18 12 Çtfte Bahis: 3. Çifte: 8/14 Y*T Cumhuriyet k^KİTAPLARI 4 1 11 2 1 8 5 ALT1L1 GAJNYAN 8 1 3 4 14 1 8 18 10 10 12 12 7 1 YEDtLİ PLASE 4 1 11 8 1 8 4 14 1 8 18 10 10 12 12 1 OSMANLI İMPARATORLLĞU'NUN YÜKSEIİŞ VE ÇÖKÜŞ TARÎHt Dimitri Kantemir Boğdan Prensi ve Voyvodası Dimitri Kantemir, 18. yttzyıhn, deği;ik stUndakt yapıtlarıyla tanınvn, bilim tırihine ve evrensel ansiklopedilcre geçmiş önemli bir bilgİDdir. Doğu incelemeleri de yapmış, kendi buluşa "Ebced" noktasıyla klasik Türk masikisinin birçok parçasını ölümsüzleştirmiştir. Latince oUrak yazdığı Osmanlı Tarihi, Ingilizce, Fransızca, ltalyaıtca, Almanca vc Romeoceye çcvrilmiş; Avrupa bilim çevrelerİDden geaif ilgi görmüştür. OUoin soouıuı vazann ekiediği gEniş açkianıalaria değeri Ur kat daha arian bo ytpıt, ünfü Hamıfıa-Taribi'ae de öocüfökeOnişwOsmanhtar8ır>teUgilipckçokdDemMııoktJM Mhmei yonden «taya koymuştur. (Uriteı ' Törkotoğı Cod. No: 39/41 Cogaioglu-tSTANBUL • Tıl: 0212 514 01 9İ Şafct ' IstikU Cod. Zoiübflk Ssk. 4/1 Taksım-ıSUHBUL - Ttl: 0212 252 3İ !1 Ankoro : itarûrk fiutvsn No: 125 Kot: 4 Mcanbkk» AKKAJtA T«l: 0312 419 50 70 TC BEYOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya Ko: 2004'157 Da\r acı lstanbul Muhakemat Müd tarafından davalı lstanbul Defterdan aleyhine açılan gaiplik ve tescil da- vasuada, Beyoğlu, Kadımehmet Mah. Kabristan Sokağı'nda bulunan 187 pafta. 1434 ada, 29 parsel sayılı taşınma- zın malikleri Hasan kızı Tahsine, Hasan kızı Fatma, Şeküre ve Ismail'in gaip olmalan nedeniyle adı geçen şahıslar hakkında bilgisi ve görgüsü olanlann ilan tan- hinden itibaren 6 ay ıçerisinde mahkememizin 2004' 157 sayılı dosyasuıa bilgi vermeleri veya bu süre içensinde gaiplerin mahkememize müracaat etmesi ilan olunur. 7.6.2005 Basın: 28958
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog