Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 HAZİRAN 2005 CUM/ 16 _£ Jjj J_jJjj V lî^ X f J I ı cumtv(gcumhuriyet.com.tr GüNÜN FiLMLERİ Bizim Afle 15.10 Star Dram (*^\ Dört çocuklubır fabnkakapıcısıyla, üç çocuk- \55' lu dul bir kadının evlenmelennden sonra geli- şen komik olaylarkonu ahnıyor. YönetmenJığini Er- gin Orbey'ın üstlendiği filmin başrollennde Münir Ozkul, AdUe Kaşit, Tank Akan, Itır Esen, Şener Şen oynuyor(1976). 20.55 /TRT 1 /Schindler'in... A. yandüâ" Yeşfl Yol 21.00 TGRT Dram ©(The Green Mile) - Filmde. yaşh Paul Edge- comb, yıllarca elektrikli sandaryeyı boylamış mahkûmlann idamlarından sorumlu baş gardiyan olarak yaşadıktan sonra son günlerini. özellikle 60 yı] öncesinde onu çok etkilemiş, dev gibi bir zenci idam mabMmunu, geriye dönüşlerle kadın arkada- şma anlatıyor. Yönetmen: Frank Darabont. Oyuncu- lar: Tom Hanks, David Morse, Mıchael Clarke Dun- can(1999ABD, 188 dk). Havaalanı 22.00 CNBC-e Gerilim ©(Airport) -Lincoln Havalimanı, son 20 yıhn en büyük kar firtınası yüzünden kapatılma tehli- kesiyle karşı karşıyadır. Havada ıse içinde bombalı bir adamla dönüp duran yolcu dolu bır Boeing 707 dolaşmaktadır. Yönetmen: George Seaton. Oyuncu- lar: Burt Lancaster, Dean Martin, Jean Seberg. Forrester'm... 23.30 atv Macera (FİDding Forrester) - 16 yaşındakı Jamal Wal- lace okulundaki lestlerde aldığı yüksek notlar ile şehıin en ünlü okullanndan bınnden burs kazanır. Bu okula genelde zengın öğrencıler kabul edilmek- tedır. Jamal, kenar mahallelerden geldıği için okul- dan dışlanır. Bir süre sonra sporda ve derslerinde gösterdiği başan ile kendini kanıtlar. Jamal bu sıra- da yazarlıga da merak salmıştır. Bir gün arkadaşlan ile gırdiği bır iddıa sonucu emekli bır yazar olan VVilliam Forrester'ın evıne girer. Amacı oradan bır şey çalmaktır. Ancak kaçarken çantasını düsürür... Yön: Gus Van Sant' Senaryo: Mıke Rıch ' Müzık: Miles Davis ' Görûntü: Harris Savides ' Oynncular: Sean Connery, Robert Brown, F. Murray Abraham. Anna Paquin, Busta Rhymes. April Grace 2000 ABD, 130dakika. lyiKk BuL. 23.50 Kanal D Dram /TI\ (Pay It Fonvard) - Trevor, Las Vegas'ın işçi V2X mahallesınde annesi Arlene ile yaşayan 11 ya- şında bir çocuktur. Annesi para kazanabilmek ıçin hem gece kulübünde hem de kumarhanede çalışır- ken baba hep uzaktadır. Yön: Mimi Leder. Oyn: Ke- vin Spacey, Helen Hunt (2000 ABD, 123 dk). Katiün Dokunuşu 01.10 TRT 1 Dram (Touched By a Kilkr) - Babası yıllar önce ıdam edilen gazeteci Nıckı Barnngton, bır yazı di- zisi için idam mahkumu Tyler Nash'le görüşür Genç mahkuma aşık olan Nickı, onu hapıshaneden kur- tarmanın bir yolunu bulmaya çalışır Yönetmen: Gilbert Shilton. Oyuncular: lsabella Hoffinan, Ja- mes Wilder (2001 Kanada, 100 dk). Uzakdoğu'da.. 01.50 Star Macera /T7\ (Shiri) - Ryu ve Lee, Güney Kore Gızh Istıh- VS' barat Servisi OP'de çalışan ıki ajandu". OP'nm bir işi için çalışan kaçakçı Lim, bir nişancı tarafin- dan vurulur. Ryu. Hee'nın bu olayla ılişkisinden şûphelenir. Yön: Je-Gyu Kang. Oyn: Suky-kyu Han, Min-sik Choi (1999 Güney Kore, 120 dk). ' Yabancı Izleyin Orta Değmez kanalturk O Yerti CNNTürk 20.00 Eğrisi Doğrusu TV Servisi - "Eğrisi Doğru- su'' programını, gazeteci Taha Akyol hazırlayıp sunuyor. Ya- pımın bu bölümüne, Diyanet İşleri Başkanı Prof. AM Barda- koğlu kanlıyor. Programda, Diyanet'in kuran kurslan, din eğitimi ve laiklik tartışmalanrjda ne düşündügu, Türkiye'de devletin din hizme- ti vermesinin AB standartlan- na uygun olup olmadığı gibi konular hakkında sohbet edili- yor. TKT2 20.35 Okay Temiz konuk oluyor TV Servisi - Müzik ve söy- leşi programı "Dünyanın Türküsü"nü Hüsnü ŞenJen- dirici sunuyor. Yapımcılığını Rabia Bı- çakcı'nın üstlendiği progra- mın bu bölümüne, ritim usta- sı Okay Temiz konuk oluyor. Ünlü sanatçı yapımda, mü- zikseverlere keyifli bir göste- ri sunuyor. Sinemalarda gösterildiği dönemde büyük ilgigören ve 7 Oscar kazanan 'Shindler 'in Listesi 'ni kaçırmayın Wıudi dostuAlman'ınlistesi TRT 1 20.55 Schindler'in Listesi - Schindler List/Yönetmen: Steven Spielberg / Senaryo. Steven Zaillan / Görüntü: Janesz Kaminski / Müzik: John Williams / Oyuncular: LJam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Segalle, Embeth Davidtz, Malgoscha Gebel, Beatrice Macola /1993 ABD yapımı, 195 dakika / Siyah - Beyaz. Liam Neeson'ın (solda) AJman Oscar Schindler'i canlandırdığı fiJm, Spielberg'in en heyccan verici çalışmalanndan birisi. TV Servisi - Eylül 1939; Polonya'yı işgal eden Nazi birlikleri bölgedeki Yahudi- ler'e karşı ilk şiddet önlem- lerine girişmeye başlamış- tır bile. Böyle bir olaydan kendine payda çıkarmayı planlayan Alman endüstri- ci Oskar Schindler (Ne- eson), yüksek düzeydeki Nazilerle irtibata girip elle- rindeki Yahudiler'i fabrika- sında çok ucuza çalıştır- mak, iyi paralar kazanmak istemektedir ve başanr da. Ancak toplama kamplan kurulunca Nazüerin gerçek yüzünü göriir ve Yahudi iş- çilerinin fabrikada kalma iznini kopanr komutanlar- dan. Sonra bu iş bir yaşam kurtarmaya dönüşür ve 1100 insanı gaz odalanndan geri döndürmeyi başanr Schindler... Thomas Keneallynin "LJste" adh romanından ya- rarlanıp fihn çeken Spiel- berg'in en kuvvetli, en he- yecan verici, en gerilimli, en iddialı çalışması. Tek sı- ntan son sahneler; burada gerçek bir Hollyvvoodlu gi- bi davranıp fazla melodra- ma kaçarak aşın dozda duy- gu sömürüsü yapmaktan kendini alamıyor Musevi asıllı Amerikalı yönetmen. Oyoınculann hepsi iyi; Neeson kahramanındaki tu- tarsızlıklan, Fiennes para- noyak bir kumandanın fark- lı duygulannı, şartlanmışlı- ğını, Polonyalı Yahudi'yi canlandıran Kingsley de arabulucu sözcününzorya- şantısını çok iyi canlandın- yor. Bu yapıta kadar Ame- rikan Film Akademisi üye- lerine bir türlü kendini be- ğendiremeyen Spielberg'e film, kendi dahil yedi tane Oscar heykelciği armağan etti. Başlangıç ve sonuç sah- neleri hariç tüm filmi siyah- beyaz seyrettiren Spielberg, bir belgesel tadı yaratıp ger- çeği vermeye çalışıyor se- yircilere. Schindler'in eski fabrikası ve Krakov'daki e- vi gibi gerçek mekânlar da kullanılmış çekimlerde. Kaçırmayuı... Tv PROGRAMLARI 09.00 Gün Başlıyor 10.40 Dızi. Şaşıfelek Çıkmazı 11.40 YazMut- fağı 12^0 Dizı: Ne Seninle Ne Sensiz 13.00 Haber 13.30 Dizi: Lorenzo'nun Kansı 14.25 Meraklısına 15.00 Dizi: Kuzenlerım 16.00 Meraklı Momolar 16.30 Çızgı Film: Casper 17.00 Kasa- ba 17.50 Çızgi Film: Garfield 18.20 Di- zi: Yedi Numara 19.20 Dızı: Bızim Evın Halleri 20.00 Ana Haber 20.55 Film: Schindler'in Listesi 00.50 Günun Ar- dından 01.10 Yabancı Film: Katilin Dokunuşu (0 312 490 43 00). 10.30 Dış Basın 11.401 Sanat Gürtdem! 12.15 Ekogün 12.35 Yurttan 13.00 Eğıtım Dünyası 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Hayat Akarken 15.35 Yurttan 16.40 Sanat Gündemi 16.50 Günün Ajandası 17.40 Dünyaya Bakış 18.25 Hayatımız Sınav 19.20 Göz Önünde 19.40 Kent ve Kültür 20.05 Sinema 7 20.35 Dünyanın Türküsü 21.20 Okudukça 21.50 Ankara-Brük- sel Hattı 22.30 Kalem Işı 23.35 Rock Market 00.35 Sinema 7 01.40 Film: Uzaktaki Kasaba (0 212 259 72 75). 22:00 MUHTEŞEM İKİÜ Nükhet Duru & Cenk Eren H*4f tUUSCH, KESK. TtSILTÜSlAD TİSK, ÇEK CaMyM, TURSM, USIAO, Târtoyt Il>r2jc*f*r Otm, mnt Tm*ı MntiL. 10.30 Kültürel Zenginliğimiz 11.00 Sahte Dünyalar 11.30 Sağlık Olsun 12.00 Gide Gıde GAP 13.15 Can Suyu 14.45 Bereketın Adı GAP 15.00 Cumbadan Rumbaya 16.00 Bır Kelime Bir Işlem 16.55 2005 Akdeniz Oyun- ları Ankara Stüdyo 17.00 2005 Akdeniz Oyun- lan Yüzme Finaller (Canlı) 22.25 2005 Akde- niz Oyunları Ankara Stüdyo 22.30 2005 Ak- deniz Oyunlan Almeria Stüdyo 01.30 Kapanış. 09.30 Gezgin öyküler 10.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 11.00 Kadtna Dair 12.15 Müzik-Klip- ler 12.30 Güneş Doğudan Doğar 13.00 Hayat ve Din 13.30 Almanya'dan 14.00 Uzaktaki Ya- kınlarımız 15.25 Adı Ağaç 15.55 Hayat Akar- ken 16.25 Gezgin Öyküler 16.45 Benımle Oy- nar mısın 17.15 Merfıaba Dünya 18.20 Mem- leketten Haber Var 19.00 Avrupa'dan Bakış 19.35 Dizı: Bizim Evin Halleri 20.05 Dizı: Kü- çük Ağa 21.00 Haber 21.30 Kalplerden Du- daklara 22.35 Balkanlar ve Göç 23.05 Arayış 00.05 Aydın Bakışı 00.35 Günün Konusu. 07.00 Yerli Film: Nayton Kemal 09.00 Çızgi Film: Temel Reis'in Maceralan 09.30 Çizgi Film: Kirby 10.00 Çizgi Film: Sevimli Hırsız 10.30 Dizi: Bücür Cadı 12.30 Gün Ortası 12.50 Çızgi Film: Me- gamen 13.30 Dizi: Çocuklar Ne Olacak 15.10 Yerli Film: Bizim Aile 17.10 Passaparola 19.00 Ana Haber 20.00 Yeniden Olacak O Kadar21.50 Ren klı Hayatlar 23.40 Tuhaf Şey- ler 01.10 Gece Haberi 01.40 Spor Gecesi 01.50 Yabancı Film: Uzakdoğu'da Macera 03.40 Türk Halk Müziği (0 212 448 80 00). ULUSAL 08.50 Kurtuluş Savaşı öykü- leri 09.10 Müzik Pınarı 10.10 Ulusal Fırsat 12.10 Fikır Mey- danı 13.10 Müzik Pınart 15.10 Gençlik Cephesi 17.10 Ulusal Fırsat 17.20 Sahne Sanatları 18.10 Avrupa'daki Türkiye 19.00 Haber 20.00 Kurtuluş Savaşı öyküleri 20.30 Ozan Telinden 22.00 Halk Üniversitesi 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). 07.30 Çizgi Sinema: Don Kişot 08.30 Tipıtv 10.00 Gaf Ebesi1 2 ° ° Yemek Bahane 13.00 r Masası 14.00 Kadınlar Kulübü 16.00 Ekonomi Satrancı 17.00 Tiprtv 18.00 Dızı: Robın Hood 19.00 Dızi: Beverly Hılls 20.00Ana Haber 21.00 Dızi: Nıkıta 22.00 Söz Meclisi 24.00 Yabancı Film: Othello 02.00 Dizi: Beverly Hills (0 212 355 85 00). 06.30 Dızı: En İyi Arkadaşım 07.30 Show TV Çocuk Kulübü 08.30 Dızi: Rebeca 09.30 Dizı: Rüyalarımın Aşkı 11.00 Aşkım Benim 13.15 Bızim Lezzetler 13.45 En Komik An 16.00 Serap Ezgü ile Biz Bize 19.00 Ana Haber 19.55 Spor 20.00 Yarışma: An Kalbım 22.15 Türkıye'nın Yıldızları 01.30 Saba Tu- mer ile Bu Gece 02.15 Yabancı Film: Fare- ler 04.00 Dizi: Sevginin Gücü 05.00 Yerli Film: Şehvet Uçurumlan (0 212 355 01 01). _ i _ _ 07.00 Kahvaltı Haberieri 08.45 2m T l f Teletubbies 09.30 Hugo ve Tol- * • " ga Abı 10.30 Çızgi Film: Cedric 11.05 Çizgi Film: Sonıc 11.40 Dizı: Rubı 13.00 Gün Ortası 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Dizi: Çocuklar Duymasın 17.30 Dizi: Avnjpa Yaka- sı 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Haber 20.00 Dızi: Buyuk Yalan 21.45 Dizi: Savcının Karısı 23.30 Yabancı Film: Forrester'in Pe- şinde 02.00 Haberci (0 212 354 30 00). 07.00 Güne Başlarken 09.10 ^ ^ Ekonomi 10.10 Yazlık Hayat 11.30 Avnjpa Sörf Şampiyonası 12.00 Haberler 12.10 Spor 12.30 Doğru Ter- cih 13.00 Günun Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomi 17.10 Beş Çayı 18.10 Gece Gunduz 18.30 Ve Insan 19.00 Akşam Haberleri 19.35 Gençegin Ta Kendisi 20.30 Yazlık Sinema 21.30 DünyaGençler Futbol Şmp. Çeyrek Fi- nal Maçı: Almanya - Brezilya 23.30 San An- tonio - Detroit NBA Maçı (Tekrar) 01.45 Ge- ce Gündüz (0 212 335 00 00). 07.00 Çizgi Film: Taş Devn 08.00 Yerli Film: Sıralardaki Heyecan 10.00 Sabah Sabah Seda Sayan !'!</?Ml»! 12.30 Haberler 13.00 Ikinci Bahar . Qö n Q|t e r d e 1 5 > 2o Dızi: Bir Dilım Aşk 17.00 Dizı: Sihirii Annem 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Haberierı 20.00 Yabancı Film: 102 Dalmaçyalı 22.00 Dizi: Çemberim- de Gül Oya 23.50 Yabancı Film: lyilik Bul ryi- lik Yap 0Z00 Haber Saatı 02.10 Yerii Film: Avcı 04.50 Trafik 06.00 Dizi: Vahşi Güzel (Tekrar) (0 212 413 51 11). 06.30 Sabah Haberlen 09.00 H uzu- ra Doğru 10.00 Dızi: Eltıler 12.00 Ha- ber 12.30 Sizın Sesınız 16.30 Ak- şam Yıldızları 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Dızı: El Bebek Gül Bebek 21.00 Yabancı Film: Yeşil Yol 01.00 Dizı: Son Kanıt 02.00 Gece Haberi (0 212 454 56 00). 09.05 Parametre 10.15 Yaşama Sevinci 11.05 Referans Noktası 12.15 İş Yemeğı 13.00 Ajans 14.30 VVimbledon Günluğü 15.05 Center Court (Canh) 18.15 Afiş 19.00 Edıtor 20.00 Eğrisi Doğrusu 20.45 Spor Vizyon 21.10 Ka- meramla Kampüste 22.05 Wimbledon'da Bu- gün 23.00 Gece Görusü (0 212 413 56 00). a09.00 Çizgi Film Kuşağı 10.05 Di- zi: St. Tropez 11.05 Yeni Vizyon 12.30 Trend Sağlık 13.00 Gun Ortası 13.30 Spor 14.00 Dızi: Kadın Her Za- man Haklıdır 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Derya Gibi 18.00 Haber 18.40 Trend 19.00 Dizı: St. Tropez 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Dizi: Gerçeğın Çağrısı 22.00 Muhteşem Ikilı 24.00 Yabancı Film: Er Benjamin 02.00 Gerçeğin Çağrısı 06.00 Derya Gibi (0212 288 51 52). 06.30 Özel Tatlar 07.00 Çizgi Film Kuşağı 08.30 Sağlık Reh- ben 09.25 Yabancı Film: Vur Be- nı 11.25 Yabancı Film: Perşembe 13.00 Sağ- lık Rehberı 14.00 At Yarışları 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Ana Haber Bülteni 20.15 Yabancı Film: Melekler Evı 21.45 Yabancı Film: Erdem Savaşçıları 23.30 Ceyhun Yılmaz Show 00.30 Fantasy (0 212 336 15 15). 10.45 Siyah Gökyüzu 11.40 Ai Murray'in Bertin Yolu 12.05 En- düstriyel Keşifler 12.35 Gerçek Tarih 16.00 Sıra Dışı Makıneler 17.00 Saklı 18.00 Başlıca Içgüdüler 19.00 Metal Muca- delesi 20.00 Efsane Avcıları 21.00 Zıhın, Vü- cut ve Dayak Hamlelerı 22.00 Amerikan Ku- mamanesi 23.00 Amerikan Motorlan 24.00 Sıra Dışı Makineler (0 212 330 00 88). 20:30 . SİNEMA Tubo Ünsal 21:30 ALMANYA canh BREZİLYA Dünya Gençler Futbol Şampiyonası Çeyrek Final maçı 23:30 DETROIT SANANTONIO Şampiyonluk maçı bugün www.nrvmsnbc.com 10.15 Ruhve Inanç 11.15AB Ekseni 13.15 Kamutay 14.15 Açık Haber Hattı 15.15 Sağlık Kamesi 16.15 Basında Bugün 17.15 Vardiya 18.15 Küreselleşme 19.30 Ana Haber 20.30 Ekonomi Politık 21.00 Öz-Eleş- tirme 24.00 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 12.00 Finans Cafe 12.35 Dış Pı- yasalar 13.40 Pıyasalarda Gün Ortası 14.00 Piyasa Ekranı 15.45 SektbrRaporu 16.30 Son Baskı 16.40 Yatırımcı Kliniği 17.30 Kampus 18.00 Çizgi Film18>»5 Dizı: Seinfeld 19.15 Dizı: Mal- colm İn The Middle 20.00 Dızı: The O.C. 21.00 Gilmore Giris 22.00 Film: Havaalanı 02.00 Gilmore Girls (0 212 330 01 01). MUDANYAİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTnRMA İLAM Dosya No: 2004/606 Tal. Ipotekli olup satılmasına karar verilen taşınmazuı Mudanya Icra Müdürlüğü'nde açık arttırma sure- tiyle satışı yapılacaktır. Tapu kaydı: Bursa ili, Mudanya ılçesi. Ömerbey Mahallesi, Kümbet mevkiinde kain, 581 ada, 6 parselde kayıtlı 5'er katlı 2 adet kargir apartmanda 77/1648 arsa payh B blokta 2. katta 6 No'lu ba- ğımsız bölümü teşkil eden mesken vasıflı taşınmazdır Harihazır durumu: Taşınmaz Mudanya ilçesinin Ömerbey Mahallesi, Sevgi Sokak'ta bulunan Sevgi Apartmanı'nın B Blok 2. katındaki 6 No'lu dairedir. Daire 3 yatak odası, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve balkondan ibarettir. Salon ve odalann taban döşemeleri ahşap parke, duvarlar saten boyahdır. Mut- fak tabanlan seramik, mutfak dolaplan ahşap olup tezgâh üzeri mermerdır. Banyo ve tuvalet tabanı seramik, duvarlan tavana kadar fayans kaplı olup lavabo, klozet ve tuvalet taşı mevcuttur. Antre ve balkon tabanlan seramik kaplıdır. Doğramalar ahşap ve tek camlıdır. Daire kombi kat kaloriferi ile ısı- tıhnakta olup çelik radyatörler mevcuttur. Daire brüt 145 m2 yüzölçümlüdür. tmar durumu: Mudanya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün satış dosyasında mevcut imar durumu yazılanndan satışa konu parselin, "Imar planı kapsamında parsel üzerinde nıhsatlı 2 blok mevcut olduğu aynk nizam, 2 kat H: 6.50 m, TAKS: 0.40, KAKS: 0.80 değerine göre bma inşa edilebileceği" bildirilmiştir. (Taşuımaz üzerinde 1999 yıh deprem öncesi eski imar durumuna göre 5 kat olarak yapılmış bina mevcuttur. 1999 yıh depreminden sonra inşaat kat müsaadesi 2 kata indiril- miştir.) Kjymeti: Taşınmaza 50.000.000.000.-TL (50.000,00 YTL) kıvmet takdir edilmiş olup bu değer üze- rinden satışa arz edihniştir. Saüş şarrJan: 1- Satış, 08.08.2005 günü saat 14.00'ten 14.10'a kadar Mudanya îcra Müdürlüğü'nde (Belediye îş Merkezi Kat: 5 Mudanya) açık arttırma suretiyle yapılacakür. Bu arttırmada tahmin edi- len değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerıni geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 18.08.2005 günü saat 14.00'ten 14.10'a kadar Mudanya lcra Müdürlüğü'nde (Belediye îş Merkezi Kat: 5 Mudanya) ikinci arttınnaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ıhale olunur. 2- Artnrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisı, tapu harç ve masraflan ile mev- zuann öngördüğü oranda KDV ihale ahcısına aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ügjlilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize büdırmeleri la- zundır. Aksi takdirde haklan tapu sıcili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç buakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tcra ve îflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilır. tki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edılecektir. 5- Şartname, ilan tanhmden itıbaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak- dirde isteyen alıcıya bir örneği göndenlebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004'606 Tal. sayıh dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (*) Ugililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 29766 TC SURUÇ İCRA DAİRESİ'NDEN (tZALEÂ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞU) TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMAİLANI Dosya No: 2004-1 Satış Saülmasına karar verilen taşınmazuı cinsi, niteliğL. kıymeti. adedi. önemü özeflikleri: Tapu kaydı: Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Üçpınar Köyü, 102 parselde kayıtlı 30800 m2 yüzölçümlü tarla vasfinda taşınmaz satılarak paraya çe\-nlecektir. Haühazır durumu: Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfinda olup, bu taşınmaz toprak yapısı itibariyle %1 kutnlu, tınlı 2. sınıf bir tanm arazısi vasfinda. taşuı- maz üzerinde elektrik, motorlu su kuyusu mevcut olup bu kuyu aracılığı ile arazi sulanabilmekte olup. aynca taşınmaz üzerinde 10 adet 10'ar m2 ebadın- da ahır ve ahırlann üzerinde 40 m2 bnketten yığma bina olduğu, aynca taşın- maz baklava dilimi telden oluşan 200 mt. çit teli ile çevrili taşınmazdır. Geniş dosyada me\ r cut şaıtnameye ilişik bilirkişi raporunda açıklanmıştu". Muhammen bedel: 73.610,73 YTL (tarla ve tarlanm üzenndeki tüm yapılar dahil toplam değeridir) Saüş şartJan: 1- Satış, 02.09.2005 Cuma günü saat 10.00'dan 10.15'e kadar Suruç Icra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60"ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 12.09.2005 Pa- zartesi günü ayru yer ve saatlerde ikinci arttınnaya çıkanlacaktır. Bu arttırma- da da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış giderlerini geçmesı şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranın- da pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış. peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehıl verile- bilir. Tellaliye resmi, damga vergısi, tapu harç ve masraflan ahcıya aittir. Bi- rikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdırde haklan tapu sicili ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tcra ve Îflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilır tki ihale arasındaki fark- tan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bır örneği göndenlebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004' 1 satış sayıh dosya numa- rasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 29523 www.cumok. org İSTANBUL CUMOK ÇAĞRISI HAZİRAN AYDINLANMA KAH\ÂLTISI 26 Hazıran 2005 Pazar Saat: 11:00 - 14:30 Saym ATAOL BEHRAMOGLU KONX: GÜNÜMÜZDE ŞAİR OLMAK BÜTÜN CUMHI'RİYET GAZETESİ OKURLARI ÇAĞRILIDIR. Yer: YILDI2 ÜNİVERSİTESİ Çatı Restoran Yıldız Cni Yerieşkesı B Blok 6. Kat- Beşıktaş İktişim - Bilgi: 532 2815454-5426521500-532 3206012 5356365911-216368 33 56-212 2881305 2163264921 LÜTFEN YERMZİ AYTRTIN Açık bûfe kah\altı bedeli: 14.-YTL3dir. e-posta: istanbulfa cumok org CUMHURİYET İSTANBUL OKURLARI 27 Haziran Pazartesi »20:30 Harbiyc Açıkhava Tiyatrosu heygidikaradenizl sunucu: nihat sırdar volkan konak kazım koyuncu bayar şahin sunay akın özel bölüm: ustalara saygı wwvif.heygidikaradeniz.com lletişim:(0212)244 57 08 AKAN P R O D U C T I O N K hasanDölu inşsar PICALDI JEANI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog