Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

23> HA2İRAN 2005 PERŞEMBE + CUMHURİYET SAYFA Betrtronık posta: denKsomecunmunyetcom.tr 17 Harita Nurcan Tufekçı "Anıtkabır gınşınde çıçeklerden yapılmış buyuk bır Turkıye hantası, altında da bır Kıbns hantası vardı Son zıyaretımde Kıbns hantasını goremedım " - Promosyonlu Kuran kurslan başlamış... "Kazanana bir hafta Başbakanlık turu!" s Devlet kapısı gençlere kapalıymış. Cezaevlen açık! Uzmanlık M Agah Çelıkel: "Başbakan muhalıflerını ıkı koyun gutmemış olmakla eleştırıyor Kendısının sımıt satıcılığını bılıyoruz ama nerede koyun guttuğunu henuz oğrenemedık Hayatında artı değer uretmeden başkalannın urettıklerının dağıtılmasında uzman olduğu anlaşılan Başbakan, dağıtım şırketlennde çalışanlarla koyunlar arasında bır bağlantı mı kuruyoracaba7 " TÜRKİYE Buyuk Mıliet Meclısı Genel Sekreterlıgı Mıllı Saraylar Daıre Başkanlığı, rehberlık sınavı açıyor Sınavın duyurusu yuksek tırajlı ulusal gazetelerden bınnde yayımlanıyor Adaylar başvuruyor; başvuruları kabul edılenlere sınava gınş kartlan venlıyor Her şey normal Sınav, Ingılızce yazılı ve sozlu sevıye saptama şeklınde ve Galatasaray Unıversrtesı ıle istanbul Unıversrtesı oğretım uyelennce yapılıyor Yine her şey normal Bolumlere gore yaklaşık 40 kışının katıldığı sınavda 100 tam puan alan adaylar oluyor Kazananların puanlarına gore hesaplanması gerekırken geçer not alan adaylar arasında "bılım sınavı" nıtelığınde "mulakat" yapılmasına karar verılıyor Bır "anormallık" kendını gosterıyor Adaylara mulakatın ıçenğı konusunda herhangı bır açıklama yapılmıyor ve hazıranın ılk haftası ıçınde Ankara'dan gelen Mıllı Saraylar Daıre Başkanlığfndan Bilim sınavıbır grup "gorevlı , yazılı ve sozlu sınavlarda başanlı olanlan çağınp yenı bır "sınav" yapıyor Klasık arkeolojı bolumunde yazılı sınavda geçer not alan beş kışıden dordu mulakata gınyor Klasık arkeolojı bolumunde akademısyenlenn yaptığı sınavda en yuksek notu alanlardan yazılısı 90 ve sozlusu 90 olan aday ıle yazılısı 90 ve sozlusu 100 olan aday mulakatı geçemıyor Daha duşuk puan alan ıkı aday mulakatı kazanıyor 100 tam puanla gırdığı mulakatta başarılı olamayan adaya Mıllı Saraylar Daıre Başkanlığı'nın sınav komısyonunda "Şansa ve buyuye ınanır mısın" dıye soruluyor Aday, "Boyle bır soru nıye sorulmuş olabılıK' dıye duşununce, daha ılk soruda "tokezlemış" oluyor Adayın doğum yenne bakılıp "Memleketındekı mılletvekıllennın adını say" denıyor Aday, mılletvekılı adını sayamayacağını ancak ulke gundemını takıp ettığını belırterek eğer gundemle ılgılı soru sorulursa bunu yanıtlayabıleceğını soyluyor; karşısındakıler alaycı bır şekılde gulumsemekle yetınıyor "Hangı şaın seversın" sorusunun ardından "Sefahat kımın esen" sorusu gelıyor Adayın verdığı yanıt, komısyon uyelennı kesmıyor1 Dolmabahçe Sarayı'nda bır tane oyuncak bulunduğu belırtılıp ne olduğu bellı olmayan bu oyuncağın hangı padışaha art olduğunu soylemesı ıstenıyor Turkıye Buyuk Mıliet Meclısı'nın kanatlan altında yapılan mulakatta arkeolojının herhangı bır dalıyla, mıllı saraylardan bınnın bıryenyie, Osmanlı tarıhının bır kenanyla, bılımın ucuyia ılgılı bır tek soru bıle sorulmuyor Ama. Bır kadrolaşma hareketı daha başanyla tamamlanıyori Helva ^ Akrf Kokçe • • "Bu ulkede un, ^*^- yağ, şeker ve helva da var ama hep cenaze helvası 1 " SESSÎZ SEDASIZ (!) Hükümete inan kendine inanma DIŞ polıtıkamızın başı dık ve omurgalı olduğuna ulusça ınanmamız gerektığını, gensının lafı guzaf olduğunu soyluyor Ayşe Meral. "AKP ıktıdannın mıllete verdığı mesajlardan anlaşılmaktadır kı: Yaptıklanmız, yaptığımız anlamına gelmez Imzaladıklanmız, ımzaladığımız anlamına gelmez. Gozlennızle gorduklennıze, kulaklannızla duyduklannıza, bızzat şahıt olduklannıza, sonuç hukumetın soyledıklennın tersıne de olsa, asla ınanmayınız Ek protokolu ımzaJamamız, Guney Kıbns'ı tanıma anlamına gelmeyeceğı gıbı Afganıstan'da Kâbıl bolgesının guvenlığını sağlayan Turkıye'nın komutasındakı ISAF ıle Afganıstan'ın dığer bolgelennde operasyon yapan ABD'nın komutasındakı tımlenn aynı komuta altında bırleşmesı, Türk askennın bolgede operasyonlara katılacağı anlamına gelmez Soros'un, 'En lyı ıhraç malınız askennızdır' sozu gerçekleşse de duyduğunuza, gorduğunuze ve yaşadıklannıza asla ınanmayınız" Yuksek Yerılım Hattı erdıncutkmg yahoo.com Biz AB'ye giremeden, AB birbirine girdi! AKP'ye Kim Dur Diyecek? NEVZAT BÖLÜGtRAY Korgeneral lE) MEB'ın, medyadafazlayan- kı u e ılgı bulmayan -bırkaç ga- zetecı dışında-, AKP'nın gızlı gundemını oluşturan konular- dan, sınsıce uygulamaya koy- duğu, dort Islamcı uygulama- sın ı ve bunlann gerçek amaç ve nedenlennı şoyle ozetleye- bılımz 1 Imam hatıp lısesı oğren- cılenne, bınncı sınıftan sonra genel lıselere yatay geçış ola- nağının sağlanması Amaç, ı- m a m hatıp lısesı oğrencılen- nır», unıversıtelenn tum branş- lanna ve bugune dek bunlan almayan okullara gırmelennı sağlamak 2 Yasadışı kaçak açılan Kuran kurslannı açanlara venl- mesı ongorulen hapıs cezası- nım, paraya çevrılmesı Amaç, islamcı orgutlenn -yasal ya da yasadışı- gızlıce açacakları Ku ran kurslarında korpe be- yınlen, yıkayarak laık-demok- ratık TC'ye duşman Islamcı kuşaklar yetıştırmek Cemil Çiçek'ın, 6-14 yaşlarında Ku- ran kursuna gıdılmesını savu- nan sozlen de bu amacı kanıt- lıyor 3 Tum lıselerde, oğretmen- lerin derslerde oğrencılere Kuran okuması Herhalde okuyabılmek ıçın once oğret- menler, bu yonde, eğıtımden geçırılecekC)-, çocuklara uy- gulamalı olarak, camılerdeap- tes almayı ve namaz kılmayı oğretmelerı ıçın yayımlanan eğıtım programı Amaç, laık eğıtımı tumuyle dın eksenıne oturtmak, dınselleştırmek 4 Bılımselaraştırmakılıfı al- tında, genel lıselere dayatılan dınsel anket Amaç, oğrencı- len şerıatçı anlayışa yonlendır- mek • • • Şımdı akla şu soru gelmek- tedır AKP son gunlerde, Is- lamcı uygulamalarını ve saldı- nlarını neden tırmandırmakta- dır Bence, bu sorunun yanıtı şunlar olabılır • Tırmanan ışsızlık, yoksul- luk yolsuzluk, ekonomık dur- gunluk, toplumun sosyal ge- reksmımlerının karşılanmama- sı, ıç ve dış kımı polıtıkalarda- kı kararsızlık vb konularında •gozlenen becerıksızlığını, Is- lamcı uygulamalarını tırman- dırarak ortmeye çalışmaktadır • T. Erdoğan'ın, başbakan- lığının ılk aylarında soyledığı, "Dını eğıtım yapan okullan ye- nıden ıhya edeceğız" ve FP uyesı ıken soyledığı "Tum lıse- Jerın ımam hatıp okullannın eğıtım programını uygulama- 3i gerekır" yonundekı duşun- «cesının yaşama geçınlmesıdır öncelıkle, laık eğıtımı dın- selleştırerek, toplumu Islamcı topluma, laık-demokratık TC yı de islam devletıne do- nuşturmek Bu plan, ABD ve AB'nın, bu yondekı amacına da uygun duşmektedır • Devletı kuşatmayı amaç- layan partızan ve Islamcı kad- rolaşmayı, bu uygulamalara geçılerek, ımam, valı, kayma- kam, savcı, hâkım subay vb yetıştırmek suretıyle pekıştır- mek • Dını kuşaklar yetıştırerek AKP'nın seçmen yığınlarını arttırmak ve Islamcı tabanını genışletmek • Olası bır erken seçım on- cesınde, bu yonde Islamcı ta- banına verdığı sozlerı yenne getırmek ve tabanının radıkal partılere kaymasını onlemek • • • AKP, tum Islamcı uygulama- larını, hep "AB olçutlenne uyum" perdesıne sığınarak gerçekleştırmektedır T Erdo- ğan nasıl kı seçım oncesınde, "demokrasıyı araç yaparak" ıktıdara geldıyse, şımdı de "AB'yı araç yaparak" Islamcı uygulamaları gerçekleştır- mektedır Bunlan, AB ve demokrasıyı gelıştırmek amacı ıle perdele- dığı ıçın, hıç engellenmemek- te ve bu yonde gozu kara gı- dışını, hıç çekınmeden, durak- samadan, rahatlıkla surdure- bılmektedır Boylece, AB olçutlenne uyum ve demokratık gelışım dıye dıye, kaçak kurslara oz- gurluk, ırtıcaya ozgurluk, ı- mam hatıplere ozgurluk, te- setture kamusal alanda ozgur- luk, TC duşmanı tarıkatlara cemaatlere ve derneklere oz- gurluk, Hızbullah'a İBDA- C'ye vb ozgurluk, yeşıl ser- mayeye ozgurluk, şerıatçı ya- pılanmaya ozgurluk vb yolun- da hızla mesafe alınmaktadır Laık, demokratık rejımın bu- gun ıçın guvencesı olan Cum- hurbaşkanı Sayın Sezer ve Anayasa Mahkemesı, AKP'nın kımı islamcı gınşımlennı engel- leyebılmektedır ancak ıkı yıl sonra T Erdoğan ya da başka bır AKP'lı cumhurbaşkanı olunca ve Anayasa Mahkeme- sı'nın statusu kendı goruşlerı- rıe gore değıştınl/nce AKP bu- gun gen çevrılen Islamcı gırı- şımlerını yenılerıyle beraber, bır bır yaşama geçırecektır Gelecektekı seçımde AKP, tek başına ıktıdara gelmese de, geçmıştekı gıbı ANAP, DYP, MHP ıle kuracağı "kutsal ıttı- fak" ıle yıne dıncı gırışımlennı gerçekleştırebılecektır Bugun ve gelecektekı olası boyle bır durumda AKP'ye kım "dur" dıyecektır? KİM KİME DLM DUMA BEHIÇAK behicakfa turk.net ÇÎZGtLÎK KÂMİL \LASiRACI kamilmasaraci a mynet.com HAY4T EPÎK TÎYATROSU VIST\FA BiLGt\ hayatepiknmynet.com DIL VE TARIH COĞHAFYA FAKULTESINDE 1 0 OĞRENCt- VALLA BEN HEP SATIR SATTR CALI5IRIM, BU YÜZDEN SOLCULAR BU OKULA 6ÎREMEZ.I..SINAVIM VAR, SABAHA KADAR SATIR SATIR DERS CALISTIM OKULA ötRMELÎYIM. TARİHTE BUGUN ML MTAZ ARIKAN 23Hcızirnn wuw.nuimtaz-arikan.com HAYVAN KORSANUS//. KOMUSU , BU &mp* 6oc PAPA- tyr , gu yetJr YostrEMt-EG 7ZJM ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK HÂKİVILİĞt'NDEN Dosya No 2004 593 Mahkememızde gorulmekte olan aiacak da\asında da\acısı Koraş lnş San Tıc AŞ temsılen Husevın Yuksel da\alı Tuncer Ozkan olup, Elazığ ılı, Merkez Hankendı Koyü nufusuna kayıtlı Ahmet Turan ve Hu- nve den 08 >4 1944 tanhınde olma Tuncer Ozkan'ın adresi meçhul olduğundan adı geçenın duruşma gunu olan 13 09 2005 gunu saat 9 OO'da mahkememızde hazır bulunması \eya vekıl gondermesı HUMK'nun 211 ve 3 " maddelen gereğuıce belırtılen gun ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı veya vekıl gondermedığı takdırde vargılamava yokluğunda devam edıleceğı ve hükum venleceğı, dava dılekçesı yenne ka- ım olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 29534 DUZ ÇIZGt ÜMİT ZtLELt Soros Mujdeyi Verdi! Vay, vay, vay Ben, bu muthış yazıyı atlamışım Vural Savaş'ın "Türkiye gerçekten satılıyor mu?" başlıklı maka- lesınde yakaladım önce son olaylara bakalım, unlu para demokrası ve sıvıl toplum orgutlen spekulatoru George Soros, Turkıye'ye geldı Unlu sımalartarafından sevınç gos- tenlenyle karşılanan Soros un bu yıl, Turtoye Ekono- mık ve Sosyal Etutler Vakfı'na (TESEV) tam 400 bın dolar yardım yaptığı da bu arada ortaya çıktı1 Tam spekulatorumuzu ağırlama yanşı sürerken, So- ros'un Azerbaycan'da darbe tezgâhladığı, bu amaç- la gızlıce Turkıye'ye gelen Amenkancı Azen muhale- fet lıden Isa Gamber ıle 5 saatlık gızlı bır goruşme yaptığı basına yansımasın mı1 Şu munasebetsızlığe bakın1 Neyse kı canımız, bır tanecık spekulatorumuz ıstıfinı bozmadı, once gelecek yılın dolariannın temı- natını, ardından da talımatlannı verdı Sonra da şu laf- lanettı "Laikliği fazJa ıleri götürdünüz", "Ûniver- sitede türban serbest olmalı", "Birkaç akıllı adam bulun. Onlara 400 bin dolar vereyim. AB'ye sizi soksunlar"... - Bendelen çılgınca alkışladı111 • • • Sonra ne mı oldu"? ANAP lıden Erkan Mumcu durup durunkenf) or- taya çıktı ve "AKP ile birlikte anayasayı değiştirip türbanı serbest bırakalım" açMamasın\yap\verdı Soros'un fetvasından sonraya rastlaması tamamen tesaduftu1 Ardından ışbırlıkçı ve dıncı kalemler, Mum- cu'nun onensını parlatma yanşına gırdı Bu ıse, ola- bılecek en buyuk tesaduftu1 Şımdı gelelım yazımın başında soz ettığım, şu mut- hış, şu olacaklan onceden goren yazıya Yazan Ser- dar Arseven Bu arkadaş daha once Vakrt (Akıt) ısım- lı dıncı gazetede kalem sallıyordu Arseven'ın llıcak- lar ın Tercuman'ında 9 Hazıran tanhlı "Örtülü Dev- rim" başlıklı yazısından bır bolumu okuyalım "Bir süredir Yahudi lobisinin ö'nde gelen isim- lenyle göruşen AK Partı kurmaylan, bu sorunun çözumu konusunda yardım talep etmişlerdi: - Ortak ıdeallenmıze hızmet etmek isteriz. Bu konuda sıze yardımcı olabılmemız için ıç politi- kada güçlü olmamızgerekır. Bu konuda rahatol- mamız lazım... Başortusü, bazılan için pek önemli değilse de millet için çok önemli. Iktıdarlann muktedir olup olmadıklanntn göstergesı gibi. AK Parti hisset- tirmese de, bu meselenin hayati öneme sahip ol- duğunu bıliyor. O bilinçle hareket ediyor. Soros'a gelelim... Dün, bır ortamda mûjdeyi verdi ünlü spekulatön 'Başörtüsü-türban mese- lesinin çözümu ıçın, gerekli girişimlerde bulun- maya karar verdik. Bu iş, çözüm yoluna girecek.' Soros çözüyor... etki alanındakiler üzerinde baskı uygulayacak. Toplumsalmutabakatın ağır- lıknoktasını Soros oluşturursa... Bırdevrim olur... Bu da 'Örtülu Devrim'. Bakalım... Dün, Soros birmüjde verdi. Sorunu nihayetine erdirip erdiremeyeceğini görelim..." Bır dıncının, bır darbecı spekulatore "müjde ver- di, çözecek" şeklınde yaltaklanmasının yarattığı ıç bulantısını bır yana bırakacak olursak, bu yazı herşe- yı açıklamaya yetecek denlı buyuk oneme sahıp On- celıkle bızım oteden ben orneklenyle yazdığımız, "Bu kafa, ıktıdarda kalmak için her turiu ışbıriiğini, her türden odakla yapar" saptamalanmız, AKP'nın en yakınındakı bır "köşe tutan"tarafından onaylanmış oldu Baksanıza AKP'lı kurmaylar, "ortak idealleri- ne hizrnet etmek" ıçın Yahudi lobısınden yardım dı- lenıyormuş 1 " Arseven, spekulatorun turbanı çozece- ğı "müjdesini verirken" de, Soros'un her turden "ortama" gırdığını, her turden gızlı goruşmeyı en te- pedekı şahıslaria yaptığını da ıtıraf ediyor Ustelık So- ros'u "her sorunu" çozmeye muktedir bır "Yan Tan- n" konumuna yukseltmekten de gocunmuyor 1 " Şu sozlere bakın - Toplumsal mutabakatın ağıriık noktasını So- ros oluşturursa... Bir devnm olur!!! Tum bu ıtıraflar bıze Soros'un parasını verdığı Açık Toplum Enstrtusu'nun de, TESEV'ın de, Bruksel'den, ABD'den ve dahı Turkıye'nın ıçınden kalem sallayan ışbırlıkçılenn de, Soros'un kucağına oturmuş dıncıle- nn de hangı ortak hedeflere kılıtlendığını gayet guzel gostenyor - Bu ortak hedefin adını da siz koyun!!! eposta: umitzileli"gmail.com B U L M A C A SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 SOLDA> SAĞ\: 1/ Çırkın kımse 2/Ser- best meslek adamlannı ıçınde topla- yan resmı bırlık Bır 5 şeye ınanarak bağlanış 3/ Yontma ışle- nnde kullanı- lan, ucu sı\n \e keskın araç Hawaıfde karşılama ya da uğurlama anısı ola- rak venlen, çıçekten yapılmış kolye 4/ Sanat, huner Eskı- den Japonya'da kul- lanılmış bır uzunluk olçusu 5/ istan- bul'un bır semtı Eskılere gore, atmosfenn otesındekı boşluklan dolduran çok uçucu akışkan 6/ Yon gostermek ıçın bellı yerlere konulan ışaret Soyluluk, ulu- luk 7/Vurmalıbırçalgı Bır den hastalığı 8/Ka- fes bıçımınde tahtadan yapılmış portatıf ev 9/Eğ- lenmek ıçın bakma Bınnı başkasına karşı kış- kırtma YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/ Mısır 2/ Yenıçen kışlası Ağızda guç enyen bır cıns şeker 3/ "Mesut sanmak ıçın kendımı' Ne kâğıt ıstenm ne — " (Orhan Velı) Roman- ya'nın para bınmı 4/ Savaş, yığıtlık gıbı konula- n ışleyen şıır turu Endonezya'nın plaka ımı 5/ Lıflen dokumacılıkta kullanılan değerlı bır bıtkı Tutsak 6/ '"Aynlık ateşten bır — Nazlı yârdan hıçhaberyok" (Turku) Bağış. yardım 7/Argo- da karnı aç ya da parasız kımse Mıdye. ıstınd- ye gıbı denız hay\ anlannın kabuğunda bulunan, beyaz ve sert madde 8/ Keçeden yapılmış çadır 9/ Gıdış, ılerleyış Odeşn e, razı olma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog